Anonymní profil Jiří – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Jiří – Programujte.comAnonymní profil Jiří – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 81.200.62.–

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
8. 10. 2016   #212984

#10 PavelV
tak jsem to s pomocí debugu a intellisense pochopil...

provede se and znegovaného a a dalšího a ze dvou různých K... 

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
8. 10. 2016   #212983

#9 peter
Děkuji za odpověď, script jako takový počítá SHA ve všech možných verzích...

opět jsem se k tomu vrátil a narazil na další "úžasný" zápis...

            for (d = 0; 5 > d; d += 1)
                for (e = 0; 5 > e; e += 1) 
                    b[d][e] = A(k[d][e], new a(~k[(d + 1) % 5][e].a & k[(d + 2) % 5][e].a, ~k[(d + 1) % 5][e].b & k[(d + 2) % 5][e].b));

dva vnořené cykly - OK

b je pole:
b:Array[5]
    0:Array[5]
        0:a
            a:3854
            b:218893066
        __proto__:Object
        1:a
       atd...

k taktéž pole stejného formátu; funkce new a vrátí proměnou a použitou v těchto polích
funkce A provede nějaké bitové operace nad předanými parametry (XOR apod) 

1. parametr pro fci A - OK, vezmu z pole k příslušnou proměnnou a

2. parametr pro fci A - to je problém... Respektive vytvoření=zavolání fce a - jaká dvě čísla z proměnné k se vezmou?

a(~k[(d + 1) % 5][e].a & k[(d + 2) % 5][e].a, ~k[(d + 1) % 5][e].b & k[(d + 2) % 5][e].b)

1.argument fce a je: ~k[(d + 1) % 5][e].a & k[(d + 2) % 5][e].a tj. negace čeho? Co je sakra [e].a, když je celé číslo?

můžete mi to někdo objasnit? Díky.

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
1. 10. 2016   #212911

#5 Kit
když ono to jiné názvy nemá, takhle je ten skript napsán (fce s názvy na,la,qa; v každé se opakují proměnné a,b,c,d, které jsou definovány i jako globální... )

teď to trápím debugem, a zdá se, že to přiřazení fce r do e + zvětšení h o m se provede jen tehdy,
když je h + m <= b... Protože když tato podmínka platí, tak debug skočí do fce r, v opačném případě nee..

je to možné?

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
1. 10. 2016   #212909

Zdravím,

s js jsem se nikdy nezaobíral, jen se teď snažím jeden js přepsat do vba a narazil jsem...

js kód:

 for (g = 0; g < f; g += q) 

                h + m <= b && (e = r(c.slice(g, g + q), e), h += m);

cyklus jsem pochopil, jen mi uniká smysl výrazu, který se v cyklu provádí...

KDY se přiřadí výsledek fce r do e a přičte k h hodnota m? Co ten logický and?

Ještě jednou bez obsahu schránky...

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
1. 10. 2016   #212907

#1 PavelV
ještě se tam vložil obsah schránky, který tam nepatří, zajímavé...

PavelV
JavaScript, AJAX, jQuery › Objasnění syntaxe Javascript…
1. 10. 2016   #212906

Zdravím,

s js jsem se nikdy nezaobíral, jen se teď snažím jeden js přepsat do vba a narazil jsem...

js kód:

 for (g = 0; g < f; g += q) 

                h + m <= b && (e = r(c.slice(g, g + q), e), h += m);

cyklus jsem pochopil, jen mi uniká smysl výrazu, který se v cyklu provádí...

KDY se přiřadí výsledek fce r do e a přičte k h hodnota m? Co ten logický and?

 

  1. b:1720
  2. c:Array[54]
  3. f:53
  4. g:0
  5. h:0
  6. q:32
  7. this:C
 1.   Closure (C)
  1. F:undefined
  2. a:Array[54]
  3. d:1024
  4. e:Array[8]
  5. f:"SHA-384"
  6. g:"UTF8"
  7. h:384
  8. k:0
  9. m:1024
  10. n:Z(f, b, a)
  11. q:(b)
  12. r:(b, d)
  13. t:(b, d, c, a)
  14. u:Array[32]
  15. v:true
  16. w:Array[32]
  17. x:1
  18. y:false
  19. z:false

Jiří
MS SQL › Nelze provést Insert, Delete…
14. 6. 2012   #159172

#2 Zed_1
nemohlo by, je :-)

Blbce stačí postrčit, dík

Jiří
MS SQL › Nelze provést Insert, Delete…
14. 6. 2012   #159168

Zdravím,

přes ADO načítám do excelu data z SQL databáze - vše (Select) bez problémů. Problém nastává v okamžiku, kdy se pokusím databázi změnit Insert into, Delete. Pokud použiji externí program pro práci s databází, je vše bez problémů, tzn. mám dostatečná oprávnění pro změny v databázi apod. V uvedeném příkladu projde Select, Insert ani Delete ne...

Díky za nápady...

JB

  Public LinkID As ADODB.Connection
  Public QueryID As ADODB.Recordset
  Private Record() As String
  Public Row As Long
  Public NumRows As Long
  Public Function connect(Optional server As String = "", Optional uid As String = "", Optional pwd As String = "", _
    Optional dbname As String = "") As Boolean
    Dim connStr As String
    If (server = "") Then server = "DBServer"
    If (uid = "") Then uid = "User1"
    If (pwd = "") Then pwd = "1234"
    If (dbname = "") Then dbname = "Database1"
    If (uid = "") Then
      connStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & server & ";Trusted_Connection=Yes;APP=Office 2007 App;DATABASE=" & dbname
    Else
      'connStr = "DRIVER={SQL Server};SERVER=" & server & ";UID=" & uid & ";PWD=" & pwd & ";APP=Office 2007 App;DATABASE=" & dbname
      connStr = "Provider=SqlOleDb;Data Source=DBServer;Initial Catalog = Database1;UID=" & uid & ";PWD=" & pwd & ";Options=-1;"
    End If
    If (LinkID Is Nothing) Then
      Set LinkID = New ADODB.Connection
      On Error Resume Next
      LinkID.Open connStr
      On Error GoTo 0
      If (LinkID.State = 0) Then
        ErrorNo = Err.Number
        ErrorTxt = Err.Description
      End If
    End If
    connect = LinkID.State
  End Function
  Public Function query(Optional queryStr As String = "") As Boolean
    If (queryStr = "") Then Exit Function
    If Not (connect) Then Exit Function
    If (QueryID Is Nothing) Then
      Set QueryID = New ADODB.Recordset
    ElseIf (QueryID.State) Then
      free_result
    End If
    On Error Resume Next
    QueryID.Open queryStr, LinkID, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, -1 ', adLockBatchOptimistic
    On Error GoTo 0
    Row = 0
    If (QueryID.State = 0) Then
      ErrorNo = Err.Number
      ErrorTxt = Err.Description
    End If
    NumRows = count_records
    query = QueryID.State
  End Function
  Public Sub free_result()
    If Not (QueryID Is Nothing) Then
      QueryID.Close
    End If
  End Sub
  Public Function count_records() As Integer
    count_records = 0
    If Not (QueryID Is Nothing) Then
      If (QueryID.State) Then
        While (Not QueryID.EOF)
          count_records = count_records + 1
          QueryID.MoveNext
        Wend
        If (count_records) Then
          QueryID.Requery
        End If
      End If
    End If
  End Function
  Sub Test()
    query "SELECT * FROM Table1 WHERE Empl = 'Tom'"
    query "INSERT INTO Table1 (EMPL)Values ('Tod')"
    query "DELETE FROM Table1 WHERE Empl = 'Tod'"
  End Sub

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032020 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý