Anonymní profil Risso – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Risso – Programujte.comAnonymní profil Risso – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 95.102.132.–

Risso
Java › Nenulove cisla
22. 1. 2013   #170519

import javax.naming.BinaryRefAddr;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
*
* @author  
*/
public class Uloha3 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
       
        int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Zadaj pocet riadkov: "));
        int k = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Zadaj pocet stlpcov: "));  //vypytame pocet riadkov a stlpcov
       
        int [][] cisla = new int[n][k]; //vytvorime dvojrozmerne pole
        for (int i =0;i<n;i++) {
            for (int j =0;j<k;j++){
                cisla[i][j]=(int)(Math.random()*2); //naplnime ho nahodnymi hodnotami 0-1
            }
        }
        int neparne=0; //pocitadlo pre neparne cisla
        for (int i =0;i<n;i++) {
            String cislo = ""; //retazec kam budeme ukladat dvojkove cislo
            for (int j =0;j<k;j++){
                cislo = cislo.concat(Integer.toString(cisla[i][j])); //prechadzame riadky a vytvarame cislo v dvojkovej sustave
                }
            if (cisla[i][k-1]!=0){
                    neparne++; //ak nie je nakonci nula, tak je neparne, zvysime pocitadlo
                    System.out.printf("(%s)2 = (%d)10 - neparne\n", cislo, Integer.parseInt(cislo,2)); //vypiseme ho aj v desiatkovej sustave
                }
            else { //ak je parne, iba vypiseme
                System.out.printf("(%s)2 = (%d)10 - parne\n", cislo, Integer.parseInt(cislo,2));
            }
        }
        System.out.println("Pocet neparnych: "+neparne);
    }
}

Risso
Java › Nenulove cisla
22. 1. 2013   #170511

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import javax.swing.JOptionPane;
public static void main(String[] args) {
      

        try { //odchytime vynimku pre pracu so subormi
            BufferedReader bf = new BufferedReader(new FileReader("vstup.txt")); //otvorime bufferedreader a bufferedwriter
            BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("vystup.txt"));
            String riadok; //do tejto premennej budeme nacitavat riadok zo suboru
            int vynechanych = 0; //pocitadlo pre vynechane a zapisane znaky
            int zapisanych = 0;
            do { //zaciatok cyklu ktory budeme opakovat, pokial neskonci subor - while riadok !=null
                riadok = bf.readLine(); //nacitame  novy riadok
                if (riadok != null) { //cyklus pokracuje, iba ak este riadok existuje, aby nevyhodilo error
                    for (int i = 0; i < riadok.length(); i++) { //teraz otvorime for cyklus, v ktorom budeme po znakoch prechadzat riadok
                        if (((riadok.charAt(i)) > 46) & ((riadok.charAt(i)) < 58)) { //testujeme, ci znak je cislo podla poradia v Ascii tabulke
                            vynechanych++; //ak je cislo, zapocitame do vynechanych
                        } else {
                            bw.write(riadok.charAt(i)); //ak nie je cislo, zapiseme znak do vystupneho suboru a zvysime pocet zapisanych
                            zapisanych++;
                        }
                    }
                    bw.newLine(); //po precitani riadku zo suboru zariadkujeme aj vo vystupnom subore, aby boli riadky rovnake
                }
            } while (riadok != null); //koniec hlavneho cyklu
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Zapisanych " + zapisanych + "\nVynechanych " + vynechanych); //vypismee pocet cisel
            bf.close();
            bw.close(); //zatvorime obidva streamy
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }

    }
}

Risso
Java › Nenulove cisla
22. 1. 2013   #170510

import javax.swing.JOptionPane;

Risso
Java › Nenulove cisla
22. 1. 2013   #170508

public static void main(String[] args) {
       
        // TODO code application logic here
        int pocet;
        do {
        pocet = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Zadaj kladny pocet cisel: "));
        } while (pocet<=0); //vypytame pocet cisel tak aby nebola nula
        int kl = 0; //premenna kde budeme pocitat pocet kladnych cisel
        int zap = 0; //pocitadlo zapornych cisel
        int [] cisla = new int[pocet];
        for (int i = 0; i < pocet; i++) { //cyklus v ktorom vypytame od uzivatela cisla
            int cislo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Zadaj " + (i + 1) + ". cislo: "));
            if (cislo > 0) { //ak je cislo vecsie ako nula, zvysime pocitadlo kladnych a ulozime cislo do pola
                kl++;
                cisla[i] = cislo;
            }
            if (cislo < 0) { //so zapornymi cislami urobime to iste
                zap++;
                cisla[i] = cislo;

            }
            if (cislo == 0) { //ak je zadana nula, vypytame cislo znovu
                cislo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Nula nepovolena, zadaj ine cislo: "));
            }
        } //po skonceni cyklu zisitme, akych bolo viac
        if (kl > zap) {
            System.out.println("Viacej kladnych:");
            for (int i = 0; i < pocet; i++) {
                if (cisla[i] > 0) { //pre vypis kladnych cisel prejdeme v cykle pole a ak je cislo kladne vypiseme
                    System.out.print(cisla[i] + ", ");
                }
            }
        }
        if (kl < zap) { //ak bolo viac zapornych vypiseme zaporne
            System.out.println("Viacej zapornych:");
            for (int i = 0; i < pocet; i++) {
                if (cisla[i] < 0) {
                    System.out.print(cisla[i] + ", ");
                }
            }
        }
        if (kl==zap) { //ak sa nahodou rovnal pocet kladnych a zapornych
            System.out.println("Rovnaky pocet kladnych aj zapornych.");
        }


    }
}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý