Anonymní profil Josef – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Josef – Programujte.comAnonymní profil Josef – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 37.48.35.–

Josef
Java › Chyba v projektu důležité
15. 12. 2015   #207350

#1 Josef
problém je s načtením proměnné ze souboru a pak následné uložení do souboru. Nevíte proč?

Josef
Java › Chyba v projektu důležité
15. 12. 2015   #207349

nevíte někdo kde je chyba, byl bych moc rád, kdyby jste mi pomohli.

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.FontMetrics;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.image.ImageObserver;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.io.Writer;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.Random;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;


public class App extends JPanel implements Runnable, Finals{

    /**
     * 
     */
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    
    
        private int kolo=0;
        
        BufferedWriter wr;
        BufferedReader re;
        
         private Dimension d;
        private ArrayList metheors;
        private Player player;
        private Shot shot;

        private int deaths = 0;
        private int score =0;

        private boolean ingame = true;
        private String message = "Game Over";

        private Thread animator;
        
        public App(){
            addKeyListener(new TAdapter());
            setFocusable(true);
            d = new Dimension(APP_WIDTH, APP_HEIGTH);
            setBackground(Color.black);

            gameInit(kolo);

        }
        

        public void gameInit(int kolo) {

            metheors = new ArrayList();

            ImageIcon img = new ImageIcon("res\\meteor.png");
            Random randomGenerator = new Random();
                for (int j=0; j < kolo+3; j++) {
                    Metheor meteor = new Metheor( randomGenerator.nextInt(200)+50,randomGenerator.nextInt(200)+50, 
                            randomGenerator.nextInt(10)-5,randomGenerator.nextInt(10)-5);
                    meteor.setImage(img.getImage());
                    metheors.add(meteor);
                
            }

            player = new Player(APP_WIDTH/2,GROUND-PLAYER_HEIGHT);
            shot = new Shot();

            if (animator == null || !ingame) {
                animator = new Thread(this);
                animator.start();
            }
        }
        
        
        public void drawMeteors(Graphics g) 
        {
            Iterator it = metheors.iterator();

            while (it.hasNext()) {
                Metheor meteor = (Metheor) it.next();

                if (meteor.isVisible()) {
                    g.drawImage(meteor.getImage(), meteor.getX(), meteor.getY(), this);
                }

                if (meteor.isDying()) {
                    meteor.die();
                }
            }
        }
        
        public void drawPlayer(Graphics g) {

            if (player.isVisible()) {
                g.drawImage(player.getImage(), player.getX(), player.getY(), this);
            }

            if (player.isDying()) {
                player.die();
                ingame = false;
            }
        }

        public void drawShot(Graphics g) {
            if (shot.isVisible())
                g.drawImage(shot.getImage(), shot.getX(), shot.getY(), this);
        }
        
        public void paint(Graphics g)
        {
          super.paint(g);

          g.setColor(Color.black);
          g.fillRect(0, 0, d.width, d.height);
          g.setColor(Color.white);   

          if (ingame) {

            g.drawLine(0, GROUND, APP_WIDTH, GROUND);
            drawMeteors(g);
            drawPlayer(g);
            drawShot(g);

          }

          g.dispose();
        }

        public void gameOver() throws IOException
        {

            Graphics g = this.getGraphics();

            g.setColor(Color.black);
            g.fillRect(0, 0, APP_WIDTH, APP_HEIGTH);

            g.setColor(new Color(0, 32, 48));
            g.fillRect(50, APP_WIDTH/2-30, APP_WIDTH-100, 120);
            g.setColor(Color.white);
            g.drawRect(50, APP_WIDTH/2-30, APP_WIDTH-100, 120);
            
            
            Font small = new Font("Helvetica", Font.BOLD, 14);
            FontMetrics metr = this.getFontMetrics(small);

            g.setColor(Color.white);
            g.setFont(small);
            g.drawString(message, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                    APP_WIDTH/2);

            g.drawString("Score: " + score*20, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                    (APP_HEIGTH/2)+30);
            
        
            
            int stare_score=0;
            String strLine;
            re = new BufferedReader(new FileReader("bestScore.txt"));
            
            
            while ((strLine = re.readLine()) != null) {
                String[] s = strLine.split("\t");
                for (int i = 0; i <= s.length; i++) {
                    stare_score = Integer.parseInt(s[i]);
                }
            }
            re.close();
            
            
            
            if (stare_score <score*20){
                //zapis do souboru score * 20 
                
                try {
                    wr = new BufferedWriter(new FileWriter("bestScore.txt"));
                    wr.write("" + score*20);
                    wr.flush();
                    wr.close();
                    
                } catch (IOException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
                    e.printStackTrace();
                }
                
                
               
            
                g.drawString("Best Score: " + score*20, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                        (APP_HEIGTH/2)+60);
                
                
            }
            else {
                g.drawString("Best Score: " + stare_score, (APP_WIDTH - metr.stringWidth(message))/2, 
                        (APP_HEIGTH/2)+60);
            wr = new BufferedWriter(new FileWriter("bestScore.txt"));
            wr.write("" + stare_score);
            wr.flush();
            wr.close();
            }
                
            
            //dopsat ulozeni skore .. do souboru a potom to skore nacist to nejlepsi ... :D
            
           
        }
        
        public void animationCycle()  {

            if (deaths == kolo+3) {
                kolo++;
                deaths=0;
                ImageIcon img = new ImageIcon("res\\meteor.png");
                 Random randomGenerator = new Random();
                    for (int j=0; j < kolo+3; j++) {
                        Metheor meteor = new Metheor( randomGenerator.nextInt(200)+50,randomGenerator.nextInt(200)+50, 
                                randomGenerator.nextInt(10)-5,randomGenerator.nextInt(10)-5);
                        meteor.setImage(img.getImage());
                        metheors.add(meteor);
                    
                }
            }
            
            
         // player

            player.act();

            // shot
            if (shot.isVisible()) {
                Iterator it = metheors.iterator();
                int shotX = shot.getX();
                int shotY = shot.getY();

                while (it.hasNext()) {
                    Metheor alien = (Metheor) it.next();
                    int alienX = alien.getX();
                    int alienY = alien.getY();

                    if (alien.isVisible() && shot.isVisible()) {
                        if (shotX >= (alienX) && 
                            shotX <= (alienX + METEOR_WIDTH) &&
                            shotY >= (alienY) &&
                            shotY <= (alienY+METEOR_HEIGHT) ) {
                                ImageIcon img = 
                                    new ImageIcon("res//explode.png");
                                alien.setImage(img.getImage());
                                alien.setDying(true);
                                deaths++;
                                score++;
                                shot.die();
                            }
                    }
                }
                int y = shot.getY();
                y -= 10;
                if (y < 0)
                    shot.die();
                else shot.setY(y);
            }
            
         // metheors

             Iterator it1 = metheors.iterator();

             while (it1.hasNext()) {
                 Metheor a1 = (Metheor) it1.next();
                 int x = a1.getX();
                 int y = a1.getY();
                 Random randomGenerator = new Random();
                 
                 if (y  >= GROUND-METEOR_HEIGHT) {

                        a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                     a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(-1));
                        if(a1.getVelocityX()==0){
                            a1.setVelocityX(-11);
                        }
                       if(a1.getVelocityX()>10||a1.getVelocityX()<-10){
                           a1.setVelocityX(2);
                       }
                     a1.act();


                 }
                 
                 if (y <= 5) {
                        a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                     a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(-1));
                        if(a1.getVelocityX()==0){
                            a1.setVelocityX(-1);
                        }
                        if(a1.getVelocityX()>10||a1.getVelocityX()<-10){
                              a1.setVelocityX(2);
                          }
                     a1.act();
                     a1.act();
                     a1.act();

                 }
                 
                 if (x  >= APP_WIDTH - BORDER_RIGHT) {
                     a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(-1));
                        a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                        if(a1.getVelocityY()==0){
                            a1.setVelocityY(-1);
                        }
                        if(a1.getVelocityY()>10||a1.getVelocityY()<-10){
                              a1.setVelocityY(2);
                          }
                     a1.act();
                     a1.act();
                     a1.act();

                 }

                if (x <= BORDER_LEFT) {
                    a1.setVelocityX(a1.getVelocityX()*(-1));
                    a1.setVelocityY(a1.getVelocityY()*(randomGenerator.nextInt(4)-2));
                    if(a1.getVelocityY()==0){
                        a1.setVelocityY(-1);
                    }
                    if(a1.getVelocityY()>10||a1.getVelocityY()<-10){
                          a1.setVelocityY(2);
                      }
                    a1.act();
                   a1.act();
                   a1.act();

                }
            }
             
             Iterator it = metheors.iterator();

             while (it.hasNext()) {
                 Metheor meteor = (Metheor) it.next();
                 if (meteor.isVisible()) {
                    
                     if (meteor.getX() < player.getX()+PLAYER_WIDTH &&
                        meteor.getX() + METEOR_WIDTH > player.getX() &&
                        meteor.getY() < player.getY() + PLAYER_HEIGHT &&
                        METEOR_HEIGHT + meteor.getY() > player.getY()) {
                            player.die();
                            ingame=false;
                     }
                                         
                     
                     meteor.act();
                 }
             }
             
        }
        
        @Override
        public void run() {

            long sleep;
            
            while (ingame) {
                repaint();
                animationCycle();

                sleep = DELAY ;

                try {
                    Thread.sleep(sleep);
                } catch (InterruptedException e) {
                    System.out.println("interrupted");
                }

            }

            try {
                gameOver();
            } catch (IOException e) {
                // TODO Auto-generated catch block
                e.printStackTrace();
            }
            

        }
        
        private class TAdapter extends KeyAdapter {

            public void keyReleased(KeyEvent e) {
                player.keyReleased(e);
            }

            public void keyPressed(KeyEvent e) {

              player.keyPressed(e);

              int x = player.getX();
              int y = player.getY();

              if (ingame)
              {
                if (e.isControlDown()) {
                    if (!shot.isVisible())
                        shot = new Shot(x, y);
                }
              }
            }
        }

}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý