Anonymní profil Barbora – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Barbora – Programujte.comAnonymní profil Barbora – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.40.120.–

Barbora
C / C++ › zadanie mi nefunguje, neviem…
31. 3. 2017   #215408

 zdravim vie mi niekto pomocť a povedať mi prečo to nepočíta tak ako má? vopred dakujem za pomoc. som už z toho zufala.

//mnozstvo minci za jednu rudu
#define MINCA_ZA_RUDU1  1

//mnozstvo minci za jednu rudu ak nie je unaveny
#define MINCA_ZA_RUDU2   2

//maximalne mnozstvo jedla v inventari trpaslika
#define INV_MAX_JEDLO  10

//maximalna unava, po ktorej uz nepracuje
#define MAX_UNAVA   10

//pocet trpaslikov
#define POCET_TRPASLIKOV  1

//maximanla nuda
#define MAX_NUDA  10

//maximalne mnoystvo piva
#define MAX_PIVO  20

#include "defines.h"
#include <stdio.h>
#include <time.h>

typedef struct
{
  int jedlo;
  int pivo;
  int ruda;
  int mince;
} CENTRALNY_SKLAD;

typedef struct
{
  int jedlo[INV_MAX_JEDLO];
  int pivo[MAX_PIVO];
  int unava[MAX_UNAVA];
  int nuda[MAX_NUDA];
} INVENTAR_STAV;

typedef enum
{
  ODDYCH = 1,
  BANIK = 2,
  REMESELNIK = 3,
  KUCHAR = 4,
  PIVOVARNIK = 5
} TypAkcie;

void trpaslik_generator (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
void vypis_skladu_stav(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int oddych(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int banik (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int remeselnik (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int kuchar(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int pivovarnik(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);
int centralna_distribucna_funkcia(TypAkcie typakcie,INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad);

int main()
{
  int x = 0, i;
  srand(time(NULL));
  INVENTAR_STAV *inventar_stav;
  CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad;
  TypAkcie typakcie;


  printf("********************Dwarf Fortress********************\n");
  trpaslik_generator (&inventar_stav, &centralny_sklad);
  for(i = 1; i <= 5; i++)
  {
    vypis_skladu_stav(&inventar_stav, &centralny_sklad);
    printf("****************CYKLUS CISLO %d****************\n",i);
    printf ("vykonala sa akcia: %d\n", typakcie = rand()%5+1) ;
    printf ("akcia vratila hodnotu (0 - nepodarila sa akcia/1 - akcia sa podarila): %d\n",centralna_distribucna_funkcia(typakcie, &inventar_stav, &centralny_sklad));
    vypis_skladu_stav(&inventar_stav, &centralny_sklad);  }

  return 0;
}

void trpaslik_generator (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  srand(time(NULL));
  centralny_sklad->jedlo = 100;
  centralny_sklad->pivo = 100;
  centralny_sklad->ruda = 50;
  centralny_sklad->mince = 50;

  for (i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++)
  {
    inventar_stav->jedlo[i] = 0;
    inventar_stav->pivo[i] = 0;
    inventar_stav->unava[i] = 0;
    inventar_stav->nuda[i] = 0;
  }

  for (i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++)
  {
    inventar_stav->jedlo[i] = rand()%10 + 1; /* generovanie nahodneho cisla v rozsahu 1 - 10 */
    inventar_stav->pivo[i] = rand()%10 + 1;
    inventar_stav->unava[i] = rand()%10 + 1;
    inventar_stav->nuda[i] = rand()%10 + 1;
  }

}

void vypis_skladu_stav(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  for (i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++)
  {
    printf ("----------------trpaslik %d---------------------\n",i);
    printf ("CENTRALNY SKLAD: jedlo: %d\tpivo: %d\truda: %d\t\tmince: %d\n",centralny_sklad->jedlo, centralny_sklad->pivo, centralny_sklad->ruda, centralny_sklad->mince);
    printf ("INVENTAR STAV:  jedlo: %d\tpivo: %d\t\tunava: %d\t\tnuda: %d\n\n",inventar_stav->jedlo[i], inventar_stav->pivo[i], inventar_stav->unava[i], inventar_stav->nuda[i]);

  }
}


int oddych(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  int tmp = 0;
  for(i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++ )
  {
    inventar_stav->nuda[i] = 0;
    inventar_stav->unava[i] = 0;
    if (centralny_sklad->jedlo >= INV_MAX_JEDLO && centralny_sklad->pivo >= MAX_PIVO)
    {
      tmp = INV_MAX_JEDLO - sizeof(inventar_stav->jedlo[i]);
      centralny_sklad->jedlo -= tmp;
      inventar_stav->jedlo[i] += tmp;
      tmp = 0;

      tmp = MAX_PIVO - sizeof(inventar_stav->pivo[i]);
      centralny_sklad->pivo -= tmp;
      inventar_stav->pivo[i] += tmp;
    }
    else return 0;
  }
  return 1;
}

int banik (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  for(i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++ )
  {
    if (inventar_stav->jedlo[i] > 0 && inventar_stav->jedlo[i] <= INV_MAX_JEDLO || inventar_stav->pivo[i] > 0 && inventar_stav->pivo[i] <= MAX_PIVO || inventar_stav->unava[i] >= 0 && inventar_stav->unava[i] <= MAX_UNAVA)
    {
      inventar_stav->jedlo[i]--;
      inventar_stav->pivo[i]--;
      inventar_stav->unava[i]++;

      (inventar_stav->unava[i] <= 5) ? (centralny_sklad->ruda += 2) : (centralny_sklad->ruda++);
    }
    else return 0;
  }
  return 1;
}

int remeselnik (INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  for(i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++ )
  {
    if (inventar_stav->jedlo[i] > 0 && inventar_stav->jedlo[i] <= INV_MAX_JEDLO || inventar_stav->pivo[i] > 0 && inventar_stav->pivo[i] <= MAX_PIVO || inventar_stav->unava[i] >= 0 && inventar_stav->unava[i] <= MAX_UNAVA)
    {
      inventar_stav->jedlo[i]--;
      inventar_stav->pivo[i]--;
      inventar_stav->unava[i]++;

      (inventar_stav->unava[i] <= 5) ? (centralny_sklad->mince += MINCA_ZA_RUDU2) : (centralny_sklad->mince += MINCA_ZA_RUDU1);
    }
    else return 0;
  }
  return 1;
}

int kuchar(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  for(i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++ )
  {
    if (inventar_stav->nuda[i] >= 0 && inventar_stav->nuda[i] < MAX_NUDA || inventar_stav->unava[i] >= 0 && inventar_stav->unava[i] < MAX_UNAVA || centralny_sklad->mince >= 30)
    {
      inventar_stav->nuda[i]++;

      (centralny_sklad->mince >= 30) ? ((centralny_sklad->jedlo += centralny_sklad->jedlo) && (inventar_stav->unava[i]-- )) : (centralny_sklad->jedlo++);
    }
    else return 0;
  }
  return 1;
}

int pivovarnik(INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  int i;
  for(i = 1; i <= POCET_TRPASLIKOV; i++ )
  {
    if (inventar_stav->nuda[i] >= 0 && inventar_stav->nuda[i] < MAX_NUDA || inventar_stav->unava[i] >= 0 && inventar_stav->unava[i] < MAX_UNAVA || centralny_sklad->mince >= 30)
    {
      inventar_stav->nuda[i]--;
      inventar_stav->unava[i]--;

      (inventar_stav->unava[i] <= 5 && inventar_stav->nuda[i] <= 5) ? ((centralny_sklad->pivo += MINCA_ZA_RUDU2) && (centralny_sklad->mince -= MINCA_ZA_RUDU2)) : ((centralny_sklad->pivo += MINCA_ZA_RUDU1) && (centralny_sklad->mince -= MINCA_ZA_RUDU1));
    }
    else return 0;
  }
  return 1;
}

int centralna_distribucna_funkcia(TypAkcie typakcie,INVENTAR_STAV *inventar_stav, CENTRALNY_SKLAD *centralny_sklad)
{
  // int akcia1, akcia2, akcia3, akcia4, akcia5ô
  int akcia = 0;
  switch (typakcie)
  {
  case ODDYCH:
    akcia = oddych(&inventar_stav, &centralny_sklad) ;
    break;                              //jaky sakra samostatny zaznam chce
  case BANIK:
    akcia = banik (&inventar_stav, &centralny_sklad) ;
    break;
  case REMESELNIK:
    akcia = (remeselnik (&inventar_stav, &centralny_sklad)) ;
    break;
  case KUCHAR:
    akcia = (kuchar(&inventar_stav, &centralny_sklad)) ;
    break;
  case PIVOVARNIK:
    akcia = (pivovarnik(&inventar_stav, &centralny_sklad)) ;
    break;
  default:
    break;
  }
  return akcia;
}

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý