Autopřipojení klienta k LAN – .NET – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Autopřipojení klienta k LAN – .NET – Fórum – Programujte.comAutopřipojení klienta k LAN – .NET – Fórum – Programujte.com

 

jirkaj40
Newbie
20. 2. 2017   #1
-
0
-

Zdravím.

Chtěl bych se zeptat, jak kontrolovat zda je zařízení připojeno v síti, pokud ano, jak se s ním spojit. Jinak zavřit spojení a třeba čekat na spojení.

Např. Vyvíjím aplikaci na ARMu, kde mám funkční LAN-ku. Ale vždy, když uploadnu firmware, tak se mi spojení rozpadne a musím opět kliknout na tlačítko connect, čímž povolím tlačítko connect a hned musím kliknout na tlačítko connect a se zařízením se spojím.

Dá se toto nějak automatizovat? Mám IP, mám PORT. Nějak ani nevím, jak na to.

Program je zde. Není nijak komplikovaný, vycházel jsem z examplu na internetu. Tak třeba někdo poradí, co musím udělat. Díky moc

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;

using int8_t = System.SByte;
using uint8_t = System.Byte;
using int16_t = System.Int16;
using uint16_t = System.UInt16;
using uint32_t = System.UInt32;

namespace WiFly_communication_test
{
  
  public partial class Form1 : Form
  {

   /*TPCclient promenna jako globalni, protoze jsou pouzivany ruzne */
    private TcpClient myClient;
    private NetworkStream stream;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /* Odstrani Tlacika na liste */
    private const int WS_SYSMENU = 0x80000;
    protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        CreateParams cp = base.CreateParams;
        cp.Style &= ~WS_SYSMENU;
        return cp;
      }
    }

    /* Funkce, ktera se provede hned po spusteni programu */
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      btnConnect.Enabled = true;
      btnStop.Enabled = false;
      btnSend.Enabled = false;
      ButtonDisable();
      SchovejStatus();
      indikator.Text = "Offline";
      indikator.BackColor = Color.Red;

      timer1.Start();

      groupBox4.Hide();
      groupBox2.Hide();
    }

    
    static int trest = 0;
    public bool Connected { get; }

    static double OfsetValue, uhelOtoceni;

    static long cas = 0;
    static Int16 VlaknoJede = 0;

    static void Pis()
    {
      while (VlaknoJede == 1)
      {
        cas++;
        Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(1));     // Přeruší práci vlákna na 1 vteřin
      }
    }

    /* Povoli zobrazeni status zprav */
    private void ZobrazStatus()
    {
      polohaX.Enabled = true;
      polohaY.Enabled = true;
      natoceni.Enabled = true;
      ofset.Enabled = true;
    }
    /* Zakaze status zpravy */
    private void SchovejStatus()
    {
      polohaX.Enabled = false;
      polohaY.Enabled = false;
      natoceni.Enabled = false;
      ofset.Enabled = false;
    }

    /* funkce, ktera zakaze jednotlive tlacitka */
    private void ButtonDisable()
    {

    }
    /* funkce, ktera povoli jednotlive tlacitka k odesilani zprav */
    private void ButtonEnable()
    {

    }

    /* timto tlacitkem odesli data napsana v radku */
    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*nactu data do pole a odesli jako strem*/
      Byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(txtSend.Text + "\r\n");

      stream.Write(data, 0, data.Length);
      txtTalk.AppendText("Odeslana zprava: " + txtSend.Text);
      if (checkBox1.Checked) txtSend.Clear(); //Smazu textbox, jakmile data odesli
    }

    private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        /*Rozdeleni dat jako IP, PORT a pripojeni ke klientovi*/
        txtTalk.Clear();

        myClient = new TcpClient(textBox1.Text, int.Parse(textBox2.Text));

        stream = myClient.GetStream();
        txtTalk.AppendText("Pripojeno k: " + textBox1.Text + ":" + textBox2.Text + "\r\n");
        backgroundWorker1.RunWorkerAsync();

        btnSend.Enabled = true;
        btnStop.Enabled = true;
        btnConnect.Enabled = false;
        ButtonEnable();
        ZobrazStatus();
        indikator.Text = "Online";
        indikator.BackColor = Color.Green;

        VlaknoJede = 1;
        cas = 0;
        Thread t = new Thread(Pis);
        t.Start();
        groupBox4.Show();
        groupBox2.Show();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Chyba spojeni!\r\n");
      }
    }

    private void ResetLabelText()
    {
      polohaX.ResetText();
      polohaY.ResetText();
      natoceni.ResetText();
      ofset.ResetText();
    }

    private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        /*odpojeni od serveru. */
       
        txtTalk.AppendText("Odpojeno\r\n");
        stream.Close();
        myClient.Close();
        btnStop.Enabled = false;
        btnConnect.Enabled = true;
        btnSend.Enabled = false;
        ButtonDisable();
        SchovejStatus();
        indikator.Text = "Offline";
        indikator.BackColor = Color.Red;

        ResetLabelText();

        VlaknoJede = 0;
        groupBox4.Hide();
        groupBox2.Hide();
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Nelze odpojit!\r\n");
      }
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      /*Naslouchat pro příchozí zprávy na dobu neurčitou, dokud je přerušeno spojení*/
      while (myClient.Connected)
      {
        if (!stream.DataAvailable)
        {
          System.Threading.Thread.Sleep(25);
          continue;
        }

        Byte[] data = new Byte[256];

        String responseData = String.Empty;

        Int32 bytes = stream.Read(data, 0, data.Length);
        responseData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data, 0, bytes);
        backgroundWorker1.ReportProgress(0, responseData);
      }
    }

    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      try
      {
        txtTalk.AppendText(e.UserState.ToString()); //Vypise prijata data 
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Že ty jsi řádně neukončil spojení!");
      }
    }

    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      //txtTalk.AppendText("Background worker stopped\r\n");
    }

    private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtTalk.Clear();
      label27.Text = trest.ToString();
    }
    
    /*Server variables have global scope for simplicity*/
    private TcpListener tcpListener;
    private Thread listenThread;

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*Start listener and kick to new thread to free the UI*/
      tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Any, int.Parse(textBox2.Text));
      listenThread = new Thread(new ThreadStart(ListenForClients));
      listenThread.Start();
      this.Invoke((MethodInvoker)delegate
      {
        //This unnamed delegate is used to access UI elements on the main thread
        txtTalk.AppendText("Server start\r\nNasloucham Klientum...\r\n");
      });
    }

    private void ListenForClients()
    {
      /*Listner thread for connections, runs indefinitely until server stopped
       kicks incomming connection communication to new thread*/
      tcpListener.Start();

      try
      {
        while (true)
        {
          TcpClient client = tcpListener.AcceptTcpClient();  //blocking call

          Thread clientThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(HandleClientComm));
          clientThread.Start(client);
          this.Invoke((MethodInvoker)delegate
          {
            txtTalk.AppendText("Klient pripojen\r\n");
          });
        }
      }
      catch (SocketException)
      {
        //This exception is thrown when server is terminated
        //caught just so that the program doesn't crash
      }
      finally
      {
        this.Invoke((MethodInvoker)delegate
        {
          txtTalk.AppendText("Server zastaven\r\n");
        });
      }
    }

    private void HandleClientComm(object client)
    {
      /*Handles all communication once server receives client*/
      TcpClient tcpClient = (TcpClient)client;
      NetworkStream clientStream = tcpClient.GetStream();

      byte[] message = new byte[4096];
      int bytesRead;

      while (true)
      {
        bytesRead = 0;

        try
        {
          bytesRead = clientStream.Read(message, 0, message.Length); //blocking call
        }
        catch (Exception ex)
        {
          txtTalk.AppendText("ERROR: " + ex.Message + "\r\n");
          break;
        }

        if (bytesRead == 0)
        {
          break;
        }

        ASCIIEncoding encoder = new ASCIIEncoding();
        this.Invoke((MethodInvoker)delegate
        {
          txtTalk.AppendText("Prijato: " + encoder.GetString(message, 0, bytesRead) + "\r\n");
        });

      }

      tcpClient.Close();
      this.Invoke((MethodInvoker)delegate
      {
        txtTalk.AppendText("Klient odpojen\r\n");
      });
    }

    private void btnStopServ_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*Stops the server
       Note that because stop() will cause the listener to terminate with an exception (see above)
       any code after this statement in this event handler will be skipped*/
      tcpListener.Stop();
      /*DON'T PUT ANYTHING HERE, NEVER EXECUTES*/
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        Byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(textBox3.Text + "\r\n");

        stream.Write(data, 0, data.Length);
        txtTalk.AppendText("Odeslana zprava: " + textBox3.Text + "\r\n");
      }
      catch
      {
        MessageBox.Show("Data nelze odeslat!\r\n");
      }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label27.Text = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss - dd.MM.yyyy");
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Environment.Exit(0);
      Application.Exit();
    }
  }
}
Nahlásit jako SPAM
IP: 77.95.192.–
Jerry
~ Anonymní uživatel
504 příspěvků
20. 2. 2017   #2
-
0
-

#1 jirkaj4
Nejsem si zcela jist, ale neděláš dobře, když máš nový threat jako metody třídy zděděnou z Form.
 Celé WinForms jsou jednovláknové. Měl bys to přepsat jako samostatnou třídu. Dále metoda ListenForClients by asi měla být static. Dále metoda Form1_Load se spouští nejen při zobrazení formuláře ale i při re-inicializaci DirectX systému tedy např. při přechodu ze iddle-modu pokud do něj procesor upadne.
ListenForClients() proběhne a skončí ale ty ji potřebuješ udržet v běhu. Nicméně měl by si vědět, že spojení se po přenosu dat má vždy ukončit a otevřít až zase při nové potřebě přenosu dat. Takhle si s to napsal a takhle to funguje. while (true) taky neni dobrý nápad. 

Nahlásit jako SPAM
IP: 2a00:1028:83be:235a:c830:...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý