Anonymní profil Marek – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Marek – Programujte.comAnonymní profil Marek – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 87.197.109.–

Marek
Assembler › Nahrada retazca
4. 2. 2016   #208390

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data
retazecS BYTE 20 dup(? )
retazecR BYTE 20 dup(? )

.code
main PROC
call Clrscr

mov ecx, 20
mov edx, offset retazecS
call ReadString

mov edi, 0

Kopiruj: mov al, [edx + edi]
		 cmp al, 0
		 je Pokracuj
		 mov retazecR[edi], al
		 inc edi
		 jmp Kopiruj

Pokracuj: mov edx, offset retazecR
		 mov edi, 0

Cyklus: mov al, [edx + edi]
		cmp al, 0
		je Koniec
		cmp al, 96
	  ja Podmienka1; znak > 96
		jmp Inkrementuj

Podmienka1: cmp al, 108
		  jb Podmienka2; znak < 108
			jmp Inkrementuj

Podmienka2 : mov retazecR[edi], 46; nahrad znak za .

Inkrementuj: inc edi
			 jmp Cyklus

Koniec : mov edx, offset retazecR
		call WriteString
		call ReadChar
	exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › NAhrada Retazca
28. 1. 2016   #208183

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data
retazec BYTE 20 dup(? )

.code
main PROC
call Clrscr

mov edx, offset retazec
mov ecx, 20
call ReadString

mov edx, offset retazec
mov ebx, 0
Cyklus : mov edi, ebx
		 mov al, [edx + edi]
		 cmp al, 0
		 je Koniec
		 cmp al, 97
		 jne Inkrementuj

		 inc edi
		 mov al, [edx + edi]
		 cmp al, 0
		 je Koniec
		 cmp al, 115
		 jne Inkrementuj

		 inc edi
		 mov al, [edx + edi]
		 cmp al, 0
		 je Koniec
		 cmp al, 102
		 jne Inkrementuj

		 mov retazec[edi], 42
		 dec edi
		 mov retazec[edi], 42
		 dec edi
		 mov retazec[edi], 42
		 
Inkrementuj : inc ebx
			 jmp Cyklus

Koniec : mov edx, offset retazec
		 call WriteString
		 call ReadChar
	exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › Marek Dominikov kod
25. 1. 2016   #208114

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
call Clrscr

mov ax, 0
mov cx, 0
mov bx, 0
mov dx, 10
Nacitaj : call ReadInt
		 cmp ax, 10
		 jb Nacitaj
		 mov dx, ax
Cyklus: mov ax, cx
		add ax, 1
		imul ax, cx
		add bx, ax
		inc cx
		cmp cx, dx
		je Koniec
		jmp Cyklus

Koniec : movsx eax, bx
		 call WriteInt
		 call ReadChar
exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › Marek Dominikov kod
25. 1. 2016   #208111

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
call Clrscr

mov ax, 0
mov cx, 0
mov bx, 0

Cyklus: mov ax, cx
		add ax, 1
		imul ax, cx
		add bx, ax
		inc cx
		cmp cx, 10
		je Koniec
		jmp Cyklus

Koniec : movsx eax, bx
		 call WriteInt
		 call ReadChar
exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › MAREK Postupnost Cisel
25. 1. 2016   #208110

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
call Clrscr

mov ax, 0; ax je 0
mov cx, 1; cx je nase i

Cyklus : imul ax, 2; predosle x vynasobi 2
		 add ax, cx; pripocita nase i
		 mov bx, ax; hodnotu aktualneho x si uchovame do bx, pretoze do ax budeme vypisovat odriadkovanie
		 movsx eax, ax; do registru eax vlozime nase x so znamienkom
		 call WriteInt
		 mov ax, 0Dh
		 call WriteChar
		 mov ax, 0Ah
		 call WriteChar
		 inc cx; inkrementujeme nase i
		 mov ax, bx; vratime do ax nase x
		 cmp cx, 11; skontrolujeme, ci ax je rovne 11 ak ano tak konci cyklus
		je Koniec
		jmp Cyklus

	Koniec : call ReadChar

			 exit
			 main ENDP

			 END main

END main
Marek
Assembler › Marek Dominikov kod
25. 1. 2016   #208109

   

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
call Clrscr

mov ax, 0
mov cx, 0

Cyklus: mov ax, cx
		add ax, 1
		imul ax, cx
		movsx eax, ax
		call WriteInt
		mov ax, 0Dh
		call WriteChar
		mov ax, 0Ah
		call WriteChar
		inc cx
		cmp cx, 10
		je Koniec
		jmp Cyklus

Koniec : call ReadChar

exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › MAREK Postupnost Cisel
25. 1. 2016   #208107

#2 Marek
 

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
call Clrscr

mov ax, 0
mov cx, 1

Cyklus: imul ax, 2
		add ax, cx
		mov bx, ax
		movsx eax, ax
		call WriteInt
		mov ax, 0Dh
		call WriteChar
		mov ax, 0Ah
		call WriteChar
		inc cx
		mov ax, bx
		cmp cx, 11
		je Koniec
		jmp Cyklus

Koniec : call ReadChar

exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › MAREK Postupnost Cisel
25. 1. 2016   #208106

#1 Marek
je to zle

Marek
Assembler › MAREK Postupnost Cisel
25. 1. 2016   #208105

   

TITLE MASM Template						(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

.code
main PROC
	call Clrscr

	mov ax, 0
	mov edi, 1

Cyklus: imul ax, 2
		add ax, edi
		mov bx, ax
		movsx eax, ebx
		call WriteInt
		inc edi
		mov ax, bx
		cmp edi, 11
		jmp Koniec

Koniec: call ReadChar

	exit
main ENDP

END main
Marek
Assembler › ASSEMBLER MAREKOV PROJEKT
18. 1. 2016   #207995

Zdravím, spravil som jednoduchý algoritmus, ktorý nájde najbližšie číslo v zadanom intervale... Má niekto lepší nápad ako na to? :) 

TITLE MASM Template(main.asm)

INCLUDE Irvine32.inc
.data

retazec DB "Najblizsie cislo je : ", 0


.code
main PROC
call Clrscr
mov edi, 1
mov ebx, -1


call ReadInt
push eax; nacitaj interval od

call ReadInt; nacitaj interval do
push eax

call ReadInt; nacitaj cislo x
push eax

HladajKladne : mov eax, [ESP]; cislo x
			 add eax, edi
			 cmp eax, [ESP + 4]; intervalDo
			 ja HladajZaporne
			 cmp eax, [ESP + 8]; intervalOd
			 jb HladajZaporne
		 jmp Koniec

	 HladajZaporne : mov eax, [ESP]
				 add eax, ebx
				 cmp eax, [ESP + 4]
				 ja Uprav
				 cmp eax, [ESP + 8]
				 jb Uprav

				 jmp Koniec
Uprav: inc edi
	  dec ebx
	  jmp HladajKladne

Koniec : mov edx, offset retazec
		 call WriteString
		 call WriteInt
		 call ReadChar
	exit
main ENDP

END main
.stack

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý