Anonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.comAnonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 78.110.208.–

Anonymní uživatel
Pascal › pomocte
3. 5. 2009   #100406

Tady jsem něco vytvořil,ale nejde to tak jak by mělo.Pomocte mi to nějak upravit...

Uses crt;


procedure serad(var vyskyty: array of integer; var znaky: array of char);
var i: integer;
tmp_i: integer;
tmp_c: char;
swapped: boolean;
begin
repeat
swapped:= false;
i := 0;
for i := 0 to High(vyskyty) - 1 do begin
if vyskyty[i] < vyskyty[i+1] then begin
tmp_i := vyskyty[i];
vyskyty[i] := vyskyty[i+1];
vyskyty[i+1] := tmp_i;
tmp_c:=znaky[i];
znaky[i] := znaky[i+1];
znaky[i+1] := tmp_c;
swapped := true;
end;
end;
until swapped = false;
end;


function najdiznak(znak: char; pole: array of char): integer;
var i: integer;
begin
for i:=0 to High(pole)-1 do
if (pole[i] = znak) then begin
najdiZnak := i;
exit;
end;
end;

var soubor_sifra: file of char;
vyskyty: array[0..255] of integer;
znaky: array[0..255] of char;
znak: char;
i: integer;
const klic: array[0..25] of char = ('E','A','O','I','N','T','S','L','R','K','V','D','M','U',
'C','P','Z','Y','H','J','B','G','F','X','Q','W');
begin

assign(soubor_sifra,'C:\Pascal\sifra.txt');
reset(soubor_sifra);

for i := 0 to 255 do begin
vyskyty[i] := 0;
znaky[i] := chr(i);
end;

while not eof(soubor_sifra) do begin
read(soubor_sifra,znak);
if (ord(znak) >= 32) AND (ord(znak) <= 90) then
vyskyty[ord(znak)]:= vyskyty[ord(znak)] + 1;
end;

reset(soubor_sifra);
while not eof(soubor_sifra) do begin
read(soubor_sifra,znak);
if (ord(znak) >= 65) AND (ord(znak) <= 90) then
write(klic[najdiZnak(znak,znaky)])
else
if (ord(znak) >= 32) AND (ord(znak) <= 47) then
write(znak);
end;
writeLn;
close(soubor_sifra);
readLn;
end.

Anonymní uživatel
Pascal › pomocte
2. 5. 2009   #100367

To pc_manik : to neva...stačí to teda nejdéle do úterý

Anonymní uživatel
Pascal › pomocte
1. 5. 2009   #100324

To pc_manik : Tak moc děkuju.Potřebuju to nejdéle do neděle....

Anonymní uživatel
Pascal › pomocte
1. 5. 2009   #100319

To pc_manik : no.trochu jo.Já programuju v pascalu teprve ani ne rok.Já to mám jako předmět ve škole.Pomůžeš mi teda?

martin
Pascal › pomocte
1. 5. 2009   #100313

Ahojky.Mám udělat jeden program podle zadání a tabulke,ale vůbec nevím jak na to,hlavně jak kodem to napsat.Potřebuju poradit.Díky
Tady je zadání:
1.Zašifrovaný text naleznete zde.
2.Použita je jednoduchá substituční šifra. Každý znak původní zprávy je nahrazen jiným (ale stále stejným) znakem.
3.Původní zpráva obsahuje znaky 'A' .. 'Z' a mezeru. Tyto znaky jsou nahrazovány. Tečky a čárky zůstaly na místech beze změny.
4.Pomoci vám může tabulka četnosti znaků v průměrném českém textu (bez diakritiky).
5.Šifra by se dala určitě vyřešit i bez programování, ale s programem by to mohlo být rychlejší .

Ten zašifrovaný kod a tabulku četnosti najdete v příloze.

Malirka
Pascal › pomocte
31. 12. 2008   #93103

To o-lox : Jo jsem to já..můžeš mi to teda poslat prosím na email, jak to má být správně..Doufám, že ti neva, že to jsem já?Díky moc

Black
Pascal › Práce do školy
31. 12. 2008   #93101

To j.b. : Díky moc.Ale stejně mi to nějak neběží.Nejde to napsat trochu jednodušeji?

Malirka
Pascal › pomocte
31. 12. 2008   #93100

To o-lox : Moc ti děkju, ale když to spstím a na konci se mě to zeptá jesti chci Další hledání,tak já pak dám A jako tdy ano a ono s mi nezobrazí jaké číslo chci, ale rovno kde se to nachází. Nechápu, jakto, že se najde číslo, které jsem nezadala, a když to zksím na potřëtí, tak se ten program vypne..Kde je tedy chybka?

Malirka
Pascal › pomocte
31. 12. 2008   #93083

Já to takhle vymyslela, ale asi tam mám nějaké chyby...Mrkněte se někdo na to..

Uses crt;
const max=100;
var P: array [1..max] of integer;
I,C,POC,H: Integer;
S: Text;

begin
assign (S,'C:\SIMPAS\matice4.txt');
reset(S);
I:=0;
while not eof (S) do
begin
read (S,C);
I:= I+1;
P[I]:=C;
end;
close(S);
POC:=I;
Write('Zadej hledanou hodnotu: ');
Readln(H);
I:=1;
While (P[I]<>H) and (I<=POC) do
begin
I:=I+1;
end;
Writeln;
if P[I]=H then writeln ('Nalezeno na ',I, '. miste')
else writeln ('Nenalezeno');
Readln;
end.

Malirka
Pascal › pomocte
31. 12. 2008   #93076

Čus.Nemůže mi někdo poradit s jedním úkolem...Já mám část, ale nevím jak to mám dokončit.Díky tomu kdo mi pomůže.
Zadání:
Sestavte program, který umožní v načtené matici (soubor MATICE4.TXT) vyhledat zadanou hodnotu H. Při prvním nalezení zadané hodnoty se vypíše pozice (řádek, sloupec) nálezu a hledání se ukončí. V případě nenalezení hodnoty se vypíše příslušné hlášení. Po prvním hledání se zobrazí dotaz, zda hledat další hodnotu. Při odpovědi "A" se hledání opakuje, v ostatních případech program skončí.

martin
Pascal › úkol
31. 12. 2008   #93072

Ahoj.Nemůže mi někdo pomoct s jedním příkladem v pascalu.Nevím jak na to.Pomocte..
Zadání:
Sestavte program, který zjistí, zda ve vstupním poli celých kladných čísel existuje souvislý úsek, jehož součet je roven zadané hodnotě HS a všechny takovéto úseky vypíše.
Vstup: - vstupní pole P – ze souboru CISLA1.TXT
- hledaný součet HS – vstup z klávesnice
Výstup: - pozice, na které hledaný úsek zacina (index) a výpis hodnot, popřípadě oznámení, že úsek nelze nalézt.

Markéta
Delphi › pomoc s úkolem
13. 12. 2008   #91768

Potřebovala bych poradit s úkoly které mám do školy.
Musím vytvořit program, který: načte 5 čísel a zjistí největší z nich a zjistí kolik z nich je lichých..
Pomocte mi někdo..Vůbec si nevím rady, jak by měl ten kod vypadat..

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý