Jak vypovídat na policii - část 5.
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Jak vypovídat na policii - část 5.Jak vypovídat na policii - část 5.

 

Jak vypovídat na policii - část 5.

Google       Google       22. 11. 2005       35 012×

Podíváme se na jeden případ v Novém Jičíně, ukážeme, co všechno lze čekat od pánů policajtů, jak se chovat při výslechu a co je dobré při něm vědět a znát...

Zátah na poště

V jednom severomoravském městě (Nový Jičín) byl v dubnu roku 2000 proveden zátah na počítačového piráta. Pirát však jiz delší dobu znal Poučení. A proto se dle toho i zařídil. Obzvláště, co se týče falšování adres dobírek. Fízlové moc dobře věděli, že jim adresy zákazníků vypsané z Vakusu moc platné nebudou, neboť jsou pozměněné či jinak nečitelné. A proto se rozhodli pro tuto zoufalost - dojít přímo na poštu v Novém Jičíně a tu na !celý!, ano čtete dobře, celičký den zavřít pro veřejnost, a to díky jedinému pirátovi a jen proto, aby vůbec nějak mohli tohoto člověka alespoň nějak usvedčit. Čili hledali tam především balíkové ústřižky, které jsou součástí dobírkových poukázek a ty zůstávají asi 1 rok na poště. Taktéž však i dopisy poste restante, které se i jako obyčejené zásilky EVIDUJÍ v počítači!!!

Doufali, že naleznou alespoň tyto ústřižky nepozměněné a získají pár adres a tím i výpovědi lidí. Jen ti totiž, jak jistě víte, usvědčují piráta z trestné činnosti. Doufali taktéž, že tam snad zadrží nějaký ten balíček, který si zatčený pirát již nestačil vyzvednout. A opravdu nalezli. Balíčky a ústřižky tam opravdu byly. A spousta. Ústřižky byly krásně čitelné a nepozměněné. Měly pouze jedinou "vadu". Odesílatel i adresát byl totožný! Čili dotyčný množič sice dostával balíky, ale odesílatel byl na jeho jméno. Čili jako by si toto posílal sám. Nesporná výhoda je v tom, že při ztrátě to můžete reklamovat (obyčejný balík lze pojistit až na 2000,-) a odesílatel - zákazník piráta je utajen, neboť tento zákazník nevypsal samozřejmě v kolonce "adresa odesílatele" - adresu svou, ale adresu piráta. Bezpečně tak zákazníci mohou zaslat pirátovi peníze. Samozřejmě, že tento postup při vypisování adres není v rozporu s poštovním řádem a na zvědavé dotazy pracovnic dotyčné pošty pirát vždy namítl, že v tomto městě byl a že si to z něj zaslal sobě domů, neboť nechtěl, aby zpáteční cestou vlakem byl při spánku o suvenýry okraden, protože za ně zaplatil dost peněz. A tak si to raději poslal poštou domů. Fízlové samozřejmě trik se zpáteční adresou shodnou jak v odesílateli tak i adresátovi moc dobře znají (z Poučení). Čili mohli čekat, že návštěva pošty bude neúspěšná. I přesto všechno nebyli s to zakrýt své obrovské zklamání z ubohého výsledku, které jim přineslo starání na poště. Když viděli balíkové poukázky, které jim jsou k ničemu a ze kterých žádnou adresu nevyčtou, tak protáhli ty své policejní čumáky do takových znechucených grimas, a tak se okatě zklamaně ksichtili, že si toho povšimly i poštovní pracovnice, které jim asistovaly. Ty viděly asi poprvé policajta v situaci, když něco nejde podle jejich představ. Není nic horšího pro fízla, když najednou něco nevychází podle jejich předpokladů, najednou to nejde po drátkách, najednou to skřipe. To nejvíce fízla dokáže znechutit, zaskočit a rozladit.

Poldové vytahují na světlo i 3 roky staré dobírky!

Pan René zažil jiný problém - překvapení. V roce 1995 začal pálit a vesele si inzeroval (v rámečku) a zasílal stovky dobírek. O rok později se dozvěděl nebezpečí dobírek, a proto přestal s dobírkami a později i s inzercí (získal již dost velkou klientelu). A tak do roku 1997 vstoupil zcela čistým štítem. Samozřejmě odněkud soft brát musel a bral jej taktéž z Prahy od pirátů na dobírku (bohužel). Takže sice dobírky již nerozesílal, ale pouze přijímal občas od páličů. Ti byli časem odhaleni a začalo standardní zjišťování čili proklepávání všech jejich zákazníků. A ejhle, pan René má od těchto pirátů dobírky za 15 000 Kč, viděli fízlové ve VAKUSU. Je zjevné, že to asi neměl vše pro svou potřebu. A tak se o to začali starat. A byli zklamáni, poslední dobírka někdy v roce 1996. To na domovku rozhodně nestačí, ani na obvinění. A tak si fízlové zašli do inzertního plátku AVIZO. A tam je vše ihned. Ochotný pán jim vyjel z počítače desítky inzerátů 3-4 let starých. Teď si byli fízlové konečně jistí, že obsah dobírek byla především pálená CD. A tak chytli stopu a jistotu, že mají toho, koho potřebují. Hned udělali hup, hup, hup na internet, zda-li se dotyčný takto nekontaktuje se svými zákazníky. A obrovská radost zavládla na policejní stanici. Pan René vesele bral objednávky na svůj soft přes internet, jak pohodlné a diskrétní pro Reného. Takže si nyní byli fízlové jistí, a tak začali hromadně obesílat policejními obsílkami jeho zákazníky z doby před 3-4 lety. A lidé začali chodit a někteří i nosit. Bude stačit jen jeden jediný, aby podal kladné svědectví a už náš milý pan René obdrží taktéž obsílku, avšak, narozdíl od zákazníků, to bude sdělení o obvinění z porušování paragrafu 152. Ale těsně před zasláním takové obsílky si vyjdou policisté k našemu milému Renému a zazvoní u dveří. Samozřejme, že bez povolení k domovní prohlídce (není totiž přímý důkaz prodeje pálených CD i v současné době - objednávky přes internet nic přímého nedokazují - dokazují jen, že mohlo dojít k prodeji, NE tedy, že došlo k prodeji). Fízlove částečně předpokládají, že až jim otevře pan René, že pak na něj psychicky zatlačí výhružkami, on se zlomí, vše vyklopí a pustí je tak dovnitř.

Policisté jedou ráno na výjezd a otravují lidi.

Poldové často lidi zkouší. Tak třeba začátkem měsíce mají výjezd se zátahem (=přivedením na stanici) zákazníků - odběratelů CD od paličů. Ráno ve 4.20 Vám zazvoní !8! fízlů u dveří a řekne Vám toto: Pojďte s námi na policii, potřebujeme sepsat protokol v závažné trestné činnosti ohledně porušování autorského práva ve věci obviněného pana XY, jenž způsobil škodu 6 milionů, a zároveň si vezměte CD, která jste od něj odebral na dobírku (ofocenými dobírkami Vám budou mávat před očima). Normálně by se z toto človek složil, vylezl by ven a šel by s nimi. To si samozřejmě fízlové hrozně přejí. Poněvadž, jak už vás mají jednou na stanici, tak vás mohou vydírat a přivádět do nejistoty. Tj. že vás tu budou držet tak dlouho, až jim dáte zcela všechny CD (i PC), a zároveň vám budou vyhrožovat domovní prohlídkou. Je jich 8 proto, aby dali váhu svým slovům, aby vás ohromili a ochromili v logickém myšlení. Škodu, kterou spáchal pirát, je pouze předběžná a vychází z odhadů, jenž fízlové učinili na základě seznamu paliče. Říkají ji vám proto, aby vám dokázali závažnost celého případu. Na to, abyste šel s nimi, nemají totiž vůbec právo. Podat výpověď musíte sice, ale pouze na PÍSEMNÉ vyzvání. Vstoupit do bytu vám nemohou, pokud nemají příkaz k domovní prohlídce, odvést vás nemohou, pokud nemají ZATYKAČ, nebo pokud vás nepřistihnou při konání trestného činu (třeba krádeže automobilu na sídlišti). Čili, vy je můžete klidně poslat do prdele a ani se s nimi nevybavovat a jít klidně pokračovat ve spánku. A to i v případě, kdyby vám dali hnedka do ruky papír, ve kterém vás takto písemně vyzývají k podání výpovědi. Slušně jim prostě sdělte, že máte zdravotní potíže a chystáte se právě proto za chvíli k lékaři. Výpověď že tedy podáte v náhradním termínu.

Výslech

Jste-li předvoláni na policii, budete vyslýcháni - podáte výpověď. Často mají fízlové již předem otázky na vás předem napsány. Otázky jsou tedy na vás již připraveny. Jejich formulace je záludná. To jest, že se vás snaží nachytat - abyste se sami svou neopatrnou výpovědí usvědčili. Typickou metodou je spojit v jedné otázce více věcí najednou. Čili se vás jedinou otázkou zeptají na více věcí a na konci otázky je úmyslně uveden dotaz na nejméně důležitou věc. Pokud odpovíte např. kladně, ani si tak neuvědomíte, že jste se vlastně právě k něčemu doznal. A to proto, že člověk má tendenci si pamatovat v pokládané otázce právě jen ty slova, která byla zařazena až na její konec. Další psychologickou fintou, kterou policisté užívají, je, že vás předvolají na policii ve věci třeba uzavření vašeho spisu. Ale ve skutečnosti tam na vás provedou výslech! Pokud totiž již předem víte, že jste pozván na výslech, "psychicky" se na to připravte. Takže dojdete na fízlárnu a myslíte si, že dáte podpis a během pár minut odejdete. Ale ouha. Mezitím vkročí do místnosti 4 (slovy čtyři) fízlové a začínají se nenápadně vyptávat. Slizce a úskočně. "Kampak letos jedete na dovolenou?", "Koupil jste si něco v poslední době?" atd., a pak bác. Teprve na konec ten pravý dotaz, jenž chtěli fízlové položit.

"Pane, my jsme nevěděli, že jste spisovatelem. Komu jste říkal průběh domovní prohlídky u vás?"

Ano, budeme muset uvést do pořádku souvislosti. Pan Piere měl v lednu domovní prohlídku. Poučení se mezitím dostalo z internetu fízlům do ruky. A teď ho vlastně čtyři fízlové vyslýchají a půl hodiny na něj naléhají, ať sdělí jméno, komu toto řekl. Poučení totiž obíhá v oběžníku po stanicích v tištěné podobě (i vytištěné zvukové záznamy) a je tam považováno jako "Návod na trestnou činnost ve VELKÉM rozsahu". Pan Piere ovšem udělal to nejlepší, co mohl. Na útok odpověděl útokem taktéž. Fízlům pohrozil, že je zažaluje za provokaci, a že pokud vyšly nějaké takové informace, úniky, tak bude žádat, ať vysvětlí, proč je pustili ven. Za zmínku ještě snad stojí poukázat na zbabělost fízlů. Nejen, že byli na něj čtyři, ale s výslechem začali až poté, co z policejní stanice odešel právní zástupce Piera. Právník totiž šel přirozeně s ním a poté, co si udělal zápis o nových skutečnostech ve spise, odešel. Pak teprve se fízlové slétli jako supi na svou oběť - Piera. Další příklad proradnosti vyšetřovatele - fízla. Mladý náctiletý byl pozván k podání svědectví a zároveň k tomu, aby donesl CD plagiáty, které odebral od chyceného piráta. Samozřejmě vše pod pokutou 50 litrů (tak, jak je již zvykem uvádět tuto pohrůžku svědkům v policejní obsílce). Mladík samozřejmě Poučení četl, a tak se dle toho i při výslechu choval. Vše popíral a byl nepřístupný. A tak fízl hned změnil taktiku. Začala totiž hra na ukolébanou. Rozhovor se stočil na zcela všední a obyčejná témata."Máte nějakou holku?", "A co ve škole?", "Hrajete rád fotbal?", "Komu fandíte?". I nabyl náš milý puboš přesvědčení, že fízl je jeho kámoš. A že výslech vlastně již skončil. Každému totiž polichotí, když se začne někdo zajímat o vaše osobní problémy. A na konci (zase typická ukázka strategie v psychologii - nejdůležitější otázky se kladou na závěr) nenápadný dotaz: "A ty hry od Nováka vám fungovaly bez problémů?", "Ale jo, se sestrou jsme to hráli celou noc." A teprve teď si puboš uvědomil, že se přiznal. Novák byl obviněný. Do zápisu v protokolu se tedy uvedlo, že dotyčný svědek CD od Nováka odebíral. A co hůře, policajt nyní byl na koni a vydoloval ze svědka i konkrétní tituly. Samozřejmě, že takováto výpověď má pro Nováka stejnou důkazní hodnotu, jako kdyby tam ta CD byla přinesena. Jistě tento příklad, jak načapal policajt puboše, vypadá trochu až naivně. Policajt však dobře odhadl, jakého má proti sobě svědka. Dobře věděl, že s tímto trikem u něj má šanci na úspěch. U dalších 99% by třeba neuspěl s takovou naivitou. Ale tady se mu to dokonale povedlo. Pamatujte, je častý trik ze strany mladých fízlů hrát na puboše "jejich kamarády". Mají zde totiž šanci uspět i proto, že takový sedmnáctiletý mladík mnohem snáze přijme jako "kamaráda" fízla, jenž má třeba sedmadvacet let, než kdyby se jednalo o nějakého vyžraného padesátiletého páprdu s těhotenským břichem.

Vyšetřovatele můžete snadno vytočit zapíráním.

Pokud se vám již stane ta nepříjemnost a jste předveden na policejní stanici před vyšetřovatele a ten vám radostně předá obvinění, tak se bude konat výpověď. Máte možnost samozřejmě odmítnout či si termín upravit dle sebe a ne dle policajta. Pokud tedy budete vypovídat, budou vám pokládány dotazy. Je samozřejmě nejlepší vše POPŘÍT. Tím se však dostáváte v očích vyšetřovatele do hlubokého rozporu s "důkazy", které jsou na vás připraveny ve spise. Pro policajta není nic horšího, když něco nejde dle jeho představ. On totiž předpokládá, že jste vystrašený až za ušima a vaše kladná výpověď (přiznání) podporuje oprávněnost obvinění vznesené právě z jeho strany (každé oprávněné obvinění přidává vyšetřovateli na platu). Když se tedy nepřiznáváte, je to jako byste sahali na plat tomuto fízlovi a jako byste mu říkali, že se snažil úplně zbytečně a že se tentokrát netrefil. Proto se nedivte a nelekněte se - policajt vyrukuje na vás zvýšeným hlasem - bude na vás hrát (nebo bude opravdu) VYTOČENÉHO. Bude zlostně křičet a štěkat. Bude hlasitě znovu omílat důkazy, jenž jsou zaneseny ve spisu. Bude vzrušeně chodit a spis vám bude strkat až pod nos. Celé to jeho divadlo má jediný cíl - postrašit a polekat. Vyvolat ve vás dojem, že je schopný vám ublížit i mnohem více, než jen zvýšeným hlasem. Ale opak je pravdou. Fízl totiž cítí, že je v koncích a že na vás nemá žádný metr. Proto kolem sebe kope jako chcípající kůň. Takže nebuďte překvapeni.

Astala Vista Affect?


Hej lidi, dne 9. listopadu létapáně 1998, mi přišel mail s tímto textem:

Vážený pane, na Vaší stránce se zabýváte nelegálním šířením software - činnosti, jejíž důsledky mohou vést podle trestního zákona, § 152 Porušování autorského práva, k odnětí svobody až na 5 let nepodmíněně. Náš ústav se společně s Policií ČR zabývá prevencí a potíráním podobné činnosti. Pokud neuposlechnete výzvy ke zrušení stránky, budeme nuceni informovat orgány činné v trestním řízení a zároveň učinit příslušné kroky pro Vaše odhalení.

Plk. Ing. Karel XXX

Kriminalistický ústav MV ČR

Takže jsem nucen ustoupit do pozadí.


Dokonáno jest .............

EnJoy AFFeCt

Dotazy, připomínky, nadávky, zpovědi, erotické návrhy, nabídky k sňatku atd.... mailto sem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tak toto jsme nedávno objevili na internetu. Je to jen taková ukázka toho, co se také může stát, pokud byste si intenzivně inzerovali. Prostě na vás udělá fízl bu-bu-bu a člověk se lekne. Nikdy si totiž nemůžete být 100% jistý, jestli by výhružky policista opravdu uskutečnil. Spíše ne, měl by s tím hodně práce. Kdyby vás chtěl přeci opravdu "dostat", tak vás o tom nebude předem informovat. Policista dělá jen svou práci a nejspíše mu bylo dáno udání na webovou stránku, kde se nachází nabídka sotwaru, a tak jen činí vůli firem, které žádají zrušení této stránky. Chceme také upozornit na to, že vaše WWW stránka s tzv. nelegálním softwarem může být zrušena i bez jakéhokoli předchozího varování. Nám známý případ je zrušení stránky NERISKUJ http://mujweb.cz/www/neriskuj. Ta byla zrušena někdy začátkem října. Byla tedy funkční na serveru MUJWEB asi necelé 2 měsíce. Zrušil ji správce serveru (webmaster). Zřejmě na příkaz orgánů. Jinak server MUJWEB je velmi znám svou tolerantností, co se týče nabídky různých "nelegálností". Ačkoli tedy NERISKUJ nabízel 1/3 programů freewarových, čili volně šířitelných, přesto byla zrušena stránka úplně. Prostě webmaster prohlásil o všech programech, že jsou nelegální, a proto tuto stránku ruší. Takže tak se také přistupuje k pravdě. Všem proto vřele doporučujeme zřizovat si stránky obdobného charakteru výhradně na ZAHRANIČNÍCH serverech. Sami policisté si stěžují, že jim takto piráti velmi znesnadňují další postup. Prostě už nestačí zavolat webmasterovi do Prahy, aby s tím něco udělal (zrušil to), ale musí se teď volat někam až do Ameriky .... a vysvětlovat amíkům, že ty česky psaná slovíčka znamenají nabídku nelegálních programů. A anglicky každý český fízl ještě hovořit neumí. A Američané číst česky - to už vůbec "nehrozí". Oni si totiž nejdříve musí sami prověřit, zda to, co slyší od někoho z Evropy v tom telefonu, je vůbec pravda.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
(fotka) Lukáš ChurýLukáš je šéfredaktorem Programujte, vyvíjí webové aplikace, fascinuje ho umělá inteligence a je lektorem na FI MUNI, kde učí navrhovat studenty GUI. Poslední dobou se snaží posunout Laser Game o stupeň výše a vyvíjí pro něj nové herní aplikace a elektroniku.
Web     Twitter     Facebook     LinkedIn    

Nové články

Obrázek ke článku Stavebnice umělé inteligence 1

Stavebnice umělé inteligence 1

Článek popisuje první část stavebnice umělé inteligence. Obsahuje lineární a plošnou optimalizaci.  Demo verzi je možné použít pro výuku i zájmovou činnost. Profesionální verze je určena pro vývojáře, kteří chtějí integrovat popsané moduly do svých systémů.

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Reklama autora

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032024 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý