Anonymní profil katerina_a – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil katerina_a – Programujte.comAnonymní profil katerina_a – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 213.226.208.–

katerinaa1
C / C++ › Vektor čísel a jejcih výskyt…
15. 4. 2008   #71356

Mám napsat program, který ze dvou vektorů celých čísel (int) – jejich počet si mohu určit sama (např. 500) – s náhodně vygenerovanými hodnotami v rozmezí 0 až 999 vytvoří statistiku výskytu v procentech a průměrné hodnoty čísel ve skupinách čísel s hodnotami 0 - 99, 100 - 199, ... 900 - 999 a výsledky zobrazí tak, aby byly patrné rozdíly mezi oběma vektory.
Pro napsání programu mám použít jak klasické prostředky, tak využít i členské funkce accumulate a stable_partition nebo partition z knihovny numeric a algorithm.

Bohužel já C++ neovládám a vůbec nevím, jak na to... Pro někoho zkušeného by to mělo být na chvilku, nemohl byste mi to tedy někdo napsat? Díky

Jinak tvar výstupu je zde:

katerinaa1
Delphi › Výpis do MEMO?
11. 4. 2008   #70982

Potřebovala bych poradit, proč se mi nedaří vypsat nic do TŘETÍHO ŘÁDKU MEMO (tedy Lines[2]):

Mám nějaký program, který je tvořen z objektů - to je vlastně jedno, proceduru mám udělánu takto:

procedure TFrmHlavni.VypisAktualni;
var OsobaId: string;
begin
OsobaId:=TOsoba(Rodokmen.ZpristupniAktualni).ID;
if OsobaID[1]='M' then
begin
Memo2.Lines[0]:=TMuz(Rodokmen.ZpristupniAktualni).Jmeno;
Memo2.Lines[1]:=InttoStr(TMuz(Rodokmen.ZpristupniAktualni).RocnikNarozeni);
end;
if OsobaID[1]='Z' then
begin
Memo2.Lines[0]:=TZena(Rodokmen.ZpristupniAktualni).Jmeno;
Memo2.Lines[1]:=InttoStr(TZena(Rodokmen.ZpristupniAktualni).RocnikNarozeni);
Memo2.Lines[2]:=TZena(Rodokmen.ZpristupniAktualni).ProvdanePrijmeni;
end;
end;

Vím, že takhle to asi není moc efektivní a krásný, ale mělo by to fungovat. Dokonce to asi i funguje, ALE...
Problém mám se třetím řádkem v MEMO (konkrétně tady - Memo2.Lines[2]:=TZena(Rodokmen.ZpristupniAktualni).ProvdanePrijmeni;)

Vypíše se mi pouze JMÉNO a ROČNÍK NAROZENÍ a PROVDANÉ PŘÍJMENÍ nikoliv! Ovšem problém není v tom příjmení, protože když jsem řádky ROČNÍK A PŘÍJMENÍ prohodila, tak mi to vypíše PŘÍJMENÍ, ale ROČNÍK nikoliv!!!

Ale žádnou chybu to nahlásí, normálně to proběhne, jen se mi do třetího řádku (Lines[2]) nikdy nic nepodaří vypsat... Nejspíš bude chyba v tom, že MEMO má někde nastavenu max. délku na dva řádky nebo nevím...

Nevíte, co s tím? Děkuji

katerina_a
Delphi › UML?
6. 3. 2008   #67918

Mám zadaný úkol v Delphi - je to objektově! Teď už ho mám hotový, ale musíme k tomu mít ještě dokumentaci! Proto bych chtěla požádat někoho, kdo má chvilku čas a rozumí UML, zda by se mi nemoh ozvat na mail katerinaa1@seznam.cz nebo na ICQ 351239378 (ale tam nejsem).
Díky moc

katerina
Delphi › Příklad na datové struktury…
25. 2. 2008   #67098

Dostala jsem ve škole úkol - je to z předmětu DATOVÉ STRUKTURY. Naprogramovat to máme v DELPHI - problém je, že já vůbec nevím, jak začít... Nepředpokládám, že by mi to zde někdo vypracoval, ale chtěla bych poprosit o podrobný návod, co udělat... Děkuju moc:)

A) Implementujte abstraktní datovou strukturu (ADS) ABSTRSINGLELIST, Seznam:
jednosměrně cyklicky zřetězený lineární seznam s hlavou v dynamické paměti,
která disponuje následujícími povinnými operacemi:
- Vytvoř: vytvoření prázdného seznamu (alokace),
- Zruš: zrušení celého seznamu (dealokace),
- JePrázdný: test naplněnosti seznamu,
- ZpřístupniPrvní: zpřístupnění prvního prvku seznamu,
- VložPrvní: vložení prvku do seznamu na první místo,
- OdeberPrvní: odebrání prvního prvku ze seznamu,
- Prohlídka: provede prohlídku seznamu, přičemž na každém jeho
prvku vykoná operaci Akce,
- ZpřístupniNásledníka: zpřístupnění následníka aktuálního prvku,
- VložNásledníka: vložení prvku do seznamu jakožto následníka
aktuálního prvku,
- OdeberNásledníka: odebrání následníka aktuálního prvku ze seznamu,
- Akce: provede později definovaný úkon nad prvkem seznamu.

Pozn.: Operace typu Vlož, resp. Odeber nechť neprovádějí alokaci, resp. dealokaci
prvku, na který se vztahují.


B) S využitím ADS ABSTRSINGLELIST vybudujte ABSTRDOUBLELIST abstraktní
datovou strukturu Seznam: obousměrně cyklicky zřetězený lineární seznam s hlavou v
dynamické paměti, jež je povinně doplněna o analogické operace pro práci
s předchůdcem aktuálního prvku.


C) V rámci správy a údržby firemních serverů provádí jejich správce periodické servisní
kontroly (obr 3), přičemž jeho pohyb po budově má vždy liniový charakter. V budově se
pak mohou vyskytovat dva typy serverů, private a public. Druhý zmiňovaný se kromě
firemních účelů využívá především pro komerční webhosting. Pro testování vytvořte
program ProgSprávce pracující s typem dat:
- správce jež je reprezentován hlavou a disponuje informacemi jméno a počet serverů,
- server který může být:
 --private s informacemi o názvu serveru a typu OS,
 --public s informacemi o názvu serveru, typu OS a počtu hostujícíchprezentací.

Pozn.: Testovací aplikace ProgSprávce musí implementovat separátní modul/y
obsahující ADS.

Pomocí ADS obousměrný cyklický zřetězený lineární seznam s hlavou v dynamické
paměti implementujete výše popsaný problém.

Program ProgSprávce nechť umožňuje zadávání vstupních dat z klávesnice, ze
souboru a z generátoru, výstupy z programu nechť je možné zobrazit na obrazovce a uložit
do souboru.
Pozn.: Operaci Akce pro výpis obsahu položek relevantních prvků na obrazovku,
resp. do souboru implementujte jako přetíženou funkci.
Úkol musí vyhovovat následujícím požadavkům:
a) implementačním nástrojem je programovací jazyk Pascal/Delphi,
b) povinně jsou využívány principy objektově orientovaného programování (OOP),
c) v rámci Pascalovských knihoven - unitů, které zapouzdřují abstraktní datové struktury,
nelze používat globální proměnné,
d) implementace operací abstraktních datových struktur nesmí obsahovat vstupně/výstupní
Pascalovské procedury a funkce – (např. read, write apod.),
e) doporučuje se používání pokud možno samovysvětlujících identifikátorů (modulů, typů,
proměnných, procedur a funkcí),
f) zdrojový text semestrální práce musí být stručně komentovaný, přičemž komentáře jsou
zejména zaměřeny na vysvětlení jeho složitějších částí,
g) hlavní programový modul pracuje v interaktivním režimu nabízejícím uživateli menu,
z něhož je možné si vybrat následující základní vstupně/výstupní operace:
• zadání vstupních dat z klávesnice,
• generování požadovaného množství vstupních dat generátorem s jejich následným
vkládáním do datových struktur programového systému,
• naplnění datových struktur programového systému daty uloženými v souboru,
• výpis dat obsažených v datových strukturách programového produktu jak na
obrazovku, tak do souboru;
kromě uvedených operací nabízí menu navíc k výběru možnosti, které jsou
specifikované v zadání semestrální práce,
h) je vyhotovena stručná písemná dokumentace k semestrální práci (v papírové podobě)
obsahující:
• grafické znázornění použitých datových struktur a jejich vzájemných vazeb,
• grafické znázornění modelu tříd objektů pomocí modelovacího jazyka UML

Při hodnocení úkolu se zohledňuje:
a) kvalita návrhu datových struktur,
b) kvalita implementace (paměťová a výpočetní náročnost, dodržování principů OOP,
modulární stavba programového produktu, přehlednost zdrojového textu - vhodná volba
identifikátorů, členění do funkčních bloků, znuvupoužitelnost a používání abstraktních
datových struktur při návrhu cílové stavby programového produktu),
c) kvalita dokumentace.

tomiard
MySQL › Úkol v SQL
24. 2. 2008   #66974

Dostal jsem úkol z SQL, který mám vyřešit... Bohužel jsem v tom nikdy nedělal, takže se v tom vůbec nevyznám - ale pro lidi, kteří to ovládají by to měla být hračka. Pokud je tu tedy někdo, chtěl bach Vás poprosit, jestli byste mi nemohli toto vyřešit...
Díky


/* Cv. 1 */
/* Jsou dany tabulky */
/* Student=(ID,jmeno) */
/* Ucitel=(ID,jmeno) */
/* Uci=(ID_studenta,ID_ucitele, predmet) */
/* knihy=(ID,ID_studenta,nazev) *//*Úkoly*/

/* Vytvorte tyto tabulky. */

/* Zobrazte strukturu tabulky uci*/

/* Vlozte do kazde tabulky 2-4 radky. */

/* Vypiste si vsechny zaznamy z tabulky uci */

/* Vypiste vsechna jmena z tabulky Ucitel, ktera zacinaji na pismeno 'M'; */

/* změna jména v databázi student */

/* smazání řádků v databázi učí (všech) */

/* smazání řádku se jménem 'Petr Blazek' v tabulce student */

/* Odstranění všech tabulek */

/* Ukončení SQLplus */

Tomiard
Inzerce › Úkol v PHP - Diář (objektově…
25. 1. 2008   #63955

Tak díky... Ale za jeden úkol se mi opravdu víc dávat nechce, kord když jsem student!
Ale kdyby se tady objevil třeba taky někdo studující, kdo by to bral jen jako přivýdělek, tak se ozvěte... Co mi tady říkali ostatní minule, tak je to práce tak zhruba na pět hodinek... Pro studenta by zase za jedno odpoledne 800Kč nebylo uplně k zahození...

Tomiard
Inzerce › Úkol v PHP - Diář (objektově…
24. 1. 2008   #63920

Na Objěktově orientované programování mám naprogramovat v PHP Diář.


Ten má umět:
- Ukládání osobních událostí do diáře
- události jednorázové i opakované
- upozornění na blížící se události
- zobrazení (export/tisk) týdenního/měsíčního kalendáře

Prvky:
- správné a logické použití objektů (ne jako skladiště pro procedury/funkce)
- důsledné oddělení vrstev vícevrstvého návrhu aplikace
- uložení statických dat do souboru (v libovolném formátu)
- zákaz použití databáze


K programu je potřeba vytvořit také UML dokumentaci....

Bodování Programu je následující:
Dokumentace programátorská
- Dokumentace diagramy 10 bodů
- Dokumentace popis tříd 10 bodů
Dokumentace uživatelská 10 bodů
Dokumentační forma 10 bodů
Program struktura 10 bodů
Program funkčnost 10 bodů
Program čitelnost 10 bodů
Program rozvrstvení 10 bodů

Program je tedy bodován 80 body (hodnocení by mělo být vcelku mírné).
Nabízím za každý získaný bod 10Kč, tedy celkem až 800Kč! kdo by byl ochoten program udělat, ať se mi ozve na ICQ 441-307-485 nebo sem napíše kontakt... Díky

petula
Delphi › Polygon - nechci počáteční b…
14. 1. 2008   #62385

Díky moc... Vypadá to na mě složitě, ale pak se na to kouknu a snad to pochopím... Díky

petula
Delphi › Polygon - nechci počáteční b…
14. 1. 2008   #62347

Mám za úkol udělat kreslení polygonu, jehož vrcholy si uživatel sám "nakliká" myší... Problémy mám dva:
- vždycky se mi jako první bod uloží [0;0] a pak ty, na které kliknu. Takže polgon se "protáhne" i do toho počátku formuláře...
- možná by nebylo na škodu, aby se nějak ty body, na který uživatel klikne označily (kžížkem nebo puntíkem), aby viděl, jaký přibližně ten polygon bude ještě před vykreslením...

Tady je to, co jsme vytviřil:unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
i: integer;
Body: array[1..100] of TPoint;


implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Canvas.Brush.Color:=clBlue;
Form1.Canvas.Polygon(Body);
end;

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Body[i]:=Point(X,Y);
i:=i+1;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
i:=1;
end;

end.


Poradíte někdo, jak to mám upravit, aby to fungovalo správně? díky

Tomiard
C / C++ › Diář v OOP...
8. 1. 2008   #61666

Něco jsem spíchnul, ale fakt tomu vůbec nerozumím... Akorát teď potřebuju ten program odprezntovat (ještě teda není hotový, ani být v době prezentace nemusí). A do prezntace bych potřeboval nějaký obrázek UML nebo nějak prostě zakrerklit strukturu...

Tady jsem se pokusil nějak splnit rozvrstvení:

<?php

class data {
private $radek;
public $udalosti = array();
const ODDELOVAC = "::;::";
const SOUBOR = "data/udalosti.txt";

function __construct(){
$this->radek = file($soubor);
}

public function pridat_udalost($udalost_nazev,$udalost_datum,$udalost_cas,$udalost_opakovani)

public function vymaz_udalost($cislo_radku) {


private function generuj_udalosti($od,$do,$zdroj,$cislo_radku) {


public function ziksat_udalosti($od,$do) {

}
class prezencni {
public function zobraz_formular($dalsi) {

}
public function zobraz_tyden($datum) {
$datum1 = $datum-dayofweek($datum);
$datum2 = $datum + (dayoweek($datum)-7);
data::ziksat_udalosti($datum1,$datum2);
$udalosti = data::ziksat_udalosti($datum1,$datum2);
//pak se vyreslí kalendář...
echo "<table><tr><td>$udalosti</td></tr></table>";
}
}
class aplikacni {
public function pridej_udalost(){
data::p ridat_udalost();
prezencni::zobraz_formular(1);
}
}
?>


Jenže teď nevím, jak to zakreslit. Nemám tam žádnou dědičnost... Prostě vnořuju objekty jeden do druhého... Repstive
volám z aplikace funkci z prezentační řídy a datové...

Kdyby jste mi někdo poradil, jak to zakreslit... Já se v tom fakt nevyznám... Díky

Tomiard
C / C++ › Diář v OOP...
3. 1. 2008   #60770

Díky. Ale zkoušel jsem to udělat a stejně mi to nejde...
Kdyby se tu našel někdo, pro koho by to byla brnkačka a měl chvilku, tak bych byl moc rád. Může to být v jakýmkoliv jazyce - my jsme se učili základy Pascalu, C, PHP a pak Delphi. Tak by bylo nejlepší v něčm z tohodle... Kdyby se někomu chtělo, tak moc díky...:-)

Tomiard
C / C++ › Diář v OOP...
1. 1. 2008   #60501

Máme za úkol na Objěktově orientované programování naprogramovat v jakémkoliv jazyce Diář.


Ten má umět:
- Ukládání osobních událostí do diáře
- události jednorázové i opakované
- upozornění na blížící se události
- zobrazení (export/tisk) týdenního/měsíčního kalendáře

Prvky:
- správné a logické použití objektů (ne jako skladiště pro procedury/funkce)
- důsledné oddělení vrstev vícevrstvého návrhu aplikace
- uložení statických dat do souboru (v libovolném formátu)
- zákaz použití databázeVůbec nevím, jak začít... Je mi jasný, že mi to tu nikdo asi nevytvoříte, i když bych byl moc vděčný. Ale aspoň nějaký podrovnější návod, kdyby jste někdo měl.. Díky moc

ronaldinho1986
C / C++ › Jazyk C - dekryptování soubo…
30. 12. 2007   #60119

Potřeboval bych pomoc s jedním úkolem v jazyce C (viz. zdroják níže). Tímto zakryptuju nějaký soubor a potřebuju zase napsat tzv. opačný program, který zase ty zašifrovaný soubory zpátky rozšifruje... Ale musí to být pomocí unie a nějak to nemůžu dát dokupy... Prý to je jednoduchý a během chvilky, ale asi jen pro toho, kdo to ovládá, tak snad tu někdo takový bude, byl bych vděčnej... Tady je zdroják:

#include <stdlib>

#include <stdio>
#define POCET_CISEL 5
#define POCET_BAJTU sizeof(long)*POCET_CISEL

/* unie - kryptovani souboru */

union sifra
{
char text[POCET_BAJTU];
long cisla[POCET_CISEL];
};

void vypln(char *, int);

int main(int argc, char *argv[])
{
union sifra data;
FILE *uvstup, *uvystup;
int pocet, i;
char znak;
if(argc == 3)
{
uvystup = fopen(argv[2], "w");
if((uvstup = fopen(argv[1], "r")) != NULL)
{
pocet = 0;
vypln(data.text, POCET_BAJTU);
do
{
data.text[pocet++] = getc(uvstup);
if(feof(uvstup)) data.text[--pocet] = 0;
if((pocet == POCET_BAJTU) || feof(uvstup))
{
i = 0;
do
fprintf(uvystup, "%+15i", data.cisla[i++]);
while(i<POCET_CISEL);
fprintf(uvystup, "\n");
pocet = 0;
vypln(data.text, POCET_BAJTU);
}
}
while(!feof(uvstup));

fclose(uvstup);
fclose(uvystup);
}
}
else
printf("Chybny pocet parametru.\n");
system("PAUSE");
return 0;
}

void vypln(char *bajty, int pocet)
{
int i;
for(i=0; i<pocet; i++)
bajty[i] = 0;
};

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý