Chyba ve spouštění – Pascal – Fórum – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Chyba ve spouštění – Pascal – Fórum – Programujte.comChyba ve spouštění – Pascal – Fórum – Programujte.com

 

Kris
~ Anonymní uživatel
12 příspěvků
25. 10. 2007   #1
-
0
-

Mohl by mi prosím někdo poradit, proč mi při spouštění Pascal nebere proměnné s1, p a M (does not seem to be inicialized) a taky bych vás chtěla poprosit, jestli tomu někdo rozumíte - proč to nejde? :( Osobně myslím, že je chyba až v těle programu, ale sedím nad tím už tak dlouho, že nejsem schopná na to přijít...díky moc!


program mnoziny;
const
k=100;
type
tPole= array[0..0] of byte;
tUkSet=^tPole;
tSet= array[0..K] of tUkSet;

procedure ClearSet (var M : tSet);
var x: integer;
begin {vytvoreni mnoziny}
for x:=0 to K do New(M[x]); {vytvoreni dynamickeho pole}
ClearSet(M);
end;
procedure CreateSet(var M: tSet);{vytvoří novou množinu M s kardinalitou K prvků, kde K je konstanta}
var x: integer;
begin
for x:=0 to K do M[x]^[0]:=0; {vynulovani vsech prvku v poli}
end;
procedure AddSet (var M : tSet; n : integer); {Přidá do množiny M prvek n. Pokud dojde k chybě (prvek nemůže být součástí množiny), nedělá procedura nic}
var x: integer;
begin {pridani prvku pole}
x:=0;
while (M[x]^[0]<>N) and (x<K) do Inc(x); {zjistovani, jestli uz prvek v poli je}
if M[x]^[0]<>N then
begin {pokud prvek v poli jeste neni, tak ho pridat}
x:=0;
while (M[x]^[0]<>0) and (x<k) do Inc(x); {hledani volneho mista v poli}
if x<k then
M[x]^[0]:=M[x]^[0] + N; {pokud neni mnozina jeste plna, tak prvek pridat}
end;
end;
procedure DelSet (var M : tSet; n : integer); {ubere z množiny M prvek n. Pokud dojde k chybě (prvek nemůže být součástí množiny), nedělá procedura nic}
var x: integer;
begin
x:=0;
while (M[x]^[0]<>n) and (x<k) do Inc(x); {prohledani pole, jestli obsahuje prvek}
if M[x]^[0]=n then M[x]^[0]:=0; {pokud byl prvek nalezen, tak bude vymazan}
end;

function InSet (M : tSet; n : integer) : boolean; {vrátí True, pokud se prvek n v množině M nachází. Vrátí False, pokud se prvek n v množině M nenachází nebo pokud prvek být v množině nemůže.}
var x: integer;
begin
x:=0;
while (M[x]^[0]<>n) and (x<k) do Inc(x); {prohledani pole, jestli obsahuje prvek}
if M[x]^[0]=n then InSet:=true else InSet:=false; {pokud byl prvek nalezen, vrati true, jinak vrati else}
end;

procedure DiffSet (var M1 : tSet; M2 : tSet); {- rozdíl množin M1 a M2 (tj. výsledek obsahuje prvky množiny M1, které se nenacházejí v M2). Výsledek se vrací v M1.}
var x: integer;
begin {rozdil, vysledek do M1}
for x:=0 to K do {bude se prochazet cele pole M1}
begin
if M1[x]^[0]<>0 then {pokud je prvek pole nenulovy, tak se bude hledat,
jestli je obsazen v M2}
begin
if InSet(M2,M1[x]^[0]) then M1[x]^[0]:=0; {pokud byl prvek v poli M2 nalezen, bude vynulovan}
end;
end;
end;
Function EquSet (M1 : tSet; M2 : tSet) : boolean; {- Test množin M1 a M2 na rovnost.}
var x,y: integer;
p: integer;
Rovnost: boolean;
begin {predpokladam, ze prvky v polich mohou byt v ruznem poradi a testuje se jestli
obe pole obsahuji totozne prvky}
Rovnost:=true; {na pocatku predpokladam rovnost}
x:=0;
while (x<K) and Rovnost do {bude se prochazet cele pole M1, pokud se najde prvek,
ktery neni v poli M2, tak se cyklus prerusi}
begin
if M1[x]^[0]<>0 then {pokud je prvek pole nenulovy, tak se bude hledat,
jestli je obsazen v M2}
begin
Inc(p); {pocita se pocet nenulovych prvku}
y:=0;
Rovnost:=InSet(M2,M1[x]^[0]); {pokud nebyl prvek v poli M2 nalezen,
nejsou mnoziny stejne}
end;
Inc(x);
end;
if Rovnost then {pokud predchozi kontrola neodhalila rozdil, porovna se jeste pocet
nenulovych prvku v obou polich, kdyby nahodou bylo v M2 vice prvku, nebyly by shodne}
begin
y:=0;
for x:=0 to K do if M2[x]^[0]<>0 then Inc(y); {spocita pocet prvku v M2}
if y<>p then Rovnost:=false; {pokud nesouhlasi pocet prvku, nejsou pole stejna}
end;
EquSet:=Rovnost; {predat vysledek}
end;
procedure UnionSet (var M1 : tSet; M2 : tSet); {- provede sjednocení množin M1 a M2, výsledek uloží do M1 }
var x: integer;
begin {sjednoceni, vysledek do M1}
for x:=0 to K do {bude se prochazet cele pole M2}
begin
if M2[x]^[0]<>0 then {pokud je prvek pole nenulovy}
begin
AddSet(M1,M2[x]^[0]); {tak ho pridat do pole M1}
end;
end;
end;
procedure IntersectSet (var M1 : tSet; M2 : tSet); {- provede průnik množin M1 a M2, výsledek uloží do M1 }
var x: integer;
begin {prunik, vysledek do M1}
for x:=0 to K do {bude se prochazet cele pole M1}
begin
if M1[x]^[0]<>0 then {pokud je prvek pole nenulovy}
begin
if not InSet(M2,M1[x]^[0]) then {a pokud neni nalezen v poli M2}
begin
M1[x]^[0]:=0; {tak ho vynulovat}
end;
end;
end;
end;
function GetSet(M:TSet): string;
var s,s1: string;
x: integer;
begin {vrati obsah seznam nenulovych polozek pole, jako cisla oddelena carkou}
s:='';
for x:=0 to K do {bude se prochazet cele pole M}
begin
if M[x]^[0]<>0 then {pokud bude prvek nenulovy}
begin
Str(M[x]^[0],s1); {tak ho prevest na retezec}
if s<>'' then s:=s+','+s1 else s:=s1; {a pridat k vysledku}
{pri prvnim cisle nevlozit oddelovaci carku}
end;
end;
GetSet:=s; {predani vysledneho retezce}
end;


var M: TSet;
x,y: integer;
n: integer;
begin
CreateSet(M); {vytvoreni mnoziny}
Writeln('Zadej pocet prvku:');
Readln(y); {uzivatel zada pocet prvku v mnozine, NESMI BYT VETSI NEZ K v unite mnoziny}
writeln ('lll');
if y>1 then {pocet prvku musi byt vetsi nez 1}
begin

writeln ('Mnozina obsahuje tyto prvky:', y);
for x:=1 to Y do AddSet(M,x); {Mnozina se naplni cisly 1..Y}
Writeln;
Writeln('Pred sitem: '+GetSet(M)); {vypsani puvodni mnoziny}
DelSet(M,1); {jednicka neni prvocislo, takze ji zrovna vyradit}
x:=2;
while x<y do {opakovat, dokud x je mensi nez nejvyssi cislo v mnozine}
begin
n:=2; {budou se testovat n nasobky cisla x}
while (n*x)<y do {opakovat, dokud jsou nasobky mensi nez max. cislo}
begin
DelSet(M,n*x); {Nasobek cisla x se pokusit vymazat z pole M1}
Inc(n); {Bude nasledovat dalsi nasobek}
end;
inc(x); {zkusit dalsi cislo}
end;
Writeln('Po situ: '+GetSet(M)); {vypsani zbylych prvocisel}
end;
readln;
end.

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.103.35.–
25. 10. 2007   #2
-
0
-

Nečetl jsem si to celé, ale jedna chyba je určitě ta, že máš var až po všech procedurách a funkcích. Proměnné musíš inicializovat hned po type.

Nahlásit jako SPAM
IP: 83.240.1.–
Podpis: Do podpisu nelze vložit obrázky ani HTML kód. Je podporován nový řádek tagem
.
Krs
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
25. 10. 2007   #3
-
0
-

Díky, ale stejně pořád nic :(

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.103.35.–
moje
~ Anonymní uživatel
1 příspěvek
25. 10. 2007   #4
-
0
-

procedure ClearSet (var M : tSet);

var x: integer;
begin {vytvoreni mnoziny}
for x:=0 to K do New(M[x]); {vytvoreni dynamickeho pole}
ClearSet(M);
end;

a co tak kdyby si mnela uzavrenou rekurzii.
procedure ClearSet (var M : tSet);

var x: integer;
begin {vytvoreni mnoziny}
for x:=0 to K do
begin
New(M[x]); {vytvoreni dynamickeho pole}
ClearSet(M);
end
end;

Nahlásit jako SPAM
IP: 217.67.19.–
Mircosoft+1
Věrný člen
25. 10. 2007   #5
-
0
-

Jediná chyba je, že máš prohozené názvy procedur - Clearset se má jmenovat Createset a naopak. Proto ti tam potom vzniká nekonečná rekurze.

Zbytek už vypadá syntakticky v pořádku, mám jenom pár připomínek.

Děláš tam pole ukazatelů na jednoprvková pole (array[0..0] of byte) a až do těch ukládáš prvky. Proboha proč? To můžeš rovnou udělat jedno pořádné statické pole 0..65535 of byte a ukládat je do něj - bude to daleko efektivnější, ušetříš spoustu paměti a nebudeš se muset starat o ukazatele.

Vypsání množiny do řetězce je sice hezká věc, ale řetězec má maximálně 255 znaků. Prvek množiny může být 1..3ciferné číslo (jestli to nebudeš měnit na integer, pak by mohlo být až šesticiferné) plus jeden znak na čárku, takže do toho řetězce nacpeš maximálně tak 40 čísel (to je jenom odhad, přesně jsem to nepočítal).

Co kdybych chtěl do množiny vložit číslo 0? Nešlo by to, protože nulový prvek považuješ za prázdné místo.

Deklarovat globální proměnné v sekci var můžeš samozřejmě kdekoli, před procedurami, za nimi nebo i mezi nimi a třeba i několikrát. Pevné pořadí sekcí platilo kdysi dávno v dobách prvních verzí "standardního" Pascalu, v TP není nutné.

Tohle:

if M[x]^[0]=n then InSet:=true else InSet:=false;

můžeš nahradit tímhle:
inSet:=M[x]^[0]=n;

Nebyla to chyba, ten druhý zápis dá úplně stejný výsledek, jenom se pohodlněji píše.


Jenom vyměň ty názvy procedur a mělo by to běžet.

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.176.249.–
Chceš-li lepší odpověď, polož lepší otázku.
Moje stránka.
Kris
~ Anonymní uživatel
12 příspěvků
28. 10. 2007   #6
-
0
-

Běží, díky moc...jsem tele :D

Nahlásit jako SPAM
IP: 89.103.35.–
Zjistit počet nových příspěvků

Přidej příspěvek

Toto téma je starší jak čtvrt roku – přidej svůj příspěvek jen tehdy, máš-li k tématu opravdu co říct!

Ano, opravdu chci reagovat → zobrazí formulář pro přidání příspěvku

×Vložení zdrojáku

×Vložení obrázku

Vložit URL obrázku Vybrat obrázek na disku
Vlož URL adresu obrázku:
Klikni a vyber obrázek z počítače:

×Vložení videa

Aktuálně jsou podporována videa ze serverů YouTube, Vimeo a Dailymotion.
×
 
Podporujeme Gravatara.
Zadej URL adresu Avatara (40 x 40 px) nebo emailovou adresu pro použití Gravatara.
Email nikam neukládáme, po získání Gravatara je zahozen.
-
Pravidla pro psaní příspěvků, používej diakritiku. ENTER pro nový odstavec, SHIFT + ENTER pro nový řádek.
Sledovat nové příspěvky (pouze pro přihlášené)
Sleduj vlákno a v případě přidání nového příspěvku o tom budeš vědět mezi prvními.
Reaguješ na příspěvek:

Uživatelé prohlížející si toto vlákno

Uživatelé on-line: 0 registrovaných, 2 hosté

Podobná vlákna

Spouštění — založil Jakub Vojáček

Spouštění programu — založil Tomáš Krajča

Periodicke spousteni — založil imaj

Spouštění příkazů — založil Blujacker

Moderátoři diskuze

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý