Anonymní profil Jan Vesely – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Jan Vesely – Programujte.comAnonymní profil Jan Vesely – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 194.12.42.–

vesík
Java › použití Javy?
8. 12. 2013   #184938

K čemu se používá jazyk java? Četl jsem, že složí spíše pro větší firemní aplikace, protože pro real-time aplikace- počítačové hry, nemá dostatečnou rychlost. Dále se dá používat i v mobilních zařízeních?

felix
Java › Java a Android
26. 10. 2013   #182792

v čem se programují věci na windows RT?

felix
Java › Java a Android
23. 10. 2013   #182724

Co je ještě za programovací jazyky na chytré telefony a tablety?

felix
Java › Java a Android
21. 10. 2013   #182645

A co je podle tebe nejvhodnější jazyk na jednoduché hry, záznamy dat-něco jako zápisník, na tablety a chytré telefony 

felix
Java › Java a Android
20. 10. 2013   #182605

zalíbili se mi dvě knížky, pro začátek chci něco v češtině. Nemáte s nimi zkušenost? Knižky by měly být v javě?

http://knihy.cpress.cz/programujeme-hry-pro-android-4.html

http://knihy.cpress.cz/android-4.html

felix
Java › Java a Android
19. 10. 2013   #182600

Takže když mám program v Javě na PC, bude mi fungovat na androidu, ne to musí mít sví pecifika, jako jiný knihovny a tak?

felix
Java › Java a Android
19. 10. 2013   #182595

Jaké je spojení Java a Android, android je defakto stejný jako java ne?

felix
Java › vysvětlení panitComponent(Gr…
28. 9. 2013   #181713

CO bude dělat následující kód? Kde je dobré ho používat na rozdíl od kódu?

class pokus extends JPanel{
	public void paintComponent(Graphics g){
		super.paintComponent(g)
		g.fillRect(10, 10, 10, 10);
	}
}
public void render(Graphics g){
	g.fillRect(10, 10 ,10 ,10)
}

// někde by byla smička s repaint().
	
felix
Java › porovnaní proměnné a proměné…
11. 9. 2013   #181285

Trochu se to rozbilo;).

package GamePackage;

import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

import javax.swing.text.html.HTMLDocument.HTMLReader.CharacterAction;

public class Database{
	
	private File file;
	private BufferedWriter bw;
	private BufferedReader br;

	private int UpButton=KeyEvent.VK_UP;
	private int DownButton=KeyEvent.VK_DOWN;
	private int LeftButton=KeyEvent.VK_LEFT;
	private int RightButton=KeyEvent.VK_RIGHT;
	private int ShootButton=KeyEvent.VK_SPACE;
	private int FrameSize=800;
	
	/*****************************************************
   * Constructor
   *****************************************************/
	public Database(){
		file=new File("D:\\test.txt");
		MakeOrReset();
		System.out.println(GetKeyID("UpButton"));
	}
	
	/*****************************************************
   * MakeOrResetmethod
   *****************************************************/
	private void MakeOrReset(){
		try {
			if (!file.exists()) {
				file.createNewFile();
			}
			bw = new BufferedWriter(new FileWriter(file.getAbsoluteFile()));
			bw.write("UpButton "+UpButton);
			bw.newLine();
			bw.write("DownButton "+DownButton);
			bw.newLine();
			bw.write("LeftButton "+LeftButton);
			bw.newLine();
			bw.write("RightButton "+RightButton);
			bw.newLine();
			bw.write("ShootButton "+ShootButton);
			bw.newLine();
			bw.write("FrameSize " +FrameSize);
			bw.close();
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
	public int GetKeyID(String ButtonName){
		int IDNumber=0;
		try{
			br = new BufferedReader(new FileReader(file.getAbsoluteFile()));
			String line = null; 
	    while ((line = br.readLine()) != null) {
	       Scanner read = new Scanner(line);
	       String word1 = read.next();
	       String word2 = read.next();
	       IDNumber = Integer.parseInt(word2);
	       read.close();
	       if(ButtonName==word1)
	      	 break;
	      }
	    
	    br.close();
	    
		}catch(IOException e){}
		
		return IDNumber;
	}
}
felix
Java › porovnaní proměnné a proměné…
11. 9. 2013   #181284

Mám 2 metody ve třídě, jedna vepíše něco do souboru a druhá má najít příslušnou oblast dále vypsat ID klávesy, ale chyba je, že vyhledávání nefunguje, tak jak má, co s tím?

package GamePackage;

import java.awt.event.KeyEvent; import java.io.BufferedReader; import java.io.BufferedWriter; import java.io.File; import java.io.FileReader; import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; import java.util.Scanner;

import javax.swing.text.html.HTMLDocument.HTMLReader.CharacterAction;

public class Database{          private File file;     private BufferedWriter bw;     private BufferedReader br;

    private int UpButton=KeyEvent.VK_UP;     private int DownButton=KeyEvent.VK_DOWN;     private int LeftButton=KeyEvent.VK_LEFT;     private int RightButton=KeyEvent.VK_RIGHT;     private int ShootButton=KeyEvent.VK_SPACE;     private int FrameSize=800;          /*****************************************************      * Constructor      *****************************************************/     public Database(){         file=new File("D:\\test.txt");         MakeOrReset();         System.out.println(GetKeyID("UpButton"));     }          /*****************************************************      * MakeOrResetmethod      *****************************************************/     private void MakeOrReset(){         try {             if (!file.exists()) {                 file.createNewFile();             }             bw = new BufferedWriter(new FileWriter(file.getAbsoluteFile()));             bw.write("UpButton "+UpButton);             bw.newLine();             bw.write("DownButton "+DownButton);             bw.newLine();             bw.write("LeftButton "+LeftButton);             bw.newLine();             bw.write("RightButton "+RightButton);             bw.newLine();             bw.write("ShootButton "+ShootButton);             bw.newLine();             bw.write("FrameSize " +FrameSize);             bw.close();         } catch (IOException e) {             e.printStackTrace();         }     }     public int GetKeyID(String ButtonName){         int IDNumber=0;         try{             br = new BufferedReader(new FileReader(file.getAbsoluteFile()));             String line = null;              while ((line = br.readLine()) != null) {                   Scanner read = new Scanner(line);                   String word1 = read.next();                   String word2 = read.next();                   IDNumber = Integer.parseInt(word2);                   read.close();                   if(ButtonName==word1)                       break;                 }                          br.close();                      }catch(IOException e){}                  return IDNumber;     } }

felix
Java › Získání ID znaku
10. 9. 2013   #181264

Potřeboval bych získat ID znaku a uložit ho do proměnné. když to udělám takhle tak mi eclipse hlásí: The static field KeyEvent.VK_DOWN should be accessed in a static way.

private KeyEvent e;
private int DownButton=e.VK_DOWN;
felix
Java › Vysvětlení dědění
7. 9. 2013   #181146

když ve třídě A podědím třídu B a v B něco změním, projeví se mi to i v A nebo ne?

felix
Java › Potíže s Random
29. 8. 2013   #180880

Tady máš podle mě nejednodušší cestu, jak to vyřešit. Když máš jen dva směry, to jest Výhra nebo prohra, je lepší používat nextBoolean(), který vrací náhodnou hodnotu false nebo true.

import java.util.Random;

public class nahoda {

	public static void main(String[] args) {
		Random rand=new Random();	//vytvoření odkazu na třídu random
		boolean vyhra;		//proměná do která se uloží true nebo false
		vyhra=rand.nextBoolean();	//inicializace proměné náhodnou hodnotou true nebo false
		if(vyhra){	//jestliže proměná má hodnotu true
			System.out.println("vyhrál jsi");
		}else{	//jestliže proměná má hodnotu false
			System.out.println("prohrál jsi");
		}
	
	}

}
felix
Java › intersects polygon
29. 8. 2013   #180878

Potřeboval bych něco čím bych nahradil metodu intersects() na porovnávání průniků čtverců.  něco na  porovnaní kolizi čtverce a polygonu, Protože zmíněná metoda přímá pouze parametry Rectangle

můj problém:

	public Polygon getBoundingPOlygon(){
		
		int y[]={(int)Ypos, (int)Ypos+ShipImage.getHeight(null), (int)Ypos+ShipImage.getHeight(null)};
		int x[]={(int)Xpos+ShipImage.getWidth(null)/2-1, (int)Xpos-1, (int)Xpos+ShipImage.getWidth(null)-1}; 
		return new Polygon(x, y, x.length);
	}
public Rectangle getBoundingRect(){
		return new Rectangle((int)Xpos, (int)Ypos, EnemyImage.getWidth(null), EnemyImage.getHeight(null));
	}
if(LLE.get(x).getBoundingRect().intersection(Game.ConnectToShip().getBoundingPolygon())){
				Game.stop();
			}
felix
Java › Vysvětlení zobrazení grafiky
24. 8. 2013   #180790

Už jsem na to přišel BufferStrategy musí být uzavřen v cyklu;).

felix
Java › Vysvětlení zobrazení grafiky
24. 8. 2013   #180787

Zkusil jsme udělat jednoduchý program, ale nefungoval. Chyba se nejspíš bude vyskytovat ve vytvoření grafiky v metodě render().

import java.awt.Canvas;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.image.BufferStrategy;
import java.awt.image.BufferedImage;

import javax.swing.JFrame;

public class main extends Canvas {
	
	public static final int WIDTH=320;
	public static final int HEIGHT=WIDTH/16*9;
	public static final int SCALE=2;
	private BufferedImage image=new BufferedImage(HEIGHT, WIDTH, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

	public static void main(String[] args) {
		
		main main=new main();
		
		main.setPreferredSize(new Dimension(WIDTH*SCALE, HEIGHT*SCALE));
		main.setMaximumSize(new Dimension(WIDTH*SCALE, HEIGHT*SCALE));
		main.setMinimumSize(new Dimension(WIDTH*SCALE, HEIGHT*SCALE));
		
		JFrame frame=new JFrame("pokus");
		
		frame.add(main);
		frame.pack();
		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		frame.setResizable(false);
		frame.setLocationRelativeTo(null);
		frame.setVisible(true);
		main.render();

	}
	private void render(){
		
			BufferStrategy bs=this.getBufferStrategy();
			if(bs==null){
				createBufferStrategy(3);
				return;
			}
		
			Graphics g=bs.getDrawGraphics();
			/////////////////////////////////////////////
			g.drawImage(image, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
			/////////////////////////////////////////////
		
			g.dispose();
			bs.show();
	}
}
felix
Java › Vysvětlení zobrazení grafiky
23. 8. 2013   #180739

Potřeboval bych vysvětlit jak funguje tato část kódu, nebo nějaký tutorial klidně v angličtině ;).

BufferStrategy bs=this.getBufferStrategy();
		if(bs==null){
			createBufferStrategy(3);
			return;
		}
		
		Graphics g=bs.getDrawGraphics();
		/////////////////////////////////////////////
		g.drawImage(image, 0, 0, getWidth(), getHeight(), this);
		/////////////////////////////////////////////
		
		g.dispose();
		bs.show();
Martin
Java › Metoda createGraphics
26. 5. 2013   #176675

Dobrý den, potřeboval bych vysvětlit metodu createGraphics(), nebo nějaký tutoriál na ní. Mám konkrétní příklad. 

Graphics2D g2d;BufferedImage backbuffer;

backbuffer = new BufferedImage(640, 480, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    g2d = backbuffer.createGraphics();
Jan Veselý
Java › Nefunkční pole s rectanglem.
10. 5. 2013   #176065

Samozřejmě, když zavolám metodu graphics tam mi vrátí Graphics, ale ne Graphics2D od, které potřebuji metodu fill(shape)? Nedal by mi jsem prosím někdo kus kódu? :)

Jan Veselý
Java › Nefunkční pole s rectanglem.
10. 5. 2013   #176053

Zdar, vyskytl se další problém. Proč mi nefunguje metoda MakeRectangel?

zdroják

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Shape;

import javax.swing.JComponent;

public class gameGraphics extends JComponent{
	private Rectangle[] rectPole = new Rectangle[5];
	private Graphics g;
	private Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
	private int index=0;
	
	public void paint (Graphics g) {
		
	}
	public void MakeRectangle(int x, int y, int vyska, int sirka){
		 rectPole[index] = new Rectangle(x, y, sirka, vyska);
		 g2d.fill( rectPole[index]);
		 index++;	
	}
	
}
Jan Veselý
Java › použití metody
8. 5. 2013   #175963

Vytvoříš si Objekt té třídy, takže třeba :

public class kalkulacka{
	//vytvoření odkazu na třídu operace
	operace odkaz=new operace();
	
	public kalkulacka(){
		//zavolání metody z jiné třídy. JMÉNO ODKAZU.METODA, PROMĚNÁ.
		// metoda, proměná musí být vždy public.
		odkaz.plus();
	}

}

class operace{
	public void plus(){
		
	}
	public void minus(){
		
	}
	public void krat(){
		
	}
	public void deleno(){
		
	}
}
Leesy
Java › Vytvoření pole s grafickými…
8. 5. 2013   #175960

Zdar lidi, potřeboval bych pomoct s vytvořením grafické metody, která vytvoří nějaký grafický objekt a jeho jméno uloží do pole, nakreslí ho do JFrame. Mělo by to vypadat nějak následovně: 

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;

public class grafika {
	private String[] nameArray = new String[4];
	private Graphics g;
	private Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
	
	public void paint (Graphics g) {
		
		}
	public void rectangelMaker(int X, int Y, int W, int H, String name){
		// vytvoření čtverce 
		// uložení do jména do pole
		//vykreslení objektu
			g2d.fill(name);
	}

}
Jan Vesely
Java › Odkaz na objekt ve 2dGraphics
7. 5. 2013   #175908

Díkes, ještě jedna otázka, je dobré hromadit odkazy na objekty za sebe, jako například:  

gameC.paintC.poziceObjektuX
Jan Vesely
Java › Odkaz na objekt ve 2dGraphics
5. 5. 2013   #175819

Pardon nevyřešil :(, Udělala jsem si třídu ShapeMover, která mi pohybuje s obrazcem. Ježe já jí chtěl udělat multifunkční, že bych do ní přidal odkaz na objekt, třeba čtverec a ona by mi ho posunula na nějaké souřadnice.
 

 Hlavní ovládací třída

package ShapeMover;

import java.awt.Graphics;

import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;
// Třída v níž se bude náchazet programy hry

public class gameClass {
	
	public JFrame frame=new JFrame();
	public paintClass paintC=new paintClass();
	private Thread ThreadShapeMover2;
	private int souradniceX2=0;
	private int souradniceY2=0;
	
	
	public gameClass(){
		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		frame.setSize(400, 400);
		frame.getContentPane().add(paintC);
		frame.setVisible(true);
		posunObjektu(souradniceX2, souradniceY2);
	}
	//metoda, která volá posun objektu;
	public void posunObjektu(int souradniceX2, int souradniceY2){
		//Zavolání třídy ShapeMover v novám vlákně.
		ThreadShapeMover2=new ShapeMover(this, souradniceX2, souradniceY2);
		ThreadShapeMover2.start();
	
	}
}
//vykreslovací třída
class paintClass extends JComponent{
	//pozice objektu musí být typu double, protože se v counteru se nepříčítají celá čísla
	public double poziceObjektuX=200;
	public double poziceObjektuY=200;
	
	public void paint(Graphics g){
		g.fillRect((int)poziceObjektuX, (int)poziceObjektuY, 50, 50);
	}

}

třída, která posouvá objekt

package ShapeMover;

//třída ShapeMover, která posouvá objekt
public class ShapeMover extends Thread {
	private gameClass gameC=null;
	private int souradniceX2;
	private int souradniceY2;
	private int souradnicovyDelitel=150;
	
	//konstruktor, 3 parametry: odkaz na kmenovou přídu a souřadníce na níž se má onjekt přesunout
	public ShapeMover(gameClass gameC, int souradniceX2, int souradniceY2) {
		this.gameC=gameC;
		this.souradniceX2=souradniceX2;
		this.souradniceY2=souradniceY2;
	}
	
	//mnové vlákno volá metodu run
	public void run(){
		double counterY=souradniceX2-gameC.paintC.poziceObjektuX; counterY/=souradnicovyDelitel;
		double counterX=souradniceY2-gameC.paintC.poziceObjektuY; counterX/=souradnicovyDelitel;
		for(int x=0;x<souradnicovyDelitel;x++){
			gameC.paintC.poziceObjektuX+=counterX;
			gameC.paintC.poziceObjektuY+=counterY;
			gameC.paintC.repaint();
			try {
				Thread.sleep(25);
			} catch (InterruptedException e) {
	
				e.printStackTrace();
			}
		
		}
		
	}
	
}
Jan Vesely
Java › Odkaz na objekt ve 2dGraphics
5. 5. 2013   #175818

Okey díky, svůj problém jsem vyřešil ;).

Jan Vesely
Java › Odkaz na objekt ve 2dGraphics
4. 5. 2013   #175793

Zdravim, V 2dGraphics bych potřeboval překreslit pouze jediný objekt, čili potřebuji nějak získat jeho odkaz, jak to udělat? V následujícím příkladu chci překreslit jen fillRecet, ne zbytek.

public void paint(Graphics g){
		g.fillRect(560, 50, 50, 50);
		g.drawRect(50, 50, 50, 50);
		g.drawString(text, 50, 50);
	}
JanVesely
Java › Zaseknutí při přesunu objekt…
25. 4. 2013   #175453

Ještě jedna drobnost potřeboval bych předat parametrem odkaz na instanci třídy animation do třídy MyTask, abych mohl měnit její atributy, konkrétně int x.

package PresunObjektu;

import java.awt.Graphics;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;

public class animation extends JComponent {
	
	
	//vytvoření odkazu na timer
	Timer timer = new Timer("Printer");
	
	public int x=0;
	
	public animation() {
		JFrame frame=new JFrame();
		frame.setSize(400, 400);
		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		
		//vytvoření odkazu na prováděcí úlohu
		MyTask t = new MyTask();
	  timer.schedule(t, 0, 1000);
	  
	  frame.getContentPane().add(this);
		frame.setVisible(true);
	}
	public void paint(Graphics g) {
		g.fillRect(x, 50, 50, 50);
		
	}
	

}

class MyTask extends TimerTask {

	public void run() {
    
  }
}
Jan Vesely
Java › Zaseknutí při přesunu objekt…
23. 4. 2013   #175393

Sleepy díky, moc jsi mi pomohl, už jsem si to přizpůsobil jak jsme potřeboval díky ;).

Jan Vesely
Java › Zaseknutí při přesunu objekt…
22. 4. 2013   #175350

Nechce mi sem někdo dát kus funkčního  kódu? :)

Jan Vesely
Java › Zaseknutí při přesunu objekt…
20. 4. 2013   #175265

Použil jsem jiný, ale stále to tak dělá a zasekává se to;)

 	long t0,t1;
	t0=System.currentTimeMillis();
	do{
	  t1=System.currentTimeMillis();
	}
	while (t1-t0<100);
Jan Vesely
Java › Zaseknutí při přesunu objekt…
20. 4. 2013   #175249

 Potřeboval bych pomoc s přesunem objektu, vždycky když zmáčknu tlačítko, tak se mi program na chvíli zasekne. Co s tím?

package PresunObjektu;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JFrame;

public class PresunObjektu {

obrazce obrazce=new obrazce();
JFrame frame=new JFrame();
JButton but1 = new JButton("posun o 100 PX");
public PresunObjektu() {
 
  //-----------Frame-----------------------------------
  frame.setSize(400, 400);
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  frame.getContentPane().add(obrazce);
  frame.add(but1, BorderLayout.NORTH);
 
  //-------------Tlacitko, Posluchac-------------------
  but1.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      try {
      presunObjektu();
     } catch (InterruptedException e1) {
      e1.printStackTrace();
     }
     }
  });
  frame.setVisible(true);
}

public  void presunObjektu() throws InterruptedException{
  for(int X=0;X<100;X++){
   obrazce.X++;
   obrazce.repaint();
   Thread.sleep(100);
  }
}
}

class obrazce extends JComponent{
int X=50;
int Y=50;
public void paint(Graphics g){
  g.drawRect(X, Y, 50, 50);
}
}
Dodkar
Java › Najití společných dělitelů.
19. 4. 2013   #175229

Díky moc, je to opravdu jednoduché ;).

Dodkar
Java › Najití společných dělitelů.
14. 4. 2013   #174979

Dobrý den, Mám napsat algoritmus na najití společných dělitelů. Je tento program napsán programátorsky dobře? občas na mě vyskočí : ERROR: JDWP Unable to get JNI 1.2 environment, jvm->GetEnv() return code = -2 JDWP exit error AGENT_ERROR_NO_JNI_ENV(183):  [../../../src/share/back/util.c:838]. Ale v zásadě program naprosto dobře funguje. Ještě jsem se tem snažil pořešit, abych neodečítal jedničku od většího čísla.

 

package Algoritmy;

public class najitiDelitelu {

	public static void main(String[] args) {
		int cislo1 = 4656, cislo2 = 1000000000, Delitel;
		if(cislo1<cislo2){
			int Prehazovac=cislo1;
			cislo1=cislo2;
			cislo2=Prehazovac;
		}
		for(int x=cislo2;x>=1;x--){
			if(cislo1%x==0&&cislo2%x==0){
				Delitel=x;
				System.out.println(Delitel);
			}
		}
	}

}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý