Anonymní profil Petr Jureček – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Petr Jureček – Programujte.comAnonymní profil Petr Jureček – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.103.184.–

JuReeeC
Delphi › Program v Delphi
24. 4. 2012   #157014

Mám zadání programu:

SESTAVTE PROCEDURU PRO NALEZENI NEJVETSIHO CISLA V DANEM POLI O N CISLECH
    A URCENI JEHO INDEXU. POUZIJTE TETO PROCEDURY PRO RESENI TETO ULOHY:
    JE DANO N CISEL (N<=100). VYTISKNETE JE V PORADI OD NEJVETSIHO DO NEJMENSIHO TAK
    ZE NEJPRVE NAJDETE NEJVETSI CISLO, ZE ZBYTKU OPET NEJVETSI, ATD. AZ DO
    POSLEDNIHO. PROVEDTE PRO TYTO SKUPINY:
    -1,7,-8,9,-3,0,4;  0,2,5,-1,-3,-6,7,9,-2.

Tady jsem vyzkoušel řešení:

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

type
  tpole=array[1..100] of integer;
var z:tpole;
    e,y,n,i,m:integer;

procedure maximum (a:tpole;q:integer;var max,index:integer);
var
    k:integer;
begin
max:=a[1];
   index:=1;
   for k:=2 to q do
      if a[k]>max then begin
         max:=a[k];
         index:=k;
      end;
end;

begin
   write ('zadej pocet prvku posloupnosti: ');
   readln (n);
   for i:=1 to n do begin
      write ('zadej prvek a[',i,']: ');
      readln (z[i]);
   end;
   m:=z[1];
   for i:=1 to n do
      if m>z[i] then m:=z[i];
   for i:=1 to n do begin
      maximum (z,n,e,y);
      writeln (e);
      z[y]:=m;
   end;
   writeln;
   writeln ('stiskni klavesu "enter"');
   readln;
end.
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
end.

JE TO SPRÁVNĚ? A ještě bych potřeboval poradit s tímto:

POSLEDNIHO. PROVEDTE PRO TYTO SKUPINY:
    -1,7,-8,9,-3,0,4;  0,2,5,-1,-3,-6,7,9,-2.

Co to znamená? Děkuji za ověření a za případné připomínky

JuReeeC
Pascal › Rada
3. 4. 2012   #155955

Chci se zeptat, toto je program napsaný v Pascalu?

program CISLA14(VSTUP,VYSTUP);
const N=20; {počet čísel}
type CIS=array[1..N] of real;
var  I,J:integer;
   CISLA:CIS;
   VSTUP,VYSTUP:text;
begin
assign(VSTUP,'cisla.dat');
assign(VYSTUP,'cisla.vys');
reset(VSTUP);
rewrite(VYSTUP);
writeln(VYSTUP,' Zadaných 20 čísel:');
writeln(VYSTUP);
for I:=1 to N do begin
  read(VSTUP,CISLA[I]);
  write(VYSTUP,CISLA[I]:8:2);
  if (I mod 5)=0 then writeln(VYSTUP);
end;
writeln(VYSTUP);
{v opačném pořadí}
writeln(VYSTUP,' Zadaných 20 čísel v opačném pořadí:');
writeln(VYSTUP);
for I:=N downto 1 do begin
  write(VYSTUP,CISLA[I]:8:2);
  if ((I-1) mod 5)=0 then writeln(VYSTUP);
end;
writeln(VYSTUP);
{všechna čísla menší než číslo první}
writeln(VYSTUP,' Všechna čísla menší než číslo první t.j.:',CISLA[1]:8:2);
writeln(VYSTUP);
J:=0;
for I:=2 to N do
  if CISLA[I]<CISLA[1] then begin
   J:=J+1;
   write(VYSTUP,CISLA[I]:8:2);
   if (J mod 5)=0 then writeln(VYSTUP);
  end;
close(VSTUP);
close(VYSTUP);
end.

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
21. 3. 2012   #155358

Tak program uznaný, ted' se vrhnu na tvoje úkoly :)

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
21. 3. 2012   #155312

#69 JoDiK
Jo máš pravdu    chybka se vloudila

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
20. 3. 2012   #155300

#66 JoDiK

Mám správně ten vývoják k tomu? Snad jo :)

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
20. 3. 2012   #155297

Nic s bitama ve škole neřešíme, toto slyším poprvé, právě z takového hlediska to vůbec neberem a to mě dost štve. Řešíme jen matematické úlohy, do hloubky nic.

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
20. 3. 2012   #155288

Jo to jo, ale jen by mě zajímalo, proč jsem tam dal to 1 a 0. Proč zrovna tyto dvě hodnoty proměnných?

JuReeeC
Delphi › Delphi-program
18. 3. 2012   #155161

Super, už to funguje. Ale moc jsem nepochopil, jaký je v tom rozdíl. Když boolean pracuje s hodnotou 0 a 1, tak to je to stejné, kde je rozdíl?

Delphi › Delphi-program
18. 3. 2012   #155134

#58 zlz
a to mám napsat kde? nebo spíš co změnit? snažím se o všechny varianty a furt mě to nechce pustit

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
18. 3. 2012   #155126

Jako takhle:

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  c1,c2,klesajici:Integer;
begin
  klesajici:=1;  { nastav klesající jako pravda }
  write('Zadej cislo:');
  readln(c1);   { přečti první číslo }
  write('Zadej cislo:');
  readln(c2);   { přečti další (druhé) číslo }
  While c2 <> 0 do      { dokud další číslo není nula opakuj }
  begin
    If c2 >= c1 Then
      klesajici:=0;
     { jestli další číslo není menší než předchozí tak nastav klesající jako nepravda }
    c1:=c2;   { ulož další číslo jako nové předchozí }
    write('Zadej cislo:');
    readln(c2);  { přečti další číslo }
  end;
  if klesajici { vypiš výsledek zkoumání} then
    writeln ('Posloupnost je klesajici')
  else
    writeln ('Posloupnost neni klesajici');

  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  ReadLn;
end.

u toho if klesajici then mi to vypíše, že to musí být boolean

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
17. 3. 2012   #155096

Ještě se chci zeptat zpátky k tomu programu, my jsme ve škole ještě nedělali boolean, jak bych to měl profesorce vysvětlit? Vím, že to je logická proměnná, která se používá při těchto typech př, kde se musí rozhodnout ano, ne.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
14. 3. 2012   #154969

Chci se zeptat, ten program můžu měnit nebo jenom doplňovat nové věci do toho? Tady bych to c dal If c<0 Then atd

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
13. 3. 2012   #154917

Ok, to teda mám:

program Project12;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  c:Integer;  { promenna pro cele cislo }
begin
  write('Zadej cele cislo: '); { vypis textu na obrazovku }
  readln(c);  { cteni cisla z klavesnice, zadane cislo se ulozi do promenne c }
  writeln('Bylo zadano cislo:',c); { kontrolni vypis zadaneho cisla }
    If c=0 Then
      WriteLn('Ano, cislo je nula')
    Else
      WriteLn('Cislo neni nula');
{ zkoumani, jestli je zadane cislo ulozene v promenne c nulove
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  ReadLn
end.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
13. 3. 2012   #154841

program Project12;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  c:Integer;  { promenna pro cele cislo }
begin
  write('Zadej cele cislo: '); { vypis textu na obrazovku }
  readln(c);  { cteni cisla z klavesnice, zadane cislo se ulozi do promenne c }
  writeln('Bylo zadano cislo:',c); { kontrolni vypis zadaneho cisla }
  begin
    If c=0 Then
      WriteLn('Ano, cislo je nula');
  end;
  begin
    If c>0 Then
      WriteLn('Cislo neni nula');
  end;
{ zkoumani, jestli je zadane cislo ulozene v promenne c nulove

  vypiš buď text "zadané číslo je nulové" nebo "zadané číslo není nulové" }
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  ReadLn
end.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
13. 3. 2012   #154802

úkol č.2:

program Project12;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  c:Integer;  { promenna pro cele cislo }
begin
  write('Zadej cele cislo: '); { vypis textu na obrazovku }
  readln(c);  { cteni cisla z klavesnice, zadane cislo se ulozi do promenne c }
  writeln('Bylo zadano cislo:',c); { kontrolni vypis zadaneho cisla }
  begin
    If c=0 Then { zkoumani, jestli je zadane cislo ulozene v promenne c nulove}
      WriteLn('Ano, cislo je nula');
  end;
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  ReadLn
end.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154618

#27 JoDiK
Když už jsem přečetl hodnotu, místo číselné to bylo sice A a to jsem i vypsal na obrazovku. Nepochopil jsem co tím myslíš

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154608

Nevím, zkouším to a prostě na to nepříjdu 

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154600

Tak jak mi to napsal on rozumně, tak tomu rozumím co tam probíhá, ale když mi zadáš úkol tak je pro mě celkem těžké, to sám udělat, proto chci od tebe pomoc. Snažím se udělat co po mě žádáš

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154594

úkol 1:

program Project3;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  I:Integer;
begin
  I:=1;
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
end.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154591

#17 Honzc
for I:=1 to N-1 do
if A[I]<A[I+1] then begin
POM:=A[I];
A[I]:=A[I+1];
A[I+1]:=POM;
end;

to už jsem tu dával, ale Jodik říkal, že to je úplně něco jiného, než mám v zadání

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
9. 3. 2012   #154573

JoDiKu, tady přikládám tvůj úkol ze začátku:

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  A:Real;
begin
  {èíslo,které jsi chtìl}
  ReadLn(A);
  WriteLn(A:7:2);
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
end.

napsal jsem číslo a vypsalo ho, co dál?

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154565

#14 JoDiK
Dobře, díky, zkusím to zítra trochu zapsat a kdyby to nešlo, tak se na tebe obrátím, díky moc 

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154562

#12 JoDiK
Zkusím mrknout do skript a projedu si tady ty cvičení, pokud' mi to stále nepůjde, tak se na tebe obrátím, i když mi radíš jenom teoriticky a v mém případě to moc nepomáhá    tak ti prozatím děkuji

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154559

#9 JoDiK
kurňa, můžeš mi říct, kde je chyba? Aspoň trochu polopatě vysvětlit, snažím se na to přijít, bude se to dělat bublinkovým řazením mám pravdu?

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154556

#7 JoDiK
Máš pravdu, zkopíroval jsem program co jsme dělali ve škole, podle mě to bude vypadat nějak takhle:

for I:=1 to N-1 do
if A[I]>A[I+1] then begin
POM:=A[I];
A[I]:=A[I+1];
A[I+1]:=POM;
end;

zatím jsem v této fázi, je to dobře? Jde vidět, že tomu hodně rozumíš, já měl teprv 5 cvik a hned na nás vybalily program 

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154554

#4 JoDiK
Mám skoro hotovo, ale bohužel jsem se zasekl a nevím kde je chyba, mohl byses na to kouknout? Dám přepis do Delphi

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;
var
i,n,min,min1:integer;
a:array [1..100] of integer;

procedure prd;


begin
n:=3;
a[1]:=3;
a[2]:=1;
a[3]:=2;

min:=maxint;

for i:=1 to n do
if a[i]<min then min:=a[i];

for i:=1 to n do
if a[i]=min then begin write(a[i]); writeln(' ', i);  min1:=maxint; min:=a[i]; end;


for i:=1 to n do
if a[i]>min then begin if a[i]<min1 then min1:=a[i];

end;
for i:=1 to n do
  if a[i]=min1 then begin write(a[i]); writeln(' ', i); min1:=maxint; min:=a[i]; end;

  for i:=1 to n do
if a[i]>min then begin if a[i]<min1 then min1:=a[i];

end;
for i:=1 to n do
  if a[i]=min1 then begin write(a[i]); writeln(' ', i); min1:=maxint; min:=a[i]; end;
end;


begin
prd;
readln
end.

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154544

#2 JoDiK
S řešením celého programu, moc si s tím nevím rady

Petr Jureček
Delphi › Delphi-program
8. 3. 2012   #154538

Potřeboval bych pomoct s tímto zadáním, neví někdo jak na to?

 

Program načte neprázdnou posloupnost celých nenulových čísel ukončenou číslem nula a zjistí, zda je tato posloupnost klesající (další číslo vždy menší než předchozí).

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý