Anonymní profil Martin – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Martin – Programujte.comAnonymní profil Martin – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.40.98.–

Martin
Inzerce › Riadenie závlahy, kúrenia, c…
16. 8. 2020   #386443

Ponúkam softvér pre riadenia závlahy založený na platforme Arduino a webovom rozhraní, ktoré beží na externom (internom) webserveri v sieti.
Webaplikácia ponúka ovládanie závlahy v automatickom režime - 2 štartovacie časy (pre každý zo 4 okruhov, ktoré sú v systéme) s možnosťou zvolenia intervalu zalievania, manuálny režim, nastavenie minútového intervalu od momentálneho času. Systém dbá na efektivitu závlahy a tá môže byť aktívna iba pri počasí bez dažďa - systém zohľadňuje aj dáta z dažďového senzora. Pri manuálnom zavlažovaní preruší závlahu dážď úplne. Pri automatickej ak začne pršať a po dobu aktivity automatickej závlahy prestane pršať, Arduino ďalej zalieva do konca intervalu.

Připojen obrázek.

Systém vie ďalej automaticky (na základe teploty) ovládať volitelný systém kúrenia, alebo chladenia. Je možné si navoliť požadovanú teplotu vrátane hysterézy 0 až 5°C s 0,25°C krokom. Pôvodne robené pre skleník v záhradníctve, ktorý si udržiava konštantnú teplotu. V lete sa chladí, v zime vykuruje - vždy môže byť aktívny len jeden z týchto režimov. Možno zapnúť natvrdo ZAP/VYP v manuálnom režime pre tento výstup - rozdelené na 2 samostatné relé, samostatne pre čerpadlo / kúrenie.

Připojen obrázek.

Systém umožňuje modifikovať názvy jednotlivých izieb/periférii. Možnosť zmeniť prihlasovacie meno a heslo, logy systému s chybovými hláškami o neplatných dátach od senzorov, real-time tabuľka prehľadu so všetkými hodnotami.

Připojen obrázek.

Možnosť vzdialeného reštartu dosky. Vizualizácia dát cez grafy - teplota v 5-minútových intervaloch, aktivita kúrenia/chladenia a všetkých zavlažovaných okruhov v minútových intervaloch.

Připojen obrázek.

Hardvér pre projekt:
Arduino Mega 2560
6x relé SRD-05VDC-SL-C (6-channel relay)
1x ds18b20, alebo iné teplotné čidlo či termistor do max. výstupného napätia 5V
1x FC-37 (alebo príbuzný dažďový senzor)
Wiznet W5100 shield (kompatibilný i W5500 modul)
Systém je svižný, webovo orientovaný. Pri výpadku pripojenia sú všetky výstupy bezpečne vypnuté a ihneď po nadviazaní spojenia s webom sa Arduino synchronizuje s webom.

Připojen obrázek.


Systém je vhodný pre polievanie črepníkov, záhrady, záhonov. K relé je možné pripojiť napríklad solenoidy, či rôzne typy elmg. ventilov na vodu, prípadne čerpadlá. Každé relé dokáže utiahnuť 2,3kW. (10A pri 230V)

Připojen obrázek.

Celá logika systému beží na webe, Arduino spúšťa PHP scripty, ktoré aktualizujú všetky výstupy so zohľadnením časov, vstupných hodnôt, hysterézy, atď. Arduino si dáta z webu stiahne a stavy aplikuje. Program je doplnený o watchdog, ktorý v prípade seknutia programu reštartuje Arduino. Možno vopred vyskúšať. Dodávam program pre Arduino so schémou zapojenia, knižnicami. Súbory pre web, export MySQL databázy. Arduino podporuje HTTP protokol. Na weby pod HTTPS sa nenapojí! Nepodporuje TLS / SSL.

Možnosť vopred vyskúšať s vašim hardvérom.
Kontakt: martinius96@gmail.com

Martin
Inzerce › Hladinomer - Monitor výšky h…
16. 8. 2020   #386442

Ponúkam SOFTVÉR pre projekt hladinomera, ktorý umožňuje merať výšku hladiny vody (alebo podobnej kvapaliny) v studni. Princíp merania je vyslanie signálu, ktorý sa od hladiny odrazí a vráti sa do prijímača - Echo.

Projekt využíva ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 (detekčný uhol 15°), prípadne vodotestný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol je až 45°) a mikrokontróler Arduino s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500, prípadne WiFi platformy ESP8266 (NodeMCU, Wemos D1 Mini), alebo ESP32 (Devkit). Softvér obsahuje schému zapojenia pre všetky tieto platformy.
 

Připojen obrázek.

Možnosť uspávania platforiem ESP8266, ESP32 do režimu Deep Sleep. Možnosť aktualizácie OTA (Over The Air) v režime standby pre tieto platformy.

Připojen obrázek.

Pre prevádzku projektu je nutné vlastniť webserver na verejnej IP adrese, alebo v LAN sieti, kam daná platforma odosiela dáta z ultrazvukového senzora. Na webserveri beží aplikácia, ktorá používateľovi ukáže v monitore posledné údaje, ale taktiež aj výšku hladiny vody za mesiac, týždeň, deň v prehľadných grafoch, či tabuľkovom vyhotovení. Web rozhranie obsahuje aj záznam rekordov - maximálna, minimálna hodnota hladiny vody za 24 hodín, 7 dní, 30 dní.

Připojen obrázek.

Webaplikácia má aj rôzne meniteľné údaje - výška celej studne (slúži ako kalibračná hodnota pre merania), nakoľko vyššia hladina = menšia hodnota medzi hladinou a senzorom, ktorý je umiestnený na vrchu studne. Preto sa touto hodnotou očítava meranie, aby sa zistila skutočná výška hladiny vody. Druhým meniteľným parametrom je priemer studne, ktorým je možné vykonať prepočet objemu studne v litroch s aktuálnou výškou hladiny a taktiež obsahuje aj odhad maximálnej hĺbky studne pri danom priemere pre čo najpresnejšie merania bez odrazov. Tento odhad maximálnej hĺbky studne sa realizuje trigonometriou.

Připojen obrázek.

Zdrojové kódy pre všetky tieto platformy, schéma zapojenia, knižnice pre senzor HC-SR04 sú obsiahnuté priamo vo webaplikácii. Dáta sú do webového rozhrania odosielané po HTTP / HTTPS protokole s POST payloadom. Vhodné aj pre laikov, stačí iba nahodiť webové rozhranie a upraviť cestu pre odosielanie dát. Programy pre Arduino obsahujú integrovaný watchdog, ktorý Arduino reštartuje pri záseku programu.

Připojen obrázek.

PONÚKAM IBA SOFTVÉR, HARDVÉR JE NUTNÉ ZAOBSTARAŤ SI SAMOSTATNE!

Projekt je možné vopred vyskúšať s vašim hardvérom.
Kontakt: martinius96@gmail.com

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032020 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý