Dárek - data – MySQL – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Dárek - data – MySQL – Fórum – Programujte.comDárek - data – MySQL – Fórum – Programujte.com

 

jehnědoďuznožroutokočkodlakobijec
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
19. 5. 2007   #1
-
0
-

Dobrý den,
tentokrát se nechci na nic ptát, naopak, Vám chci NABÍDNOUT DATA, která jsem obtížně dával dohromady z několika knížek. Jedná se o klasické "číslo dne", jehož zobrazování si můžete zprovoznit na svých stránkách (pokud tedy chcete). Toto "vydání" je ale.. (jak to říct?) orientováno proti několika závažným problémům jako je globální oteplování, spotřeba energie a ropy a ropný zlom, a především zahraniční politika USA.

Následuje výpis tabulky...-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Počítač: localhost
-- Vygenerováno: Sobota 19. května 2007, 02:34
-- Verze MySQL: 4.1.9
-- Verze PHP: 4.3.10
--
-- Databáze: `test`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `cislo_dne`
--

DRO P TABLE IF EXISTS `cislo_dne`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cislo_dne` (
`id` int(8) NOT NULL auto_increment,
`cislo` float NOT NULL default '0',
`podmet` varchar(255) collate cp1250_czech_cs NOT NULL default '',
`zprava` varchar(255) collate cp1250_czech_cs NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1250 COLLATE=cp1250_czech_cs AUTO_INCREMENT=368 ;

--
-- Vypisuji data pro tabulku `cislo_dne`
--

INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (1, 1e+011, 'amerických dolarů', 'bude celkově vynaloženo na válku v Íráku');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (2, 3.65e+007, 'obyvatel USA', 'žije na nebo pod úrovní chudoby');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (3, 13.7, '% obyvatel USA', 'žije na nebo pod úrovní chudoby');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (4, 20, '% zaměstnaných Američanů', 'má plat pod úrovní chudoby');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (5, 20, '% aktiv této planety', 'kontroluje 100 největších nadnárodních korporací');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (6, 51, 'největších ekonomických celků planety ze sta', 'jsou korporace (zbytek jsou ekonomiky států)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (7, 20, '% světových aktiv', 'je spravována 300 největšími nadnárodními korporacemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (8, 300, 'největších nadnárodních korporací', 'spravuje 1/4 světových aktiv');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (9, 40, '% světového obchodu', 'se uskutečňuje uvnitř nadnárodních korporací');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (10, 5, '× více', 'zkonzumuje typický Američan než Mexičan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (11, 10, '× více', 'zkonzumuje typický Američan než Číňan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (12, 30, '× více', 'zkonzumuje typický Američan než Ind');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (13, 13, '× více', 'zkonzumuje typický Čech než Ind');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (14, 2.3e+009, 'dolarů', 'byl čistý zisk News Corporation Ruperta Murdocha v období 1987-1998. Za toto období neodvedl v Británii na daních ani libru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (15, 0, 'liber', 'zaplatil v Británii na daních News Corporation Ruperta Murdocha v období 1987-1998. Vydělal 1.4 mld. liber čistého zisku');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (16, 6, '%', 'odvádí na daních News Corporation Ruperta Murdocha celosvětově (přitom v USA je daň z příjmu 35 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (17, 66, '% obyvatel vyspělého světa', 'má vlastní televizor');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (18, 4.5e+007, 'Američanů', 'nemá zdravotní pojištění');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (19, 10700, 'dolarů', 'vydělává ročně spodních 10 % Američanů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (20, 152350, 'dolařů', 'vydělává ročně horních 10 % Američanů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (21, 14.24, '× více', 'vydělává horních 10 % Američanů oproti spodním 10 procentům');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (22, 15, '%', 'je zvýšení platů horních 10 % Američanů během posledních 10 let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (23, 1.91e+008, 'dolarů', 'byl rozpočet na volební kampaň George W. Bushe v roce 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (24, 85, '% obyvatel Bhútánu', 'je schopno samozásobitelství');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (25, 1992, '', '- v tomto roce celosvětově převýšily investice bohatých států objem zahraniční pomoci');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (26, 1971, '', '- ropný zlom ve Spojených státech');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (27, 1980, '', '- od tohoto roku nová naleziště ropy nestačí krýt její celosvětovou spotřebu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (28, 300, 'dolarů', 'stál v roce 1930 tříminutový trans-atlantický telefonní hovor');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (29, 30, '%', 'je současný pokles meziročních nákladů na strojní čas ve výpočetních střediscích');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (30, 2.3, '×', 'je současný objem světového obchodu větší než v období před deseti lety');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (31, 556, '%', 'je nárůst celosvětových přímých zahraničních investic mezi lety 1980-1997');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (32, 21, 'států světa', 'má větší HDP než každá z šesti největších nadnárodních společností');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (33, 6, 'největších nadnárodních společností', 'má větší HDP než 21 ekonomicky největších států světa');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (34, 1.26e+011, 'dolarů', 'je roční HDP největší nadnárodní společnosti světa');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (35, 80, '% domácností vyspělých států', 'vlastní videorekordér');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (36, 34, '% domácností vyspělých států', 'má počítač (údaj z roku 2002)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (37, 2e+008, 'dolarů', 'byl roční plat ředitele CBS Billa Karmazina na konci 90. let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (38, 5.76e+008, 'dolarů', 'je roční plat ředitele společnosti Walt Disney Co. - Michaela Eisnera (víc než např. HDP Seychel)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (39, 6, '× větší', 'je tok čistého kapitálu rozvojových zemí než před 12 lety');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (40, 4.6e+007, 'dolarů', 'odvedla Royal Dutch Shell na daních za rok 1998');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (41, 4e+009, 'dolarů', 'byly tržby Indických softwarových firem za rok 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (42, 1, '% celkových výdajů', 'je utráceno dolními 10 % obyvatel');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (43, 50, '% celkových výdajů', 'je utráceno horními 10 % obyvatel');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (44, 9e+007, 'Číňanů', 'může přijít o práci v důsledku nepříznivého vývoje vstupu Číny do WTO');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (45, 50, '% Indů', 'žije z 1.5 dolaru denně');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (46, 1.5, 'dolaru', 'jsou maximální denní výdaje na život poloviny obyvatel Indie');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (47, 80, '% příjmů naftových společností v Nigérii', 'je investováno do této země');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (48, 180, 'lidí', 'zbila v květnu 1997 policie před branou Enron Power Corporation, když protestovali proti výstavbě elektrárny, odklonění řeky a úhynu ryb');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (49, 97, '% z celkového navýšení příjmů', 'připadlo za minulých 20 let horním 20 procentům rodin');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (50, 44, '%', 'je pokles průměrného příjmu dolní pětiny obyvatelstva v letech 1979-1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (51, 40, '% majetku USA', 'je v rukou 1 % jejích obyvatel');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (52, 1, '% obyvatel USA', 'má v rukou dvě pětiny majetku této země');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (53, 4.1, '%', 'je průměrná nezaměstnanost v USA (na venkově až 16 %, v indiánských rezervacích až 70 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (54, 5, '% nejbohatších Britů', 'bere 50 % celkových příjmů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (55, 50, '% příjmů ve Velké Británii', 'připadá na 5 % nejbohatších');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (56, 5, '% nejchudších Britů', 'bere 2.5 % z celkových příjmů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (57, 2.5, '% z celkových příjmů ve Velké Británii', 'připadá na spodních 5 % obyvatelstva');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (58, 60, '% dětí žijících v chudobě', 'přibylo ve Velké Británii za vlády Margaret Thatcherové');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (59, 300000, 'dětí žijících v chudobě', 'přibylo přibylo ve Velké Británi za 20 let od roku 1976');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (60, 1.3e+006, 'lidí pobírající menší než průměrný plat', 'přibylo v UK za 7 let od roku 1994');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (61, 1.425e+007, 'Britů', 'musí vyjít s menším než průměrným platem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (62, 23, '% důchodců Velké Británie', 'musí vyjít s důchodem menším než 40 % průměrné mzdy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (63, 28, '%', 'činí propat nástupních platů absolventů v USA od roku 1973');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (64, 30, '% zaměstnanců Chile', 'není chráněno pracovní smlouvou');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (65, 36, '% zaměstnanců Argentiny', 'není chráněno pracovní smlouvou');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (66, 39, '% zaměstnanců Kolumbie', 'není chráněno pracovní smlouvou');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (67, 41, '% zaměstnanců Peru', 'není chráněno pracovní smlouvou');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (68, 600, '%', 'činí zvýšení tržeb 500 největších světových společností');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (69, 2.6e+007, 'lidí', 'je zaměstnáno v 500 největších světových společnostech');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (70, 122000, 'zaměstnanců firmy IBM', 'bylo propuštěno mezi lety 1991-95');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (71, 16, '%', 'je nárůst prodaných antidepresiv v zemích G7 mezi lety 1989-99');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (72, 1.1e+010, 'liber', 'platí ročně bristké firmy za nemocenskou svých zaměstnanců');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (73, 5, 'minut nebo méně', 'věnuje 50 % bristkých otců denně svým dětem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (74, 10000, 'případů,', 'kdy zaměstnanec z přepracování spáchá sebevraždu nebo zemře, se stane ročně');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (75, 0.5, '% případů', 'smrti vyčerpání nebo sebevraždy z přepracování se zabývají soudy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (76, 800, '%', '- o tolik se zvýšil počet vězňů v USA za posledních 30 let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (77, 3, '% práceschopných Američanů', 'jsou ve vězení');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (78, 90, '%', '- o tolik se v Německu zvýšily zisky korporací za posledních 20 let (jejich daně přitom za tu dobu poklesly o 50 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (79, 50, '%', '- o tolik se snížily odvody z daní korporací v Německu za posledních 20 let (jejich zisky za tu dobu stouply o 90 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (80, 7.5e+010, 'dolarů ročně', 'činí v USA subvence soukromému sektoru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (81, 1.5e+007, 'dolarů', 'bylo v roce 2002 odpuštěno na daních firmě Borden Chemicals v Luisianě (poté co z ní v minulosti unikl jedovatý etylendichlorid, derivát vinylchloridu a čpavku a výpary kyseliny chlorovodíkové)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (82, 1e+007, 'dolarů', 'investovala vláda Arkansasu, USA do infrastruktury města Jonesboro, aby přilákala firmu Frito-Lay, zatímco sousednímu městu chybělo 3/4 milionu na vodovodní síť (závadný zdroj vody), na kterou muselo čekat 10 let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (83, 1.5e+008, 'liber', 'uvolnil Tony Blair, aby fa BMW nezavřela závod v Longbridgi. Během jednoho roku BMW stejně odešla, aniž by kohokoli předem informovala');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (84, 1e+010, 'dolarů', 'činila ztráta německé ekonomiky za rok 2000 v důsledku průmyslové špionáže projektu Echelon ze strany USA');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (85, 1.5e+009, 'dolarů', 'byla hodnota kontraktu na vybudování satelitního monitorování brazilských deštných pralesů, který Thompsonu-CSF díky projektu Echelon přebrala v r. 2000 firma Raytheon Corporation');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (86, 5e+009, 'dolarů', 'byla hodnota zakázky národních aerolinek Saúdské Arábie, které díky projektu Echelon vyfoukla firmě Airbus americký Boeing a McDonnell Douglas');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (87, 1e+011, 'liber', 'je předpokládaný zisk kontraktu Lukoil s British Petroleum, Agip a Statoil na těžbu ropy v Ázerbajdžánu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (88, 4.38e+008, 'liber', 'byla hodnota kontraktu pro dodání stíhaček Hawk fy British Aerospace v roce 1997 do Indonésie, která v té době porušovala lidská práva a prováděla genocidu násilně připojeného Východního Timoru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (89, 5e+009, 'liber', 'je roční obrat britského zbrojního průmyslu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (90, 400000, 'lidí', 'zaměstnává britský zbrojní průmysl');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (91, 150, '%', ' - o tolik se za posledních necelých 5 let zvýšil export zbraní z Velké Británie do Indonésie (která porušuje lidská práva)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (92, 2e+010, 'liber', 'je hodnota zbrojní dodávky z Velké Británie do Saúdské Arábie, posvěcené v roce 1985 Margaret Thatcherovou (jejíž syn z něho inkasoval několikamilionovou provizi)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (93, 1.3e+009, 'liber', 'je hodnota dodávky zbraní z roku 1988 z Velké Británie do Malajsie');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (94, 2e+009, 'dolarů', 'je hodnota zakázky z roku 1997 na vybudování plynovou z Turkmenistánu do Pákistánu mezi americkou ropnou společností Unocal a Talibanem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (95, 2.5e+009, 'dolarů', 'je hodnota zakázky z roku 1997 na vybudování ropovodu z Turkmenistánu do Pákistánu mezi americkou ropnou společností Unocal a Talibanem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (96, 5e+006, 'dolarů', 'je hodnota americké dodávky mučících nástrojů (palečnice, španělská bota, okovy,...) do Saúdské Arábie mezi lety 1980-1993');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (97, 5300, 'dětí', 'umírá měsíčně v ekonomicky zpustošeném Íráku');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (98, 500000, 'lidí', 'zemřelo podle odhadů OSN v Íráku na nepřímé důsledky sankcí od roku 1991 (jiné zdroje uvádějí až 700000 obětí)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (99, 7.5, '% obyvatelstva Íráku', 'zemřelo podle odhadů Bagdádu na nepřímé důsledky sankcí od roku 1991');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (100, 69, '% Britů', 'podporuje názor, že Britská vláda by se měla víc snažit prosazovat politiku lidských práv v zahraničí');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (101, 40, '% lidí v Dánsku a Švédsku', 'si přeje, aby Evropský parlament učinil z lidských práv prioritu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (102, 170, 'členů ve stejném počtu zemí', 'má celosvětově organizace Amnesty International (údaj z roku 2002)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (103, 62, '% Američanů', 'si myslí, že by USA neměly zintenzivňovat obchodní styky s Čínou, dokud Čína nezajistí svým občanům více svobody v oblasti ekonomiky, politiky a náboženství');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (104, 40, '%', 'je podíl amerických ropných společností na mezinárodním konsorciu soukromých ropných firem, které se staly vlastníky a provozovateli íránských ropných rezerv');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (105, 1.25e+008, 'dolarů', 'byl dosah odvetných sankcí USA a Kanady vůči Evropskému rozhodnutí o nepoužívání umělých růstových hormonů z roku 1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (106, 80, '% ze 139 zemí Světové Obchodní Organizace (WTO)', 'tvoří rozvojové státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (107, 30, 'ze 139 zemí Světové Obchodní Organizace (WTO)', 'si nemůže dovolit vyslat do jejího sídla ani jednoho reprezentanta');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (108, 21.5, '% členů Světové Obchodní Organizace (WTO)', 'si nemůže dovolit vyslat do jejího sídla ani jednoho reprezentanta');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (109, 7000, 'členských firem', 'reprezentuje Mezinárodní Obchodní Komora (ICC)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (110, 200000, 'dolarů', 'byla hodnota daru majitele fy Chiquita Fruit Co., Carla Lindnera, Demokratickému národnímu výboru těsně před tím, co vznesl u WTO stížnost, hájící zájmy jeho firmy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (111, 415000, 'dolarů', 'dal majitel fy Chiquita Fruit Co., Carl Lindner, sekretariátům Demokratické strany, pár hodin před tím, co USA vnesly u WTO formální stížnost, hájící zájmy jeho firmy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (112, 1.4e+006, 'dolarů', 'byla hodnota daru majitele fy Chiquita Fruit Co., Carla Lindnera, Demokratické straně, aby u WTO hájila zájmy jeho firmy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (113, 4.2e+006, 'dolarů', 'byla hodnota daru majitele fy Chiquita Fruit Co., Carla Lindnera, Republikánské straně, aby u WTO hájila zájmy jeho firmy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (114, 20000, 'případů neplodnosti v důsledku dlouhodobého vystavení zakázaného pesticidu DBCP', 'bylo nahlášeno ze strany plantážních dělníků firmy Chiquita Fruit Company');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (115, 8.6e+007, 'dolarů', 'činily sponzorské dary dvěma hlavním stranickým kancelářím na příležitostné výdaje v USA v roce 1992');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (116, 2.6e+008, 'dolarů', 'činily sponzorské dary dvěma hlavním stranickým kancelářím na příležitostné výdaje v USA v roce 1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (117, 3.92e+008, 'dolarů', 'činily sponzorské dary dvěma hlavním stranickým kancelářím na příležitostné výdaje v USA v roce 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (118, 302, '%', 'činí nárůst sponzorských darů dvěma hlavním stranickým kancelářím na příležitostné výdaje v USA mezi volbami z roku 1992 a 1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (119, 356, '%', 'činí nárůst sponzorských darů dvěma hlavním stranickým kancelářím na příležitostné výdaje v USA mezi volbami z roku 1992 a 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (120, 1e+009, 'dolarů', '- přes tuto částku se vyšplhaly výdaje na americké prezidentské volby v roce 2000 (pouze na úvodní kolo)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (121, 6.51e+008, 'dolarů', 'se utratilo na americké volby do Kongresu v roce 1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (122, 1e+009, 'dolarů', '- přes tuto částku se vyšplhaly výdaje na volby do americké Sněmovny reprezentantů a Senátu v roce 1998');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (123, 6e+006, 'dolarů', 'je v USA cena průměrné kampaně kandidáta do Senátu (i poraženého)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (124, 3.7e+007, 'dolarů', 'vynaložil George W. Bush na svou prezidentskou kampaň v roce 2000 během prvních 4 týdnů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (125, 3.6e+007, 'dolarů', 'vynaložil bývalý ředitel Goldman Sachs, Jon Corzine, za kampaň své osoby na post senátora');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (126, 2.85e+007, 'liber', 'stála nejdražší britská kampaň - vynaložila je Konzervativní Strana ve volbách do parlamentu roku 1997');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (127, 2.7e+007, 'liber', 'stála kampaň britské Labour party do parlamentu v roce 1997');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (128, 4, '% Američanů', 'někdy obdarovalo politika nebo politickým stranu - z toho cca 94 % nad 200 dolarů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (129, 2.6e+008, 'dolarů', 'darovalo 500 největších společností v USA republikánům a demokratům v letech 1987-1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (130, 1.3e+006, 'dolarů', 'činila podpora pěti vybraných senátorů ze strany firmy Lincoln Savings & Loan (která později nedostála závazkům a stála daňové poplatníky USA stovky mld. dolarů)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (131, 3.5e+006, 'dolarů', 'byla výše výhodné půjčky od americké NationsBank, poskytnutá Demokratickému Národnímu Výboru dva týdny poté, co prosadil pro banku výhodný zákon o finančních službách');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (132, 132000, 'dolarů', 'dostal americký Demokratický Národní Výbor od největších telekomunikačních společností pár dní poté, co Al Gore (oproti svému slibu) začal podporovat financování "informačních dálnic" ze soukromého sektoru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (133, 300000, 'dolarů', 'dostal na volební kampaň v roce 1988 demokratický lídr Richard Gephardt od amerického pivovaru Anheuser-Bush. Poté prosadil nezdanění piva');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (134, 3e+007, 'dolarů', 'je bilance sponsoringu členů Kongresu ze strany amerického tabákového průmyslu za období let 1987-1996');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (135, 2e+006, 'dolarů', 'byla hodnota "pojistky" francouzské firmy Dassault pro zajištění objednávky techniky pro belgickou armádu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (136, 40, '% italských poslanců', 'bylo počátkem 90. let vyšetřováno z podezření korupce');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (137, 19, '% Italů', 'je spokojeno se stavem demokracie ve své zemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (138, 600000, 'liber', '- úplatek japonskému ministru výrobcem ocelových konstrukcí na udělení státní zakázky (1991)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (139, 1e+006, 'liber', 'dostala Laboru party od organizátora závodů Formule 1, načež přehodnotila zákaz reklamy tabákových výrobků na automobilových závodech');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (140, 2.13e+007, 'dolarů za jediný den', 'se vybralo na dosud největší sponzorské akci pro republikánské politiky od amerických zbrojařských firem v roce 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (141, 71, '% britské mládeže', 'si myslí, že hlasováním ve volbách neovlivní kvalitu jejich života (údaj z roku 1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (142, 10, '% Britů', 'má "velkou" důvěru v parlament (1996, v roce 1983 to bylo 54 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (143, 60, '% Francouzů', 'nemá důvěru v politické strany (1990)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (144, 14, '% Američanů', 'si myslí, že kongresmani mají vysoké etické zásady a poctivost');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (145, 9e+007, 'Američanů', 'nechodí k volbám');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (146, 2.97e+008, 'Evropanů', 'má právo volit do Evropského Parlamentu (v posledních volbách byla účast 49 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (147, 49, '% manželství v ČR', 'končí rozvodem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (148, 2.5e+006, 'členů', 'má organizace GreenPeace celosvětově');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (149, 25, '% kukuřice ve Spojených státech', 'je geneticky modifikovaných (údaj z roku 1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (150, 38, '% sójových bobů ve Spojených státech', 'je geneticky modifikovaných (údaj z roku 1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (151, 45, '% bavlny ve Spojených státech', 'je geneticky modifikovaných (údaj z roku 1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (152, 31, 'amerických centů', 'byla hodinová gáže honduraských třináctiletých dětí, které v roce 1996 pracovaly 20 hodin denně na kolekci pro obchodní dům Wal-Mart');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (153, 28, '% Angličanů', 'se rozhoduje, zda si koupí nebo naopak bude bojkotovat určitý výrobek, z etických důvodů (1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (154, 5e+007, 'Američanů', 'se rozhoduje, zda si koupí nebo naopak bude bojkotovat určitý výrobek, z etických důvodů (1998)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (155, 1e+009, 'dolarů a víc', 'je v USA investováno do řízených portfolií');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (156, 425000, 'dolarů', 'musela rozhodnutím soudu v roce 2000 zaplatit televize Fox 13 za to, že vyhodila reportéry informující o účincích geneticky upraveném růstovém hormonu fy Monsanto, který byl největším sponzorem Fox 13');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (157, 1.6e+011, 'dolarů', 'je hodnota fúze mezi společnostmi Timer Warner a America On-Line (AOL)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (158, 0, 'časopisů pro ženy', 'z let 1983-87, do nichž inzerovaly tabákové koncerny, vytisklo článek o škodlivosti kouření (v té době rakovina plic předstihla u žen rakovinu prsu)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (159, 33, '% šroubů', 'do jaderných elektráren dodavatelské firmy pro General Electrics bylo v roce 2001 zjištěno jako vadných (GE v té době již 8 let tyto šrouby nekontrolovala)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (160, 18, '% ekologických auditů', 've firmách ve vyspělých zemích bylo vypracováno nezávislou firmou');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (161, 2e+009, 'dolarů', 'činila v roce 1997 suma vydaná americkými korporacemi na akademický výzkum');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (162, 39, '% příjmů Národní ligy spotřebitelů', 'jsou dary korporací a průmyslových asociací');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (163, 1.6, '% veřejnosti USA', 'důvěřuje informacím o biotechnologiích podávaných samotnými firmami, které je dodávají');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (164, 7.8, '% veřejnosti USA', 'důvěřuje informacím o biotechnologiích podávaných veřejnými institucemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (165, 22.4, '% veřejnosti', 'USA důvěřuje informacím o biotechnologiích podávaných ekologickými organizacemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (166, 30.5, '% veřejnosti', 'USA důvěřuje informacím o biotechnologiích podávaných spotřebitelskými organizacemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (167, 1.5e+009, 'dolarů', 'věnoval od 80. let do současnosti na charitativní účely jediný člověk - George Soros');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (168, 1e+008, 'dolarů', 'činí sponzorství projektu první internetové univerzity ze strany CEO MicroStrategy Michaela Saylora');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (169, 4e+007, 'liber', 'věnoval britský investiční bankéř Peter Lampl na vzdělávací programy bezprizorních dětí');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (170, 2.4e+006, 'dolarů', 'stál společnost Shell incident, kdy v roce 1999, přepadla její rafinerii v Nigerii skupina pěti mladých Nigerijců a na 5 dnů ji vyřadilo z provozu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (171, 7.7e+006, 'domácností USA', 'je situováno do chátrajících městských oblastí');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (172, 2700, 'úředníků', 'má Mezinárodní Měnový Fond (který de facto diktuje "způsob života" 1.46 mld obyvatel)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (173, 1.46e+009, 'obyvatel', 'žije v zemích, jejichž ekonomický (potažmo společenský) chod diktuje 2700 úředníků Mezinárodního Měnového Fondu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (174, 2.8e+007, 'dolarů (přes 580 milionů korun)', 'dostal generální ředitel americké automobilky Ford Motor Alan Mulally za loňský rok na odměnách. Společnost přitom loni vykázala rekordní ztrátu ve výši 12.7 mld dolarů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (175, 7, 'týdnů', 'stačí Britům na to, aby vyprodukovali tolik odpadu, kolik sami váží');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (176, 3, 'Zeměkoule', 'by lidstvo potřebovalo, pokud by měli všichni její obyvatelé žít jako Britové');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (177, 4, 'x častěji', 'se muži pokusí o sebevraždu než ženy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (178, 3, 'x větší', 'existuje pravděpodobnost, že při nehodě zahynou muži než ženy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (179, 0, 'žen', 've 20 z 21 voleb v USA (od doby, co mají ženy volební práva) na funkci prezidenta či viceprezidenta');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (180, 1, 'x', 've 21 amerických volbách (od doby, co mají ženy volební práva) kandidovala žena na funkci prezidenta');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (181, 20, 'z 21 amerických prezidentských voleb', 'bylo bez účasti ženského kandidáta');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (182, 485, 'dnů', 'musí žena v USA pracovat, aby si vydělala stejně co muž za rok');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (183, 76, '%', 'dosahuje ohodnocení ženské práce vůči stejné práci muže');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (184, 24, '%', 'je v USA ženě sraženo z ohodnocení její práce (relativně ke stejné práci muže) jen proto, že je žena');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (185, 650133, 'dolarů', 'činí celoživotní ztráta průměrné Američanky vinou diskriminace žen');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (186, 17, 'posledních let', 'v USA klesá porodnost chlapců');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (187, 461, '%', '- o tolik v roce 2000 vzrostly odstávky proudu v Kalifornii, paradoxně - po prosazení zákona o deregulaci energetických společností a jejich dotaci 20 mld. dolarů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (188, 8e+006, 'automobilů', 'se prohání po dálnicích Kalifornie');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (189, 13000, 'z 45000 megawattů (29 %)', 'zadržují kalifornské energetické společnosti v Silicon Valley, aby stimulovaly růst cen');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (190, 10, 'posledních prezidentských voleb v USA', 'vyhrál bílý Jižan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (191, 178, 'států', 'podepsalo Kjótský protokol, kde se zavázali snížit produkci CO2. Nepodepsaly USA a Austrálie');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (192, 5.7, 'litru', 'měla být spotřeba průměrného automobilu na konci Clintonovy éry - nakonec byla 9.6 litru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (193, 8, 'rizik, že by se ze amerického studenta mohl stát masový vrah,', 'vyšlo ve zprávě FBI z r. 2000: mezi nimi i to, že dotyčný "má nevhodný smysl pro humor" a "bez omezení a bez kontroly se dívá na televizi a používá internet"');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (194, 8e+006, 'žáků a studentů ve 12000 státních školách', 'sleduje v amerických státních školách každý den program Channel One, který má podíl reklamy téměř 80 %');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (195, 39, '% amerických středních škol a 2. stupňů základních škol', 'má pro studenty povinné sledování programu Channel One s 80% podílem reklamy - jejich sledováním tak ročně děti stráví jeden celý den');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (196, 1.8e+009, 'dolarů', 'zaplatí daňoví poplatníci USA "školní" televizní stanici Channel One pro studenty mezi 12 až 18 let věku, která je při vyučování z téměř 80 % zahlcuje reklamami');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (197, 139, '%', '- o tolik stoupl v USA marketing spočívající ve sponzoringu technického vybavením výměnou za možnost umístit reklamu mezi studenty');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (198, 1875, '%', '- o tolik vzrostl v USA sponzoring školních pomůcek ve státních školách ze strany komerčních firem v USA od roku 1990');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (199, 539, '%', '- o tolik v USA vzrostlo přivlastňování pozemků, výsledkových tabulí, zdí, střech a učebních pomůcek základních ze strany komerčních společností za účelem umístění firemního loga a reklam');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (200, 10000, 'dolarů', 'byla cena soutěže středních škol "Spojte se s Coca-Colou", na kterou se Mike Cameron - student Greenberg High of Evans - dostavil s tričkem s nápisem Pepsi a byl toho dne vyloučen');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (201, 1384, '%', '- o tolik se v 90. letech v USA zvýšil počet exkluzívních smluv mezi školami a výrobci nealkoholických nápojů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (202, 94950, 'obalů polévek firmy Campbell`s', 'musejí (podle pravidel její soutěže) nasbírat žáci státní školy, aby získali jeden počítač Apple iMac. Za rok by tak škola s 528 žáky musela vybrat od každého žáka 5 víček denně');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (203, 248, '%', '- o tolik podle Střediska pro analýzu komercialismu vzrostlo podnikové sponzorování školnách programů a činností za posledních 10 let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (204, 28548, 'dolarů', 'činí plat průměrného voliče v USA');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (205, 67, '% příjemců sociální péče', 'tvoří děti');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (206, 11046, 'živočišných a rostlinných druhů', 'je v současnosti na pokraji vyhubení');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (207, 2.719e+007, 'čtverečních kilometrů', 'činí rozloha ozónové díry');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (208, 3, 'státy Afriky', 'mají menší kojeneckou úmrtnost než v Detroitu (Libye, Mauritius a Seychely)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (209, 34, 'amerických měst', 'má alespoň dvoje noviny, které si vzájemně konkurují');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (210, 2, 'x větší', 'máte pravděpodobnost, že budete zabiti bleskem, než že budete zabiti střelnou zbraní ve škole');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (211, 1, 'hlavní město státu v USA', 'nemá McDonald`s (Montpelier ve státě Vermont)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (212, 1974, '', 'je poslední rok, kdy byly knihovny státních škol ve Spojených státech podporovány přímými dotacemi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (213, 3.9e+007, 'dolarů', 'činí škrt George W. Bushe na státní knihovny z federálních výdajů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (214, 25, '% amerických škol', 'v roce 1999 uvedla, že jejich budovy nebo budov neodpovídá normám');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (215, 33, '% škol ve Washingtonu', 'bylo v září 1997 nedostatečně bezpečných - správa města kvůli tomu musela odložit začátek výuky o 3 týdny');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (216, 10, '% amerických státních škol', 'je o 25 a víc procent přeplněných oproti kapacitám školních budov a tak se v nich vyučuje i na chodbách, venku, v tělocvičně či kumbálu školníka');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (217, 14.8, '% státních škol v New Yorku', 'si nemůže dovolit školníka');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (218, 163, 'státních škol v New Yorku', 'si nemůže dovolit školníka');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (219, 163, 'státních newyorských škol', 'zahájilo školní rok 2000-2001 bez ředitele');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (220, 31900, 'dolarů', 'je průměrný nástupní roční plat učitele ve Spojených státech');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (221, 61, '% nových učitelů', 'státních škol (kteří mají nahradit učitele, odcházející do důchodu) nemá aprobaci');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (222, 28, 'učitelů z 28 cizích zemí', 'musely v roce 2000 najmout státní školy v Chicagu, aby se vyrovnaly s celostátním nedostatkem amerických učitelů');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (223, 18, '% z 2600000 amerických pedagogů', 'je odhadováno jako nezpůsobilých výuky');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (224, 468000, 'amerických pedagogů', 'je odhadováno jako nezpůsobilých výuky');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (225, 4.4e+007, 'Američanů', 'je funkčně negramotných');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (226, 1.9e+008, 'Američanů', 'čte z novin pouze titulky, komix a sportovní výsledky');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (227, 22, 'x vyšší', 'je pravděpodobnost, že nějaký člen vaší rodiny zemře na následky postřelení, když máte zbraň doma než když ji nemáte');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (228, 24, 'trestných činů', '(zejména krádeží) je spáchána v prostorách, jejichž majitel je v tu dobu pryč');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (229, 2, 'x ze sta případů', 'použije vlastník domu/bytu na zloděje/vetřelce zbraň');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (230, 98, '% případů,', 'kdy majitel domu použije zbraň na zloděje, skončí zásahem člena rodiny, vlastníka, nebo zmocnění se zbraně vetřelcem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (231, 500000, 'zbraní', 'je ve Spojených státech odcizeno každým rokem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (232, 5.9, 'x vyšší', 'je pravděpodobnost, že muž mezi 15 a 24 lety, který byl zastřelen, je černé pleti oproti bělochovi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (233, 0, 'Afroameričanů v USA', 'vlastní továrnu na výrobu zbraní nebo zbrojařský koncern');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (234, 0, 'Afroameričanů v USA', 'vlastní letadlo, které by pašovalo do Spojených států zbraně');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (235, 203000, 'lidí', 'zaplatilo životem jízdu s vadnými pneumatikami Firestone, kterážto firma předtím vyhodila zkušené zaměstnance jen proto, že měli podle ní v odborech příliš pevnou pozici');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (236, 20, '% černochů mezi 16 a 24 lety', 'v USA nestuduje ani nepracuje - takových bělochů je jen 9 %');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (237, 2.9, 'x víc akcií', 'investovaly v USA do vzájemných a/nebo penzijních fondů běloši než černoši');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (238, 40, '%', '- o tolik jsou v USA u bělochů (v neprospěch Afroameričanů) častější katetrizace (lékařský zákrok za účelem snížení úmrtnosti na infarkt)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (239, 4, 'x', 'je v USA vyšší pravděpodobnost úmrtnosti při porodu u Afroameričanek než u bělošek');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (240, 2, 'x', 'je v USA vyšší nezaměstnanost Afroameričanů oproti bělochům');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (241, 764000, 'lidí', 'bylo za rok 2001 propuštěno z amerických podniků');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (242, 0, 'Afroameričanů', 'vymyslela válečné strategie Spojených států, které za celou svoji historii vedly');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (243, 108, 'automobilových výrobců', 'existovalo ve Spojených státech v roce 1919 - 20 let po vynálezu automobilu. Dnes je jich "2 a půl"');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (244, 362.4, '%', 'činí navýšení zisku 200 nejbohatších firem (většina z USA). Souhrně prodají zboží a služby za víc peněz než HDP všech zemí s výjimkou deseti nejsilnějších');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (245, 44, 'z 82 největších firem USA', 'nezaplatily (vlivem daňových úlev) daň ve stanovené výši (údaj z roku 2000)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (246, 17, '% největších Amerických firem', 'je (díky lobbyingu, střetu zájmů, ...) zcela svobozeno od daní (údaj z roku 2000)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (247, 7, 'z 82 největších Amerických firem', 'místo placení daně uvedlo, že jim vláda (na státních zakázkách apod.) dluží řádově miliony dolarů (údaj z roku 2000)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (248, 1279, 'amerických podniků', 'od roku 1995 převážně neplatily daně, jako důvod uvedly, že neměly žádné příjmy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (249, 6.5e+007, 'dolarů', 'činily v letech 1988-9 sankce automobilky Mercedes-Benz za nedodržení emisních limit, které si firma odečetla z daní jako "běžné obchodní výdaje"');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (250, 3.8e+007, 'dolarů', 'činil únik na daních Spojeným státům ohledně společnosti Halliburton, která si počátkem 90. let převedla sídlo na Kajmanské ostrovy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (251, 6, 'největších amerických pojišťovacích společností USA', 'má ústředí v "daňovém ráji" na Bermudách');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (252, 1e+010, 'dolarů', 'stojí ročně Američany přestěhovávání ústředí amerických obchodních společností do zemí s daňovými úlevami. Ušlé peníze jsou kompenzovány vyšší spotřební daní (přibližný údaj)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (253, 25, '%', 'činí pokles daňových kontrol u Američanů s příjmem nad 125000 dolarů ročně v posledních několika málo letech. Ti nejchudší naopak zaznamenali nárůst kontrol na dvojnásobek');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (254, 2, 'x více daňových kontrol', 'zažívají od konce 90. let Američané s platem pod 25000 dolarů ročně. Nejbohatší naopak zaznamenali o čtvrtinu méně kontrol');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (255, 13000, 'dolarů ročně', 'je nástupní plat pilota u společnosti Continental Express. To je asi 45.5 % průměrného platu v USA. První rok si navíc musí platit vlastní letecký výcvik a uniformy - zbyde mu asi 5200 USD (14 na den)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (256, 3, 'x', 'byl George W. Bush zatčen - nepřístojné chování na fotbalovém zápasu, řízení pod vlivem alkoholu a za krádež');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (257, 1, 'člověka', 'zabila první dáma USA (v 17 letech smrtelně zranila chodce)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (258, 1.5, 'roku', 'trvala deserce George W Bushe z letecké národní gardy v Texasu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (259, 3, 'nejbohatší lidé USA', '(každý z nich) má osobní majetek větší než veškeré obyvatelstvo 60 nejchudších zemí (dohromady)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (260, 1e+009, 'lidí', '(přibližně), zejména v Asii, Africe a Jižní Americe nemá přístup k pitné vodě');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (261, 33, '% obyvatel Země', 'nevyužívá elektrickou síť (údaj z roku 2001)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (262, 50, '% obyvatel Země', 'nikdy netelefonovalo (údaj z roku 2001)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (263, 2.5e+011, 'dolarů', 'vynaložil v roce 2001 Pentagon na 2800 bitevních letounů (tato částka by stačila k úhradě školného pro úplně všechny vysokoškoláky v USA)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (264, 1.6e+012, 'dolarů', 'činilo navrhované zvýšení pro Pentagon pro roky 2001-2005');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (265, 1.12e+011, 'dolarů', 'by podle Hlavního účetního úřadu Spojených států stála (nutná) renovace všech škol v USA');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (266, 4.5e+010, 'dolarů', 'stálo Spojené státy pokračování v plánu výstavby letounů F-22, o které za studené války požádalo letectvo (podporuje je Clinton i Bush). Tyto peníze by postačily pro předškolní kurz všech dětí, kteří jej potřebují, po dobu šesti let');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (267, 235, 'atomových bomb', 'měly USA vyrobeny v době, kdy Rusko vyrobilo první (to bylo v roce 1949)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (268, 39000, 'atomových hlavic', 'měl Sovětský Svaz mezi lety 1989 a 1991, kdy zbrojení za cenu všeobecného zhoršování životních poměrů v zemi urychlilo jeho rozpad');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (269, 8, 'let', 'je odhadovaná průměrná doba života, o kterou přicházejí muži na vrcholných místech vlivem stresu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (270, 95, 'dní', 'je odhadovaná doba, po kterou průměrná americká žena musí pracovat, aby dohnala roční plat muže se stejnou kvalifikací kvůli nerovnosti platů (jinak řečeno, dosáhne jej v prvním dubnovém týdnu)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (271, 25, 'let', 'se v USA tamní Středisko pro politické alternativy snaží uzákonit rovnost platů mezi ženami a muži se stejnou kvalifikací');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (272, 650113, 'dolarů', 'prodělá průměrná americká žena (která se organizuje v odborech) za život díky nerovnosti platů mezi muži a ženami');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (273, 870327, 'dolarů', 'prodělá průměrná americká žena (která se neorganizuje v odborech) za život díky nerovnosti platů mezi muži a ženami');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (274, 1, 'v žebříčku rakovinných onemocnění u žen', 'je rakovina plic, když v 90. letech předstihla rakovinu prsu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (275, 165000, 'žen ročně', 'zemře na následky kouření');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (276, 86, '%', '- o tolik mají muži před ženami větší šanci na transplantaci nějakého orgánu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (277, 2.15, 'x větší', 'naději na operaci bypassu u lidí se srdečními problémy mají muži oproti ženám');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (278, 5, 'x vyšší', 'je pravděpodobnost vraždu mezi manželi spáchá manžel');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (279, 22827, 'jaderných hlavic', 'vlastnily USA na konci Studené války');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (280, 16173, 'jaderných hlavic', 'činil rozdíl mezi SSSR a USA na konci Studené války (ve prospěch SSSR)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (281, 1, '', 'v žebříčku zemí s největším počtem milionářů jsou Spojené státy (asi 56 tisíc lidí)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (282, 1, '', 'v žebříčku zemí s největším počtem miliartářů jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (283, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyššími výdaji na zbrojení jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (284, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším úmrtím vlivem střelné zbraně jsou spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (285, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší produkcí hovězího masa jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (286, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší spotřebou energie na hlavu jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (287, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším vypouštěním oxidu uhličitého jsou Spojené státy (víc než Austrálie, Brazílie, Kanada, Indie, Indonésie, Německo, Itálie, Mexiko a Velká Británie dohromady)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (288, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším množství městského odpadu celkem i na hlavu jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (289, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší spotřebou energie na hlavu jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (290, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší produkcí nebezpečného odpadu jsou Suveréně Spojené státy (20x víc než druhé Německo)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (291, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší spotřebou ropy jsou Spojené státy (asi 1.5 milionů barelů denně)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (292, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší spotřebou zemního plynu jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (293, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejnižším objemem vybraných daní (vůči HDP) jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (294, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejnižším objemu federálních a státních vládních výdajů (vůči HDP) jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (295, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším deficitu federálního rozpočtu (vůči HDP) jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (296, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšší denní spotřebou kalorií na hlavu jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (297, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejnižší volební účastí jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (298, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem politických stran ve sněmovně jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (299, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem ohlášených znásilnění jsou Spojené státy (3x víc než druhá Kanada)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (300, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem zranění a úmrtí následkem dopravních nehod jsou Spojené státy (skoro 2x víc než druhá Kanada)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (301, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem dětí narozeným matkám mladším 20 let jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (302, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem neschválených mezinárodních smluv o dodržování lidských práv jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (303, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem poprav nezletilých zločinců jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (304, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem úmrtí dětí mladších 15 let následkem přístupu ke střelným zbraním, jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (305, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejvyšším počtem sebevražd dětí pod 15 let střelnou zbraní jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (306, 1, '', 'v žebříčku zemí s nejnižší úrovní znalostí z matematiky u žáků 8. třídy jsou Spojené státy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (307, 2, '', 'jediné země Organizace spojených národů, která neratifikovala její Konvenci o právech dítěte, byly Jemen a Spojené státy americké');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (308, 539898, '', '- o tolik hlasů v amerických prezidentských volbách v roce 2000 získál Al Gore víc než George Walker Bush, který se v nich stal prezidentem');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (309, 1, 'případ', 'v historii USA, kdy o výsledku voleb rozhodoval Nejvyšší soud, se stal u prezidentských voleb z roku 2000');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (310, 1, 'krát v historii', 'se stalo, že budova s ocelovou konstrukcí se zřítila v důsledku požáru - WTC po útocích z 11. září 2001');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (311, 720, 'kilogramů odpadu', 'vyprodukuje ročně každý Američan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (312, 39, 'dnů a 7 hodin', '- za tu dobu průměrný američan vyprodukuje tolik odpadu, kolik sám váží');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (313, 6.25, '% z celosvětové produkce ropy', 'pocházelo až do roku 2007 z největšího ropného pole na světě - Ghawar na východě Saúdské Arábie');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (314, 88.7, 'metrů', 'by činilo zvednutí hladiny moří a oceánů, kdyby roztály všechny ledovce na světě (32.1 mil km<sup>3</sup>)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (315, 3.21e+007, 'km<sup>3</sup>', 'je objem sněhu a ledu ve všech stávajících ledovcích na Zemi - kdyby se rozpustil, zvedla by se hladina hladina moří a oceánů o 88.7 metru');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (316, 440, 'jaderných reaktorů', 'je na Zemi (údaj z roku 2006). Skoro čtvrtinu mají USA');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (317, 700000, 'lidí na Zemi', 'ročně zemře na následky špatného ovzduší');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (318, 30, '%', 'činil úbytek koncentrace skleníkových plynů v Atlantě v době Olympijských her, kdy byly osobních automobily omezeny ve prospěch autobusové dopravy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (319, 40, '%', 'činil úbytek astmatických záchvatů v Atlantě v době Olympijských her, kdy byly osobních automobily omezeny ve prospěch autobusové dopravy');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (320, 150000, 'lidí ročně', 'zemře vlivem globálního oteplování');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (321, 160000, 'lidí ročně', 'zemře na nakažlivé choroby, jejichž šíření ovlivňují změny klimatu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (322, 35000, 'Evropanů', 'zemřelo na následky horka v létě 2004');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (323, 25, 'krát hmotnější', 'jsou oproti všem vodním i suchozemským zvířatům na Zemi mikrobi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (324, 60, 'procent světové pevniny', 'bude podle prognóz vědců ohrožovat malárie, pokud průměrná teplota stoupne o 2 stupně (v současnosti je to 25 %)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (325, 20, '%', '- o tolik více (podle Světového fondu na ochranu přírody) každým rokem od roku 2000 spotřebobává lidstvo zdrojů než je planeta schopna obnovovat');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (326, 5.5e+007, 'lidí', 'onemocní na malárií, pokud se průměrná teplota zvýší o 3 stupně (odhad)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (327, 4e+008, 'lidí', 'přibylo na této planetě od roku 1998');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (328, 3.5532e+011, 'Joulů', 'spotřebuje ročně jeden průměrný Američan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (329, 14.1, 'krát vyšší spotřebu energie', 'má průměrný Američan oproti průměrnému Indovi');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (330, 2.77, 'krát vyšší spotřebu energie', 'má průměrný Američan oproti průměrnému Čechu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (331, 2.08, 'krát energie', 'spotřebovávají Spojené státy víc než Čína, přestože ta má 4.5x více obyvatel (jinými slovy: 1 Američan má stejnou spotřebu energie jako 9 Číňanů)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (332, 75, '% veškerých primárních energetických zdrojů', 'spotřebovává pětina obyvatelstva nejbohatších států');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (333, 481, 'krát větší', 'je měrná energetická spotřeba USA oproti Etiopii');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (334, 52, '% ropy', 'produkuje Střední Východ');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (335, 103680, 'kWh', 'spotřebuje průměrný Američan ročně. To je asi 120x více než základní potřebě pro výživu (pro srovnání: Nigérie - 1.9x)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (336, 120, 'krát více energie než ta, která by stačila pro jeho nasycení', 'spotřebuje průměrný Američan pro svoje pohodlí');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (337, 864, 'kWh', 'činí roční energetický příjem průměrného člověka z potravin');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (338, 70, '% obnovitelné energie z celkové energie', 'využívá Rakousko (nejvíc ze všech států)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (339, 2e+006, 'lidí (většinou dětí)', 'umírá ročně na malárii');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (340, 2.7, '%', 'činí nárůst úmrtnosti za každý 1 stupeň, o který se zvýší globální teplota');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (341, 20, '% potíží spojených s konzumací potravin', 'se týká "darů moře", zejména toxinů z vodních řas');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (342, 25, '% populace', 'produkuje větší emise oxidu uhličitého než celosvětový průměr');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (343, 4, 'státy', 'produkují na jednoho obyvatele více oxidu uhličitého než USA - jsou to Bahrajn, Arabské emiráty, Kuvajt a Katar');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (344, 19, 'tun oxidu uhličitého', '(4.23x víc než celosvětový průměr) vyprodukuje za rok průměrný Američan');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (345, 11.5, 'tuny oxidu uhličitého', '(což je 256 % celosvětového průměru) vyprodukuje za rok průměrný Čech');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (346, 3e+006, 'dolarů', 'byl odhadovaný souhrnný depozit německých nacistických průmyslníků konce 30. let v jedné z bank United Banking Corporation, kterou řídil dědeček George W. Bushe');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (347, 1.5e+006, 'dolarů', 'byl odhadovaný zisk dědečka George W. Bushe po zrušení jedné z bank United Banking Corporation, jíž byl ředitelem a přes kterou němečtí nacističtí průmyslníci filtrovali své peníze');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (348, 50, '% snížení nákladů na obnovitelné zdroje', 'činí škrt George W. Bushe nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (349, 28, '% snížení na výzkum v oblasti ekologičtějších automobilů a kamionů', 'činí škrt George W. Bushe nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (350, 86, '% snížení prostředků na Program komunální dostupnosti,', 'který koordinuje zdravotní péči pro osoby bez zdravotního pojištění mezi zdravotnickými zařízeními činí škrt George W. Bushe nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (351, 6e+007, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush rozpočet na programy státní výstavby pro americké organizace chlapeckého a dívčího skautského hnutí nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (352, 2e+008, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush částku určenou na rekvalifikační programy pro přeřazené pracovníky nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (353, 2e+008, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush částku na dětský rozvojový program, který poskytuje péči o malé děti rodičům s nízkými příjmy, kteří jsou nuceni jít do práce, nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (354, 7e+008, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush částku na opravy státních bytů nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (355, 5e+008, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush rozpočet Úřadu pro ochranu životního prostředí nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (356, 3, '% částky, požadované na spor státu s tabákovými firmami,', 'odklepl státu George W. Bush nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (357, 1.57e+007, 'dolarů', '- o tolik snížil George W. Bush podporu programů pro týrané a zanedbávané děti nedlouho poté, co se ujal úřadu');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (358, 25, '% rozpočtu amrického programu "Hvězdných válek"', 'by dokázalo zajistit pitnou vodu cca miliardě lidí celého světa, která k ní nemá v současnosti přístup');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (359, 5.15, 'dolarů za hodinu', 'činí minimální mzda v USA');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (360, 4578, 'trestů smrti', 'bylo v USA vydáno mezi lety 1973 a 1995 (vykonáno jich bylo ale "pouze" 668)');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (361, 668, 'lidí', 'bylo popraveno ve Spojených státech od roku 1976');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (362, 95, 'vězňů odsouzených trestem smrti', 'bylo v USA od roku 1976 plně zproštěno obvinění');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (363, 85, '% soudních případů v USA s výsledkem trestu smrti pro obžalovaného', 'má počet omylů přes 60 %');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (364, 60, '% soudních případů v USA s výsledkem trestu smrti pro obžalovaného', 'má počet omylů přes 70 %');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (365, 7, '% vězňů USA, odsouzeným na trest smrti,', 'skončí po obnoveném procesu zcela sproštěni viny');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (366, 6, 'zemí světa může dát trest smrti mladistvým -', 'Írán, Nigérie, Pákistán, Saúdská Arábie, Jemen a Spojené státy americké');
INSERT INTO `cislo_dne` VALUES (367, 3700, 'vězňů', 'čeká ve Spojených státech na výkon trestu smrti (přibližný údaj)');

Nahlásit jako SPAM
IP: ...–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 12 hostů

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý