Anonymní profil Adin – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Adin – Programujte.comAnonymní profil Adin – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.146.173.–

anonymní
PHP › Vložení více údajů do databáze
25. 10. 2010   #134950

Funkci mysql_error je třeba vypsat, co já vím. Místo mysql_error(); tedy použij echo mysql_error();

Adin
.NET › Počet řádků
20. 8. 2009   #114652

Ne, není to možné.

CUROMaN
.NET › C# Problém s aplikací, vyjím…
18. 8. 2009   #114612

Zdravím.
Hrabu se v tom celý odpoledne ale pořád mi to hází tu samou chybu.
Lidi, poraďte prosím jak to spravit!
Pokud to budete potřebovat, celý kód aplikace je tady: http://pastebin.com/m1daae407

CUROMaN
.NET › C# Problém s aplikací, vyjím…
18. 8. 2009   #114592string[,] slovnik = { {"beat,"beat","beaten","bít,tlouci"} , {"bite","bit","bitten","kousat/štípat"} , {"buy","bought","bought","koupit"}, {"catch","caught","caught","chytit"} };

private void dalsiSloveso()
{
indexSlovesaVeSlovniku++;
int slovnikSloves = slovesVeSlovniku / 4;
if (slovnikSloves < indexSlovesaVeSlovniku)
{
TextBox ceskyVyznam = ceskyVyznamPole;
TextBox anglickyInfinitiv = anglickyInfinitivPole;
TextBox pastSimple = pastSimplePole;
TextBox pastParticiple = pastParticiplePole;
ceskyVyznam.ReadOnly = true;
anglickyInfinitiv.ReadOnly = true;
pastSimple.ReadOnly = true;
pastParticiple.ReadOnly = true;
kontrolaTlacitko.Enabled = false;
zkouseniProbiha = false;
zacitZkouseniTlacitko.Text = "Spustit zkoušení";
vyhodnoceni();
return;
}
else
{
TextBox ceskyVyznamP = ceskyVyznamPole;
string ceskyVyznamO = slovnik[indexSlovesaVeSlovniku, 3];
ceskyVyznamP.Text = ceskyVyznamO;
}
}


Hlásí to exception IndexOutOfRange na zvyr. radku, hlásí to proto, že indexSlovesaVeSlovniku je větší než počet sloves ve slovníku (4). Tento počet je ovšem uložen v proměnné slovnikSloves, a je testován pro předcházení těmto situacím! Jak je možné, že to nefunguje? :smile19:

Khubajsn
.NET › [C#] Více oken?
17. 8. 2009   #114585

Zdravím.
K vývoji svých začátečnických aplikací v jazyku C# používám Microsoft Visual C# 2008 Express edition. V projektu formulářové aplikace si vytvořím dvě okna, ale jak mám v kódu vyvolat to druhé a naopak, jestliže se první jmenuje např. prvniOkno a druhé se jmenuje druheOkno? Díky
Khubajsn

Adin
.NET › [C#] Potřebuji korekci kódu
17. 6. 2009   #110680

Jo chyba je na řádku 120 (bool vseSpravne = true;)

Adin
.NET › [C#] Potřebuji korekci kódu
17. 6. 2009   #110679

Tak jsem tu zas, tentokrát mám problém:System.IndexOutOfRangeException was unhandled
Message="Index was outside the bounds of the array."
Source="nepravidelnaSlovesa"
StackTrace:
at nepravidelnaSlovesa.startup.kontrola() in C:\Documents and Settings\Kuba\Dokumenty\VCS2008-hlaseniVlaky\nepravidelnaSlovesa\nepravidelnaSlovesa\Form1.cs:line 121
at nepravidelnaSlovesa.startup.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Documents and Settings\Kuba\Dokumenty\VCS2008-hlaseniVlaky\nepravidelnaSlovesa\nepravidelnaSlovesa\Form1.cs:line 183
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.PerformClick()
at System.Windows.Forms.Form.ProcessDialogKey(Keys keyData)
at System.Windows.Forms.Control.ProcessDialogKey(Keys keyData)
at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg)
at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponent.FPreTranslateMessage(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
at nepravidelnaSlovesa.Program.Main() in C:\Documents and Settings\Kuba\Dokumenty\VCS2008-hlaseniVlaky\nepravidelnaSlovesa\nepravidelnaSlovesa\Program.cs:line 18
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
InnerException:


To byla ta chyba. Zkouším s tím dvě hodinky něco provést a nic. Hlásí to až v debuggeru, v editoru kódu to nehlásí nic. Je toho dost no :/ Snad někdo bude tak hodný :smile10:


´using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace nepravidelnaSlovesa
{
public partial class startup : Form
{
public startup()
{
InitializeComponent();
}
string[,] slovesa = { { "beat", "beat", "beaten", "bít/tlouci" }, { "become", "became", "become", "stát se" }, { "begin", "began", "begun", "začít" } };
string key = "6315711492";
string path = @"%APPDATA%\NepravSlov\licensekey.lk";
int chyb;
int vporadku;
int zkontrolovanychSloves;
int sloveso = 0;
public static void kontrolaVerze(bool plnaVerze,string klic, string cesta)
{

try
{
if (!File.Exists(cesta))
{
using (StreamWriter sw = File.CreateText(cesta))
{
sw.WriteLine("DEMO");
}
}
else
{

using (StreamReader sr = File.OpenText(cesta))
{
string s = "";
while ((s = sr.ReadLine()) != "DEMO")
{
if (s == klic)
{
plnaVerze = true;
}
else
{
plnaVerze = false;
}

}
}


}
}
catch (Exception e)
{
MessageBox.Show(e.ToString(), "Kritická chyba aplikace", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore, MessageBoxIcon.Error);
}
}
public static void zpracujLicencniKlic(bool uspech, string cesta, string zadanyKlic, string spravnyKlic)
{
if (zadanyKlic == spravnyKlic)
{
using (StreamWriter sw = File.CreateText(cesta))
{
sw.WriteLine(zadanyKlic);
}
uspech = true;
}
else
{
uspech = false;
}
}
public void odemkniPole(bool vycisti)
{
TextBox poleCeskyVyznam = ceskyVyznam;
TextBox poleAnglInfinitiv = anglickyInfinitiv;
TextBox poleDruhyClen = druhyClen;
TextBox poleTretiClen = tretiClen;
NumericUpDown numericPocetSloves = pocetSlovesZkouseni;
poleCeskyVyznam.Enabled = true;
poleAnglInfinitiv.Enabled = true;
poleDruhyClen.Enabled = true;
poleTretiClen.Enabled = true;
numericPocetSloves.Enabled = true;
if (vycisti == true)
{
poleCeskyVyznam.Text = "";
poleAnglInfinitiv.Text = "";
poleDruhyClen.Text = "";
poleTretiClen.Text = "";
}

}
private void dalsiSloveso()
{
NumericUpDown numericPocetSloves = pocetSlovesZkouseni;
TextBox poleCeskyVyznam = ceskyVyznam;
TextBox poleAnglInfinitiv = anglickyInfinitiv;
TextBox poleDruhyClen = druhyClen;
TextBox poleTretiClen = tretiClen;
poleCeskyVyznam.Text = slovesa[sloveso, 3];
poleAnglInfinitiv.Text = slovesa[sloveso, 0];
sloveso++;
}
private void kontrola()
{
int indexSlovesa = sloveso;
TextBox poleCeskyVyznam = ceskyVyznam;
TextBox poleAnglInfinitiv = anglickyInfinitiv;
TextBox poleDruhyClen = druhyClen;
TextBox poleTretiClen = tretiClen;
bool vseSpravne = true;
string infinitiv = slovesa[indexSlovesa, 0];
string spravnyDruhyClen = slovesa[indexSlovesa, 1];
string spravnyTretiClen = slovesa[indexSlovesa, 2];
string stavovyradekCeskyVyznam = slovesa[indexSlovesa, 3];
if (poleDruhyClen.Text != spravnyDruhyClen)
{
vseSpravne = false;
}
else if (poleTretiClen.Text != spravnyTretiClen)
{
vseSpravne = false;
}
if (vseSpravne == true)
{
label4.Text = "Správně";
label4.ForeColor = Color.Green;
vporadku++;
zkontrolovanychSloves++;

}
else
{
label4.Text = "Špatně";
label4.ForeColor = Color.Red;
chyb++;
zkontrolovanychSloves++;
}
bool vycisti = true;
odemkniPole(vycisti);
poleCeskyVyznam.Enabled = false;
poleAnglInfinitiv.Enabled = false;
poleDruhyClen.Focus();
dalsiSloveso();
}
private void zacniTest_Click(object sender, EventArgs e)
{
zacniTest.Enabled = false;
prerusTest.Enabled = true;
pocetSlovesZkouseni.Enabled = false;
dalsiSloveso();
}
private void prerusTestMetoda()
{
zacniTest.Enabled = true;
prerusTest.Enabled = false;
bool vycisti = true;
odemkniPole(vycisti);
ceskyVyznam.Enabled = false;
anglickyInfinitiv.Enabled = false;
double uspesnost = (Convert.ToDouble(chyb) + Convert.ToDouble(vporadku)) / Convert.ToDouble(zkontrolovanychSloves);
MessageBox.Show("Sloves zkoušeno: " + Convert.ToString(zkontrolovanychSloves) + "\n Správně odpovězeno: " + Convert.ToString(vporadku) + "\n Chybně zodpovězeno: " + Convert.ToString(chyb) + "\n Průměr: " + Convert.ToString(uspesnost), "Zkoušení dokončeno", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
private void prerusTest_Click(object sender, EventArgs e)
{
prerusTestMetoda();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (zkontrolovanychSloves == pocetSlovesZkouseni.Value)
{
prerusTestMetoda();
}
kontrola();
}
}
}

Díky :(

Adin
.NET › c# Pole
15. 6. 2009   #110590

Díky moc všem, už mi to funguje. Jsem rád, že se mi tak rychle dostane správné odpovědi :smile8:

Adin
.NET › c# Pole
15. 6. 2009   #110573

No to jo, díky alespoň za to, ale já potřebuju to pole jako tabulku:
|beat|beat|beaten|
|say |said |said |
A pak udělat Console.WriteLine(tabulkanebopole[2][1]);
A to vypíše said chápete ?

Adin
.NET › c# Pole
15. 6. 2009   #110571

A potom aby ještě šlo třeba MessageBox.Show(slovesa.2);
(Vyhodí MessageBox s beat)

Adin
.NET › c# Pole
15. 6. 2009   #110568

Zdravím.
Potřebuji poradit.
Chci v C# vytvořit pole, aby to bylo asi takhle:slovesa[0]["beat"]["beat"]["beaten"];
slovesa[1]["become"]["became"]["become"];
slovesa[2]["begin"]["began"]["begun"];
atd...

Jde to nějak nebo musím místo číselného indexu na začátku dát taky řetětec? Pokud to nějak jde, prosím poraďte, nejlépe napište jak takové pole vytvořit a jako do něj přidat hodnoty.
Díky moc,
Adin

Khubajsn
.NET › C#-Převedení do pole
12. 6. 2009   #110475

Díky moc!

Khubajsn
.NET › C#-Převedení do pole
12. 6. 2009   #110471

Zdravím.
Mám textové pole

textPole1
, do kterého se zadá čtyřmístná číselná hodnota. Po kliknutí na tlačítko OK se pomocí try zkusí převést obsah pole na číslo, jinak to zastavím a je to v klidu. Co chci? Potřebuju to převedené číslo rozdělit do polí, takže když do toho pole zadám 3209, tak budu mít pole s čtyřmi indexy, první bude obsahovat číslo tři, druhý dva, třetí nulu a čtvrtý devět. Je to možné?
Díky,
Khubajsn

.NET › Data z formulářů (C#)
8. 12. 2008   #91401

No jo, to bych vydedukoval taky, ale jak to spravit :(

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91357

Tak to dělám. Spouštím to přes F5ku. Ten formulář se zobrazí ale když zadám hodnoty a kliknu na Vynásob! tak se to okno neotevře. A teď mi to hlásí chyby:Error 1 Type 'WindowsFormsApplication1.Form1' already defines a member called 'Form1' with the same parameter types C:\Documents and Settings\Kuba\Dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\Násobkář\Násobkář\Program.cs 25 16 Násobkář
Error 2 Type 'WindowsFormsApplication1.Form1' already defines a member called 'button1_Click' with the same parameter types C:\Documents and Settings\Kuba\Dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\Násobkář\Násobkář\Program.cs 34 22 Násobkář

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91340

Bohužel mi to žádnou chybu nevypisuje.
OK
[EDIT]
Používám Microsoft Visual C# 2008 Express edition
[/EDIT]
Přikládám to

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91337

HEJJJ Poraďte

Editoval djanosik: Autor to tak jistě nemyslel a plně si uvědomuje nevhodnost a případné následky takového chování.

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91334

:( Pořád to nefunguje
Aktuální kód:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int raz = Convert.ToInt32(prvni.Text);
int dva = Convert.ToInt32(druhe.Text);
int vysledek = raz + dva;
MessageBox.Show("Výsledek: " + vysledek.ToString(), "Výsledek", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}}
}

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91331

OK. Tak to by bylo, ale teď se mi zase nechce zobrazit formulář :( Prosím poraďte, kde mám chybu ?using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int raz = Convert.ToInt32(prvni.Text);
int dva = Convert.ToInt32(druhe.Text);
int vysledek = raz + dva;
MessageBox.Show("Výsledek: " + vysledek, "Výsledek", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}}
}

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91328

Díky moc!
Ale co když jsem tam dal prvek numericUpDown, a nechci to získat jako string ale jako integer (int)?
Prosím!!

.NET › Data z formulářů (C#)
7. 12. 2008   #91324

Zdravím.
Mohl by mi někdo poradit, jak vycucnu data z formuláře?
Dejme tomu, že bych měl formulář se jménem "formular" a 2 textboxy se jmeny "cinitel" a "cinitel2",
a chtěl bych to dostat do proměnných, nebo jak tomu chcete nadávat (int i = 1; atd...)
Díky všem za snahu,
Khubajsn

Khubajsn
PHP › Ochrana proti vícenásobnému…
26. 11. 2008   #90603

OK, ale v SQL nejsem nějak vynikající.
Mohl bys mi udělat skript, který by zjistil jestli IP není v tabulce, pokud je tak echo Vicenasobne neni povoleno a pokud neni tak pricist do sloupce body +1 a pridat do tabulky novou ipku?

Khubajsn
PHP › Ochrana proti vícenásobnému…
26. 11. 2008   #90586

No dobře, ale jak ochráním proti vícenásobnému přičtění bodů (prosím alespoň trochu kódu)

khubajsn
PHP › Ochrana proti vícenásobnému…
25. 11. 2008   #90538

Ok. Mohl by mi prosím někdo nabídnout alespoň malý základ kódu?
Napadlo mě vytvářet pro každého user tabulku v mysql ale to by jich byly milióny

PHP › Upload souboru bez formulare
25. 11. 2008   #90535

Jednoduse potrebujes formular... :smile1: :smile1:

PHP › Ochrana proti vícenásobnému…
25. 11. 2008   #90534

Zdravím.
Věřím že mnoho z vás někdy vidělo takovou tu klikačku na netu - je odkaz vygenerovaný každému zaregistrovanému uživateli, který jej umístí kamkoliv. Jakmile na něj někdo klikne, zobrazí se mu třeba "právě jsi byl zasažen sněhovou koulí" atd. Já jednu takovou klikačku vytvářím pro kamaráda, který ji ukrutně chce. Ale nevím, jak mám systém ochránit proti refresh = přičtení bodů.

Jak mám udělat, aby se nikomu nepřičetly body vícekrát třeba pomocí refreshe?

Díky všem,
Khubajsn

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý