Anonymní profil Alex – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Alex  – Programujte.comAnonymní profil Alex – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 78.102.240.–

Delphi › Člověče nezlob se
30. 4. 2020   #385935

Ahoj,

snažím se obarvit draw grid v delphi. Při spuštění programu se ale nic neděje. Měli byste řešení prosím?

KÓD:

unit Unit1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Grids;

type
  TForm1 = class(TForm)
    DrawGrid1: TDrawGrid;
    procedure Drawgrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);

  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Drawgrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
Const modra = TColor($FF0000);
      cervena =  TColor($0000FF);
      pole = TColor($00FFFF);
var i,l : integer;
begin
 i:=ACol;
 l:=ARow;

 if i = 4 then begin DrawGrid1.Canvas.Brush.Color := modra;
                     DrawGrid1.Canvas.FillRect(Rect);


 end;

end;
end.

Alex
Delphi › Projekt
30. 4. 2020   #385934

Ahoj,

snažím se obarvit draw grid v delphi. Při spuštění programu se ale nic neděje. Měli byste řešení prosím?

KÓD:

unit Unit1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Grids;

type
  TForm1 = class(TForm)
    DrawGrid1: TDrawGrid;
    procedure Drawgrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);

  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Drawgrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
Const modra = TColor($FF0000);
      cervena =  TColor($0000FF);
      pole = TColor($00FFFF);
var i,l : integer;
begin
 i:=ACol;
 l:=ARow;

 if i = 4 then begin DrawGrid1.Canvas.Brush.Color := modra;
                     DrawGrid1.Canvas.FillRect(Rect);


 end;

end;
end.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý