Anonymní profil Lenka S. – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Lenka S. – Programujte.comAnonymní profil Lenka S. – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 2001:718:2:2905:81b6:5405...–

Lenka S.
C / C++ › Alokace paměti polí
19. 11. 2012   #167131

   

/* 
 * File:  main.c
 * Author: Lenka
 *
 * Created on 10. listopad 2012, 14:05
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

/*
 * 
 */
int koefA[30]; // zbytek cisel jsou nuly
int koefB[30];

int soucetClenu(int call, int clen, int * a, int * b, int * c) {
  int i, j;
  i=call;
  j=clen;
  int koef, suma = 0;
  
  
  if(clen >= 0){
    koef = a[i] * b[j];
  call++;
  clen--;
   suma = suma + koef + soucetClenu(call, clen, a, b, c);
  }
  
  if(clen < 0) {
    *c = suma;
    return * c;
  } 
  *c = suma;
  return * c;
}

int soucin(int max, int clen, int * kA, int * kB) {
 
  int i;
  int call = 0;
  int * a = kA;
  int * b = kB;
  int * c;
  
  c = (int*)malloc(sizeof(int) * max);
  
  if(clen > max) {
    
    // free(kA);
    // free(kB);
    
    return 0;
  } else {
      
    
  c[clen] = soucetClenu(call, clen, a, b, c);
  
  
  for(i=0; i<1; i++){
        //if(c[clen-1] != 0 && clen-1 != 0) break;
        if(c[clen]>0 && clen != 0) {printf("+");}
        if(c[clen] == 1) {
            if(max-clen == 1) {
                printf("%dx", c[clen]);
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            if(max-clen == 0) {
                printf("%d", c[clen]); 
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            printf("x<sup>%d</sup>", max-clen);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(c[clen] == -1) {
            if(max-clen == 1) {
                printf("%dx", c[clen]);
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            if(max-clen == 0) {
                printf("%d", c[clen]); 
                if(max == clen) printf("\n"); break;}
            printf("-x<sup>%d</sup>", max-clen);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(c[clen] == 0 && max == clen && a[0] == 0) {
            printf("0\n"); break;}
        if(c[clen] == 0) {
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(max-clen == 1) {
            printf("%dx", c[clen]);
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        if(max-clen == 0) {
            printf("%d", c[clen]); 
            if(max == clen) printf("\n"); break;}
        
    printf("%dx<sup>%d</sup>", c[clen], max-clen);
        if(max == clen) printf("\n"); 
  }
    
  clen++;
  
  soucin(max, clen, a, b);
  }
  free(c);
  return 0;
}

int main(void) {

  int a, aa, b, bb, i;
  
  int * kA = koefA;
  int * kB = koefB;
  
  printf("Zadejte stupen polynomu A:\n");
  if(scanf("%d", &a) != 1 || a<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  if((kA = (int*)malloc((a+1)*sizeof(int))) == NULL){
  printf("Chyba pri alokaci pameti, program bude ukoncen");
  exit(0);
}
  // kA = (int *)malloc(a * sizeof(int));
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu A:\n");
  for(i=0; i<a+1; i++) {
    if(scanf("%d", &aa) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kA[i] = aa;
  } 
  
  
  printf("Zadejte stupen polynomu B:\n");
  if(scanf("%d", &b) != 1 || b<0) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
  
  kB = (int *)malloc((b+1) * sizeof(int));
  
  printf("Zadejte koeficienty polynomu B:\n");
  for(i=0; i<b+1; i++) {
    if(scanf("%d", &bb) != 1) {
    printf("Nespravny vstup.\n"); return 1;
  }
    kB[i] = bb;
  }
  
   /*
  if(a>b) {
  kA = koefB; 
  kB = koefA;
  }
  else {
  kA = koefA;
  kB = koefB; 
  }
  */
  
  
  
  int max = a+b;
  int clen = 0;

  if(a>b)
  soucin(max, clen, kB, kA);
  else soucin(max, clen, kA, kB);

  free(kA);
  free(kB);
  
  
  /*  
  for(i=0; i<a+1; i++) {
    for(j=0; j<b+1; j++) {
      koefC[i][j] = koefA[i] * koefB[j];
    }
  }
  
    int x2, x1, x0;
    
  for(i=a, j=b; i>=0, j>=0; i-2, j-2) {

  x0 = koefC[a-i][b-j];
  x2 = koefC[a-i-2][b-j-2];
  x1 = (koefA[a-i-2]+koefA[a-i])*(koefB[b-j-2]+koefB[b-j]) - x0 - x2;
  
  for(i=0; i<a+1; i++) {
     for(j=0; j<b+1; j++) {
        if(koefC[i][j] == 1) {printf("%x"); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if(koefC[i][j] == -1) {printf("-%x"); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if(koefC[i][j] == 0) {if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if((a-i)+(b-j) == 1) {printf("%dx", koefC[i][j]); 
            if(i<a || j<b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}
        if((a-i)+(b-j) == 0) {printf("%d", koefC[i][j]); 
            if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
            if(i==a && j==b) printf("\n"); break;}

        printf("%dx<sup>%d</sup>", koefC[i][j], (a-i)+(b-j));
        if(i!=a && j!=b) printf("\n+\n");
        if(i==a && j==b) printf("\n");
    }}*/
  
  
  // printf("%dx<sup>2</sup>+%dx<sup>1</sup>+%dx<sup>0</sup>", x2, x1, x0);


  
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Úkolem je program násobící 2 polynomy + specifický výpis

Lenka S.
C / C++ › Alokace paměti polí
19. 11. 2012   #167129

Ahoj, mam problém s alokací paměti. Program se skládá ze 3 funkcí (main volá fci soucin, která volá fci soucetClenu, poslední dvě rekurzivní), má globální proměnné - 2 pole (chtěla jsem prvky pole definované na 0), na které odkazují 2 ukazatele v mainu, které potřebuji alokovat + jedno pole ve fci soucin, jehož ukazatel alokuji též. Ukazatele dál posílám do zbylých fcí. Program funguje, běhá, "jak by měl", výsledky jsou správné, čili předpokládám, že ukazatelé odkazují správně, ale školní testovací systém mi vyhazuje chybu zapříčiněnou špatným zacházením s pamětí nebo poli (Segmentation Fault).

Alokuji tímto způsobem: 
kA = (int *) malloc(sizeof(int) * (a+1)); (přičemž a+1 je počet prvků pole zadaný přes scanf)
Dealokuji na konci programu (funkce).

Dělám něco evidentně špatně (podle teorie) nebo mám prostě chybu v zápisu? Teprve s C začínám, alokuji vůbec poprvé, hodila by se mi rada.

Předem díky za jakékoliv reakce

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý