Anonymní profil peter – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil peter – Programujte.comAnonymní profil peter – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 2001:718:2601:26c:109d:69...–

peter
PHP › php imagecolorat - prilis po…
16. 12. 2015   #207382

   

<?php
ini_set('max_execution_time', 10000);	//10000s
set_time_limit(10000);  
ini_set('memory_limit', '256M');

function microtime_float()	//pp 17.3.2014
{
  list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());
  return ((float)$usec + (float)$sec);
}
$time = array();
$time[] = microtime_float();

function timePrint($time)
{
$time[] = microtime_float();
$t = array();
$t[] = round($time[count($time)-1]-$time[0],3);
for ($i=1;$i<count($time);$i++)
	{
	$t[] = round($time[$i]-$time[$i-1],3);
	}
$t = implode(" | ",$t);
echo '<hr>Cas zpracovani '.$t.' s';
}


function transf(&$img,$w,$h)
{
$out = '';
$tmp = array(0,0,0);
$z  = array(0,0,0);
$tmp = 0;
$tbl = array();
$code = array();
$n = 256;
$char_count = array();
for ($i=0,$j=-$n;$i<$n;++$i,++$j)
	{
	$tbl[$j] = chr($i);
	$tbl[$i] = chr($i);
	$code[$j] = $i;
	$code[$i] = $i;
	$char_count[$i] = 0;
	}
ksort($tbl);
$k=0;
for ($j=0;$j<$h;++$j)
	{
	for ($i=0;$i<$w;++$i)
		{
		$rgba = imagecolorat($img, $i, $j);
		$b = $rgba & 0xFF;
//echo ($code[$b-$tmp]).", ";
		$out  .= $tbl[$b-$tmp];
++$char_count[$code[$b-$tmp]];
//		$tmp = $rgba;
		$tmp = $b;
++$k;
		}
//if ($j>1) break;
	}
echo '<br>k1 =='.$k.' == ';
rsort($char_count);
$a = 0; $b=0; for ($i=0;$i<256;++$i) {if ($i>16) {$b+=$char_count[$i];} else {$a+=$char_count[$i];}}
echo " 16: ".$a ." / ".$b;
return $out;
}

$tbl_zigzag = //peter jpeg
array(
 0, 1, 8, 16, 9, 2, 3, 10,
17, 24, 32, 25, 18, 11, 4, 5,
12, 19, 26, 33, 40, 48, 41, 34,
27, 20, 13, 6, 7, 14, 21, 28,
35, 42, 49, 56, 57, 50, 43, 36,
29, 22, 15, 23, 30, 37, 44, 51,
58, 59, 52, 45, 38, 31, 39, 46,
53, 60, 61, 54, 47, 55, 62, 63
);

function ReZigZag($inp,$zigzag)
{
$out = array();
$i=0;
for($i=0; $i<64; ++$i)
	{
	$out[$zigzag[$i]] = $inp[$i];
	}
return $out;
}

function ZigZag($inp,$zigzag)
{
$out = array();
$i=0;
for($i=0; $i<64; ++$i)
	{
	$out[$i] = $inp[$zigzag[$i]];
	}
return $out;
}

function transf2($img,$w,$h) //2 + zigzag
{
$out = '';
$tmp = array(0,0,0);
$z  = array(0,0,0);
$tmp = 0;
$tbl = array();
$code = array();
$n = 256;
for ($i=0,$j=-$n;$i<$n;++$i,++$j)
	{
	$tbl[$j] = chr($i);
	$tbl[$i] = chr($i);
	$code[$j] = $i;
	$code[$i] = $i;
	}
ksort($tbl);
$k=0;
for ($j=0;$j<$h;$j+=8)
	{
	for ($i=0;$i<$w;$i+=8)
		{
		for ($s=0;$s<8 && $j+$s<$h;$s+=1)
			{
			for ($r=0;$r<8 && $i+$r<$w;$r+=1)
				{
				$rgba = imagecolorat($img, $i+$r, $j+$s);
				$b = $rgba & 0xFF;
//echo ($code[$b-$tmp]).", ";
				$out  .= $tbl[$b-$tmp];
		//		$tmp = $rgba;
				$tmp = $b;
		++$k;
				}
			}
		}
//if ($j>1) break;
	}
echo '=='.$k.' ==';
return $out;
}

function transf3($img,$w,$h)
{
global $tbl_zigzag;
$out = '';
$tmp = array(0,0,0);
$z  = array(0,0,0);
$tmp = 0;
$tbl = array();
$code = array();
$arr = array();
$n = 256;
for ($i=0,$j=-$n;$i<$n;++$i,++$j)
	{
	$tbl[$j] = chr($i);
	$tbl[$i] = chr($i);
	$code[$j] = $i;
	$code[$i] = $i;
	}
ksort($tbl);
$k=0;
for ($j=0;$j<$h;$j+=8)
	{
	for ($i=0;$i<$w;$i+=8)
		{
		$n = 0;
		for ($s=0;$s<8 && $j+$s<$h;$s+=1)
			{
			for ($r=0;$r<8 && $i+$r<$w;$r+=1)
				{
				$rgba = imagecolorat($img, $i+$r, $j+$s);
				$arr[$n] = $rgba & 0xFF;
++$n;
++$k;
				}
			}
//print_r($arr);
		$arr = Zigzag($arr,$tbl_zigzag);
//print_r($arr);
		$n = 0;
		for ($s=0;$s<8 && $j+$s<$h;$s+=1)
			{
			for ($r=0;$r<8 && $i+$r<$w;$r+=1)
				{
//echo ($code[$arr[$n]-$tmp]).", ";
				$out .= $tbl[$arr[$n]-$tmp];
				$tmp = $arr[$n];
++$n;
				}
			}
		}
//if ($j>1) break;
	}
echo '=='.$k.' ==';
return $out;
}

function transf4($img,$w,$h)
{
global $tbl_zigzag;
$out = '';
$tmp = array(0,0,0);
$z  = array(0,0,0);
$tmp = 0;
$tbl = array();
$code = array();
$arr = array();
$n = 256;
for ($i=0,$j=-$n;$i<$n;++$i,++$j)
	{
	$tbl[$j] = chr($i);
	$tbl[$i] = chr($i);
	$code[$j] = $i;
	$code[$i] = $i;
	}
ksort($tbl);
$k=0;
for ($j=0;$j<$h;$j+=8)
	{
	for ($i=0;$i<$w;$i+=8)
		{
		$n = 0;
$tmp = 0;
		for ($s=0;$s<8 && $j+$s<$h;$s+=1)
			{
			for ($r=0;$r<8 && $i+$r<$w;$r+=1)
				{
				$rgba = imagecolorat($img, $i+$r, $j+$s);
				$arr[$n] = $rgba & 0xFF;
		$tmp+= $arr[$n];
++$n;
++$k;
				}
			}
//echo '<br>x'.$tmp;
$tmp = $tmp>>6;
//print_r($arr);
		$arr = Zigzag($arr,$tbl_zigzag);
//if (!isset($tbl[$tmp])) echo '<br>'.$tmp.'<br>';
//else{
		$out .= $tbl[$tmp];
//print_r($arr);
		$n = 0;
		for ($s=0;$s<8 && $j+$s<$h;$s+=1)
			{
//echo ($code[$arr[$n]-$tmp]).", ";
			for ($r=1;$r<8 && $i+$r<$w;$r+=1)
				{
echo ($code[$arr[$n]-$tmp]).", ";
				$out .= $tbl[$arr[$n]-$tmp];
//				$tmp = $arr[$n];
++$n;
				}
			}
//}
		}
if ($j>1) break;
	}
echo '=='.$k.' ==';
return $out;
}

function transf5($img,$w,$h) //2 + zigzag
{
$out = '';
$tmp = array(0,0,0);
$z  = array(0,0,0);
$tmp = 0;
$tbl = array();
$code = array();
$n = 256;
$char_count = array();
for ($i=0,$j=-$n;$i<$n;++$i,++$j)
	{
	$tbl[$j] = chr($i);
	$tbl[$i] = chr($i);
	$code[$j] = $i;
	$code[$i] = $i;
	$char_count[$i] = 0;
	}
ksort($tbl);
$k=0;
$b=0;
$r=0;
$s=0;
$si = 8;
$sj = 8;
for ($j=0;$j<$h;$j+=$sj)
	{
	for ($i=0;$i<$w;$i+=$si)
		{
		$rgba = imagecolorat($img, $i, $j);
		$b = $rgba & 0xFF;	// staci red barva
		$out .= $tbl[$b-$tmp];
++$char_count[$code[$b-$tmp]];
		$tmp = $b;
		++$k;
//echo ($code[$tmp]).", ";
		for ($s=0;$s<$sj && $j+$s<$h;++$s)
			{
			for ($r=0;$r<$si && $i+$r<$w;++$r)
				{
				$rgba = imagecolorat($img, $i+$r, $j+$s);
				$b = $rgba & 0xFF;	// staci red barva
//echo ($code[$b-$tmp]).", ";
if ($r>0 || $s>0)
{
				$out  .= $tbl[$b-$tmp];
//echo ($code[$b-$tmp]).", ";
		++$k;
++$char_count[$code[$b-$tmp]];
}
				}
//echo $k.' ';
			}
//echo $k.' ';
		}
//if ($j>1) break;
//if ($k>300) break;
	}
echo '<br>k5 =='.$k.' == ';
rsort($char_count);
$a = 0; $b=0; for ($i=0;$i<256;++$i) {if ($i>32) {$b+=$char_count[$i];} else {$a+=$char_count[$i];}}
echo " 32: ".$a ." / ".$b;
return $out;
}

$name1 = "img/jp-bwgirl.jpeg";	//
//$name1 = "img/jp-bwgirl-2.jpeg";	//
$name2 = "tmp/xxx";	//
$bool = file_exists($name1);
echo 'Soubor '. ($bool ? 'existuje' : 'chyba neexistuje').'<br>';
$b = filesize($name1);

$img = imagecreatefromjpeg($name1);
$w = imagesx($img);
$h = imagesy($img);
$out = '';
$out2 =''; 
$out3 = '';
$out4 = '';
$out5 = '';
$out = transf($img,$w,$h);
//$out2 = transf2($img,$w,$h);
//$out3 = transf3($img,$w,$h);
//$out4 = transf4($img,$w,$h);
$out5 = transf5($img,$w,$h);
imagedestroy($img);

/*
$file2 = fopen($name2, "wb");
fwrite($file2,$out);
fclose($file2);
*/

$a=0; $a2=0; $a3=0; $a4=0; $a5=0;
$out = gzcompress($out,9);	$a = strlen($out);	unset($out);
//$out2 = gzcompress($out2,9);	$a2 = strlen($out2);	unset($out2);
//$out3 = gzcompress($out3,9);	$a3 = strlen($out3);	unset($out3);
//$out4 = gzcompress($out4,9);	$a4 = strlen($out4);	unset($out4);
$out5 = gzcompress($out5,9);	$a5 = strlen($out5);	unset($out5);

echo '<br>out / in = floor(10000*$a/$b)/100 % gzip';
echo '<br>'.$a. ' / '. $b .' = '.(floor(10000*$a/$b)/100).'% gzip';
echo '<br>'.$a2. ' / '. $b .' = '.(floor(10000*$a2/$b)/100).'% gzip';
echo '<br>'.$a3. ' / '. $b .' = '.(floor(10000*$a3/$b)/100).'% gzip';
echo '<br>'.$a4. ' / '. $b .' = '.(floor(10000*$a4/$b)/100).'% gzip';
echo '<br>'.$a5. ' / '. $b .' = '.(floor(10000*$a5/$b)/100).'% gzip';
echo '<br>'.$w. ' x '. $h .' = '.($w * $h) .'... musi se shodovat s k';timePrint($time);
?>


<?php
//	$code[$j] = $i;
//	$code[$i] = $i;
//foreach($tbl as $i=>$j) echo ",".$i.":".$j; return ;
//var_dump($rgba);
// $r = ($rgba >> 16) & 0xFF;
// $g = ($rgba >> 8) & 0xFF;
//var_dump($b);
//echo $r.",".$g.",".$b.", ";
//		for ($k=0;$k<3;++$k)
//			{
//			$z[$k] = $rgba[$k]-$tmp[$k];
//			$z[$k] += $z[$k]<0 ? 256 : 0;
//			$out  .= $tbl[$z[$k]];
//			$out  .= $tbl[$rgba[$k]-$tmp[$k]];
//echo $rgba[$k].", ";
//			$out  .= $tbl[$rgba[$k]];
//			}
//		$out .= $tbl[$r];
//		$out .= $tbl[$g];
//		$out .= $tbl[$b];
//		$out .= 'b';
		//$out .= $tbl[$b];
//echo ($code[$b-$tmp]).", ";
?>

Kdyby mel nekdo chut si hrat se source-code...

peter
PHP › php imagecolorat - prilis po…
16. 12. 2015   #207381

Je mi to jasne, ze je rychlejsi nasel jsem prispevky odkazujici na nej. Ale nechci pouzivat externi program. Jedna se jen o testovaci aplikaci. Pro realne pouziti bych si asi napsal vlastni funkci.
Ja jen neco zkousim.

Ted jsem zachytil clanek o ImageZero lossless kompresi. Napadlo mne, ze, co asi resi a skryvaji. Dyt je to jasne. Pokud je obrazek hodne velky, tak nejblizsi pixely jsou stejne, takze muzou delat prosty rozdil pixelu a pak to zkodovat do hufmana nebo gzip, treba. Nemusi vubec resit pole 8x8 jak to dela jpeg. V pripade skoro stejnych pixelu je rozdil sousednich +-5, obvykle. Takze cela data se scvrknou na nekolik velkych rozdilu + (cisla 0,1,2,3,4 a 255,243,253,252,251). No, kazdopadne to bude uzasne rychle pro kompresi i dekompresi proti matrixovani pres 8x8. Chtel jsem zkusit, jestli dam pomer asi jako ten ImageZero.

Plus minus mi ted vychazi, ze obrazek,
50k jpeg ztratove komprimovany pres dct, odstiny sede, 426400 byte-pixelu
gzip 217682
pocet znaku prvnich 16 ku zbytku je 383652 / 42748 (ale pocita to 3.5s)
- Hufmana, kdyz si nastavis pul na pul, 1 bit na je to prvnich 16 a neni, tak mas 5*383652  + 9*42748  bitu (2302992/8) = 287874
- Huff na 0-14 4 bity, 15 jako 4+8 bity pro ostatni, tak mas priblizne 4*383652 + 12*42748 = 2047584 (/8 = 255948)
priblizne*, protoze bych musel prepocitat znoby pomer pro 0-15 a 16-255, ale kolem 16 uz se to meni tak malo, ze je to jiste skoro stejne
- a kdyz si ho nastavis nejak optimalnej, tak to urcite pujde jeste niz.
256/426 vuci bmp je to asi 60% huff
218/426 = 52% gzip

peter
PHP › php imagecolorat - prilis po…
16. 12. 2015   #207377

Je jina funkce, ktera je rychlejsi nez imagecolorat($img, $i, $j); ?
Totiz, mam obrazek 1000x1000 a script mi pres colorat jede asi 3.5s! To je pro php 5.5 lokalne celkem neprijatelny vysledek. Nechci ale externi program jako imagemagic.

peter
Regulární výrazy › Jak postavit výjimku pro str…
16. 12. 2015   #207374

Jasne, ale porad nevim, jak vypada vstup (treba vice druhu), a co chces z toho na vystupu. Tak potom nevim, jestli ti radim dobre nebo spatne.
"([^"]*)" - najde string, zacinajici a koncici uvozovkou, ktery nema uprostred uvozovku
"\"" - pokud by tam byl takovyto string, tak ten jednoduchy vzorec selze a vrati ("\" + ") misto (\")
* tam mam proto, ze pocitam i s prazdnym retezcem. + bych se vyhybal

peter
JavaScript, AJAX, jQuery › vkládání textu do textarea
16. 12. 2015   #207373

google = textarea javascript text to cursor position

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý