Anonymní profil paximovin – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil paximovin – Programujte.comAnonymní profil paximovin – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.102.98.–

Zutent
C / C++ › Význam #define a typedef
28. 1. 2016   #208192

Zdravím,

Mám dotaz spíše teoretický. Ve VS jsem si otevřel soubor tchar.h a uviděl tam tohle:

Připojen obrázek.

Zajímalo by mě, jaký smysl má toto použití typedefu, tenhle styl programování nějak nemůžu pochopit. Není to spíš komplikace, zavádět tolik matoucích přezdívek pro jeden typ? Ještě jsem našel definici např. FLOAT, LPCH, LPVOID atd..
Přitom by stačilo napsat prostě float, char*, void* a je to jasnější
Také nechápu, jaký smysl má #define const CONST

Jaký má tento zvyk všechno třikrát pojmenovat smysl?
Děkuju předem za odpovědi

ViktorXXX
.NET › Nefunguje ASP.NET
28. 3. 2015   #200812

Bohužel, problém se opakuje :(

ViktorXXX
.NET › Nefunguje ASP.NET
27. 3. 2015   #200781

Zdravím,

nedávno jsem udělal update Visual studia a systému Windows. Od té doby se nenačte jediná ASP.NET stránka. Hází mi to AccessViolationException se zprávou 

An unhandled exception of type 'System.AccessViolationException' occurred in Unknown Module.

Additional information: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

Máte někdo podobnou zkušenost? Je složité řešení?
Díky

Hadamar
.NET › MVC Roles a Users
14. 7. 2014   #192125

Zdravim,

použil jsem aspnet_regsql.exe na připravení databáze k potřebám autentifikace a rolí.
Nicméně role se ukládají do tabulky aspnet_Roles, ale uživatelé se chtějí ukládat do neexistující tabulky
AspNetUsers (Všechny AspNet... tabulky jsem po dokončení regsql smazal, protože existovali ve verzi aspnet_...).
Používám .NET 4.5.1 ve VS2013.

Zde je část z konfiguračního souboru - třeba pomůže vyřešit tento problém.

<roleManager enabled="true" cacheRolesInCookie="true" defaultProvider="RoleProvider">
   <providers>
    <add name="RoleProvider" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" connectionStringName="DefaultConnection" />
   </providers>
  </roleManager>
  <membership defaultProvider="SqlProvider">
   <providers>
    <add name="SqlProvider"
     type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
     connectionStringName="DefaultConnection"
     enablePasswordRetrieval="false"
     enablePasswordReset="true"
     requiresQuestionAndAnswer="true"
     passwordFormat="Hashed"      
     applicationName="/" />
   </providers>
  </membership>
Roman Tyčka
.NET › Entity Framework na serveru
20. 5. 2014   #190327

Ještě dodám, že ConnectionString je zapsaný ve web.config a vypadá takto:

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-MrnouskoveMVC-20140518105512.mdf;Initial Catalog=aspnet-MrnouskoveMVC-20140518105512;Integrated Security=True

Roman Tyčka
.NET › Entity Framework na serveru
20. 5. 2014   #190326

Zdravim,

tvořím web s ASP.NET MVC frameworkem. S Modelem a Controllerem se mi vygenerovala databáze a pět pohledů (Index, Details, Create, Delete, Edit). Při debugování na mém PC všechno funguje. Když svou aplikaci nahraju na server, dostanu toto hlášení:

Připojen obrázek.

koder5000
.NET › ASP.NET rozlišení administrá…
1. 5. 2014   #189738

jj, nějaká databáze se v novém projektu vytvořila, našel jsem jí vlevo v server exploreru. Funguje to při debugování, ale když svou aplikaci chci nahrát na server, nejde se připojit, asi protože připojovací řetězec se odkazuje stále na můj harddisk. Jak mám překonfigurovat připojení? dík

koder5000
.NET › ASP.NET rozlišení administrá…
28. 4. 2014   #189666

ok, jistý pokrok by tu byl. V konfiguračním souboru jsem zapsal mimo jiné i role uživatelů. viz.

<configuration>
 <system.web>
  <roleManager enabled="true" />
  <customErrors mode="Off"/>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.5" />
  <httpRuntime targetFramework="4.5" />
 <authentication>
  <forms name="fdfrcmtmxrphsd_4648ij1x" timeout="5" protection="All" path="/" defaultUrl="~/_Default.aspx" loginUrl="~/Login.aspx">    
  </forms>
 </authentication>
  <authorization>
   <allow users="?"/>   
   <allow users="*"/>   
   <allow roles="Administrator" /> 
  
 </authorization>
 </system.web>
</configuration>

Při použití Roles.GetAllRoles() si to stěžuje na nějaký sql server či co. Viz. obrázek. Doufal jsem , že jména rolí se vyčtou z konfiguračního souboru a někajé sql tady nemá co do činění. Jak mohu tento problém vyřešit?

Připojen obrázek.

koder5000
.NET › ASP.NET rozlišení administrá…
27. 4. 2014   #189620

Zdravim,

na asp.net webu potřebuji rozlišit mezi 'přihlášeností' administrátora a 'přihlášeností' zákaznického uživatelského účtu. Bohužel žádný LoginView, FormsAuthentification nebo jiné mně známé konstrukce tento stav nerozlišují.

děkuji.

alkoholik
.NET › ASP.NETt práce se soubory
1. 4. 2014   #188865

Je to jinak: soubor se vytvoří, ale se zpožděním.

alkoholik
.NET › ASP.NETt práce se soubory
1. 4. 2014   #188864

Mám hosting zdarma od aspone. Žádnou chybu to nehlásí, jenom se prostě nevytvoří soubor.

alkoholik
.NET › ASP.NETt práce se soubory
31. 3. 2014   #188840

Zdravim.. Ve svém ASP.NET projektu mám tento kód:

using (FileStream fs = new FileStream(Server.MapPath("/App_Data/test.txt"), FileMode.Create))
{}

V ASP.NET se ale žádný soubor nevytvořil. Co je špatně?

Dík..

Falát-Afa
.NET › Načtení statických metod z C…
1. 2. 2014   #186958

Zdar,

mám class library, ve který jsou ve statických (i nestatických) třídách uložené metody.
Prosím o postup, jak tyto metody dynamicky načíst v kódu programu.

Díky 

Fermetek
.NET › WPF - 2D pole ImageBoxů
19. 11. 2013   #184124

(ImageBox je ve skutečnosti prvek Image)

vytvořit pole Image[100, 100] je jasný, ale jak to mám potom inicializovat, aby se to zobrazilo v tabulce v nějakém ScrollVieweru?

Fermetek
.NET › WPF - 2D pole ImageBoxů
19. 11. 2013   #184117

zdravim

pracuju na jednoduchý hře ve WPF. Budu mít mapu světa o 100x100 landech. Každý land bude
na mapě nakreslený jako obrázek v ImageBoxu. Jak můžu vytvořit něco jako 2D pole Image Boxů?
Nerad bych dělal 10000 ovládacích prvků ručně. :D Díky.

smile51000
.NET › WPF .net 4.5 kompatibilita
29. 10. 2013   #182981

zdravim..

vytvoril jsem aplikaci ve vs2012 ve WPF. U mě to funguje, ale na jiných pc ne. V Project->Properties jsem si nastavil cílový framework .NET4, ale druhý počítač si stále stěžoval na .NET4.5. Hledám nějaké řešení tohoto ,,problému s kompatibilitou"

díky

Honza Jebavý
.NET › Automatická serializace a vý…
26. 10. 2013   #182800

Dobrý den,

v poslední době jsem narazil na tyto třídy:
 

System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter
System.Xml.Serialization.XmlSerializer

které umožňují automatickou serializaci objektu. Prosím, opravte mě, jestli se pletu, ale podle mě to musí
mít katastrofální dopady na výkon. Není lepší si napsat vlastní serializační a deserializační metodu, nebo implementovat ISerializable (Jak funguje metoda GetObjectData?)?

Díky.

 

Honza Jebavý
C / C++ › Je C++ vůbec k něčemu dobré
22. 10. 2013   #182679

Dobrý den,
přečetl jsem si rozhovor se Stroustrupem (viz. http://programujte.com/clanek/2006030305-rozhovor-s-bjarne-stroustrupem/ ). Stroustrup tady říká, že C++ byl jenom vtip a dělat v něm je ztráta času, že objektové programování je neefektivní a nelogické...

Jak si mám tento rozhovor vyložit? Jako hloupý vtip, nebo jako smutnou pravdu?

Sorénybuzáš
C / C++ › FindFirstFile, FindNextFile…
5. 10. 2013   #181991

Nahradil jsem toto: ListBox_AddString(lb_report, ws.c_str());
tímto: SendMessageW(lb_report, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)ws.c_str());


Bohužel výsledek je stejně špatný..

Sorénybuzáš
C / C++ › FindFirstFile, FindNextFile…
5. 10. 2013   #181989

Dobrý den,
Když zkompiluju program jako Debug, funkce FindFirstFile a FindNextFile normálně fungují.
Problém však nastává, když program zkompiluju jako Release. To se potom místo seznamu
Souborů vypíše náhodný text.

Děkuji předem za odpověď.

Přesný kód je tady:

{
 WIN32_FIND_DATA wfd;
 HANDLE hfind;
 hfind = FindFirstFile((App::GetHotelsDirectory()+L"\\*.hot").c_str(), &wfd);
 if(GetLastError() != ERROR_FILE_NOT_FOUND)
 {
  int index=0;
  std::wstring ws;
  do
  {
   if(!(wfd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY))
   {
    try
    {
     ws = wfd.cFileName;
     if((index = ws.find(L".hot", 0)) != -1)
     ws.replace(index, wcslen(L".hot"), L"");							
     ListBox_AddString(lb_report, ws.c_str());
    }
    catch(std::out_of_range e)
    {
     std::wostringstream wos;
     wos << L"Nepodařilo se načíst hotely.\n\nPůvodní zpráva: " << e.what();
     MessageBox(hWnd, wos.str().c_str(), L"Chyba", MB_ICONERROR); return false;
    }
   }	
  }while(FindNextFile(hfind, &wfd) !=0);
 }
}
Lizzyx
C / C++ › std::copy may be unsafe
21. 8. 2013   #180654

Dobrý den,

při použití funkce std::copy dostanu tuto chybu C4996:
Error    1    error C4996: 'std::_Copy_impl': Function call with parameters that may be unsafe - this call relies on the caller to check that the passed values are correct. To disable this warning, use -D_SCL_SECURE_NO_WARNINGS. See documentation on how to use Visual C++ 'Checked Iterators'    c:\program files (x86)\microsoft visual studio 11.0\vc\include\xutility    2176    1    DbHotelu

zkoušel jsem všechno možný, nic z toho nefunguje
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define D_SCL_SECURE_NO_WARNINGS
#pragma warning(disable:4996)

C / C++ › DirectX GetBuffer
20. 5. 2013   #176346

Díky, mám to. Stačilo vložit na začátek InitD3D tento kód:
 

DXGI_SWAP_CHAIN_DESC scd;
	ZeroMemory(&scd, sizeof(DXGI_SWAP_CHAIN_DESC));
  
	scd.BufferCount = 1;
	scd.BufferDesc.Format = DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM;
	scd.BufferUsage = DXGI_USAGE_RENDER_TARGET_OUTPUT;
	scd.OutputWindow = hWnd;
	scd.SampleDesc.Count = 4;
	scd.Windowed = TRUE;

	D3D11CreateDeviceAndSwapChain(NULL, D3D_DRIVER_TYPE_HARDWARE, NULL, NULL, NULL, NULL, D3D11_SDK_VERSION, &scd, &swapchain, &dev, NULL, &devcon);
C / C++ › DirectX GetBuffer
18. 5. 2013   #176306

Dobrý den, tento kód způsobí tuto chybu: 

Unhandled exception at 0x000000013F241026 in DirectX 11.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x0000000000000000

Používám VS2012 a directxtutorial.com

 

IDXGISwapChain* swapchain;
ID3D11Device* dev;
ID3D11DeviceContext* devcon;
ID3D11RenderTargetView *backbuffer; 

void InitD3D(HWND hWnd)
{

	ID3D11Texture2D *pBackBuffer;

//třetí parametr způsobí chybu
  swapchain->GetBuffer(0,__uuidof(ID3D11Texture2D),(LPVOID*)&pBackBuffer);

/*
další kód
*/

}
C / C++ › Tlačítka v dialogu jako ikona
9. 3. 2013   #172510

Dobrý den,

Pokusil jsem se v dialogu nastavit tlačítka OK a Cancel jako zelený a červený čtverec, ale výsledek je toto:

Za čtvercama je zbytek původního tlačítka :-(
Používam WinAPI ve VSc++ 2012. Tlačítka jsem nastavil tímto kódem:

...

switch (message)
{
case WM_INITDIALOG:
	{
		HWND hbok = GetDlgItem(hWnd,IDOK);
		SetWindowLongPtr(hbok,GWL_STYLE,WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_ICON);					
		HICON h = LoadIcon(GetModuleHandle(0),MAKEINTRESOURCE(IDI_OK));
		SendMessage(GetDlgItem(hWnd,IDOK),BM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,(LPARAM)h);
				
		hbok = GetDlgItem(hWnd,IDCANCEL);
		SetWindowLongPtr(hbok,GWL_STYLE,WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_ICON);	
		h = LoadIcon(GetModuleHandle(0),MAKEINTRESOURCE(IDI_CANCEL));
		SendMessage(GetDlgItem(hWnd,IDCANCEL),BM_SETIMAGE,IMAGE_ICON,(LPARAM)h);
				
	}break;

...

Díky.

C / C++ › Jeden program čte, druhý zap…
18. 2. 2013   #171652

Dobrý den,

Může dojít k problému, když jeden program čte ze souboru a druhý zapisuje ve stejný čas?
Jak je možné zajistit, aby čtecí program pozastavil činnost, zatímco druhý zapisuje?

díky.

C / C++ › Winapi aplikace VC++ 2012
14. 2. 2013   #171529

Aplikace normálně nastartuje, ale po kliknutí na nějaké formulářové tlačítko se sekne a ukončí se,
ale žádné upřesnění problému to nehlásí.

C / C++ › Winapi aplikace VC++ 2012
14. 2. 2013   #171522

Zdravim, mám moje nastavení v obrazech.
Takhle vypadá moje code generation nastavení:

A takhle Build -> Configuration manager:

Možná používam release aplikace (tu co se uloží do složky Release). Na mém pc to skvěle funguje, na jiných ne. Prosím vás o odbornou radu.

C / C++ › Winapi aplikace VC++ 2012
13. 2. 2013   #171490

Jaký je vlastně rozdíl mezi debug a release? A jak bych měl udělat tu release verzi, která by měla fungovat?

C / C++ › Winapi aplikace VC++ 2012
13. 2. 2013   #171478

Změnil jsem to na multithreaded a najednou mi to hlásilo hodně unresolved external co tam předtím nebyly. viz. obr.

C / C++ › copy may be unsafe
5. 2. 2013   #171179

Dobrý den, použil jsem funkci copy a hlásilo mi to chybu něco jako may be unsafe.
I další funkce jako wcscpy nebo strcpy hlásili stejnou chybu, tak jsem používal wcscpy_s a strcpy_s,
ale žádná funkce copy_s neexistuje.
Poraďte prosím co mám dělat, když je nějaká funkce ,,may be unsafe" a neexistuje její ,,_s" verze, nebo jak tato
zbytečná hlášení úplně vypnout. Používám VS2012.

Děkuji předem za odpověď.

C / C++ › WinAPI Souborový a složkový…
16. 1. 2013   #170240

Dobrý den. Existuje ve WinAPI nějaký dialog, který se spustí tlačítkem "Procházet"?
Myslím, že v .NET existuje jeden dialog na vyhledání souboru a druhý na vyhledání složky.

dík

C / C++ › unresolved external DirectX
23. 12. 2012   #169243

Mám tam ,,nacommentovaný" tyto knihovny:

d3d11.lib
d3d11x.lib
d3d10x.lib
d3d10.lib

a includovaný toto:

stdafx.h
windows.h
windowsx.h
d3d11.h
d3d11x.h
d3d10.h
d3d10x.h
DX11.h     (DX11 je jméno projektu)

a pořád si to stěžuje. Přesněji řečeno, ty unresolved external problémy vyvolává funkce InitD3D.

C / C++ › unresolved external DirectX
23. 12. 2012   #169217

Zdravim, použil jsem tento tutorial: http://www.directxtutorial.com/Lesson.aspx?lessonid=11-4-3
Zkopíroval jsem si ten main.cpp.
I když jsem do kódu doplnil to, co vyžaduje VS2012, jako je  

#include "stdafx.h"
#include "jménoprojektu.h"

hlásí mi to:

Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol _D3D11CreateDeviceAndSwapChain@48 referenced in function "void __cdecl InitD3D(struct HWND__ *)" (?InitD3D@@YAXPAUHWND__@@@Z) C:\Users\ADMIN\Documents\Visual Studio 2012\Projects\DX11\DX11\DX11.obj DX11

Prosím, napište o co jde. Jinde na netu jsem pomoc nenašel.

C / C++ › WinAPI vs WinRT
12. 12. 2012   #168713

Dobrý den,

četl jsem, že má WinRT během několika let nahradit WinAPI. Bude i potom existovat WinAPI?
Má smysl učit se WinAPI, nebo mám přejít na WinRT? dík.

C / C++ › Serializace do souboru širok…
4. 12. 2012   #168026

Tvůj kód převádí instance User na text. Vyřešil jsem to tak, že jsem nahradil wofstream za ofstream.
Ale nevim, proč to nefunguje s wofstream.

C / C++ › Serializace do souboru širok…
3. 12. 2012   #168001

Dobrý den,

napsal jsem kód podobný tomuto:

...

class User
{
public:
	wchar_t name[21];
	wchar_t password[21];
};

...

User u;
  
  for(int i = 0;i<21;i++)
	  u.name[i]=L'\0';
  for(int i = 0;i<21;i++)
	  u.password[i]=L'\0';
  
  wcsncpy_s(u.name,L"Honza",wcslen(L"Honza"));
  wcsncpy_s(u.password,L"12345",wcslen(L"12345"));

  wofstream wof("C:\\Users\\ADMIN\\Documents\\Honza.txt",ios::out|ios::binary);
  wof.imbue(locale(""));
  wof.write((wchar_t*)&u,sizeof(User));
  wof.close();

  User user;
  wifstream wif("C:\\Users\\ADMIN\\Documents\\Honza.txt",ios::in|ios::binary);
  wif.imbue(locale(""));
  wif.read((wchar_t*)&user,sizeof(User));

  MessageBox(hWnd,user.name,L"Uživatelské jméno",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);
  MessageBox(hWnd,user.password,L"heslo",MB_OK|MB_ICONINFORMATION);

První messagebox ukáže normálně jméno Honza. Druhý messagebox ukáže nesmyslné znaky. Po prohlédnutí
souboru Honza.txt jsem zjistil, že se heslo ani neuložilo (obsah souboru:Honza ).
Prosím o pomoc. Používam visual c++. dík.

hujikoly
C / C++ › Winapi aplikace VC++ 2012
1. 12. 2012   #167910

Dobrý den,

proč nefungujou aplikace dělaný ve WinAPI ve visual c++ 2012 na jiných PC s WIN7?

dík.

hujikoly
C / C++ › chatování TCP/IP
16. 11. 2012   #166964

ahoj,

Můžu použít TCP/IP na komunikaci mezi vzdálenými počítači?
A jakou IP adresu mam použít?
Na www.mojeip.cz mi jich vyjelo několik a nejsem si jistá, jakou použít.
 

C / C++ › Převod wchar_t * na bajty a…
8. 11. 2012   #166194

Dík moc.

C / C++ › Převod wchar_t * na bajty a…
8. 11. 2012   #166192

Dobrý den,

funkce send(...) přebírá argument typu char*, což mají být bajty (nebo text typu char*) k odeslání.
Když budu chtít poslat text wchar_t*, měl bych ho převést na bajty. Zkoušel jsem toto:

wchar_t * wtext = L"AŽŘфЯ"; //Vytvořim řetězec wchar_t*
char * text;                        
text = (char*)&wtext;             //Převedu ho na bajty
wchar_t * wtext2;
wtext2= (wchar_t*)&text;       //A z bajtů zase zpátky.

Ale wtext2 už není L"XARIŘфЯ", ale směs čínských znaků.
Neznáte někdo něco jak převést wchar_t* na bajty a naopak?

Dík.

Qwertyque
C / C++ › Directx kniha
28. 10. 2012   #165470

A neznáte obchod, kde je možné koupit Directx začínáme programovat?

paximovin
C / C++ › Programujeme grafiku v Micro…
17. 10. 2012   #164897

zdravim,

Chtěl bych se zeptat, jestli mi tuta kniha pomůže dělat 3d hry v c++ a jestli není moc zastaralá,
když vyšla v 2004 a jestli je kniha dobrá, tak kde jí můžu koupit.
Dík.

XANTAY
C / C++ › Windows api vedlejší okno
7. 10. 2012   #164279

Ale funguje to jen když do windowname dam jméno prvního okna.
Pak když zavřu jedno okno, ukončí se automaticky i druhý.
Když do windowname dam originální jméno, nezobrazí se nic.

XANTAY
C / C++ › Windows api vedlejší okno
7. 10. 2012   #164267

 Zkoušel jsem takto, ale bohužel nefunguje. Poraďte prosím.

switch (message)
{
case WM_COMMAND:
 wmId  = LOWORD(wParam);
 wmEvent = HIWORD(wParam);
 // Parse the menu selections:
 switch (wmId)
 {
 case 2741:
  {
  //W_games je proměnná typu HWND
  W_games = CreateWindowEx(0,L"GAMES",L"Hry",WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,0,800,450,NULL,0,0,0);
  
  }break;

...
...
XANTAY
C / C++ › Windows api vedlejší okno
7. 10. 2012   #164264

Promiňte, špatně jsem se vyjádřil. Chtěl jsem se zeptat jak to okno vytvořit.

XANTAY
C / C++ › Windows api vedlejší okno
7. 10. 2012   #164262

Zdravim, nevíte někdo jak ve Windows api můžu zobrazit druhé okno
(např. okno s nastavením)? Dík za odpovědi.

C / C++ › Win32 api Font
5. 10. 2012   #164205

Dobrý den,

Stáhnul jsem si ňákej manifest a všechno vypadalo normálně moderně,
jen písmo bylo ošklivý.poraďte prosím, jak mám nastavit písmo buttonu nebo textboxu
na např. Verdana 10.

dík. 

C / C++ › funkce na velikost pole
26. 9. 2012   #163783

Zkoušel jsem ve své třídě udělat toto: 

void operator=(T arr[])
   {
    int _length=0;
    for(T &var : arr)
    { 
     _length++;
    }

    if(length>0)delete[] Item;
    Item = new T[_length];
    for(int i=0;i<_length;i++)
    {
     this->Item[i]=arr[i];
    }
    length=_length;
   }

Toto je něco jako foreach v c++ (aspoň myslim).
Pokud takto pracuju přímo s polem (ne s argumentem typu pole), tak to funguje.
Funkce výše napsaná při použití vyvolá tyto chyby:

error C3312: no callable 'begin' function found for type 'int []'
error C3312: no callable 'end' function found for type 'int []'

Prosím, napiště možná řešení.
Díky.
 

pavlík100
C / C++ › je c++ důležitý?
26. 9. 2012   #163775

(zpět k původnímu tématu)
Takže bude lepší naučit se WinAPI než .NET?

pavlík100
C / C++ › je c++ důležitý?
26. 9. 2012   #163772

??

pavlík100
C / C++ › je c++ důležitý?
26. 9. 2012   #163756

Bude vůbec c++/CLI, c++/CX nebo jiné rozšíření oblíbený?
Nebude se to od tradičního c++ moc vzdalovat?
Neupravil to microsoft až moc k obrazu svému?
A jaký novinky tyto lepší c++ přináší?

pavlík100
C / C++ › je c++ důležitý?
25. 9. 2012   #163726

dobrý den vážení,

není dneska c++ zbytečný? Programujou se hlavně moderní aplikace v .NET a
na to je nejlepší (možná jediný vhodný) jazyk C#.
Používám visual studio pro c++ a pro c#. To c++ mi nabízelo tvorbu projektů
tvořených pochybným prastarým způsobem.
Před dvaceti lety bych možná uspěl s konzolovou aplikací psanou v c++.
Mám se vůbec c++ učit? Uvažuju o tom, že bych přešel k c#.

C / C++ › funkce na velikost pole
23. 9. 2012   #163667

Dobrý den,
pokud mám funkci na zjištění délky pole s argumentem typu pole, nevrací délku pole,
ale velikost ukazatele / velikost typu T.

template <typename T>
int GetArrayLength(T[] arr)
{
 return (sizeof(arr)/sizeof(T));
}

/.../

int main()
{
 int x[5]={1,2,3,4,5};
 int length= GetArrayLength(x); //nevrátí 5, ale 1
}

Můžu nějak pomocí funkce zjistit délku pole?

dík.

C / C++ › wpf, windows forms nebo win3…
18. 9. 2012   #163395

Proč buttony ve winapi aplikaci vypadají něco jako ve windows 95? nešlo by nějak "modernizovat" styl aplikace winapi?

hunter240
C / C++ › Převod dat na bajty a naopak
17. 9. 2012   #163331

ahoj.

Když udělám toto:

int i;
char* c = (char*)&i;

se převede číslo na bajty (např. 97 na "a").

Ale jak to udělat naopak? Abych z řetězce deserializoval číslo (nebo nějakou složitou třídu)?
Nemůžu na to přijít. Děkuju za odpovědi.

C / C++ › Třída object v c++
17. 9. 2012   #163324

Když tu třídu nepotřebuju v c++, tak proč jí potřebuju v C#?

Viktor Hustý
C / C++ › wpf, windows forms nebo win3…
17. 9. 2012   #163322

proč bych měl vyloučit Win32 api? myslel jsem si, že je univerzální a můžu v
tom dělat hry i normální aplikace?

C / C++ › Třída object v c++
17. 9. 2012   #163320

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, dá se v c++ naprogramovat něco jako třída Object, jako je v C#,
nebo něco takového?

Děkuji.

.NET › Button - změna tvaru
13. 9. 2012   #163141

Zkus udělat Button jako obrázek.

Ruzovka
C / C++ › Problem s kontejnerem
13. 9. 2012   #163126

Dobré odpoledne,

vytvořila jsem si třídu List<T>, která obsahuje dynamicky alokované pole.
Pokud udělam např. List<string>, funguje všechno OK.
Ale když udělam List<Nejaka_Trida_Ktera_Obsahuje_Tridu_List>, během kompilace
nedojde k chybě, ale když spustim program, dojde k nějaké chybě.
Nevíte někdo, co se děje? Není ve třídě list špatný kopírovací konstruktor, nebo
operator=? Prosím, pomozte, řešení jsem hledala asi půl hodiny a bez úspěchu.
Předem děkuji za vaše odpovědi.
 

Sharpermax
.NET › WPF - změna typu ovládacího…
15. 8. 2012   #161622

Dobrý den,
mám zajímavý problém.

Je možné, aby byl nějaký ovládací prvek Button, TextBox nebo Checkbox podle toho, jakou
hodnotu má nějaká proměnná? Je možné vytvořit více oken, na nichž by byly různé ovládací prvky,
ale co když těch prvků bude např. 15? Stručněji řečeno bych potřeboval, aby se Checkbox měnil např. na button
nebo textbox. Díky ;-)

.NET › WPF aplikace
12. 8. 2012   #161459

Dobrý den,

ovládací prvky v mojí wpf aplikaci se chovají divně.
Např. tlačítko je modře zabarvené, i když na něm už není kurzor.
Nebo je v textboxu vidět blikající kurzor, když už píšu do jiného textboxu.

dík.

Sharpermax
.NET › WPF 3D hra (Nebo raději ne?)
31. 7. 2012   #160877

Dobrý den,

Je wpf vhodné na tvorbu jednoduchých 3D her, když má tak vyvinutou grafiku?
A když hra potom bude složitější? Bude stále wpf jednoduché a vhodné?
Jak je např. programovanej Doom 3, Gothic 2, Call of Duty nebo jiná 3D hra?

Díky za odpovědi :-)

.NET › WPF textový editor - barevná…
29. 7. 2012   #160781

Dobrý den.

Nedávno jsem se začel učit wpf a chtěl bych si vyrobit primitivní textový editor
pro HTML. Prosím, poraďte, jak se dá barevně vyznačit syntaxe.
Barvy by se aktualizovaly při každé změně textu.

Např:

Komentáře (<!-- .......  -->) zelené
Tagy (<body>) modře
Atributy (bgcolor) červeně

Dík.

C / C++ › Visual c++ odporuje pravidlů…
29. 7. 2012   #160780

Existuje nějaký řešení, jak přepnout na c++?
A co znamená překlad modulů?

Dík.

C / C++ › Nahodne slovo zo subora TXT.
25. 7. 2012   #160621

Jestli jsem to správně pochopil, udělal bych to takhle (Návod je jen pro jazyk C++):

1) V nějakém cyklu bych spočítal slova (Operátor >> by načítal slova. až se bude slovo rovnat "", cyklus skončí).
2) Vytvořil bych operátorem new[] pole typu string
3) Operátorem >> bych v cyklu for uložil slova do pole.
4) Vygeneroval bych pomocí rand() % velikost_pole náhodný celý číslo od 0 do velikosti pole.
5) Pracoval bych s řetězcem v poli (nazev_pole[rand() % velikost_pole])
6) Operátorem delete[] bych smazal pole.

C / C++ › Visual c++ odporuje pravidlů…
25. 7. 2012   #160620

Dobrý den,

podle knihy mistrovství v c++ existují tato pravidla:

-Konstanty jsou známé pouze v souboru, v němž byly deklarovány.
-Statické proměnné a funkce jsou známy pouze v souboru, v němž byly deklarovány. 
-atd.


Visual c++ tato pravidla odděleného překladu ignoruje a všechno je známé ve všech souborech.
Visual c++  uznává také některá klíčová slova z C# (např. delegate a interface). Poraďte, prosím,
jaká speciální pravidla visual c++ má. Docela mě to mate.

Předem děkuju a odpovědi.

Happyhippo
C / C++ › wcout, wchar_t
23. 7. 2012   #160509

Zkusil jsem t os přetypováním na long. Výstup je toto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

atd...

Happyhippo
C / C++ › wcout, wchar_t
23. 7. 2012   #160474

Ahoj někde jsem četl že maximální hodnota wchar_t je 65535, ale následující kód se zastaví na 255. Proč?
Dík za odpovědi

wchar_t wct=0;
for(int i =0;i<65536;i++)
{
 wct=i;
 wcout<<wct<<endl;
}
C / C++ › Zvláštní klíčová slova
23. 7. 2012   #160470

Dobrý den,

Zjistil jsem, že visual c++ používá tato klíčová slova:

_stdcall
__stdcall
_asm
__asm
_cdecl
__cdecl

Hledal jsem jejich význam, ale nic jsem nenašel.
Poraďte prosím, co tato slova dělají.
Díky.

Aqlijhu
C / C++ › Vlastní aplikace
19. 7. 2012   #160339

Např. aplikace, která vypadá takto, není ani konzole, ani formuláře windows.

Aqlijhu
C / C++ › Vlastní aplikace
19. 7. 2012   #160323

Dobrý den,

Existuje nějaký způsob, jak si naprogramovat vlastní aplikaci, která by neměla nic společného s
konzolovou aplikací, ani s formulářovou aplikací? Např. když chci 256 barevnou aplikaci s
jednoduchými tlačítky a textboxy?

Děkuji.

C / C++ › unresolved external symbol
18. 7. 2012   #160258

Dobrý den,

poraďte prosím, proč mi tento kód:

#include "stdafx.h"
#include <WinSock2.h>
#include <WinSock.h>
#include <WS2tcpip.h>
#include <Windows.h>
#include <iostream>
using namespace std;


int main(void)
{	
	WSADATA data;
	WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&data);
	SOCKET soc;
	soc=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);	
	WSACleanup();
	cin.get();
	return 0;
}

hlásí tyto chyby:

Error 4 error LNK1120: 3 unresolved externals C:\Users\ADMIN\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Testx\Debug\Testx.exe 1
Error 2 error LNK2019: unresolved external symbol _socket@12 referenced in function _main C:\Users\ADMIN\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Testx\Testx\Testx.obj
Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol _WSACleanup@0 referenced in function _main C:\Users\ADMIN\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Testx\Testx\Testx.obj
Error 3 error LNK2019: unresolved external symbol _WSAStartup@8 referenced in function _main C:\Users\ADMIN\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Testx\Testx\Testx.obj

Postupuju podle c/c++ hotová řešení (aspoň se o t osnažim), takže by to mělo fungovat. Používám vidual c++.
Děkuji.

.NET › Create new sql server database
17. 7. 2012   #160220

Dobrý den,

chtěl jsem podle jednoho návodu vytvořit ve visual c# databázi, ale tlačítko je zakázané. (viz obr.)
Napište prosím, co musím nastavit, nebo nainstalovat, aby to fungovalo.
Dík.

Qwertyquan
.NET › Soubor je využíván jiným pro…
10. 7. 2012   #159983

Dobrý den.
Napište, prosím, proč tento kód hlásí, že soubor je využíván jiným procesem.
Myslel jsem, že metoda File.Create jen vytvoří soubor a práci s ním ukončí. 
File.Create provádí ještě něco jiného?

Dík.

File.Create("Jméno_souboru");      
FileStream fs = new FileStream("Jméno_souboru", FileMode.Append);
.NET › Text z listview
10. 7. 2012   #159979

Dík moc.
A mohu nějak ověřit, že uživatel nějakou hodnotu vybral?

.NET › Text z listview
10. 7. 2012   #159969

Dobrý den,

existuje nějaká metoda na zjištění textu z vybrané položky v listview?
string jmeno = lv_seznam.SelectedItems mi hlásí chybuAlelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
9. 7. 2012   #159910

Myslím, že to smysl má, protože ten Form1 je přihlašovací.

Alelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
9. 7. 2012   #159908

Zkouším už od včera a pořád to nejde.

Prosím, napište někdo příklad, jak zavřít Form1 a zobrazit Form2, aby nikde nebyl žádný skrytý form.

Alelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
9. 7. 2012   #159905

Co znamená skrytý formulář a formulář v pozadí?

Alelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
8. 7. 2012   #159890

 Všechny tyto kódy způsobí konec celé aplikace:

Form f = new Form4();
f.Show();
Environment.Exit(0);
Form f = new Form4();
f.Show();
Close();
Alelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
8. 7. 2012   #159887

Píše se tam toto:

Asi máš někde nějaký formulář, který je skrytý. Jinak, pro zavření celé aplikace můžeš použít

Application.Exit();

Existuje nějaká metoda na zavření skrytého formuláře?

Alelopatta
.NET › Zavření víceformulářové apli…
8. 7. 2012   #159874

Dobrý den,

jak se má zavřít formulář, který se zobrazí metodou Show()?
Používám this.Dispose(false), ale to je asi špatně.

(Když dam "Start Debugging" a ukončim aktuální formulář kliknutím na červený křížek,
Visual C# si myslí, že aplikace ještě běží.)

dík

.NET › Klíčová slova
7. 7. 2012   #159854

Dobrý den,
mohu se zeptat, co dělají tyhle klíčový slova?

checked
is
in
out
params
sbyte
stackalloc
typeof
volatile


dík

C / C++ › nejde zastavit
24. 6. 2012   #159458

Napiš sem starý kód a nový kód a uvidíme.

C / C++ › sizeof bool
21. 6. 2012   #159385

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat: proč má typ bool velikost 1 bajt, když logicky by měl mít velikost 1 bit?

dík

C / C++ › Přečtení vypsaného znaku z o…
19. 6. 2012   #159294

Stručně vysvětlím..

Dělám vylepšenější konzolovou aplikaci. Šedivý obdélník je oblast, kam se může zapsat uživatelské jméno.
Když je jméno příliš dlouhé (tj. pravá růžová čárka za šedou oblastí je přepsaná písmenem), program pomocí
vlákna zjistí problém, přepíše přebývající písmeno novou růžovou čárou a vrátí kurzor zpět do šedé oblasti.
Protože se to jméno takhle přepíše, vidím v šedé oblasti jiné slovo, než se načte do proměnné, takže bych potřeboval načíst z okna konzole jméno, které by po stisknutí enteru zůstalo vypsané.
Já vím, že nejlepší řešení je udělat jednoduchou konzoli, ale takhle je to hezký :-)

Jaerrop
C / C++ › Přečtení vypsaného znaku z o…
18. 6. 2012   #159268

Zdravim,

Dá se přečíst již vypsaný znak z okna konzole?
Děkuji.

C / C++ › Vypnutí tabulátoru
18. 6. 2012   #159267

Dobrý den,

Existuje nějaká možnost, jak v konzoli vypnout tabulátor (jako když ho uživatel zmáčkne, nic se nestane)?
 

Dík.

Nonameprogrammer
Assembler › Začátečnický problém
16. 6. 2012   #159241

Dobrý den,

chtěl bych začít dělat assembler, ale chtěl bych vědět, co se v assembleru vytváří, kde se dá stáhnout kompilátor a kde je na netu nějaký návod.

dík

Parradoks
C / C++ › Vložené funkce?
7. 6. 2012   #158942

Zdravim!

Je velká chyba, když má nějaká členská funkce napsané tělo uvnitř třídy?
Nevím, jestli to z nich nedělá automaticky inline funkce.
Používám visual c++, to má možná jiný pravidla.

Passassa
C / C++ › "realokace" paměti
6. 6. 2012   #158906

Zdravím,

napsal jsem tento kód a překladač mi nehlásil žádnou chybu. 
Chtěl bych se zeptat, jestli je bezpečné takto paměť 2x alokovat, ale jednou smazat. 

int * x = new int [10];
x = new int [100];
delete[] x;

díky.

Pozerto
C / C++ › Přečtení textu ze souboru vč…
5. 6. 2012   #158867

Zdravím,

existuje ňáká funkce, která přečte obsah souboru včetně mezer, prázdných řádků a dalších jiných znaků?

Passassa
C / C++ › Console-pravidelné přepisová…
4. 6. 2012   #158849

Používám visual c++ a pthread nemám. Možná mi pomůže ThrdBase a Mspthrd.

Passassa
C / C++ › Console-pravidelné přepisová…
4. 6. 2012   #158842

Jak se v c++ pracuje s vlákny?

Sharpermax
.NET › Message výjimky v cizích jaz…
4. 6. 2012   #158841

Co prosím?

Passassa
C / C++ › Console-pravidelné přepisová…
4. 6. 2012   #158827

Dobrý den,

Je možné vytvořit ve visual c++ konzolovou aplikaci, která by v pravém horním rohu vypisovala čas, 
který by se každou sekundu aktualizoval a přitom by mohl uživatel aplikace normálně pracovat?

Sharpermax
.NET › Message výjimky v cizích jaz…
4. 6. 2012   #158826

Dobrý den,

Když použiju Console.WriteLine(ex.Message), napíše se chybová zpráva v češtině.
Existuje něco, aby zpráva byla anglicky, španělsky, švédsky...?

Sharpermax
.NET › Problém s ukončením aplikace…
23. 5. 2012   #158306

Jo

Sharpermax
.NET › Problém s ukončením aplikace…
23. 5. 2012   #158304

Dobrý den,

když ukončím svou aplikaci, která používá více formulářů, zůstane v seznamu procesů ve správci úloh (viz obr.)

Když přepínám formuláře, používám tento kód: 
Když používám jen jeden formulář nebo konzoli, není žádný problém, takže problém bude asi v tomto kódu:

Form fr = new FRM_main();
fr.Show();
this.Dispose(false);

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý