Anonymní profil Ring – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Ring – Programujte.comAnonymní profil Ring – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 89.177.245.–

3310
Mikrokontroléry › LCD PDC8544 + ATmega16 --- v…
28. 7. 2014   #192418

#1 3310
Tak jsem se trošku posunul. Našel jsem nějaké chyby v mých 2 funkcích.:

unsigned char char_start=0;

void LCD_writeChar_megaFont (unsigned char ch)
{
  unsigned char i, j;
  
  if(ch == '.')
  ch = 10;
  else if (ch == '+')
  ch = 11;
  else if (ch == '-')
  ch = 12;
  else
  ch = ch & 0x0f;
	
  
  /*for(i=0;i<3;i++)
  {	
	 LcdGotoXYFont (4 + char_start, i+2);
 
   for(j=0; j<16; j++)	
    		LcdSend( (pgm_read_byte(&number[ch][i][j])),LCD_DATA);
  } */

  	for (i=0;i<3;i++) {
		LcdGotoXYFont (char_start, i);

		for (j=0; j<16; j++) {
			LcdSend( (pgm_read_byte(&number[ch][i][j])),LCD_DATA);
     }
	}
  
  if(ch == '.') 
   char_start += 5;
  else
   char_start += 12;
}
void LCD_writeString_megaFont ( unsigned char *string )
{
  char_start = 0;
	
  while ( *string )
    LCD_writeChar_megaFont( *string++ );
}

Připojen obrázek.

3310
Mikrokontroléry › LCD PDC8544 + ATmega16 --- v…
27. 7. 2014   #192408

Ahoj kamarádi.

Už třetí den bojuju s fontem u tohoto displeje.

Displej funguje, ale chtěl bych mít druhý font, velké čísla, ale nedaří se.

Problém bych viděl u funkcí, které jsem se snažil přidat. Jde o tyto:

void LCD_writeChar_megaFont ( unsigned char character );
void LCD_writeString_megaFont ( unsigned char *string );


Font s velkýma číslama mám zde:

//******* VERY LARGE FONTS ********** 
//used here for displaying temperature

static const unsigned char number[13][3][16] PROGMEM = {

{{0,128,192,224,224,96,224,224, //'0'
192,128,0,0,0,0,0,0}
,
{112,255,255,1,0,0,0,0,
255,255,254,0,0,0,0,0}
,
{0,15,31,60,56,48,56,56,
31,15,3,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,128,224,224,0, 		  //'1'
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,0,3,3,3,255,255,0,
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,0,56,56,56,63,63,56,
56,56,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,192,192,224,96,96,224,224,  //'2'
192,128,0,0,0,0,0,0}
,
{0,1,0,0,128,192,224,249,
63,31,0,0,0,0,0,0}
,
{0,60,62,63,63,59,57,56,
56,56,56,0,0,0,0,0}
},
{
{0,192,224,224,96,96,224,224,  //'3'
192,192,0,0,0,0,0,0}
,
{0,1,0,0,48,48,56,125,
239,207,0,0,0,0,0,0}
,
{0,28,56,56,48,48,56,60,
31,15,1,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,128,192,224, 		  //'4'
224,0,0,0,0,0,0,0}
,
{224,240,248,222,207,199,193,255,
255,192,192,0,0,0,0,0}
,
{0,0,0,0,0,0,0,63,
63,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,224,224,224,224,224,224,224,	//'5'
224,224,224,0,0,0,0,0}
,
{0,63,63,63,56,56,48,112,
240,224,0,0,0,0,0,0}
,
{0,28,56,56,48,48,56,60,
31,15,1,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,128,192,192,224,96,96,		//'6'
224,224,0,0,0,0,0,0}
,
{224,254,255,55,57,24,24,56,
240,240,192,0,0,0,0,0}
,
{0,15,31,28,56,48,48,56,
31,15,7,0,0,0,0,0}
},
{
{0,224,224,224,224,224,224,224,		 //'7'
224,224,224,0,0,0,0,0}
,
{0,0,0,0,128,224,248,126,
31,7,1,0,0,0,0,0}
,
{0,0,56,62,31,7,1,0,
0,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,128,192,224,224,96,96,224,		 //'8'
192,192,0,0,0,0,0,0}
,
{0,207,255,127,56,48,112,112,
255,239,199,0,0,0,0,0}
,
{3,15,31,60,56,48,48,56,
31,31,15,0,0,0,0,0}
},
{
{0,128,192,224,224,96,224,224,		 //'9'
192,128,0,0,0,0,0,0}
,
{12,63,127,241,224,192,192,225,
255,255,254,0,0,0,0,0}
,
{0,0,56,48,48,56,56,30,
15,7,0,0,0,0,0,0}
},
{

{0,0,0,0,0,0,0,0,	 		 		 //'.'
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{60,60,60,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0} 
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0,  					 //'+'
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,0,64,64,64,64,64,254,
254,64,64,64,64,64,0,0}
,
{0,0,0,0,0,0,0,15,
15,0,0,0,0,0,0,0}
},
{
{0,0,0,0,0,0,0,0, 	  				 //'-'
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,64,64,64,64,64,64,0,
0,0,0,0,0,0,0,0}
,
{0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0}
}};


Dvě zmíněné funkce jsou zde. Upravil jsem je pro knihovnu, kterou používám.

/*--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Name     : LCD_writeChar_megaFont
 Description : Displays a character at current cursor location and increment cursor location.
 Argument(s) : ch  -> Character to write.
 Return value : None.
--------------------------------------------------------------------------------------------------*/
unsigned char char_start;
void LCD_writeChar_megaFont (unsigned char ch)
{
  unsigned char i, j;
  
  if(ch == '.')
  ch = 10;
  else if (ch == '+')
  ch = 11;
  else if (ch == '-')
  ch = 12;
  else
  ch = ch & 0x0f;
	
  
  for(i=0;i<3;i++)
  {	
	 LcdGotoXYFont (4 + char_start, i+2);
 
   for(j=0; j<16; j++)
    LcdSend( number[ch][i][j],LCD_DATA);
  } 
  
  if(ch == '.') 
   char_start += 5;
  else
   char_start += 12;
}

/*--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Name     : LCD_writeString_megaFont
 Description : Displays a character at current cursor location
 Argument(s) : string -> Pointer to ASCII string (stored in RAM)
 Return value : None.
--------------------------------------------------------------------------------------------------*/
void LCD_writeString_megaFont ( unsigned char *string )
{
  char_start = 0;
	
  while ( *string )
    LCD_writeChar_megaFont( *string++ );
	
	LcdGotoXYFont(char_start+6, 3);
}


A jednotlivé funkce, které jsou funkční a ověřené, že fungují a jsou použity ve funkcích výše jsou zde:

byte LcdGotoXYFont ( byte x, byte y )
{
  /* Boundary check, slow down the speed but will guarantee this code wont fail */
  /* Version 0.2.5 - Fixed on Dec 25, 2008 (XMAS) */
  if( x > 14)
    return OUT_OF_BORDER;
  if( y > 6)
    return OUT_OF_BORDER;
  /* Calculate index. It is defined as address within 504 bytes memory */

  LcdCacheIdx = ( x - 1 ) * 6 + ( y - 1 ) * 84;
  return OK;
}

static void LcdSend ( byte data, LcdCmdData cd )
{
  /* Enable display controller (active low). */
  LCD_PORT &= ~( _BV( LCD_CE_PIN ) );

  if ( cd == LCD_DATA )
  {
    LCD_PORT |= _BV( LCD_DC_PIN );
  }
  else
  {
    LCD_PORT &= ~( _BV( LCD_DC_PIN ) );
  }

  /* Send data to display controller. */
  SPDR = data;

  /* Wait until Tx register empty. */
  while ( (SPSR & 0x80) != 0x80 );


  /* Disable display controller. */
  LCD_PORT |= _BV( LCD_CE_PIN );
}

A když už toto mám v, tak v kódu to volám takto:

		LcdGotoXYFont(3,3);
		LCD_writeString_megaFont ( tempDisplay );
		LcdUpdate();


A tempDisplay je deklrovaná takto:

unsigned char* tempDisplay = 5;

Jestli se najde dobrá duše a poradí, kde dělám chybu, budu určitě rád.

Ring
Mikrokontroléry › Chybne vycitani tlaku a tepl…
1. 3. 2014   #187792

Ahoj přátelé,

už 2 dny se snažím zobrazit teplotu a tlak z čídla CMP085, ale dostávám chybé údaje.

Výstup je nějaký takovýto:

teplota BMP085: -2550°C
tlak BMP085: 44516Pa

No hlavní smyčku mám takovouto:

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#include "knihovny/uart.h"

#include "bmp.h"
#include "i2cmaster.h"

int32_t tlak=0, teplota=0;

int main(){

  uart_init(9600);	// inicializace uartu na rychlost 9600bd

	i2c_init();
	bmp_init();

  char text[64];	//textovy retezec k odesilani po uartu

  while(1){
    tlak=bmp_get_up();	//nacteni tlaku
    teplota=bmp_get_ut();	//nacteni teploty

    bmp_convert(&teplota, &tlak);	//zapnuti konverze
    sprintf(text, "teplota BMP085: %ld°C\n", teplota);	//vypis teploty
    uart_puts(text);
    sprintf(text, "tlak BMP085: %ldPa\n\n", tlak);	//vypis tlaku
    uart_puts(text);

    _delay_ms(1500);    // cakaj 1s
  }

  return 0;
}


Takt MCU je 16MHz.

Zde na odkazu přikládám pro jistotu i knihovny I2C a BMP085

Předem děkuji za pomoc

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý