Anonymní profil Belpir – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Belpir – Programujte.comAnonymní profil Belpir – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 217.170.105.–

Petr
C / C++ › Mazání string
19. 12. 2019   #385115

Přesněji je to zadáno takto 


Funkce smaže z řetězce všechna slova, které se nacházejí ve word. Prvním znakem nesmí být mezera, jednotlivá slova jsou mezerou oddělené a za posledním slovem nesmí být mezera mezera a funkce vrátí jako návratovou hodnotu počet smazaných slov :)

Petr
C / C++ › Mazání string
18. 12. 2019   #385101

Ahojte neví někdo jak tohle udělat bez pomocí knihovny string?

int main() { char retezec[] = ""; 

char word[] = "";

int pocet = delete_missing(retezec, word);

printf("smazano: %i\nnovy retez: %s", pocet, s); /* predchozi printf vytiskne: smazano: 4 novy retez: bb cc dd */ return 0;

Program má porovnat dva řetezce a smazat vše co je navíc v retezec z wordu

Rob
C / C++ › Hledání nuly v řetězci
23. 11. 2019   #384791

Nechci používat knihovnu string proto moje volba for a if

Rob
C / C++ › Hledání nuly v řetězci
23. 11. 2019   #384790

Omlouvám se je to pro C

Rob
C / C++ › Hledání nuly v řetězci
23. 11. 2019   #384788

Ahoj, sekl jsem se mám řetězec např char text [] = "10 10"; chci je sčítat, ale abych mohl musím najít mezeru mezi nimi jak bych to provedl přes cyklus projdu všechny znaky ve for a následně porovnám zda se nerovnají mezeře v if?

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384472

Tady najdu vždy ten daný prvek, ale další nehledá tudíž musím dát do cyklu, ale osobně nevím co projít zda znovu projít ten vzor a aplikovat na něj můj klíč "bl" a nebo jen přičíst počítadlo a "popojít" ve vzoru dále za každou radu budu rád.

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384470

#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
char vzor[]="blablabla";
char *s;

s = strstr(vzor, "la");      
 if (s != NULL) 
 {
     printf("Shoda nalezena na pozici: %d\n", s - vzor);
 }                               
 else
 {
     printf("Shoda nenalezena\n");
 }
 }

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384467

a pokud je tam např text novyhrachrac

tak vypsat, že se to nachází jak na 4 a 8 pozici zatím vyřeším to jedno, ale jak vyřešit to druhé

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384466

Jinak to potřebuji do c :)

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384465

char text[] = "novyhrac";
char vzor[] = "hrac";

 

a já právě potřebuji, aby mi vypsal, že hrac začíná na 4 pozici.

Pavel
C / C++ › Pozice v textu
28. 10. 2019   #384463

Chtěl bych se zeptat zda-li neřešil někdy někdo, že mám nějaký zdrojový text pevně uložený jako řetězec a druhý řetězec, kde je to co hledám v prvním řetězci a chci najít na jakých pozicích se můj hledaný řetězec objevuje v hledaném řetězci.

Belpir
Python › Python-cylkus s funkciou lis…
18. 12. 2018   #382599

Ahoj,

To Microsoftí API vždy vrací prázdný seznam jako odpověď a v response.content obsahuje prázdný bytesting. Předpokládám, že už není validní atuth token (subscription-key), proto jen odhaduji výsledný formát.

#! /usr/bin/env python3


import requests
import os
import time

BASE_URL = 'https://westeurope.api.cognitive.microsoft.com/face/v1.0/detect'
headers = {'Ocp-Apim-Subscription-Key': 'd7264e9252674c9292b0d8b295cf3251', 'Content-Type': 'application/octet-stream'}
parameters = { 
  'returnFaceId': 'true',
  'returnFaceLandmarks': 'false',
  'returnFaceAttributes': 'age,gender,emotion'
}


img_path = 'C:\Users\Pifko\Desktop\bakalarka\ffmpeg-20181107-0c6d4e7-win64-static\ffmpeg-20181107-0c6d4e7-win64-static\bin\all'
# img_path = '/home/ruzekpav/Documents/virtualbox/tmp'

def post_image(img_data):
  response = requests.post(BASE_URL, params=parameters, headers=headers, data=img_data)
  try:
    return response.json()
  except:
    return None

def toCsv(csvFileName, response, separator=';'):
  '''Save output to given csv file.'''
  assert isinstance(response, list), 'API response have to be a list.'
  line = separator.join(response)
  with open(csvFileName, 'a') as F:
    F.write(f'{line}\n')

for f in os.listdir(img_path):
  absFile = os.path.join(img_path, f)
  if not os.path.isfile(absFile):
    print(f'The {absFile} is not a file, skipping.')
    continue
  with open(absFile, 'rb') as F:
    img_data = F.read()
  response = post_image(img_data)
  # save results to .csv
  toCsv('vysledky.csv', response)
  # print result's each line in 3s interval
  print(f"API's response of {absFile} => {response}")
  time.sleep(3)
C / C++ › Procedura void nahradit
13. 6. 2018   #221344

Tohle zní celkem dost složitě :) 

C / C++ › Procedura void nahradit
13. 6. 2018   #221342

Ahojte všichni měl bych dotaz ohledně vytvoření procedury, kde použiji čtení souboru a v souboru chci najít a poté nahradit dané slovo, neví někdo jak postupovat?

C / C++ › Vytvoření knihovny
31. 5. 2018   #221185

A neví někdo jak udělat podmínku na konci programu udá program má začít od začátku nebo o ukončit v tom si nejsem jistý vůbec

C / C++ › Vytvoření knihovny
31. 5. 2018   #221184

Chybu jsem vyřešil ještě chci udělat poslední věc že bych dal switch do knihovny menu c a menu h ale nejsem si jist která část mého programu tam patří v mainu by byly pouze pak printy

C / C++ › Vytvoření knihovny
30. 5. 2018   #221178

#2 BDS
Já vymyslel něco takového mám hlavní main a geometrie.c a geometrie.h, ale aktuálně mám někde chybu a nevidím ji vůbec.

MAIN:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "geometrie.h"
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int main(int argc, char *argv[]) {
int vyber,a,b,c,v,r;
printf("Zadej cislo: ");
scanf("%i", &vyber);
switch (vyber)
{
case 1: printf("Enter the value of r (radius): \n");
scanf("%i", &r);
printf("Circle circumference = %i", obvodkruhu(r));
break;
case 2: printf("Enter the value of r (radius): \n");
scanf("%i", &r);
printf("Circle content = %i",obsahkruhu(r));
break;
case 3: printf("Enter the values of a, b and c \n");
scanf("%i %i %i", &a, &b, &c);
printf("Triangle circumference = %d",obvodtrojuhelniku(a,b,c));
break;
case 4: printf("Enter the values of a and v \n");
scanf("%i %i", &a, &v);
printf("The content of the triangle = %d",obsahtrojuhelniku(a,v));
break;
case 5: printf("Enter the values of a \n");
scanf("%i", &a);
printf("Square content = %d",obsahctverce(a)); //obsah
break;
case 6: printf("Enter the values of a \n");
scanf("%i", &a);
printf("Square circumference = %d",obvodctverce(a)); //obvod
break;
case 7: printf("Enter the values of a, b \n");
scanf("%i %i", &a, &b);
printf("Rectangle circumference = %d",obvodobdelniku(a,b));
break;
case 8: printf("Enter the values of a, b \n");
scanf("%i %i", &a, &b);
printf("Rectangle content = %d",obsahobdelniku(a,b));
break;
default:printf("This option does not exist");
break;
}


return 0;
}
 

GEOMETRIE C


int obvodkruhu(int r){
return (2*3.14*r);
}
int obsahkruhu(int r){
return (3.14*(r*r));
}
int obvodtrojuhelniku(int a, int b, int c ){
return (a+b+c);
}
int obsahtrojuhelniku(int a, int v ){
return ((a*v)/2);
}
int obsahctverce(int a){
return (a*a);
}
int obvodctverce(int a){
return (4*a);
}
int obvodobdelniku(int a, int b){
return (2*(a+b));
}
int obsahobdelniku(int a, int b){
return (a*b);
}

GEOMETRIE H

int obvodkruhu(int r);
int obsahkruhu(int r);
int obvodtrojuhelniku(int a, int b, int c);
int obsahtrojuhelniku(int a,int v);
int obsahctverce(int a);
int obvodctverce(int a);
int obvodobdelniku(int a,int b);
int obsahobdelniku(int a,int b);

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032020 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý