Anonymní profil z – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil z – Programujte.comAnonymní profil z – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 88.101.8.–

z
Python › Tkinter - zatlačítkován do k…
12. 6. 2014   #191039

...chová se jako kdyby proměná neměla hodnotu i když je pole uř předem zaškrtnuté

Definoval jsi, že on/off odpovídá hodnotám "ano"/"ne" a spojil jsi ten check s proměnnou, která neobsahuje "ano" ani "ne", takže se ten check musí nějak rozhodnout, co zobrazit - zřejmě je to tedy "zaškrtnuto" - a mělo by na něm i být vidět, že to není "ano" (u mě má šedé pozadí).

...chová se jako kdyby proměná neměla hodnotu i když je pole uř předem zaškrtnuté
...jen takhle funguje, na "ano" neslyši

A zkoušel jsi na něj kliknout? Zřejmě se ta proměnná nastavuje jen při změně. Pokud s tím checkem nic neděláš, tak v ní asi zůstane původní prázdný řetězec. Nejjednodušší bude tu proměnnou předem nastavit na platnou hodnotu, podle toho se ten check zobrazí a zároveň pak při změně aktualizuje proměnnou, takže v ní vždy bude jen "ano", nebo "ne", podle stavu toho checku. Jak už jsem psal...

...co sem?...
...ale ikdyž bych věděl co tam napsat nefungovalo by to protože se hned splní podmínka předtím kvůli zaškrtnutí předem

Máš dvě až tři možnosti. Co bys tam asi psal? Třeba "ne".

Hlavně nechápu, co od toho čekáš, když to máš takhle. Jestli chceš reagovat na změny toho checku, jako u těch buttonů, tak mu můžeš taky nastavit command.

z
Příkazový řádek › VBS script pre zistenie stav…
6. 6. 2014   #190800

Po tom jsem kdysi pátral a nepřišel jsem na to. Myslím, že to spolehlivě zjistit nejde.

z
Python › Tkinter - zatlačítkován do k…
4. 6. 2014   #190751

   

if vlasy.get() == "ano"
z
MySQL › dočasná tabulka - Can't reop…
23. 5. 2014   #190389

Jestli to správně chápu, tak teda máš nějaká data vždy společná pro skupinu záznamů. Takže se nabízí to rozhodit do dvou tabulek a jen je propojit jedním sloupcem s ID toho k čemu patří.

z
MySQL › dočasná tabulka - Can't reop…
21. 5. 2014   #190350

Nevím, jestli to s tím souvisí, ale nelíbí se mi ten subselect.

SELECT A.id AID, A.popis APOP, B.id BID, B.popis BPOP
FROM tb AS A
JOIN tb AS B
ON B.id BETWEEN A.id AND A.id+1
WHERE A.popis = 'druhy';
AID   APOP  BID   BPOP
2    druhy  2    druhy
2    druhy  3    treti
z
C / C++ › Alokace pamete
16. 5. 2014   #190233

Vždyť se to tam píše. Zapisoval jsi za alokovanou paměť.

Kolem alokovaných bloků bývají další interní data, když je přesmahneš, tak to rozbiješ.

z
JavaScript, AJAX, jQuery › validace formu plugin
16. 5. 2014   #190231

ale error se pousti furt + ikdyz to nesplnuje druhou rules

Co tím myslíš? Všechny podmínky musí být splněny, jinak to neprojde validací.

z
Java › Radio Buttony
14. 5. 2014   #190168

Chybí ti tam závorky.

Máš nějak zajištěno, že ten test při nějaké akci proběhne?

Je to správný button? Vygenerovaný název bych čekal jako jRadioButton1.

z
C / C++ › vector vo vector
13. 5. 2014   #190119

Tak jen nekopíruj a přemýšlej.

Načítání - asi chceš načíst všechny body až do konce řádku.

Výpis - ty body jsou v osobě, takže jejich výpis asi bude v bloku, který prochází osoby a z nich je bude brát.

z
C / C++ › Prekresľovanie okna bez blik…
13. 5. 2014   #190118

Jestli kreslíš přímo na hlavní okno, tak to je na prd. Udělej si vlastní "podokno" pro to "plátno", na které kreslíš. Nebudeš tak vrtat do toho hlavního a dalších oken (jako toho tlačítka) se to nedotkne.

InvalidateRect nemá v obsluze WM_PAINT co dělat a asi nepotřebuješ bErase na TRUE. Při tom kliku (resp. když potřebuješ okno překreslit) neposílej WM_PAINT "ručně", ale zavolej ten InvalidateRect, nebo rychlejší UpdateWindow. To zajistí poslání WM_PAINT.

Další věc, pokud budeš vykreslovat více objektů, je tzv. double-buffering. Tj. objekty se nekreslí přímo do okna, ale do bitmapy/dc v paměti a až ta se nakonec celá vykreslí do okna.

z
C / C++ › počet písmen vo vete
13. 5. 2014   #190102

Sakra, místo znak má být c.

z
C / C++ › počet písmen vo vete
13. 5. 2014   #190101

   

char c;
int pole['z' - 'a' + 1] = {0};
if (c >= 'A' && c <= 'Z') 
  c = c - 'A' + 'a';
if (znak >= 'a' && znak <= 'z')
  ++pole[c - 'a'];
z
C / C++ › vector vo vector
13. 5. 2014   #190093

   

struct OSOBA {
	string meno;
	string priezvisko;
	vector<double> body;
};

vector<OSOBA> osoby;

void hrcprc()
{
	OSOBA o;
	o.meno = "Juraj";
	o.priezvisko = "Programator";
	o.body.push_back(1);
	o.body.push_back(2.3);

	osoby.push_back(o);
}
z
Java › Zachytenie výnimky JOptionPane
13. 5. 2014   #190092

Vyjímka je tady úplně na hovno. On už ošetřuje, že nic nebylo zadáno a nastavuje defaultní hodnotu. Jen mu tam chybí test na null, což už tady padlo několikrát. Není co dál řešit.

z
JavaScript, AJAX, jQuery › JSP
13. 5. 2014   #190091

JSP se provádí na serveru. Pokud chceš tento kód na straně klienta, tak to napíšeš tak, jak to máš a mimo <%...%>.

Pokud chceš něco jiného, tak to blíže popiš.

z
C / C++ › chyba v Makefile.win
11. 5. 2014   #189996

Co třeba struct.h ?

z
Pascal › pascal hodiny a grafická pod…
8. 5. 2014   #189939

#4 veri
To umí procedury FillEllipse a Bar.

z
C / C++ › Tlačítka
8. 5. 2014   #189938

#7 Muňka
A pak si celou hodinu vyprávíte příhody z letních táborů?

z
Pascal › pascal hodiny a grafická pod…
7. 5. 2014   #189907

"Nějak lépe" nějak nechápu. Co přesně chceš udělat?

z
Java › detekcia pozicie nad ciarou
4. 5. 2014   #189841

Pokud je to stejný projekt jako to včerejší vybarvování oblasti a ke každému pixelu eviduješ, jaká čára jím prochází, tak nejjednodušší bude projet několik nejbližších pixelů a zjistit, jestli je tam nějaká čára.

Jinak můžeš prostě pro všechny čáry spočítat vzdálenost od ukazatele myši toho bodu a najít tu nejbližší.

z
C / C++ › Kreslení textu (HDC)
4. 5. 2014   #189840
z
C / C++ › Uložení dat do dyn. alokovan…
3. 5. 2014   #189815

Hned na začátku alokuješ paměť o velosti jednoho ukazatele na int a pak do ní vkládáš tři ukazatele na char. A když má pole velikost N, tak jsou platné indexy od 0 do N-1.

Vykašli se na vícerozměrné pole. Udělej si strukturu s údaji o studentovi a použij jednorozměrné pole těchto struktur (nebo ukazatelů na ně).

Až se zasekneš, tak se klidně zase zeptej.

z
Java › Vyfarbenie oblasti (CANVAS)
3. 5. 2014   #189802

Ještě tam přidej test, jestli se nevracíš na pixel, který jsi už zpracoval.

A jinak teda třída Graphics má i metodu fillPolygon...

z
Delphi › Věž s střelec
29. 4. 2014   #189698

A na čem ses zasekl?

z
CSS › Jak vytvořit prstenec?
29. 4. 2014   #189697

   

width:100px;
height:100px;
border-radius:50%;
border:100px solid red;
z
OS - GNU / Linux › Linux - jak funguje sit
29. 4. 2014   #189680

#3 Rudolf
Nevím, co jsi četl, ale v mém "man ip" jsou popsané všechny parametry. Pokud některým pojmům nerozumíš, tak je stačí hodit googlu.

z
C / C++ › Pomoc s vytvořením mé první…
23. 4. 2014   #189484

Mám tam chyby, ale na to přijdeš :-)

z
C / C++ › Pomoc s vytvořením mé první…
23. 4. 2014   #189483

Nejjednodušší bude napsat zapouzdřující funkce, které schovají ty objekty tak, abys zvenku nemusel řešit jejich vnitřnosti (tj. strukturu C++ objektu toho kterého překladače).

////////////////////
// deklarace

extern "C" {

DLLEXP void * trida_new();
DLLEXP void trida_delete(void * inst);
DLLEXP int trida_metoda(void * inst);

}

////////////////////
// definice

void * trida_new()
{
	trida * obj = new trida();
	return (void *) obj;
}

void trida_delete(void * inst)
{
	obj = (trida *) inst;
	delete obj;
}

int trida_metoda(void * inst)
{
	obj = (trida *) inst;
	return obj->metoda();
}

////////////////////
// pouziti

void * obj = trida_new();
trida_metoda(obj);
trida_delete(obj);
obj = 0;
z
PHP › PHP upload image např. 3x
22. 4. 2014   #189476

OK, toto celé stojí na tom, co vrátí funkce uploadImage. Tu ukaž.

z
Visual Basic › výpis kódu do textového soub…
22. 4. 2014   #189474

Tak?

Open "soubor.txt" For Output As #1
Print #1, "text"
Close #1
z
PHP › PHP upload image např. 3x
22. 4. 2014   #189473

Jak připsat, aby to šlo? To jsi někde zkopčil a nechápeš ani řádek, viď?

Toto zpracuje jeden soubor. Takže to asi bude potřeba udělat opakovaně pro všechny ty soubory. Nejspíš nějakým cyklem.

PHP ManualHandling file uploads.

z
C / C++ › C++ : cout << objekt.metoda(…
20. 4. 2014   #189435

Když to jde takhle:

typ promenna = objekt1.metoda1(parametr1);
cout << promenna;

Tak to jde i takhle:

cout << objekt1.metoda1(parametr1);

Takže to buď vrací něco, co můžeš rovnou nacpat do ostreamu. Nebo něco jiného a musíš ten operátor definovat, což údajně umíš. Tak v čem je problém? 

class Trida2
{
public:
	void dump(ostream& os) const { os << "Trida2"; }
};

class Trida1
{
public:
	string metoda1() const { return "string"; }
	Trida1 metoda2() const { return Trida1(); }
	Trida2 metoda3() const { return Trida2(); }
	void dump(ostream& os) const { os << "Trida1"; }
};

ostream& operator<<(ostream& os, const Trida1& t1) { t1.dump(os); return os; }
ostream& operator<<(ostream& os, const Trida2& t2) { t2.dump(os); return os; }

Trida1 objekt1;

cout << "obj: " << objekt1 << endl;
cout << "metoda1: " << objekt1.metoda1() << endl;
cout << "metoda2: " << objekt1.metoda2() << endl;
cout << "metoda3: " << objekt1.metoda3() << endl;
z
.NET › Problém při kopírování kódu
19. 4. 2014   #189432

Co všechno jsi zkopíroval?

Třeba u jednoduché Windows Forms Application jsou 3 soubory: Program.cs, Form1.cs, Form1.Designer.cs.

Tipuju, že ti tam chybí kód z Designeru. Konkrétně přiřazení metod pro obsluhu událostí. Můžeš to tam dopsat, nebo nastavit ve vlastnostech.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

z
C / C++ › C++ : cout << objekt.metoda(…
19. 4. 2014   #189430

Ta metoda se zavolá a použije se její návratová hodnota. Jako kdybys to napsal takhle:

typ promenna = objekt1.metoda1(parametr1);
cout << promenna;

Takže řešíš operator<< pro ten typ, pokud je to vůbec potřeba.

z
Java › Točenie v kruhu
18. 4. 2014   #189378

Jaký cosX a cosY? Spočítáš sin a cos úhlu. Obojí vynásobíš poloměrem kruhu a přičteš ke středu toho kruhu.

Podívej se na ten obrázek tady Goniometrická funkcia

z
Java › Viacero časovačov
15. 4. 2014   #189312

Z toho eventu poznáš odkud jde :

casovac1 = new Timer (500,this);
casovac2 = new Timer (200,this);

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
	Timer casovac = (Timer)e.getSource();
	if (casovac == casovac1) /* 1 */;
	else if (casovac == casovac2) /* 2 */;
}

Nebo třeba pro každý časovač použít jiný listener (pokud se akce podobají, nebo jsou složitější, tak místo psaní několika anonymních listenerů samozřejmě raději udělat jednu třídu s nějakými parametry) :

ActionListener al1 = new ActionListener() {
	public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
		/* 1 */
	}
};

ActionListener al2 = new ActionListener() {
	public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
		/* 2 */
	}
};

casovac1 = new Timer(500, al1);
casovac2 = new Timer(200, al2);

Podle toho, na co to chceš.

z
C / C++ › pracování ze vsemi objekty v…
13. 4. 2014   #189248

Něco takového? :

List<trida> list = new List<trida>();
...
obrazek = new trida();
obrazek... = ...;
list.Add(obrazek);

obrazek = new trida();
obrazek... = ...;
list.Add(obrazek);
...
bool kolize = false;
foreach (trida obr in obrazky)
{
	if (obrazekX.Bounds.IntersectsWith(obr.Bounds))
	{
		kolize = true;
		break;
	}
}

if (kolize) // obrazekX se protina s nejakym jinym

Jinak C# do sekce .NET.

z
Java › TextWacher - Nekonečná smyčka
13. 4. 2014   #189247

Ten kód jsem nějak nepochopil. Zabránění rekurze flagem bych si představoval nějak takhle:

{
	if (bIgnoreChange)
		return;
	...
	bIgnoreChange = true;
	...setText(...);
	bIgnoreChange = false;
}

Jako čistší řešení mi přijde ten listener odstranit, změnit text a pak listener vrátit (pokud nejde jinak dočasně vypnout).

z
C / C++ › rychlost std::list.insert()
12. 4. 2014   #189202

Rozdíl v rychlosti objasnit nedokážu. U mně se ani neprojevuje.

z
Java › JOGL Projekt
12. 4. 2014   #189201

Mně to teda zní tak, že dost jde právě o přímou práci s OpenGL. JOGL ti přesně toto poskytuje jednoduchým bindingem API OpenGL. Nechápu v čem je problém. Jak ten obrázek zobrazuješ, jak divně vypadá?

z
C / C++ › rychlost std::list.insert()
12. 4. 2014   #189190

A proč by se používal jiný, než implicitní alokátor, když jsi ho nespecifikoval? Výchozí alokátor v GCC je new_allocator, takže jednoduchý new/delete, který je zase jen jednoduchý malloc/free. A na každý prvek je jedna alokace (prev/next/data pohromadě). Na to ani nemusíš procházet zdrojáky, které jsou mimochodem bez problému čitelné.

z
.NET › Předáváte string vždy refere…
9. 4. 2014   #189122

Už tu padlo, že String je immutable, takže jeho obsah měnit nemůžeš.

Můžeš měnit tu proměnnou (která na něj odkazuje), což není totéž a jestli se to v případě parametru projeví i venku je dáno právě tím ref. Tedy v C++ něco jako "const string *" vs. "const string * &" (jestli jsem to nedomotal).

z
PHP › Označení korektního údaje au…
9. 4. 2014   #189108

  

z
C / C++ › SRACKA JAK SVIN
8. 4. 2014   #189088

Nemáš tam třeba 64-bit dllku pro mysql, zatímco to kompiluješ jako 32-bit projekt?

z
PHP › Označení korektního údaje au…
8. 4. 2014   #189087

#5 Face
Když víš, že jde o CSRF, tak není problém dohledat informace. Ano, POST s tokenem je ideální řešení.

z
Java › zvuk, loop, play, stop
8. 4. 2014   #189055

Čemu nerozumíš? Jsou tam tři varianty metody getAudioInputStream a žádná z nich nebere jako parametr string s cestou.

I kdybys žádný z těch tří typů neznal, což je nemožné, protože jsou všechny běžně používané, tak jejich deklarace opět odkazuje na jejich dokumentaci. Nebo aspoň máš klíčová slova pro vyhledání příkladů použití.

Prostě místo "cesta" napiš třeba new File("cesta").

z
Java › zvuk, loop, play, stop
6. 4. 2014   #189029

To, co jsem ti minule poradil, je samozřejmě funkční. Jestli ti něco nejde, tak bys asi měl napsat co. Jestli je to stále to, že tam rveš string s cestou k souboru, tak se zkus podívat do dokumentace třeba na tom odkazu, který jsem ti tam dával.

z
PHP › [PHP] Uživatelský profil a j…
5. 4. 2014   #188976

V profile máš dostupná stejná data jako v indexu.

z
PHP › [PHP] Uživatelský profil a j…
5. 4. 2014   #188954

Protože když vytvořím, profil.php a odkaz bude vypadat následovně profil.php?id=uzivatel, načte stránku profil.php, bez žádných stylů a podobně.

Takže v index.php to jde a v profil.php z nějakého důvodu ne ?

Když jsem chtěl udělat ten samý styl jen místo $_GET dát $_SESSION s promennou uzivatele tak to nešlo.

A proč by se ty hodnoty z odkazu najednou měly přesunout z $_GET do $_SESSION ?

?page=profile&user=uzivatel

switch ($_GET['page']) { 
  case "novinky": include('page/novinky.php');
  break;
  case "profile": include('page/profile.php'); // Tam si zpracuj $_GET['user']
  break;
  default: include('page/novinky.php'); 
  break;    
}
z
Java › Databáze objektů
5. 4. 2014   #188953

Určitě znáš přinejmenším pole a není snad problém ho projít a najít položku s tím ID. Stejně tak s tím Listem. A lepší by bylo vyhnout se procházení jednoduchého seznamu a použít něco s rychlým vyhledáváním. Na mapování klíč-hodnota je v Javě několik implementací interface Map.

z
Java › ActionListener+MouseListener
5. 4. 2014   #188950

Jejda, tak nedělej pole bodů, ale různých objektů. 

ArrayList<Objekt> objList = new ArrayList<Objekt>();
objList.add(new Ctverec(x,y,w,h));
objList.add(new Kruh(x,y,r));
...
for (Objekt o: objList) {
	o.draw(g);
}
z
Python › Multithreading
4. 4. 2014   #188949
z
PHP › označení typu souboru (Type)…
4. 4. 2014   #188928

Záleží jen na prohlížeči, jaký typ uvede, jestli ho správně rozpozná a jestli se o to vůbec pokusí. PHP to nijak neověřuje a je nesmysl na tu hodnotu jakkoliv spoléhat.

z
Java › Trieda, MouseListener pre ob…
2. 4. 2014   #188904

Ale je to jedna komponenta obsahující oba kruhy, takže z eventu pro celou komponentu budeš muset rozlišit, pro který z nich je. Podívej se na interface Shape.

z
Mikrokontroléry › Parsování HTTP hlavičky a př…
2. 4. 2014   #188902

Toto se mi zdá, že by mělo fungovat. Tipl bych, že ta data jsou "poškozena" mimo tuto funkci.

z
C / C++ › Multicore vo Visaul Studiu 2…
1. 4. 2014   #188846

Je to /openmp. Můžeš to dopsat do "Command Line" nebo zapnout v "Language".

z
Java › Vykreslenie obrázku
29. 3. 2014   #188786

Nechápu.

class Obrazek {
	private BufferedImage image;
	private int x, y;

	public Obrazek(BufferedImage image, int x, int y) {
		this.image = image;
		this.x = x;
		this.y = y;
	}

	public void paint(Graphics g) {
		g.drawImage(image, x, y, null);
	}
}

...

public void paintComponent(Graphics g) {
	super.paintComponent(g);

	obrazek.paint(g);
}
z
Java › Vykreslenie obrázku
29. 3. 2014   #188769

Nejjednodušší je přidat na ten formulář JLabel. Umí zobrazovat obrázky a můžeš si ho umisťovat stejně jako jiné prvky formuláře. Obrázek převedeš na Icon a nastavíš konstruktorem při vytváření labelu nebo později metodou setIcon.

BufferedImage image = ...

JLabel label = new JLabel(new ImageIcon(image));

JLabel label = new JLabel();
label.setIcon(new ImageIcon(image));
z
Java › přehrávání zvuku
27. 3. 2014   #188727
z
C / C++ › dynamicke 2rozmerne pole
27. 3. 2014   #188705

return nebo další ukazatel

void init1(char ***pole)
{
	char **p = ...
	*pole = p;
}

char ** init2()
{
	char **p = ...
	return p;
}

void vypis(char **pole)
{
	...
}

char **pole1, **pole2;

init1(&pole1);
pole2 = init2();

vypis(pole1);
vypis(pole2);
z
C / C++ › "Kulatý" progressbar - winapi
27. 3. 2014   #188704

Předpokládám, že ti to takhle fungovalo a jen jsi přidal ten memory DC/BMP.

 1. CreateCompatibleBitmap
 2. Souřadnice a rozměry máš původní
 3. SetStretchBltMode

z
Java › přehrávání zvuku
27. 3. 2014   #188701

Pokud nejde o velké soubory (takže nevadí, že se celé natáhnou do paměti), tak je nejjednodušší použít
javax.sound.sampled.Clip.

import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.Clip;
...
Clip c = AudioSystem.getClip();
AudioInputStream ais = AudioSystem.getAudioInputStream(...soubor...);
c.open(ais);
c.start(); /*nebo*/ c.loop(Clip.LOOP_CONTINUOUSLY);
z
Java › Socket Java Server - Usernam…
24. 3. 2014   #188554

Příjem dat už tam máš, tak snad není problém nejdřív načíst to jméno a heslo a až pak pokračovat. Nechápu v čem je problém. Ukaž co přesně ti nefunguje.

z
C / C++ › FUSE operace write
18. 3. 2014   #188334

Respektive takhle, podstatu problému znáš - musíš myslet na to, že ten tvůj program implementuje ten FS a standardní funkce pro práci s FS (pokud je použiješ na cesty uvnitř tvého FS) se ti budou "vracet" do toho programu. To je celé.

z
C / C++ › FUSE operace write
18. 3. 2014   #188332

A kde tedy ta data chceš ukládat?

z
C / C++ › FUSE operace write
16. 3. 2014   #188295

Takže to asi klekne až v tom fs_write. Nedojde k tomu zacyklení? Jaké chyby to vrací?

z
C / C++ › FUSE operace write
16. 3. 2014   #188273

Před write se asi vyvolá open. Ten máš implementovaný? Jak?

Ten open, co tady voláš, je tvoje funkce, nebo ta standardní, takže ti to s touhle cestou zase vleze do toho tvého fs a pwrite zase vyvolá tvůj fs_write, který zase... do nekonečna?

z
Java › Pokročilé řazení nodů v JTree
15. 3. 2014   #188272

Takže nejdřív jde o to, jestli ten node má childy a až pak o to, jak se jmenuje. Tak to přesně tak napiš   Takhle nějak:

if (!prvni.isLeaf() && druhy.isLeaf()) {
  return -1;
} else if (prvni.isLeaf() && !druhy.isLeaf()) {
  return 1;
} else {
  return prvni.nazev.compare(druhy.nazev);
}
z
C / C++ › Moduly s koncovkou *.xc
8. 3. 2014   #188001

Asi bych hledal přímo u zdroje.

z
Delphi › Událost pro nový objekt
7. 3. 2014   #187958

Ten handler nastavíš normálně přiřazením. 

btn.OnClick := jmenoprocedury;

Přiřazení pokaždé jiného handleru si budeš muset nějak napodmínkovat, nebo možná bude lepší všem nastavit jeden a až v něm detekovat pro který button se zavolal (to je ten parametr Sender), záleží na situaci.

z
MySQL › Admin v php databázi + seance?
6. 3. 2014   #187917

Zřejmě se po přihlášení nastaví $_SESSION["login"] na uživatelovo id z tabulky uživatelů. S tím, že id s hodnotou 1 nebo 2 jsou vyhrazeny pro admina.

z
Visual Basic › posielanie hodnoty premennej…
4. 3. 2014   #187881

A proč ji deklaruješ znova? Pokud ti to takto jde zkompilovat, tak už tam asi tu proměnnou Striekacka máš a je viditelná ve všech těch procedurách. Kromě Command1_Click, ve které ji deklaruješ znova jako lokální, takže se pracuje s ní a ne tou, kterou z dalších procedur nastavuješ. Takže odtamtud ji vyhoď.

z
PHP › detekce portu pomoci php
25. 2. 2014   #187681

Ty ten ErrorHandler zavoláš a jeho návratovou hodnotu předáš jako parametr pro set_error_handler. V dokumentaci jsou příklady použití.

Pokud jen chceš "umlčet" ten fsockopen, tak na to je @ ($fp1 = @fsockopen(...))

z
Assembler › Hláška typu - Impossible con…
22. 2. 2014   #187588

Takže to makro nemáš definované, nebo ta operace na této verzi nefunguje?

z
Assembler › Hláška typu - Impossible con…
20. 2. 2014   #187557

http://google-perftools.googlecode.com/svn/trunk/src/base/cycleclock.h

z
Assembler › Hláška typu - Impossible con…
20. 2. 2014   #187546

Pro jaký procesor to kompiluješ?

z
Assembler › Hláška typu - Impossible con…
20. 2. 2014   #187541

   

#if defined (__i386__)
u64 rdtsc()
{
	u64 tsc;
	__asm__ __volatile__("rdtsc":"=A"(tsc));
	return tsc;
}
#elif defined (__x86_64__)
u64 rdtsc()
{
	unsigned int tscl, tsch;
	__asm__ __volatile__("rdtsc":"=a"(tscl),"=d"(tsch));
	return ((u64)tsch << 32) | tscl;
}
#else
#error "tak tady ti rdtsc nerozchodim"
#endif
z
C / C++ › File system pomocí FUSE
19. 2. 2014   #187513

To je přece správně, mkdir pro fuse vytváří složku v real. Nic víc. Zatím tam nejspíš máš jen těch pár základních funkcí a je jasné k čemu jsou.

Aby to bylo kompletní, tak ještě musíš upravit implementaci getattr. Ten mkdir na fs vyvolá getattr (ještě neexistuje), mkdir (tak se vytvoří), getattr (a už existuje). A aby pak ta složka ještě byla vidět ve výpisu, tak musíš upravit readdir.

Když při spouštení myfs přidáš ještě parametr -d, tak zůstane na popředí a bude vypisovat, co se děje. A můžeš si tam případně přidat i svoje ladící výpisy, kdyby to nestačilo. 

z
C / C++ › File system pomocí FUSE
18. 2. 2014   #187498

Ten parametr path je absolutní cesta (v rámci tvého fs), takže ji musíš "přeložit". A předpokládám, že ta maska na mode měla být osmičkové číslo, takže ti tam chybí počáteční 0.

Vyřešil bych to jednoduše parametrem z příkazové řádky, třeba nějak takhle:

static char *basepath;

static char *myrealpath(const char *fusepath)
{
	char *real;
	return asprintf(&real, "%s%s", basepath, fusepath) == -1 ? NULL : real;
}

static int fs_mkdir(const char *path, mode_t mode)
{
	char *realpath = myrealpath(path);
	if (!realpath) return -errno;

	int res = mkdir(realpath, mode & 0777) == -1 ? -errno : 0;

	free(realpath);
	return res;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
	struct fuse_args args = FUSE_ARGS_INIT(0, NULL);

	for (int i = 0; i < argc; i++) {
		if (i == 2) basepath = strdup(argv[i]);
		else fuse_opt_add_arg(&args, argv[i]);
	}

	if (!basepath || basepath[0] != '/') {
		fprintf(stderr, "zadej absolutni basepath jako druhy parametr\n");
		return 1;
	}

	return fuse_main(args.argc, args.argv, &ops, NULL);
}

$ mkdir fuse real
$ ./myfs fuse $PWD/real
z
Java › android a session
16. 2. 2014   #187472

Tak, že ji uložíš do proměnné viditelné ze všech metod, které s ní mají pracovat.

Ukaž kód, něco máš špatně.

z
Java › nacitanie arraylistov
8. 2. 2014   #187237

Máš tady dost kódu na to, abys věděl, jak pracovat se souborem a ArrayListem a udělal to sám.

z
Java › časová prodleva během běhu p…
7. 2. 2014   #187221

Místo taskPerformer má být v tom příkladu samozřejmě al.

z
Java › časová prodleva během běhu p…
7. 2. 2014   #187220

Na GUI se hodí javax.swing.Timer (v Javě je několik timerů, správně napiš import, nebo napiš název třídy celý)

ActionListener al = new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // neco
  }
};
Timer t = new Timer(1000/*milisekundy*/, taskPerformer);
t.setRepeats(false); // jen jednou
t.start();
z
Java › Swing - styl prvků
7. 2. 2014   #187219

Hledej text "LookAndFeel".

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
2. 2. 2014   #187015

To, že tam ten offset doplňuješ jsem nezaregistroval. Tak OK.

Jinak tam nic zjevného nevidím.

z
OS - GNU / Linux › Detekce RTOS (realtime Linux)
2. 2. 2014   #187009

Pokud existuje soubor /sys/kernel/realtime a je v něm hodnota 1, tak máš RT kernel.

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
2. 2. 2014   #187007

Nechce se mi to celé studovat a kontrolovat, takže jen k věcem, které připomínkuješ:

- Ta procedura pro čtení zjevně byla navržena tak, že záporný počet sektorů znamená požadavek o reset.

- V tom čekání na ready status byly konstanty 0xC0 (BSY,RDY) a 0x40 (RDY), takže jne bylo správně. Změna na 0xC0 a 0x80 je nejspíš od tebe.

- V tom cyklu se nemění ebx. Takže proběhne jednou, nebo poběží pořád, dokud ten call nevyžere stack. A nulový offset toho callu nedává smysl.

Vidím to tak, že za chvíli z toho bude polovina oproti tomu, co mají oni a ještě navíc to bude fungovat mnohem lépe... :D

Původní kód nechápeš, upravuješ ho špatně a nefunguje ti vůbec. Trochu pokory... :D

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
1. 2. 2014   #186955

To DCR? 0x3F6.

z
Java › součet dvourozměrných polí
1. 2. 2014   #186953

Ten součet počítáš do x a vypisuješ ho, to jsou ta nenulová čísla. Pak vypisuješ prvky pole soucty, do kterého ale nic neukládáš, to jsou ty nuly.

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
1. 2. 2014   #186945

DCR je Device Control Register. Zápisem nastavuješ DCR, čtením dostáváš ASR (Alternate Status Register, = Regular Status Port). Ta 4 nastavuje bit 2 (SRST). Taky je to popsáno v tom článku.

z
PHP › array jako nositel dat podmí…
1. 2. 2014   #186939

Takže něco jako

foreach ($pole as $prvek)
	if ($prvek == '')
		return false;
return true;
z
Java › součet dvourozměrných polí
1. 2. 2014   #186938

A pokud teda s těmi součty pak budeš ještě něco dělat a potřebuješ je držet, tak třeba takto 

int soucty[] = new int[5];

for (i=0; i < 5; i++) {
    soucty[i] = 0;
    for (j=0; j < 10; j++)
      soucty[i] += cestujici [i][j];
    System.out.println(soucty[i]);
}

Ale z toho, co už tam máš, bys obojí měl být schopen vymyslet sám. Takže nejspíš nechápu dotaz.

z
Java › součet dvourozměrných polí
1. 2. 2014   #186937

Toto?

for (i = 0; i < 5; i++) {
    x = 0;
    for (j = 0; j < 10; j++)
      x += cestujici [i][j];
    System.out.println(x);
}
z
Python › Problém při zapisování do pr…
31. 1. 2014   #186906

#3 Kit
Jestli narážíš na to, že je to trošku čuňačinka, tak na to přijde časem.

z
Python › Problém při zapisování do pr…
31. 1. 2014   #186870

Když ve funkci nastavuješ hodnotu proměnné, tak se vytvoří jako lokální proměnná té funkce. Takže ty tam máš jedno x globální a jedno x lokální ve funkci secti. Tu jedničku přičítáš k tomu lokálnímu, ale ono ještě nemá žádnou hodnotu a proto to křičí (a i kdyby hodnotu mělo, tak se ta změna neprojeví na tom globálním x, pracuješ pořád jen s tím lokálním).

Kdybys hodnotu toho x neměnil a třeba ji jen vypisoval, tak se to lokální bez hodnoty nevytvoří, ale normálně se vypíše hodnota toho globálního.

Prostě, když chceš ve funkci pracovat s globálními proměnnými, tak raději vždy použij příkaz global:

def secti():
  global x
  x+=1
z
Pascal › Cteni ze souboru bez udani t…
30. 1. 2014   #186859

Blockread se používá stejně jako blockwrite.

z
Pascal › Cteni ze souboru bez udani t…
30. 1. 2014   #186856

Blockread se používá stejně jako blockwrite.

Jestli ti jde o ty stringy, tak je jasně uvedeno, že jsou v souboru ukončeny nulovým bytem, takže budeš číst byty, dokud nenaraziš na ten ukončovací nulový.

z
Pascal › nejde mi fullscreen v pascale
29. 1. 2014   #186793

Zkratka na fullscreen byla Alt + Enter, ale myslím, že už nefunguje.

Ve vlastnostech zástupce nebo okna můžeš změnit písmo a jeho velikost.

z
Pascal › Tvorba souboru bez udani typu
29. 1. 2014   #186792

Stejně jako předtím. S netypovými soubory už jsi pracoval.

var f: file; blockread...
 

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
28. 1. 2014   #186772

Bit 6 je přece mimo dolních 5 "adresních". Proč si ten dokument nepřečteš celý?

Připojen obrázek.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý