Anonymní profil Tuqi – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Tuqi – Programujte.comAnonymní profil Tuqi – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 87.249.156.–

Tuqi
C / C++ › Seřazování databází a zapiso…
23. 3. 2013   #173176

Ahoj, mám už nějakou dobu rozdělaný program a nemůžu s ním pohnout. Úkolem je otevřít dva souboru, na řádcích jméno - mezera - číslo, seřadit je podle abecedy a vypsat do jiného souboru tak, že pokud se shoduje jméno v 1. souboru se jménem v 2. souboru, vypíše do výstupního souboru tvar jméno-číslo v 1. souboru - číslo v 2. souboru, jinak nuly. Program sice funguje, ale ve valgrindu ukazuje memory leaky... nevím, kde: 

#ifndef __PROGTEST__
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
#endif /* __PROGTEST__ */

struct DB{
string jmeno;
int cislo;
};

#define MAX 10 
#define VETSI (pocet1 > pocet2 ? pocet1 : pocet2)

int i, j = 0, chyba = 0;

void vypocetPrvku(string radek, DB * dtbs, int j, int chyba){
  istringstream prvni(radek);
  string token;
  i = 1;
  
  while(getline(prvni, token, ' ')){
    if(i == 1) dtbs[j].jmeno = token;
    else {
      if(i == 2) 
      /* {istringstream pretyp(token); //pretypovani string > int
      int tkn;
      pretyp >> tkn;
      dtbs[j].cislo = tkn;}*/
      {
      int k;
      for(k = 0; k+1 < token.size(); k++){
        if(token[k] != '0' && token[k] != '1' && token[k] != '2' && 
            token[k] != '3' && token[k] != '4' && token[k] != '5' &&
            token[k] != '6' && token[k] != '7' && token[k] != '8' &&
            token[k] != '9' && token[k] != ' ')
        { chyba = 1;
        cout << "chyba " << endl;
        break; 
        }
        
      }
      if(chyba != 1) {
       istringstream pretyp(token); //pretypovani string > int
      int tkn;
      pretyp >> tkn;
      dtbs[j].cislo = tkn; 
      }
      
      }
      }i++;}
    }int vypocetRadku(const char * inFile, DB * dtbs, int chyba){
  
  
  ifstream in(inFile);
  string radek;
  j = 0;
  while(!in.eof()){
    getline(in, radek);
    if(in.eof() && radek.empty()) break;
    vypocetPrvku(radek, dtbs, j, chyba);
    j++;
  }
  return j;
}

DB bubblesort(DB * dtbs, int pocet){
  DB pom;
  for(i=0; i < pocet; i++) {
    for(j=0; j < pocet - i - 1; j++) {
       if(dtbs[j].jmeno > dtbs[j+1].jmeno) {
        pom = dtbs[j+1];
        dtbs[j+1] = dtbs[j];
        dtbs[j] = pom;
      }}}
  return dtbs[pocet];
}

bool joinFiles ( const char * inFile1,
         const char * inFile2,
         const char * outFile )
 {
  DB dtbs1[MAX];
  int pocet1 = vypocetRadku(inFile1, dtbs1, chyba);
  cout << chyba << endl;
  if(chyba == 1) {
    cout << "aha..." << endl;
    return false;}
  DB dtbs2[MAX];
  int pocet2 = vypocetRadku(inFile2, dtbs2, chyba);
  if(chyba == 1) {
    cout << "aha..." << endl;
    return false;}
  
  for(i = 0; i < pocet1; i++) {
    cout << dtbs1[i].jmeno << "***";
    cout << dtbs1[i].cislo << endl;}
  for(i = 0; i < pocet2; i++) {
    cout << dtbs2[i].jmeno << "***";
    cout << dtbs2[i].cislo << endl;}
  cout << "*************************" << endl;
  
  for(i = 0; i < VETSI; i++) {
    for(j = i+1; j < VETSI; j++){
      if(dtbs1[i].jmeno == dtbs1[j].jmeno || dtbs2[i].jmeno == dtbs2[j].jmeno)
        return false;
    }
  }
  
  DB dtbs1b[MAX];
  DB dtbs2b[MAX];
  
  bubblesort(dtbs1, pocet1);
  bubblesort(dtbs2, pocet2);
  
  memcpy(&dtbs1b, &dtbs1, sizeof(dtbs1));
  memcpy(&dtbs2b, &dtbs2, sizeof(dtbs2));
  
  for(i = 0; i < pocet1; i++) {
    cout << dtbs1b[i].jmeno << "***";
    cout << dtbs1b[i].cislo << endl;}
  for(i = 0; i < pocet2; i++) {
    cout << dtbs2b[i].jmeno << "***";
    cout << dtbs2b[i].cislo << endl;}
  
  
  ofstream out(outFile);
  
  int a = 0, b = 0;
  
  for(i = 0; i < pocet1 + pocet2; i++){
    
      if(a == pocet1 && b == pocet2) break;
      if(a == pocet1) dtbs1b[a].jmeno = "zzz";
      if(b == pocet2) dtbs2b[b].jmeno = "zzz";
      
      if(dtbs1b[a].jmeno == dtbs2b[b].jmeno && a != pocet1 && b != pocet2){
        out << dtbs1b[a].jmeno << " " << dtbs1b[a].cislo << " " 
            << dtbs2b[b].cislo << "\n";
         a++;
         b++;
         continue;
      }
      if(dtbs1b[a].jmeno < dtbs2b[b].jmeno && a != pocet1){
        out << dtbs1[a].jmeno << " " << dtbs1[a].cislo << " 0" << "\n";
         a++;
         continue;
      }
      if(dtbs1b[a].jmeno > dtbs2b[b].jmeno && b != pocet2){
        out << dtbs2b[b].jmeno << " 0 " << dtbs2b[b].cislo << "\n";
         b++;
         continue;
      }}
      
  
  return true;
}

#ifndef __PROGTEST__
int main ( int argc, char * argv [] )
 {
  const char *inFile1 = "inA_0.txt";
  const char *inFile2 = "inB_0.txt";
  const char *outFile = "out_0.txt";
  
  joinFiles(inFile1, inFile2, outFile);
  return 0;
 }
#endif /* __PROGTEST__ */

Přijde mi, že valgrindu chybí destruktory, ale myslela jsem, že ty patří jen k příkazu new...

Díky za jakékoli rady...

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý