Anonymní profil alex – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil alex – Programujte.comAnonymní profil alex – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 188.134.220.–

alex
Pascal › výpis vět s počtem slov větš…
29. 12. 2009   #121854

Díky moc za rady. Právě jsem úspěšně doprogramoval a funguje to. Ještě jednou díky.

alex
Pascal › výpis vět s počtem slov větš…
28. 12. 2009   #121832

ať se snažím sebe víc, vždycky skončím na první větě a dál nevím jak to udělat abych pokračoval na druhé a dalších větách v souboru. Mohli by jste mi poradit?
Procedure VypisVet;

var
soubor:text;
pocets, pocet,:integer;
znak:char;
vetsiveta:string;

assign(soubor,'c:/text.txt');
reset(soubor);

while not eof(soubor) do
begin
read (soubor, znak);
write(znak);

if znak = '.' then
begin vetsiveta:=vetsiveta+'.';
break

end
else
vetsiveta:=vetsiveta+znak;

if ((znak>='0') and (znak<='9')) or ((znak>='A') and (znak<='z')) then
pocet:=pocet+1
else
begin
if pocet>0 then
pocets:=pocets+1;
pocet:=0;

end;


end;
close(soubor);

if pocet>0 then pocets:=pocets+1;
writeln;

writeln(vetsiveta,' ',pocets);

alex
Pascal › výpis vět s počtem slov větš…
27. 12. 2009   #121734

Dobrý den, potřebuji poradit s tímto zadáním:

{Zadani: Vytvorte program, ktery ze vstupniho souboru cte text slozeny z vet ukoncenych teckou.
Slova ve vete jsou oddelena jednou nebo vice mezerami.
Program vytiskne zadany text, vypocte prumerny pocet slov ve vete a vytiskne vsechny vety,
ktere maji vetsi pocet slov nez je prumerny pocet.}

Všechno až na zobrazení vět s počtem slov větším než průměr, budu tedy rád za každou radu a nakopnutí.

program zadani8;

uses crt;

Procedure Zobrazeni;
var
soub:text;
vypis:string;
begin
{zobrazeni textoveho souboru}
writeln('Nacteny soubor obsahuje tento text: ');
writeln(' ');
assign (soub,'C:\text.txt');
reset(soub);
while not EOF(soub) do
begin
readln(soub,vypis);
writeln(vypis);
end;
close(soub);
writeln(' ');
end;

Procedure PrumPocSlov;
const
konecVety=['.'];
konecSlova=[' '];
var
soubor:text;
pocetVet, pocetSlov:integer;
znak:char;
pps:real;

begin

assign (soubor,'C:\text.txt');
reset (soubor);

pocetVet:=0;
pocetSlov:=0;
znak:=' ';

while not EOF(soubor) do
begin
if EOLN(soubor) then
begin

readln(soubor);
znak:=' ';
end
else if not EOF(soubor) then
begin
if not (znak in (konecSlova+konecVety)) then
begin
while not (znak in (konecSlova+konecVety)) and not (EOF(soubor)) and not (EOLN(soubor)) do read(soubor,znak);
Inc (pocetSlov);
end;
if znak in konecVety then
Inc(pocetVet);
while (znak in (konecSlova+konecVety)) and not (EOF(soubor)) and not (EOLN(soubor)) do read (soubor,znak);
end;
end;
close(soubor);
{vypis statistiky souboru}
pps:=(pocetSlov/pocetVet);
writeln('Pocet vet: ',pocetVet);
writeln('Pocet slov: ',pocetSlov);
writeln('Prumerny pocet slov ve vete: ', pps:0:1);
end;

Procedure ZobrazeniVet;
begin
writeln('Vety, ktere maji vetsi pocet slov nez je prumerny pocet: ');end;

{hlavni program}
begin
clrscr;
Zobrazeni;
PrumPocSlov;
ZobrazeniVet;
readln;
end.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý