Anonymní profil Jakub – Programujte.com
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Anonymní profil Jakub – Programujte.comAnonymní profil Jakub – Programujte.com

 

Příspěvky odeslané z IP adresy 195.178.65.–

C / C++ › SDL/OpenGL - změna barev při…
3. 12. 2009   #120596

Děkuji!!! Problém vyřešen

C / C++ › SDL/OpenGL - změna barev při…
3. 12. 2009   #120586

void Draw()
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
//glCullFace(GL_BACK);
//glEnable(GL_CULL_FACE);

keys=SDL_GetKeyState(NULL);

if (keys[SDLK_UP])
{ xpos-=ryc*sin(uhel*DEG_TO_RAD);
zpos-=ryc*cos(uhel*DEG_TO_RAD);}

if (keys[SDLK_DOWN])
{ xpos+=ryc*sin(uhel*DEG_TO_RAD);
zpos+=ryc*cos(uhel*DEG_TO_RAD);}

if (keys[SDLK_RIGHT]&&(keys[SDLK_UP]||keys[SDLK_DOWN]))
uhel-=(keys[SDLK_DOWN]?-polo:polo);

if (keys[SDLK_LEFT]&&(keys[SDLK_UP]||keys[SDLK_DOWN]))
uhel+=(keys[SDLK_DOWN]?-polo:polo);

if (uhel>360) uhel-=360;

strom(2.0f,-1.0f);
strom(-4.0f,-5.0f);
strom(-1.0f,-16.0f);
strom(1.0f,-20.0f);
strom(-7.0f,-40.0f);
strom(-3.0f,-29.0f);

glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f,-1.001f,-5.0f);
glRotatef(360-uhel,0.0f,1.0f,0.0f);
glTranslatef(-xpos,0.0f,-zpos);

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(1.0f,1.0f,1.0f);
glTexCoord2i(0,0);
glVertex3f(-12.8f, 0.0f, 0.0f);
glTexCoord2i(1,0);
glVertex3f( 10.0f, 0.0f, 0.0f);
glTexCoord2i(1,1);
glVertex3f( 10.0f, 0.0f,-25.6f);
glTexCoord2i(0,1);
glVertex3f(-12.8f, 0.0f,-25.6f);
glEnd();glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f,-1.0f,-5.0f);

glBegin(GL_QUADS);
glColor3f(0.2f,0.2f,1.0f);
glVertex3f(-0.4f, 0.2f, 0.0f);
glColor3f(0.0f,0.0f,0.4f);
glVertex3f(-0.4f, 0.0f, 0.0f);
glVertex3f( 0.0f, 0.0f,-2.0f);
glColor3f(0.2f,0.2f,1.0f);
glVertex3f( 0.0f, 0.2f,-2.0f);

glVertex3f( 0.0f, 0.2f,-2.0f);
glColor3f(0.0f,0.0f,0.4f);
glVertex3f( 0.0f, 0.0f,-2.0f);
glVertex3f( 0.4f, 0.0f, 0.0f);
glColor3f(0.2f,0.2f,1.0f);
glVertex3f( 0.4f, 0.2f, 0.0f);
glEnd();
glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(0.0f,0.0f,0.4f);
glVertex3f( 0.0f,0.0f,-2.0f);
glVertex3f(-0.4f,0.0f, 0.0f);
glVertex3f( 0.4f,0.0f, 0.0f);
glEnd();

glFlush();
SDL_GL_SwapBuffers();
}

void loadTexture()
{
if ( (surface = SDL_LoadBMP("map.bmp")) )
{
// Have OpenGL generate a texture object handle for us
glGenTextures(1, &texture);

// Bind the texture object
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);


glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, 3, 256, 256, 0, GL_BGR, GL_UNSIGNED_BYTE, surface->pixels);
}
else
{
printf("SDL could not load texture %s\n", SDL_GetError());
SDL_Quit();
}

if (surface) SDL_FreeSurface(surface);
}C / C++ › SDL/OpenGL - změna barev při…
3. 12. 2009   #120583

Při načtení textury se mě změní barvy původních oběktů (bez textur) ve scéně. Barvy ztmavnou, modrá zčerná... (Světla nemám povolená, tam chyba nebude...)
čím to může být?
Děkuji

Jakub
Assembler › Program pro odměření časovéh…
16. 3. 2009   #97401

Zdravím potřeboval bych poradit jak vytvořit program pro odměření časového intervalu pomocí časového spínače 0 bez přerušení.
Hodnoty: Mod 2
kmitočet 12MHz
časový interval 150 mikrosekund

 

 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032022 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý