Úprava cronu na nový systém – PHP – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Úprava cronu na nový systém – PHP – Fórum – Programujte.comÚprava cronu na nový systém – PHP – Fórum – Programujte.com

 

Toto vlákno bylo označeno za vyřešené.
jAkErCZ0
Stálý člen
12. 11. 2017   #1
-
0
-

Zdravím, již jsem zde psal... ale bohužel jsem nechtěně označil téma jako uzamknuté a vyřešeno i když tomu tak nebylo proto píši znovu... Mám Cron který potřebuji upravit na nový systém viz struktura....

product

Pro produkty vytvoříme tabulku product. Bude obsahovat následující sloupce:

product_id (int) - Id produktu, primární klíč, autoincrement
code (varchar 255) - Kód produktu pro obchodníka (např. EAN nebo cokoli jiného)
url (varchar 255) - URL adresa produktu (např. zeleny-kvetinac-ella) pro lepší SEO optimalizaci
title (varchar 255) - Titulek produktu
short_description (varchar 255) - Krátký popisek do HTML meta tagu
description (text) - Delší popisek pro detail produktu, může obsahovat HTML formátování
price (decimal(10,1)) - Cena produktu
old_price (decimal(10,1)) - Stará cena produktu (pokud je zlevněný)
rating_sum (int) - Součet hodnocení produktu (celkový počet udělených hvězdiček uživateli)
ratings (int) - Počet hodnocení produktu
stock (int) - Počet kusů produktu na skladu
images_count (int) - Počet obrázků u produktu
hidden (tinyint) - Označuje zda je produkt skrytý (1/0), viz dále.

Přidejme tabulku category s následujícími sloupci:

category_id (int) - Id kategorie, primární klíč, autoincrement
url (varchar 255) - URL adresa odkazu
title (varchar 255) - Titulek
order_no (int) - Určuje pořadí položek
hidden (tinyint) - Určuje, zda je položka skrytá (můžeme tak skrýt nějaké systémové kategorie, viz dále)
parent_catego­ry_id (int, nullový) - Id rodičovské položky (pod kterou má být položka zařazena) nebo NULL, cizí klíč

řidáme tabulku product_category s následujícími sloupci:

product_catego­ry_id (int) - Id vazebního řádku, primární klíč, autoincrement
product_id (int) - Id produktu, cizí klíč
category_id (int) - Id kategorie, do které produkt patří, cizí klíč

Zde je můj upravený Cron

<?php

/**
 * Description of Import
 *
 * @author David Skála <skala2524@gmail.com>
 */
class Import {

  CONST URL = 'http://navratws:ws13852@WWW.SPOKEY.CZ/i6ws/Default.asmx/GetResult?resultType=X-StoItemBaseComplEl';

  private $slozka;
  private $slozkaDb;

  /** @var DibiConnection */
  private $dibi;

  public function __construct($dibi) {
    $this->log('init');

    $this->dibi = $dibi;
    $this->slozka = __DIR__ . '/../images/products/';
    $this->slozkaDb = 'images/products/';

    /*
     $cdir = scandir($this->slozka);
     foreach ($cdir as $value) {
     if (intval($value) > 112)
     $this->rrmdir($this->slozka . $value);
     }
     exit;
     */
  }

  private function rrmdir($dir) {
    if (is_dir($dir)) {
      $objects = scandir($dir);
      foreach ($objects as $object) {
        if ($object != "." && $object != "..") {
          if (is_dir($dir . "/" . $object))
            $this->rrmdir($dir . "/" . $object);
          else
            unlink($dir . "/" . $object);
        }
      }
      rmdir($dir);
    }
  }

  /**
   * 
   * @param string $message
   */
  private function log($message) {
    echo sprintf('<span style="color: #CCC;">bellugio:</span> %s<br>', $message);
  }

  /**
   * 
   * @return type
   */
  public function getXml() {
    $this->log('getXml: ' . self::URL);
    return file_get_contents(self::URL);
  }

  public function zpracujXmlKategorie($xml) {

    $poleLevel1 = [
      'Míčové a společenské sporty' => 2,
      'Fitness a posilovna' => 2,
      'Vodní sporty' => 2,
      'Skating' => 2,
      'Bojové sporty' => 2,
      'Tenis a badminton' => 2,
      'Outdoor' => 3,
      'Sport. obuv a nazouváky' => 4,
      'Termoprádlo' => 4,
      'Funkční oblečení' => 4
    ];

    foreach ($xml->StoItem as $item) {
      $tmp1 = explode(' ', $item->SPresentTree->Level1);
      unset($tmp1[0]);
      $level1 = trim(implode(' ', $tmp1));
      $idLevel0 = isset($poleLevel1[$level1]) ? $poleLevel1[$level1] : 'false';

      /* level 1 */
      if ($idLevel0) {
        $data = $this->vratDataProKategorii($idLevel0, $level1);
        $kategorieId_1 = $this->dibi->query(sprintf('SELECT category_id FROM [category] WHERE [url] = "%s" LIMIT 1', $data['url']))->fetchSingle();
        if (!$kategorieId_1) {
          $this->dibi->query('INSERT INTO [category]', $data);
          $this->log(sprintf('Vytvořena kategorie úrovně %d s názvem %s', 1, $level1));
          $kategorieId_1 = $this->dibi->getInsertId();
        }

        /* level 2 */
        $tmp2 = explode(' ', $item->SPresentTree->Level2);
        unset($tmp2[0]);
        $level2 = trim(implode(' ', $tmp2));
        if ($level2) {
          $data = $this->vratDataProKategorii($kategorieId_1, $level2);
          $kategorieId_2 = $this->dibi->query(sprintf('SELECT category_id FROM [category] WHERE [url] = "%s" LIMIT 1', $data['url']))->fetchSingle();
          if (!$kategorieId_2) {
            $this->dibi->query('INSERT INTO [category]', $data);
            $this->log(sprintf('Vytvořena kategorie úrovně %d s názvem %s', 2, $level2));
            $kategorieId_2 = $this->dibi->getInsertId();
          }

          /* level 3 */
          $tmp3 = explode(' ', $item->SPresentTree->Level3);
          unset($tmp3[0]);
          $level3 = trim(implode(' ', $tmp3));
          if ($level3) {
            $data = $this->vratDataProKategorii($kategorieId_2, $level3);
            $kategorieId_3 = $this->dibi->query(sprintf('SELECT category_id FROM [category] WHERE [url] = "%s" LIMIT 1', $data['url']))->fetchSingle();
            if (!$kategorieId_3) {
              $this->dibi->query('INSERT INTO [category]', $data);
              $this->log(sprintf('Vytvořena kategorie úrovně %d s názvem %s', 3, $level3));
            }
          }
        }
      }
    }
  }

  private function vratDataProKategorii($parentId, $jmeno) {
     $orderid = $this->dibi->query("SELECT max(category.order_no) AS order_nos FROM [category]")->fetchSingle() + 1;
    return [
      'url' => $this->webalize($jmeno),
      'title' => $jmeno,
      'order_no' => $orderid++,
      'hidden' => 0,
      'parent_category_id' => $parentId
    ];
  }

  /**
   * 
   * @param type $xml
   */
  public function zpracujXmlZbozi($xml) {

    foreach ($xml->StoItem as $item) {
      $idKat = $this->dibi->query(sprintf("SELECT product_id FROM [product] WHERE [code] = '%s' LIMIT 1", $item->Code))->fetchSingle();
      $nazev = $idKat ? $this->dibi->query(sprintf("SELECT title FROM [product] WHERE [product_id] = %s LIMIT 1", $idKat))->fetchSingle() : false;

      if (!$nazev) {
        $this->log($item->Id . ': ' . $item->Name);

        if ($item->SisName == 'Výprodej')
          $action = 1;
        if ($item->SisName == 'Novinka')
          $news = 1;

        $dataCatalog = [
          'product_id' => intval($item->Id),
          'code' => (string) ($item->Code),
          'url' => $this->webalize($item->Name),
          'title' => (string) $item->Name,
          'shortname' => (string) $item->Name,
          'short_description' => (string) $item->Note,
          'description' => (string) $item->Note,
          'price' => intval($item->PriceEU),
          'old_price' => intval($item->PriceDea),
          'rating_sum' => 0,
          'ratings' => 0,
          'stock' => 1,          	
          'images_count' => 0,
          'hidden' => 0          
        ];

        $this->dibi->query('INSERT INTO [product]', $dataCatalog);
        
        $lastId = $this->dibi->getInsertId();

        /* katerogie */
        foreach (['Level1', 'Level2', 'Level3'] AS $_level) {
          $tmp = explode(' ', $item->SPresentTree->{$_level});
          unset($tmp[0]);
          $level = implode(' ', $tmp);

          $kategorieId = $this->dibi->query(sprintf('SELECT category_id FROM [category] WHERE [title] = "%s" LIMIT 1', $level))->fetchSingle();
          if ($kategorieId) {
            $dataKat = [
              'product_id' => $lastId,
              'category_id' => $kategorieId
            ];
            $this->dibi->query('INSERT INTO [product_category]', $dataKat);
          }
        }

        $idFotky = $this->dibi->getInsertId();

        /* obrazky */
        if (!file_exists($this->slozka))
          mkdir($this->slozka, 0777, true);

        copy($item->ImgUrl, $this->slozka . $this->intval($item->Id) . '.jpg');

        $this->dibi->query('UPDATE [product] SET images_count= ' . $idFotky . ' WHERE product_id = ' . $lastId);
      } else {
        $lastId = $this->dibi->query(sprintf("SELECT product_id FROM [product] WHERE [product_id] = %s LIMIT 1", $idKat))->fetchSingle();
        foreach (['Level1', 'Level2', 'Level3'] AS $_level) {
          $tmp = explode(' ', $item->SPresentTree->{$_level});
          unset($tmp[0]);
          $level = implode(' ', $tmp);

          if ($level) {
            $kategorieId = $this->dibi->query(sprintf('SELECT category_id FROM [category] WHERE [title] = "%s" LIMIT 1', $level))->fetchSingle();
            if ($kategorieId) {
              $bindCat = $this->dibi->query(sprintf("SELECT product_id FROM [product_category] WHERE [product_id] = %s AND [category_id] = %s LIMIT 1", $lastId, $kategorieId))->fetchSingle();
              if (!$bindCat) {
                $dataKat = [
                  'product_id ' => $lastId,
                  'category_id' => $kategorieId
                ];
                $this->dibi->query('INSERT INTO [product_category]', $dataKat);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }

  private
      function webalize($string) {
    $url = preg_replace('~[^\\pL0-9_]+~u', '-', $url);
    $url = trim($url, "-");
    $url = iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $url);
    $url = strtolower($url);
    $url = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~', '', $url);
    return $url;
  }

}

Ale mám problém s ukládáním obrázku...

Mám složku images/product ve které se obrázky ukládají tak ze IdProduktu_kolikatyObrazekToJe.jpg

To znamená mám obrázek s ID 1 a u nej mám 3 obrázky a ve složce mám 1_0.jpg,1_1.jpg,1_2.jpg a v Db product ve sloupci images_count se mi vytvoří argument kolik těch obrázku to dané ID ma v tomto případě 3 a pokud nějaký smažu odstraní se ze složky a v Db se aktualizuje na počet 2

Mohl by mi někdo poradit nebo pomoci abych dospěl k funkčnosti cronu?

Díky všem :)

Nahlásit jako SPAM
IP: 94.112.128.–
jAkErCZ0
Stálý člen
19. 11. 2017   #2
-
0
-

Vřešeno- upraveno do nette frameworku 

Dle přiloženého zdroje.

Nahlásit jako SPAM
IP: 83.240.10.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 5 hostů

Podobná vlákna

Úprava programu v C — založil Zurfik

úprava stránky — založil marek_marik

Uprava fora — založil Lukáš Churý

Htaccess úprava — založil Michal

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý