Anonymní profil Montezo – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Montezo – Programujte.comAnonymní profil Montezo – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.255.168.–

Montezo
MS SQL › Jmenovci v databázi
Včera   #389613

Jaké SQL příkazy mám zjisti, když mám zjisti jméno a příjmení osob, které jsou v databázi víc než jednou ? (když máme dvě a více osob se stejným jménem a příjmením)?

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389609

A na jaký se zaměřit?

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389604

I toto je "podkapitola" toho kurzu.

Montezo
MS SQL › Tabulka se nezobrazuje
15. 1. 2022   #389603

Když použiju příkaz CREATE TABLE  [nazev] tak se mi ne a ne zobrazit ta tabulka v nabídce.

Kde by se měla zobrazit? V jaké složce?  https://ibb.co/87JWcVK

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389600

Ahoj, jaké příkazy v SQL jsou často používané, a jaké nikoliv?

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389583

A co z toho je konstruktor?

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389580

Nezapomeneme na špičaté závorky jak u datového typu, tak u konstruktoru.

Já zase někde četl - ArrayList list = new ArrayList(); - 

že to new.ArrayList(); je konstruktor.

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389578

ArrayList list = new ArrayList();
list.Add("položka");

Co to znamená? Jakože nový potomek objektu ArrayList() a ten se jmenuje list.  ???

Montezo
.NET › Na počátku...
11. 1. 2022   #389575

Zajímavé...

Montezo
Matematika › SQL příkaz
10. 1. 2022   #389569

Zdravím, není tu SQL sekce, tak se ptám zde:

"Máte hypotetický internetový obchod. Jak z databáze vytáhnout data o všech objednávkách za rok 2021, přiřadit k nim klienta, a zobrazit deset klientů, kteří utratili nejvíce kreditů, včetně částek?"

Ten příkaz by vypadal takto: 
SELECT id, klient, ALL rok 2021,cena FROM smlouvy WHERE cena>10000 AND se_slevou=1 ORDER BY cena DESC  ???

Montezo
.NET › Překrytí X přetížení
10. 1. 2022   #389559

A platí, že překrýt mohu pouze virtual metody?

Montezo
.NET › Překrytí X přetížení
9. 1. 2022   #389554

Přetížení metody: volám x-krát tu samou metodu (metodu se stejným názvem) ale pokaždé s jinými parametry. Tím "aktivuju" jen určitou část metody. Že?

A překrytí: zavolám objekt, který obsahuje různé metody, ale části některých metod "poupravím", aby splňovaly moje požadavky? 

Montezo
.NET › Na počátku...
9. 1. 2022   #389553

Jinak, koukám, že zezačátku bylo to proklínané GOTO, pak vznikly funkce ( = když člověk něco chtěl, zavolal "celou" funkci), a pak se z toho vyvinuly objekty ( = ty umožňují "recyklovat", resp to, co by kdysi každá metoda/funkce musela mít "sama pro sebe", si dnes ty funkce mohou "sdílet")

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389531

"to není jen o estetičnu..."

V čem je teda problém? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389530

"další věc je, že na té hrůze co jsi tu sem dal, je evidentní, že vůbec nevíš co jsi zkopíroval, takže o inspiraci nemůže být řeč."

Vy mi tu neustále předhazujete, že něco dělám, a nevím, "co se děje".

Co je teda na tom kódu tak hrozného, že je to - údajně - jenom slepenec? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389528

"další věc je, že na té hrůze co jsi tu sem dal, je evidentní, že vůbec nevíš co jsi zkopíroval, takže o inspiraci nemůže být řeč."

O čem přesně mluvíš? Program je funkční, dělá, co sem po něm chtěl. Pak můžu řešit "nějaké estetično".

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389526

Mutagen: každej můj známej, co se pohybuje v "prostředí programátorů" mi řekl, že stejně, jako je legitimní používat kuchařku/matematické tabulky/strojnické tabulky, je i legitimní (a i efektivní) po webu hledat inspirace.

Nedělám nic strašného. Nebo snad truhlář, co si nezasadí vlastní stromy a/nebo nevytěží vlastní železnou rudu, aby ji zpracoval, a z ní vyrobil teslici, je ihned "plagiátor"?

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389522

Ok, a šlo by nějak udělat, aby ten exáč nebral ten soubor z "nabindovaného umístění", ale aby vzal "všechny xlsx co jsou okolo něho"? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389520

Problém je, že ten soubor tam není. Soubor "priklad.json" nebyl na konci běhu programu vytvořen.

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389518

No, chtěl bych tento "výstup" mít zapsaný do toho souboru .json.  :|

https://postimg.cc/fVLv5YsS

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389515

   

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.Common;
using Newtonsoft.Json;
using System.IO;

namespace ukol
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)

    {
      var pathToExcel = @"c:\priklad.xlsx";
      var sheetName = "q";
      var connectionString = String.Format(@"
      Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
      Data Source={0};
      Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES""
    ", pathToExcel);

      using (var conn = new OleDbConnection(connectionString))
      {
        conn.Open();

        var cmd = conn.CreateCommand();
        cmd.CommandText = String.Format(
          @"SELECT * FROM [{0}$]",
          sheetName
          );

        using (var rdr = cmd.ExecuteReader())
        {

          var query =
            (from DbDataRecord row in rdr
             select row).Select(x =>
             {


               Dictionary<string, object> item = new
  Dictionary<string, object>();
               for (int i = 0; i < 20; i++) // inicializátor: přiřadí proměnné i hodnotu 0; podmínka: dokud je i menší než 20; inkrement: dokud platí podmínka, zvyš i o jedna
               {
                 item.Add(rdr.GetName(i), x[i]);

               }
               return item;

             });

          var json = JsonConvert.SerializeObject(query); // serializuj objekt do souboru JSON
          var result = json;
          File.WriteAllText("vystup.json", json); // data jsou zapsána do souboru vystup.json
          Console.WriteLine(result);
          foreach (string file in Directory.EnumerateFiles(".", "*.xlsx"))
          {
            string contents = File.ReadAllText(file);
          }

        }
      }
    }
    }
}
Tak, a jak udělat, aby se mi ten "výstup" zapsal do .json souboru? :)
Montezo
.NET › Práce s .csproj soubory
4. 1. 2022   #389504

Zdravím, 

když si stáhnu a nainstaluju do VS2019 nějaký Nuget - .csproj soubory, jak s nimi dál pracovat? To mi zpřístupní nějaký svazek tříd, nebo co?

Jak o nich vlastně uvažovat? Jako o "hodně moc spojenejch .dll"?

Montezo
.NET › Cyklus foreach
2. 1. 2022   #389487

složí k "listování" v prvcích v array?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
1. 1. 2022   #389482

PS: může být více namespace v jednom kódu? A pokud ano, k čemu je to pak vlastně dobré?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
1. 1. 2022   #389481

   

using System;  // zvolí, z jakých prvků .NET mohu čerpat.

namespace x30x12x2021  // označuje část kódu
{
  internal class Program
  {
    static void Main() // metoda Main nic nevrací (protože void)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
        string line = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(line)) break; //if do stringu zadám mezeru anebo nic, program se zastaví
        else
        {
          Console.WriteLine();

          if (line[0] == '.' || line[0] == '-') //if do pole [line] bylo zadáno . nebo - , provede se tato část kódu
          {
            string[] vs = line.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); // jako "oddělevač" pro Split slouží znak mezery

            for (int i = 0; i < vs.Length; i++) // for situaci, kdy nastavím i na 0, i je menší než proměnná vs.Length, proměnnou i navýšám o jedna
            {
              Console.Write(Morse.DecodeMorseCode(vs[i])); // NEVÍM
            }
          }
          else //pokud nebyla splněna podmínka v "if" větvi - čili je na vstupu něco jiného, než . anebo -,splní se tato větev
          {
            for (int i = 0; i < line.Length; i++) // for situaci, kdy nastavím i na 0, i je menší než proměnná line.Length, proměnnou i navýšám o jedna
            {
              Console.Write(Morse.EncodeToMorseCode(line[i]));  // NEVÍM
              Console.Write(" "); //oddělovač kódu
            }
          }

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }
  }

  static class Morse
  {
    #region ONLY READ
    private static readonly string[,] MorseCodes = new string[,]
      {
        {"A" , ".-"},
        {"B" , "-..."},
        {"C" , "-.-."},
        {"D" , "-.."},
        {"E" , "."},
        {"F" , "..-."},
        {"G" , "--."},
        {"H" , "...."},
        {"I" , ".."},
        {"J" , ".---"},
        {"K" , "-.-"},
        {"L" , ".-.."},
        {"M" , "--"},
        {"N" , "-."},
        {"O" , "---"},
        {"P" , ".--."},
        {"Q" , "--.-"},
        {"R" , ".-."},
        {"S" , "..."},
        {"T" , "-"},
        {"U" , "..-"},
        {"V" , "...-"},
        {"W" , ".--"},
        {"X" , "-..-"},
        {"Y" , "-.--"},
        {"Z" , "--.."},
        {"0" , "-----"},
        {"1" , ".----"},
        {"2" , "..---"},
        {"3" , "...--"},
        {"4" , "....-"},
        {"5" , "....."},
        {"6" , "-...."},
        {"7" , "--..."},
        {"8" , "---.."},
        {"9" , "----."}
      };
    #endregion
    public static string EncodeToMorseCode(char c)
    {
      var uc = char.ToUpper(c);
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (uc == MorseCodes[i, 0][0]) return MorseCodes[i, 1];
      }
      return uc.ToString();
    }

    public static string DecodeMorseCode(string m)
    {
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (m == MorseCodes[i, 1]) return MorseCodes[i, 0];
      }
      return "?";
    }
  }
}

Když si teda ten kód rozebereme:

A] tu vs.Length vezmu kde?

B] "Console.Write(Morse.DecodeMorseCode(vs[i])); " je definována na konci programu. To je asi ten "vnořený cyklus" jak tu byl zmíněn, že?

C] kde vezmu proměnnou "line.Length"?

D] ta "Console.Write(Morse.EncodeToMorseCode(line[i]));" je definována na konci programu. To je asi ten "vnořený cyklus" jak tu byl zmíněn, že?

E] "private static readonly string[,] MorseCodes = new string[,]" tohle znamená co přesně?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389479

#34 BDS
Jo aha https://zeny.iprima.cz/csmt/legendarni-patrovic-je-zpet-cim-sokuje-v-talentove-soutezi-tentokrat

Hmm, mě blbý TV show nikdy nebraly, jméno Pátrovič vidím poprvé v životě.   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389474

PS: prostě raději nahrávám screeny na externí hostingy, to je vše. Více mi to vyhovuje.   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389473

"Je to přesně jak píšeš, on se neptá jako začátečník, ale jako idiot."

Odkdy je snaha o osvojení know-how idiocie?   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389466

V čem je "verze s foreach" lepší? 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389464

Skvělé, děkuji za pomoc, teď už to jen rozkuchat... 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389461

   

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Dictionary<String, String> morse = new Dictionary<String, String>()
      {
        {".-" , "A"},
        {"-..." , "B"},
        {"-.-." , "C"},
        {"-.." , "D"},
        {"." , "E"},
        {"..-." , "F"},
        {"--." , "G"},
        {"...." , "H"},
        {".." , "I"},
        {".---" , "J"},
        {"-.-" , "K"},
        {".-.." , "L"},
        {"--" , "M"},
        {"-." , "N"},
        {"---" , "O"},
        {".--." , "P"},
        {"--.-" , "Q"},
        {".-." , "R"},
        {"..." , "S"},
        {"-" , "T"},
        {"..-" , "U"},
        {"...-" , "V"},
        {".--" , "W"},
        {"-..-" , "X"},
        {"-.--" , "Y"},
        {"--.." , "Z"},
        {"-----" , "0"},
        {".----" , "1"},
        {"..---" , "2"},
        {"...--" , "3"},
        {"....-" , "4"},
        {"....." , "5"},
        {"-...." , "6"},
        {"--..." , "7"},
        {"---.." , "8"},
        {"----." , "9"}
      };


      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine();

      if (!string.IsNullOrEmpty(input))
      {  //rozdělí kody oddělené mezerou nebo lomítkem
        string[] words = input.Split(new char[] { ' ', '/' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

        foreach (string word in words)
        {
          if (morse.TryGetValue(word, out string str)) Console.Write(str);
          else Console.WriteLine("Neplatné zadání");
        }
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
        {'A' , ".-"},
        {'B' , "-..."},
        {'C' , "-.-."},
        {'D' , "-.."},
        {'E' , "."},
        {'F' , "..-."},
        {'G' , "--."},
        {'H' , "...."},
        {'I' , ".."},
        {'J' , ".---"},
        {'K' , "-.-"},
        {'L' , ".-.."},
        {'M' , "--"},
        {'N' , "-."},
        {'O' , "---"},
        {'P' , ".--."},
        {'Q' , "--.-"},
        {'R' , ".-."},
        {'S' , "..."},
        {'T' , "-"},
        {'U' , "..-"},
        {'V' , "...-"},
        {'W' , ".--"},
        {'X' , "-..-"},
        {'Y' , "-.--"},
        {'Z' , "--.."},
        {'0' , "-----"},
        {'1' , ".----"},
        {'2' , "..---"},
        {'3' , "...--"},
        {'4' , "....-"},
        {'5' , "....."},
        {'6' , "-...."},
        {'7' , "--..."},
        {'8' , "---.."},
        {'9' , "----."},
      };

      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine().ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0) Console.Write('/');
        if (morse.TryGetValue(input[i], out string str)) Console.Write(str);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}

Inu dobrá, zkusil jsem to "slepit", ale opět mám chyby:  https://postimg.cc/0bMv3t4f

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389459

neříkej mi, že ti tohle vzalo VS!

VS jsem ani nezkoušel, ale vycházel jsem z úvahy, že je to jen mezikrok. Tak, co je teda finální krok?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389457

   

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
                {".-" , 'A'},
        {"-..." , 'B'},
        {"-.-." , 'C'},
        {"-.." , 'D'},
        {"." , 'E'},
        {"..-." , 'F'},
        {"--." , 'G'},
        {"...." , 'H'},
        {".." , 'I'},
        {".---" , 'J'},
        {"-.-" , 'K'},
        {".-.." , 'L'},
        {"--" , 'M'},
        {"-." , 'N'},
        {"---" , 'O'},
        {".--." , 'P'},
        {"--.-" , 'Q'},
        {".-." , 'R'},
        {"..." , 'S'},
        {"-" , 'T'},
        {"..-" , 'U'},
        {"...-" , 'V'},
        {".--" , 'W'},
        {"-..-" , 'X'},
        {"-.--" , 'Y'},
        {"--.." , 'Z'},
        {"-----" , '0'},
        {".----" , '1'},
        {"..---" , '2'},
        {"...--" , '3'},
        {"....-" , '4'},
        {"....." , '5'},
        {"-...." , '6'},
        {"--..." , '7'},
        {"---.." , '8'},
        {"----." , '9'},
      };

      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine().ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0) Console.Write('/');
        if(morse.TryGetValue(input[i], out string str)) Console.Write(str);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}
Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389455

A co s tím dál? 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389454

Zde:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
        {'A' , ".-"},
        {'B' , "-..."},
        {'C' , "-.-."},
        {'D' , "-.."},
        {'E' , "."},
        {'F' , "..-."},
        {'G' , "--."},
        {'H' , "...."},
        {'I' , ".."},
        {'J' , ".---"},
        {'K' , "-.-"},
        {'L' , ".-.."},
        {'M' , "--"},
        {'N' , "-."},
        {'O' , "---"},
        {'P' , ".--."},
        {'Q' , "--.-"},
        {'R' , ".-."},
        {'S' , "..."},
        {'T' , "-"},
        {'U' , "..-"},
        {'V' , "...-"},
        {'W' , ".--"},
        {'X' , "-..-"},
        {'Y' , "-.--"},
        {'Z' , "--.."},
        {'0' , "-----"},
        {'1' , ".----"},
        {'2' , "..---"},
        {'3' , "...--"},
        {'4' , "....-"},
        {'5' , "....."},
        {'6' , "-...."},
        {'7' , "--..."},
        {'8' , "---.."},
        {'9' , "----."},
      };
      
      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      String input = Console.ReadLine();
      input = input.ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0)
          Console.Write('/');

        char c = input[i];
        if (morse.ContainsKey(c))
          Console.Write(morse[c]);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}
Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389451

a jaký to má smysl? 

> budu mít vzorovej příklad, a ten ten použiji v podobných případech.    

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389449

Víš, kdybych se se vším matlal jak nějakej obrýlenej cifršpion, tak neni nikdy nic hotový.

A proces betatestingu & počet bugů nalezenjch až za chodu aplikace - jako Apache4j - mi dává zapravdu, že nejsem jediný.

Tak mi popiš, co kam vecpat, a já to udělám.

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389447

začni znova od prvních lekcí!

Každej ti řekne, že suchopární šprtání teorie je k ničemu. Nutná je praxe.

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389445

A mimochodem měl by ses nad tím kódem zamyslet, hlavně nad tím, jestli je nutné mít dva slovníky. Chybí ti selský rozum.

> hele, je mi jasné, že to nutné není.

Ale 

A] jak ten kód "donutit", aby to jednou převáděl zprava doleva, a podruhé zleva doprava. 

B] to máš jak s tankama. Tigery měly komplikované, drahé a na výrobu a údržbu náročné převodoky. T-34 se řadili kladivem... kdo vyhrál, víme. 

Okej, a jak ten ToString napasovat na můj problém?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389443

Blbý je, že jsem relativně začátečník, spíš bych ocenil "příměnjší" pomoc.   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389440

   

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
        {'A' , ".-"},
        {'B' , "-..."},
        {'C' , "-.-."},
        {'D' , "-.."},
        {'E' , "."},
        {'F' , "..-."},
        {'G' , "--."},
        {'H' , "...."},
        {'I' , ".."},
        {'J' , ".---"},
        {'K' , "-.-"},
        {'L' , ".-.."},
        {'M' , "--"},
        {'N' , "-."},
        {'O' , "---"},
        {'P' , ".--."},
        {'Q' , "--.-"},
        {'R' , ".-."},
        {'S' , "..."},
        {'T' , "-"},
        {'U' , "..-"},
        {'V' , "...-"},
        {'W' , ".--"},
        {'X' , "-..-"},
        {'Y' , "-.--"},
        {'Z' , "--.."},
        {'0' , "-----"},
        {'1' , ".----"},
        {'2' , "..---"},
        {'3' , "...--"},
        {'4' , "....-"},
        {'5' , "....."},
        {'6' , "-...."},
        {'7' , "--..."},
        {'8' , "---.."},
        {'9' , "----."},
      };
      Dictionary<String, String> morse1 = new Dictionary<String, String>()
      {
        {".-" , "A"},
        {"-..." , "B"},
        {"-.-." , "C"},
        {"-.." , "D"},
        {"." , "E"},
        {"..-." , "F"},
        {"--." , "G"},
        {"...." , "H"},
        {".." , "I"},
        {".---" , "J"},
        {"-.-" , "K"},
        {".-.." , "L"},
        {"--" , "M"},
        {"-." , "N"},
        {"---" , "O"},
        {".--." , "P"},
        {"--.-" , "Q"},
        {".-." , "R"},
        {"..." , "S"},
        {"-" , "T"},
        {"..-" , "U"},
        {"...-" , "V"},
        {".--" , "W"},
        {"-..-" , "X"},
        {"-.--" , "Y"},
        {"--.." , "Z"},
        {"-----" , "0"},
        {".----" , "1"},
        {"..---" , "2"},
        {"...--" , "3"},
        {"....-" , "4"},
        {"....." , "5"},
        {"-...." , "6"},
        {"--..." , "7"},
        {"---.." , "8"},
        {"----." , "9"},
      };

      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      String input = Console.ReadLine();
      input = input.ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0)
          Console.Write('/');

        char c = input[i];
        if (morse.ContainsKey(c))
          Console.Write(morse[c]);
      }
      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0)
          Console.Write('/');

        string c = input[i];
        if (morse1.ContainsKey(c))
          Console.Write(morse1[c]);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}

Zdravím, mám tento kód, je to převod textu na Morse i obráceně.

Vše funguje, jen ten řádek "string c = input[i];" pořád hlásí error - Typ char nejde implicitně převést na typ string - jak to poladit, aby program fungoval tak, jak si představuju...?  

Montezo
.NET › Výpočet odchodu do důchodu
28. 12. 2021   #389412

   

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Narozeniny
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Zadej datum narození: ");
      string datumText = Console.ReadLine();
      DateTime datumNarozeni = DateTime.Parse(datumText);
      Osoba osoba = new Osoba(datumNarozeni);
      int vek = osoba.SpoctiVek();
      int dni = osoba.ZbyvaDni();
      int narozky = osoba.VypocetNarozek();
      Console.WriteLine("Je ti {0} let, za {1} dní slavíš narozeniny a 65. narozeniny máš za {2} dní.", vek, narozky, dni);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Narozeniny
{

  class Osoba
  {
    public DateTime DatumNarozeni {get; set;}

    public Osoba(DateTime datumNarozeni)
    {
      DatumNarozeni = datumNarozeni;
    }

    public int SpoctiVek()
    {
      DateTime dnes = DateTime.Today;
      int vek = dnes.Year - DatumNarozeni.Year;
      if (dnes < DatumNarozeni.AddYears(vek))
        vek--;
      return vek;
    }

    public int ZbyvaDni()
    {
      DateTime dnes = DateTime.Today;
      DateTime dalsiNarozeniny = DatumNarozeni.AddYears(65);

      TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;
      return rozdil.Days;
    }
    public int VypocetNarozek()
    {
      DateTime dnes = DateTime.Today;
      DateTime dalsiNarozeniny = DatumNarozeni.AddYears(SpoctiVek() + 1);

      TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;
      return rozdil.Days;
    }

  }
}

Tak, nakonec to šlo udělat. 

Tak a teď se ještě zbavit duplicitního kódu vytvořením třetí metody, která bude počítat obecné X. narozeniny. A kód současných metod nahradit za volání té nové.

Hmm... teď se musím ovšem nějak zbavit duplicitního kódu. Vytvořím novou metodu, která bude počítat "univerzální" narozeniny. A ty dvě *současné* metody nahradím voláním s parametrem "vypocetXnarozenin(nejblizsi)" a "vypocetXnarozenin(65)"... že?

Montezo
.NET › Panák & budík.
27. 12. 2021   #389399

Tak tomu se říkalo programování. A teprve potom se podle vývojových diagramů kódoval program.

Není ekonomicky rentabilní se namáhat s kvalitním kódováním věcí, které stejně tak rychle morálně zastarají, že by se jejich "kvalitní vyrobení" nikdy nevyplatilo/nezaplatilo.

Montezo
.NET › Výpočet odchodu do důchodu
27. 12. 2021   #389397

Myslíš toto, nebo jiné?  

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.datetime?view=net-6.0

Montezo
.NET › Výpočet odchodu do důchodu
27. 12. 2021   #389395

Google mě povětšinou odkáže sem, na superforum nebo na MS dokumentaci. Jak to teda na sebe napasovat?

Montezo
.NET › Výpočet odchodu do důchodu
27. 12. 2021   #389392

A jak to na to napasovat?

Montezo
.NET › Výpočet odchodu do důchodu
27. 12. 2021   #389389

   

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Vek
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Zadejte datum narození: ");
      string datumText = Console.ReadLine();
      DateTime datumNarozeni = DateTime.Parse(datumText);
      Osoba osoba = new Osoba(datumNarozeni);
      int vek = osoba.SpoctiVek();
      int dni = osoba.ZbyvaDni();
      Console.WriteLine("Je Vám {0} let a narozeniny máte za {1} dní, a penze Vás čeká {2}.", vek, dni, penze);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Vek
{

  class Osoba
  {
    public DateTime DatumNarozeni { get; set; }

    public Osoba(DateTime datumNarozeni)
    {
      DatumNarozeni = datumNarozeni;
    }

    public int SpoctiVek()
    {
      DateTime dnes = DateTime.Today;
      int vek = dnes.Year - DatumNarozeni.Year;
      if (dnes < DatumNarozeni.AddYears(vek))
        vek--;
      return vek;
    }

    public int ZbyvaDni()
    {
      DateTime dnes = DateTime.Today;
      DateTime dalsiNarozeniny = DatumNarozeni.AddYears(SpoctiVek() + 1);

      TimeSpan rozdil = dalsiNarozeniny - DateTime.Today;
      return rozdil.Days;
    }

  }
}

Zdravím, a pokud mám takto kód na výpočet narozenin a dnů do dalších narozenin, jak k tomu přidat výpočet, za kdy osoba tohoto věku dostane na 65. rok života? Jde o důchod, podmínky "dřívějšího odchodu do důchodu" neřešme....   

Montezo
.NET › Panák & budík.
26. 12. 2021   #389373

navíc usnadněný tím, že spousta věcí byla v jednom integrovaném obvodu). Takže TV mechanik si často připadal jak robot na vyměňování součástek.

No... ono je to i u PCB mobilů, jen je to titěrnější a těch "proměnných" je tam asi tak 200... ale ano, nemá smysl to proměřovat osciloskopem, dostaneš "vývojovej diagram", a pokud žádné z takových řešení nevede k efektu, je to "beyond of economical rentability"...

Montezo
.NET › Panák & budík.
26. 12. 2021   #389372

   

abstract class Veci  // mám třídy pojmenovat velkým písmenem?
{
  public abstract void ();
}

class Budik
{
  public event Zvoneni = (CallClass ProbusSe &&Console.WriteLine ("Budík zvoní")); // zavolá třídu probuď se && a konzole vypíše hlášku "Budík zvoní"
}

class Clovek
{
  abstract class ProbudSe();
{
  public void StartEngine();
  Console.WriteLine("Už jsem vzhůru!")
}

Zdravím,a takle by to teda šlo? Asi to není po stránce syntaxe && použitých výrazů dobře, ale myšlenka je dobře...

Montezo
.NET › Panák & budík.
24. 12. 2021   #389347

"že nepřečteš správně ani zápis hlavičky funkce"

V jakém sousedním vlákně? 

Montezo
.NET › Panák & budík.
24. 12. 2021   #389346

¨Hele, pokud je to jenom o hledání "inspirace" na MS webech, na stackoverflow a na podobnejch výtvorech, proč ne.

Pokud po mě chtěj, aby všechny ty příkazy uměl z paměti je problém. Ale proč by to - rozumní - chtěli, když i strojař např. může dělat s tabulkama (strojnickejma tabulkama).     

PS: šest let sem opravoval elektroniku, takže s výkresama, dokumentací od výrobce apod pracovat umím. Jde jen o to, že mě pustili, protože covid. Nejsem blb, co celej život házel lopatou, a teď si něco vzal do hlavy.   

Montezo
.NET › is the pointer to the array
24. 12. 2021   #389343

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/methods

Hmmm. Takže pointa je, že při předávání hodnotou předám např z "int vanocka = 50" tu hodnotu "-50" a od té doby už tu vánočku nepotřebuju, zatímco při předávání referencema jde o to, že jen předám to označení proměnné "vanocka", a proto např se může stát, že v případě "když cukrovi bude mít hodnotu 10, a já napíšu "cukrovi +=vanocka", tak pak to cukrovi získá hodnotu 60, ale kdyby následně proběhla změna hodnoty proměnné vanocka, tak se i změní ten "výpočet"?

Montezo
.NET › Panák & budík.
23. 12. 2021   #389328

Ano, to chápu...

[quote]No, a když mám teda textové zadání:
Mějme aplikaci, kde je objekt člověk a objekt budík. Člověku vytvoříme metodu "ProbudSe()", která vypíše "Už jsem vzhůru!".

Budíku vytvoříme událost "Zvoneni", do které tu metodu člověka [b]pozděj přihlásíme[/b]. Při deklaraci události použijeme vlastní delegát. 

Vytvoříme instanci budíka a člověka, metodou ProbudSe() [b]člověka přihlásíme na událost budíku[/b]. Vypíše se "Budík zvoní" a necháme jej zazvonit, na což člověk reaguje probuzením.   [/quote]

Udělal jsem i takovou pitomou malůvku, kterou (ve stejném "stylu") chtěli po lidech na přijimacích řízeních, že prej se to takle "dělává".  https://postimg.cc/yWfqMp6q ; ale mě to přijde jako blbost. Resp. si dovedu bez problémů představit v hlavě, to co je tam nakreslené. Do znační míry to supluje ten slovní popis, co tu po mě byl několikrát vyžadován. 

Když to teda mám řešit jen s tou MS dokumentací. Nejdřív bych si měl přecíst nějaké "What is object.", potom "What is method" a "What is event" a What is delegate".

A podle těch informací z MS dokumentace to složit.

Mám teda postupovat takto, nebo ne?

Montezo
.NET › static void Main(string[] ar…
23. 12. 2021   #389326

Zdravím, k čemu je to pole string a ten příkaz args ? Děkuju...

Montezo
.NET › Zapouzdření.
22. 12. 2021   #389318

Zdravím, jaká je prakticky používaná definice zapouzdření? 

Montezo
.NET › Kde brát dokumentaci?
22. 12. 2021   #389312

Zdravím, to fakt používáte MS dokumentaci? Např [quote] https://docs.microsoft.com/en-us/search/?… [/quote] mi přijde těžce nepřehledný s "12,189 results".

To není někde něco přehlednějšího? Známej mi doporučil "cplusplus.com", ale zdá se, že tam pro C# nic nenajdu (ono někdy totiž může nastat situace, že např. člověk začne něco dělat pro C++, doména je už zavedená, a přidá následně i pododdíl pro C# či jiné). 

Co je lepíš, než ofiko dokumentace od MS?

Montezo
.NET › Vytvoření repete
22. 12. 2021   #389306

Zdravím,

jak u konzolové aplikace vytvořit repete? Aby se mi místo hlášky "Pro ukonční aplikace stiskněte libovolnou klávesu..." zobrazilo např. "Chcete pokračovat? (A)no, (n)e...?" Už vím, že aby nezáleželo, zda napíšu A nebo a, tak tam mohu napasovat "ToUpper"

Montezo
.NET › Výpis druhé hodnoty stringu
19. 12. 2021   #389267

Dá se nějak dosáhnout situace, kdy se mi vypíše i to číslo 28?
Prej to má jít nějak přes ToString. 

{
int a = 56;
Uzivatel u = new Uzivatel("Jan Novák", 28);
Console.WriteLine("{0} {1}", a, u);
Console.WriteLine("{0}", u);
}
Montezo
.NET › public void PredstavSe()
18. 12. 2021   #389263

Takže to "void značí, že nic nevrací" značí, že když takovou metodu zavoláš, a např. v ní proběhne součet proměnných cislo2 +=cislo1 (což je v přepisu cislo2=cislo2+cislo1, čili sečti proměnné cislo2 a cislo1, a ulož je do proměnné cislo2) tak ten součet by sice proběhl, ale z metody by se to "nové" cislo2 už nikdy nikam nedostalo?

Montezo
.NET › public void PredstavSe()
18. 12. 2021   #389261

Zdravím, to "void" jenom značí, že funkce nepředává žádný parametr? Jak mám teda tuto metodu chápat?

Montezo
.NET › Zdrojový kódy .NET na GitHubu?
18. 12. 2021   #389259

Kde na GitHubu lze najít zdrojový kódy tříd používaných při programování v C#?

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389242

"Za 2 měsíce jsi nepochopil to, co by jsi měl chápat za pět minutL"

Co konkrétně má to být? :)

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389241

... kterej mu ani nenašeptává ...

To našeptávání je mi spíš na obtíž. 

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389240

Mutagen: já bych to neviděl tak černě, jde spíš o to, že si ty příkazy špatně pamatuju a i syntaxi si nepamatuju, ale co, stejně jako může člověk při počítání používat matematické tabulky...   

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389235

BDS: myslím, že to moc hrotíš, kolego. Nikdo učenej z nebe nespadl, a já jen nepracuji s dokumentací k jazyku a špatně napíšu ta klíčová slova do programu.   

Montezo
.NET › Ceasarova šifra
14. 12. 2021   #389233

citace

Na ten nápis citace jsem to tlačítko  "  “  " použil, a bez efektu, jak sám vidíš.    

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389228

Mám takové podezření, podle toho co tu předvádíš, že ta kniha ze které se to učíš, je pěkná sračka.

A co presně předvádím?   

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389222

Balast jakože sra*ky, anebo prkotiny? Ano, je to z učebnice. 

Montezo
.NET › Ceasarova šifra
14. 12. 2021   #389220

Já používal tlačítko "  “  " citace, a to se mi moc neosvědčilo... tak jsem to považoval za bug tohoto fóra.    

Montezo
.NET › Co znamená zkratka...?
14. 12. 2021   #389219

Jo, já číst umí, ale logičtější by bylo " i = i + j" zkrátit na "i = + j" pokud by princip onoho zjednodušení vyplíval z faktu, že jen vynecháš to i, aby sis ušetřil jeden znak.

Ačkoliv, když nad tím tak dumám, tak je to myšlený - to " i += j" - tak, že případ "i = +j" by si mohl kompiler chybně vyložit jako snaho do proměnné "i" přiřadit "+j" ... když udělám i += j, je ihned i kompileru jasné, že NEJDE o snahu do proměnné i cokoliv vecpat...   

Montezo
.NET › Co znamená zkratka...?
14. 12. 2021   #389207

mutagen: já nepochybuji, jen mám obavu, zda nejde o překlep. A navíc, když se zeptám na to, proč to tak je, tak si říkám, zda někdo není seznámen s původem tohoto způsobu syntaxe, a nepodělí se o tuto informaci. 

Montezo
.NET › Použití ternárního výrazu
14. 12. 2021   #389206

https://pastebin.com/AP8gtvmh

Zdravím, v zadaných materiálech je napsáno na řádku 22 "bool muzq = true;" a zobrazí se mi na konzoli 2x "muž". Proč se tomu tak děje i v případě, když to pozměním na "bool muzq = false;" ??

Když to vyfalsuji, mělo by to být 1x muž a 1x žena... 

Montezo
.NET › Ceasarova šifra
14. 12. 2021   #389202

... když už to nemůže vkládat přímo sem.

To se pak zase admin vzteká, že ten kód je moc dlouhej... a jaký pastebin máš na mysli?

Montezo
.NET › Co znamená zkratka...?
14. 12. 2021   #389201

No, podle knihy je "zprava += znak"

ve významu "zprava = zprava + znak" 

Ale říkal jsem si, zda to není překlep, když ten zkrácený zápis je vlastně obráceně, protože "zprava = zprava + znak" bych pokrátil na "zprava =+ znak"... 

Montezo
.NET › Co znamená zkratka...?
14. 12. 2021   #389198

zprava += znak;

to znamená 

zprava + zprava = znak;   ?

Montezo
.NET › Ceasarova šifra
13. 12. 2021   #389189

http://kod.djpw.cz/wzed

Zdravím, zde mi to má zašifrovat text na principu Ceasarovy šifry, a vyflusne to jen samá "N"...

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389188

Myslím si, že pokud máš přenositelnou verzi O.S. tak by mělo fungovat, že použiješ klíč z W7 pro instalaci W11. Ale nezkoušel jsem to.

> takle, já mám starší NB, ale na OEM licenci, která na něm byla, a byla určená pro WIN7, šlo relativně jednoduše "navařit" WIN10 - a dokonce tato metoda "upgrade" byla i legální.

Ale na Win11 se mi moc nechce, nejsou ještě moc odzkoušený, a otázka je, zda by s tim HW mého starého NB kámošil... 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389180

Nebylo by toto řešení? Jde to i v 5.0, a jde to "nějak pořešit" přes prostředí VS2019, namísto toho, abych se musel matlat s příkazovou řádku? https://dotnetcoretutorials.com/2021/11/10/single-file-apps-in-net-6/

--------------------------------

a jaký je v tom rozdíl? W7 je zrovna tak mrtvé jako XP

> tohle není o tom, co chci, anebo nechci, ale jednoduše o tom, že Win7 je stále rozšířeně používán. Je to stejnej nesmysl, jako by někdo rozhodl, že všechny auta vyrobený před rokem 2010 se odteď nesmí používat. 

Že to řve i v případě .NET 5.0 mě taky udivuje, VS2019 mi ani .NET 6.0 nenabízí (ano, protože .NET 6.0 je nejnovější). 

> C++ není tak "tupě" závislý na knihovnách? 

A hlavně, je teda toto " https://dotnetcoretutorials.com/2021/11/10/single-file-apps-in-net-6/ " řešením?

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389177

Hele, tady přestává legrace... opravdu jsou Mrkváči tak na palici, že s podporou .NET 5.0 u Win7 nepočítaj? To opravdu nemohou myslet vážně, doufám, že to není jen nějaká fata morgána v komunikaci. Jako kdybych tu nadával, že mi to nejde pod WinXP, tak to pochopím... ale i tak. Už vidím klasickýho n00b uživatele, jak řeší "nějaký frameworky", když plno lidí ani netuší, co v adrese seznam.cz znamená to .cz... 

Mohu si i vybrat 3.1, ale je to dost barbarské, když navíc učebnice je psaná na 5.0, a 3.1 taky mohou později zrušit. 

... lepší udělat ten sdílenej adresář \lib 

> to je mi k ničemu, když chci tu appku distribuovat i lidem, co se mnou nemaj nic společnýho.

Nebylo by toto řešení? Jde to i v 5.0, a jde to "nějak pořešit" přes prostředí VS2019, namísto toho, abych se musel matlat s příkazovou řádku? https://dotnetcoretutorials.com/2021/11/10/single-file-apps-in-net-6/

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389173

jo konflikt verzí ... tomu se právě řiká DLL HELL něco si o tom přečti nanetu ..

Jo, dovedu si to představit... proto osobně si myslím, že nejlepší je udělat ten .exáč "stand-alone" i za cenu, že bude větší... snad nejsme v situaci, kdy i blbý "konzolová kalkulačka" potřebuje "support soubory" v řádech gigabitů. :-D

C++ není tak závislý na knihovnách? 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389170

A stejně jsem si moc nepomohl, sice ji to "najde", ale nedokáže to s ní pracovat, asi konflikt verzí.

https://postimg.cc/LJRLmx0n

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389169

  takže si nainstaluj CELOU knihovnu .NET core i starou .NET4.7.2/4.8

> a odkud ji stáhnu? 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389167

W7 je mrtvá technologie - oficiálně nepodporovaný OS. takže když ti něco nepujde tak ti stejně nikdo nepomuže ...

> COŽE? To mi chtěj tvrdit, že to, co vybuduju na .NET 5.0 už na Win7 nerozchodím? No to snad ne... plno lidí dodnes použivá Win7.

2/ nechápu co je to "PC repair" asi nějaká blbost co s tim ne souvisí ...

> Podle mě je to zase nějakej "cool" manažer, co ti zasviní v nejlepším případě komp všemožnou reklamou, v horším i jiným sajrajtem. 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389163

A jakto, že .NET nemá být už nadále ze strany OSWin podporován, když je to oficiální projekt Mrkváčů? 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389162

evidentně máš starší verzi Windows 10 ... chce to update

> je to Win7 (program byl kompilován na Win10, ale chci ho spustit na Win7)

a ne nějaký C:\Users ... to je naprostá blbost ...

> to pouze spouštím ten přenesený exáč na Win7 přes konzoli, když naťukám "cmd", tak se mi otevře konzole, a začne na C:\Users\jménouživatele>, nechtělo se mi to "přemountovat" např do "C:\test"

PS: nedá se někde stáhnout přímo ta knihovna, např. vybagrovat někde z Win10? Ono tyhlety "manager aplikace" jsou v lepším případě plný reklam, v horším případě plný jinýho svinctva.  https://postimg.cc/4KhrgvL2

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389159

OK, a jak teda vyřešit toto:  https://postimg.cc/LJRLmx0n

Ani nainstalování těch odkazovaných prerequisites nepomohlo... co tam teda doplnit?

A jakto, že .NET nemá být už nadále ze strany OSWin podporován, když je to oficiální projekt Mrkváčů? 

Bylo mi jasný, že ten .exáč udělanej "po Rusku" by byl velkej - a díky tomu spolehlivej a bytelnej, když tam bude nacpáno vše, co ten .exáč pro svůj běh z .NET čerpá - ale že to bude v řádu gigabitů... no to mě po*er... 

Montezo
.NET › Distribuce programů v .NET
13. 12. 2021   #389157

Zdravím, když se snažím .exáč zkompilovaný na svém NB s Win10 spustit na jiném počítači, píše to cosi o "prerequisites" - dovtípil jsem se, že to řve, páč mu chyběj .dll (nebo jiný prvky) z .NET platformy. 

Nedá se nějak udělat "standalone" exe, který by v sobě obsahoval vše, co potřebuje? Bez ohledu na velikost...  

Montezo
.NET › Žádné přetížení pro metodu T…
13. 12. 2021   #389156

A zde nastal další problém.

http://kod.djpw.cz/vzed

Ta hláška o prvním čísle se mi zasekne v nekonečné smyčce (pořád se opakuje). Jak to vyřešit? V podstatě šlo jen o to dát do programu schopnost repete... 

Montezo
.NET › Žádné přetížení pro metodu T…
12. 12. 2021   #389154

Áno, děkuji.... 

Montezo
.NET › Žádné přetížení pro metodu T…
12. 12. 2021   #389149

Při studiu C# používám tuto knihu:

https://books.google.cz/books/about/Programov%C3%A1n%C3%AD_v_C.html?id=yGsWEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=cs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Na straně 162 je něco o přetěžování, ofotil bych to, ale z mobilu teď nemohu použít. Ale nezmoudřel jsem z toho, jak to použít na vyřešení mého problému. Otázka tedy stále zůstává: co s tím? 

Montezo
.NET › Žádné přetížení pro metodu T…
12. 12. 2021   #389144

Okej, ale jak to mám nacpat na ten můj příklad, když chci docílit toho, 

A] co je to vlastně "přetížení"

B] proč mu vadí "jeden argument"? 

Montezo
C / C++ › Výpočet diskirminantu a koře…
12. 12. 2021   #389143

Console.WriteLine(dis); jaké číslo by program pak vypsal??

> vypsal  by číslo 2

Okej, ale jak to teda obejít, abych dosáhl toho, co chci? A to jest, tu jednu proměnnou "ušetřit".

Montezo
C / C++ › Výpočet diskirminantu a koře…
12. 12. 2021   #389140

"proto tady píše, že dis je už definované"

Hmmm. a to jako nelze vzít proměnnou, nadefinovat ji, a pak s ní provést nějaké výpočet, a pak, po tom, co výpočet proběhne, tak tu novou hodnotu zpět do té proměnné uložit...? 

Montezo
.NET › Žádné přetížení pro metodu T…
12. 12. 2021   #389138

Kód je zde: http://kod.djpw.cz/tzed

Potíž je jednoduše v tom, že zadané číslo je bráno jako znak, ne jako číslo (se kterým se dá počítat). Co s tím?

Montezo
C / C++ › Výpočet diskirminantu a koře…
12. 12. 2021   #389135

VS jasně píše kde je chyba!

> to je mi k ho*nu, když to z toho nevyluštím.

Jo, a na správné umístění dotazu budu myslet. 

Montezo
C / C++ › Výpočet diskirminantu a koře…
12. 12. 2021   #389131

http://kod.djpw.cz/rzed

Zdravím, mám tento kód - abych zase neposlouchal, že sem cpu moc dlouhý kódy, nacpal jsem to do zkracovátka pro web stránky - mi to pořád nějak blbne na řádku " int dis = Sqrt(int dis); "... mele to plno keců, viz screen. Kde je chyba? Ty zelené chyby vyřeším, až pořeším to okolo toho diskriminantu. 

https://postimg.cc/Ny17TQs4

Montezo
C / C++ › C#: double nejde implicitně…
11. 12. 2021   #389127

Jde o tu část " float obvod = 2 * 3.1415 * b; "... jak z toho ven, když jsem tam žádnou hodnotu double nenastavoval? Kde se tam vzala? 

Montezo
C / C++ › C#: double nejde implicitně…
11. 12. 2021   #389126

Zdravím, co s tímto:  tady je asi jen nějaká "formální" chyba s typem proměnné. Prej to "nejde implicitně převést"...

using System;

namespace vzor2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Vítejte v programu na výpočet obvodu a obsahu kruhu. \nZadejte poloměr kruhu:");
            string a = Console.ReadLine();
            float b = float.Parse(a);
            float obvod = 2 * 3.1415 * b;
            float obsah = 2 * (b * b);
            Console.WriteLine("Obvod kruhu je: " + obvod + "\n a obsah je: " + obsah + "...");
        }
    }
}

Montezo
CSS › [CSS] podbarvení menu (L3)
7. 12. 2021   #389118

Zdravím, abych zase nedostal za to, že moje kódy jsou moc dlouhé, napsal sem to sem. I .html i .css.

http://kod.djpw.cz/vyed

Montezo
CSS › Rozdíl mezi dvěma příkazy
7. 12. 2021   #389116

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, viewport-fit=cover">

Co značí ty fráze "initial-scale=1"/>  &  viewport-fit=cover">" ?

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý