Anonymní profil Tomáš – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Tomáš – Programujte.comAnonymní profil Tomáš – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.226.245.–

Tomáš
Java › Neobnovení GridBagLayoutu
4. 8. 2016   #212230

Tak jsem to tedy vyřešil přes znovu vytvoření panelu, stačilo jen přepsat 2 řádky, děkuji moc :) 


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Okno extends Frame {

  VypisCtvercu panel;
  Button tlacitko;

  static final int MAX = 6;

  Okno() {
    super("Okno");
    panel = new VypisCtvercu(MAX);
    tlacitko = new Button("Prepni pocet ctvercu");

    this.setLayout(new BorderLayout());

    this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
    
    this.add(tlacitko, BorderLayout.SOUTH);
    tlacitko.addActionListener(new tlacitkoAL());

    this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    this.pack();
  }

  class tlacitkoAL implements ActionListener {

    int pocet = MAX;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      pocet++;
      if (pocet > 6) {
        pocet = pocet - 6;
      }
      Okno.this.remove(panel);
      panel = new VypisCtvercu(pocet);
      Okno.this.add(panel);
      Okno.this.pack();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Okno().setVisible(true);
  }
}
 class VypisCtvercu extends Panel {

  GridBagLayout layout;
  GridBagConstraints constraints;

  Platno[] platno;
  Label[] label;

  int pocetVypsanychCtvercu;

  public VypisCtvercu(int pocet) {
    layout = new GridBagLayout();
    constraints = new GridBagConstraints();
    this.setLayout(layout);

    platno = new Platno[pocet];
    label = new Label[pocet];

    for (int i = 0; i < pocet; i++) {
      platno[i] = new Platno();
      platno[i].setSize(150, 150);
      vlozKomponentu(platno[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);
      label[i] = new Label((i + 1) + ")");
      vlozKomponentu(label[i], i, 1, 1, 1, 0, 0);
    }
    pocetVypsanychCtvercu = pocet;    
  }

  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty) {
    constraints.gridx = gridx;
    constraints.gridy = gridy;
    constraints.gridwidth = gridwidth;
    constraints.gridheight = gridheight;
    constraints.weightx = 1;
    constraints.weighty = 1;
    constraints.insets = new Insets(0, 0, 0, 10);
    layout.removeLayoutComponent(co);
    layout.setConstraints(co, constraints);
    this.add(co);
  }

  public Dimension getMinimumSize() {
    return new Dimension(900, 173);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return getMinimumSize();
  }  
}
class Platno extends Canvas {

  public void paint(Graphics g) {
    Dimension d = getSize();
    int sirka = (d.width > d.height) ? d.width : d.height;
    g.setColor(Color.black);
    g.fillRect(0, 0, sirka, sirka);
  }
}
Tomáš
Java › Neobnovení GridBagLayoutu
4. 8. 2016   #212229

Založit nový panel mě nenapadlo, to zní dobře a mělo by to fungovat.

Díky moc za rady :)

Tomáš
Java › Neobnovení GridBagLayoutu
3. 8. 2016   #212198

Dobrý den,
   před pár hodinami jsem sem vkládal dotaz ohledně programu s kostkami, bylo to nepřehledné. Proto jsem přišel s triviálním programem na lepší pochopení mého dotazu.

Když spustím tento program vidím 6 vykreslených čtverců v panelu pomocí GridBagLayoutu. Když kliknu na tlačítko, tak se počet vykreslených čtverců postupně mění. Např. vykreslím pomocí tlačítka 2 čtverce. Problém je, že Layout manager si pořád pamatuje souřadnice minulých 6 čtverců (nevím jak) a tyto 2 čtverce vypisuje do 2 sloupců (ze 6) zleva, místo toho aby byli dva čtverce souměrně zarovnané na střed. Když změníte hodnotu "MAX = 2" a znovu zapnete, tak podle mého, by to mělo vypadat takto.
Jak to že nevypadá? Vždyť v metodě vlozitCtverce() znovu postupně vkládám (do 2 sloupců) zmíněné 2 čtverce. Poraďte prosím.  
 


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Okno extends Frame {

  VypisCtvercu panel;
  Button tlacitko;

  static final int MAX = 6;

  Okno() {
    super("Okno");
    panel = new VypisCtvercu(MAX);
    tlacitko = new Button("Prepni pocet ctvercu");

    this.setLayout(new BorderLayout());

    this.add(panel, BorderLayout.CENTER);
    this.add(tlacitko, BorderLayout.SOUTH);
    tlacitko.addActionListener(new tlacitkoAL());

    this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    this.pack();
  }

  class tlacitkoAL implements ActionListener {

    int pocet = MAX;

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      pocet++;
      if (pocet > 6) {
        pocet = pocet - 6;
      }
      Okno.this.panel.vlozitCtverce(pocet);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Okno().setVisible(true);
  }
}
 class VypisCtvercu extends Panel {

  GridBagLayout layout;
  GridBagConstraints constraints;

  Platno[] platno;
  Label[] label;

  int pocetVypsanychCtvercu;

  public VypisCtvercu(int pocet) {
    layout = new GridBagLayout();
    constraints = new GridBagConstraints();
    this.setLayout(layout);

    platno = new Platno[pocet];
    label = new Label[pocet];

    for (int i = 0; i < pocet; i++) {
      platno[i] = new Platno();
      platno[i].setSize(150, 150);
      vlozKomponentu(platno[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);
      label[i] = new Label((i + 1) + ")");
      vlozKomponentu(label[i], i, 1, 1, 1, 0, 0);
    }
    pocetVypsanychCtvercu = pocet;
  }

  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty) {
    constraints.gridx = gridx;
    constraints.gridy = gridy;
    constraints.gridwidth = gridwidth;
    constraints.gridheight = gridheight;
    constraints.weightx = 1;
    constraints.weighty = 1;
    constraints.insets = new Insets(0, 0, 0, 10);
    layout.setConstraints(co, constraints);
    this.add(co);
  }

  public Dimension getMinimumSize() {
    return new Dimension(900, 173);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return getMinimumSize();
  }

  public void vlozitCtverce(int pocetCtvercu) {
    odstranitVse();
    layout = new GridBagLayout();
    constraints = new GridBagConstraints();
    for (int i = 0; i < pocetCtvercu; i++) {
      vlozKomponentu(platno[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);
      vlozKomponentu(label[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);
    }
    pocetVypsanychCtvercu = pocetCtvercu;
  }

  public void odstranitVse() {
    for (int i = 0; i < pocetVypsanychCtvercu; i++) {
      this.remove(platno[i]);
      this.remove(label[i]);
    }
  }
}
class Platno extends Canvas {

  public void paint(Graphics g) {
    Dimension d = getSize();
    int sirka = (d.width > d.height) ? d.width : d.height;
    g.setColor(Color.black);
    g.fillRect(0, 0, sirka, sirka);
  }
}
Tomáš
Java › Znovuvytvoření panelu
3. 8. 2016   #212197

#3 Kit
Jde teda o to, že když v programu kliknete na tlačítko, tak se vypíše nových 5 kostek.
A problém je, že při těchto 5 kostek by vpravo nemělo být volné místo pro další kostku, mělo by to vypadat tak, jako když ve třídě okno místo řádku "kostky = new VypisKostek(5);" napíšete "kostky = new VypisKostek(5);" -- řádek č.37, nevím, jestli chápete, co myslím :/

Tomáš
Java › Znovuvytvoření panelu
3. 8. 2016   #212196

#3 Kit
Tohle by měl být kompletní zdroják i s obrázky.
Díky moc za trpělivost, nejsem ve těchto ohledech moc zkušený.

package cizek.kostky;


import java.util.*;
import cizek.random.Random;
import cizek.vyjimky.ChybnyVyber;

public class Hrac {
  String jmenoHrace;
  int pocetKostek;
  Okno owner;

  int[] hozeneKostky;
  int[] skoreJednotlivychKol;
  int skoreCelkove;
  int kolo;

  static int[] vybraneKostky;

  Hrac(String jmeno, Okno ok, int pocetKol) {
    jmenoHrace = jmeno;
    pocetKostek = 6;
    owner = ok;
    skoreCelkove = 0;
    skoreJednotlivychKol = new int[pocetKol];
    kolo = 1;
  }

  public void hodKostek() {
    hozeneKostky = null;
    hozeneKostky = new int[pocetKostek];
    for (int i = 0; i < pocetKostek; i++) {
      hozeneKostky[i] = Random.nahodneCislo(1, 6);
    }
    owner.kostky.vlozitKostky(hozeneKostky, pocetKostek);
  }

  public void vybratKostky(int[] indexyVybranych, int pocetVybranych) {
    vybraneKostky = null;
    vybraneKostky = new int[pocetVybranych];
    for (int i = 0; i < pocetVybranych; i++) {
      vybraneKostky[i] = hozeneKostky[indexyVybranych[i]];
    }
  }

  public int vypocetSkore(int[] indexyVybranych, int pocetVybranych, boolean zapsatDoSkoreKola) throws ChybnyVyber {

    int skore = 0;
    int pocetStejnych;
    int cislo;
    boolean rada;
    int zacatek;
    
    vybratKostky(indexyVybranych, pocetVybranych);
    Arrays.sort(vybraneKostky);

    for(int u = 0; (u<2)&&(vybraneKostky.length>2); u++) {
      zacatek = 0;
      cislo = 0;
      pocetStejnych = 1;
      rada = false;
      for (int i = 0; i < vybraneKostky.length; i++) {
        if (i != 0) {
          if (vybraneKostky[i] == vybraneKostky[i - 1]) {
            cislo = vybraneKostky[i];
            pocetStejnych++;
            rada = true;
            zacatek = i-1;
          } else {
            if (rada && pocetStejnych > 2) {
              if (cislo != 1) {
                skore = skore + cislo * 100 * (pocetStejnych - 2);
              } else {
                skore = skore + 1000 * (pocetStejnych - 2);
              }
              odendaniKostek(zacatek, pocetStejnych);
            }
            zacatek = 0;
            cislo = 0;
            pocetStejnych = 1;
            rada = false;
          }
        }
      }     
    }
    if(vybraneKostky.length != 0){
        for(int i = 0; i < vybraneKostky.length;i++){
          if(vybraneKostky[i] == 1 | vybraneKostky[i] == 1 ){
            skore = skore+((vybraneKostky[i]==1)?100:50);
          }else{
            if(zapsatDoSkoreKola){
              throw new ChybnyVyber(vybraneKostky[i]);
            }
          }
        }   
    }
    if(zapsatDoSkoreKola){
      skoreJednotlivychKol[kolo-1] = skore;
      kolo++;
    }
    return skore;
  }
  
  public static void odendaniKostek(int zacatek, int pocetKostek){
    int[] pomocna = new int[vybraneKostky.length-pocetKostek];
    int index = 0;
    for(int i = 0; i<vybraneKostky.length;i++){
      if(i == zacatek){
        i = i+pocetKostek-1; 
      }else{
        pomocna[index]=vybraneKostky[i];
        index++;
      }
    }
    vybraneKostky = pomocna;    
  } 
}

package cizek.kostky;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import cizek.obrazky.*;


public class Okno extends Frame {
  
  Obrazky obr;
  //Hrac[] seznamHracu; 
  Hrac zkusebniHrac;
  
  Label nadpis1, popHrace, aktHrac, nadpis2;
  Button butt1, butt2;  
  Label vyberLB, skoreCelkoveLB, skoreKolaLB;
  TextField vyberTF, skoreCelkoveTF, skoreKolaTF;  
  
  Label[] kostkyLB;
  Platno[] kostkzPL;
  Checkbox[] kostkyCHB;  
  VypisKostek kostky; 
  
  GridBagLayout gbl;
  GridBagConstraints gbc;
  
  int aktualniHrac;
  static Toolkit t;
      
  Okno(){
    super("Kostky");
    gbl = new GridBagLayout();
    gbc = new GridBagConstraints();    
    this.setLayout(gbl);
    
    kostky = new VypisKostek(6);
    obr = new Obrazky();
    zkusebniHrac = new Hrac("Tomáš", this,1000);
    sestaveniOkna();     
    Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit();
    
    
    butt1.addActionListener(new Butt1AL());
    
    
    
    this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e){
        System.exit(0);
      }
    });
    this.addComponentListener(new ComponentAdapter() {
      public void componentResized(ComponentEvent e){
        System.out.println("Cele okno: "+Okno.this.getWidth()+"x"+Okno.this.getHeight());
        System.out.println("Panel: " + kostky.getWidth()+"x"+kostky.getHeight());
      }
    });
    this.pack();
    this.setIconImage(obr.getIkonka());
    this.setLocation(((t.getScreenSize().width-this.getWidth())/2),(t.getScreenSize().height-this.getHeight())/4);
    this.setResizable(false);     
  }
  
  private void sestaveniOkna(){   
      //kostky.setBackground(Color.MAGENTA);
      nadpis1 = new Label("KOSTKY",Label.CENTER);
      nadpis1.setFont(new Font("SansSerif",Font.BOLD, 100));
      //nadpis1.setBackground(Color.yellow);
      nadpis2 = new Label("HOZENÉ KOSTKY",Label.CENTER);
      nadpis2.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,25));
      //nadpis2.setBackground(Color.orange);
      popHrace = new Label("Hráč na řadě:",Label.LEFT);
      popHrace.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,35));
      //popHrace.setBackground(Color.blue);
      aktHrac = new Label(zkusebniHrac.jmenoHrace,Label.CENTER); //////upravit!!!!! 
      aktHrac.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,35));
      //aktHrac.setBackground(Color.pink);
      vyberLB = new Label("Výběr:",Label.RIGHT);
      vyberLB.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));
      //vyberLB.setBackground(Color.cyan);
      vyberTF = new TextField("0", 4);
      vyberTF.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));//////////////////////////////////////////
      vyberTF.setEditable(false);   
      //vyberTF.setBackground(Color.green);
      skoreCelkoveLB = new Label("Celkové skóre:",Label.RIGHT);
      skoreCelkoveLB.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));
      //skoreCelkoveLB.setBackground(Color.blue);
      skoreCelkoveTF = new TextField("0",6);
      skoreCelkoveTF.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));///////////////////////////
      skoreCelkoveTF.setEditable(false);
      //skoreCelkoveTF.setBackground(Color.yellow);
      skoreKolaLB = new Label("Skóre kola:",Label.RIGHT);
      skoreKolaLB.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));
      //skoreKolaLB.setBackground(Color.orange);
      skoreKolaTF = new TextField("0",5);
      skoreKolaTF.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));///////////////////
      skoreKolaTF.setEditable(false);
      //skoreKolaTF.setBackground(Color.pink);
      butt1 = new Button("Hodit");
      butt1.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));
      //butt1.setBackground(Color.yellow);
      butt2 = new Button("Konec tahu");
      butt2.setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,20));
      //butt2.setBackground(Color.gray);
      
      Panel pan1 = new Panel();
      pan1.setLayout(new GridLayout(1,2));
      Panel pan2 = new Panel();
      pan2.setLayout(new GridLayout(1,2));
      Panel pan3 = new Panel();
      pan3.setLayout(new GridLayout(1,2));
      
      pan1.add(skoreCelkoveLB);
      pan1.add(skoreCelkoveTF);
      pan2.add(skoreKolaLB);
      pan2.add(skoreKolaTF);
      pan3.add(vyberLB);
      pan3.add(vyberTF);
      
      gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
      vlozKomponentu(new VodorovnaCara(),0,0,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,1,new Insets(0,0,0,0));     
      vlozKomponentu(nadpis1,0,1,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,0,new Insets(10,0,0,0));      
      
      vlozKomponentu(new VodorovnaCara(),0,2,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,1,new Insets(0,0,20,0));      
      
      vlozKomponentu(popHrace,0,3,2,1,0,0,0,0,new Insets(0,0,20,50));      
      vlozKomponentu(aktHrac,2,3,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,0,new Insets(0,0,20,0));
      
      gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
      vlozKomponentu(nadpis2,0,4,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,0,new Insets(0,0,10,0));
      
      vlozKomponentu(kostky,0,5,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,0,0,new Insets(0,0,0,0));
      
      vlozKomponentu(pan1,0,6,1,1,0,0,0,0,new Insets(25,0,0,10));
      vlozKomponentu(pan2,1,6,1,1,0,0,0,0,new Insets(25,0,0,10));
      vlozKomponentu(pan3,2,6,1,1,0,0,0,0,new Insets(25,0,0,0));      
      gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
      vlozKomponentu(butt1,3,6,1,1,0,0,20,10,new Insets(25,50,0,0));
      vlozKomponentu(butt2,4,6,GridBagConstraints.REMAINDER,1,0,0,20,0,new Insets(25,10,0,0));      
      
      butt2.setEnabled(false);      
  }
  
  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty, int ipadx, int ipady, Insets ins){
    gbc.gridx = gridx;
    gbc.gridy = gridy;
    gbc.gridwidth = gridwidth;
    gbc.gridheight = gridheight;
    gbc.weightx = 1;
    gbc.weighty = 1;
    gbc.ipadx = ipadx;
    gbc.ipady = ipady;
    gbc.insets = ins;
    gbl.setConstraints(co, gbc);
    this.add(co);    
  }
  
  public Insets getInsets(){
    return new Insets(48,25,25,25);
  }
  
  class Butt1AL implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        int[] pomocna = {1,2,3,4,5};
        
        kostky.vlozitKostky(pomocna, pomocna.length);
      }
    }
  
  
  public static void main(String[] args){
    Okno ok = new Okno();
    ok.setVisible(true);
  }   
}

package cizek.kostky;

import java.awt.*;

public class Platno extends Canvas {
  
  Image img;  
  boolean vykreslit;
  
  public Platno(Image img) {
    this.img = img;
    this.vykreslit = vykreslit;    
  }
  public void paint(Graphics g){    
    Dimension d = getSize();
    int sirka = (d.width>d.height)?d.width:d.height;
    g.drawImage(img,0,0,sirka,sirka,this);        
  }
  public void nastavitObrazek(Image img){
    this.img = img;
    repaint();
  }
}
package cizek.kostky;

import java.awt.*;
import cizek.obrazky.Obrazky;

public class VypisKostek extends Panel {

  Platno[] kostkyPL;
  Checkbox[] kostkyCH;
  int pocetVypsanychKostek;

  GridBagConstraints gbc;
  GridBagLayout gbl;

  Obrazky obr;
  Image[] obrKostek;

  VypisKostek(int pocetKostek) {
    obr = new Obrazky();
    obrKostek = obr.getAll();

    gbc = new GridBagConstraints();
    gbl = new GridBagLayout();
    this.setLayout(gbl);

    kostkyPL = new Platno[pocetKostek];
    kostkyCH = new Checkbox[pocetKostek];

    for (int i = 0; i < pocetKostek; i++) {
      kostkyPL[i] = new Platno(obrKostek[0]);
      kostkyPL[i].setSize(150, 150);
      vlozKomponentu(kostkyPL[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);
    }
    for (int i = 0; i < pocetKostek; i++) {
      kostkyCH[i] = new Checkbox((i + 1) + ". kostka");
      kostkyCH[i].setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 14));
      vlozKomponentu(kostkyCH[i], i, 1, 1, 1, 0, 0);
    }
    pocetVypsanychKostek = 6;
  }

  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty) {
    gbc.gridx = gridx;
    gbc.gridy = gridy;
    gbc.gridwidth = gridwidth;
    gbc.gridheight = gridheight;
    gbc.weightx = 1;
    gbc.weighty = 1;
    gbl.setConstraints(co, gbc);
    this.add(co);
  }

  public Dimension getMinimumSize() {
    return new Dimension(900, 173);
  }

  public Dimension getPreferredSize() {
    return getMinimumSize();
  }

  public void vlozitKostky(int[] kostky, int pocetKostek) {
    odstranitVse();
    gbl = new GridBagLayout();
    gbc = new GridBagConstraints();
    this.setLayout(null);
    this.setLayout(gbl);
    for (int i = 0; i < pocetKostek; i++) {
      vlozKomponentu(kostkyPL[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);

      kostkyPL[i].nastavitObrazek(obrKostek[kostky[i] - 1]);
    }
    for (int i = 0; i < pocetKostek; i++) {
      vlozKomponentu(kostkyCH[i], i, 0, 1, 1, 0, 0);      
    }
    pocetVypsanychKostek = pocetKostek;
  }

  public void odstranitVse() {
    for (int i = 0; i < pocetVypsanychKostek; i++) {
      this.remove(kostkyPL[i]);
    }
    for (int i = 0; i < pocetVypsanychKostek; i++) {
      kostkyCH[i].setState(false);
      this.remove(kostkyCH[i]);
    }
  }
}

package cizek.obrazky;

  import java.awt.*;
  import java.net.URL;
  
  public class Obrazky { 
    
    private Image[] img;
    private Image ikonka;   
    
  public Obrazky() {
    Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit();
    img = new Image[6];
    
    URL url1 = getClass().getResource("jedna.png");
    img[0] = t.getImage(url1);
    URL url2 = getClass().getResource("dva.png");
    img[1] = t.getImage(url2); 
    URL url3 = getClass().getResource("tri.png");
    img[2] = t.getImage(url3); 
    URL url4 = getClass().getResource("ctyri.png");
    img[3] = t.getImage(url4); 
    URL url5 = getClass().getResource("pet.png");
    img[4] = t.getImage(url5); 
    URL url6 = getClass().getResource("sest.png");
    img[5] = t.getImage(url6);
    URL url7 = getClass().getResource("kostka.png");
    ikonka = t.getImage(url7); 
  }
  
  public Image getImage1(){
    return img[0];
  }
  public Image getImage2(){
    return img[1];
  }
  public Image getImage3(){
    return img[2];
  }
  public Image getImage4(){
    return img[3];
  }
  public Image getImage5(){
    return img[4];
  }
  public Image getImage6(){
    return img[5];
  }
  public Image[] getAll(){
    return img;
  }
  public Image getIkonka(){
    return ikonka;
  }    
}

package cizek.obrazky;

  import java.awt.*;

  public class VodorovnaCara extends Canvas {
  
    public void paint(Graphics g){
      Dimension d = getSize();
      g.fillRect(0,0,d.width,d.height);
    }    
}
package cizek.random;
public class Random {  
  public static int nahodneCislo(int min, int max) {
    max++;
    double nahoda = Math.random();    
    nahoda = (nahoda * (max - min)) + min;
    int cele = (int) Math.floor(nahoda);
    return (cele);
  }  
}

package cizek.vyjimky;

public class ChybnyVyber extends Exception {

  public ChybnyVyber(int cislo) {
    super("Nelze vybrat kostku č. " + cislo);
  }  
}

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Připojen obrázek.

Tomáš
Java › Znovuvytvoření panelu
2. 8. 2016   #212194

 Koukám, že mnoho rad se mi nedostavilo. Tak aspoň takhle... 
Metoda vlozitKostky() zavolá metodu odstranitVse(), která tedy z panelu odstraní všechny komponenty, a poté se v metodě vlozitKostky() postupně vloží libovolný počet kostek + příslušné Checkboxy.
Toto vše funguje, avšak má to jednu vadu. Poprvé je vloženo 6 kostek, tedy v GridBagLayoutu je 6 sloupců, a když poté pomocí metody vlozitKostky() vložím např. 5 jiných kostek, tak se v Layoutu stále nachází 6 sloupců. Prvních 5 je zaplněno a poslední sloupec je prázdný.
Je to estetická chyba, ale opravdu by mě zajímalo, jak to vyřešit. Nikde na internetu jsem nenašel, jak se správně mají komponenty z GridBagLayoutu odstraňovat, aby tam nevznikaly tyto zmíněné volné plochy.
Prosim o radu, děkuji :)

public class VypisKostek extends Panel {

  Platno[] kostkyPL;
  Checkbox[] kostkyCH;
  int pocetVypsanychKostek;
  
  
  GridBagConstraints gbc;
  GridBagLayout gbl;  
  
  Obrazky obr;
  Image[] obrKostek; 
  
  VypisKostek(int pocetKostek) {    
    obr = new Obrazky();
    obrKostek = obr.getAll(); 
    
    gbc = new GridBagConstraints();
    gbl = new GridBagLayout();
    this.setLayout(gbl);
    
    kostkyPL = new Platno[pocetKostek];
    kostkyCH = new Checkbox[pocetKostek];
    
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){      
      kostkyPL[i] = new Platno(obrKostek[0]);
      kostkyPL[i].setSize(150,150);      
      vlozKomponentu(kostkyPL[i],i,0,1,1,0,0);      
    }
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){
      kostkyCH[i] = new Checkbox((i+1)+". kostka");
      kostkyCH[i].setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,14));      
      vlozKomponentu(kostkyCH[i],i,1,1,1,0,0);      
    }
    pocetVypsanychKostek = 6;
  }
  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty){
    gbc.gridx = gridx;
    gbc.gridy = gridy;
    gbc.gridwidth = gridwidth;
    gbc.gridheight = gridheight;
    gbc.weightx = 1;
    gbc.weighty = 1;
    gbl.setConstraints(co, gbc);
    this.add(co);
  }
  
  public Dimension getMinimumSize(){    
       return new Dimension(900,173);
  } 
  public Dimension getPreferredSize(){    
       return getMinimumSize();
  }  
  public void vlozitKostky(int[] kostky, int pocetKostek){
    odstranitVse();
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){      
      vlozKomponentu(kostkyPL[i],i,0,1,1,0,0);
      
      kostkyPL[i].nastavitObrazek(obrKostek[kostky[i]-1]);      
    }
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){
      vlozKomponentu(kostkyCH[i],i,0,1,1,0,0);
           }
    pocetVypsanychKostek = pocetKostek;
  }
  public void odstranitVse(){
    for(int i = 0; i < pocetVypsanychKostek;i++){      
      this.remove(kostkyPL[i]);      
    }
    for(int i = 0; i < pocetVypsanychKostek;i++){
      kostkyCH[i].setState(false);
      this.remove(kostkyCH[i]);      
    }    
  }
}
Tomáš
Java › Znovuvytvoření panelu
2. 8. 2016   #212191

  Dobrý den,

potřebuji pomoct s tímto kódem. Ve svém programu používám tuto třídu (VypisKostek - Panel), do které po každém hodu kostek vykresluji hozené kostky + ke každé kostce Checkbox na vybrání kostky. Protože počet kostek se každým hodem mění, tak jsem se pokusil o vytvoření metody(nakresliKostky), která celý panel přemaže a znovu s LayOutMangerem vykreslí celý panel. Ale metoda nefunguje, jsou stále vidět předchozí kostky. 
Nejde mi do hlavy, proč to nejde. Pomozte prosím. Předem děkuji :)

public class VypisKostek extends Panel {

  Platno[] kostkyPL;
  Checkbox[] kostkyCH;
  int pocetVypsanychKostek;
  boolean poprve = true;
  
  GridBagConstraints gbc;
  GridBagLayout gbl;  
  
  Obrazky obr;
  Image[] obrKostek; 
  
  VypisKostek(int kostky[], int pocetKostek, boolean vykreslit) {    
    obr = new Obrazky();
    obrKostek = obr.getAll(); 
    nakresliKostky(kostky,pocetKostek, true);
  }
  public void vlozKomponentu(Component co, int gridx, int gridy, int gridwidth, int gridheight, int weightx, int weighty){
    gbc.gridx = gridx;
    gbc.gridy = gridy;
    gbc.gridwidth = gridwidth;
    gbc.gridheight = gridheight;
    gbc.weightx = 1;
    gbc.weighty = 1;
    gbl.setConstraints(co, gbc);
    this.add(co);    
  }
  
  public void nakresliKostky(int[] kostky, int pocetKostek,boolean vykreslit){    
    gbc = new GridBagConstraints();
    gbl = new GridBagLayout();
    this.setLayout(gbl);    
    kostkyPL = new Platno[pocetKostek];
    kostkyCH = new Checkbox[pocetKostek];   
    
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){      
      kostkyPL[i] = new Platno(obrKostek[kostky[i]-1],vykreslit);
      kostkyPL[i].setSize(150,150);      
      vlozKomponentu(kostkyPL[i],i,0,1,1,0,0);      
    }
    for(int i = 0; i < pocetKostek;i++){
      kostkyCH[i] = new Checkbox((i+1)+". kostka");
      kostkyCH[i].setFont(new Font("SansSerif",Font.PLAIN,14));      
      vlozKomponentu(kostkyCH[i],i,1,1,1,0,0);      
    }    
  } 
}

import java.awt.*;

public class Platno extends Canvas {
  
  Image img;  
  boolean vykreslit;
  
  public Platno(Image img,boolean vykreslit) {
    this.img = img;
    this.vykreslit = vykreslit;    
  }
  public void paint(Graphics g){
    if(vykreslit){
    Dimension d = getSize();
    int sirka = (d.width>d.height)?d.width:d.height;
    g.drawImage(img,0,0,sirka,sirka,this);
    }    
  }  
}

package cizek.obrazky;

  import java.awt.*;
  import java.net.URL;
  
  public class Obrazky { 
    
    private Image[] img;
    private Image ikonka;   
    
  public Obrazky() {
    Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit();
    img = new Image[6];
    
    URL url1 = getClass().getResource("jedna.png");
    img[0] = t.getImage(url1);
    URL url2 = getClass().getResource("dva.png");
    img[1] = t.getImage(url2); 
    URL url3 = getClass().getResource("tri.png");
    img[2] = t.getImage(url3); 
    URL url4 = getClass().getResource("ctyri.png");
    img[3] = t.getImage(url4); 
    URL url5 = getClass().getResource("pet.png");
    img[4] = t.getImage(url5); 
    URL url6 = getClass().getResource("sest.png");
    img[5] = t.getImage(url6);
    URL url7 = getClass().getResource("kostka.png");
    ikonka = t.getImage(url7); 
  }  
  
  public Image[] getAll(){
    return img;
  }
  public Image getIkonka(){
    return ikonka;
  }    
}
Java › překrytí objektů, jakto?
18. 8. 2014   #193158

Dobrý den, mám problém s tímto programem :/ Je to předepsaný program, který správně funguje, ale nevím si rady s významem s metodou vloz(), proč tento řádek "posledni = posledni.dalsi = new Uzel(vkladany);" přepíše i objekt "prvni",přesto že se tam vůbec o "prvni" nejedná, a zrovna i tu správnou větev "dalsi" ? Prosím o vysvětlení... 

Pro lepší pochopení programu je tady zadání: 

"Vytvořte třídu SpojovySeznam, která umí uchovávat prvky typu Object. Připravte metody void vloz(Object obj), Object vyjmiPrvniho() a void vypisSeznam()."

// univerzalni spojovy seznam

class Uzel {
  Object prvek;
  Uzel dalsi;

  Uzel(Object o) {
    prvek = o;
    dalsi = null;
  }

  Uzel(Object o, Uzel dalsiUzel) {
    prvek = o;
    dalsi = dalsiUzel;
  }

  Object getPrvek() { 
      return prvek; 
  }

  Uzel getDalsi() { 
      return dalsi; 
  }
}

class SpojovySeznam {
  private Uzel prvni, posledni;
  int pocet;

  SpojovySeznam() {
      prvni = posledni = null;  
      pocet = 0; 
  }

  public boolean jePrazdny() {
    return (prvni == null) ? true : false;
  }

  // vklada na konec
  public void vloz(Object vkladany) {
    if (jePrazdny() == true)
      prvni = posledni = new Uzel(vkladany);
    else
      posledni = posledni.dalsi = new Uzel(vkladany);
    pocet++;
  }

  public void vypisSeznam() {
    Uzel akt = prvni;
    while (akt != null) {
      System.out.println(akt.prvek.toString());
      akt = akt.dalsi;
    }
    System.out.println("Pocet prvku: " + pocet);
  }

  public Object vyjmiPrvniho() {
    Object o;
    if (jePrazdny() == true)
      return null;

    pocet--;
    o = prvni.prvek;
    if (prvni != posledni)
      prvni = prvni.dalsi;
    else
      prvni = posledni = null;

    return o;
  }

  public int getPocet() { return pocet; }
}

public class SpojovySeznamTest {
  public static void main(String[] args) {
    SpojovySeznam s = new SpojovySeznam();
    Integer i = new Integer(1);
    Double d = new Double(3.14);
    String a = "ahoj";
    s.vloz(i);
    s.vloz(d);
    s.vloz(a);
    s.vypisSeznam();
    s.vyjmiPrvniho();
    s.vypisSeznam();
  }
}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý