Anonymní profil Shigy – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Shigy – Programujte.comAnonymní profil Shigy – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 195.250.140.–

.NET › Problém s vlákny
20. 8. 2012   #161779

Díky ingiraxo za odkaz na video s tutoriálem. Upravil jsem podle něj kód, ale není to úplně to, co bych potřeboval.

Kód teď vypadá takto:

 public partial class Form1 : Form
  {
    private int max = 1000000;
    private int lastStav = 0;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      progressBar1.Minimum = 0;
      progressBar1.Maximum = max;
      progressBar1.Value = 0;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Rozjed to");
      Worker.RunWorkerAsync();
    }
    
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Watcher.RunWorkerAsync();
      MessageBox.Show("Zastav inkrementaci");
     }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Opet bez");
      if (!Worker.IsBusy)
      {
        Worker.RunWorkerAsync();
      }
    }

    private void Worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {

      for (int i = 0; i <= max; i++ )
      {
        if (lastStav != 0)
        {
          i = lastStav;
        }
        if (Worker.CancellationPending)
        {
          lastStav = i;
          break;
        }
        Worker.ReportProgress(i);
      }
    }

    private void Worker_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
    }

    private void Worker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Hotovo");
    }
    
    private void Watcher_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      Worker.CancelAsync();
    }

    
  }

BackGroundWorker skvěle posouvá progressBarem, ale tlačítka jsou jakoby zablokovaný a nejde žádné zmáčknout při běhu Workeru, takže nemůžu průběh nikdy pozastavit. Tlačítka jsou klikatelný až po doběhnutí cyklu. 

.NET › Problém s vlákny
20. 8. 2012   #161759

Dobrý den,

vytvářím prvně aplikaci s vlákny a nějak mi to nejde.    Potřebuju udělat aplikaci, kde poběží hlavní vlákno a akorát při spuštětí aplikace a nebo po uplynutí zadaného časového intervalu se spustí druhé vlákno (pracovní), které provede určitý úkol.  Potřebuju ale ještě, aby když probíhá pracovní vlákno a uživatel zmáčkne nějaké tlačítko, aby se pracovní vlákno zastavilo, hlavní vlákno zpracovalo požadavek uživatele a po jeho splnění se opět spustilo pracovní vlákno a dodělalo svůj úkol.

Jednoduchá aplikaci, na které si chci zprovoznit tuto funkčnost, než ji dám do skutečné aplikace. Pracovní vlákno se spouští pří startu a nebo po uplynutí času v Timeru1. Button2 simuluje požadavek od uživatele, má vyvolat pozastavení pracovního vlákna. Button3 simuluje splnění požadavku od uživatele a má opětovně spustit pracovní vlákno.

public partial class Form1 : Form
  {
    private int max = 100000000;
    Thread pracovni;
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      progressBar1.Minimum = 0;
      progressBar1.Maximum = max;
      progressBar1.Value = 0;

      Thread.CurrentThread.Name = "hlavni";
      pracovni = new Thread(Inkrement);
      pracovni.Name = "pracovni";

      timer1.Interval = 1000;
      timer1.Start();
      
      pracovni.Start();
    }

    void Inkrement()
    {
      int i = 0;
      while (i != max)
      {
        i++;
        progressBar1.Increment(1);
        // InvalidOperationException - Cross-thread operation not valid: Control 'progressBar1' accessed 
        //from a thread other than the thread it was created on.
      }
      progressBar1.Value = 0;
      //restart
    }
    
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Zastav inkrementaci");
      pracovni.Join();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Opet bez");
      pracovni.Start();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Samorozjezd");
      pracovni.Start();
    }
  }

Problém je v metodě Inkrement. Když dojde k úpravě hodnoty Value progressBar1, vyskočí vyjímka uvedená v zakomentované části pod progressBar1.Increment(1);

Chápu, že nemůžu z pracovního vlákna volat objekt vytvořený v hlavním vláknu. Zkoušel jsem kód upravit s pomocí delegátů, ale poté program funguje tak, že proběhne Inkrement až do konce a nejde stisknout žádné tlačítko a Inkrementaci přerušit.    Ještě jsem musel odstranit Timer, protože pak mi jen vyskakovalo okno, že došlo k samospuštění a program skončil vyjimkou, když chtěl upravovat Value progressBar1.

 Kód s delegátem:

public partial class Form1 : Form
  {
    private int max = 1000000;
    Thread pracovni;
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      progressBar1.Minimum = 0;
      progressBar1.Maximum = max;
      progressBar1.Value = 0;

      Thread.CurrentThread.Name = "hlavni";
      pracovni = new Thread(new ThreadStart(Inkrement));
      pracovni.Name = "pracovni";
      
      pracovni.Start();
    }
    protected delegate void SetIntDelegate(int cislo);
    protected void SetInt(int cislo)
    {
      progressBar1.Value=cislo;
    }
    void Inkrement()
    {
      lock (this)
      {
        int i = 0;
        while (i != max)
        {
          i++;
          BeginInvoke(new SetIntDelegate(SetInt), new object[] { i });
        }
      }
      progressBar1.Value = 0;
    }
    
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (pracovni.ThreadState == ThreadState.Running)
      {
        MessageBox.Show("Zastav inkrementaci");
        pracovni.Join();
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (pracovni.ThreadState == ThreadState.WaitSleepJoin)
      {
        MessageBox.Show("Opet bez");
        pracovni.Start();
      }
    }
  }

Byl bych moc vděčný za radu, jak to napsat, aby to fungovalo podle mých potřeb.  Děkuji moc

A ještě bych se chtěl zeptat, jestli je dobrý způsob pozastavení pracovního vlákna metodou pracovni.Join();?

Děkuji moc

Shigy
Java › Prosím o radu (předávání par…
7. 6. 2008   #76115

Chtěl bych se zeptat, jestli je možné v Javě nějak předávat primintivní datové typy odkazem, potebuju hlavně string... Jsem zvyklý programovat v Delphi a při převodu několika algoritmů do javy sem narazil na tento problém... Jediné co mě napadlo je nák to obejít polem, ale myslím že by mohlo být i nějaké standartní řešení...?

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý