Anonymní profil HoHo – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil HoHo – Programujte.comAnonymní profil HoHo – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 90.176.243.–

Vzdělání › Programátorské soustředění
24. 3. 2012   #155444

KSP pořádá jarní programátorské soustředění. Je určené středoškolákům a nejsou předpokládány žádné programátorské znalosti účastníků. Součástí bude kurz základů programování, pokročilým nabízíme zajímavé přednášky: od různých programovacích jazyků přes algoritmy a datové struktury po matematiku. (Lepší představu si můžete udělat ze seznamu přednášek v minulém roce: http://ksp.mff.cuni.cz/…rednasky.cgi )

Samozřejmě dost času budeme věnovat i neodbornému programu. Ten budou tvořit především táborové hry pro středoškoláky.

Organizátoři jsou studenti MFF UK. Více viz naše stránky: http://ksp.mff.cuni.cz/sksp/2012J/.

.NET › [C#] Nahrávání souboru na se…
18. 10. 2009   #117443

Ahoj,
mám takový problém: nahrávám fotky z lokálního počítače na server, kde jsou uloženy webovky. Pokud pustím tento kód:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.IO;

namespace Pokus_nahravani
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create("ftp://www.zs-dukelska.strakonice.eu/nahravani/pokus.jpg");

request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
request.Credentials = new NetworkCredential("uz_jmeno", "heslo");
request.UsePassive = true;
request.UseBinary = true;
request.KeepAlive = false;

request.Proxy = null;

FileStream stream = File.OpenRead(@"C:\pokus.jpg");
byte[] buffer = new byte[stream.Length];

stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
stream.Close();


Stream reqStream = request.GetRequestStream();
reqStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
reqStream.Close();
}
}
}

nahraje se vše správně a program skončí, aniž by vyhodil nějakou chybu.

Pokud ale pustím tento kód:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using System.IO;

namespace Nahravani_fotek
{
public partial class Form1 : Form
{
string domena = "http://www.zs-dukelska.strakonice.eu/nahravani/";
bool nahraj = false;
string[] delete = new string[1000];
string[] nazvy = new string[1000];
int poradi = 0;
string zkratka2 = "";
string nazev;
Bitmap obr;
string pripona;
string slozka;
string adresa;
int pozice;
string zkratka;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
/*prohlizec.Navigate(domena + "dostupne.php");*/
nahraj_server(@"C:\pokus.jpg", "pokus.jpg");
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Enabled = false;
nahraj_fotky();
}

private void nahraj_fotky()
{
poradi = 0;

adresa = prohlizec.Url.ToString();
pozice = 2;
for (int i = adresa.Length - 1; i >= 0; i--)
{
if (adresa.Substring(i, 1) == "=")
pozice = i;
}
zkratka = adresa.Substring(pozice + 1, adresa.Length - 1 - pozice);
zkratka2 = zkratka;

DialogResult dlg = openFileDialog1.ShowDialog();
if (dlg != DialogResult.Cancel)
{
prohlizec.Navigate(domena + "nahravam.php");

nazev = openFileDialog1.FileName;
slozka = System.IO.Path.GetDirectoryName(nazev);

timer3.Enabled = true;
}
else
nahraj_fotky();
}

private void zmensi(Bitmap obr, int maxw, int maxh, string kam)
{
int w = 800;
int h = 600;
if (obr.Width > maxw || obr.Height > maxh)
{
float k = 1;

if (obr.Width > maxw)
{
k = Convert.ToSingle(obr.Width) / Convert.ToSingle(maxw);
w = maxw;
h = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(obr.Height) / k);
}

if (h > maxh || k == 1)
{
k = Convert.ToSingle(obr.Height) / Convert.ToSingle(maxh);
w = Convert.ToInt32(Convert.ToSingle(obr.Width) / k);
h = maxh;
}

}
else
{
w = obr.Width;
h = obr.Height;
}

Bitmap obr2 = new Bitmap(w, h);
Graphics g = Graphics.FromImage(obr2);
g.DrawImage(obr, 0, 0, w, h);
g.Dispose();

/*obr2.Save(@"C:\www\dukelka5\nahravani\" + zkratka + @"\" + System.IO.Path.GetFileName(nazev2), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);*/
/*obr2.Save(slozka + @"\" + zkratka + System.IO.Path.GetFileName(nazev2), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);*/
obr2.Save(kam, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
}

private void nahraj_fotku(int jakafot)
{
int pokusu = 0;

try
{
pokusu++;
/*Client.UploadFile(@"/nahravani/" + zkratka2 + @"\" + nazvy[jakafot], delete[jakafot]);*/
nahraj_server(delete[jakafot], zkratka2 + @"\" + nazvy[jakafot]);
}
catch
{
if (pokusu <= 5)
nahraj_fotku(jakafot);
return;
}
}

private void prohlizec_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
{
string adresa = prohlizec.Url.ToString();
string dok = domena + "nahrani.php";

if (adresa.Substring(0, dok.Length) == dok)
{
nahraj = true;
timer1.Enabled = true;
}
}

private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
{
bool vsechny = true;

for (int i = 0; i < poradi; i++)
{
if (File.Exists(delete[i]))
{
vsechny = false;
File.Delete(delete[i]);
}

}

if (vsechny)
{
timer2.Enabled = false;
prohlizec.Navigate(domena + "uloz.php");
}
}

private void timer3_Tick(object sender, EventArgs e)
{
timer3.Enabled = false;

foreach (string nazev2 in System.IO.Directory.GetFiles(slozka))
{
try
{
pripona = System.IO.Path.GetExtension(nazev2);

if (pripona.ToLower() == ".jpg" ||
pripona.ToLower() == ".jpeg" ||
pripona.ToLower() == ".png")
{
obr = (Bitmap)Bitmap.FromFile(nazev2);
int velikost = 0;
string cesta = slozka + @"\" + zkratka + System.IO.Path.GetFileName(nazev2);
int prubeh = 0;

do
{
zmensi(obr, 800 - prubeh * 25, 600 - prubeh * 25, cesta);
velikost = Convert.ToInt32(new FileInfo(cesta).Length);

prubeh++;
} while (velikost > 1024 * 500);

delete[poradi] = slozka + @"\" + zkratka + System.IO.Path.GetFileName(nazev2);
nazvy[poradi] = System.IO.Path.GetFileName(nazev2);
poradi++;
}
}
catch
{

}
}

for (int i = 0; i < poradi; i++)
{
nahraj_fotku(i);
}

timer2.Enabled = true;
}

private void nahraj_server(string soubor, string budnazev)
{
FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)FtpWebRequest.Create("ftp://www.zs-dukelska.strakonice.eu/nahravani/" + budnazev);

request.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
request.Credentials = new NetworkCredential("uz_jmeno", "heslo");
request.UsePassive = true;
request.UseBinary = true;
request.KeepAlive = false;

request.Proxy = null;

FileStream stream = File.OpenRead(soubor);
byte[] buffer = new byte[stream.Length];

stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
stream.Close();


Stream reqStream = request.GetRequestStream();
reqStream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
reqStream.Close();
}
}
}

tak to vyhodí chybu na tomto řádku:


Stream reqStream = request.GetRequestStream();

Vyhodí to chybu, že se stala při nahrávání neočekávaná chyba.

Nutno podotknout, že mi z domova jdou oba programy, ale ze školy, pro kterou to dělám, mi jde jen ten první.

Už se s tím trápím docela dlouho, tak budu hrozně vděčnej, když na to někdo z vás přijde. Předem velké díky....:)

Pro pořádek ještě přidávám Designer pro druhý program:


namespace Nahravani_fotek
{
partial class Form1
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.IContainer components = null;

/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing && (components != null))
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}

#region Windows Form Designer generated code

/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
this.prohlizec = new System.Windows.Forms.WebBrowser();
this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
this.openFileDialog1 = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
this.timer2 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
this.timer3 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
this.SuspendLayout();
//
// prohlizec
//
this.prohlizec.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.prohlizec.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.prohlizec.MinimumSize = new System.Drawing.Size(20, 20);
this.prohlizec.Name = "prohlizec";
this.prohlizec.Size = new System.Drawing.Size(912, 435);
this.prohlizec.TabIndex = 0;
this.prohlizec.DocumentCompleted += new System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventHandler(this.prohlizec_DocumentCompleted);
//
// timer1
//
this.timer1.Interval = 2000;
this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);
//
// openFileDialog1
//
this.openFileDialog1.FileName = "openFileDialog1";
//
// timer2
//
this.timer2.Interval = 10000;
this.timer2.Tick += new System.EventHandler(this.timer2_Tick);
//
// timer3
//
this.timer3.Interval = 500;
this.timer3.Tick += new System.EventHandler(this.timer3_Tick);
//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(912, 435);
this.Controls.Add(this.prohlizec);
this.MaximizeBox = false;
this.Name = "Form1";
this.Text = "Nahrávání fotek";
this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
this.ResumeLayout(false);

}

#endregion

private System.Windows.Forms.WebBrowser prohlizec;
private System.Windows.Forms.Timer timer1;
private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1;
private System.Windows.Forms.Timer timer2;
private System.Windows.Forms.Timer timer3;
}
}

PHP › Chyba
15. 6. 2009   #110585

Dávám sem tedy k dispozici celý zdroják "vadného" souboru. Poznáte někdo, kde by mohla bát chyba?

<?php

function obsah()
{
if (isset($_GET['ID']) && is_numeric($_GET['ID']))
{
$sql = "SELECT nazev, rocnik, kapitola, popis, pomucky, foto, url, slova, poznvid FROM pokusy WHERE ID = ".$_GET['ID'];
$res = mysql_query($sql);

if (mysql_num_rows($res) == 1)
{
$zaz = mysql_fetch_array($res);
?>
<h1><?php echo stripslashes($zaz['nazev'])?></h1>
<p><?php echo vrat_rocnik($zaz['rocnik'])?><?php
if ($zaz['kapitola'] != "")
{
echo " - ".stripslashes($zaz['kapitola']);
}
if ($zaz['slova'] != "")
{
echo " - ".stripslashes($zaz['slova']);
}
?></p>
<p style="margin-top: 15px;"><strong>Popis:</strong></p>
<p><?php echo uprav_text($zaz['popis'])?></p>
<p style="margin-top: 15px;"><strong>Pomůcky:</strong></p>
<p><?php echo uprav_text($zaz['pomucky'])?></p>
<p style="margin-top: 15px;"><strong>Fotky:</strong></p>
<?php
$sql = "SELECT nazev FROM fotky WHERE pokus = ".$_GET['ID'];
$res2 = mysql_query($sql);

while ($zaz2 = mysql_fetch_array($res2))
{
?>
<a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>obrazky/<?php echo $zaz2['nazev']?>"><img src="<?php echo $GLOBALS['koren']?>obrazky/<?php echo $zaz2['nazev']?>" alt="Fotka" class="obr" /></a>
<?php
}
?>
<p style="margin-top: 15px;"><strong>Videa:</strong></p>
<?php
$sql = "SELECT nazev FROM videa WHERE pokus = ".$_GET['ID'];
$res = mysql_query($sql);

while ($zazvid = mysql_fetch_array($res))
{
?>
<p><a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>videa/<?php echo stripslashes($zazvid['nazev'])?>"><?php echo $GLOBALS['serv']?>videa/<?php echo stripslashes($zazvid['nazev'])?></a></p>
<?
}
?>
<p style="margin-top: 15px;"><strong>Poznámky k videím:</strong></p>
<p><?php echo uprav_text($zaz['poznvid'])?></p>
<p style="margin-top: 25px;"><a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>upravit-fotogalerii/<?php echo $_GET['ID']?>/">Upravit fotogalerii</a> • <a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>videa/<?php echo $_GET['ID']?>/">Videa</a> • <a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>upravit-pokus/<?php echo $zaz['url']?>/">Upravit</a> • <a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>smaz-pokus.php?ID=<?php echo $_GET['ID']?>">Smazat</a></p>
<?php
}
}
}

function uprav_text($text)
{
$text = stripslashes($text);
$text = htmlspecialchars($text);
$text = str_replace("\r\n", "", $text);
$text = preg_replace("((http://[^ <]{1,}))", "<a href=\"$1\">$1</a>", $text);
return $text;
}
?>

PHP › Chyba
1. 6. 2009   #102082

nechci nějak rejpat, ale furt mě zaráží, že to mám momentálně nahráno na dvouch místech a na jednom místě to funguje dobře a na druhém ne... nemyslíte, že to bude spíš někde v nastavení php?

PHP › Chyba
1. 6. 2009   #102078

Dířv jsem to měl tím druhým způsobem, ale ten bohužel nefungoval na serveru, kam ta webovka půjde, a tak jsem to musel nahradit tím <?php echo ... a zapomněl jsem všude doplnit za to středníky....

PHP › Chyba
1. 6. 2009   #102076

Teď na to koukam znova, mohlo by tomu vadit tohle:

<p style="margin-top: 25px;">

<a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>upravit-fotogalerii/<?php echo $_GET['ID']?>/">
Upravit fotogalerii
</a>

<a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>videa/<?php echo $_GET['ID']?>/">
Videa
</a>

<a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>upravit-pokus/<?php echo $zaz['url']?>/">
Upravit
</a>

<a href="<?php echo $GLOBALS['koren']?>smaz-pokus.php?ID=<?php echo $_GET['ID']?>">
Smazat
</a>
</p>


Vím, že by lépe šlo použít toto:
<?= $GLOBALS['koren']?>

ale to prostě na tom serveru, kam to chceme dát, nefungovalo...:(

PHP › Chyba
1. 6. 2009   #102050

Dobrý den,
potýkám se s jedním problémem. Koukněte se na tuhle stránku: http://gymstr.cz/fyzikalni_pokusy/

Pokud kliknete na název nějakého pokusu z tabulky, měl by se zobrazit jeho detail, ale místo toho se zobrazí prázdná stránka. Na serveru je potlačeno vypisování chyb, ale pokud by bylo zapnuté, vypsalo by to toto: Parse error: syntax error, unexpected $end in /srv/www/htdocs/fyzikalni_pokusy/pokus.php on line 68 .

Nevíte, kde by mohla být chyba?

Zajímavé je, že zde jsou nahrané úplně stejné soubory a funguje to: http://fyzika.slapoty.cz/

Předem díky za odpověď.

.NET › linq to xml a 2 funkce za se…
20. 4. 2009   #99546

Můžeš víc rozepsat, co je to za funkce? Jinak form load se volá jen při startu a form closing jen při ukončení, nevím, jestli jsem pochopil správně, že předpokládáš, že se spustí obě za sebou (to se samozřejmě nestane).

Možná by se hodil i nějaký kód.

PHP › Šířka textu v php
19. 2. 2009   #95556

díky za rady...:)

javascript vypadá, že bych moch fungovat dobře a že to nebude až tak těžký a ten obrázek a ta funkce v php by taky snad mohli fungovat... ještě se rozmyslim, jaký řešení použiju...;)

PHP › Šířka textu v php
19. 2. 2009   #95552

Zobrazuju nejbližší akce, který se budou konat. Potřebuju, aby každá akce byla na jednom řádku, ale někdo přijde, a dám tam hrozně dlouhej popis akce. Já mám ale bohužel jenom omezený počet místa na akce (a každá má být na jednom řádku, žádná přes dva řádky nesmí být), a tak bych rád pár písmenek při dlouhym textu oříznul a přidal za to 3 tečky, aby uživatel věděl, že to ještě pokračuje. Tak mě napadlo, jestli není nějaká fce v php, pomocí který bych změřil šířku textu (něco jako je třeba v C#). Ale bohužel asi neni...:(

Možná to jde řešit i jinak než přes php, ale teď mě nic nenapadá...:(

PHP › Šířka textu v php
19. 2. 2009   #95550

:smile2: tak to to zkusim udělat radši jinak než tohle (nápad to špatnej neni, ale nejsem takovej otrok)... pak bych se rozhod malinko zvětšit písmo a můžu si zopakovat měření...

PHP › Šířka textu v php
19. 2. 2009   #95511

Tak díky za odpověď.. škoda no... :smile10:

PHP › Šířka textu v php
19. 2. 2009   #95505

Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli náhodou někdo neznáte nějakou funkci v php, která by mi zjistila šířku nějakého textu.
Dám příklad: chci zjistit šířku textu "Ahoj", který bude napsaný fontem "Times New Roman".

Existuje vůbec taková funkce?

Díky za odpověď
Honza

.NET › ASP.NET: Vypsání hodnoty ze…
14. 2. 2009   #94938

To Anonymní uživatel : Nechápu, čemu vadí span...

.NET › ASP.NET: Vypsání hodnoty ze…
14. 2. 2009   #94918

Jednoduché, dáš do nadpisu label:<h1><asp:Label Name="HeaderLabel" Text="Původní nadpis" runat="server" /></h1>


V kódu pak stačí měnit text labelu přes jméno:


this.HeaderLabel.Text = "Nový nadpis";

.NET › Update tabulky
6. 2. 2009   #94232

Na to nestačí obyčejné SQL příkazy INSERT a UPDATE? Pokud se nejedná o přidávání, či mazání sloupců, tak by stačit měly. A kdyby ne, v jazyce SQL existují proedury, v kterých můžeš tabulku zpracovávat automaticky po řádcích. Možná se ti taky bude hodit JOIN, jestliže chceš upravovat tabulku na základě dat z jiné tabulky.

.NET › Slovíčko This.
4. 2. 2009   #94143

Jestli chápeš, co zmanená, tak podle mě není, co řešit :).

Ale používat se nemusí, pokud tedy nemáš stejně pojmenovanou lokální a třídní proměnnou:class MojeTrida {
int promenna;

void metoda() {
int promenna;
promenna = 23;//přiřazení do lokální proměnné
this.promenna = 42;
}
}


Ale já bych ho přesto používal, protože zlepšuje přehlednost (hned vidíš, že se nejedná o lokální proměnnou).

PHP › Regulární výraz
3. 2. 2009   #94097

Díky, přesně tohle pomohlo...:) a omlouvám se za zapomenutí fce...

PHP › Regulární výraz
3. 2. 2009   #94094

Dobrý den,
mám např. tento text: Ahoj, [B]moje[/B] přezdívka je [B]HoHo[/B]

Nyní chci tagy [B] změnit na tagy <strong>, jenže mi to udělá toto: Ahoj, <strong>moje[/B] přezdívka je [B]HoHo</strong>

Nahrazuji pomocí regulárního výrazu, který vypadá takto: /\[B\](.*)\[\/B\]/

Nevíte někdo, jak by se to dalo upravit, aby to fungovalo správně? Díky za odpověď...:)

.NET › C#: rozdiel medzi ref a out
7. 1. 2009   #93937

Při použití parametr ref musí být proměnná iniciálizována, při použití out nemusí, ale může. Příklad:

...

int a, b = 0, c;
MetodaRef(ref b);
MetodaOut(out a);
MetodaOut(out b);
MetodaRef(ref c); //chyba, selze, promenna c nema zadnou hodnotu
...

void MetodaRef(ref int a) {
//promenne a nemusim prirazovat hodnotu
}

void MetodaOut(out int a) {
a = 42;//promenne a musim prirazovat hodnotu
}

.NET › Sluzby windows
7. 1. 2009   #93933

Služby se .NET Frameworku od verze 3.0 programují pomocí WCF, na vyvojar.cz je celkem pěkný seriál: http://www.vyvojar.cz/Articles/452-zaciname-s-wcf.aspx . Pokud používáš starší .NET Framework, tak nevím.

.NET › nefunkční připojení k MySql…
4. 1. 2009   #93544

Tak zkus CREATE TABLE IF NOT EXISTS Kl. Sice jsem to nikdy nezkoušel, ale jestli to pomůže, zjistíš na netu za pár minut.

Mimochodem, vytvářet tabulky za běhu aplikace se nedoporučuje. Nejlepší je všechny tabulky vytvořit předem (pořádně si to rozmyslet, nakreslit) a uživatel do nich pak bude jen zapisovat, mazat z nich... Nenapadá mě rozumné využití vytváření tabulek po stisku tlačítka.

Tabulky můžeš vytvářet třeba pomocí toho phpMyAdmina, jestli tam půjde načíst databázi ze souboru, který si vybereš (nikdy jsem to nezkoušel).

Že nenajdeš souboru tabulky je v pořádku (moc bych se tomu divil), jelikož celá databáze (a všechny její tabulky) bývají uloženy v jednom souboru. Ačkoliv pro MySQL si tím nejsem tak úplně jist.

.NET › nefunkční připojení k MySql…
4. 1. 2009   #93523

Mimochodem kód:

try { /*neco*/ }

catch (Exception ex)
{
Label5.Text = ex.Message;
}
finally
{
connect.Close();
Label5.Text = "Příkaz byl úspěšně proveden";
}


ti vždy vypíše do Label5 text "Příkaz byl úspěšně proveden", i když nastane chyba (vypsání chyby se přepíše, protože blok finally se provádí, ať se už objevila výjimka nebo ne).

.NET › nefunkční připojení k MySql…
4. 1. 2009   #93522

Máš špatně příkaz CREATE TABLE, má to být takto:

private static string vytvoreni_tabulky = @"CREATE TABLE Kl (


Id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT;

Nazev Varchar(40) NOT NULL;

Autor Varchar(40) NOT NULL);";


Insert nemůže fungovat, pokud není tabulka. Stejně tak select. Zkus si taky sehnat nějaký nástroj na prohlížení databáze (např. phpMyAdmin).

.NET › ASP.NET: HTML znaky &lt;&gt;
2. 1. 2009   #93286

A co s tim textem, který se odesílá, potom děláš? Ukládáš ho do databáze? Vypisuješ ho do labelů?

.NET › ASP.NET: HTML znaky &lt;&gt;
2. 1. 2009   #93281

Do metody událost Page_Load přidej:

if (this.IsPostBack) {

if (this.TextBox1.Text.Contains('<') || this.TextBox1.Text.Contains('>')) {
//uzivatel zadal alespon jednu ze zavorek
}
else {
//zpracovani textu
}
}


Nebo to můžeš udělat pomocí validátoru, nejlépe asi pomocí RegularExpressionValidator.

Druhý dotaz nechápu. Jak převést text na HTML entity?

.NET › audio.Ending
2. 1. 2009   #93241

Audio.Ending je událost, které stačí přiřadit obslužnou metodu:

audion.Ending += new EventHandler(audio_Ending)


Poté ještě musí následovat definice metody audio_Ending:


void audio_Ending(object sender, EventArgs e) { ... }

.NET › ASPNET PDF generátor
29. 12. 2008   #92958

Chvilka rychlého prohledávání internetu a už jsem našel toto: http://www.websupergoo.com/abcpdf-5.htm . Snad jsem se trefil.

.NET › rozdiel medzi windows form…
28. 12. 2008   #92902

To sunamo : WPF není nadstavba WinForms a v něčem se mi zdá i jednodušší (z pohledu začátečníka, který skoro nic neumí).

.NET › rozdiel medzi windows form…
28. 12. 2008   #92901

Minimálně základy WinForms se určitě hodí, protože i ve WPF občas použiješ nějakou tu "starší" komponentu (třeba ColorDialog). Umět WPF je investice do budoucnosti.

.NET › ASP.NET, C# - stáří adresáře
23. 12. 2008   #92557

To sunamo : Když už, tak alespoň

public int NáhodnáSložka<T>(T[] zČeho) 


Ale myslím, že na to není potřeba žádná metoda (zvlášť pokud pořád dokola vytváří novou instanci třídy Random).

.NET › ASP.NET, C# - stáří adresáře
21. 12. 2008   #92349

Velmi lehce. DirectoryInfo.CreationTime je typu DateTime a umožňuje porovnávání. Stačí se tedy udělat dvě proměnné, v kterých si budeš pamatovat nejstarší složku a čas jejího vytvoření, tedy:DateTime nejstarsiVytvoreni = DateTime.Now;
string nejstarsi;
foreach (...) {
...
DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(slozka);
if (di.CreationTime < nejstarsiVytvoreni) {
nejstarsiVytvoreni = di.CreationTime;
nejstarsi = slozka;
}
...
}

.NET › ASP.NET, C# - stáří adresáře
21. 12. 2008   #92340

Myslím, že zjistit přímo nejstarší podsložku ve složce nepůjde, takže budeš muset projít všechny složky a pro každou vytvořit objekt DirectoryInfo. Ten obsahuje všechny možné informace o složce, včetně data vytvoření nebo poslední změny.

.NET › Dva rovnaké tlačítka
19. 12. 2008   #92246

Tohle asi nepůjde. Když totiž napíšeš název tlačítka v kódu, kompilátor nebude vědět, které myslíš.

Pokud máš ale někde uložený aktuální tabPage, tak možná půjde přistupovat k tlačítku přes něj. Podívej se, jestli má tabPage kolekci podřízených objektů.

.NET › Dátový typ
17. 12. 2008   #92152

Myslím, že chyba je tady:MenoStrany = "Str" + CisloStany.ToString();
MenoStrany = new System.Windows.Forms.TabPage();


Snažíš se dávat do jedné proměnné dva úplně odlišné datové typy.

A příště prosím také napiš výjimku, co ti to vyhazuje.

.NET › Asp.net: Page_PreInit nebo P…
10. 12. 2008   #91567

Událost Page_PreInit nedoporučuji, jelikož nebudou vytvořeny komponenty stránky (ovládací prvky, tlačítka...) a nepůjde proto vypsat text (jestli se teda nepletu).

.NET › Proměná, mezi dvěma událostmi
6. 12. 2008   #91279

Aha, tak jsem si to spletl s něčím jiným. Asi tedy budeš muset použít tu odvozenou třídu MujLinkButton, nebo najít jinou, podobnou vlastnost, která ti umožní do tlačítka uložit nějakou hodnotu.

.NET › Proměná, mezi dvěma událostmi
6. 12. 2008   #91274

A hodinky s vodotryskem nechceš? :-) Jak už psal forstec, můžeš vynechat definici třídy Class MujLinkButton:LinkButton, ale pak místo Delete.Adresa a mujLB.Adresa bude Delete.Tag (mujLB.Tag).

.NET › Proměná, mezi dvěma událostmi
6. 12. 2008   #91259

Pokud se nemýlím, lze to udělat pomocí vlastnosti Tag toho tlačítka, tedy LinkButton.Tag. Této vlastnosti přiřaď jméno složky. Dále ještě v tom foreach cyklu nastav událost btn.Click.

Poté v metodě události, jež se vyvolá po stisku tlačítka Delete, přetypuj parametr sender na typ LinkButton (LinkButton btn = sender as LinkButton) a z vlastnosti btn.Tag se dozvíš jméno složky, kterou chce uživatel smazat.

Pokud tomu nerozumíš, běž radši do nejbližšího knihkupectví a pořiď si knížku o ASP.NET (v některých bývá vysvětlen i programovací jazyk) nebo o C# anebo nastuduj nějaký tutoriál o C# na internetu (zaměř se přitom na část o událostech).

.NET › Tvorba adresáře na serveru -…
5. 12. 2008   #91200

Musíš ještě přidat jméno souboru, tedy:this.FileUpload001.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/New/" + TextBox1.Text + "/" + jmenosouboru.pripona));


jmenosouboru.pripona asi půjde zjistit z nějaké vlastnosti this.FileUpload001.PostedFile.

.NET › Tvorba adresáře na serveru -…
5. 12. 2008   #91192

System.IO nerozpozná, co znamená ~, musíš tedy použít metodu Server.MapPath.

.NET › Přetěžování metody pro čtení…
4. 12. 2008   #91128

Pozor, nezapomínejte na uzavírání souborů, tedy na příkaz:

sr.Close();


Pokud je ten soubor malý, můžeš ho přečíst klidně až do konce a uložit to do řetězce. Pokud ale chceš mít trošku lepší řešení, použij toto:


StreamReader sr = new StreamReader(nazev);
for (int i = 0; i < content.Length; i++)
{
Console.Write((char)sr.Read());//sr.Read() přečte ze vstupního souboru jeden znak a vrátí ho
jako číslo typu int, pokud není znak k dispozici vrátí -1
Thread.Sleep(50);
}
sr.Close();

.NET › Zistiť počet riadov v TextBo…
4. 12. 2008   #91107

A co textBox1.Lines.Length/Count (jedno z toho to určitě bude)?

.NET › Jak zjistit ASCI hodnotu klá…
3. 12. 2008   #91031

To JiriVavru : Pozor, nejsou tam uvozovky, nejedná se totiž o řetězec, ale o výčet.

V předchozím příspěvku jsem měl chybu, není to Key, ale ConsoleKey, tedy: case ConsoleKey.Escape.

Takto lze klávesy porovnávat proto, že ConsoleKey je výčet všech možných kláves a Console.ReadKey().Key je právě typu ConsoleKey.

Mimochodem, správně je "switch (Console.ReadKey().Key)" a ne "switch (vstup,Console.ReadKey().Key)". (Na co je ten "vstup"?)

.NET › Jak zjistit ASCI hodnotu klá…
3. 12. 2008   #91024

Jestli potřebuješ kontrolovat stisk klávesy Escape, tak použij tento kód:switch (Console.ReadKey().Key)
{
....
case ConsoleKey.Escape: Console.WriteLine("provadim..."); break;
...

}


Nepotřebuješ žádnou ASCII nebo jinou hodnotu. Taky nezapomeň, že Console.ReadKey čeká na stisk klávesy.

Pokud děláš okenní aplikaci, doporučuji nastavit událost přes designer.

.NET › Meta tagy a ASP.NET
3. 12. 2008   #91005

Pochybuji, že to jde, zkus hledat na internetu.

Mimochodem, na co to potřebuješ? Jestli chceš mít "hezký kód", tak ten jde stejně s ASP.NET udělat jen těžko. Na co taky, když je určen jen pro webový prohlížeč a naprostá většina uživatelů do něj nekouká.

.NET › C# zabalenie do Winrar archivu
27. 11. 2008   #90696

Také jsem slyšel o knihovnách, které umí exportovat do ZIPu (toho má mnoho lidí raději než RAR), např. SharpZipLib (celkem jednoduché použití, ale nejsem si jist licencí). Volání externího programu je možná až moc složité a navíc nefunguje všude.

.NET › Získání názvu složky z foreach
27. 11. 2008   #90656

A co DirectoryName001.Name? (případně FullName, pokud chceš celou cestu)

.NET › Odchycení stisknutí tlačítka
26. 11. 2008   #90595

Zapomněl jsem na javascript, tam tato událost odchytit jde.

.NET › Reformátování kódu CSharp
26. 11. 2008   #90593

Smazat všechny komentáře? A jak se pak vyznáš v kódu za půl roku? ;-) Jestli tam máš opravdu zbytečné komentáře typu "deklarace proměnné, vynuluj proměnnou" apod., tak to budeš muset promazat ručně, ale doporučuji si většinu nechat.

Třeba se ti bude hodit Ctrl + M, O (sbalí všechny bloky kromě bloků jmenných prostorů a tříd).

.NET › Odchycení stisknutí tlačítka
26. 11. 2008   #90591

Tohle jsem nedávno hledal pro silverlight a našel jsem akorát, že pro odchycení stisku pravého tlačítka neexistuje API (takže to v silverlightu nejde). Hádám, že to bude podobné i v ASP.NET.

.NET › Reformátování kódu CSharp
26. 11. 2008   #90583

Obecná zkratka pro Visual Studio 2008 na zformátování celého dokumentu je Ctrl + E, D a na zformátování vybraného textu Ctrl + E, F. Ve VS 2005 to může být jinak, najdeš to ale v menu Edit -> Advanced -> Format Document/Selection.

.NET › Předávání parametrů mezi met…
19. 11. 2008   #90185

Koukám, že předáváš obecné pole pomocí datového typu Array. Pokud ale nepotřebuješ metodě předat někdy číselné a jindy zase řetězcové pole, je lepší zadat přímo konkrétní typ pole. Nadeklaruješ parametr stejně jako deklaruješ pole v metodě Main.

public void Vypis_sest(int[] cisla_int)


Mimochodem, proměnná i není a ani nemůže být deklarovaná v jakémkoliv poli.

.NET › mensi problem s xml
19. 11. 2008   #90143

Možná by ti pomohl dotazovací jazyk XPath.

.NET › Předávání parametrů mezi met…
19. 11. 2008   #90136

Jinak bych doporučil přečíst nějaký tutoriál nebo knížku o C#, tohle je poměrně zásadní věc (metody a jejich parametry).

.NET › numericUpDown
19. 11. 2008   #90135

Hodnota decimal bude asi obsahovat počet dní, sekund, milisekund nebo něčeho podobného (to si najdi na MSDN). Tuto hodnotu pak stačí různě dělit a násobit a tím získáš dny, hodiny, minuty a sekundy.

.NET › ASP.NET a C#
19. 11. 2008   #90133

Na ASP.NET se dá použít i jiný programovací jazyk, konkrétně Visual Basic .NET, který má podle mě pro začátečníka pochopitelnější syntaxi. Ale posuď sám, kvalitní kurz je na vbnet.cz (na stejné adrese je i kurz ASP.NET).

.NET › Předávání parametrů mezi met…
19. 11. 2008   #90114

Místo akce.NajdiPrvek(); napiš akce.NajdiPrvek(cisla_int, hledané číslo);, takto se totiž předávají parametry.

Ještě ti tam chybí načtení hledaného čísla.

.NET › Visual Studio 2008 EE - inst…
8. 11. 2008   #89320

Řek bych, že to vůbec nepůjde. Visual Studio toho poměrně hodně ukládá do registrů, které na flash disku samozřejmě nejsou. Navíc je to jenom omezená verze komerční aplikace a komerční aplikaci většinou nemají přenositelné verze.

.NET › ASP.NET - výstup v závislost…
6. 11. 2008   #89234

Můžeš nastavovat vlastnost visible všem serverovým ovládacím. Pokud nebudou přístupné přes this.nazevPrvku, tak zkus vyhledávání:

TextBox tb = this.FindControl("TextBox1") as TextBox;
if (tb != null) {
tb.Visible = false;
}

Já osobně formuláře neschovávám a jen nastavím nějakému Labelu text, že akce byla provedena, ale záleží na tom, co chceš:

if (this.IsPostBack) {
this.Label1.Text = "Hura";
}

Jinak k hodnotám v textových políčkách se dostaneš normálně přes vlastnost this.TextBox1.Text.

.NET › .NET Challenge - Soutěžíte?
14. 10. 2008   #87356

No, "lehká" úloha už je, ale obě mi připadají stejně těžké, akorát u Jezdíme sem a tam je víc práce. Zrovna hledam korunu, kterou bych si hodil, co budu dělat :)

.NET › .NET Challenge - Soutěžíte?
13. 10. 2008   #87301

Bude taky nějaká 3. lehká úloha? Do rozsáhlé ASP.NET aplikace se mi moc nechce...

.NET › .NET Challenge - Soutěžíte?
10. 10. 2008   #86975

Já jsem zvolil po duplicitních souborech parsovač. Po asi dvouch přepisování celého algoritmu a mnoha pokusech mi už to (snad) funguje, ale chtěl by to nějak efektivně kontrolovat. Neví někdo o nějakém již hotovém parsovači?

Btw, zkoušeli jste dělat strom výrazů? S tim je taky strašně práce. Když člověk udělá, že mezery mezi vrcholy jsou s každou vyšší úrovní dvojnásobné, strom brzy naroste do olbřímích rozměrů...

CSS › Vertikální zarovnání na střed
18. 9. 2008   #85428

Díky, přesně tohle mi pomohlo :smile2:

CSS › Vertikální zarovnání na střed
17. 9. 2008   #85415

Dobrý den,
mám takový problém. Mám seznam, ve kterém mám nastavenou jako odrážku obrázek, kterej má větší výšku než má text, což text zarovná dolu vzhledem k odrážce. Já bych potřeboval, aby to text zarovnalo na střed vůči odrážce. Nevíte, jak na to? Nepomohlo mi ani toto:

vertical-align: middle;
.

Děkuji za odpověď.
Honza

PHP › Nové řádky
2. 9. 2008   #84329

Lepší už to nemohlo bejt, ještě jednou díky.

PHP › Nové řádky
2. 9. 2008   #84318

Díky moc, přesně tuhle radu jsem potřeboval. :smile1:

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84279

Mám komentář od uživatele, který vypadá například takto:

Ahoj,

máš moc hezký stránky.


Jestli se nepletu, po uložení do MySQL databáze by to mělo vypadat nějak takto:
Ahoj,\n

máš moc hezký stránky.


Pokud pak nahradím \n html tagem <'br /'>, vypadá zdrjový kód v hotové stránce u uživatele takto:
Ahoj,<'br /'>

máš moc hezký stránky.


A já bych chtěl, aby vypadal takto:
Ahoj,<'br /'>máš moc hezký stránky.


Jenže nevím, jak ten nový řádek smazat, když ho nahrazuji tagem <'br /'>, ale on tam stále zůstává.

Ty apostrofy do <'br /'> normálně samozřejmě naptří, ale bez nich by nebylo vidět to br, jelikož je zakázaný html na programujte diskuzi.

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84276

Tak ani tohle bohužel nefunguje na muj problém...

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84260

Bohužel, ani toto mi nefunguje.

Všiml jsem si, že zde na programujte je to tak, jak chci i já. Když se koukneš u každého příspěvku do zdrojového kódu na tlačítko citace, tak tam je text v jednom řádku, ale když se podíváš na text příspěvku, který je pak v citaci, tak je v několika řádkách. Myslím, že by to mohla bejt úplně stejná situace, jako mám já.

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84253

Já ho potřebuju nahradit tagem , ale když to udělám tak, jak jsem již psal nebo funkcí nl2br(), tak mi to sice \n nahradí dobře, ale nechá mi to konečnej zdrojovej kód v HTML taky odřádkovanej na místech, kde bylo \n, což pouhej nedělá, takže tam nejspíš musí zůstat z php \n.

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84250

Já myslím, že mi rozumíte dobře, ale jestli jsem to naprogramoval správně, tak i funkce nl2br() bohužel udělá více řádků.

PHP › Nové řádky
1. 9. 2008   #84244

Dobrý den,
mám tento problém:
V komentářích mám text od uživatele, kde jsou nové řádky zapsány tímto: \n.
Takto je měním při vypisování na obrazovku na HTML řádky:

<?php

$text = str_replace("\n","" , $text);
?>


Ale je tam ten problém, že oni se ve zdrojovém kódu stránky zobrazí, takže vypadá pak takto:
Nějaký text

Další text


Jde nějak udělat, aby se již v kódu nezobrazovali?

Děkuji za odpověď.
Honza

JavaScript, AJAX, jQuery › Události onmouseover a onmou…
8. 7. 2008   #79015

Už jsem si to vyřešil pomocí trocha kódu na víc v javascriptu, ale stejně mi to vrtá hlavou. Měl jsem za sebou 10 obrázků a ty jsem měl v divu. U každého obrázku jsem volal metodu onmouseover a v divu jsem volal onmouseout. Dělalo mi to to, že když jsem přejel z jednoho obrázku na druhý, zavolala se metoda onmouseover toho nového obrázku a pak se následně za tím odpálila metoda onmouseout toho divu. Přijde mi to nějaké divné. Nevíte někdo, proč by to takhle mohlo být?

Dík za odpověď...

JavaScript, AJAX, jQuery › Události onmouseover a onmou…
8. 7. 2008   #78997

Nazdárek,
narazil jsem na takový problém. Mám obrázek a při najetí myší se mně změní na jiný a při odjetí myši zase na původní. Používám k tomu javascriptové události onmouseover a onmouseout. Ale mám s tím jeden problém. Obrázek mi bliká a vypadá to, že události se volají neustále obě, pokud je myš na obrázku. Nevíte někdo co s tím?

Díky za odpověď...

Cinema 4D › Knížka na Cinema 4D releace 6
26. 6. 2008   #78170

No, já bych byl radši, kdyby jsem jí měl taky na papíře, jelikož je tam i docela dobrý, že je tam s tim připojený CD s plnou verzí programu -> tzn. legální. Btw...nevíte někdo, jestli se nedá někde legálně stáhnout?

Cinema 4D › Knížka na Cinema 4D releace 6
26. 6. 2008   #78146

Nazdárek,
sháním knížku Cinema 4D releace 6 a nikde jí nemůžu bohužel najít. Když už to vypadá, že jí v internetovém obchodě budou mít, přijde mi druhý den mail, že už je tam vyprodaná. Nemohl by jste mi někdo dát typ, kde bych jsem jí moch sehnat?

Díky moc za odpověď.
Honza

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76983

Aha....diky moc...zatim v MySql zacinam, takze tuhle funkci jsem zatim neznal...diky moc za radu...pomohla mi k tomu, co jsem potreboval...

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76975

NO, já to pak čtu z tabulky a chci, aby příspěvky byli přesně za sebou seřazený, jak byli vkládány podle datumu (případně ID)

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76973

A ja si furt myslim, že si přesně nepochopil, co mam za problém. ID se mi vždy vloží správně, ale jde o pozici nově vkládaného řádku do tabulky.... Když ho vložím po smazání nějakého příspěvku do tabulky, tak se mi vloží na místo, kde jsem před tím smazal příspěvek....

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76944

struktura mé tabulky:
první sloupec: ID - int(11) - auto_increment - Primary - Unique - Index
třetí sloupe: kdy - text
čtvrtý sloupe: text - text

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76940

Ano, tohle mám nastaveno...

Ale vy jste asi nepochopili můj problém. Mám v databázi tabulku, kam si ukládám příspěvky z diskuze. Když pak jeden z těch příspěvků smažu (je např. uprostřed tabulky zaznamenaný), tak se mi smaže v pořádku. Ale pokud pak vložím nový záznam do tabulky, tak se mi ten záznam vloží na místo toho záznamu, který jsem před tím smazal, ale já ho chci vložit nakonec tabulky, úplně dolů... Už jsem to vysvětlil lépe? Chápete už můj problém?

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76933

Ale tohle by nemělo řešit muj problém, že ne?

MySQL › MySql a vložení záznamu
15. 6. 2008   #76929

Dobrý den,
narazil jsem na takový problém v MySql.

Vkládám do tabulky v databázi nový záznam, ale před tím jsem jeden smazal. Ten záznam, co jsem smazal, nebyl na spodním řádku tabulky. Když pak vložím ten nový záznam, vloží se mi na místo starého záznamu, který jsem před tím smazal. Dá se nějak udělat, aby se mi místo na místo původního příspěvku, vložil nakonec tabulky?

Vkládám záznam takto:

INSERT INTO diskuze VALUES (0 ,'".$Jmeno."', '".$Datum."', '".$Text"')


Děkuji za radu.
S pozdravem
Honza

.NET › ASP.NET a MySQL
13. 6. 2008   #76794

no, to co budu vytvářet bude muset bejt vytvořené pomocí MySQL....proto se ho chci naučit...ale jinak diky moc za typy...

HoHo
.NET › ASP.NET a MySQL
13. 6. 2008   #76791

Ahoj,
chci se naučit pracovat s MySQL v ASP.NET, programuji v C#. Bohužel se mi nepovedlo naleznout na internetu nějakou šikovnou stránku, která by mě naučila, jak v ASP.NET pracovat s MySQL. Věřím, že se nalezne někdo šikovnější než já a doporučí mi nějakou stránku. Byl by někdo tak hodný a doporučil mi stránku, kde by jsem se o tom mohl dozvědět aspoň základní věci? Nejlepší by byla stránka v češtině, ale nebudu se bránit ani stránce v angličtině, ale jak říkám, českou stránku uvítám určitě radši.

Děkuji za odpověď
Honza

HoHo
.NET › ASP.NET a vlozeni proměnné d…
12. 6. 2008   #76691

jojo, diky moc, takhle to funguje....snad uz to ted bude vsechno, co potrebuju...

jeste jenou diky moc...

S pozdravem
Honza

HoHo
.NET › ASP.NET a vlozeni proměnné d…
12. 6. 2008   #76687

Jo, díky moc za odpoved.

Ale ještě mám jeden problém. Pokud mám tento kód:

<asp:Button Text="Ahoj" id="But1" Width="" runat="server" OnClick="But1Click" />

a chci do vlastnosti Width vlozit obsah nejake proměnné. Jde to nějak? Přes <%= %> mi to nešlo :(

Diky za odpoved.

S pozdravem
Honza

HoHo
.NET › ASP.NET a vlozeni proměnné d…
11. 6. 2008   #76589

Ahoj,
narazil jsem v ASP.NET na takovy problem.

Když chci pomocí PHP vložit nějakou proměnnou do HTML kodu, neni to problem:

<img src="obr.png" width="<?php echo $width;?>">
- melo by to byt takto...
Ale pokud chci udelat to same pomoci ASP.NET, opravdu netusim, jak na to, nikde jsem zatim nenarazil na odpoved na toto.

Mohli byste mi nekdo pomoci?
Děkuju moc za odpoved

S pozdravem
Honza

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý