Anonymní profil Sniper – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Sniper – Programujte.comAnonymní profil Sniper – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 90.179.201.–

Sniper
Pascal › Pascal - vložení čísel do ma…
9. 2. 2017   #214848

No "příkaz" (tj. funkce) na to přímo nebude, možná v nějakých maticových knihovnách, každopádně jsou na to postupy a jejich implementace není až tak složitá https://en.wikipedia.org/wiki/Determinant

Sniper
Assembler › Co znamená return 8?
4. 2. 2017   #214779

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual, instrukce RET:

...The optional source operand specifies the number of stack bytes to be released after the return address is popped; the default is none....

Takže je to počet bajtů odečtených od stack pointer registru (ESP/RSP) potom, co se ze stacku načte návratová adresa. Další detaily viz. zmíněný manuál.

Sniper
Delphi › Problem s vlaknem
10. 11. 2016   #213532

Vlákno vytvářís suspendované - takže se po vytvoření samo nespustí. Buď do konstruktoru pošli False nebo to vlákno po vytvoření ručně spusť (Resume/Start; podle verze Delphi). Jinak nevím, čeho chceš dosáhnout, protože metody poslaný do synchronize (což máš dobře, vzhledem k tomu, že tam šaháš na VCL) se provádějí v hlavním vlákně, takže to tvoje vlákno v zásadě vůbec nic nedělá.

Sniper
Delphi › Hledáni slov v řetězci.
23. 3. 2016   #209409

Použití je jednoduché, předáš jí html soubor a ona vrátí jeho text bez tagů. Takže třeba:

Memo1.Text := RemoveTags('C:\test\test.htm');
Sniper
Delphi › Hledáni slov v řetězci.
21. 3. 2016   #209383

Jasně, dotyčný je zjevně začátečník, tak mu dáme řešení v jiném jazyce, on si to přeloží a upraví  

Pokud jde jenom o to, odstranit tagy, tak já jsem za pět minut spatlal toto (primitivitka která v reálném HTML asi dost narazí): 

Function RemoveTags(const FileName: String): AnsiString;
var
 InputFile: TFileStream;
 InputText: AnsiString;
 OutPos:   Integer;
 TagCnt:   Integer;
 i:     Integer;
begin
InputFile := TFileStream.Create(FileName,fmOpenRead or fmShareDenyWrite);
try
 SetLength(InputText,InputFile.Size);
 InputFile.Read(PAnsiChar(InputText)^,InputFile.Size);
finally
 InputFile.Free;
end;
SetLength(Result,Length(InputText));
OutPos := 1;
TagCnt := 0;
For i := 1 to Length(InputText) do
 case InputText[i] of
  '<': Inc(TagCnt);
  '>': Dec(TagCnt);
 else
  If TagCnt = 0 then
   begin
    Result[OutPos] := InputText[i];
    Inc(OutPos);
   end;
 end;
SetLength(Result,OutPos - 1);
end;
Sniper
Pascal › Aké kódovanie používa čítani…
7. 3. 2016   #209156

A proč nepoužiješ všude UTF8? Pro zobrazení existuje funkce UTF8ToConsole, ale v Laz 1.6 (FPC 3.0) už ani ta není potřeba, převede si to samo, leda bys používal přímo WinAPI volání.

Sniper
Delphi › Vnořování prvků
22. 2. 2016   #208824

Udělej to v object inspectoru. Pokud totiž přetáhneš jejich vizuál, tak je umístíš NAD panel (/page/cokoliv), nikoliv do něj.

Sniper
Delphi › Kliknutí pravým tlačítkem my…
7. 2. 2016   #208471

Pořád mluvíš o nějakém panelu ale já žádný nevidím. Nebo myslíš okno? Nebo co za panel máš na mysli? Co tedy potřebuješ odblokovat? Jak je to zablokované?

Jestli chceš odpověď tak polož otázku tak, abysme nemuseli věštit z křišťálové koule. Popiš pořádně situaci, a ideálně přilož kód co už máš.

Sniper
Delphi › Kliknutí pravým tlačítkem my…
6. 2. 2016   #208454

Team viewer nemám, tudíž nevím, o co jde - ale proč pravým tlačítkem? Nastavit focus nestačí? Nebo co zkusit něco ve stylu... 

SendMessage(Form1.Handle,WM_RBUTTONUP,0,0);

Rozveď to trochu, nějak přesně nevím, čeho potřebuješ dosáhnout (focus, otevření context menu, ... ?).

Sniper
Pascal › typove subory v LAZARUS
15. 12. 2015   #207363

EDIT: Tím FPC jsem myslel Lazarus, ne FPC samotný, sorry....

Sniper
Pascal › typove subory v LAZARUS
15. 12. 2015   #207361

Bože screenshot... to sem nemůžeš ten kód nakopírovat?!

Máš to v tý chybě celkem dost jasně napsané - typové soubory nesmí obsahovat ref-counted typy, v tvém případě je to typ string. Takže buď v tom recordu použij ShortString (délka omezená na 255 bytů) nebo to ukládej jinak.
A chybí ti na konci uvolnění prostředků - close(f).

V dev-pascal ti to "v pohode frci" protože dev-pascal nemá implicitně zapnuté long stringy, FPC ano.
Prostě, v dev-pascal String = ShortString, v FPC String = AnsiString (což je ref-counted typ).

Sniper
Pascal › GRAFIKA V DEV PASCAL
8. 11. 2015   #206199

Omlouvám se za rýpnutí, ale nebylo by lepší napsat to v Lazaru místo užívání takových prehistorických technologií?

Sniper
Pascal › trunc v prikazu case
14. 9. 2015   #204954

Tak kde byl problém? Mimochodem na dev-pas bych se být tebou vyprdl. Rozhodně zkus Lazarus.

Sniper
Pascal › trunc v prikazu case
14. 9. 2015   #204944

Jaký máš pascal? V Delphi a FPC (mode objfpc) to funguje.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
27. 7. 2015   #203861

Prohodíš osy. Neuvádíš žádné detaily, takže víc těžko radit. A taky mám ten pocit že se tu opět nebavíme o programování v delphi.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
9. 7. 2015   #203508

Takže se tu bavíme o potenciální poruše hardwaru? Trochu špatná sekce fóra ne?

Jináč možnost otočit osy tu pochopitelně je, takže být tebou podívám se do nastavení systému a případně ovládací aplikace pokud nějaká je. A samozřejmě do manuálu daného zařízení. Víc ti neporadím, protože tohle je silně OT a já nejsem žádnej guru.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
9. 7. 2015   #203502

A otázka je...?

Potřebuješ pomoc s programem, nebo ti hapruje systém, nebo co vlastně? Rozepiš se trochu.

Sniper
Pascal › Prosím o pomoc MATICEděkuji
10. 5. 2015   #202084

Což je absolutně totéž co jsem psal včera.

Sniper
Pascal › Prosím o pomoc MATICEděkuji
9. 5. 2015   #202066

Taky koukám že že tam nemá být rozsah 0..9 ale 1..9, takže volání random bude vypadat jinak: 

mX[i,j] := Random(9) + 1;
Sniper
Pascal › Prosím o pomoc MATICEděkuji
9. 5. 2015   #202063

Dvourozměrné pole lze deklarovat i takto: 

Array[0..4,0..4] of Integer;


To co máš není špatně, ale mě se to nelíbí.   

Proměnná c je zbytečná, můžeš přiřazovat přímo do prvku: 

m1[i,j] := Random(10);


Ano, má tam být deset, protože funkce random vrací pseudonáhodnou hodnotu v rozsahu <0,param), všimni si že interval je shora/zprava otevřený.

Následovat bude to, že porovnáš odpovídající hodnoty v m1 a m2 a to menší uložíš do m3. 

If m1[i,j] < m2[i,j] then 
 m3[i,j] := m1[i,j]
else
 m3[i,j] := m2[i,j];


A pak už jenom napsat procedury na výpis týhle srandy.

Sniper
Pascal › Prosím o pomoc MATICEděkuji
9. 5. 2015   #202057

Je květen, co jsi do teď v tý škole dělal? Podle všeho ses flákal, protože tohle je totálně triviální.

Vytvoř si tři dvourozměrné pole (to budou ty matice), prvky můžou být třeba typu integer. Následně první dva procházej pomocí cyklu(ů) for a každému prvku přiřaď náhodnou hodnotu pomocí funkce random (nezapomeň na začátku inicializovat RNG pomocí Randomize). Až je budeš mít naplněné, tak je znova projdi, a vždy porovnej odpovídající prvky v prvním a druhém poli, a menší ulož na stejné místo (stejné indexy) ve třetím poli. No a pak to třetí pole vypiš pomocí Write(Ln) (zase procházej pole pomocí for a postupně to vypisuj).
PS - některé kroky kroky se dají spojit.
Až budeš něco mít, a budeš mít nějaké problémy, tak sem zase napiš. Ale nečekej, že ti někdo bude dělat úkoly.

Sniper
Pascal › Pole v deklaraci procedury
4. 5. 2015   #201941

Jsi si 100% jistý že to máš dělat pomocí typu object, a ne pomocí tříd (instanci třídy se také říká objekt)? Co já vím, tak minimálně v delphi je object drahnou dobu deprecated.

Sniper
Pascal › Spolecny jmenovatel dvou zlo…
4. 5. 2015   #201939

Máš to zbytečně složitý (zlomek jako array, proč?) a zmatený, důsledkem čehož asi někde špatně přiřazuješ. Nebudu to hledat, rozbolela by mě z toho hlava. Takhle bych to řešil já, můžeš se inspirovat: 

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

 //Greatest common divisor
 Function GCD(A,B: Integer): Integer;
 var
  Remainder: Integer;
 begin
  repeat
   Result := B;
   Remainder := A mod B;
   A := B;
   B := Remainder;
  until Remainder = 0;
 end;

//------------------------------------------------------------------------------

 //Least common multiple
 Function LCM(A,B: Integer): Integer;
 begin
  Result := Abs(A * B) div GCD(A,B);
 end;

//------------------------------------------------------------------------------ 

type
 TFraction = record
  Numerator:  Integer;
  Denominator: Integer;
 end;

//------------------------------------------------------------------------------

 Function EnterFraction(const Text: String; out Fraction: TFraction): Boolean;

  Function ReadInteger(const ReadText: String; out Number: Integer): Boolean;
  var
   Str: String;
  begin
   Result := False;
   repeat
    Write(ReadText); ReadLn(Str);
    If Str = '*' then Exit;
    Result := TryStrToInt(Str,Number);
    If not Result then WriteLn(Str + ' is not a valid number');
   until Result;
  end;

 begin
  WriteLn(Text);
  Result := False;
  If ReadInteger(' Enter fraction numerator: ',Fraction.Numerator) then
   repeat
    If ReadInteger(' Enter fraction denominator: ',Fraction.Denominator) then
     begin
      If Fraction.Denominator = 0 then WriteLn('Denominator must not be 0.');
      Result := Fraction.Denominator <> 0;
     end
    else Exit;
   until Fraction.Denominator <> 0;
 end;

//------------------------------------------------------------------------------

 procedure CommonDenominator(var Fract1, Fract2: TFraction);
 var
  Temp: Integer;
 begin
  Temp := LCM(Fract1.Denominator,Fract2.Denominator);
  Fract1.Numerator := (Temp div Fract1.Denominator) * Fract1.Numerator;
  Fract2.Numerator := (Temp div Fract2.Denominator) * Fract2.Numerator;
  Fract1.Denominator := Temp;
  Fract2.Denominator := Temp;
 end;

//------------------------------------------------------------------------------

 procedure WriteFraction(Fraction: TFraction);
 begin
  If Fraction.Denominator = 1 then WriteLn(Fraction.Numerator)
   else WriteLn(Fraction.Numerator,'/',Fraction.Denominator)
 end;

//------------------------------------------------------------------------------

var
 Fract1: TFraction;
 Fract2: TFraction;

begin
 If EnterFraction('Enter fraction 1', Fract1) and EnterFraction('Enter fraction 2', Fract2) then
  begin
   WriteLn;
   Write('Fraction 1: '); WriteFraction(Fract1);
   Write('Fraction 2: '); WriteFraction(Fract2);
   CommonDenominator(Fract1,Fract2);
   WriteLn;
   Write('Common denominator: '); WriteLn(Fract1.Denominator);
   WriteLn;
   Write('Fraction 1: '); WriteFraction(Fract1);
   Write('Fraction 2: '); WriteFraction(Fract2);   
  end;
 WriteLn;
 Write('Press enter to end the program...'); ReadLn;
end.

Moc jsem to ale nekontroloval.

Sniper
Pascal › Pole v deklaraci procedury
1. 5. 2015   #201881

Vytvoř si nový typ který pak použiješ u těch parametrů, např. (uvedu dynamické pole, u statického je to stejné): 

type
 TArrayOfInteger = Array of Integer;

procedure Test(const Input: TArrayOfInteger; out Output: TArrayOfInteger);
begin
...
end;


Nebo také také existuje otevřené pole (open array), pokud ho použiješ tak pak se musíš řídit určitými pravidly, ale na druhou stranu při jeho užití můžeš předat funkci jak dynamické tak statické pole. Otevřené pole se deklaruje přesně tak jak to máš v druhém kusu kódu.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
15. 4. 2015   #201447

No a co ti prosimtě brání to vyzkoušet?!

PS - podle všeho jo, Style i ExStyle jsou stejný.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
15. 4. 2015   #201443

No tak si to zkus. Když budeš okno skrývat po startu tak se pochopitelně nejdřív musí zobrazit, což nemusí být žádoucí.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
15. 4. 2015   #201439
Sniper
Delphi › Snímání kláves
14. 4. 2015   #201377

Proč to tedy chceš skrývat ze seznamu běžících procesů, to ti nestačí spustit to na pozadí? To je skoro ukázkovej případ malwaru. Přesně kvůli takovejmhle pokusům, co nakonec skončily jako viry, byly svýho času kompletně všechny programy psaný v delphi označovaný antiviry za malware.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
13. 4. 2015   #201340

Tohle smrdí keylogger rootkitem. S malwarem ti nikdo normální pomáhat nebude.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
13. 4. 2015   #201297

No to záleží, jak to hodláš pojmout. Každopádně pokud to chceš provozovat ve vlákně, tak si musíš zařídit vlastní cyklus na zpracování zpráv a pochopitelně alokovat okno co bude ty zprávy přijímat. Pokud ta aplikace nebude dělat nic jinýho než zpracovávat vstupy z klávesnice, notabene na pozadí, tak nemá cenu to cpát do vláken.

Sniper
Pascal › Spojový seznam problém s pro…
12. 4. 2015   #201287

*dereferencuješ (jo to vůbec slovo?   )

Sniper
Pascal › Spojový seznam problém s pro…
12. 4. 2015   #201285

   

if p^.info ...


Derefencuješ pointer co na tomhle místě může být (a je) nil, proto ta chyba.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
8. 4. 2015   #201173

No problemo: 

unit WinRawInput;

interface

uses
 Windows;

type
 USHORT = Word;
 LONG  = LongInt;
 INT  = Integer;
 HANDLE = THandle;
 QWORD = UInt64; 

const
 WM_INPUT        = $00FF;
 WM_INPUT_DEVICE_CHANGE = $00FE;

 //WM_INPUT / wParam
 RIM_INPUT   = 0;
 RIM_INPUTSINK = 1;

 //WM_INPUT_DEVICE_CHANGE / wParam
 GIDC_ARRIVAL = 1;
 GIDC_REMOVAL = 2;

 //RAWINPUTDEVICE.dwFlags
 RIDEV_APPKEYS   = $00000400;
 RIDEV_CAPTUREMOUSE = $00000200;
 RIDEV_DEVNOTIFY  = $00002000;
 RIDEV_EXCLUDE   = $00000010;
 RIDEV_EXINPUTSINK = $00001000;
 RIDEV_INPUTSINK  = $00000100;
 RIDEV_NOHOTKEYS  = $00000200;
 RIDEV_NOLEGACY   = $00000030;
 RIDEV_PAGEONLY   = $00000020;
 RIDEV_REMOVE    = $00000001;

 //RAWINPUTDEVICELIST.dwType, RAWINPUTHEADER.dwType, RID_DEVICE_INFO.dwType
 RIM_TYPEHID   = 2;
 RIM_TYPEKEYBOARD = 1;
 RIM_TYPEMOUSE  = 0;

 //RAWMOUSE.usFlags
 MOUSE_ATTRIBUTES_CHANGED = $04;
 MOUSE_MOVE_RELATIVE   = $00;
 MOUSE_MOVE_ABSOLUTE   = $01;
 MOUSE_VIRTUAL_DESKTOP  = $02;

 //RAWMOUSE.usButtonFlags
 RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_DOWN  = $0001;
 RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_UP   = $0002;
 RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_DOWN = $0010;
 RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_UP  = $0020;
 RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_DOWN = $0004;
 RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_UP  = $0008;
 RI_MOUSE_BUTTON_1_DOWN   = RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_1_UP    = RI_MOUSE_LEFT_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_2_DOWN   = RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_2_UP    = RI_MOUSE_RIGHT_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_3_DOWN   = RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_DOWN;
 RI_MOUSE_BUTTON_3_UP    = RI_MOUSE_MIDDLE_BUTTON_UP;
 RI_MOUSE_BUTTON_4_DOWN   = $0040;
 RI_MOUSE_BUTTON_4_UP    = $0080;
 RI_MOUSE_BUTTON_5_DOWN   = $0100;
 RI_MOUSE_BUTTON_5_UP    = $0200;
 RI_MOUSE_WHEEL       = $0400;

 //RAWKEYBOARD.Flags
 RI_KEY_BREAK = 1;
 RI_KEY_E0  = 2;
 RI_KEY_E1  = 4;
 RI_KEY_MAKE = 0;


 //GetRawInputData / uiCommand
 RID_HEADER = $10000005;
 RID_INPUT = $10000003;

 //GetRawInputDeviceInfo / uiCommand
 RIDI_DEVICENAME  = $20000007;
 RIDI_DEVICEINFO  = $2000000b;
 RIDI_PREPARSEDDATA = $20000005;


//==============================================================================

type
 HRAWINPUT = THandle;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTDEVICE = record
  usUsagePage: USHORT;
  usUsage:   USHORT;
  dwFlags:   DWORD;
  hwndTarget:  HWND;
 end;
 
  RAWINPUTDEVICE = tagRAWINPUTDEVICE;
 TRAWINPUTDEVICE = tagRAWINPUTDEVICE;  
 PRAWINPUTDEVICE = ^TRAWINPUTDEVICE;
 LPRAWINPUTDEVICE = ^TRAWINPUTDEVICE;

 TRAWINPUTDEVICEARRAY = Array[0..High(Word)] of TRAWINPUTDEVICE;
 PRAWINPUTDEVICEARRAY = ^TRAWINPUTDEVICEARRAY;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTDEVICELIST = record
  hDevice: HANDLE;
  dwType:  DWORD;
 end;

  RAWINPUTDEVICELIST = tagRAWINPUTDEVICELIST;
 TRAWINPUTDEVICELIST = tagRAWINPUTDEVICELIST;
 PRAWINPUTDEVICELIST = ^TRAWINPUTDEVICELIST;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUTHEADER = record
  dwType:  DWORD;
  dwSize:  DWORD;
  hDevice: HANDLE;
  wParam:  WPARAM;
 end;

  RAWINPUTHEADER = tagRAWINPUTHEADER;
 TRAWINPUTHEADER = tagRAWINPUTHEADER;
 PRAWINPUTHEADER = ^TRAWINPUTHEADER;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWMOUSE = record
  usFlags: USHORT;
  case Integer of
   0: (ulButtons: ULONG);
   1: (usButtonFlags: USHORT;
      usButtonsData: USHORT;
  ulRawButtons:    ULONG;
  lLastX:       LONG;
  lLastY:       LONG;
  ulExtraInformation: ULONG);
 end;

  RAWMOUSE = tagRAWMOUSE;
 TRAWMOUSE = tagRAWMOUSE;
 PRAWMOUSE = ^TRAWMOUSE;
 LPRAWMOUSE = ^TRAWMOUSE;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWKEYBOARD = record
  MakeCode:     USHORT;
  Flags:      USHORT;
  Reserved:     USHORT;
  VKey:       USHORT;
  Message:     UINT;
  ExtraInformation: ULONG;
 end;

  RAWKEYBOARD = tagRAWKEYBOARD;
 TRAWKEYBOARD = tagRAWKEYBOARD;
 PRAWKEYBOARD = ^TRAWKEYBOARD;
 LPRAWKEYBOARD = ^TRAWKEYBOARD;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWHID = record
  dwSizeHid: DWORD;
  dwCount:  DWORD;
  bRawData:  Byte;
 end;

  RAWHID = tagRAWHID;
 TRAWHID = tagRAWHID;
 PRAWHID = ^TRAWHID;
 LPRAWHID = ^TRAWHID; 

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRAWINPUT = record
  header: RAWINPUTHEADER;
  case Integer of
   RIM_TYPEMOUSE:  (mouse:   RAWMOUSE);
   RIM_TYPEKEYBOARD:(keyboard: RAWKEYBOARD);
   RIM_TYPEHID:   (hid:    RAWHID);
 end;
 
  RAWINPUT = tagRAWINPUT;
 TRAWINPUT = tagRAWINPUT;
 PRAWINPUT = ^TRAWINPUT;
 LPRAWINPUT = ^TRAWINPUT;

 PPRAWINPUT = ^PRAWINPUT;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE = record
  dwId:         DWORD;
  dwNumberOfButtons:  DWORD;
  dwSampleRate:     DWORD;
  fHasHorizontalWheel: BOOL;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_MOUSE = tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE;
 TRID_DEVICE_INFO_MOUSE = tagRID_DEVICE_INFO_MOUSE;
 PRID_DEVICE_INFO_MOUSE = ^TRID_DEVICE_INFO_MOUSE;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = record
  dwType:         DWORD;
  dwSubType:       DWORD;
  dwKeyboardMode:     DWORD;
  dwNumberOfFunctionKeys: DWORD;
  dwNumberOfIndicators:  DWORD;
  dwNumberOfKeysTotal:  DWORD;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;
 TRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = tagRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;
 PRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD = ^TRID_DEVICE_INFO_KEYBOARD;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO_HID = record
  dwVendorId:    DWORD;
  dwProductId:   DWORD;
  dwVersionNumber: DWORD;
  usUsagePage:   USHORT;
  usUsage:     USHORT;
 end;

  RID_DEVICE_INFO_HID = tagRID_DEVICE_INFO_HID;
 TRID_DEVICE_INFO_HID = tagRID_DEVICE_INFO_HID;
 PRID_DEVICE_INFO_HID = ^TRID_DEVICE_INFO_HID;

//------------------------------------------------------------------------------

 tagRID_DEVICE_INFO = record
  cbSize: DWORD;
  case dwType: DWORD of
   RIM_TYPEMOUSE:  (mouse:  RID_DEVICE_INFO_MOUSE);
   RIM_TYPEKEYBOARD:(keyboard: RID_DEVICE_INFO_KEYBOARD);
   RIM_TYPEHID:   (hid:   RID_DEVICE_INFO_HID);
 end;

  RID_DEVICE_INFO = tagRID_DEVICE_INFO;
 TRID_DEVICE_INFO = tagRID_DEVICE_INFO;
 PRID_DEVICE_INFO = ^TRID_DEVICE_INFO;
 LPRID_DEVICE_INFO = ^TRID_DEVICE_INFO; 

//==============================================================================

Function DefRawInputProc(
      paRawInput:  PPRAWINPUT;
      nInput:    INT;
      cbSizeHeader: UINT): LRESULT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputBuffer(
      pData:    PRAWINPUT;
      pcbSize:   PUINT;
      cbSizeHeader: UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputData(
      hRawInput:  HRAWINPUT;
      uiCommand:  UINT;
      pData:    Pointer;
      pcbSize:   PUINT;
      cbSizeHeader: UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputDeviceInfo(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name{$IFDEF UNICODE}'GetRawInputDeviceInfoW'{$ELSE}'GetRawInputDeviceInfoA'{$ENDIF};

Function GetRawInputDeviceInfoA(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name 'GetRawInputDeviceInfoA';

Function GetRawInputDeviceInfoW(
      hDevice:  THandle;
      uiCommand: UINT;
      pData:   Pointer;
      pcbSize:  PUINT): UINT; stdcall; external user32 name 'GetRawInputDeviceInfoW';

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRawInputDeviceList(
      pRawInputDeviceLis: PRAWINPUTDEVICELIST;
      puiNumDevices:   PUINT;
      cbSize:       UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function GetRegisteredRawInputDevices(
      pRawInputDevices: PRAWINPUTDEVICE;
      puiNumDevices:  PUINT;
      cbSize:      UINT): UINT; stdcall; external user32;

//------------------------------------------------------------------------------

Function RegisterRawInputDevices(
      pRawInputDevices: PRAWINPUTDEVICE;
      uiNumDevices:   UINT;
      cbSize:      UINT): BOOL; stdcall; external user32;

//==============================================================================

Function GET_RAWINPUT_CODE_WPARAM(wParam: WPARAM): WPARAM;
Function NEXTRAWINPUTBLOCK(ptr: PRAWINPUT): PRAWINPUT;

implementation

Function GET_RAWINPUT_CODE_WPARAM(wParam: WPARAM): WPARAM;
begin
Result := wParam and $FF;
end;

Function RAWINPUT_ALIGN(x: Pointer): Pointer;
begin
{$IFDEF x64}
{%H-}Result := Pointer((NativeInt(x) + SizeOf(QWORD) - 1) and not (SizeOf(QWORD) - 1));
{$ELSE}
{%H-}Result := Pointer((NativeInt(x) + SizeOf(DWORD) - 1) and not (SizeOf(DWORD) - 1));
{$ENDIF}
end;

Function NEXTRAWINPUTBLOCK(ptr: PRAWINPUT): PRAWINPUT;
begin
{%H-}Result := PRAWINPUT(RAWINPUT_ALIGN(Pointer(NativeInt(ptr) + ptr^.header.dwSize)));
end;

end.
Sniper
Delphi › Snímání kláves
7. 4. 2015   #201121

Tu máš drobnou ukázku: 

unit MainForm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls,
 WinRawInput;

type
 TfMainForm = class(TForm)
  meKeys: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
  procedure OnRawInput(var Msg: TMessage); message WM_INPUT;
  procedure ProcessKeyboardInput(Input: TRawKeyboard);
  procedure WriteInterceptedKey(VirtualKey: Word; Released: Boolean);
 end;

var
 fMainForm: TfMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

const
 MAPVK_VK_TO_VSC  = 0;
 MAPVK_VSC_TO_VK_EX = 3;

//------------------------------------------------------------------------------ 

Function GetVirtualKeyName(VirtualKey: Word; NumberForUnknown: Boolean = False): String;
var
 Flag_E0: Boolean;
 ScanCode: Integer;
begin
case VirtualKey of
 VK_NUMLOCK,VK_RCONTROL,VK_RMENU,VK_LWIN,VK_RWIN,VK_INSERT,VK_DELETE,VK_HOME,
 VK_END,VK_PRIOR,VK_NEXT,VK_LEFT,VK_RIGHT,VK_UP,VK_DOWN,VK_DIVIDE,VK_APPS,
 VK_SNAPSHOT,VK_CLEAR: Flag_E0 := True;
else
 Flag_E0 := False;
end;
// MapVirtualKey(Ex) is unable to map following VK to SC, have to do it manually
case VirtualKey of
 VK_PAUSE:   ScanCode := $45;
 VK_SNAPSHOT: ScanCode := $37;
else
 ScanCode := MapVirtualKey(VirtualKey,MAPVK_VK_TO_VSC);
end;
If Flag_E0 then ScanCode := ScanCode or $100;
SetLength(Result,32);
SetLength(Result,GetKeyNameText(ScanCode shl 16,PChar(Result),Length(Result)));
If (Length(Result) <= 0) and NumberForUnknown then
 Result := '0x' + IntToHex(VirtualKey,2);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.OnRawInput(var Msg: TMessage);
var
 RawInputSize: LongWord;
 RawInput:   PRawInput;
begin
GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,nil,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader));
If RawInputSize > 0 then
 begin
  RawInput := AllocMem(RawInputSize);
  try
   If GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,RawInput,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader)) = RawInputSize then
    case RawInput^.header.dwType of
     RIM_TYPEMOUSE:;
     RIM_TYPEKEYBOARD: ProcessKeyboardInput(RawInput^.keyboard);
     RIM_TYPEHID:;
    end;
  finally
   FreeMem(RawInput,RawInputSize);
  end;
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.ProcessKeyboardInput(Input: TRawKeyboard);
var
 Flag_E0: Boolean;
 Flag_E1: Boolean;
begin
// Repair input (because raw input in Windows is bugged and generally weird)
Flag_E0 := (Input.Flags and RI_KEY_E0) <> 0;
Flag_E1 := (Input.Flags and RI_KEY_E1) <> 0;
case Input.VKey of
 VK_SHIFT:  Input.VKey := MapVirtualKey(Input.MakeCode,MAPVK_VSC_TO_VK_EX);
 VK_CONTROL: If Flag_E0 then Input.VKey := VK_RCONTROL
        else Input.VKey := VK_LCONTROL;
 VK_MENU:  If Flag_E0 then Input.VKey := VK_RMENU
        else Input.VKey := VK_LMENU;
//VK_RETURN: If Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPADENTER; -> Sadly, there is no VK for numpad enter.
 VK_INSERT: If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD0;
 VK_DELETE: If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_DECIMAL;
 VK_HOME:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD7;
 VK_END:   If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD1;
 VK_PRIOR:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD9;
 VK_NEXT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD3;
 VK_CLEAR:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD5;
 VK_LEFT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD4;
 VK_RIGHT:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD6;
 VK_UP:   If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD8;
 VK_DOWN:  If not Flag_E0 then Input.VKey := VK_NUMPAD2;
 VK_NUMLOCK: Input.MakeCode := MapVirtualKey(Input.VKey,MAPVK_VK_TO_VSC) or $100;
 $FF:    Exit;
end;
If Flag_E1 then
 begin
  If Input.VKey = VK_PAUSE then
   Input.MakeCode := $45
  else
   Input.MakeCode := MapVirtualKey(Input.VKey,MAPVK_VK_TO_VSC);
 end;
WriteInterceptedKey(Input.VKey,(Input.Flags and RI_KEY_BREAK) <> 0);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.WriteInterceptedKey(VirtualKey: Word; Released: Boolean);
begin
If Released then
 meKeys.Lines.Add('Released key 0x' + IntToHex(VirtualKey,2) + ' - ' + GetVirtualKeyName(VirtualKey))
else
 meKeys.Lines.Add('Pressed key 0x' + IntToHex(VirtualKey,2) + ' - ' + GetVirtualKeyName(VirtualKey));
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TfMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 RawInputDevice: PRawInputDevice;
begin
New(RawInputDevice);
try
 RawInputDevice^.usUsagePage := $01;
 RawInputDevice^.usUsage := $06; //keyboards
 RawInputDevice^.dwFlags := RIDEV_INPUTSINK;
 RawInputDevice^.hwndTarget := Handle;
 If not RegisterRawInputDevices(RawInputDevice,1,SizeOf(TRawInputDevice)) then
  raise Exception.Create('Raw input registration failed.');
finally
 Dispose(RawInputDevice);
end;
end;

end.


Jednotka WinRawInput je moje, protože jsem to psal v D7 a tam není podpora raw input. Jestli máš novější delphi tak to tam snad už je (nahraď patřičnou jednotkou z nich), pokud ne, dej vědět, hodím ji sem.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
5. 4. 2015   #201048

Vzhledem k tomu, že LL hook v závislosti na právech uživatele nemusí vůbec fungovat, případně ho systém bez varování může za určitých okolností vyhodit, bych se mu obloukem vyhnul.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
4. 4. 2015   #201041

Hooky jsou lokální a globální, pokud jsi použil lokální tak to nepude. Nahoď sem co máš, ať se pohnem. A než hooky (kde se musí řešit DLL a tím pádem může nastat problém s kompatibilitou 32 vs 64bit) bych šel cestou raw input, je to překvapivě jednoduché když se do toho dostaneš.

Sniper
Delphi › Snímání kláves
4. 4. 2015   #201030
Sniper
Delphi › Spouštění externího exe soub…
24. 3. 2015   #200656

   

ShellExecute(Handle,'open',PChar('C:\Program\Launcher.exe'),nil,PChar('C:\Program'),SW_SHOWNORMAL);

Jak již bylo řečeno, předposlední parametr je adresář ze kterýho se to spustí (working directory), viz. zde https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762153%28v=vs.85%29.aspx

WinExec bych nepoužíval, neb MS k tomu píše "This function is provided only for compatibility with 16-bit Windows.".

Sniper
Delphi › Spouštění externího exe soub…
22. 3. 2015   #200585

No pokud ta aplikace vyžaduje další soubory, tak to asi obejít nepůjde a budeš ji muset spouštět na správném místě. Mimochodem, jak ten druhý program spouštíš (je spousta způsobů)?

Sniper
Pascal › Čtení rovnic ze souboru
12. 3. 2015   #200192

A jaký že máš tedy problém?

Sniper
Pascal › parameter procedury
1. 3. 2015   #199697

parameters/arguments passing

Sniper
Delphi › Rozdělení/přesměrování StdOu…
22. 2. 2015   #199505

Zdravím, můj problém je následující:
Potřebuji nějakým způsobem přesměrovat to, co se zapisuje do konzole pomocí Write(Ln), do souboru (svým způsobem log) ale s tím, že se to bude normálně v té konzoli zobrazovat. Zkrátka se chci napíchnout na StdOut a lít ho do logu aniž bych ho nijak měnil, aneb co je vidět v konzoli aby bylo zapsáno do souboru. Samotné přesměrování do souboru není problém pomocí AssignFile(Output,...), ale pak se (pochopitelně) nic nozobrazí v konzoli.
Zkoušel jsem přesměrovat StdOut na pipe pomocí SetConsoleHandle atd., ale to nefunguje. Takhle to momentálně vypadá: 

unit StdOut2File;

interface

implementation

uses
 Windows;

type
 TThreadParams = record
  Terminated: Integer;
  ReadPipe:  THandle;
  WritePipe: THandle;
  OldStdOut: THandle;
  Event:   THandle;
  Thread:   THandle;
  ThreadID:  LongWord;
 end;
 PThreadParams = ^TThreadParams; 

var
 ThreadParams: TThreadParams;

Function ThrProc(Param: PThreadParams): DWORD; stdcall;
const
 BufferSize = 1024;
var
 Buffer:    Pointer;
 BytesRead:  LongWord;
 BytesWritten: LongWord;

 Function Terminated: Boolean;
 begin
  Result := InterlockedExchange(Param^.Terminated,0) <> 0;
 end;

begin
GetMem(Buffer,BufferSize);
try
 while not Terminated do
  begin
   PeekNamedPipe(ThreadParams.ReadPipe,nil,BufferSize,nil,@BytesRead,nil);
   If BytesRead > 0 then
    begin
     ReadFile(ThreadParams.ReadPipe,Buffer^,BufferSize,BytesRead,nil);
     WriteFile(ThreadParams.OldStdOut,Buffer^,BytesRead,BytesWritten,nil);
     //... write buffer to a file
    end
   else WaitForSingleObject(Param^.Event,100);
  end;
finally
 FreeMem(Buffer,BufferSize);
end;
Result := 0;
end;

procedure Initialize;
begin
InterlockedExchange(ThreadParams.Terminated,0);
CreatePipe(ThreadParams.ReadPipe,ThreadParams.WritePipe,nil,0);
ThreadParams.OldStdOut := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE,ThreadParams.WritePipe);
ThreadParams.Event := CreateEvent(nil,False,False,nil);
ThreadParams.Thread := CreateThread(nil,0,@ThrProc,@ThreadParams,0,ThreadParams.ThreadID);
end;

procedure Finalize;
begin
InterlockedExchange(ThreadParams.Terminated,1);
SetEvent(ThreadParams.Event);
WaitForSingleObject(ThreadParams.Thread,INFINITE);
SetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE,ThreadParams.OldStdOut);
CloseHandle(ThreadParams.ReadPipe);
CloseHandle(ThreadParams.WritePipe);
CloseHandle(ThreadParams.Thread);
CloseHandle(ThreadParams.Event);
end;

initialization
 Initialize;

finalization
 Finalize;

end.
var
 TestStr: String = 'Hello World!' + sLineBreak;
 OutBytes: LongWord;

begin
 WriteFile(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),PChar(TestStr)^,Length(TestStr) * SizeOf(Char),OutBytes,nil);  // funguje, v pipe je text
 WriteConsole(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),PChar(TestStr),Length(TestStr) * SizeOf(Char),OutBytes,nil); // nefunguje, pipe je prázdná (zřejmě kvůli jinému handle, očekává console screen buffer)
 WriteLn(TestStr);                                             // nefunguje, pipe je prázdná
 ReadLn;
end.

Poradí mi někdo kde dělám nesmysly, případně jak to udělat jinak (a ideálně funkčně ;D )?
Je to v Delphi 7 Personal.
Předem díky.

Sniper
Delphi › Hlavní formulář Lazarus
9. 2. 2015   #199068

"na násobení a dělení" - to je trochu moc obecný, specifikuj, nebo ideálně sem napiš zadání slovo od slova. Já být tebou tak to komplet předělám, protože to směřuje špatným směrem.
Sender je parametr událostí objektů (resp. se předává do obsluh daných událostí), většinou obsahuje referenci na objekt který danou událost vyvolal (ale není dobré na to spoléhat, fakticky je to pointer, takže může ukazovat na cokoliv nebo taky na nic).
Mimochodem následující tři dny se nedostanu na net tak ti tu neporadím, ale snad se najde jiná dobrá duše.
 

Sniper
Delphi › Hlavní formulář Lazarus
9. 2. 2015   #199065

Visí ti to protože při otevření sekundárního okna skryješ hlavní okno ale už ho nezobrazíš. Dokud nezavřeš hlavní okno nebo neukončíš objekt application tak program pořád běží, jenom holt není vidět. Být tebou tak zapřemýšlím nad tím, jak máš ten program celkově koncipovaný, protože v takovém zmatku se budou pořád objevovat chyby. Jaké je vlastně zadání?

Sniper
Delphi › Hlavní formulář Lazarus
9. 2. 2015   #199058

Prostě zapisuj do jiného souboru, takže změň název (třeba na casy2.txt).

http://wiki.freepascal.org/File_Handling_In_Pascal#Object_style

Sniper
Delphi › Hlavní formulář Lazarus
9. 2. 2015   #199035

To je zase zmatená šílenost. Proč ten kód aspoň nedáš do <code> aby se v tom dalo vyznat?

Přístup ti to odmítá protože se pokoušíš otevřít soubor který už otevřený jednou je (nelze použít AssignFile dvakrát na jednom souboru). Nejjednodušší bude asi použít v každém formu jiný soubor.

Mimochodem používat v dnešní době AssignFile mi přijde jako anachronismus, notabene v okenní aplikaci. Proč nepoužiješ streamy?

Sniper
Delphi › Hlavní formulář Lazarus
8. 2. 2015   #198956

Prosím dej sem celý kód (všech tří formů a celé lpr), nějak se v tom neorientuji. Pracuješ tam se soubory ale to jsi na začátku ani nezmínila...

Mimochodem by neškodilo ty formy pojmenovat nějak lidsky; form1, form2 atd, to je humus.

Sniper
Delphi › Opakované přičítání jedničky
1. 2. 2015   #198663

K uložení poslední hodnoty lze použít také tag (mají ho všechny komponenty; lepší než použít globální proměnnou): 

label.Tag := label.Tag + 1;
label.Caption := IntToStr(label.Tag);
Sniper
Delphi › Instalace nových komponent
31. 1. 2015   #198600

Předpokládám že ty komponenty jsou součástí indy (nepoužívám, nevím). To mi chceš říct že neexistuje návod na instalaci?!

Sniper
Pascal › využitie výtvoreného programu
27. 1. 2015   #198465

windows phone telefony pouzivaji jazyk C#, android telefony Java, apple telefony ObjectiveC nebo Swift.

Nesmysl. Program pro jakýkoliv OS jde napsat v jakémkoliv jazyce za předpokladu, že pro něj existuje kompilátor a linker. To je jako říct že pro windows nebo linux se musí programovat v C(++), protože v něm jsou psaný ty systémy a většina jejich aplikací.
A pokud je mi známo, tak do určitý míry lze na některé mobilní OS kompilovat i v FPC/Lazarus, kterýžto je zdarma.
 

Sniper
Pascal › využitie výtvoreného programu
27. 1. 2015   #198460

Pokud jsi ho napsal a zkompiloval pro daný systém, tak pochopitelně ano.

Sniper
Pascal › Spustenie iného programu
23. 1. 2015   #198329

Zdravím,
Pokud je to na windows (a také budu předpokládat že jde o nějaký "pokročilejší" překladač/vývojové prostředí), tak nejjednodušší bude použít k tomu funkci ShellExecute nebo ShellExecuteEx:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762153%28v=vs.85%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/…s.85%29.aspx

Dají se tak i otevírat soubory v asociovaných programech a samozřejmě URL v defaultním prohlížeči atp.
 

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
15. 1. 2015   #198106

Prvotní řešení, u mě to funguje. Je to dělaný v okně protože je ho potřeba na záchyt a zpracování WM_INPUT, ale pokud nechceš okenní aplikaci tak se to dá obejít pomocí AllocateHWND. Tady je kód: 

unit MainForm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls,
 WinRawInput;

type
 TfMainForm = class(TForm)
  tmrOffTimer: TTimer;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure tmrOffTimerTimer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
  procedure OnRawInput(var Msg: TMessage); message WM_INPUT;
  procedure ProcessMouseInput(Mouse: TRawMouse);
 end;

var
 fMainForm: TfMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TfMainForm.OnRawInput(var Msg: TMessage);
var
 RawInputSize: LongWord;
 RawInput:   PRawInput;
begin
GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,nil,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader));
If RawInputSize > 0 then
 begin
  RawInput := AllocMem(RawInputSize);
  try
   If GetRawInputData(HRAWINPUT(Msg.lParam),RID_INPUT,RawInput,@RawInputSize,SizeOf(TRawInputHeader)) = RawInputSize then
    case RawInput^.header.dwType of
     RIM_TYPEMOUSE:  ProcessMouseInput(RawInput^.mouse);
     RIM_TYPEKEYBOARD:;
     RIM_TYPEHID:;
    end;
  finally
   FreeMem(RawInput,RawInputSize);
  end;
 end;
end;

procedure TfMainForm.ProcessMouseInput(Mouse: TRawMouse);
var
 SimInput: TInput;
begin
If ((Mouse.lLastX <> 0) or (Mouse.lLastY <> 0)) and (Mouse.ulExtraInformation <> DWORD(-1)) then
 begin
  FillChar(SimInput,SizeOf(SimInput),0);
  SimInput.Itype := INPUT_MOUSE;
  SimInput.mi.dx := -2 * Mouse.lLastX;
  SimInput.mi.dy := -2 * Mouse.lLastY;
  SimInput.mi.dwFlags := MOUSEEVENTF_MOVE;
  SimInput.mi.dwExtraInfo := DWORD(-1);
  SendInput(1,SimInput,SizeOf(SimInput));
 end;
end;

procedure TfMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
 RawInputDevice: PRawInputDevice;
begin
New(RawInputDevice);
try
 RawInputDevice^.usUsagePage := $01;
 RawInputDevice^.usUsage := $02; //mouse
 RawInputDevice^.dwFlags := RIDEV_INPUTSINK;
 RawInputDevice^.hwndTarget := Handle;
 If not RegisterRawInputDevices(RawInputDevice,1,SizeOf(TRawInputDevice)) then
  raise Exception.Create('Raw input registration failed.');
finally
 Dispose(RawInputDevice);
end;
end;

procedure TfMainForm.tmrOffTimerTimer(Sender: TObject);
begin
close;
end;

end.

WinRawInput je moje unita, tak ji kdyžtak vymaž - mám ji tam protože moje delphi (7) podle všeho nemaj nikde věci potřebný pro RawInput, v novějších už to snad je. Timer tam je pro jistotu - automaticky to vypne kdyby něco.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
13. 1. 2015   #198056

To pochopitelně není, ale když se pouštíš do něčeho takového tak jsem předpokládal že už v dané oblasti něco znáš. Nevadí, zkusím napsat jednoduchou ukázku jak na to.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
13. 1. 2015   #198054

V tom případě máš alespoň část řešení v těch odkazech. RawInput použít na odchyt pohybu myšky a pomocí SendInput pak poslat kurzor na opačnou stranu. Asi bude problém v tom, zabránit systému v původním pohybu, ale nemíním to teď zkoušet. Až budeš něco mít tak možná popojedem.

Sniper
Delphi › Změna pohybu myši
13. 1. 2015   #198029
Sniper
Delphi › Kostka - člověče nezlob se
31. 12. 2014   #197748

Vlákna - vytvořil bych potomka TThread a tam bych to řešil (celkově to je trochu komplexnější, než to řešit na fóru jedním příspěvkem). Když zadáš do googlu "delphi threads" nebo "delphi TThread" tak ti vyjede hromada návodů a ukázek jak na to, včetně synchronizací atp.

Ohledně animace - to záleží jak to vlastně kreslíš. Předpokládám že OGL nebo DX se nekoná a kreslíš to buď pomocí canvasu nebo používáš VCL a hýbeš s obrázky po formu. No zase bych použil timer, vytvořil bych si objekt který bude spravovat animace a vždy, když budu chtít něčím pohnout tak tam zadám novou animaci a timer to ve svém eventu bude animovat (bude to posouvat podle uběhlého času o daný vektor). Když animace doběhne tak bych ji ze správce vymazal aby tam nesmrděla.
Nedávno jsem z nudy udělal prográmek na "simulaci" orbit, a tam je taky jednoduchá animace (kreslená do canvasu), tak se můžeš inspirovat: http://uloz.to/…imulator-zip

Sniper
Delphi › Kostka - člověče nezlob se
30. 12. 2014   #197719

Program se zasekne protože běží ten cyklus a nezpracovávají se zprávy windows (neber si to osobně, ale na tebe asi moc pokročilá záležitost) => program neodpovídá. Obecně řečeno, když děláš něco co trvá dlouho (zpracování dat např.), dělej to v pracovním vlákně. Pokud to musí běžet v GUI vlákně, tak se do výpočtu vkládá Application.ProcessMessages, což donutí vlákno zpracovat zprávy co se nahromadily ve frontě a až pak pokračovat dál ve výpočtu.

Sniper
Delphi › Kostka - člověče nezlob se
30. 12. 2014   #197715

@lukas.balaz

Prosimtě když o tom nic nevíš tak neraď dokavaď si o tom něco nepřečteš. Tohle je zjevně dělaný v okně pomocí VCL, tak jaký "vypiš do konzole" proboha!

Jak je napsáno na tom stackoveflow - tohle běží v GUI vlákně, takže nepoužívat sleep (popravdě nedoporučuju ho používat nikde a nikdy). Důvod proč to nefunguje je jednoduchý, máš to napsaný v cyklu, přičemž ten proběhne celý aniž bys aktualizoval UI, takže se nezobrazí obrázky mezi, jen ten poslední protože UI se aktualizuje (překreslí) až když cyklus doběhne.

Takhle nějak bych to asi pořešil já (pomocí timeru - stačí přidat na form timer, nastavit mu interval podle libosti a enabled na false):

procedure TfMainForm.Kostka(N: Integer);
begin
// nějaká animace, načtení obrázku atp.
end;

procedure TfMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Randomize;
end;

procedure TfMainForm.tmrAnimujKostkuTimer(Sender: TObject);
var
 N: Integer;
begin
repeat
 N := Random(6);
until N <> tmrAnimujKostku.Tag;
tmrAnimujKostku.Tag := N;
Kostka(N);
end;

procedure TfMainForm.btnStartStopClick(Sender: TObject);
begin
tmrAnimujKostku.Enabled := not tmrAnimujKostku.Enabled;
end;
Sniper
Pascal › Pascal - Dlouhá Čísla
29. 11. 2014   #196647

S běžnými typy to nejde, musíš použít nějakou na to určenou knihovnu. Bohužel s tím nemám žádné zkušenosti, takže ti neporadím konkrétně, ale hledej něco ve smyslu "arbitrary precision numbers/arithmetic".

Mimochodem extended (80bit floating point) zdaleka není omezen na 20 cifer, koneckonců jeho rozsah je někde kolem 3.6e-4951 to 1.1e4932 (skoro pět tisíc míst), ale přesnost je maximálně na 20 míst.

Sniper
Pascal › procedury a funkce
13. 11. 2014   #195992

Pokud se bavíme jenom o pascalu, tak v tom není téměř žádný rozdíl. IMHO procedura je funkce bez návratové hodnoty a naopak.
A to, že funkce nemůže vrátit více jak jeden výsledek, není pravda. "...do funkce se nemůže načíst hodnota" - nesmysl.
Kdy co používat? Tak to záleží pochopitelně co to má dělat a jestli tu návratovou hodnotu potřebuješ nebo ne, případně jak ji chceš dostat (volání funkce můžeš např. přímo vrznout do výpočtu, ale pokud dostáváš výsledek z procedury, tak ho musíš nejdřív uložit do proměnné a tu pak použít).

Snad nepíšu bludy, on mě určitě někdo doplní/opraví.
 

Sniper
Pascal › Dev Pascal, Free pascal - ob…
5. 11. 2014   #195634

Nainstaluj si Lazarus (IDE pro FPC) nebo Delphi (máš li na to $, myslím že se pořád dá sehnat free Delphi 7 Personal). A zkus sem hodit ukázku kódu, ať se máme čeho chytit.

Sniper
Pascal › potrebujem poradiť
31. 10. 2014   #195440

Už taky blbnu, cos(0) pochopitelně není 0, ale ostatní platí.

Sniper
Pascal › potrebujem poradiť
31. 10. 2014   #195438

Do školy co? Jsem nevěděl že se už ve čtvrtý třídě základky programuje - a pokud jsi dál, tak si dej facku už jenom za to, že nevíš jak vypočítat druhou mocninu!

Tu patlaninu jsem nijak blíž nezkoumal, ale dám ti pár obecných rad:

 • ošetři si hodnoty při kterých ti cos(x) vrátí nulu (ne, zdaleka to není jen při x = 0), protože dělení nulou je věc nemilá
 • goniometrické funkce očekávání vstup v radiánech, ne ve stupních
 • no a druhou mocninu x můžeš překvapivě spočítat jako x * x (pro blbý, je to "X krát X")

Sniper
Pascal › Súčin dvoch matíc
8. 10. 2014   #194713

Ty procedury se provedou, ale nic neudělají, protože máš totální bordel v proměnných. V proceduře MENU zadáváš proměnné k,l,... ale jakmile proceduru opustíš, jejich hodnota je ztracená. Pokud máš totiž dvě proměnné stejného jména, tak se přednostně pracuje s tou, která je "lokálnější", v tomto případě se tedy pracuje s parametry procedury MENU, nikoliv s globálními proměnnými. Problém je že dál v programu předáváš dalším funkcím globální proměnné, které jsou neinicializované (s největší pravděpodobností rovné nule) a cykly uvnitř funkcí VYPIS a SUCIN tudíž neproběhnou ani jednou.

Sniper
Delphi › Jak na StringGrid
27. 9. 2014   #194322

Co hledáš je vlastnost TStringGrid.Row (StringGrid1.Row), případně TStringGrid.Col (StringGrid1.Col) pro sloupec.
Mimochodem google nefunguje? Vyhledat "delphi stringgrid selected cell" a první odkaz.

Sniper
Pascal › Simulace oběhu planety v Pas…
23. 9. 2014   #194185

Tak jsem se opět dlooouze podíval na ten tvůj JS kód a našel jsem ti tu chybu. Řádek 44 (rr = ...), používáš relativní souřadnice ale výpočet předpokládá absolutní. Abych to ujasnil, u soustavy Slunce - Země to nedělá problém protože Slunce je v souřadnicích [0,0], ale když počítáš Země - Měsíc tak najednou tam cpeš jako centrum Zemi na souřadnicích [nějaký miliardy, nějaký miliardy] ale měsíc máš na [nějaký statisíce, nějaký statisíce]. Proto ti z toho lezou bláboly. Nejjednodušší řešení je místo "center.p.x - orbit.p.x" dát prostě "- orbit.p.x" (máš relativní souřadnice takže můžeš vždy předpokládat centrum v bodě [0,0]) a bude to šlapat (totéž udělej pochopitelně u Y).

Sniper
Pascal › Simulace oběhu planety v Pas…
23. 9. 2014   #194179

Zrychlení není potřeba, to je pravda.
Nemusíš zkoumat celej kód, výpočty jsou kolem řádku 350 v tom uvedeným úryvku.
Překreslování - každej frame je jinej (nemění se toliko centrální kříž a osy) tak nevim kde se co dá podle tebe ušetřit. Jestli myslíš abych to kreslil přímo do canvasu formu, tak to nelze, neb to problikává (i při doublebuffered), a použít nějakou jinou komponentu - no to už to můžu nechat jak to je. Navíc takhle si můžu nechat "vyrenderovat" obrázek ve vyšším rozlišení a uložit ho.

Sniper
Pascal › Simulace oběhu planety v Pas…
19. 9. 2014   #194094

Kdyby ses podíval na to, co jsem postnul, a hned to nezavrhnul protože "pascal sucks, javascript ftw!" (mimochodem chtěl bych vidět jak uděláš v prohlížeči skutečnou simulaci), tak uvidíš, že žádná goniometrie není potřeba a ten můj postup počítá vliv všech simulovaných těles (viz http://en.wikipedia.org/…bit_modeling#…).

Co tam je za chybu nevim, ale koukám že neuchováváš vektor rychlosti ani zrychlení, což je jaksi potřeba, tudíž ty výpočty nemůžou dávat smysl.

Sniper
Pascal › Simulace oběhu planety v Pas…
19. 9. 2014   #194079

Tak mi to nedalo a taky jsem se o něco pokusil. Psal jsem to v Delphi 7, takže to sice není čistý Pascal, ale popravdě, kdo v něm dneska ještě seriózně dělá? Na inspiraci to bude snad dobrý.

Podstatná část:

unit OrbitalSystem;

interface

const
 G       = 6.673e-11; (* gravitational constant [N(m/kg)^2] *) 
 ReducedG   = 6.673;   (* by 10^-11 *) 
 def_TimeStep = 60;     (* [s] *)
 cTrailSteps  = 100;
 def_TrailTime = 1000000;  (* [s] *)

type
 TVector3e = Array[0..2] of Extended;

 TVector3er = packed record
  X: Extended;
  Y: Extended;
  Z: Extended;
 end;

 TTrailArray = Array[0..Pred(cTrailSteps)] of TVector3e;

const
 ZeroVector3e: TVector3e = (0.0,0.0,0.0);
 
//==============================================================================

type
 TBody = class(TObject)
 private
  fCenterBody:    TBody;
  fIdentifier:    TGUID;
  fName:       String;
  fReducedValues:   Boolean;
  fMass:       Extended;
  fPosition:     TVector3e;
  fVelocity:     TVector3e;
  fAcceleration:   TVector3e;
  fElapsedTime:    Int64;
  fData:       Pointer;
  fInteractingBodies: Array of TBody;
  fStoreTrail:    Boolean;
  fTrailTime:     Int64;
  fTrailStep:     Int64;
  fTrailCount:    Integer;
  fTrailLast:     Int64;
  fTrail:       TTrailArray;
  Function GetInteractingBody(Index: Integer): TBody;
  Function GetInteractingBodiesCount: Integer;
  procedure SetStoreTrail(Value: Boolean);
  procedure SetTrailTime(Value: Int64);
  Function GetTrail(Index: Integer): TVector3e;
 protected
  Function IndexOfBody(Identifier: TGUID): Integer; virtual;
 public
  constructor Create(CenterBody: TBody; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e);
  destructor Destroy; override;
  procedure AddInteractingBody(Body: TBody); virtual;
  procedure RemoveInteractingBody(Body: TBody); virtual;
  procedure ClearInteractingBodies; virtual;
  procedure CalculateVectors(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep); virtual;
  procedure MoveByVector(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep); virtual;
  procedure MakeTrail; virtual;
  property CenterBody: TBody read fCenterBody;
  property Identifier: TGUID read fIdentifier;
  property Name: String read fName write fName;
  property ReducedValues: Boolean read fReducedValues write fReducedValues;
  property Mass: Extended read fMass write fMass;
  property Position: TVector3e read fPosition write fPosition;
  property PositionX: Extended read fPosition[0] write fPosition[0];
  property PositionY: Extended read fPosition[1] write fPosition[1];
  property PositionZ: Extended read fPosition[2] write fPosition[2];
  property Velocity: TVector3e read fVelocity write fVelocity;
  property VelocityX: Extended read fVelocity[0] write fVelocity[0];
  property VelocityY: Extended read fVelocity[1] write fVelocity[1];
  property VelocityZ: Extended read fVelocity[2] write fVelocity[2];
  property Acceleration: TVector3e read fAcceleration write fAcceleration;
  property AccelerationX: Extended read fAcceleration[0] write fAcceleration[0];
  property AccelerationY: Extended read fAcceleration[1] write fAcceleration[1];
  property AccelerationZ: Extended read fAcceleration[2] write fAcceleration[2];
  property ElapsedTime: Int64 read fElapsedTime;
  property InteractingBodies[Index: Integer]: TBody read GetInteractingBody;
  property InteractingBodiesCount: Integer read GetInteractingBodiesCount;
  property Data: Pointer read fData write fData;
  property StoreTrail: Boolean read fStoreTrail write SetStoreTrail;
  property TrailTime: Int64 read fTrailTime write SetTrailTime;
  property TrailStep: Int64 read fTrailStep;
  property TrailCount: Integer read fTrailCount;
  property Trail[Index: Integer]: TVector3e read GetTrail;
 end;
 
//============================================================================== 

 TBodyEvent = procedure(Sender: TObject; Body: TBody) of object;

 TOrbitalSystem = class(TObject)
 private
  fElapsedTime:  Int64;
  fBodies:    Array of TBody;
  fOnBodyCreate: TBodyEvent;
  fOnBodyDestroy: TBodyEvent;
  Function GetBody(Index: Integer): TBody;
  Function GetBodiesCount: Integer;
 protected
  Function CheckDistances(Body: TBody): Boolean; virtual;
  procedure AddInteractingBodyToSystem(Body: TBody); virtual;
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  Function IndexOfBody(Body: TBody): Integer; overload; virtual;
  Function IndexOfBody(BodyIdentifier: TGUID): Integer; overload; virtual;
  Function IndexOfBody(BodyName: String): Integer; overload; virtual;
  Function AddBody(CenterBody: TBody; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e): TBody; overload; virtual;
  Function AddBody(CenterBodyIdx: Integer; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e): TBody; overload; virtual;
  Function RemoveBody(Body: TBody): Integer; virtual;
  procedure DeleteBody(Index: Integer); virtual;
  procedure ClearBodies; virtual;
  procedure ProcessStep(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep); virtual;
  procedure SetReducedMode(Active: Boolean);
  property ElapsedTime: Int64 read fElapsedTime;
  property Bodies[Index: Integer]: TBody read GetBody;
  property BodiesCount: Integer read GetBodiesCount;
  property OnBodyCreate: TBodyEvent read fOnBodyCreate write fOnBodyCreate;
  property OnBodyDestroy: TBodyEvent read fOnBodyDestroy write fOnBodyDestroy;
 end;

 Function Vector3e(X,Y,Z: Extended): TVector3e;
 Function Vector3eToStr(Vector: TVector3e; Rounding: Integer = MAXINT): String;
 Function AddVectors(Vec1,Vec2: TVector3e): TVector3e;
 Function SubstractVectors(Vec1,Vec2: TVector3e): TVector3e;
 Function VectorScalarMultiply(Vector: TVector3e; Scalar: Extended): TVector3e;
 Function PointsDistance(Pt1,Pt2: TVector3e): Extended;
 Function VectorMagnitude(Vector: TVector3e): Extended;
 Function OppositeVector(Vector: TVector3e): TVector3e;

implementation

uses
 SysUtils, Math;

Function Vector3e(X,Y,Z: Extended): TVector3e;
begin
Result[0] := X;
Result[1] := Y;
Result[2] := Z;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function Vector3eToStr(Vector: TVector3e; Rounding: Integer = MAXINT): String;
begin
If Rounding < MAXINT then
 Result := '[X: ' + FloatToStr(RoundTo(Vector[0],Rounding)) +
      '; Y: ' + FloatToStr(RoundTo(Vector[1],Rounding)) +
      '; Z: ' + FloatToStr(RoundTo(Vector[2],Rounding)) + ']'
else
 Result := '[X: ' + FloatToStr(Vector[0]) +
      '; Y: ' + FloatToStr(Vector[1]) +
      '; Z: ' + FloatToStr(Vector[2]) + ']';
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function AddVectors(Vec1,Vec2: TVector3e): TVector3e;
begin
Result[0] := Vec1[0] + Vec2[0];
Result[1] := Vec1[1] + Vec2[1];
Result[2] := Vec1[2] + Vec2[2];
end;

Function SubstractVectors(Vec1,Vec2: TVector3e): TVector3e;
begin
Result[0] := Vec1[0] - Vec2[0];
Result[1] := Vec1[1] - Vec2[1];
Result[2] := Vec1[2] - Vec2[2];
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function VectorScalarMultiply(Vector: TVector3e; Scalar: Extended): TVector3e;
begin
Result[0] := Vector[0] * Scalar;
Result[1] := Vector[1] * Scalar;
Result[2] := Vector[2] * Scalar;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function PointsDistance(Pt1,Pt2: TVector3e): Extended;
begin
Result := Sqrt(Sqr(Pt1[0] - Pt2[0]) + Sqr(Pt1[1] - Pt2[1]) + Sqr(Pt1[2] - Pt2[2]));
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function VectorMagnitude(Vector: TVector3e): Extended;
begin
Result := Sqrt(Sqr(Vector[0]) + Sqr(Vector[1]) + Sqr(Vector[2]));
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function OppositeVector(Vector: TVector3e): TVector3e;
begin
Result[0] := -Vector[0];
Result[1] := -Vector[1];
Result[2] := -Vector[2];
end;

//==============================================================================
//******************************************************************************
//==============================================================================

Function TBody.GetInteractingBody(Index: Integer): TBody;
begin
If (Index >= Low(fInteractingBodies)) and (Index <= High(fInteractingBodies)) then
 Result := fInteractingBodies[Index]
else raise Exception.Create('TBody.GetInteractingBody: Index (' + IntToStr(Index) + ') out of bounds.');
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TBody.GetInteractingBodiesCount: Integer;
begin
Result := Length(fInteractingBodies);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.SetStoreTrail(Value: Boolean);
begin
If Value <> fStoreTrail then
 begin
  If Value then
   begin
    fTrailCount := 0;
    fTrailLast := -fTrailStep + 1;
   end
  else fTrailCount := 0;
  fStoreTrail := Value;
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.SetTrailTime(Value: Int64);
begin
fTrailCount := 0;
fTrailTime := Value;
fTrailStep := Round(Value / cTrailSteps);
fTrailLast := -fTrailStep + 1;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TBody.GetTrail(Index: Integer): TVector3e;
begin
If (Index >= 0) and (Index < fTrailCount) then
 Result := fTrail[Index]
else raise Exception.Create('TBody.GetTrail: Index (' + IntToStr(Index) + ') out of bounds.');
end;

//==============================================================================

Function TBody.IndexOfBody(Identifier: TGUID): Integer;
begin
If Length(fInteractingBodies) > 0 then
 For Result := Low(fInteractingBodies) to High(fInteractingBodies) do
  If IsEqualGUID(Identifier,fInteractingBodies[Result].Identifier) then Exit;
Result := -1;
end;

//==============================================================================

constructor TBody.Create(CenterBody: TBody; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e);
begin
inherited Create;
fCenterBody := CenterBody;
CreateGUID(fIdentifier);
fName := GUIDToString(fIdentifier);
fReducedValues := True;
fMass := Mass;
If Assigned(CenterBody) then
 begin
  fPosition := AddVectors(InitialPosition,CenterBody.Position);
  fVelocity := AddVectors(InitialVelocity,CenterBody.Velocity);
 end
else
 begin
  fPosition := InitialPosition;
  fVelocity := InitialVelocity;
 end;
fAcceleration := ZeroVector3e;
fElapsedTime := 0;
SetLength(fInteractingBodies,0);
fStoreTrail := True;
SetTrailTime(def_TrailTime);
fTrailCount := 0;
fTrailLast := -fTrailStep + 1;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

destructor TBody.Destroy;
begin
ClearInteractingBodies;
inherited;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.AddInteractingBody(Body: TBody);
begin
If not IsEqualGUID(Body.Identifier,Self.Identifier) and (IndexOfBody(Body.Identifier) < 0) then
 begin
  SetLength(fInteractingBodies,Length(fInteractingBodies) + 1);
  fInteractingBodies[High(fInteractingBodies)] := Body;
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.RemoveInteractingBody(Body: TBody);
var
 Index,i: Integer;
begin
If Body = fCenterBody then fCenterBody := nil;
Index := IndexOfBody(Body.Identifier);
If Index >= 0 then
 begin
  For i := Index to Pred(High(fInteractingBodies)) do
   fInteractingBodies[i] := fInteractingBodies[i + 1];
  SetLength(fInteractingBodies,Length(fInteractingBodies) - 1)
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.ClearInteractingBodies;
begin
SetLength(fInteractingBodies,0);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.CalculateVectors(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep);
(*
 Ai = (G * Mj * (Pj - Pi)) / (Rij ^ 3)

 Ai - resulting acceleration vector
 G  - gravitational constant
 Mj - mass of interacting body
 Pj - position vector of interacting body
 Pi - position vector of this body
 Rij - distance between both bodies
*)
var
 TempAccVector: TVector3e;
 i,j:      Integer;
 Distance:    Extended;
 BigG:      Extended;
begin
If ReducedValues then BigG := ReducedG
 else BigG := G;
fAcceleration := ZeroVector3e;
For i := Low(fInteractingBodies) to High(fInteractingBodies) do
 begin
  Distance := PointsDistance(fInteractingBodies[i].Position,Self.Position);
  TempAccVector := ZeroVector3e;  
  For j := Low(TVector3e) to High(TVector3e) do
   TempAccVector[j] := (BigG * fInteractingBodies[i].Mass * (fInteractingBodies[i].Position[j] - Self.Position[j])) / Power(Distance,3);
  fAcceleration := AddVectors(fAcceleration,TempAccVector);
 end;
fVelocity := AddVectors(fVelocity,VectorScalarMultiply(fAcceleration,TimeDelta));
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.MoveByVector(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep);
begin
fPosition := AddVectors(fPosition,VectorScalarMultiply(fVelocity,TimeDelta));
fElapsedTime := fElapsedTime + TimeDelta;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TBody.MakeTrail;
begin
If fStoreTrail then
 If (fElapsedTime - fTrailLast) > fTrailStep then
  begin
   If fTrailCount >= cTrailSteps then
    begin
     fTrailCount := cTrailSteps;
     Move(fTrail[1],fTrail[0],(cTrailSteps - 1) * SizeOf(TVector3e));
    end
   else Inc(fTrailCount);
   If Assigned(fCenterBody) then
    fTrail[Pred(fTrailCount)] := SubstractVectors(fPosition,fCenterBody.Position)
   else
    fTrail[Pred(fTrailCount)] := fPosition;
   fTrailLast := fElapsedTime;
  end;
end;

//==============================================================================
//******************************************************************************
//==============================================================================

Function TOrbitalSystem.GetBody(Index: Integer): TBody;
begin
If Length(fBodies) > 0 then
 begin
  If (Index >= Low(fBodies)) and (Index <= High(fBodies)) then
   Result := fBodies[Index]
  else
   raise Exception.Create('TOrbitalSystem.GetBody: Index (' + IntToStr(Index) + ') out of bounds.');
 end
else Result := nil;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TOrbitalSystem.GetBodiesCount: Integer;
begin
Result := Length(fBodies);
end;

//==============================================================================

Function TOrbitalSystem.CheckDistances(Body: TBody): Boolean;
var
 i: Integer;
begin
Result := True;
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 If PointsDistance(fBodies[i].Position,Body.Position) = 0 then
  begin
   Result := False;
   Break;
  end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TOrbitalSystem.AddInteractingBodyToSystem(Body: TBody);
var
 i: Integer;
begin
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 begin
  fBodies[i].AddInteractingBody(Body);
  Body.AddInteractingBody(fBodies[i]);
 end;
end;

//==============================================================================

constructor TOrbitalSystem.Create;
begin
inherited Create;
fElapsedTime := 0;
SetLength(fBodies,0);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

destructor TOrbitalSystem.Destroy;
begin
ClearBodies;
inherited;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TOrbitalSystem.IndexOfBody(Body: TBody): Integer;
begin
If Length(fBodies) > 0 then
 For Result := Low(fBodies) to High(fBodies) do
  If fBodies[Result] = Body then Exit;
Result := -1;
end;

//---                                    ---

Function TOrbitalSystem.IndexOfBody(BodyIdentifier: TGUID): Integer;
begin
If Length(fBodies) > 0 then
 For Result := Low(fBodies) to High(fBodies) do
  If IsEqualGUID(fBodies[Result].Identifier, BodyIdentifier) then Exit;
Result := -1;
end;

//---                                    ---

Function TOrbitalSystem.IndexOfBody(BodyName: String): Integer;
begin
If Length(fBodies) > 0 then
 For Result := Low(fBodies) to High(fBodies) do
  If AnsiSameText(fBodies[Result].Name, BodyName) then Exit;
Result := -1;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TOrbitalSystem.AddBody(CenterBody: TBody; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e): TBody;
begin
Result := nil;
If Assigned(CenterBody) and (IndexOfBody(CenterBody) < 0) then
 raise Exception.Create('TOrbitalSystem.AddBody: Passed CenterBody is not in list of system bodies.');
Result := TBody.Create(CenterBody,Mass,InitialPosition,InitialVelocity);
If not CheckDistances(Result) then
 begin
  FreeAndNil(Result);
  raise Exception.Create('TOrbitalSystem.AddBody: Detected zero distance to other body.');
 end;
SetLength(fBodies,Length(fBodies) + 1);
fBodies[High(fBodies)] := Result;
AddInteractingBodyToSystem(Result);
If Assigned(fOnBodyCreate) then fOnBodyCreate(Self,Result); 
end;

//---                                    ---

Function TOrbitalSystem.AddBody(CenterBodyIdx: Integer; Mass: Extended; InitialPosition, InitialVelocity: TVector3e): TBody;
begin
If (Length(fBodies) > 0) and (CenterBodyIdx >= Low(fBodies)) and (CenterBodyIdx <= High(fBodies)) then
 Result := AddBody(fBodies[CenterBodyIdx],Mass,InitialPosition,InitialVelocity)
else
 Result := AddBody(nil,Mass,InitialPosition,InitialVelocity);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

Function TOrbitalSystem.RemoveBody(Body: TBody): Integer;
begin
Result := IndexOfBody(Body);
If Result >= 0 then DeleteBody(Result);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TOrbitalSystem.DeleteBody(Index: Integer);
var
 i: Integer;
begin
If Length(fBodies) > 0 then
 begin
  If (Index >= Low(fBodies)) and (Index <= High(fBodies)) then
   begin
    For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
     fBodies[i].RemoveInteractingBody(fBodies[Index]);
    If Assigned(fOnBodyDestroy) then fOnBodyDestroy(Self,fBodies[Index]);
    fBodies[Index].Free;
    For i := Index to Pred(High(fBodies)) do
     fBodies[i] := fBodies[i + 1];
    SetLength(fBodies,Length(fBodies) - 1)
   end
  else
   raise Exception.Create('TOrbitalSystem.DeleteBody: Index (' + IntToStr(Index) + ') out of bounds.');
 end;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TOrbitalSystem.ClearBodies;
var
 i: Integer;
begin
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 begin
  If Assigned(fOnBodyDestroy) then fOnBodyDestroy(Self,fBodies[i]);
  fBodies[i].Free;
 end;
fElapsedTime := 0;
SetLength(fBodies,0);
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TOrbitalSystem.ProcessStep(TimeDelta: LongWord = def_TimeStep);
var
 i: Integer;
begin
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 fBodies[i].CalculateVectors(TimeDelta);
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 fBodies[i].MoveByVector(TimeDelta);
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 fBodies[i].MakeTrail; 
fElapsedTime := fElapsedTime + TimeDelta;
end;

//------------------------------------------------------------------------------

procedure TOrbitalSystem.SetReducedMode(Active: Boolean);
var
 i: Integer;
begin
For i := Low(fBodies) to High(fBodies) do
 fBodies[i].ReducedValues := Active;
end;  

end.


Funguje to bez problémů na jakýkoliv počet těles. Ale moc jsem neřešil přesnost, takže pokud se to bude překládat v něčem, co 80bit Extended nahradí za 64bit Double, tak by mohl být problém. A taky pozor na výpočetní náročnost, roste exponenciálně s každým dalším tělesem (výkonovou optimalizaci jsem nedělal a dělat nebudu).

A tady je komplet program kde je vše včetně kreslení s proměnlivým zoomem atd.(není moc otestovaný ale snad poběží): http://uloz.to/…imulator-zip
 

Sniper
Pascal › Důvody členění programu na m…
8. 8. 2014   #192804
Sniper
Delphi › Jak na StringGrid
7. 7. 2014   #191890

Jsi si jistý, že chyba vzniká zrovna na tomhle řádku? Jak máš deklarované proměnné x11 a q (jaký typ)? Když převádíš text, u něhož si nejsi na 100% jistý co obsahuje, tak nepoužívej obyčejné StrToXXX konverze, ale StrToXXXDef nebo TryStrToXXX.

Sniper
Delphi › Potíže s cykly v programu do…
8. 6. 2014   #190888

Hooo, to je ale divočina. Tak popořádku...

 • nepoužívej typ real (beztak se to castne na double)
 • proč nepoužíváš dynamický array?
 • TPole máš daný nebo je to tvoje práce? Nějak jsem nepochopil proč to vypadá jak to vypadá (dvourozměrné pole 2x100).
 • nepřistupuj v běžných procedurách k vnějším instancím objektů; potřebuješ-li je, předej je parametrem
 • není-li to nezbytně nutné, nepoužívej nikdy globální proměnné
 • pokud převádíš textový vstup od uživatele, nikdy nepoužívej StrToXXX, ale TryStrToXXX nebo StrToXXXDef

Hlavní problém je, jak máš nadefinovaný to pole - pleteš si pak indexy a proto ti to vyhazuje hovadiny. Pokud chceš mít souřadnice jako float, ne jako integer co mám já, tak ho nadeklaruj třeba takhle: 

type
 TFloatPoint = record
  X: Single;
  Y: Single;
 end;

 TPoints = Array of TFloatPoint;


A nebo, pokud mermomocí potřebuješ proměnlivý počet složek souřadnice, to můžeš nadeklarovat třeba: 

type
 TFloatPoint = Array[0..ElementsCount - 1] of Single;

 TPoints = Array of TFloatPoint;

Každopádně si změň to pole, uvidíš že se v tom pak sám líp vyznáš.

Sniper
Delphi › Potíže s cykly v programu do…
8. 6. 2014   #190883

Teda neověřoval jsem to matematicky, ale zdá se mi, že to funguje. Je otázka co jsi tam změnil. Taky se nenech zmást "Point 1" & "Point 2", jejich indexy jsou až za křížkem.

Sniper
Delphi › Potíže s cykly v programu do…
8. 6. 2014   #190881

Mimochodem koukám že jsem sem dal blbej kus kódu, tohle vyhodí největší vzdálenost, funkce ShortestDistance má vypadat takhle: 

Function ShortestDistance(Points: TPoints; out Pt1Idx,Pt2Idx: Integer): Double;
var
 i,j:   Integer;
 Distance: Double;
begin
Pt1Idx := -1;
Pt2Idx := -1;
Result := MAXDOUBLE;
For i := Low(Points) to Pred(High(Points)) do
 For j := Succ(i) to High(Points) do
  begin
   Distance := Sqrt(Sqr(Points[i].X - Points[j].X) + Sqr(Points[i].Y - Points[j].Y));
   If Distance < Result then
    begin
     Result := Distance;
     Pt1Idx := i;
     Pt2Idx := j;
    end;
  end;
end;
Sniper
Delphi › Potíže s cykly v programu do…
8. 6. 2014   #190880

#5 Kit
Pravda s tou semestrálkou. Ale jak bys tedy počítal druhou odmocninu? Jediné, co mě napadá je Math.Power(N,0.5). Případně, pokud by šlo jenom o porovnání a vlastní vzdálenost by mě nezajímala, tak by se odmocnění mohlo vypustit úplně.

Sniper
Delphi › Potíže s cykly v programu do…
8. 6. 2014   #190876

Tohle je semestrálka?! Trochu jsem se nudil, tak jsem to zkusil napatlat. Takhle bych to viděl já po max. půlhodince "práce":

uses
 Math;

type
 TPoints = Array of TPoint;

procedure GenerateArray(var Points: TPoints; Count: Integer; Min, Max: Integer);
var
 i: Integer;
begin
SetLength(Points,Count);
Randomize;
For i := Low(Points) to High(Points) do
 begin
  Points[i].X := RandomRange(Min,Succ(Max));
  Points[i].Y := RandomRange(Min,Succ(Max));
 end;
end;

Function ShortestDistance(Points: TPoints; out Pt1Idx,Pt2Idx: Integer): Double;
var
 i,j:   Integer;
 Distance: Double;
begin
Pt1Idx := -1;
Pt2Idx := -1;
Result := 0;
For i := Low(Points) to Pred(High(Points)) do
 For j := Succ(i) to High(Points) do
  begin
   Distance := Sqrt(Sqr(Points[i].X - Points[j].X) + Sqr(Points[i].Y - Points[j].Y));
   If Distance > Result then
    begin
     Result := Distance;
     Pt1Idx := i;
     Pt2Idx := j;
    end;
  end;
end;

procedure TfrmMainForm.btnGenerateClick(Sender: TObject);
var
 Points:   TPoints;
 Idx1,Idx2: Integer;
 Distance:  Double;
 i:     Integer;
begin
GenerateArray(Points,StrToIntDef(lePointsCount.Text,0),
       StrToIntDef(leCoordMin.Text,0), StrToIntDef(leCoordMax.Text,100));
sgPoints.RowCount := Length(Points);
For i := Low(Points) to High(Points) do
 begin
  sgPoints.Cells[0,i] := IntToStr(Points[i].X);
  sgPoints.Cells[1,i] := IntToStr(Points[i].Y);
 end;
Distance := ShortestDistance(Points,Idx1,Idx2);
If (Idx1 >= 0) and (Idx2 >= 0) then
 ShowMessage('Shortest distance: ' + FloatToStr(RoundTo(Distance,-3)) + sLineBreak +
       'Point 1: #' + IntToStr(Idx1) + ' [' + IntToStr(Points[Idx1].X) + ', ' + IntToStr(Points[Idx1].Y) + ']' + sLineBreak +
       'Point 2: #' + IntToStr(Idx2) + ' [' + IntToStr(Points[Idx2].X) + ', ' + IntToStr(Points[Idx2].Y) + ']')
else
 ShowMessage('Calculation failed.');
end;
Sniper
Delphi › Událost pro nový objekt
21. 3. 2014   #188491

btn.OnClick je metoda (tj. procedura objektu, kterážto má skrytý parametr Self, obsahující referenci na instanci třídy/objekt, ke kterému daná metoda patří (zjednodušeně řečeno)), ale ty tam přiřazuješ obyčejnou proceduru. Takže z té procedury button udělej metodu třeba toho formuláře, a pak to půjde. 

 TForm1 = class(TForm)
 ...
 public
  procedure Button(Sender: TObject);
 ...

procedure TForm1.Buton(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('Zpráva');
end;
Sniper
Delphi › Jeden Form a více Unit
20. 3. 2014   #188448

Nemáš nadeklarovanou tu proceduru v interface části unity, takže není zvenku vidět. Prostě do interface v unit2 dej 

procedure uloz_soubor;
Sniper
Delphi › Špatné parametry v OnSelectC…
9. 11. 2013   #183606

Když tak znova koukám na ten kód, tak tohle 

Stranka.Text := Stranky.Cells[1, Stranky.Row];


je jednoznačně špatně, má být 

Stranka.Text := Stranky.Cells[1, ARow];


Protože tahle událost je volaná PŘED vybráním nové buňky, tudíž Stranky.Row obsahuje starou souřadnici, nová je právě v těch předaných parametrech (viz nápověda delphi: The Col and Row parameters indicate the column and row indexes of the cell that is about to be selected.).

Sniper
Delphi › Špatné parametry v OnSelectC…
9. 11. 2013   #183593

Jaká verze delphi? Jaká komponenta?

Zkoušel jsem to v Delphi 7 na TStringGrid a parametry jsou správně. Nezapomeň, že se buňky číslují od nuly počítaje v to i FixedCols/FixedRows.

Sniper
Delphi › Detekce nového souboru ve sl…
5. 8. 2013   #179930
Sniper
Pascal › Zaokrouhlení na stovky
19. 6. 2013   #178199

Já bych to řešil asi takhle:

uses
 .., Math;

Function RoundUp(Num: Extended): Extended;
var
 OldMode: TFPURoundingMode;
begin
OldMode := SetRoundMode(rmUp);
try
 Result := RoundTo(Num,2);
finally
 SetRoundMode(OldMode);
end;
end; 

Vyzkoušeno v FPC, Lazarus a Delphi.

Sniper
Delphi › Aplikace Kruh
2. 6. 2013   #177137

   

For i := Low(A) to High(A) do grdPole.Lines.Add(A[i]);

Aby se to správně zobrazilo, tak tomu memu nastav neproporcionální písmo (např. Courier New).

Sniper
Pascal › Soustředné čtverce do matice
18. 5. 2013   #176303

Osobně bych to namáznul asi takhle (stejnej postup, ale je to univerzálnější, vezme to v podstatě libovolnou velikost a i obdélníkový matice):

type
 TMatrix2Di = Array of Array of Integer;

procedure FillMatrix(var Matrix: TMatrix2Di);
var
 Row,Column: Integer;
 Offset:   Integer;
begin
For Offset := 0 to (Pred(Length(Matrix)) div 2) do
 For Row := (Low(Matrix) + Offset) to (High(Matrix) - Offset) do
  For Column := (Low(Matrix[Row]) + Offset) to (High(Matrix[Row]) - Offset) do
   Matrix[Row,Column] := Offset;
end;
Sniper
Pascal › Matice - sloupec s největším…
5. 5. 2013   #175805

To, co jsi sem postnul, má několik chyb, takže to nelze přeložit. To za prvé. A za druhé - ujasni si, jak se vůbec průměr počítá, protože to, co tam počítáš, určitě není průměr, a už vůbec ne sloupce. Ale abych jenom neprudil... na rychlo smatlaný v delphi (nejsou ošetřený chyby atp.):

program UKOL;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils,
 Math;

var
 Matrix:     Array of Array of Integer; //hlavni matice
 MatrixSize:   LongWord;          //zadana velikost matice
 ColumnAverage: Double;           //prumer sloupce
 LargestAverage: Double;           //nejvetsi zaznamenany prumer
 ColumnSum:   Int64;           //soucet prvku sloupce
 Column, Row:  Integer;          //promenne cyklu
 Result:     LongWord;          //vysledek (cislo sloupce)

begin
Write('Zadejte rozmer matice (n*n): '); ReadLn(MatrixSize);
SetLength(Matrix,MatrixSize,MatrixSize);
{- Zadavani hodnot ------------------------------------------------------------}
For Row := 0 to (MatrixSize - 1) do
 For Column := 0 to (MatrixSize - 1) do
  begin
   Write('Zadejte prvek [' + IntToStr(Column + 1) + ', ' +
    IntToStr(Row + 1) + ']: ');
   ReadLn(Matrix[Column,Row]);
  end;
{- Vypocet --------------------------------------------------------------------}
LargestAverage := MinDouble;
Result := 0;
For Column := 0 to (MatrixSize - 1) do
 begin
  ColumnSum := 0;
  For Row := 0 to (MatrixSize - 1) do
   Inc(ColumnSum,Matrix[Column,Row]);
  ColumnAverage := ColumnSum / MatrixSize;
  If ColumnAverage > LargestAverage then
   begin
    LargestAverage := ColumnAverage;
    Result := Column;
   end;
 end;
{- Vypis vysledku -------------------------------------------------------------}
WriteLn;
WriteLn('Nejvetsi prumer ma sloupec ' + IntToStr(Result + 1) + ' (' +
 FloatToStr(RoundTo(LargestAverage,-5)) + ')');
WriteLn;
Write('Stiskni enter pro ukonceni programu...'); ReadLn;
end.

Můžeš se inspirovat.

Sniper
Delphi › parametr funkce jako ukazatel
18. 4. 2013   #175176

KIIV - je to tak. Já bych to udělal takhle:
 

 S_REQUEST = Record
  XNumber: Array[0..19] of Byte;
  Exp:   DWORD;
  Amt:   Array[0..12] of Byte;
  Flag:   Byte;
  SNumber: Array[0..9] of Byte;
 end;

Při týhle deklaraci má struktura velikost 48B, při použití stringu 56B (je tam navíc délka stringu plus nejspíš nějaký to zarovnání), takže stringy nepoužívat.

Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174316

Máš nějakej vzorek dat, že bych se na to kouknul?

Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174308
Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174302

Jak jsem psal, ta funkce CRC32 je ze synapse, konkrétně unita synacode. Ale v podstatě půjde použít cokoliv, co spočítá CRC stringu (možná bude třeba změnit název volané funkce).

Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174298

Co konkrétně ti není jasné?

Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174291

 Takhle nějak jsem to spíchnul:

{$DEFINE def_FullCompare}

Function DeleteItems(Source, Compare: TMemo): Integer;
var
 i:       Integer;
 TempList:    TStringList;
 CompHashArray: Array of LongWord;

 Function IsInCompare(const Line: String): Boolean;
 var
  ii:     Integer;
  LineCRC32: LongWord;
 begin
  Result := False;
  LineCRC32 := CRC32(Line);
  For ii := Low(CompHashArray) to High(CompHashArray) do
   If LineCRC32 = CompHashArray[ii] then
  {$IFDEF def_FullCompare}
    If AnsiSameStr(Line,Compare.Lines[ii]) then
  {$ENDIF}
    begin
     Result := True;
     Break;
    end;
 end;

begin
Result := 0;
If Assigned(Source) and Assigned(Compare) then
 begin
  TempList := TStringList.Create;
  try
   SetLength(CompHashArray,Compare.Lines.Count);
   For i := 0 to (Compare.Lines.Count - 1) do
    CompHashArray[i] := CRC32(Compare.Lines[i]);
   For i := 0 to (Source.Lines.Count - 1) do
    If IsInCompare(Source.Lines[i]) then Inc(Result)
     else TempList.Add(Source.Lines[i]);
   Source.Lines.Assign(TempList);
  finally
   TempList.Free;
  end;
 end;
end;

CRC32 je ze synapse, asi by se dalo použít něco jinýho, ale tohle bylo při ruce. Dalo by se to nejspíš napsat líp, tak pokud máte někdo připomínky nebo postřehy, rád se přiučím. Jináč s tím procházením od konce jsem nemyslel kvůli rychlosti, ale protože při procházení cyklem FOR a při mazání takhle několik položek přeskočí (ty, co se "sesunou" na místo aktuálně vymazané) a na konci bude přistupovat k položkám které už neexistují.

Sniper
Delphi › promazani dvou Memo s hodne…
2. 4. 2013   #174262

Předně, když v seznamu něco mažeš, tak ho procházej odzadu, jinak tě očekávají problémy.
S použitím prostředníka (dočasný seznam kam předávám to, co nemá být smazáno - jak píše KIIV) a hashování jsem se dostal na 5,1s pro porovnání a promazání 50k/14k záznamů (pseudonáhodné stringy o délce 20 - 50 znaků). Nevím, jaká máš vstupní data, ale řekl bych, že taková rychlost je dostatečná, takže tam bych to směřoval.
Nejsem si ale 100% jistý, čeho přesně chceš dosáhnout (podle kódu to vypadá, že z Memo1 chceš vymazat řádky, které se nachází i v Memo2), takže zatím nebudu postovat kód.

Sniper
Delphi › komprimátor
16. 9. 2012   #163237

Zajedno doporučuji použít streamy (filestream pro větší soubory, pokud je to jenom na menší kousky tak klidně memorystream a celej si načíst do paměti, ale to už je na tobě). Se streamem už si můžeš dělat co libo (metody Read, ReadBuffer, Write, WriteBuffer - viz. nápověda). Pokud ten komprimační algoritmus nemusíte vytvářet sami, tak já bych na komprimaci použil jednoduše zlib (je součástí delphi tuším od verze 7).

Sniper
Delphi › zmena Image za chodu z5 na d…
4. 9. 2012   #162767

Hehe, ty si to představuješ jako hurvínek válku.

takže popořadě:

- výchozí obrázek - nedá, musíš ho načíst odjinud (třeba resources - a do nich se nahrát cokoliv, velké obrázky nevyjímaje)

- soubor s obrázky - jasně, třeba ZIP archiv

- TImage nemůže (pokud je mi známo) držet víc samostatných obrázků, takže ne

Sniper
Delphi › nahled jpg obrazku, miniatur…
1. 9. 2012   #162589

Ten resize neni pomalej, ten je prostě výpočetně náročnej. Jak tu bylo zmíněno, jediný kloudný řešení jsou vlákna, tak s chutí do nich 

Sniper
Delphi › TreeView pridani aktivniho u…
30. 8. 2012   #162426

TreeView.Selected vrací vybranej node, a jestli nějakej existuje zjistíš pomocí Assigned(TreeView.Selected)

Sniper
Delphi › TreeView bez souboru + image…
24. 8. 2012   #162072
Sniper
Delphi › Pridani polozky do ComboBox
23. 8. 2012   #162033

No, a co ti brání při přidávání udělat

ComboBox.Items.Add(hodnota);

a ukládat celej seznam až na konci? Já jsem to pochopil tak (kdyžtak mě oprav), že máš form (jestli je modální je vedlejší), kde máš jeden nebo více ComboBoxů, kdy při kliku na tlačítko (nebo přes dropdown menu, to je fuk) se ti otevře další form, kde zadáš novou položku do CB a při odsouhlasení se tato přidá. Je to tak?

Sniper
Delphi › TreeView bez souboru + image…
23. 8. 2012   #162032

Teda celý jsem to nečet, ale to co uvádíš podle všeho nepatří nikam. Je to tam uvedený jako deklarace, abys věděl co použít jako parametry atp. Ta funkce je z WinAPI a ty ji budeš jenom volat, ne implementovat.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý