Anonymní profil q – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil q – Programujte.comAnonymní profil q – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 78.156.159.–

q
PHP › Upload stranky cez ftp
23. 9. 2016   #212788

#2 peter
Doufám, že jsi nějaký program a nikdo není takový debil. Pořád dokola píčoviny.

q
PHP › Upload stranky cez ftp
23. 9. 2016   #212787

#1 Koder
Takže někam nahráváš nějaký stažený systém? Neptej se co s node modules a vykašli se na nějakou minifikaci. Udělej co je v návodu k instalaci.

Přenos 20 MB by neměl trvat 20 hodin. Tak ověř rychlost a případně zase návod svého hostingu, jak tam dostat soubory.

Víc se poradit nedá.

q
Java › 2D triediace algoritmy
15. 9. 2016   #212712

To je jen na to, aby ta animace šla vidět. Nemá smysl vymýšlet něco jiného.

Další věc je, co a jak budeš vykreslovat. S tím si pohrej.

q
OS - GNU / Linux › Poslání SIGUSR1 procesu, kte…
24. 8. 2016   #212447

Já jsem myslel, že by sis napsal vlastní program, který bys takhle zpřístupnil. V obou případech můžeš určit, kdo ho může spouštět a čí práva bude mít. A co bude dělat už je na tobě.

Pokud bys to chtěl na nějaký systémový, třeba killall, protože mu můžeš dát jméno procesu. Tak by to přes sudo bylo takhle:

<apache> ALL=(<demonuser>) NOPASSWD: /usr/bin/killall -USR1 <demonprog>

Takže <apache> může jako uživatel <demonuser> bez hesla spustit killall jen s těmito parametry, nic jiného.

sudo -u <demonuser> killall -USR1 <demonprog>

Bez těch špičatých závorek, to je jen na zvýraznění.

q
C / C++ › VC6 GetTime() vs ::QueryPerf…
11. 8. 2016   #212303

Nevolej to jako funkci, jen se podívej, jakou má ta proměnná hodnotu.

q
C / C++ › Jak odkazovat na nekompletní…
10. 6. 2016   #211308

#17 oxidián
Vracíš ukazatel, ale protože to má být ukazatel, tak to... Počkat... Proto to asi nekrachne ;-)

Předtím jsi návratovou hodnotu netestoval? Tak to udělej i teď, jak už ti KIIV psal.

q
PHP › uspořádání pole
25. 5. 2016   #210930

   

function cmp($a, $b)
{
	$adate = (strpos($a, 'date') !== false);
	$bdate = (strpos($b, 'date') !== false);
	if (!($adate ^ $bdate)) return strcmp($a, $b); // oba nebo zadny
	return $adate ? -1 : 1; // jeden nebo druhy
}

$a = array('birthday', 'regdate', 'editdate');
usort($a, 'cmp');
q
PHP › uspořádání pole
25. 5. 2016   #210929

Při řazení postupně porovnáváš dvojice prvků a buď je prohodíš nebo ne.

usortu předáváš pole a jméno funkce, kterou se mají prvky porovnávat. Podívej se na ty příklady.

q
PHP › uspořádání pole
24. 5. 2016   #210917

Už jsi dělal nějaké řazení? Vždy je to o porovnávání dvou prvků. Tady řekneš, že to co obsahuje 'date', je menší než to, co ho neobsahuje. Tak to sepiš do funkce a třeba předhoď usortu.

q
C / C++ › Zarovnanie vypisu, ako na to ?
19. 5. 2016   #210796

Teda s těmi proměnnými.

cout << left << setw(35) << nazev << cislo << endl;
q
C / C++ › Zarovnanie vypisu, ako na to ?
19. 5. 2016   #210795

Takže teď tam máš něco jako toto?

cout << nazev << "   " << cislo << endl;

Tak to můžeš nahradit třeba tímto:

cout << left << setw(35) << "bbbb" << 123 << endl;
q
.NET › Debian přesměrování screen d…
18. 2. 2016   #208736

#2 Matěj Andrle
Jinak byste laskavě nemusel prznit Češtinu a screen stejně není žádný odborný výraz!

Mně teda napadlo, že asi myslí doslova screen, ale jistý si tím nejsem. Každopádně na tom vůbec nezáleží. A zrovna ty se češtinou moc neoháněj ;-)

q
C / C++ › Qt prevod pole na PPM pixmap
13. 1. 2016   #207921

Před to pole to nedáš, musel bys vytvořit nové větší a do něj pak vložit tu hlavičku a data. Nebo to nabušit primitivně jako getpixel ze zdroje, setpixel do pixmapy.

Ale podle dokumentace by mělo jít vytvořit QImage přímo z těch dat. Pokud to teda je řada RGB, tak nějak takhle?

QImage img(pImage, sirka, vyska, QImage::Format_RGB888);
QPixmap pix = QPixmap::fromImage(img);
q
Python › Okno se hned zavře
13. 1. 2016   #207919

Možná ten pythonovský program spadne ještě než dojde k tomu čekání na vstup.

Zkus ten program spustit v ide/konzoli/něco..., nebo do toho baťáku přidat na konec ještě příkaz pause, možná tam bude něco vidět.

q
PHP › escapeshellcmd háčky,čárky
25. 11. 2015   #206714

Myslím, že escapeshellcmd vyhazuje znaky neplatné podle locale. Koukni na LANG/LC_CTYPE, asi to nebude UTF-8.

q
Visual Basic › zavření terminálové aplikace…
27. 5. 2015   #202527

Jestli to máš přesně takhle, tak místo slpeep (který nic neudělá, takže ten cyklus fičí na plné obrátky) asi má být sleep.

Jinak mi možná uniká význam celého toho cyklu, ale IMHO by stačilo už tomu Run říct ať počká na dokončení, a bylo by to celé na pár řádků.

wshShell.Run "C:\POHODA_SQL\Pohoda.exe", 3, True
wshShell.Run "c:\windows\system32\logoff.exe"
q
Pascal › Rozdíl v deklaraci type a var
24. 3. 2015   #200681

var deklaruje proměnnou nějakého typu. type deklaruje nový typ, který pak můžeš použít při deklaraci proměnných. V podstatě v tom není rozdíl, ale zjednodušuje to program. K tomu dojdeš časem u složitějších programů.

q
C / C++ › Výber maximálnych hodnôt zo…
20. 3. 2015   #200506

#6 ondrej39
1. Je úplně jedno, jak tam tu adresu má, protože to vůbec neřeší.
2. Uint32 se na IPv4 adresu běžně používá. Na hodnotu 0 až 255 stačí 8 bitů a 4 * 8 je 32, víme?
3. Nepiš pořád všude nesmysly.

q
C / C++ › realizace seznamu souborů ve…
5. 3. 2015   #199799

Kolik času to procházení podle tebe zabere, že to stojí za zrychlování?

Udělej to jako normální frontu - přidávání na konec, odebírání ze začátku. Žádný seznam volných indexů nepotřebuješ.

q
C / C++ › jak správně includovat soubo…
29. 1. 2015   #198532

Je tam nastavení pro Compiler - tam přidáš cestu k includům, a pro Linker - tam přidáš cestu k libkám.

q
C / C++ › Jak pracovat s bufferem s pi…
29. 1. 2015   #198531

Délka pro memcpy by asi měla být row_stride_len. A pokud teda všechny ty hodnoty budeš hned konvertovat, tak asi ani nemá smysl to tam kopírovat.

Jinak nechápu v čem je problém. Máš tam ty jednotlivé bajty, se kterými si můžeš dělat, co chceš. Předpokládám, že ty floatové parametry mají být v rozsahu 0.0 až 1.0.

byte bR = input[pixel * 3 + 0];
byte bG = input[pixel * 3 + 1];
byte bB = input[pixel * 3 + 2];

float fR = (1.0f / 255) * bR;
float fG = (1.0f / 255) * bG;
float fB = (1.0f / 255) * bB;

float fH, fS, fV;
RGBtoHSV(fR, fG, fB, &fH, &fS, &fV)

byte bH = (byte)(fH * 255); // mozna zaokrouhlit?
byte bS = (byte)(fS * 255);
byte bV = (byte)(fV * 255);

output[pixel * 3 + 0] = bH;
output[pixel * 3 + 1] = bS;
output[pixel * 3 + 2] = bV;
q
Delphi › Stringgrid
29. 1. 2015   #198522

Tak třeba tam bude cyklus, který do buňky vloží požadovanou hodnotu a pak tu hodnotu zvýší a posune se na další buňku. S čím konkrétně si nevíš rady?

q
C / C++ › Lineární seznam
29. 1. 2015   #198518

Všechny potřebné operace už tam máš. Přidat if určitě zvládneš.

Tys to celé od někoho obšlehl a kašleš na to, viď?   

q
C / C++ › Flushall and clrsrc
29. 1. 2015   #198517

O tom dost pochybuju.

Jak si doplnit implementaci těch funkcí, tak abys dále v programu nemusel nic měnit, jsem ti napsal.

q
OS - Windows › Linuxová klávesnice
20. 1. 2015   #198219

Třeba Microsoft Keyboard Layout Creator? Osobně s ním nemám zkušenost.

q
C / C++ › Čeština v konzoli napříč pla…
20. 1. 2015   #198218

Ne, žádná magie se nekoná, funguje to jen tam, kde je to locale nainstalované a funkční (třeba fonty...).

Ty bys neměl locale měnit, ale použít to, které je v systému aktivní. Třeba ten gettext, jak ti radil Kit, automaticky volí překlad podle systému.

Případně si alternativu pro přepínání mezi "cesky" a "česky" můžeš napsat sám.

q
C / C++ › Definice pole v C (jak použí…
20. 1. 2015   #198215

#7 oxidián
Když chápeš 2, tak chápeš i 3. A ve struct můžeš deklarovat cokoliv, co kdekoliv jinde.

q
MySQL › select n-ty záznam z tabulky
18. 12. 2014   #197368

Nemůžu to teď vyzkoušet, ale nemyslím si, že MySQL 5.1 neumí offset.

Každopádně správně řešení je přes ID, jak píše Kit.

z
Java › Regulární výrazy začátečník
31. 10. 2014   #195450

To asi nebude záležitost pro regex.

Ale můžeš to teda udělat tak, že nejdřív vytáhneš ta data a až v nich pak nahradíš tu hodnotu:

String s = "A-VALUE\n<DATA>\nB-VALUE\nC-VALUE\n</DATA>\nD-VALUE\n<DATA>\nE-VALUE\nF-VALUE\n</DATA>\nG-VALUE";
StringBuffer sb = new StringBuffer();

Matcher m = Pattern.compile("<DATA>[^<]*</DATA>").matcher(s);
while (m.find()) {
	m.appendReplacement(sb, m.group().replaceAll("-VALUE\n", "-NEWVALUE\n"));
}
m.appendTail(sb);

String x = sb.toString();

System.out.println(s);
System.out.println("====");
System.out.println(x);
A-VALUE
<DATA>
B-VALUE
C-VALUE
</DATA>
D-VALUE
<DATA>
E-VALUE
F-VALUE
</DATA>
G-VALUE
====
A-VALUE
<DATA>
B-NEWVALUE
C-NEWVALUE
</DATA>
D-VALUE
<DATA>
E-NEWVALUE
F-NEWVALUE
</DATA>
G-VALUE
z
Python › Spustitelné prostředí
17. 9. 2014   #194038

Boa Constructor - Installation

Create a shortcut to start Boa Constructor. The command line to start Boa should look something like:

c:\python22\python c:\python22\wxPython\tools\boa\Boa.py

z
.NET › uloženie obrazku picturebox
17. 9. 2014   #194035

Protože kreslíš do pictureboxu a ne toho jeho image. Zkus to nějak takhle:

Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(picturebox1.Image);

g.drawimage...

g.Dispose();
z
Python › Hledaní hodnoty v range.
16. 9. 2014   #193991

Fuj! Funkce range vygeneruje řadu hodnot podle zadání a operátor in ji pak prochází a hledá požadovanou hodnotu. Navíc je to teda řada celých čísel.

Normálně to otestuj na větší-menší než rozsah.

if -20 <= hodnota < 20: # if -20 <= hodnota and hodnota < 20:
z
C / C++ › Menu sa za určitej okolnosti…
13. 8. 2014   #192946

#3 Task1337
Jasně. Tak si to nakresli.

>>> Start main
  >>> Start MoznostiMenu
    Hlavne menu. Vyber moznost:
    1) Som blbec
    2) Som prasivec
    3) Som krysa
    4) Ukoncit program
  <<< Konec MoznostiMenu
2
  >>> Start Menu
    >>> Start Moznosti2
      Vybral si si cestu prasivu. Ale ako moc?
      1) Ako cukor
      2) Ako povala stareho domu
      3) Ako pust
      4) Navrat do Hlavneho menu
4
    <<< Konec Moznosti2
    >>> Start Menu2
      >>> Start main
        >>> Start MoznostiMenu
          Hlavne menu. Vyber moznost:
          1) Som blbec
          2) Som prasivec
          3) Som krysa
          4) Ukoncit program
        <<< Konec MoznostiMenu
12
        Zadal si somarinu, teraz trp!
20
      <<< Konec main
    <<< Konec Menu2
    >>> Start MoznostiMenu
      Hlavne menu. Vyber moznost:
      1) Som blbec
      2) Som prasivec
      3) Som krysa
      4) Ukoncit program
    <<< Konec MoznostiMenu
  <<< Konec Menu
  Zadal si somarinu, teraz trp!
20
<<< Konec main
z
Java › Java pro programování kalkul…
1. 8. 2014   #192534

Ano.

z
Python › Tkinter - zatlačítkován do k…
12. 6. 2014   #191008

Nechápu. Ta StringVar buď zůstane prázdná, nebo v ní bude hodnota checku. Pokud ji předem nastavíš na platnou hodnotu, tak by tam mělo být jen "ano" nebo "ne". Proč by to pod ano psalo chyba? Buď jedno, nebo druhé...

vlasy=tki.StringVar()
vlasy.set("ano");

...
z
PHP › (Array == NULL) = 1 -> ?
3. 6. 2014   #190677

===

z
C / C++ › Hra - třídy, podtřídy, příst…
16. 5. 2014   #190249

Pro co máš ten operátor definovaný a co mu dáváš? Takhle to bude fungovat:

<< *a->batoh

Jinak je to teda fakt hrůza   

z
.NET › SharpGL - znáte stručný tuto…
7. 5. 2014   #189888

Stejně tak SharpGL je jen tenká vrstva nad OpenGL. Takže prakticky každý tutorial na OpenGL je použitelný. Mimo to SharpGL obsahuje dokumentaci i příklady.

z
C / C++ › předání parametru referencí…
15. 4. 2014   #189301

Teď jde jen o to, kde máme rozdíl, což se zřejmě nedozvíme.

z
C / C++ › předání parametru referencí…
15. 4. 2014   #189300

Leda prdlačky.

class Decimal
{
	int val;
public:
	Decimal(int v = 0) : val(0) {}
	Decimal operator + (const Decimal & d) const { return Decimal(val + d.val); }
};

Decimal d = d + Decimal(4);
Decimal e = d + 8;
z
C / C++ › předání parametru referencí…
14. 4. 2014   #189275

Takže to sčítání vlastně funguje. Jen ne takhle. Co to hlásí? Máš definovaný ten konstruktor?

z
MySQL › Problém s ON DELETE
27. 3. 2014   #188675
z
Java › úloha na výpočet jízd náklad…
25. 3. 2014   #188598

Pomoc s čím? Takhle detailně rozepsané zadání je přece paráda.

z
.NET › C# MONO
25. 3. 2014   #188597

Viem, ze v minulosti sa o MONO pisalo, ze nebezi zrovna dobre pod Linuxom.

Nesmysl.

Da sa v tom vytvorit pohodlne nieco mensie napr. pre Ubuntu pripadne Android?

To záleží, co je pro tebe "pohodlně", když se takhle ptáš.

z
C / C++ › AES dešifrovánín a zápis do…
20. 3. 2014   #188458

Délka vstupních a výstupních dat je přece stejná. +- zarovnání na násobky velikosti bloku.

z
C / C++ › FUSE operace write
17. 3. 2014   #188313

Já od samého začátku nevím, jak si představuješ, že by to mělo fungovat. To "zrcadlení" se ti nelíbí, ale zároveň pořád používáš souborové funkce. Vysvětli, čeho přesně chceš dosáhnout, a můžu/-eme ti poradit.

z
C / C++ › FUSE operace write
17. 3. 2014   #188308

Už jsem to psal. Při zápisu do souboru ve tvém FS se vyvolá ta tvá funkce fs_write. Ty v ní zapisuješ do souboru ve tvém FS, takže se zase vyvolá tvůj fs_write, který zase bude zapisovat ... a zacyklí se to až to nakonec spadne.

z
C / C++ › Herout - pointery
5. 3. 2014   #187884

Ten příklad vypisuje jednotlivé byty toho doublu, takže tam ta dereference (hvězdička) má být. A ta konverze na int se dělá implicitně, takže by to nemělo nic hlásit.

Pokud tam ale dáváš ten ukazatel, tak to pochopitelně může křičet, protože to prostě není int. Přetypováním parametru to umlčíš, ale zjevně to neděláš s vědomím, co přesně děláš, takže je to špatně.

z
C / C++ › File system pomocí FUSE
19. 2. 2014   #187522

Když ses ve fs_mkdir pokoušel volat mkdir, tak jsem předpokládal, že to děláš úmyslně, abys tu složku někde na disku vytvořil. Samozřejmě můžeš všechny informace třeba držet jen v paměti toho fs, jako je např. ten helloworld ve fuse.

Pokud ti jde o izolování nějakého programu, aby viděl jen vlastní root a jinam nemohl, tak na to je třeba chroot.

z
C / C++ › File system pomocí FUSE
18. 2. 2014   #187505

Tak si to přepiš, nebo doplň toto:

#define _GNU_SOURCE //asprintf
#include <stdlib.h> //free
...

gcc -std=c99 ...
z
C / C++ › libwave - <gl/image.h>
18. 2. 2014   #187499

Je knihovna je libimage. Zdrojáky jsou třeba tady.

z
C / C++ › File system pomocí FUSE
13. 2. 2014   #187405

A hned na hlavní stránce projektu je odkaz na seznam spousty FS přes FUSE, můžeš se na ně podívat.

Filesystems based on FUSE

z
C / C++ › File system pomocí FUSE
13. 2. 2014   #187404

Na první straně dokumentace je těch příkladů víc.

Myslím si, že je ta dokumentace dostatečná, ale pokud něčemu nerozumíš, tak se klidně zeptej.

z
C / C++ › Odstranění prvku z vektoru u…
12. 2. 2014   #187361

#16 BDS
Tak si je příště přečti   

z
Java › Java swing - JButton
30. 1. 2014   #186830

ActionListener

z
Java › sachovnica
30. 1. 2014   #186810

Asi tak, že tam nebudeš mít natvrdo A1, ale tu danou pozici...

z
Assembler › LBA přímo z IO portů?
28. 1. 2014   #186756

Přesně tak, jak se píše na tom odkazovaném dokumentu.

device/head port, bit 6

z
PHP › Odeslání SMS pomocí cURL
28. 1. 2014   #186755

#1 Nikishek
Pošli dva requesty. Prvním dostaneš cookies a druhým pak pošleš login (spolu s těmi cookies).

z
PHP › Odeslání SMS pomocí cURL
28. 1. 2014   #186754

#9 Matěj Andrle
Ty jsi zase chytrej...

z
C / C++ › Přístup do struktury
27. 1. 2014   #186733

Teda to už dělá, ale asi to není to, co chceš...

z
C / C++ › Přístup do struktury
27. 1. 2014   #186732

Takže to jde zkompilovat. Teď ještě, aby to dělalo to, co má   

z
Pascal › Prosim poradit se zadanim
20. 1. 2014   #186466

Ne, binárně. file, file of byte, nebo tak nějak.

z
PHP › PHP - file_get_contents / fw…
17. 1. 2014   #186393

Tu nulu dostaneš při čtení (resp. FALSE, nebo prázdný řetězec), pokud právě probíhá zápis.

Kitovo řešení bych rozšířil o test výsledku čtení:

$dollarsx = (int) file_get_contents("../../totalR.txt");
if ($dollarsx > 0) file_put_contents("../../totalR.txt", $dollarsx+1);

Jinak je v PHP na synchronizaci přístupu k souboru funkce flock.

z
Hardware › Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3,…
15. 1. 2014   #186374

Ta druhá hodnota je aktuální frekvence. Pokud zrovna není potřeba plný výkon, tak se frekvence sníží do "úsporného režimu".

z
PHP › preg_match_all a multiline
7. 1. 2014   #186054
z
Python › Odstranění čárky z čísla
4. 12. 2013   #184765

   

>>> "78,423".replace(",", "")
'78423'
z
Java › předání matice jako parametru
4. 12. 2013   #184763

   

... main(String[] args)
{
  ...
  int[][] pole ...
  ...
  vypis2D(pole)
  ...
}

... vypis2D(int[][] pole)
{
  ...
}
z
OS - GNU / Linux › Unix/linux bash prikaz na zo…
3. 12. 2013   #184703

Řádky textu můžeš seřadit programem sort.

z
Java › Prosím o radu! :)
3. 12. 2013   #184702

Operátor == porovnává reference, tj. jestli obě odkazují na ten samý objekt. Na porovnání řetezců podle jejich obsahu je metoda String.equals().

y.equals("Cerna")
z
Assembler › Proč se VBR zapisuje do 7C00h?
2. 12. 2013   #184668

OS jako cokoliv, co běží po BIOSu. Pokud je to typický OS, který spouští další uživatelské programy, kterým poskytuje služby a nemá tam žádná vlastní data (nebo na to program kašle, jako některé programy pro MS-DOS), tak tu paměť mohou využívat i ty programy.

A za IVT jsou teda ještě data BIOSu, dál už je to asi volné.

z
Assembler › Proč se VBR zapisuje do 7C00h?
2. 12. 2013   #184664

Je k dispozici operačnímu systému.

z
Assembler › Proč se VBR zapisuje do 7C00h?
2. 12. 2013   #184658

Historický pozůstatek, poslední 1 KiB z 32 KiB. Na 0:0 je Interrupt Vector Table.

z
Java › JAVAFX Strileni a AI problem
27. 11. 2013   #184487

1) Asi se bude aspoň natáčet a pohybovat směrem k protivníkovi. V čem je problém?
2) Můžeš třeba na property pozice pověsit ChangeListener a při změně testovat kolizi. V čem je problém?

z
.NET › notifyicon mi nefunguje
27. 11. 2013   #184438

Ty v tom příkladu, na který tě odkázal JoDiK, někde vidíš WriteLine ?

notifyIcon1.Text = "Form1 (NotifyIcon example)";
notifyIcon1.Visible = true;
z
MS SQL › sql zřetězení tří tabulek -…
14. 11. 2013   #183902

Tak ještě podobně připojíš tu třetí tabulku ([studenti] - [chodí na] - [přednášky]). Na součet hodnot je funkce sum(). A negroupuval bych to podle jména, ale spíš čísla studenta.

z
C / C++ › Program, ktorý funguje v Dev…
14. 11. 2013   #183894

A co ti nefunguje... ?

z
Java › Java + Eclispe + MS Acces da…
14. 11. 2013   #183892

Jméno toho driveru je Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)

z
Visual Basic › Jak ukončit nekonečnou smyčk…
14. 11. 2013   #183885

Tak se na kód toho pendula podívej.

Ten příkaz je DoEvents.

z
C / C++ › pole ve funkci
12. 11. 2013   #183753

#3 Robo
Jaj, pravda, nečetl jsem pozorně a nedošlo mi v čem je problém.

z
PHP › $_SERVER['https']
7. 11. 2013   #183494

   

if (empty($_SERVER['HTTPS']) || $_SERVER['HTTPS'] == 'off')
z
PHP › $_SERVER['https']
7. 11. 2013   #183492
z
C / C++ › OpenGL - gluLookAt()
6. 11. 2013   #183396

Proto jsem přidal ten obrázek, abys pochopil proč to počítám, tak jak to počítám.

- Souřadnice rostou od středu od nuly ve směru šipky do plusu.
- Úhly rostou od začátku oblouku od nuly ve směru šipky do plusu.
- Pro pohled rovnoběžný s osou Z směrem ke vzdálenějším objektům (vektor [0,0,-1], default OpenGL) bez náklonu kamery by byly úhly angleLR = 270, angleUD = 180, angleCT = 90.

Pravděpodobně to máš jinak, takže si ty výpočty musíš upravit.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einheitskreis_Ani.gif

z
Python › Textvariable v Tkinteru
6. 11. 2013   #183394

Tak si třeba napiš funkci, která ta tlačítka podle té matice hromadně aktualizuje a jinak si pracuj s maticí čísel.

z
Offtopic › Hacking - když se nudí progr…
30. 10. 2013   #183024

Zkus nejdřív dokončit a vyšperkovat svoje předchozí projekty. Evidentně budeš mít na hodně dlouho s čím zápasit.

z
Java › Řetězce přes metody
14. 10. 2013   #182348

#5 sleepy
Já jsem si ten popis a kód vyložil tak, že druhá věta je jedno slovo.

z
Java › Řetězce přes metody
14. 10. 2013   #182343

   

public static boolean jeOddelovac(char c) {
	return !Character.isLetterOrDigit(c);
}
 
public static int pocetVyskytu(String veta, String slovo) {
	if (veta.length() == 0 || slovo.length() == 0)
		return 0;

	int pocet = 0;

	for (int i = 0; i < veta.length(); i++) {
		int j;
		for (j = 0; j < slovo.length() && i+j < veta.length(); j++) {
			if (slovo.charAt(j) != veta.charAt(i+j))
				break;
		}
		if (j == slovo.length() && (i+j == veta.length() || jeOddelovac(veta.charAt(i+j)))) {
			pocet++;
			i += j;
		}
	}

	return pocet;
}
zlz
Java › Obměňování obrázků v JLabel
14. 8. 2013   #180320

Předpokládám, že asi vytvářím nový objekt

To předpokládáš správně.

každopádně nevím, jak ho měnit

Vytvoř ho jen jednou a pak jen měň ten obrázek. Viz #6.

Použít k vyčištění předchozího obrázku?

K jeho nahrazení novým. To přece chceš, nebo ne?

zlz
C / C++ › openGL a Bezierovy křivky
12. 8. 2013   #180234

Čekal jsi, že se se tam sám udělá plynulý přechod? To bude další "čtverec", mezi těma dvěma, který musíš definovat.

Nebo to můžeš přepsat na křivku vyššího stupně, ale to nutně nepotřebuješ a mně se to nechce vymýšlet   

zlz
Java › Vlakna(Threads) - priorita
29. 7. 2013   #179698

Podle mě by celé vlákno mělo projet komplet a nikoliv se přepínat a to samozřejmě i včetně výpisu.

Ne.

zlz
Java › Nestatické metody v hlavní t…
6. 7. 2013   #178880

V praxi teda asi nebudeš chtít všechno volat přes ten objekt, tak do něj "vlezeš" jen jednou a funguješ "normálně".

public static void main(String[] args) {
  TestMain tm = new TestMain();
  tm.xmain(args)
  //a nepotrebujes teda tu promennou, takze staci jen takto
  //new TestMain().xmain(args);
}

public void xmain(String[] args) {
  pozdrav();
  ...
}
zlz
Java › Nestatické metody v hlavní t…
6. 7. 2013   #178879

Třeba vytvořit nějáký objekt, či tak..

Ano, právě tak.

public static void main(String[] args) {
  TestMain tm = new TestMain();
  tm.pozdrav();
  ...
}
zlz
JavaScript, AJAX, jQuery › Jak dostat proměnou do a z c…
4. 7. 2013   #178739

Ten parametr definuje novou lokální proměnnou stejného jména, ta vnější proměnná pak není "vidět".

var promenna
response.on('end', function(necojineho){
   console.log(promenna);
});
response.on('end', function(/*respektive v tomhle pripade nejspis vubec nic*/){
   console.log(promenna);
});
zlz
Java › úprava záznamu v Javě
26. 6. 2013   #178471

Nahradit položku listu můžeš metodou .set(poradi, novahodnota).

zlz
PHP › PHP / Apache - Práce s "tajn…
25. 6. 2013   #178436

Nejjednodušší bude umístit ty soubory někam, kde nebudou přímo přístupné a pak je poskytovat přes skript, kde si nejdřív ověříš uživatele a jeho práva a až pak případně vrátíš obsah souboru.

Viz. příklad v dokumentaci k readfile.

zlz
Java › úprava záznamu v Javě
25. 6. 2013   #178426

jak upravit záznam

No, najdeš ho a upravíš hodnoty, nebo ho smažeš a přidáš nový. Potřebné/podobné metody už tam máš. Nepochopil jsem s čím potřebuješ poradit.

zlz
PHP › Dynamické načítání stránek s…
23. 6. 2013   #178382

   

$p.'inc.php'
$p.'.inc.php'

?

zlz
CSS › Opera a letter-spacing
21. 6. 2013   #178310

Resp. to vypadá stejně jako v Chrome a Firefoxu.

zlz
CSS › Opera a letter-spacing
21. 6. 2013   #178309

Mně to funguje. Opera 12.15.

zlz
.NET › Zastavenie a znovu spustenie…
20. 6. 2013   #178263

V DoWork asi hlídáš CancelationPending a případně práci ukončíš. Pokud ne, tak je ten worker samozřejmě pořád zaneprázdněný. Pokud ano, tak asi chvíli trvá, než na ten požadavek zareaguješ a worker je po tu dobu taky pořád zaneprázdněný.

no ked si dam nachvilku ho zastavit vykonat nejake operacie a hned spustit ked je to pod sebou tak to nejde

Takže co tě na tom překvapuje?

zlz
.NET › Návrh algoritmu pro kvantování
18. 6. 2013   #178150

Jestli se nepletu, tak 1 / 200 je celočíselné dělení, tj. vždy 0. Mohlo by stačit tu 1 zapsat jako 1.0.

A jestli to dobře chápu, tak by ti stačilo něco jako B[i] = (int)Math.Ceiling(A[i] * 200);

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý