Anonymní profil petik88 – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil petik88 – Programujte.comAnonymní profil petik88 – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 147.32.80.–

Andilek
JavaScript, AJAX, jQuery › Pohyblive menu
6. 5. 2008   #73096

Zdravim.
Pokousel jsem se do stranek napsat menu ktere by se posouvalo zaroven jak ctenar posouva stranku dolu. Tzn aby menu opticky bylo na stale stejnem miste. Bohuzel jsem narazil na rozdily u Opery,IE a Firefoxu
Nasel jsem JS kod na http://www.jakpsatweb.cz/javascript/priklady/fixed-object.htmlfunction fixedEl(id){
if(document.all){
document.all[id].style.pixelTop = document.body.scrollTop + 90;
}
}

ktery bezvadne funguje v Firefoxu. Aby stejne fungoval i v IE musel jsem ho upravit na


function fixedEl(id){
if(document.all){
document.all[id].style.pixelTop = document.body.scrollTop;
}
}

a protoze v opere se obe verze chovaly prapodivne pouzil jsem kod


function fixedEl(id){
if(document.all){
document.all[id].style.pixelTop = 0;
}
}


pokazde byl JS aplikovan na DIV podle navodu z jakpsatweb.cz


kazdy z tech kodu funguje spravne v jednom z prohlizecu, ale v zadnem jinem :-(
Je mozne nejake reseni pro vsechny prohlizece? Treba urcit prohlizec ctenare a podle nej aplikovat kod? Popr jine reseni nez pres JS?

Dekuji za rady

petik88
Pascal › úloha v Pascalu
18. 12. 2007   #58924

Ahoj, mám docela velkej problém a byl bych moc rád, kdyby mi mohl někdo aspoň trošku poradit. Studuju vysokou školu a máme i předmět základy programování, který není zrovna mou silnou stránkou :o(

Dostali jsme dva zdrojáky: soubor linsezn.pas, který obsahuje lineární seznam a do souboru karta.pas máme něco připsat, abychom vytvořili:

Inteligentni vyhledavani - vybereme, podle ceho chceme vyhledavat (autor, nazev..), pokud dana kniha neexistuje, zobrazi se aspon ty zacinajici stejnym pismenem


Kdyby mi někdo mohl poradit byl bych moc rád, protože si s tím vůbec nevím rady :o(

Zdrojový kód souboru karta.pas:
program kartoteka;
uses linsezn,crt;
const soubor = 'karty.dat';
Extended = chr(0);
CursorUp = chr(72);
CursorDown = chr(80);
type
Ukarta = ^karta;
karta = record
jmeno: string [20];
prijmeni: string [20];
email: string[40];
icq: string[10];
vek: byte;
rodnecislo: string[11];
end;

var sez:seznam;
c:char;

function jecislice(c: char): boolean;
begin
if (c>='0') and (c<='9') then jecislice := true
else jecislice:=false;
end;

function Cislo(c:char): integer;
begin
Cislo:=ord(c)-ord('0');
end;

function overrc (s:string) : boolean;
var b: boolean;
soucet: integer;
i,j: integer;
begin
soucet:= 0;
b:=true;
for i:=1 to 6 do
begin
if jecislice(s[i])=false then b:=false
else
begin
if (i mod 2)=0 then {overuji delitelnost jedenacti}
soucet:=soucet+Cislo(s[i])
else
soucet:=soucet-Cislo(s[i]);
end;
end;
i:=7;
if (s[7]='/') then inc(i);
j:=i;
while i<=Length(s) do begin
if jecislice(s[i])=false then b:=false
else
soucet:=soucet+(1-2*((i+j-7) mod 2))*Cislo(s[i]);
inc(i);
end;
if (soucet mod 11) <> 0 then b := false;
if not (i - j = 4) then b:=false;
OverRC := b;
end;

procedure pokr;
begin
writeln('Pokracujte libovolnou klavesou..');
readkey;
end;

procedure Vypiskartu(k:pointer; akt:boolean);
var d: ukarta;
begin
d:=k;
if akt then textcolor(yellow);
writeln(d^.jmeno,' ',d^.prijmeni,'; ',d^.email);
textcolor(lightgray);
end;

procedure NactiKartu(var k:Ukarta);
begin
writeln ('Zadejte jmeno');
readln (k^.jmeno);
writeln ('Zadejte prijmeni');
readln (k^.prijmeni);
writeln('Zadejte e-mail');
readln(k^.email);
writeln('Zadejte ICQ');
readln(k^.icq);

repeat
writeln ('Kolik je Vam let?');
{$I-}
readln (k^.vek);
{$I+}
until ioresult = 0;
{
repeat
writeln ('Rodne cislo');
readln (k^.rodnecislo);
until overrc (k^.rodnecislo);}
end;

procedure pridej;
var k: ukarta;
begin
new(k);
NactiKartu(k);
sez.VlozNaKon(k);
writeln('Udaje vlozeny');
pokr;
end;

procedure edituj;
var k: ukarta;
begin
if sez.prazdny then writeln('Seznam je prazdny')
else
begin
k:=sez.dejdata;
nactikartu(k);
writeln('Udaje zmeneny');
end;
pokr;
end;

procedure Odeber;
var k: ukarta;
c:char;
begin
clrscr;
writeln('Chcete odstranit kartu a/n ?');
vypiskartu(sez.dejdata,true);
c:=readkey;
if upcase(c)='A' then
begin
sez.OdstranAkt;
writeln('Karta odstranena');
end
else writeln('Karta ponechana');
pokr;
end;

procedure VymazSeznam;
var c:char;
begin
clrscr;
writeln('Opravdu chcete vymazat cely seznam a/n ?');
c:=readkey;
if upcase(c)='A' then
begin
sez.Vymaz;
writeln('Seznam vymazan');
end
else writeln('Operace zrusena');
pokr;
end; 

procedure NactiSeznam;
var f: file of karta;
k: ukarta;
d: char;
begin
{$I-}
assign(f,soubor);
reset(f);
{$I+}
if IOResult=0 then
begin
if sez.Prazdny then d:='a' else
begin
writeln('Aktualni data budou ztracena, chcete pokracovat a/n?');
d:=readkey;
end;
if upcase(d)='A' then
begin
sez.Vymaz;
while not eof(f) do begin new(k); read(f,k^); sez.VlozNaKon(k); end;
end;
close(f);
end
else
begin
writeln('Soubor s daty neexistuje');
pokr;
end;
end;

procedure UlozSeznam;
var f: file of karta;
k: ukarta;
d: char;
b: boolean;
begin
d:='a';
{$I-}
assign(f,soubor);
reset(f);
close(f);
{$I+}
if IOResult=0 then
begin
writeln('Soubor jiz existuje, chcete jej prepsat a/n?');
d:=readkey;
end;
if upcase(d)='A' then
begin
rewrite(f);
sez.JdiNaZac;
b:=false;
if not sez.prazdny then
repeat
b:=sez.JeKonec;
k:=sez.DejData;
write(f,k^);
sez.JdiNaDalsi
until b;
close(f);
writeln('Soubor ulozen');
end else writeln('Operace zrusena');
pokr;
end;

procedure Menu(x1,y1,x2,y2: integer);
begin
window(x1,y1,x2,y2);
TextBackground(blue);
clrScr;
writeln('[P]ridat polozku');
writeln('[O]debrat polozku');
writeln('[E]ditovat polozku');
writeln('[U]loz do souboru');
writeln('[N]acti ze souboru');
writeln('[',chr(24),']predchozi udaj');
writeln('[',chr(25),']dalsi udaj');
writeln('[V]ymazat seznam');
write('[K]onec');
end;

begin
TextBackground(black);
clrscr;
Menu(60,2,79,10);
window(2,2,58,39);
clrscr;

sez.Vytvor;
repeat
clrscr;
sez.zpracuj(vypisKartu);
c:=readkey;
case upcase(c) of
'P': pridej;
'E': edituj;
'O': odeber;
'U': UlozSeznam;
'N': NactiSeznam;
'V': VymazSeznam;
Extended: begin
c:=readkey;
case c of
CursorUp: sez.JdiNaPredch;
CursorDown: sez.JdiNaDalsi;
end; end;
end;
until upcase(c) = 'K';
sez.Zrus;
end.

Zdrojový kód souboru linsezn.pas:
unit linsezn;

interface
type proc=procedure(d:pointer; akt:boolean);

uprvek = ^Tprvek;
Tprvek = object
predch: uprvek;
dalsi: uprvek;
public
data: pointer;
constructor Vytvor(d: pointer);
destructor Zrus;

end;
seznam = object
hlava: uprvek;
konec: uprvek;
aktual: uprvek;
constructor Vytvor;
destructor Zrus;
procedure Vymaz;
procedure PridejNaZac(p: uprvek);
procedure PridejNaKon(p: uprvek);
function prazdny: boolean;
function DejData: pointer;
procedure OdstranAkt; { odstrani aktualni prvek}
procedure JdiNaZac;
procedure JdiNaKon;
procedure JdiNaDalsi;
procedure JdiNaPredch;
function JeKonec: boolean;
procedure VlozNaZac(d:pointer);
procedure VlozNaKon(d:pointer);
procedure Zpracuj(p:proc);
end;


implementation

destructor Tprvek.Zrus;
begin
dispose(data);
data := nil;
end;

constructor Tprvek.Vytvor (d: pointer);
begin
data := d;
dalsi := nil;
predch := nil;
end;

constructor seznam.Vytvor;
begin
hlava := nil;
konec := nil;
aktual := nil;
end;

destructor seznam.Zrus;
begin
Vymaz;
end;

procedure seznam.Vymaz;
begin
while hlava <> nil do
begin
aktual := hlava;
hlava := hlava^.dalsi;
dispose(aktual, Zrus);
end;
aktual := nil; {tady se to vymazani rovna destruktoru}
konec := nil;
end;

function seznam.DejData: pointer;
begin
if aktual<> nil then DejData:=aktual^.data else DejData:=nil;
end;

function seznam.prazdny: boolean;
begin
if hlava=nil then prazdny:=true else prazdny:=false;
end;

function seznam.JeKonec:boolean;
begin
if aktual=konec then JeKonec:=true else JeKonec:=false;
end;

procedure seznam.OdstranAkt;
var p: uprvek;
begin
if aktual <> nil then
begin
p:=nil;
if aktual = hlava then { odstranujeme hlavu }
begin
hlava := aktual^.dalsi;
hlava^.predch := nil;
end
else { aktual <> hlava, odstranujeme nehlavu }
begin
aktual^.predch^.dalsi := aktual^.dalsi;
if p=nil then p:=aktual^.predch;
end;
if aktual = konec then { odstranujeme konec }
begin
konec:=aktual^.predch;
konec^.dalsi:=nil;
end
else
begin
aktual^.dalsi^.predch := aktual^.predch;
if p=nil then p:=aktual^.dalsi;
end;
dispose(aktual,zrus);
aktual:=p;
end else {prazdny seznam}

end;

procedure Seznam.VlozNaZac(d:pointer);
var prv:uprvek;
begin
new(prv,Vytvor(d));
PridejNaZac(prv);
end;

procedure Seznam.VlozNaKon(d:pointer);
var prv:uprvek;
begin
new(prv,Vytvor(d));
PridejNaKon(prv);
end;

procedure seznam.PridejNaZac(p: uprvek);
begin
if hlava = nil then
begin
hlava := p;
konec := p;
end
else
begin
hlava^.predch := p;
p^.dalsi := hlava;
hlava := p;
end;
aktual := p;
end;

procedure seznam.PridejNaKon(p :uprvek);
begin
if hlava = nil then
begin
hlava := p;
konec := p;
end
else
begin
konec^.dalsi := p;
p^.predch := konec;
konec := p;
end;
aktual := p;

end;

procedure seznam.JdiNaZac;
begin
aktual:=hlava;
end;

procedure seznam.JdiNaKon;
begin
aktual:=konec;
end;

procedure seznam.JdiNaDalsi;
begin
if aktual<>nil then if aktual^.dalsi<>nil then aktual:=aktual^.dalsi;
end;

procedure seznam.JdiNaPredch;
begin
if aktual<>nil then if aktual^.predch<>nil then aktual:=aktual^.predch;
end;

procedure seznam.Zpracuj(p:proc);
var q: UPrvek;
begin
q:=hlava;
while q<>nil do
begin
p(q^.data,q=aktual);
q:=q^.dalsi;
end;
end;

end.

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý