Anonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.comAnonymní profil Anonymní uživatel – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 89.190.94.–

Petr
Flash › Loadvars a FTP
2. 8. 2009   #113961

Ahoj,
tak opět jsem se setkal s jedním problémem v Actionscriptu a nevím si rady. Vytvořil jsem formulářek, který má odesílat hodnoty pomocí LoadVars.send. Pokud tento příklad použiji z pc, tak vše funguje bez problému, ale pokud tento formulář nahraji na ftp,
tak se mi proměnné nevypíší do řetězce. Jen se načte stránka. odkaz na stránku: (www.rockybalboa.asp2.cz).
Zde je použitý kod pro tlačítko ve formuláři:

on (release) {
if (_root.clip1.jmeno.value == "" || _root.clip2.heslo.value == "") {
_root.chyba = "Musíte vyplnit obě pole!";
} else {
var myLog:LoadVars = new LoadVars();
myLog.name = _root.clip1.jmeno.value;
myLog.pass = _root.clip2.heslo.value;
myLog.send("/index.aspx", "POST");
}
}

Pokud s tímto máte někdo zkušenosti, tak mi dejte prosím vědět opravdu si nevím rady. díky.

Anonymní uživatel
Flash › Loadvars a FTP
2. 8. 2009   #113960

Ahoj,
tak opět jsem se setkal s jedním problémem v Actionscriptu a nevím si rady. Vytvořil jsem formulářek, který má odesílat hodnoty pomocí LoadVars.send. Pokud tento příklad použiji z pc, tak vše funguje bez problému, ale pokud tento formulář nahraji na ftp,
tak se mi proměnné nevypíší do řetězce. Jen se načte stránka. odkaz na stránku: (www.rockybalboa.asp2.cz).
Zde je použitý kod pro tlačítko ve formuláři:

on (release) {
if (_root.clip1.jmeno.value == "" || _root.clip2.heslo.value == "") {
_root.chyba = "Musíte vyplnit obě pole!";
} else {
var myLog:LoadVars = new LoadVars();
myLog.name = _root.clip1.jmeno.value;
myLog.pass = _root.clip2.heslo.value;
myLog.send("/index.aspx", "POST");
}
}

Pokud s tímto máte někdo zkušenosti, tak mi dejte prosím vědět opravdu si nevím rady. díky.

Petr.ck
.NET › ASP.NTE potřeboval bych radu…
29. 6. 2009   #111273

Ahoj potřeboval bych poradit s jednim scriptíkem v ASP.NET nikoho neznám kdo by v tom dělal tak prosím pokud někdo víte napište mi na petr.ck@seznam.cz opravdu si nevím rady.
Zdrojový kod:
<%@ Page Language=„VB“ Debug=„true“ %>
<%@ import Namespace=„Sys­tem.Data“ %>
<%@ import Namespace=„Sys­tem.Data.OleD­b“ %>
<script runat=„server“>

Dim ConStr As String = „Provider=Micro­soft.Jet.OLED­B.4.0; Data Source = C:/Documents and Settings/Uziva­tel/Plocha/AS­P.NET příklady/vb_net/as­pdotnet.mdb“
Dim da As OleDbDataAdapter
Dim ds As DataSet
Sub Page_Load()
If Session(„dataset“) Is Nothing Then
Dim Conn As OleDbConnection = New OleDbConnecti­on(ConStr)
Dim vse As String = „SELECT * FROM Pracovníci“
Dim Comm As OledbCommand = New OleDbCommand(vse, Conn) 'OleDbCommand(vy­brat soubory, připojeni)
da = New OleDbDataAdapter()
ds = New DataSet(„firma“)
Conn.Open()
da.SelectCommand = Comm
da.Fill(ds, „Pracovníci“) 'Fill(vybraný dataset, „jmeno tabulky“)
Conn.Close()
Session(„dataset“) = ds
session(„data­adapt“) = da
da = Session(„data­adapt“)
ds = Session(„dataset“)
Else
da = Session(„data­adapt“)
ds = Session(„dataset“)
End If

If (Not IsPostback) Then
data1.Datasource = ds.Tables(„Pra­covníci“)
data1.DataBind()
End If
End Sub

Sub edit(source as Object, e As DataGridComman­dEventArgs)
data1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
data1.DataSource = ds.Tables(„Pra­covníci“)
data1.DataBind()
End Sub

Sub cancel(source As Object, e As dataGridComman­dEventArgs)
data1.EditItemIndex = –1
data1.dataSource = ds.Tables(„Pra­covníci“)
data1.dataBind()
End Sub

Sub update(source As Object, e As DataGridComman­dEventArgs)
Dim cislo As String = e.Item.Cells(0)­.Text
Dim editjmeno As TextBox = e.Item.Cells(1)­.Controls(0)
Dim editprijmeni As TextBox = e.Item.Cells(2)­.Controls(0)
Dim editfunkce As TextBox = e.Item.Cells(3)­.Controls(0)
Dim editvzdelani As Textbox = e.Item.Cells(4)­.Controls(0)
Dim dw As DataView = New DataView(ds.Ta­bles(„Pracovní­ci“))

dw.rowFilter = „ID=‚“+cislo+„‘“

If (dw.count > 0) Then
dw(0).BeginEdit()
dw(0)(„Jmeno“) = editjmeno.Text
dw(0)(„Prijmeni“) = editprijmeni.Text
dw(0)(„funkce“) = editfunkce.Text
dw(0)(„vzdelani“) = editvzdelani.Text
dw(0).EndEdit()
End If

dw.rowfilter = ""

data1.EditItemIndex = –1

data1.dataSource = ds.Tables(„Pra­covníci“)
data1.dataBind()

End Sub

</script>
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<h1>Data Grid Databaze
</h1>
</center>
<hr />


<form runat=„server“>
<asp:Datagrid id=„data1“ runat=„server“ OncancelComman­d=„cancel“ AutoGenerateCo­lumns=„False“ ItemStyle-Backcolor=„#c0c0c0“ AlternatingItem­Style-Backcolor=„#a9a9a9“ HeaderStyle-BackColor=„#f5f5f5“ GridLines=„ver­tical“ align=„Center“ cellspacing=„5“ cellpadding=„5“ OnEditCommand=„e­dit“ OnUpdateComman­d=„update“>
<COLUMNs>
<ASP:BOUNDCOLUMN HeaderText=„ID“ DataField=„ID“ />
<ASP:BOUNDCOLUMN HeaderText=„Jméno“ DataField=„Jmeno“ />
<ASP:BOUNDCOLUMN HeaderText=„Příj­mení“ DataField=„Prij­meni“ />
<ASP:BOUNDCOLUMN HeaderText=„Funkce“ DataField=„funkce“ />
<ASP:BOUNDCOLuMN HeaderText=„Vzdě­láni“ DataField=„vzde­lani“ />
<asp:EditComman­dColumn Buttontype=„PushBut­ton“ EditText=„Upravit“ UpdateText=„Ak­tualizovat“ CancelText=„Zrušit“ HeaderText=„Úpravy“ />
</COLUMNS>
</asp:Datagrid>
</form>
</body>
</html

když pustin localserver tak mi to píše tuto chybu:
System.Data.E­valuateExcepti­on: Operaci = nelze provést na typech System.Int32 a System.String.

Děkuji moc a moc se těšim na radu. :smile10: :smile10: :smile10: :smile10:

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý