PIC nebo Atmel či co ?? – Assembler – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

PIC nebo Atmel či co ?? – Assembler – Fórum – Programujte.comPIC nebo Atmel či co ?? – Assembler – Fórum – Programujte.com

 

Jiří Chytil0
Věrný člen
12. 4. 2006   #1
-
0
-

Tak takov? dotaz pro lidi co tomu rozum? l?p jak j?, co je pro ?lov?ka jako j? lep?? PIC nebo Atmely jak? nab?z? v?hody a tak, m?l bych to na pom?rn? jednoduch? nen?ro?n? aplikace na dom?c? bastlen?.

V?hodou by byl v?t?? po?et port? jak vstupn?ch tak p?edev??m v?stupn?ch.

Zat?m sem si ?ekl ?e se pust?m do t?ch PIC tak na zkou?ku tak u? m?m nechstanje po???k na program?tor i na takovou men?? testovac? desku (ten je zat?m na pap??e), jen to ve ?kole vivrtat a osadit.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Martin Morawiec0
Stálý člen
13. 4. 2006   #2
-
0
-

Dobrý den. K PIC-u se bohužel vyjádřit nemohu, protože jsem to nestudoval, ale u Atmelu, který zde používám je 32 vstupní výstupních pinů, které se dají hardwarově rozšířit za následku minimálního spomalení, ovšem záleží co přesně budete dělat.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Jiří Chytil0
Věrný člen
13. 4. 2006   #3
-
0
-

No pls nevykej mi. To sem já Sunmay

No chci více pro zábavu udělat si nějakou blbinku a tak.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Martin Morawiec0
Stálý člen
13. 4. 2006   #4
-
0
-

Jej promiň, nevšiml jsem si tvého nicku, pokud chceš blbiny, tak se zaměř na cenu pořízení a porovnej. Něco jsem slyšel, že PIC je lepší a o Atmelu vím, že dokáže i velmi náročné věci, jako je např. záznam hlasu, takže na blbiny můžeš použít obojí. .-)

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Jiří Chytil0
Věrný člen
13. 4. 2006   #5
-
0
-

tak jo tak PIC aj s programátorem se vleze do 200Kč

teda i u nás kde to mají slušně řečeno kua předražený. 8kč jedna shottkiho dioda :D je jich potřeba 9 :D

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Matěj Pácha0
Super člen
19. 4. 2006   #6
-
0
-

No, j? m??u mluvit za Atmel, proto?e jsem s n?m d?lal. Atmel stav? hlavn? na RISC procesorech (redukovan? instruk?n? sada - paradoxn? m? ale v?c instrukc? ne? 8051). Tyto procesory se ozna?uj? jako AVR a jsou dv? kategorie - tiny a mega. Tiny jsou mal?, roztomil? proces?rky, 8 a? 20 no?i?ek, intern? RC oscil?tor, obvykle PWM modulace pro ??zen? nap?t? nebo proudu, kompar?tory nebo p?evodn?ky A/D, atp. Vyzna?uj? se n?zkou spot?ebou a vysok?m v?konem (12x rychlej?? ne? 8051). Megy jsou tro?ku v?t??, obvykle 40 pinov? procesory se spoustou port? a se slu?n?m vybaven?m. K pr?ci se zvukem doporu?uju sice dra???, ale v?konn?j?? DSP (digital signal processor), ale to u? jsou aplikace jako mp3 p?ehr?va?e, atd.
Atmel d?v? v?vojov? prost?ed? AVR studio zadarmo na www.atmel.com (programov?n? v AVR-assembleru) nebo s v?vojov?m kitem s programov?n?m v C za pen?zky. Programovat se d? p?es jednoduch? SPI program?tor (J-TAG, atp.) za cca 500 - 1500 K?, ale zato se d? p?lit p??mo z AVR studia.

PIC procesory maj? taky RISC architekturu a jsou i levn?j??, ale nem?vaj? takov? vybaven?, jako AVR. Rozhodn? je t?eba si rozmyslet, co chce? d?lat a jestli v tom chce? pokra?ovat. Kdy? za?ne? na PIC a p?estanou t? bavit, bude? se u?it znova. Ka?d? v?robce (architektura) m? svoje syntaxe.
Hawk

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Jiří Chytil0
Věrný člen
19. 4. 2006   #7
-
0
-

Ha Paashi na tv?j p??sp?vek sem ?ekal, hmm tak m?m o ?em p?em??let, Ur?it? bych u n??eho takov?ho ct?l z?stat bav? m? to a chr?l bych do toho d?lat. Tak?e ??k?? ?e rad?i ty atmely jo? Tak dikes mrknu na to ty v?vojov? prost?ed? a tak.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Matěj Pácha0
Super člen
19. 4. 2006   #8
-
0
-

Hele, k?mo?i na tom d?laj? jednoduchej regul?tor na motor. Na ATtiny se d? postavit hysterezn? regul?tor pro stabilizovanej zdroj. J? u? se o to moc nezaj?m?m, proto?e n?s u?ej DSP procesory od Motoroly a od Texas Instruments a to nen? o programov?n?, ale o nastavov?n? parametr? v podstat? u? hotov?ho programu. Ale na ATtiny2313 jsem si dost vyhr?l a b?halo to i na intern? oscil?tor. Fakt to byla sranda s t?ma diodama... :sport:

PS: t??? m?, ?e jsem ??douc? :music:

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Jiří Chytil0
Věrný člen
20. 4. 2006   #9
-
0
-

Jo blikací začátky :D
Tak podle mě jsi člověk, který tomu extrémně rozumí, a slovo profíka má nějakou váhu. To s těmi DSP jsem nějak nepochopil, co to jest?

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Matěj Pácha0
Super člen
20. 4. 2006   #10
-
0
-

DSP - digit?ln? sign?lov? procesor je mikroprocesor, kter? je svou architekturou p?izpůsoben? ke zpracov?n? sign?l?, tj. zpracov?n? zvuku, m??en? proudu a nap?t?, atd. B?vaj? v?t?inou ?it? na m?ru n?jak? aplikaci, tj. DSP pro mp3 p?ehr?va?e nebo zvukov? karty m? jin? vybaven? ne? DSP pro ??d?c? aplikace. To co se u??me my, je ??zen? motor? pomoc? DSP a ty zvl?dnou nap??klad n?sobit a z?rove? s??tat (tj.integrovat) v jednom taktu. kromě toho m?vaj? samostatn? HW vybaven? pro po?ty v plovouc? ??dov? ??rce, n?soben?, s??t?n? a porovn?n? a obvykle po??taj? s 16 nebo 32 bitov?mi slovy. V?sledky po n?soben? b?vaj? 40 a? 64 bitov? (kv?li p?ete?en? v?sledku). Sb?rnic taky vymysleli v?c (4) kv?li rychlej??mu zpracov?n? instrukc?. Z toho vypl?v?, ?e v?po?et slo?it?ch algoritm? s v?t??mi n?roky na p?esnost nem??e? dos?hnout jinak ne? pr?v? DSP. Zvukov? DSP maj? HW podporu dekomprimace zvuku a dneska asi v?t?inou 1 bitov? D/A p?evodn?ky (PWM modulace).
Jo a extra odborn?k nejsem, jen jsem se dostal k n?jak?m poznatk?m a lep?? je ozna?en?: "m?m p?ehled" :cz:

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Jiří Chytil0
Věrný člen
20. 4. 2006   #11
-
0
-

Díky zase sem chytřejší, nevím proč ale až ted mě napdlo použít google tak si du najít trochu víc :Da

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
14. 8. 2006   #12
-
0
-

No, vyjde to t?m?? na stejno. N?kdo tady p??e, ?e pro n?ro?n?j?? aplikace jsou lep?? Atmely. S t?m nemohu souhlasit. Microchip nab?z? tak? DSP procesory (s ozna?en?m dsPIC30F...) i procesory, kter? se v?konov? vyrovnaj? Atmel?m mega (PIC18F...) a posledn? dobou i 16bit procesory (PIC20F...). ?ekl bych tedy, ?e cena i v?kon je celkem srovnateln?.

Tak?e p?i v?b?ru procesoru vyb?rej hlavn? podle toho, co um?? programovat, na co m?? doma program?tor a kter? procesory se ti v?lej? v ?upl?ku.

Pokud se rozhodne? pro PICy, a chce? se programov?n?m mikroprocesor? zab?vat i v budoucnu, tak bych ti sp??e doporu?il osmn?ctkovou ?adu (PIC18F...), pro kterou nab?z? Microchip C kompiler zdarma (pro nekomer?n? "studentsk?" pou?it?). Jinak pro takov? to "blik?n? ledkama" sta?? jednoduch? PIC16, pokud bys ale z nich p?ech?zel na vy??? ?adu PIC? (jako j?), tak bude? m?t probl?my s odli?nou architekturou.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Jiří Chytil0
Věrný člen
15. 8. 2006   #13
-
0
-

díky sice už je tomu hodně dluoho ale i tak mi to pomohlo potože jsem ještě neměl čas začít.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Matěj Pácha0
Super člen
16. 8. 2006   #14
-
0
-

U? jsem se tu dlouho neobjevil, ale tohle m? pra?tilo do o??: srovn?vat DSP s oby?ejn?m RISC je jako srovn?vat auto a letadlo! DSP m? ?pln? jinou architekturu a v?t?inou se architektura a vybaven? pod?izuje ??elu (zvuk, video, regul?tor, m?ni?,...). DSP d?l? nejlep?? asi Motorola a Texas Instruments, Atmel a Microchip je samoz?ejm? d?l? taky, ale ne tak slavn? ?ady.
Mus?m souhlasit, ?e je v podstat? jedno, na ?em se za?ne, jestli na AVR nebo PIC. Rozhodn? ale nem? cenu pl?cat se s x51. Jednozna?n? jedin? RISC!

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
11. 9. 2006   #15
-
0
-

ahoj, tak tady ?tu jak je dobr? to ?i ono? ?:cigo:?p?id?m tak? p?r post?eh?, kter? jsem b?hem let na?erpal. Za??nal jsem na 51' a to v assembleru, p?epracoval jsem v tom dost program?, "kdo mysl? jednodu?e, mysl? rychle", o tom tak asi assembler je. ?asem jsem musel kv?li odb?ru proudu z portu RS232 p?ej?t na PIC16LF84 a t?m se u?it dal?? instruk?n? sadu v assembleru pro PIC procesory :DD . Z?v?rem v?eho byl Keil uVision, tedy C-?ko. Mus?m s?m za sebe ??ci, ?e te? je mi naprosto jedno, jak? procesor pou??v?m. Proto?e hlavn? pou??v?m stejn? programovac? jazyk ?:))?a m?m v tom jasno. Ned?vno jsem p?e?el na SIlabs CPU proto?e maj? kolem 25MIPS j?dro 8051, integrovan? USB, d?l?m to p?eklada?em Keilu v jejich IDE (...kter? stoj? za ho..) ale b??? a debuguje p?es dvoudr?tovou C2 sb?rnici. Tak?e ten CPU tam prost? naletuju (mimochodem v?t?ina z nich m? rozm?ry 5x5mm :)) p?ip?chnu se debugrem a vesele lad?m a v?e vid?m :) doned?vna jsem d?lal v?voj na '51 poslepu, pomoc? seriov?ho kan?lu jsem si nechal vypisovat stavy CPU....co V?m budu pov?dat PAK?RNA!!! V dne?n? dob? maj? procesory flash pam?? od 4k vej?, z keilu se to tam prost? vejde v pohod?! Trvalo mi jeden t?den ne? jsem rozchodil vlastn? USB-HID za??zen? na (1k pam?ti!!!) a to o HID v?m tak kulov?!!!! ?:pche:?j?dro HIDu jsem p?evzal a upravil z my?oidu + descriptory z dokumentace HID1.1, tomu pak ??k?m efektivn? v?voj. V?e v jednom jazyce a pokud se rozhodnu str?it to do jin?ho procesoru, p?epracuju zdroj?ky, p?elo??m v p??slu?n?m prost?ed? a hotovo! Tak?e pokud mohu radit a bude? s CPU n?kdy pokra?ovat, z?kladem je v?vojov? prost?ed? s jazykem C, pak je teprve ot?zka jak? procesor pou?iji (kter? je d?n stejn? aplika?n?m pou?it?m). Na blik?n? s LED se hod? cokoliv ?:))?ahoj

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Jiří Chytil0
Věrný člen
11. 9. 2006   #16
-
0
-

ještě takový dotaz co je špatného na x51 ??

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Elektronika a microprocesory a matematika www.8bitu.cz
Matěj Pácha0
Super člen
11. 9. 2006   #17
-
0
-

Na jádru x51 asi moc špatného nebude, protože z něj vyšla hromada dobrých klonů. Ale že bych si dneska kupoval 8051 do nějakého zařízení, to bych si rozmyslel. Dneska je spousta mikropočítačů, které se hodí na danou aplikaci více než některé univerzální. Nižší spotřeba, možnost Stand-by, podpora rozhraní (CAN,USB,I2C,..), vector-control, hw codec,...
což klasický x51 nemá.

Btw, souhlasím s tím, že napsat program v C je efektivnější než učit se šedesát druhů instrukčních sad :skunk2:

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Martin Morawiec0
Stálý člen
11. 9. 2006   #18
-
0
-

paashi napsal:

Na j?dru x51 asi moc ?patn?ho nebude, proto?e z n?j vy?la hromada dobr?ch klon?. Ale ?e bych si dneska kupoval 8051 do n?jak?ho za??zen?, to bych si rozmyslel. Dneska je spousta mikropo??ta??, kter? se hod? na danou aplikaci v?ce ne? n?kter? univerz?ln?. Ni??? spot?eba, mo?nost Stand-by, podpora rozhran? (CAN,USB,I2C,..), vector-control, hw codec,...
co? klasick? x51 nem?.
Btw. souhlas?m s t?m, ?e napsat program v C je efektivn?j?? ne? u?it se ?edes?t druh? instruk?n?ch sad
:skunk2:


51 m? re?im n?zk? spot?eby a m? i n?jakou funkci, ?e dok??e kontrolovat s?m sebe, ale u? nev?m, jak se to jmenovalo, ale pokud nem?te n?jak? fajn projekt, tak na hran? je v?dycky lep?? univerz?ln? proc?k ?:toto:?

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Matěj Pácha0
Super člen
12. 9. 2006   #19
-
0
-

Pokud v?m, tak re?im n?zk? spot?eby je na AT89x51, co? je klon od Atmelu (m? minimum zm?n, ale to je jedna z nich). P?vodn? Intel 8051 je dost "hol?". Univerz?ln?ch uC je spousta jak s x51 tak s AVR nebo PIC.
P?esto si mysl?m, ?e k?d v RISC assembleru (nap?. AVR, PIC) je minim?ln? o polovinu krat?? ne? v x51, a?koliv t?eba instruk?n? sada AVR obsahuje cca 150 - 200 instrukc? a x51 jen asi 30. A jestli n?kdo za?al na AVR nebo PIC, to je jako jestli n?kdo nos? trenky nebo slipy :P

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Martin Morawiec0
Stálý člen
12. 9. 2006   #20
-
0
-

paashi napsal:

Pokud vím, tak režim nízké spotřeby je na AT89x51, což je klon od Atmelu (má minimum změn, ale to je jedna z nich). Původní Intel 8051 je dost "holý". Univerzálních uC je spousta jak s x51 tak s AVR nebo PIC.
Přesto si myslím, že kód v RISC assembleru (např. AVR, PIC) je minimálně o polovinu kratší než v x51, ačkoliv třeba instrukční sada AVR obsahuje cca 150 - 200 instrukcí a x51 jen asi 30. A jestli někdo začal na AVR nebo PIC, to je jako jestli někdo nosí trenky nebo slipy :P


Jestli nemám pravdu tak se omlouvám, neověřoval jsem údaje co mi byli dány učitelem, který učí 20 let to samé, vždycky jsme hovořili o klasické prvni 8051.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Matěj Pácha0
Super člen
12. 9. 2006   #21
-
0
-

Jestli nemám pravdu já, tak sem patří má omluva, ale režim nízké spotřeby je režim, kdy jádro procesoru běží velmi pomalu a sleduje některé periferie. Potom ještě existuje režim Stand-by, kdy procesor neběží, protože je nastavení taktu blokováno až do doby probuzení na jednom konkrétním pinu.

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Ajem tíčr, andrgraund tíčr!
Honza
~ Anonymní uživatel
450 příspěvků
30. 5. 2007   #22
-
0
-

To Karry: chtěl bych se zeptat : máš emulátor na pis 18? Máš za sebou nějakou funkční aplikaci? A měl bys zájem o zakázku?

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Korel
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
21. 1. 2008   #23
-
0
-

Otázku PIC / AVR / ARM / Motorola jsem nedavno resil a ze vseho nejvice me pomohlo velmi uzce specializovany webik http://forum.mcontrollers.com/
Kukni na to

Nahlásit jako SPAM
IP: 72.36.141.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 36 hostů

Podobná vlákna

PIC — založil Jan

Z PIC s BIOS — založil some programer

PIC 16f84A časovač — založil micha407474

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý