Anonymní profil JIzzy – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil JIzzy – Programujte.comAnonymní profil JIzzy – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 85.71.40.–

JIzzy
.NET › HttpWebRequest multipart/for…
12. 8. 2012   #161420

   

string boundary = "--" + DateTime.Now.Ticks.ToString();
      string newline = Environment.NewLine;

      foreach (JIRAAttachments attachm in attachments.attachments)
      {
        byte[] buffer = null;

        using (BinaryReader reader = new BinaryReader(File.OpenRead(@"..\Attachments\" + attachm.filename)))
        {
          buffer = reader.ReadBytes((int)reader.BaseStream.Length);
        }

        request = HttpWebRequest.Create(logInformation.GetUri() + "/rest/api/2/issue/" + key + "/attachments") as HttpWebRequest;
        request.Headers.Add("Authorization: Basic " + logInformation.GetEncodeAuthentication());
        request.Method = "POST";
        request.ContentType = string.Format("multipart/form-data; boundary={0}", boundary);
        request.Headers.Add("X-Atlassian-Token: nocheck"); 
        request.KeepAlive = true;
        request.ContentLength = buffer.Length;
        request.SendChunked = true;

        request.Proxy = wp;


        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(request.GetRequestStream()))
        {

          // Part header.
          writer.WriteLine(boundary);
          writer.WriteLine("Content-Disposition: form-data; name=\"" + attachm.author.name + newline);
          writer.WriteLine(attachm.author.name);
          writer.WriteLine(boundary);
          writer.WriteLine("Content-Disposition: form-data; name=\"soubor\"; filename=\"" + Path.GetFullPath(@"..\Attachments\" + attachm.filename) + "\"");
          writer.WriteLine("Content-Type:" + GetContentType(attachm.filename) + newline);
          writer.Flush();

          // Part content.
          writer.BaseStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);

          // Part footer.
          writer.WriteLine(boundary + "--");
          writer.Flush();
        }
      }

      // Delete all attachments in directory
      Array.ForEach(Directory.GetFiles(@"..\Attachments\"), delegate(string path) { File.Delete(path); });

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý