Anonymní profil dickNixon – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil dickNixon – Programujte.comAnonymní profil dickNixon – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 80.87.209.–

HTML / XHTML › Prekreslenie nahraného obrázku
16. 9. 2015   #204986

Moc ti ďakujem

Ešte by som sa rád opýtal. Je možné tou cestou ktorou je vytvorený moj modul woodrowart, dosiahnúť rovnakej kvality vykreslovania ako pri module photocarver ?

Budem aj mierne drzí, vzhľadom na to, ako ochotne mi radíš...Evidentne ale vieš o čom píšeš. Vedel by si naceniť, za akú cenu by bolo možné dostať modul rovnakej kvalitativnej úrovne ako photocarver ?

HTML / XHTML › Prekreslenie nahraného obrázku
16. 9. 2015   #204982

Sakra, tak to je paráda, ani by som nečakal takúto peknú odpoveď.
Moc ti ďakujem.

Ten rozbitý modul na mojom webe je moj. Nieje od nich skopčený ani riadok.

Pomohlo by keby som poslal zdroják ?

HTML / XHTML › Prekreslenie nahraného obrázku
15. 9. 2015   #204975
jancijen
Pascal › Gotoxy problém
6. 12. 2014   #196965

Ďakujem za pomoc zase :)
Dostal som sa po tadeto a neviem čo dopĺnať dalej :D aby ste si nemysleli že som si iba stiahol pascal a snažím sa robiť podla tutorialov, ale v škole nás máločo naučia (nič v zlom :D), tak sa snažím učiť aj sám :)

 

program Pikachu;
uses crt,dos;
var i:integer;

procedure Writexy(x,y:integer; retazec:string);
var zaciatok, koniec:integer;
Begin
if (y<1) or (y>50) or (x>80) or (x+length(string)<1) then exit;
if  then zaciatok:=
   else zaciatok:=1;

gotoxy();
write();

end;

begin
clrscr;

writeln('                                .::. ');
writeln('                              .;:**');
writeln('                              `');
writeln('  .:XHHHHk.              db.   .;;.     dH  MX   ');
writeln('oMMMMMMMMMMM       ~MM  dMMP :MMMMMR   MMM  MR      ~MRMN ');
writeln('QMMMMMb  "MMX       MMMMMMP !MX'':M~   MMM MMM  .oo. XMMM''MMM');
writeln('  `MMMM.  )M> :X!Hk. MMMM   XMM.o"  .  MMMMMMM X?XMMM MMM>!MMP ');
writeln('  ''MMMb.dM!XM M''?M MMMMMX.`MMMMMMMM~ MM MMM XM `" MX MMXXMM ''');
writeln('    ~MMMMM~ XMM. .XM XM`"MMMb.~*?**~ .MMX M t MMbooMM XMMMMMP ');
writeln('     ?MMM>  YMMMMMM! MM   `?MMRb.    `"""   !L"MMMMM XM IMMM ');
writeln('      MMMX   "MMMM"  MM       ~%:           !Mh.""" dMI IMMP ');
writeln('       MMM.                                             IMX ');
writeln('       ~M!M                                             IMP ');

repeat
 gotoxy(30,15);write('Press ENTER!');
 delay(1000);
 gotoxy(30,15);write('            ');
 delay(400);
until keypressed;


for i:=1 to 50 do begin

gotoxy(i,1);write(' :::, ');
gotoxy(i,2);write(   '::::"._ ');
gotoxy(i,3);write('    ".    ".                        __.,,. ');
gotoxy(i,4);write('      ".    ".                _..-'''':::" ');
gotoxy(i,5);write('        \     \,.--""""--.,-''      _:'    );
gotoxy(i,6);write('    /\   \  .               .    .-'       );
gotoxy(i,7);write('   /  \   \                   ":'  );
gotoxy(i,8);write('  /    \  :                     : ');
gotoxy(i,9);write(' /      \:                       : ');
gotoxy(i,10);write('\       :                       : ');
gotoxy(i,11);write(' \      :      ,--,         ,-,  : ');
gotoxy(i,12);write('  \    :      |(_):|       |():| : ');
gotoxy(i,13);write('   \   :     __"--"   __    "-"_  : ');
gotoxy(i,14);write('    \  :    /  \      \/      / \ : ');
gotoxy(i,15);write('     \  :  (    )             \_/ : ');
gotoxy(i,16);write('  .-'' . :  \__/   "--''--"      : ');
gotoxy(i,17);write('  \  . .-:".                   .: ');
gotoxy(i,18);write('   \" :| :  "-.__      ___...-" : ');
gotoxy(i,19);write('    \::|:        ''''''          ". ');
gotoxy(i,20);write('  .,:::":  :                       ". ');
gotoxy(i,21);write('   \::\:   :                         "._ ');
gotoxy(i,22);write('    \::    :     /             "-._     ". ');
gotoxy(i,23);write('     \:    :    /              .   :-._ :-' );
gotoxy(i,24);write('      :    :   /               :   :  '' ');
gotoxy(i,25);write('      :   ."   ) .             :   : ');
gotoxy(i,26);write('       :  :  ."   ".          :   : ');
gotoxy(i,27);write('        : ".."      :      _." _.: ');
gotoxy(i,28);write('         "._        :..---"\"""  _) ');
gotoxy(i,29);write('            '':---''_)      "-"-' );
gotoxy(i,30);write('               "-"-'   );

delay(70);


end;

readln;

end.

jancijen
Pascal › Gotoxy problém
4. 12. 2014   #196894

Dík za obsiahlu odpoveď :D možno si povieš že som debil, ale asi som tomu poriadne nepochopil... "text sa prelína z vrchu a zo spodu (os y), ale neviem ako to upraviť ten program. Absolútne neviem ako zadefinovať začiatok, koniec a čo sa týka retazca (string), tak doň mám vopchať pikachua? :D

Pripájam, niečo čo som "doplnil" (ale asi zle :D)

 

program Pikachu;
uses crt,dos;
var i:integer;
procedure Writexy(x,y:integer; retazec:string);


begin
clrscr;
x:=1;
Zaciatok:=1;
Koniec:=length(retazec);

writeln('                                .::. ');
writeln('                              .;:**');
writeln('                              `');
writeln('  .:XHHHHk.              db.   .;;.     dH  MX   ');
writeln('oMMMMMMMMMMM       ~MM  dMMP :MMMMMR   MMM  MR      ~MRMN ');
writeln('QMMMMMb  "MMX       MMMMMMP !MX'':M~   MMM MMM  .oo. XMMM''MMM');
writeln('  `MMMM.  )M> :X!Hk. MMMM   XMM.o"  .  MMMMMMM X?XMMM MMM>!MMP ');
writeln('  ''MMMb.dM!XM M''?M MMMMMX.`MMMMMMMM~ MM MMM XM `" MX MMXXMM ''');
writeln('    ~MMMMM~ XMM. .XM XM`"MMMb.~*?**~ .MMX M t MMbooMM XMMMMMP ');
writeln('     ?MMM>  YMMMMMM! MM   `?MMRb.    `"""   !L"MMMMM XM IMMM ');
writeln('      MMMX   "MMMM"  MM       ~%:           !Mh.""" dMI IMMP ');
writeln('       MMM.                                             IMX ');
writeln('       ~M!M                                             IMP ');

repeat
 gotoxy(30,15);write('Press ENTER!');
 delay(1000);
 gotoxy(30,15);write('            ');
 delay(400);
until keypressed;


for i:=1 to 50 do begin

gotoxy(i,1);write(' :::, ');
gotoxy(i,2);write(   '::::"._ ');
gotoxy(i,3);write('    ".    ".                        __.,,. ');
gotoxy(i,4);write('      ".    ".                _..-'''':::" ');
gotoxy(i,5);write('        \     \,.--""""--.,-''      _:'    );
gotoxy(i,6);write('    /\   \  .               .    .-'       );
gotoxy(i,7);write('   /  \   \                   ":'  );
gotoxy(i,8);write('  /    \  :                     : ');
gotoxy(i,9);write(' /      \:                       : ');
gotoxy(i,10);write('\       :                       : ');
gotoxy(i,11);write(' \      :      ,--,         ,-,  : ');
gotoxy(i,12);write('  \    :      |(_):|       |():| : ');
gotoxy(i,13);write('   \   :     __"--"   __    "-"_  : ');
gotoxy(i,14);write('    \  :    /  \      \/      / \ : ');
gotoxy(i,15);write('     \  :  (    )             \_/ : ');
gotoxy(i,16);write('  .-'' . :  \__/   "--''--"      : ');
gotoxy(i,17);write('  \  . .-:".                   .: ');
gotoxy(i,18);write('   \" :| :  "-.__      ___...-" : ');
gotoxy(i,19);write('    \::|:        ''''''          ". ');
gotoxy(i,20);write('  .,:::":  :                       ". ');
gotoxy(i,21);write('   \::\:   :                         "._ ');
gotoxy(i,22);write('    \::    :     /             "-._     ". ');
gotoxy(i,23);write('     \:    :    /              .   :-._ :-' );
gotoxy(i,24);write('      :    :   /               :   :  '' ');
gotoxy(i,25);write('      :   ."   ) .             :   : ');
gotoxy(i,26);write('       :  :  ."   ".          :   : ');
gotoxy(i,27);write('        : ".."      :      _." _.: ');
gotoxy(i,28);write('         "._        :..---"\"""  _) ');
gotoxy(i,29);write('            '':---''_)      "-"-' );
gotoxy(i,30);write('               "-"-'   );

delay(70);


end;

readln;

end.

jancijen
Pascal › Gotoxy problém
3. 12. 2014   #196862

Dík za odpoveď :) Na delay som tam zabudol :) Skúšal som študovať o týchto príkazoch ale moc som im nechápal :D Nemohol by niekto kto má čas (neviem posúdiť či je s tým veľa roboty, alebo nie). Pozrieť a napísať čo by som tam mal pridať a vysvetliť mi to? Ide o to že tam vyskočí nápis "Pokémon" :D a pod ním bliká "Press Enter!" stlačí sa tlačítko a pikaču ide šikmo dolu a vedľa neho je kopu zátvoriek a iných znakov (neviem prečo to robí). O to že bude pretŕčať na druhej strane viem, to mi robili aj keď som podobný program robil s autíčkom. Ale kľudne sa aj s tým pohrám, len neviem ako dalej :) 

jancijen
Pascal › Gotoxy problém
2. 12. 2014   #196831

Nazdar :)

V pascale a celkovo v programovaní som nováčik a skúšal som programovať niečo pre zábavu :D
Použil som "textové obrázky" a 1 z nich sa má hýbať do boku, ale hýbe sa šikmo (dole aj do boku).

 

program Pikachu;
uses crt,dos;
var i:integer;

begin
clrscr;

writeln('                                .::. ');
writeln('                              .;:**');
writeln('                              `');
writeln('  .:XHHHHk.              db.   .;;.     dH  MX   ');
writeln('oMMMMMMMMMMM       ~MM  dMMP :MMMMMR   MMM  MR      ~MRMN ');
writeln('QMMMMMb  "MMX       MMMMMMP !MX'':M~   MMM MMM  .oo. XMMM''MMM');
writeln('  `MMMM.  )M> :X!Hk. MMMM   XMM.o"  .  MMMMMMM X?XMMM MMM>!MMP ');
writeln('  ''MMMb.dM!XM M''?M MMMMMX.`MMMMMMMM~ MM MMM XM `" MX MMXXMM ''');
writeln('    ~MMMMM~ XMM. .XM XM`"MMMb.~*?**~ .MMX M t MMbooMM XMMMMMP ');
writeln('     ?MMM>  YMMMMMM! MM   `?MMRb.    `"""   !L"MMMMM XM IMMM ');
writeln('      MMMX   "MMMM"  MM       ~%:           !Mh.""" dMI IMMP ');
writeln('       MMM.                                             IMX ');
writeln('       ~M!M                                             IMP ');

repeat
 gotoxy(30,15);write('Press ENTER!');
 delay(1000);
 gotoxy(30,15);write('            ');
 delay(400);
until keypressed;


for i:=1 to 50 do begin

gotoxy(i,1);write(' :::, ');
gotoxy(i,2);write(   '::::"._ ');
gotoxy(i,3);write('    ".    ".                        __.,,. ');
gotoxy(i,4);write('      ".    ".                _..-'''':::" ');
gotoxy(i,5);write('        \     \,.--""""--.,-''      _:'    );
gotoxy(i,6);write('    /\   \  .               .    .-'       );
gotoxy(i,7);write('   /  \   \                   ":'  );
gotoxy(i,8);write('  /    \  :                     : ');
gotoxy(i,9);write(' /      \:                       : ');
gotoxy(i,10);write('\       :                       : ');
gotoxy(i,11);write(' \      :      ,--,         ,-,  : ');
gotoxy(i,12);write('  \    :      |(_):|       |():| : ');
gotoxy(i,13);write('   \   :     __"--"   __    "-"_  : ');
gotoxy(i,14);write('    \  :    /  \      \/      / \ : ');
gotoxy(i,15);write('     \  :  (    )             \_/ : ');
gotoxy(i,16);write('  .-'' . :  \__/   "--''--"      : ');
gotoxy(i,17);write('  \  . .-:".                   .: ');
gotoxy(i,18);write('   \" :| :  "-.__      ___...-" : ');
gotoxy(i,19);write('    \::|:        ''''''          ". ');
gotoxy(i,20);write('  .,:::":  :                       ". ');
gotoxy(i,21);write('   \::\:   :                         "._ ');
gotoxy(i,22);write('    \::    :     /             "-._     ". ');
gotoxy(i,23);write('     \:    :    /              .   :-._ :-' );
gotoxy(i,24);write('      :    :   /               :   :  '' ');
gotoxy(i,25);write('      :   ."   ) .             :   : ');
gotoxy(i,26);write('       :  :  ."   ".          :   : ');
gotoxy(i,27);write('        : ".."      :      _." _.: ');
gotoxy(i,28);write('         "._        :..---"\"""  _) ');
gotoxy(i,29);write('            '':---''_)      "-"-' );
gotoxy(i,30);write('               "-"-'   );

end;

readln;

end.

Vopred díky :) 

Varan
PHP › Zpracovanie obrazku do čiar
9. 1. 2014   #186157

Pardon. Je to naopak. 
Appka ktorú potrebujem je v druhom linku

Varan
PHP › Zpracovanie obrazku do čiar
9. 1. 2014   #186156

Zdravím.
Vedel by mi prosím niekto povedať akou technológiou docielim tohoto ?
Takisto by ma zaujímalo ako moc časovo náročné je podobnú aplikáciu dosiahnuť ?

Toto je aplikácia ktorú potrebujem
https://redpen.io/wkxha7

Toto je freeware program podľa do ktorého potrebujem následne údaje z aplikácie dostať. Stačí ak by mi appka odoslala txt s tými pár číslami
https://redpen.io/arpbqc

Moc vám vopred ďakujem za rady.
Varan
 

dickNixon
3D Studio MAX › Tvorba hry a game engine
23. 8. 2013   #180762

#2 RomanZ
Skvelý odkaz. Vďaka moc.

dickNixon
3D Studio MAX › Tvorba hry a game engine
23. 8. 2013   #180740

Zdravím.
Zamýšľam vytvoriť hru. Ovládam 3DS Max a Cinema 4D. 

Rád by som si objasnil postup. Ako je to vlastne s vývojom ?

Vidím to takto ( samozrejme netuším ako je to v skutočnosti ):

1) Vytvorím modely, textury, animácie, zvuky
2) Nahádžem ich všetky do jednej scény, pričom im zadám určité vzťahy, alebo každú postavu, animáciu, zvuk uložím a zpracujem ich pri programovaní
3) Programovanie... a tu som skončil... V akom jazyku sa programuje hra tak, aby sa dala považovať za hotovú...V akom prostredí sa to celé robí ? Čo je vlastne ten proces medzi hotovým prostredím ? (  po vytvorení modelov, zvukovatd ) ... 

C / C++ › QT id3v2 tags
25. 3. 2010   #125744

No ja som zaciatocnik v c++, prednedavnom som sa zacal ucit. id3v1 viem citat so suborov ale id3v2 to nie. Nemohli by ste sem dat postup ako by som to dal do mojho sourcu. potreboval by som zistit tagy mp3s a dat do databazy

C / C++ › QT id3v2 tags
25. 3. 2010   #125742

To KIIV : Vytahat adresar include??

C / C++ › QT id3v2 tags
25. 3. 2010   #125740

Ja som si stiahol http://sourceforge.net/projects/id3lib/files/id3lib/3.8.3/id3lib-3.8.3.zip ale neviem co s tym

C / C++ › QT id3v2 tags
25. 3. 2010   #125737

Zdravim ludia, pomohol by mi tu niekto povedat ako mam citat idv2 z mp3. Stiahol som binarku id3lib.lib(id3lib.dll), ale ako mam s nou pracovat a pripojit v qt. Alebo budem potrebovat source????

pedro115
Vzdělání › Kam na vysoku ?
24. 7. 2009   #113676

a este jedna otazka.na zakladnej skole som sa ucil nemecky.ked som dosiel na gympel tak som vedel ze mi jazyky nejdu a dal som si rustinu.som spokojny.idem s nej dokonca maturovat.
ako je to s vysokymi skolami a neznalostou Aj?
budem mat velky problem pri hladani prace?a ako je to s rustinou?ta zacina byt tiez celkom atraktivny jazyk pre firmy.je po nej dopyt?

pedro115
Vzdělání › jak na angličtinu?
24. 7. 2009   #113675

nechcelo sa mi citat celu diskusiu ale poviem vam ako som to spravil ja.
cudzie jazyky mi nikdy nesli.tak som si dal na strednej ako 2. jazyk rustinu a nemam problem.lahko sa naucis a aj zmaturujes

pedro115
Vzdělání › Kam na vysoku ?
24. 7. 2009   #113674

buduci rok maturujem a tiez mam pred sebou otazku na aku vysoku ist.chodim na sportove gymnazium v BA.
ucim sa priemerne.bolo by to aj lepsie len dost v skole vynechavam.rad by som studoval informatiku ale na nejakej lahsej skole ktoru zvladnem.studovat by som chcel externe aby som stihal trenovat 2-3 krat do dna.rozmyslal som nad žilinskou univerzitou ktora ma odlucene pracovisko v prievidzi.ma to tu vyhodu ze v prievidzi byvam.ale pocul som ze podobna skola je aj v nitre.ani tu nevylucujem lebo koli trenyngom by som bol aj tak stale v BA a nitra neni daleko.
neviete ako je to keby chcem obcas vynechat nejaky ten vykend v skole?aby som mohol chodit na turnaje a repre sustredenia.


nemate skusenosti s tymito skolami?
potreboval by som nejaku jednoduchsiu aby som ju presiel a popri tom stale vrcholovo sportoval

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý