Anonymní profil Michal – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Michal – Programujte.comAnonymní profil Michal – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 188.121.181.–

Michal
Pascal › Prevod z 10tkovej do 2jkovej…
13. 4. 2016   #209910

+ naopak,,,prevod z 2jkovej do 10tkovej,,,,je to vporiadku ? či sa tam dá niečo aj vylepšiť ? 

program Project1;
uses crt;
var cislo:string ; //dvojkove
  i,d:longint;  //
  a:integer;
begin
 writeln('Zadaj cislo vo dvojkovej sustave ');
 delay(1500);
 clrscr;
 read(cislo); //Dvojkové číslo
 writeln('Zadali ste cislo : ',cislo);
 d:=length(cislo);
 a:=0;
 for i:=1 to d do
   begin
    if cislo[i]='0' then a:=2*a
            else a:=2*a+1;
   end;
 writeln(cislo, 'v dvojkovej sustave je ', a ,' v desiatkovej');
 readkey;
end.
    
Michal
Pascal › Prevod z 10tkovej do 2jkovej…
12. 4. 2016   #209905

Už to mááám :D 
chcem sa len pocvhálit :) 

program Project1;
uses crt;
var
 ans:string;
 a,c:integer;
 b:char;
begin
 writeln('Zadajte cislo ');
 read(a);
 clrscr;
 if a=0 then write ('0 v desiatkovej = 0 v dvojkovej')
  else
 writeln('Zvolili ste si cislo: ', a);
 readln;
 writeln('Cislo bude prevedene do desiatkovej sustavy. ');

 ans:='';
     repeat
        c:=(a mod 2);
        if c>0 then ans:=('1'+ans)
        else ans:=('0'+ans);
     a:=(a div 2);
     writeln(ans);
     until a<2 ;

 //writeln(ans);

 readkey;
end.
          
Michal
Pascal › Prevod z 10tkovej do 2jkovej…
12. 4. 2016   #209903

Ahojte, chcel by som urobiť prevod z 10tkovej do dvojkovej...čítal som si tu už nejaké príspevky a mám už predstavu.....no neviem presne či to je správne,,,,,
Chcem spraviť repeat cyklus kde sa bude ako prvé deliť zo zvyškom napr. už spomínané číslo 123 - to si dám ako premennú "a" a to budem deliť - modom,,,,, mod zo zvyškom,,,no neviem ako ten zvyšok zapisovať,,,,kam a ani ako ho zapisovať ? :( no a keď tento najdôležitejší zapís budem mať,,,spravím dalšie delenie a to bez zvyškové,,,,teda príklad,,,,,,,,123:2= 61,,,potom 61:2= 30 a tak,,,,,,a skončí to "until a<2" helpenete mi ako to mám zapísať tie zvyšky do nejakej premennej ? 

Michal
Pascal › Domáca úloha
7. 4. 2016   #209758

Ahojte :) No dakujem :) mám to takto 

program project1;
uses crt;
 var x,y:integer;
   ch:char;
begin

x:=40; y:=13;
gotoxy(x,y);
write('HIHI');

repeat
ch:=ReadKey;
 case ch of
	'a' : begin; clrscr; x:=x-1; gotoxy(x,y); if x<1 then x:=1; write('HIHI'); end; //dolava
	'd' : begin; clrscr; x:=x+1; gotoxy(x,y); if x>80 then x:=80; write('HIHI'); end; //doprava
	'w' : begin; clrscr; y:=y-1; gotoxy(x,y); if y<1 then y:=1; write('HIHI'); end; //hore
	's' : begin; clrscr; y:=y+1; gotoxy(x,y); if y>25 then y:=25; write('HIHI'); end; //dole
    end;
until  ch='p'; //nejak to ukončit,,,neviem ako (unsure)
clrscr;
x:=40; y:=13;
gotoxy(x,y);
write('MUHAHA');
readln;
end.
Michal
Pascal › Domáca úloha
6. 4. 2016   #209688

Ahojte, prosím vás toto som bol schopný polepiť ako tak sám, mohli by ste mi pomôcť, potrebujem spraviť program v ktorom budem môcť hýbať hviezdičkou po obrazovke a ovládať ich šípkami :/ 
 

program project1;
uses crt;
var f:text;
a:array[1..100] of char;
i,pocet,x,y:integer;
procedure nacitanie;
var i:integer;
begin
assign(f,'subor');
reset(f);
while not eof(f)do
 begin
 inc(i);
 read(f,a[i]);
 end;
pocet:=i;
close(f);
end;
procedure vypis;
var i:integer;
begin
for i:=1 to pocet do
write(a[i]:2);

end;
begin
nacitanie;
vypis;
x:=20; y:=12; gotoxy(x,y); write('*');
for i:=1 to pocet do
begin
case a[i] of
'H': dec(y);
'D': inc(y);
'L': dec(x);
'P': inc(x);
'Q': begin dec(y); inc(x); end;
'W': begin dec(x); inc(y); end;
'E': begin inc(y); dec(x); end;
'R': begin inc(x); dec(y); end;
end;
gotoxy(x,y); write('*'); delay(50);
end;
end.     
Alex
Pascal › Pomoc s úlohami
5. 4. 2016   #209633

Veľmi vás prosím o pomoc pri týchto úlohách.

úloha č.1 - výťah 
-načítajte zo súboru vytah.txt hmotnosti ludí, ktorí čakajú pred výťahom 
-vypíšte prehľadne tieto hmotnosti na obrazovku a načítajte z klávesnice nosnosť výťahu 
ňprogram zistí a vypíše, koľko ľudí sa zmestí do výťahu (tak, aby nepresiahli nosnosť)
koľko majú spolu kíl tí, ktorí sa zmestia do výťahu
a koľko kíl chýba do nosnosti výťahu
(vo výťahu idú ľudia spravodlivo-podľa poradia v súbore) 

úloha č.2 - čísla 
-zo súboru telefeon.txt načítajte priezvisko, mobilné číslo a pevnú linku daného človeka, prípadne, že nemá pevnú linku. Aké typy premenných použijtete navrhnite sami (pozrite sa najprv do súboru, akým štýlom sú dané údaje zapísané)
-zapíšte do súboru zoznam.txt prehľadne priezvisko, číslo mobilu a číslo pevnej linky, príp. že nemá pevnú linku(do jedného riadku)
-vypíšte na obrazovku priezviská tých, ktorí nemajú pevnú linku, aj ich počet
-načítajte z klávesnice mobilné číslo a vypíšte príslušné priezvisko, resp. hlášku, že žiadny človek nemá takéto telefónne číslo 
-doplnte kontrolu, aby zadané mobilné číslo bolo správne(desať cifier, prvé dve "09")

Michal
Pascal › Reálna núdza :/
3. 3. 2016   #209044

Dobrý deň, 
ano je to tak, nepopieram, bude to tým, že neviem základy jazyka,,,ale ja by som potreboval pomôcť teraz ráno s príkladmi :/ Do mája sa to budem musieť ajtak doučiť,,,ale teraz mám o 2 týždne maturity a nemôžem sa sústrediť na programovanie, ktoré mám až v máji. :/

Michal
Pascal › Reálna núdza :/
2. 3. 2016   #209031

#2 ezlife

No,,,,takéto niečo,,,Ja nechápem napríklad : 

 1. prečo je tam "pocet :=0"
 2. tomuto : "tovar[pocet]:=tovar[pocet]+znak"
 3. tomuto už vôbec : writeln(tovar[i]:10,kus[i]:5,cena[i]:8:2
program project1;
uses crt;
var f,g:text;
  tovar:array[1..100] of string;
  kus:array[1..100] of integer;
  cena:array[1..100] of real;
  pocet:integer;

procedure nacitanie;
var znak:char;
begin
 pocet:=0;
 while not eof(f) do
  begin
   inc(pocet);
   read(f,znak);
   while znak<>#32 do
    begin
     tovar[pocet]:=tovar[pocet]+znak;
     read(f,znak);
    end;
   read(f,kus[pocet]);
   readln(f,cena[pocet]);
  end;
end;
procedure vypis;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to pocet do
  writeln(tovar[i]:10,kus[i]:5,cena[i]:8:2);
end;
procedure zapis;
var i:integer;
begin
 for i:=1 to pocet do
  writeln(g,tovar[i]:10,kus[i]:5,cena[i]:8:2);
end;

begin
 assign(f,'cenatovaru.txt');
 reset(f);
 assign(g,'vypis.txt');
 rewrite(g);
 nacitanie;
 vypis;
 zapis;

 close(f);
 close(g);
 readln;
end.
      

Ďakujem za pomoc a odpoved :)

Michal
Pascal › Reálna núdza :/
2. 3. 2016   #209029

Dobrý deň,,,zajtra mám robiť test z pascalu,,,,Mám ma´t načítanie z textového súboru, no sám som bol dlho chorý 3týždne zápal priedušiek a dýchacích ciest....Je tu možné, že by mi tu niekto pomohol zajtra ráno od pol ôsmej do cca deviatej a pomohol by mi s kódením ? Naozaj, som zúfalý,,,,Sedím nadtým už 3. deň ale prd z toho,,,Maturujem a musím sa teraz sústrediť na matematiku a jazyky....Ďakujem 

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý