Anonymní profil Jirka – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Jirka – Programujte.comAnonymní profil Jirka – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 90.181.88.–

Jirka
Offtopic › Plynová pistole
26. 2. 2011   #139417

No jo, ale nikde tam není, jak ji můžeš přechovávat a kde. Jestli mi může doma ležet na stole s tím, že ji teda nikdo neukradne když je to u mě doma, jestli může být nabitá když ji mám u sebe a jdu do mesta mezi lidi a tak dál. Já vím, nemělo by smysl ji mít u sebe na sebeobranu kdyby nebyla nabitá, ale vím já co si ti pantáti vymysleli za zákony.... Moc děkuji za odpověď

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
17. 4. 2010   #127230

radši ti dám odkaz http://www.cs.vsb.cz/ochodkova/courses/gra/gal8.pdf

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
17. 4. 2010   #127229

(Vrcholové barvení grafu - backtracking)
raf G je reprezentován seznam vrcholu a jejich sousedu s nižším
indexem. Výstupem tohoto algoritmu je pole Barva, pricemž Barvau
je barva (tj. císlo barvy), kterou je vrchol u obarven. Hodnota
promenné Omez, je urcena barevností grafu G (pocet použitých barev
v poli Barva).
1. Inicializace. Obarvíme první vrchol - položíme k := 1, Bk := 1,
Omez := n + 1
2. Pokus o obarvení dalšího vrcholu nejnižší možnou barvou.
Položíme k := k + 1.
Jestliže k > n, potom bod 3. Jinak Bk := {minimum ze všech
barev, které se nevyskytují u sousedu vrcholu k}.
Jestliže Bk > Omez, pak y := k a pokracujeme bodem 4. Jinak
opakujeme bod 2.
3. Pro 8u 2 V (G) priradíme Barvau := Bu; Omez := max{Bk; 8k};
y := první vrchol obarvený barvou Omez.
GA
4. Pokusíme se snížit barvu ve vrcholu y. Posledního souseda vrcholu
y s nižším indexem oznacíme k.
5. Pokusíme se zvýšit barvu ve vrcholu k. Jestliže k = 1, potom
bod 6. Jinak položíme b := min{ze všech barev c > Bk
nevyskytujících se v okolí uzlu k}. Jestliže b < Omez ^ b · k,
pak Bk := b a pokracujeme bodem 2. Jinak položíme k := k − 1
a pokracujeme bodem 5.
6. Konec.
GA

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
16. 4. 2010   #127155

algoritmus jsem našel (sice vrcholové obarvení v tom ale problém nevidím) horší je to předělat do programu

Anonymní uživatel
Delphi › hranové obarvení grafu
16. 4. 2010   #127154

algoritmus jsem našel (sice vrcholové obarvení v tom ale problém nevidím) horší je to předělat do programu

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
16. 4. 2010   #127127

sorry já jsem asi špatně formuloval můj problém. Potřebuji udělat aby dvě sousední hrany neměli stejnou barvu. takže potřebuji aby v koncovém stavu byli obarveny všechny hrany. formálněji je to asi toto: Hranová barevnost (chromatický index grafu) je nejmenší pocet barev potřebných k obarvení hran. U barvení hran požadujeme, aby každé dvě hrany, které mají spolecný vrchol, byly obarveny ruznými barvami.

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
16. 4. 2010   #127122

unit editro_grafu;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
procedure Image1DblClick(Sender: TObject);
procedure Image1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
vertex: byte;
vertexCount: byte;
vertexCoord: array [1..100] of TPoint;
matrix: array [1..100, 1..100] of boolean;
edge: boolean;
mcoord: TPoint;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
var i, j: byte;
begin
Label1.Caption:= IntToStr(X);
Label2.Caption:= IntToStr(Y);
if edge then begin
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[vertex];
Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;
Image1.Canvas.LineTo(mcoord.X, mcoord.Y);
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[vertex];
Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;
Image1.Canvas.LineTo(X, Y);
for i:= 1 to vertexCount do begin
for j:= i to vertexCount do begin
if matrix[i, j] then begin
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[i];
Image1.Canvas.LineTo(vertexCoord[j].X, vertexCoord[j].Y);
end;
end;
Image1.Canvas.Ellipse(vertexCoord[i].X - 10, vertexCoord[i].Y - 10, vertexCoord[i].X + 10, vertexCoord[i].Y + 10);
end;
end;
mcoord.X:= X;
mcoord.Y:= Y;
end;

procedure TForm1.Image1DblClick(Sender: TObject);
var i: integer;
draw: boolean;
begin
draw:= true;
for i:= 1 to vertexCount do
if (vertexCoord[i].X > mcoord.X - 20) and (vertexCoord[i].X < mcoord.X + 20) and (vertexCoord[i].Y > mcoord.Y - 20) and (vertexCoord[i].Y < mcoord.Y + 20) then
draw:= false;
if draw then begin
Image1.Canvas.PenPos:= mcoord;
Image1.Canvas.Ellipse(mcoord.X - 10, mcoord.Y - 10, mcoord.X + 10, mcoord.Y + 10);
inc(vertexCount);
vertexCoord[vertexCount]:= mcoord;
edge:= false;
end;
end;

procedure TForm1.Image1Click(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
if edge then begin
for i:= 1 to vertexCount do
if (vertexCoord[i].X > mcoord.X - 10) and (vertexCoord[i].X < mcoord.X + 10) and (vertexCoord[i].Y > mcoord.Y - 10) and (vertexCoord[i].Y < mcoord.Y + 10) then begin
edge:= false;
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[vertex];
Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;
Image1.Canvas.LineTo(mcoord.X, mcoord.Y);
Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[vertex];
Image1.Canvas.LineTo(vertexCoord[i].X, vertexCoord[i].Y);
matrix[i, vertex]:= true;
matrix[vertex, i]:= true;
Image1.Canvas.Ellipse(vertexCoord[i].X - 10, vertexCoord[i].Y - 10, vertexCoord[i].X + 10, vertexCoord[i].Y + 10);
Image1.Canvas.Ellipse(vertexCoord[vertex].X - 10, vertexCoord[vertex].Y - 10, vertexCoord[vertex].X + 10, vertexCoord[vertex].Y + 10);
end;
end else begin
for i:= 1 to vertexCount do
if (vertexCoord[i].X > mcoord.X - 10) and (vertexCoord[i].X < mcoord.X + 10) and (vertexCoord[i].Y > mcoord.Y - 10) and (vertexCoord[i].Y < mcoord.Y + 10) then begin
edge:= true;
vertex:= i;
Image1.Canvas.PenPos:= vertexCoord[i];
end;
end;
end;

initialization

begin
for vertexCount:= 1 to 100 do
for vertex:= 1 to 100 do
matrix[vertexCount, vertex]:= false;
vertexCount:= 0;
end;


end.

a nevím jak dál

zajda
Delphi › hranové obarvení grafu
16. 4. 2010   #127118

Chtel bych poradit s hranovým obarvením vůbec si s tím nevím rady. Chci prostě když udělám graf tak zmáčknu tlačítko a obarví se mi hrany, které spolu nesousedí. za jakoukoliv radu děkuji předem...

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý