Anonymní profil Wulp – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Wulp – Programujte.comAnonymní profil Wulp – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 217.67.19.–

Wulp
Java › usporiadanie pola Array
15. 3. 2013   #172856

#1 marek
keby si radšej vkladal prvy do arraylistu, a potom by si vypisoval obsah arraylistu + indexOf()  ?

Wulp
Java › Triedenie textoveho suboru
15. 3. 2013   #172854

Zdravím,   potrebujem rozdeliť jeden subor, ktory obsahuje:

jeden riadok otazky

za nim 1/viac odpovedí.

a chcem to rozdeliť do 2 suborov, v jednom bude:  

Otazka1

Odpoved1

Otazka2

Odpoved2

....

a v druhom:

Otazka1

Odpoved1

Odpoved2.....

Otazka1

Odpoved1

Odpoved2

tzn  v jednom subore budu otazky a k nim jedno riadkove odpovede

a v druhom otazky a k nim viac riadkove odpovede

vstupny subor vyzera takto:

Čo vyjadruje rovnica G(t) \= A . cos(2pf.t + j0)
Matematický model najjednoduchšieho analógového signálu.

Ktoré z uvedených formulácií platia pre harmonický signál?
Signál vyjadrený sínusovou, alebo kosínusovou funkciou sa nazýva harmonický signál.
Harmonický signál je periodický signál.
Harmonický signál je spojitý.

Ktoré tri z uvedených závislosti sú používané  pre vyjadrenie signálu?
Amplitúda signálu je závislá na čase, A\=F(t)
Amplitúda signálu je závislá na frekvencii, A\=F(f)
Fáza je závislá na frekvencii   P\=F(f)

Čo vyjadruje šírka frekvenčného spektra signálu?
Všetky frekvencie, ktoré sú potrebné k rekonštrukcii pôvodného signálu.

Aké je frekvenčné spektrum harmonického signálu?
Frekvenčné spektrum harmonického signálu je spojité.

a vystup by mal byt:

ouput1:

Čo vyjadruje rovnica G(t) \= A . cos(2pf.t + j0)
Matematický model najjednoduchšieho analógového signálu.

Čo vyjadruje šírka frekvenčného spektra signálu?
Všetky frekvencie, ktoré sú potrebné k rekonštrukcii pôvodného signálu.


Aké je frekvenčné spektrum harmonického signálu?
Frekvenčné spektrum harmonického signálu je spojité.

ouput2

Ktoré z uvedených formulácií platia pre harmonický signál?
Signál vyjadrený sínusovou, alebo kosínusovou funkciou sa nazýva harmonický signál.
Harmonický signál je periodický signál.
Harmonický signál je spojitý.


Ktoré tri z uvedených závislosti sú používané  pre vyjadrenie signálu?
Amplitúda signálu je závislá na čase, A\=F(t)
Amplitúda signálu je závislá na frekvencii, A\=F(f)
Fáza je závislá na frekvencii   P\=F(f)

....

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý