Anonymní profil Montezo – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Montezo – Programujte.comAnonymní profil Montezo – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 178.255.168.–

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389926

   

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double[,] array2D = new double[10, 10] { { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 }, { 2.5, 2.3, 2.8, 8.1, 8.2, 8.3, 5.5, 6.6, 8.9, 2.8 } };

      for (int i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i,i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
System.IndexOutOfRangeException: Index je mimo hranice pole.
IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389925

   

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double[,] array2D = new double[10, 10] { { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 } };

      for (int i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i,i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Takže toto? Ale furt to řve:  

Chyba CS0847 Očekává se inicializátor pole s délkou 10. 

IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389924

Jo aha...   

IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389920

TEN PŘÍSPĚVEK "Chyba CS0847 Očekává se inicializátor pole s délkou" SEM NEPATŘÍ, A UŽ NEŠEL SMAZAT. 

Udělal jsem teda toto - viz kód nahoře a zase to jen problikne, bez efektu.

IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389919

   


File.cs: 

 using System;
public struct Date
{
    static void Main()
    {
    }
    public DateTime date;
    public Date(DateTime d)
    {
        date = d;
    }
    public void method()
    {
        Console.WriteLine("Dnešní datum je: " + (date)); // datetimetostring format
        Console.ReadKey();
    }
}
Program.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApp3
{
    internal class Program
    {
        public void method();
    }
}

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389918

Chyba CS0847 Očekává se inicializátor pole s délkou


Chyba CS0022 Špatné číslo indexu uvnitř []; očekává se 2.        

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389917

   

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double [,] array2D = new double[10, 10] { { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 } };

      for (int i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389916

   

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double [,] array2D = new double[10, 10] { { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 } };

      for (int i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Chyba CS0847 Očekává se inicializátor pole s délkou


Chyba CS0022 Špatné číslo indexu uvnitř []; očekává se 2.     
 

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389911

   

using System;
public struct Date
{
  static void Main()
  {
    method();
  }

  public DateTime date;

  public Date(DateTime d)
  {
    date = d;
  }
  public void method()
  {
    Console.WriteLine("Dnešní datum je: " + (date));
    Console.ReadKey();
  }
}


Chyba	CS0120	Pro nestatické pole, metodu nebo vlastnost Date.method() se vyžaduje odkaz na objekt.	ConsoleApp3	
IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389910

Dobře, a co bys doporučil? 

Mám teď toto:

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {  
      int[,] array2D = new int[10.0, 10.0] { { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 } };

      for (double i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389909

   

using System;
public struct Date
{


public DateTime date;

public Date(DateTime d)
{
date = d;
}
static void Main(string[] args)
{
public void method()
{
Console.WriteLine("Dnešní datum je: " + (date));
Console.ReadKey();
}
}
}

Takle je to dobře?

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389906

   


Chyba	CS0266	Typ double nejde implicitně převést na typ int. Existuje explicitní převod. (Nechybí výraz přetypování?)	ConsoleApp3	


Chyba	CS0847	Očekává se inicializátor pole s délkou 10.	ConsoleApp3	


Chyba	CS0022	Špatné číslo indexu uvnitř []; očekává se 2.	ConsoleApp3	


Tyto tři errory mi v tom bráněj.

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389904

Dostal jsem zadáno double.

"Vytvoř dvourozměrné pole typu double, založit deset položek a postupně vypsat".

IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389903

   

using System;
public struct Date
{
  static void Main()
  {
  }

  public DateTime date;

  public Date(DateTime d)
  {
    date = d;
  }
  public void method()
  {
    Console.WriteLine("Dnešní datum je: " + (date));
    Console.ReadKey();
  }
}

Udělal jsem tohle, ale teď to jenom problikne, a nic to neudělá.

IDKFA
.NET › Dvourozměrné pole
20. 2. 2022   #389899

Mám mít dvourozměrné pole typu double, založit 10 položek, a postupně vypsat. 

Kde je zrada?

using System;

namespace MyApplication
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {  
      double[,] array2D = new double[10.0, 10.0] { { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 }, { 2.5, 2.3 } };

      for (double i = 0; i < array2D.Length; i++)

        Console.WriteLine(array2D[i]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389898

   

using System;
public struct Date
{
  public DateTime date;

  public Date(int d)
  {
    date = d;
  }
  public void area()
  {
    Console.WriteLine("Dnešní datum je: " + (date));
    Console.ReadKey();
  }
}
public class Details
{
  public static void Main()
  {
    Date d = new Date(10);
    d.area();
  }
}

Zdroj:  https://www.w3schools.blog/c-sharp-structs

I tady to nějak kope. 

IDKFA
.NET › Potíže s datetime ve struct
20. 2. 2022   #389897

Potíže s datetime:

 - Vytvořit strukturu s jednotlivými položkami datumu a času
- Vzít aktuální datum a čas a vyplnit struct aktuálními údaji
- Vypsat

public struct MyStruct
{
public MyStruct(datetime x)
{
X = x;
}

public DateTime x { get; }

public override string ToString() => $"({X})";
}
IDKFA
.NET › enum - nefunguje
20. 2. 2022   #389896

Jo, už sem to opravil:

using System;


namespace ConsoleApp3
{
  internal class Program
  {
    enum Days
    {
      Monday,
      Tuesday,
      Wednesday,
      Thursday,
      Friday,
      Saturday,
      Sunday
    }
    static void Main(string[] args)
    {


      int first = (int)Days.Monday;
      int second = (int)Days.Friday;
      Console.WriteLine("Číslo pondělí:{0} a pátku:{1}.", first, second);
      // https://www.w3schools.com/cs/cs_enums.php
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
IDKFA
.NET › enum - nefunguje
20. 2. 2022   #389895

   

using FakeItEasy;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    { }
      enum Days
    {
      Monday,
      Tuesday,
      Wednesday,
      Thursday,
      Friday,
      Saturday,
      Sunday
    }

    int first = (int) Days.Monday;
    int second = (int) Days.Tuesday;
    Console.WriteLine("Číslo pondělí: {0} a pátku: {1}.", a, b)
    }
  }


Bylo tam pár překlepů. Čerpal jsem odtud: https://www.w3schools.com/cs/cs_enums.php

A ani toto nepomůže: 
    int first = (int) Days.Monday;
    int second = (int) Days.Tuesday;
    //Console.WriteLine("Číslo pondělí: {0} a pátku: {1}.", first, second)
    Console.WriteLine(first);
    Console.WriteLine(second);
IDKFA
.NET › enum - nefunguje
20. 2. 2022   #389894

Zdravím, co se mu nelíbí zde:


public struct MyStruct
{
public MyStruct(datetime x)
{
X = x;
}

public DateTime x { get; }

public override string ToString() => $"({X})";
}
IDKFA
.NET › Potíže se struct
20. 2. 2022   #389893

Ahoj. Proč mi to háže chybu? 

using FakeItEasy;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    { }
      enum Days
    {
      Monday,
      Tuesday,
      Wednesday,
      Thursday,
      Friday,
      Saturday,
      Sunday
    }

    int a = (int)Days.Monday;
    int b = (int)Days.Tuesday;
    Console.WriteLine("Číslo pondělí: {0} a pátku: {1}.", a, b)
    }
  }
Montezo
.NET › WPF zdrojákoviště
28. 1. 2022   #389776

Maminka mi řikala, že člověk má bejt vytrvalej.   

Montezo
.NET › WPF zdrojákoviště
28. 1. 2022   #389774

To je rada jen prase   

Mohl bys bejt specifičtější? 

Montezo
.NET › WPF zdrojákoviště
28. 1. 2022   #389772

Protože mi sem přijde zbytečný pořád psát s každým dotazem, a myslím, že bych se nejvíc naučil analýzou jinejch prací. 

Montezo
.NET › WPF zdrojákoviště
28. 1. 2022   #389771

Mám několik WPF aplikací k udělání, a hledám inspiraci...

Montezo
.NET › WPF zdrojákoviště
28. 1. 2022   #389770

Zdravíčko, a je nějaký prověřený zdrojákoviště na WPF aplikace?

Montezo
.NET › [WPF] Kalkulačka
26. 1. 2022   #389757

https://ibb.co/xmtcFgT

Ale i když to opíšu dobře, napíše mi to error...     

Montezo
.NET › [WPF] Kalkulačka
26. 1. 2022   #389756

...ta mocnina. To je jen překlep.

Montezo
.NET › [WPF] Kalkulačka
26. 1. 2022   #389749

Zdravím, jakou sérií příkazů se ve WPF dělá kalkulačka? Resp. druhá mocnina a odmocnina:

          else if (funkce == "mocnina")
            {
                c = cislo1 * 2;
            }
            else if (funkce == "odmocnina")
            {
                c = Sqrt(double cislo1);
            }

Montezo
.NET › Všechny using?
24. 1. 2022   #389737

Celá ta lekce je koncipována tak, že člověk "lepí" kód podle instrukcí. Tohle, co háže chyby je ověřenej a staženej kód od autora + jedna lekce. A jednu lekci sem určitě opsal dobře. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389736

Celá ta lekce je koncipována tak, že člověk "lepí" kód podle instrukcí. Tohle, co háže chyby je ověřenej a staženej kód od autora + jedna lekce. A jednu lekci sem určitě opsal dobře. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389733

BDS: kde sem řekl "vymyslete za mě". Ale mám problém, na který neznám řešení, tak se ptám. To je jeden z hlavních důvodů, proč se u lidí vyvinula řeč. 

Montezo
.NET › Všechny using?
24. 1. 2022   #389726

Dobrá, tak jaký použitelný řešení navrhuješ? 

Montezo
.NET › Všechny using?
24. 1. 2022   #389724

Na problém, který tu řeším. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389722

Ani snaha o odstranění staré migrace nepomohly

https://ibb.co/cbkGtVB

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389721

Určitě ne, protože to fakt dělám krok za krokem.

Co může způsobovat takový chyby při migraci? Zkusil jsem pro jistotu i restart kompu, a nic. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389717

https://ibb.co/x2TmKCc

Máš nějaký zkušnosti s Migracema ?

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389714

Uměl bych tu hlášku přečíst a vysvětlit, kdyby se mě na ni někdo zeptal. Vím, co tam je napsáno, vím, co dělá using. Kdybych ho měl převést např. na adresářovou strukturu:

Je to jak zkracovátko. Kdyby někdo napsal "using C:\Debug\net5.0" tak to znamená, že automaticky můžeš pracovat se všemy soubory ve složce net5.0, že si kompilátor domyslí, že ten soubor, který v kódu libovolně použiješ, bude k nalezení tam. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389711

Ano, byly to předchozí lekce.

A podle mě nejlepší benchmark je právě snaha oživit nějaký fungující projekt.

Nebo mám jak pilná žačka dokola recitovat z paměti vše, ale neumět nic?

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389708

K čemu ti to bude:  https://www.itnetwork.cz/csharp/asp-net-core/e-shop

Montezo
.NET › Všechny using?
24. 1. 2022   #389706

BDS: ne, nesouhlasím. Jsem jako ta myš, co utluče mléko na máslo (Chyť mě, jestli to dokážeš.).

A jak mám teda použít ten Google, aby mi dal odpověď.

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389704

Z webu zaměřeného na výuku.

A "programy pro nováčka" mě nebaví.

I na maturu z technického oboru jsem se připravoval tak, že sem začal od netěžších otázek, a tím, že sem je "postupně debugoval" jsem se naučil i ty lehké.

Navíc, tohle je kapitola, která je nařadě. Nefunguje to tak, že bych "do rozvrhu poslepu bodal vidličkou" a začal s tím, do čeho se strefím. 

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389698

Je to vzorová úloha. A snad je autor vzorových úloh tak schopný, aby udělal vzorovou úlohu, která je psaná tak, aby nováčkovi nepřidávala starosti.

Proč by mi řekl "Napiš tuto část kódu", kdyby věděl, že na mě appka nablije chyby?

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389696

Stále sem nedostal odpověď.

Montezo
.NET › Chyba CS0246 ??
24. 1. 2022   #389694

Zdravím, jak vyřešit toto?  

https://ibb.co/Bt0w03r

Montezo
.NET › Všechny using?
24. 1. 2022   #389693

Jak by mi v tomto pomohl Google? To by mě opravdu zajímalo. 

A vytrvalej sem, kde by lidstvo bylo, kdyby se každej vzdal při prvním zádrhelu? :)

Montezo
.NET › Co značí tato chyba?
24. 1. 2022   #389687

https://ibb.co/JqQT9V5

A tato chyba?

Montezo
.NET › Co značí tato chyba?
24. 1. 2022   #389686

Neber to jako drzost z mé strany, ale já se - i na maturu - učil tak, že sem rozjel "nějaký projekt", který mi poukázal, kde mám mezery, a ty jsem "zpětně debugoval".

Nikdy mi nešlo být Lisa Simpson, která se vše pečlivě předpřipravila. 

Montezo
.NET › Co značí tato chyba?
24. 1. 2022   #389684

Private znamená, že metoda je dostupná jen v rámci třídy, ne?

a chyba je toto: " RegisterViewModel neobsahuje definici pro Countries a nenašla se žádná dostupná metoda rozšíření Countries, která by přijímala první argument typu RegisterViewModel. (Nechybí direktiva using nebo odkaz na sestavení?) "

Montezo
.NET › Co značí tato chyba?
23. 1. 2022   #389681

https://ibb.co/DDtbJvC

Montezo
.NET › Všechny using?
23. 1. 2022   #389678

To vím, že ji tam prostě nemám. Ale když ten projekt řve, že ji tam chce,  musím zjistit, jak ji získat.

Montezo
.NET › Všechny using?
23. 1. 2022   #389675

Hele, zjistl jsem, že jedním z možných řešení je alt+enter ...

Montezo
.NET › Všechny using?
23. 1. 2022   #389674

 

"Nějaký projekt eshopu má nějakou třídu Product. Co čekáš, že ti k tomu Google řekne?"

Jaký postup pro zjištění toho usingu bys teda navrhoval? 

Montezo
.NET › The public keyword is not al…
23. 1. 2022   #389673

   

A na serverý projekt prostě nemáš, tak to nedělej.

Víš, když se naučíš špatně obtížnou věc, ovládáš pak i tu lehčí, a tu komplexnější pak dáš dohromady časem lépe. :) 

Montezo
.NET › The public keyword is not al…
23. 1. 2022   #389665

   

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/compiler-messages/cs0106?f1url=%3FappId%3Droslyn%26k%3Dk(CS0106)

"The public keyword is not allowed on an explicit interface declaration. In this case, remove the public keyword from the explicit interface declaration."

Proč mi VS háže tento fail, když jsem TO PŘESNĚ OPSAL ze zadání?

this.AddFlashMessage(new FlashMessage("Počet produktů na skladě byl navýšen.", FlashMessageType.Success));
      return Redirect(Request.Headers["Referer"].ToString());
      public IActionResult ManageProduct(ManageProductViewModel model)
Montezo
.NET › Všechny using?
23. 1. 2022   #389664

   

https://ibb.co/Nnc4hzz

Třeba toto, obdobnej problém. Taky nemá smysl psát do Google "using product c#"

Montezo
.NET › Všechny using?
23. 1. 2022   #389662

No to sem pochopil, jde ovšem o to, jak zjistit, jaký using patří k tomu mému PagedList. Google mi nabídl co nabídl, a ikdyž sem si říkal, že je to blbost, tak jsem to udělal podle návodu. 

Někdy napíšu třeba "using xy c#" do Google, a zobrazí mi to to, co hledám, ale zde se to nepodařilo

Montezo
.NET › Vyhledávání ve více souborech
23. 1. 2022   #389660

Zdravím, má-li člověk mnoho souborů různého typu různě poházených po projektu, dá se nějak vyhledat text v každém z nich, nebo musí prohledat soubor po souboru?

Montezo
.NET › Chyba CS0535
23. 1. 2022   #389658

A jak toho docílit?

Montezo
.NET › Všechny using?
22. 1. 2022   #389656

   

https://zetcode.com/csharp/using/

Zdravím, kolik těch using vlastně je? Jde totiž o to, že v některých případech nestačí zadat a vygooglit tu CS02456 chybu, a ten using najít, tak co kdybych do kódu v takovém případě nakopíroval všechny, a odmazal to, co mi VS zobrazí tmavě šedě, že to nepotřebuje?

Třeba tady mi Google nabídl tento using, a stejně to k ničemu nevede:

https://ibb.co/sW80Wyt
Montezo
.NET › Chyba CS0535
22. 1. 2022   #389655

"Chyba CS0535 ProductRepository neimplementuje člen rozhraní IProductRepository.FindByCategoryId(int)"

Sice sem si našel "řešení"  

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/misc/cs0535?f1url=%3FappId%3Droslyn%26k%3Dk(CS0535)

ale i tak, co z toho?

Montezo
.NET › #region Helpers
22. 1. 2022   #389646

Zdravím, co přesně je "#region Helpers" v C#?

Montezo
MS SQL › Jmenovci v databázi
16. 1. 2022   #389613

Jaké SQL příkazy mám zjisti, když mám zjisti jméno a příjmení osob, které jsou v databázi víc než jednou ? (když máme dvě a více osob se stejným jménem a příjmením)?

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389609

A na jaký se zaměřit?

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389604

I toto je "podkapitola" toho kurzu.

Montezo
MS SQL › Tabulka se nezobrazuje
15. 1. 2022   #389603

Když použiju příkaz CREATE TABLE  [nazev] tak se mi ne a ne zobrazit ta tabulka v nabídce.

Kde by se měla zobrazit? V jaké složce?  https://ibb.co/87JWcVK

Montezo
MS SQL › Potřebné SQL příkazy?
15. 1. 2022   #389600

Ahoj, jaké příkazy v SQL jsou často používané, a jaké nikoliv?

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389583

A co z toho je konstruktor?

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389580

Nezapomeneme na špičaté závorky jak u datového typu, tak u konstruktoru.

Já zase někde četl - ArrayList list = new ArrayList(); - 

že to new.ArrayList(); je konstruktor.

Montezo
.NET › ArrayList list = new ArrayLi…
11. 1. 2022   #389578

ArrayList list = new ArrayList();
list.Add("položka");

Co to znamená? Jakože nový potomek objektu ArrayList() a ten se jmenuje list.  ???

Montezo
.NET › Na počátku...
11. 1. 2022   #389575

Zajímavé...

Montezo
Matematika › SQL příkaz
10. 1. 2022   #389569

Zdravím, není tu SQL sekce, tak se ptám zde:

"Máte hypotetický internetový obchod. Jak z databáze vytáhnout data o všech objednávkách za rok 2021, přiřadit k nim klienta, a zobrazit deset klientů, kteří utratili nejvíce kreditů, včetně částek?"

Ten příkaz by vypadal takto: 
SELECT id, klient, ALL rok 2021,cena FROM smlouvy WHERE cena>10000 AND se_slevou=1 ORDER BY cena DESC  ???

Montezo
.NET › Překrytí X přetížení
10. 1. 2022   #389559

A platí, že překrýt mohu pouze virtual metody?

Montezo
.NET › Překrytí X přetížení
9. 1. 2022   #389554

Přetížení metody: volám x-krát tu samou metodu (metodu se stejným názvem) ale pokaždé s jinými parametry. Tím "aktivuju" jen určitou část metody. Že?

A překrytí: zavolám objekt, který obsahuje různé metody, ale části některých metod "poupravím", aby splňovaly moje požadavky? 

Montezo
.NET › Na počátku...
9. 1. 2022   #389553

Jinak, koukám, že zezačátku bylo to proklínané GOTO, pak vznikly funkce ( = když člověk něco chtěl, zavolal "celou" funkci), a pak se z toho vyvinuly objekty ( = ty umožňují "recyklovat", resp to, co by kdysi každá metoda/funkce musela mít "sama pro sebe", si dnes ty funkce mohou "sdílet")

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389531

"to není jen o estetičnu..."

V čem je teda problém? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389530

"další věc je, že na té hrůze co jsi tu sem dal, je evidentní, že vůbec nevíš co jsi zkopíroval, takže o inspiraci nemůže být řeč."

Vy mi tu neustále předhazujete, že něco dělám, a nevím, "co se děje".

Co je teda na tom kódu tak hrozného, že je to - údajně - jenom slepenec? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389528

"další věc je, že na té hrůze co jsi tu sem dal, je evidentní, že vůbec nevíš co jsi zkopíroval, takže o inspiraci nemůže být řeč."

O čem přesně mluvíš? Program je funkční, dělá, co sem po něm chtěl. Pak můžu řešit "nějaké estetično".

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
7. 1. 2022   #389526

Mutagen: každej můj známej, co se pohybuje v "prostředí programátorů" mi řekl, že stejně, jako je legitimní používat kuchařku/matematické tabulky/strojnické tabulky, je i legitimní (a i efektivní) po webu hledat inspirace.

Nedělám nic strašného. Nebo snad truhlář, co si nezasadí vlastní stromy a/nebo nevytěží vlastní železnou rudu, aby ji zpracoval, a z ní vyrobil teslici, je ihned "plagiátor"?

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389522

Ok, a šlo by nějak udělat, aby ten exáč nebral ten soubor z "nabindovaného umístění", ale aby vzal "všechny xlsx co jsou okolo něho"? 

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389520

Problém je, že ten soubor tam není. Soubor "priklad.json" nebyl na konci běhu programu vytvořen.

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389518

No, chtěl bych tento "výstup" mít zapsaný do toho souboru .json.  :|

https://postimg.cc/fVLv5YsS

Montezo
.NET › Práce s .json soubory...
6. 1. 2022   #389515

   

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.Common;
using Newtonsoft.Json;
using System.IO;

namespace ukol
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)

    {
      var pathToExcel = @"c:\priklad.xlsx";
      var sheetName = "q";
      var connectionString = String.Format(@"
      Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
      Data Source={0};
      Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES""
    ", pathToExcel);

      using (var conn = new OleDbConnection(connectionString))
      {
        conn.Open();

        var cmd = conn.CreateCommand();
        cmd.CommandText = String.Format(
          @"SELECT * FROM [{0}$]",
          sheetName
          );

        using (var rdr = cmd.ExecuteReader())
        {

          var query =
            (from DbDataRecord row in rdr
             select row).Select(x =>
             {


               Dictionary<string, object> item = new
  Dictionary<string, object>();
               for (int i = 0; i < 20; i++) // inicializátor: přiřadí proměnné i hodnotu 0; podmínka: dokud je i menší než 20; inkrement: dokud platí podmínka, zvyš i o jedna
               {
                 item.Add(rdr.GetName(i), x[i]);

               }
               return item;

             });

          var json = JsonConvert.SerializeObject(query); // serializuj objekt do souboru JSON
          var result = json;
          File.WriteAllText("vystup.json", json); // data jsou zapsána do souboru vystup.json
          Console.WriteLine(result);
          foreach (string file in Directory.EnumerateFiles(".", "*.xlsx"))
          {
            string contents = File.ReadAllText(file);
          }

        }
      }
    }
    }
}
Tak, a jak udělat, aby se mi ten "výstup" zapsal do .json souboru? :)
Montezo
.NET › Práce s .csproj soubory
4. 1. 2022   #389504

Zdravím, 

když si stáhnu a nainstaluju do VS2019 nějaký Nuget - .csproj soubory, jak s nimi dál pracovat? To mi zpřístupní nějaký svazek tříd, nebo co?

Jak o nich vlastně uvažovat? Jako o "hodně moc spojenejch .dll"?

Montezo
.NET › Cyklus foreach
2. 1. 2022   #389487

složí k "listování" v prvcích v array?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
1. 1. 2022   #389482

PS: může být více namespace v jednom kódu? A pokud ano, k čemu je to pak vlastně dobré?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
1. 1. 2022   #389481

   

using System;  // zvolí, z jakých prvků .NET mohu čerpat.

namespace x30x12x2021  // označuje část kódu
{
  internal class Program
  {
    static void Main() // metoda Main nic nevrací (protože void)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
        string line = Console.ReadLine();
        if (string.IsNullOrEmpty(line)) break; //if do stringu zadám mezeru anebo nic, program se zastaví
        else
        {
          Console.WriteLine();

          if (line[0] == '.' || line[0] == '-') //if do pole [line] bylo zadáno . nebo - , provede se tato část kódu
          {
            string[] vs = line.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); // jako "oddělevač" pro Split slouží znak mezery

            for (int i = 0; i < vs.Length; i++) // for situaci, kdy nastavím i na 0, i je menší než proměnná vs.Length, proměnnou i navýšám o jedna
            {
              Console.Write(Morse.DecodeMorseCode(vs[i])); // NEVÍM
            }
          }
          else //pokud nebyla splněna podmínka v "if" větvi - čili je na vstupu něco jiného, než . anebo -,splní se tato větev
          {
            for (int i = 0; i < line.Length; i++) // for situaci, kdy nastavím i na 0, i je menší než proměnná line.Length, proměnnou i navýšám o jedna
            {
              Console.Write(Morse.EncodeToMorseCode(line[i]));  // NEVÍM
              Console.Write(" "); //oddělovač kódu
            }
          }

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }
  }

  static class Morse
  {
    #region ONLY READ
    private static readonly string[,] MorseCodes = new string[,]
      {
        {"A" , ".-"},
        {"B" , "-..."},
        {"C" , "-.-."},
        {"D" , "-.."},
        {"E" , "."},
        {"F" , "..-."},
        {"G" , "--."},
        {"H" , "...."},
        {"I" , ".."},
        {"J" , ".---"},
        {"K" , "-.-"},
        {"L" , ".-.."},
        {"M" , "--"},
        {"N" , "-."},
        {"O" , "---"},
        {"P" , ".--."},
        {"Q" , "--.-"},
        {"R" , ".-."},
        {"S" , "..."},
        {"T" , "-"},
        {"U" , "..-"},
        {"V" , "...-"},
        {"W" , ".--"},
        {"X" , "-..-"},
        {"Y" , "-.--"},
        {"Z" , "--.."},
        {"0" , "-----"},
        {"1" , ".----"},
        {"2" , "..---"},
        {"3" , "...--"},
        {"4" , "....-"},
        {"5" , "....."},
        {"6" , "-...."},
        {"7" , "--..."},
        {"8" , "---.."},
        {"9" , "----."}
      };
    #endregion
    public static string EncodeToMorseCode(char c)
    {
      var uc = char.ToUpper(c);
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (uc == MorseCodes[i, 0][0]) return MorseCodes[i, 1];
      }
      return uc.ToString();
    }

    public static string DecodeMorseCode(string m)
    {
      int len = MorseCodes.GetLength(0);
      for (int i = 0; i < len; i++)
      {
        if (m == MorseCodes[i, 1]) return MorseCodes[i, 0];
      }
      return "?";
    }
  }
}

Když si teda ten kód rozebereme:

A] tu vs.Length vezmu kde?

B] "Console.Write(Morse.DecodeMorseCode(vs[i])); " je definována na konci programu. To je asi ten "vnořený cyklus" jak tu byl zmíněn, že?

C] kde vezmu proměnnou "line.Length"?

D] ta "Console.Write(Morse.EncodeToMorseCode(line[i]));" je definována na konci programu. To je asi ten "vnořený cyklus" jak tu byl zmíněn, že?

E] "private static readonly string[,] MorseCodes = new string[,]" tohle znamená co přesně?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389479

#34 BDS
Jo aha https://zeny.iprima.cz/csmt/legendarni-patrovic-je-zpet-cim-sokuje-v-talentove-soutezi-tentokrat

Hmm, mě blbý TV show nikdy nebraly, jméno Pátrovič vidím poprvé v životě.   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389474

PS: prostě raději nahrávám screeny na externí hostingy, to je vše. Více mi to vyhovuje.   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
31. 12. 2021   #389473

"Je to přesně jak píšeš, on se neptá jako začátečník, ale jako idiot."

Odkdy je snaha o osvojení know-how idiocie?   

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389466

V čem je "verze s foreach" lepší? 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389464

Skvělé, děkuji za pomoc, teď už to jen rozkuchat... 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389461

   

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      Dictionary<String, String> morse = new Dictionary<String, String>()
      {
        {".-" , "A"},
        {"-..." , "B"},
        {"-.-." , "C"},
        {"-.." , "D"},
        {"." , "E"},
        {"..-." , "F"},
        {"--." , "G"},
        {"...." , "H"},
        {".." , "I"},
        {".---" , "J"},
        {"-.-" , "K"},
        {".-.." , "L"},
        {"--" , "M"},
        {"-." , "N"},
        {"---" , "O"},
        {".--." , "P"},
        {"--.-" , "Q"},
        {".-." , "R"},
        {"..." , "S"},
        {"-" , "T"},
        {"..-" , "U"},
        {"...-" , "V"},
        {".--" , "W"},
        {"-..-" , "X"},
        {"-.--" , "Y"},
        {"--.." , "Z"},
        {"-----" , "0"},
        {".----" , "1"},
        {"..---" , "2"},
        {"...--" , "3"},
        {"....-" , "4"},
        {"....." , "5"},
        {"-...." , "6"},
        {"--..." , "7"},
        {"---.." , "8"},
        {"----." , "9"}
      };


      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine();

      if (!string.IsNullOrEmpty(input))
      {  //rozdělí kody oddělené mezerou nebo lomítkem
        string[] words = input.Split(new char[] { ' ', '/' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

        foreach (string word in words)
        {
          if (morse.TryGetValue(word, out string str)) Console.Write(str);
          else Console.WriteLine("Neplatné zadání");
        }
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
        {'A' , ".-"},
        {'B' , "-..."},
        {'C' , "-.-."},
        {'D' , "-.."},
        {'E' , "."},
        {'F' , "..-."},
        {'G' , "--."},
        {'H' , "...."},
        {'I' , ".."},
        {'J' , ".---"},
        {'K' , "-.-"},
        {'L' , ".-.."},
        {'M' , "--"},
        {'N' , "-."},
        {'O' , "---"},
        {'P' , ".--."},
        {'Q' , "--.-"},
        {'R' , ".-."},
        {'S' , "..."},
        {'T' , "-"},
        {'U' , "..-"},
        {'V' , "...-"},
        {'W' , ".--"},
        {'X' , "-..-"},
        {'Y' , "-.--"},
        {'Z' , "--.."},
        {'0' , "-----"},
        {'1' , ".----"},
        {'2' , "..---"},
        {'3' , "...--"},
        {'4' , "....-"},
        {'5' , "....."},
        {'6' , "-...."},
        {'7' , "--..."},
        {'8' , "---.."},
        {'9' , "----."},
      };

      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine().ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0) Console.Write('/');
        if (morse.TryGetValue(input[i], out string str)) Console.Write(str);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}

Inu dobrá, zkusil jsem to "slepit", ale opět mám chyby:  https://postimg.cc/0bMv3t4f

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389459

neříkej mi, že ti tohle vzalo VS!

VS jsem ani nezkoušel, ale vycházel jsem z úvahy, že je to jen mezikrok. Tak, co je teda finální krok?

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389457

   

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
                {".-" , 'A'},
        {"-..." , 'B'},
        {"-.-." , 'C'},
        {"-.." , 'D'},
        {"." , 'E'},
        {"..-." , 'F'},
        {"--." , 'G'},
        {"...." , 'H'},
        {".." , 'I'},
        {".---" , 'J'},
        {"-.-" , 'K'},
        {".-.." , 'L'},
        {"--" , 'M'},
        {"-." , 'N'},
        {"---" , 'O'},
        {".--." , 'P'},
        {"--.-" , 'Q'},
        {".-." , 'R'},
        {"..." , 'S'},
        {"-" , 'T'},
        {"..-" , 'U'},
        {"...-" , 'V'},
        {".--" , 'W'},
        {"-..-" , 'X'},
        {"-.--" , 'Y'},
        {"--.." , 'Z'},
        {"-----" , '0'},
        {".----" , '1'},
        {"..---" , '2'},
        {"...--" , '3'},
        {"....-" , '4'},
        {"....." , '5'},
        {"-...." , '6'},
        {"--..." , '7'},
        {"---.." , '8'},
        {"----." , '9'},
      };

      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      string input = Console.ReadLine().ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0) Console.Write('/');
        if(morse.TryGetValue(input[i], out string str)) Console.Write(str);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}
Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389455

A co s tím dál? 

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389454

Zde:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MorseConverter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Dictionary<char, String> morse = new Dictionary<char, String>()
      {
        {'A' , ".-"},
        {'B' , "-..."},
        {'C' , "-.-."},
        {'D' , "-.."},
        {'E' , "."},
        {'F' , "..-."},
        {'G' , "--."},
        {'H' , "...."},
        {'I' , ".."},
        {'J' , ".---"},
        {'K' , "-.-"},
        {'L' , ".-.."},
        {'M' , "--"},
        {'N' , "-."},
        {'O' , "---"},
        {'P' , ".--."},
        {'Q' , "--.-"},
        {'R' , ".-."},
        {'S' , "..."},
        {'T' , "-"},
        {'U' , "..-"},
        {'V' , "...-"},
        {'W' , ".--"},
        {'X' , "-..-"},
        {'Y' , "-.--"},
        {'Z' , "--.."},
        {'0' , "-----"},
        {'1' , ".----"},
        {'2' , "..---"},
        {'3' , "...--"},
        {'4' , "....-"},
        {'5' , "....."},
        {'6' , "-...."},
        {'7' , "--..."},
        {'8' , "---.."},
        {'9' , "----."},
      };
      
      Console.WriteLine("Zadejte text určený pro převod:");
      String input = Console.ReadLine();
      input = input.ToUpper();

      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if (i > 0)
          Console.Write('/');

        char c = input[i];
        if (morse.ContainsKey(c))
          Console.Write(morse[c]);
      }

      Console.WriteLine();

      Console.WriteLine("Stisknutím libovolné klávesy aplikaci ukončíte...");
      Console.ReadKey(false);
    }
  }
}
Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389451

a jaký to má smysl? 

> budu mít vzorovej příklad, a ten ten použiji v podobných případech.    

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389449

Víš, kdybych se se vším matlal jak nějakej obrýlenej cifršpion, tak neni nikdy nic hotový.

A proces betatestingu & počet bugů nalezenjch až za chodu aplikace - jako Apache4j - mi dává zapravdu, že nejsem jediný.

Tak mi popiš, co kam vecpat, a já to udělám.

Montezo
.NET › Morseova abeceda
30. 12. 2021   #389447

začni znova od prvních lekcí!

Každej ti řekne, že suchopární šprtání teorie je k ničemu. Nutná je praxe.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý