Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Práce s grafikou 640x480@16bit v Pascalu. (4/4)

Google       Google       12. 2. 2006       13 783×

Popis grafické unity pro práci v grafickém módu 111h, (640x480x16bit) využívající virtuální obrazovku v XMS paměti. Obsahuje procedury pro práci s XMS, kreslení základních geometrických tvarů, grafický OutText a načítání obrázků ze souborů PCX (256barev).
Část 4. Načítání 256 barevných PCX obrázků a použití 2 barevných PCX obrázků jako textový font.

Reklama
Reklama

Tak tady je poslední část seriálu o grafické unitě gr16b. Jak načíst a zobrazit obrázek PCX s 256 barvami. Nebyl by problém načítat obrázky s více barvami, nebo třeba i BMP, zatím jsem ale neměl čas to napsat a s 256 barevnými PCXkama jsem si zatím vystačil.

(Zdroj: 1000 File Formats)

Grafický formát PCX:

 • Hlavička je dlouhá 128b. (Obsahuje informace o rozlišení, počtu barev…)
 • Potom následují obrazová data pakovaná RLE komprimací,
 • kontrolní byt (12) a nakonec paleta barev (u 256 barevných PCX).

  Hlavička PCX:

  Definoval jsem záznam TPCXheader, který stačí naplnit prvními 128 byty souboru, a pak jen číst informace.

  
     TPCXheader = record
      Manufacturer : byte;   {konstanta, vzdy $A0 }
      Version : byte;     {cislo verze }
                  { 2 = pouziva maximalne 16 barev (obsahuje paletu)}
                  { 3 = stejne jako predchozi (bez palety barev)}
                  { 4,5 = 256 24 bitovych barev }
      Encoding : byte;     { 1 = pouziva RLE komprimaci}
      BitsPerPixel : byte;   { bitu na pixel (pocet barev)}
                  { standartne - 1, 2, 4, 8}
      Window : record     { souradnice obrazu (netusim k cemu to je)}
           Xmin, Ymin, Xmax, Ymax : integer;
          end;
      HDpi : integer;     {pixelu na palec (horizontal DPI) - vetsinou 300}
      VDpi : integer;
      Colormap : array[0..47] of byte; {mapa barev pri pouziti 16 barev (16*3=48)}
      Reserved : byte;     {vzdy 0}
      NPlanes : byte;     {pocet rovin (co?)}
      BytesPerLine : integer; {Number of bytes to allocate for a scanline
                   plane. MUST be an EVEN number. Do NOT
                   calculate from Xmax-Xmin.}
      PaletteInfo : integer;  {How to interpret palette- 1 = Color/BW,
                   2 = Grayscale (ignored in PB IV/ IV +)}
      HscreenSize : integer;  {Horizontal screen size in pixels. New field
                   found only in PB IV/IV Plus}
      VscreenSize : integer;  {Vertical screen size in pixels. New field
                   found only in PB IV/IV Plus}
      Filler : array[0..53] of byte;  {Blank to fill out 128 byte header.
                   Set all bytes to 0 }
     end;
  

  Jediné co potřebujeme z hlavičky získat je počet barev (jestli je 256) a rozlišení.

  
  {var hlavicka: TPCXheader;}
  
  blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
  
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) or (hlavicka.Version<>5) or
     (hlavicka.Encoding<>1) or (hlavicka.BitsPerPixel<>8)then begin
      {pokud neni splnena jedna z podminek není to PCX s 256 barvami}
     nactiPCX:=2;
     exit;
   end;
  
   obrazek.X:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1; { xove rozliseni }
   obrazek.Y:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1; { yove rozliseni }
  

  Obrazová data PCX (RLE komprimace):

  Po načtení bajtu X se zjistí, zda dva nejvyšší bity mají hodnotu jedna. Pokud ano, 6 nižších bitů bajtu X má význam počtu opakování a bajt následující za bajtem X obsahuje hodnotu, která se má opakovat. Nejsou-li dva nejvyšší bity jedničkové, X obsahuje přímo nekomprimovanou hodnotu. Toto vše se opakuje, dokud je počet zpracovaných pixelů menší než obrazek.X* obrazek.Y.

  Paleta Barev:

  Mezi obrazovými daty a paletou barev se nachází kontrolní byt který mívá hodnotu 12. Paleta obsahuje vždy 3 barevné složky (RGB) pro každou z 256 barev. Paletu lze jednoduše načíst tak, že do dvojrozměrného pole pal = array [0..255, 1..3] of byte; načtete posledních 768 bytů souboru. (256*3=768)

  V unitě gr16b se nejdříve nahraje hlavička a zjistí se zda se jedná o správný formát. Poté se nahraje paleta barev s jejíž pomocí se nakonec dekódovaná obrazová data převádějí na 16bitové pixely vkládané do bloku v XMS.

  
  function nactiPCX(cesta:string;var obrazek:Tobrazek):byte;
  {Podporovany jsou PCX 256 barev}
  {vraci 0 pri uspechu, jinak:
      1 - nenalezl soubor
      2 - nepodporovany format
      3 - nevejde se do pameti
      4 - chyba pri dekodovani (asi poskozeny soubor)
      5 - neni nainstalovan ovladac XMS
  }
  type Tpal = array [0..255, 1..3] of byte;
  var hlavicka:TPCXheader;
    palPCX:Tpal;
    soubor:file;
  
    data:byte;
    index,velikostObr:longint;
    skupina:byte;
    barva:word;
    volnaPamet:word;
    potrebnaPamet:longint;
    barvaAdr:longint;
  Begin
   assign(soubor, cesta);
   {$I-} {jen pro jistotu}
   reset(soubor,1); {data budeme prenaset po jednom byte}
   {$I+}
   if IOresult <> 0 then begin
     nactiPCX:=1;
     exit;
   end;
   {Pokud jsme jeste tady, tak byl soubor nalezen :o) }
   obrazek.cesta:=cesta;
   blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
  
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) or (hlavicka.Version<>5) or
     (hlavicka.Encoding<>1) or (hlavicka.BitsPerPixel<>8)then begin
     nactiPCX:=2;
     exit;
   end;
  
   obrazek.bitsPerPixel:=hlavicka.BitsPerPixel;
   obrazek.X:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1;
   obrazek.Y:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1;
  
   {***********************************************************************}
   {mame informace o souboru, jdeme na to}
   if detekujXms<>0 then begin
     nactiPCX:=5;
     exit;
   end;
  
   getSizeXMS(barva,volnaPamet);
   velikostObr := obrazek.X;
   velikostObr := velikostObr * obrazek.Y;
   potrebnaPamet := velikostObr * 2;
   potrebnaPamet := (potrebnaPamet div 1024)+1;
   if volnaPamet < potrebnaPamet then Begin
     nactiPCX:=3;
     exit;
   end;
   obrazek.handle:=alokujXMS(potrebnaPamet);
  
   barvaAdr:=seg(barva);
   barvaAdr:=barvaAdr shl 16;
   barvaAdr:=barvaAdr or ofs(barva);
  
   {mame alokovanou pamet, jdeme rozebrat soubor...}
  
   {...nacitame paletu...}
   seek(soubor, FileSize(soubor) - (768+1));
   blockread(soubor, data, 1);
   {nyni kontrola jestli jsme u palety souboru PCX}
   if data <> 12 then begin
     uvolniObrazek(obrazek);
     nactiPCX:=4;
     exit;
   end
   else blockread(soubor, palPCX, 768);
   { takhle jsme nacetli celou paletu PCX souboru do promenne palPCX }
   {...a ted uz konecne ten obrazek...}
  
   skupina:=0; {obsahuje delku rady stejnych pixelu}
   index:=1;  {obsahuje nasi pozici v obrazku}
  
   seek(soubor, 128);
   {preskocili jsme hlavicku ktera ma 128 bytu. (uz jsme ji nacetli)}
   repeat
    blockread(soubor, data, 1);
    {kdyz jsou data>=$C0 (dekadicky 192 = 1100 0000 - horni dva bity jsou
    nastaveny), pak se v dolnich 4 bitech naleza delka skupinky pixelu
    stejne barvy a nasledujici byte souboru je barva techto pixelu}
    if data >= 192 then
     begin
      skupina:=data and 63;
      {63 = 0000 1111b ve "skupina" zbudou jen dolni 4 bity=delka skupinky}
      blockread(soubor, data, 1); {prectu barvu}
      repeat
       barva:=getColor(palPCX[data,1],palPCX[data,2],palPCX[data,3]);
  
       defPresunu.velikost := 2;
       defPresunu.zdRukojet := 0;
       defPresunu.zdOffset := barvaAdr;
       defPresunu.clRukojet := obrazek.handle;
       defPresunu.clOffset := (index-1) * 2;
       {krmit XMS po 2 bytech je asi pomale, pokud ale nenacitate
        fotku o 1600x1200, tak to s tou rychlosti celkem jde }
  
       presunXms( defPresunu );
  
       index:=index + 1;
       dec(skupina);
      until skupina = 0;
     end
    else
     begin
       barva:=getColor(palPCX[data,1],palPCX[data,2],palPCX[data,3]);
  
       defPresunu.velikost := 2;
       defPresunu.zdRukojet := 0;
       defPresunu.zdOffset := barvaAdr;
       defPresunu.clRukojet := obrazek.handle;
       defPresunu.clOffset := (index-1) * 2;
       {krmit XMS po 2 bytech je asi pomale, pokud ale nenacitate
        fotku o 1600x1200, tak to s tou rychlosti celkem jde }
  
       presunXms( defPresunu );
  
      index:=index + 1;
     end;
  
   until index > velikostObr; {dokud nemame nacteny cely obrazek...}
   close(soubor);
   nactiPCX:=0;
  end;
  

  Kopírovat data do XMS po 2 bytech není zrovna nejrychlejší, pokud načítáme ale jen několik obrázků na začátku programu, tak se to dá snést. Veškeré informace o obrázku máme uloženy v záznamu Tobrazek.

  
     Tobrazek=record
      cesta:string;    {co je to za obrazek}
      X,Y:word;      {rozliseni}
      bitsPerPixel:byte; {barevna hloubka (originalu - v pameti
                je vzdy 16bit, aby se rychlejc vykresloval)}
      handle:word;    {rukojet bloku v XMS kde je obrazek dekodovan}
     end;
  

  Když již máme obrázek převedený do 16bit. grafiky a umístěný v XMS, je velice snadné jej přenést do virtuální obrazovky. Nejdříve si musíme do virtuální obrazovky zkopírovat zrcadlenou část v bufferu, vypočítat jaký výřez obrázku budeme kopírovat a pak už ho jen řádek po řádku zkopírovat.

  
  procedure zobrazObrazek(x,y:integer;obrazek:Tobrazek);
  {vykresli obrazek do virtualni obrazovky na zadane souradnice}
  var Yobrazovky,Xobrazovky,Yobrazku,Xobrazku,sirka:longint;
  Begin
   if (obrazek.x=0) or (obrazek.y=0) or (obrazek.handle=0) or (x>639) or (y>479)then begin
     exit;
   end;
    { nejdrive si presunu prave upravovany bank (buffer) do xms}
    defPresunu.velikost := 32768;
    defPresunu.zdRukojet := 0;
    defPresunu.zdOffset := BufferAdr;
    defPresunu.clRukojet := handle;
    defPresunu.clOffset := zrcadlenaCast shl 15;
  
    presunXms( defPresunu );
  
  
   {...a ted presunu obrazek...}
   Yobrazovky:=y; {od jakeho radku obrazovky budeme obrazek vykreslovat}
   if Yobrazovky<0 then Yobrazovky:=0;
   Yobrazku:=0;
   if y<0 then Yobrazku:=y * -1;
  
   Xobrazovky:=X; {od jakeho radku obrazovky budeme obrazek vykreslovat}
   if Xobrazovky<0 then Xobrazovky:=0;
   Xobrazku:=0;
   if X<0 then Xobrazku:=X * -1;
  
   sirka := obrazek.x - Xobrazku;
   if sirka > 640 then sirka:=640 - Xobrazovky;
   if (sirka+Xobrazovky)>640 then sirka:=640-Xobrazovky;
  
   if sirka<0 then exit;
  
   while (Yobrazovky<480) and (Yobrazku < obrazek.y) do begin
     defPresunu.velikost := sirka*2;
     defPresunu.zdRukojet := obrazek.handle;
     defPresunu.zdOffset := (Yobrazku*obrazek.x*2)+(Xobrazku*2);
     defPresunu.clRukojet := handle;
     defPresunu.clOffset := (Yobrazovky*640*2)+(Xobrazovky*2);
  
     presunXms( defPresunu );
     Yobrazovky:=Yobrazovky+1;
     Yobrazku:=Yobrazku+1;
  
   end;
  
   {dame zpet zmeneny buffer...}
    defPresunu.velikost := 32768;
    defPresunu.zdRukojet := handle;
    defPresunu.zdOffset := zrcadlenaCast shl 15;
    defPresunu.clRukojet := 0;
    defPresunu.clOffset := BufferAdr;
  
    presunXms( defPresunu );
  end;
  

  Před koncem programu musíme paměť alokovanou všemi obrázky uvolnit.

  
  procedure uvolniObrazek(obrazek:Tobrazek);
  {uvolni pamet vyuzivanou obrazkem. (Stane se nepouzitelnym)}
  Begin
   uvolniXMS(obrazek.handle);
   obrazek.cesta:=';
   obrazek.X:=0;
   obrazek.Y:=0;
   obrazek.bitsPerPixel:=0;
  end;
  

  Grafický OutText:

  Nikde jsem nenašel popis formátu nějakého standardního fontu (fon či ttf), proto jsem si vytvořil proceduru, která načte font z dvojbarevného souboru PCX. Myšlenka je poměrně jednoduchá, jedná se o obrázek široký 1-8 pixelů, vysoký 256-4096 pixelů a výškou beze zbytku dělitelnou 256. Každé písmeno je pak stejně široké jako obrázek s fontem a výšku vypočítáme z výšky obrázku div 256. Jednotlivá písmena jsou tedy přímo v obrázku na předem daných pozicích. Procedura pro načítání tohoto fontu je následující:

  
  function nahrajFont(cesta:string;var font:font):byte;
  {pokud vrati 0, je vse v poradku a font obsahuje zadany font...}
  {1-soubor s fontem nebyl nalezen}
  {2-nepodporovany format pcx (musi byt cernobily)}
  {3-nespravna velikost obrazku}
    function prevrat(Byt:byte):byte;
    var vratit:byte;
    Begin
      vratit:=0;
      if byt and 1  = 1  then vratit:=vratit or 128;
      if byt and 2  = 2  then vratit:=vratit or 64;
      if byt and 4  = 4  then vratit:=vratit or 32;
      if byt and 8  = 8  then vratit:=vratit or 16;
      if byt and 16 = 16 then vratit:=vratit or 8;
      if byt and 32 = 32 then vratit:=vratit or 4;
      if byt and 64 = 64 then vratit:=vratit or 2;
      if byt and 128 = 128 then vratit:=vratit or 1;
      prevrat:=vratit;
    end;
  var
   soubor:file;
   Omax:word;
   sirka, vyska: word;
   hlavicka:TPCXheader;
  
   radek,znak:byte;
   data:byte;
   bit:byte;
   pix:byte;
   index:word;
   skupina:byte;
  
  begin
   {zkontrolujem jestli existuje soubor....}
   assign(soubor, cesta);
   {$I-} {jen pro jistotu}
   reset(soubor,1); {data budeme prenaset po jednom byte}
   {$I+}
   if IOresult <> 0 then begin
     nahrajFont:=1;
     exit;
   end;
   {Pokud jsme tady, tak byl soubor nalezen :o) }
  
   {...zkontrolujeme jestli obrazek pcx obsahuje font...}
   blockread(soubor, hlavicka, sizeOf(hlavicka) );
   if (hlavicka.Manufacturer<>10) and (hlavicka.Version<>5) and
     (hlavicka.Encoding<>1) and (hlavicka.BitsPerPixel<>1) then
     begin
     nahrajFont:=2;
     exit;
   end;
  
   {zkontrolujeme, jestli ma obrazek spravne rozmery}
   {sirka 1-8px AND vyska 256-4096 AND vyska mod 256 = 0}
   vyska:=(hlavicka.window.ymax-hlavicka.window.ymin)+1;
   sirka:=(hlavicka.window.xmax-hlavicka.window.xmin)+1;
   if ( (sirka<1)  or (sirka>8) or
      (vyska<256) or (vyska>4096) or
      (vyska mod 256 <> 0)) then Begin
      nahrajFont:=3;
      exit;
   end;
   {mame soubor s fontem!!!!}
   Omax:=vyska;
   Omax:=Omax*sirka; {vypocteme kolik pixelu ma obrazek}
   font.sirka:=sirka;
   font.vyska:=vyska div 256; {ulozime rozmery jednoho znaku fontu}
  
   {jdem dekodovat soubor...}
   seek(soubor, 128); {preskocili jsme hlavicku ktera ma 128 bytu.
             (uz jsme ji totiz nacetli...)}
   skupina:=0; {obsahuje delku rady stejnych pixelu}
   index:=1;  {obsahuje nasi pozici v obrazku}
   znak:=0;  {obsahuje cislo znaku, ktery je prave nacitan}
   radek:=0;  {obsahuje cislo radku ve znaku, ktery je prave nacitan}
   repeat
    blockread(soubor, data, 1);
    {kdyz jsou data>=$C0 (dekadicky 192 = 1100 0000 - horni dva bity jsou
    nastaveny), pak se v dolnich 4 bitech naleza delka skupinky pixelu
    stejne barvy a nasledujici byte souboru je barva techto pixelu}
    if data >= 192 then
     begin
      skupina:=data and 63;
      {63 = 0000 1111b ve "skupina" zbudou jen dolni 4 bity=delka skupinky}
      blockread(soubor, data, 1); {prectu barvu}
      repeat
  
       {Pracujeme s obr se dvema barvama.}
       {diky vnitrni architekture procesoru 80X86(?) a vyssich jsou
       nejvyznamejsi byty vpravo, coz znamena ze bity jsou psane pozpatku :-o}
       {(obracene nez to chape clovek - z prava doleva)}
       font.znak[znak,radek]:=prevrat(data);
       inc(radek);
       if (radek=font.vyska) then Begin radek:=0; inc(znak); end;
       inc(index,font.sirka);
  
       dec(skupina);
      until skupina = 0;
     end
    else
     begin
  
       {Pracujeme s obr se dvema barvama.}
       font.znak[znak,radek]:=prevrat(data);
       inc(radek);
       if (radek=font.vyska) then Begin radek:=0; inc(znak); end;
       inc(index,font.sirka);
  
     end;
   until index > Omax; {o max je X*Y obrazku...}
   {nema cenu nacitat nejakou paletu (stejne tam zadna neni:)...
   barvu 1 dame bilou a 2 cernou...}
   nahrajfont:=0;
   close(soubor);
  end;
  

  Celý font poté máme načten do záznamu font.

  
     font=record
      vyska,sirka:word;
      znak:array[0..255,0..15] of byte;
     end;

  Psaní tímto fontem do virtuální obrazovky je pak velice jednoduché.

  
  procedure pis(x,y:word;text:string;font:font;barva:word);
  { vypise text zadanym fontem do virtualni obrazovky }
    function zjistiBit(Byt:byte;bit:byte):byte;
    {vraci bit v byte na pozici bit}
    {trosku kostrbate vysvetleni, jestli to nechapes, tak to prostuduj...}
    Begin
      bit:=1 shl bit; {pokud je 0 dek=> 1 bin ; 1 dek=> 10 bin ; 2 dek=> 11 bin...}
      {  00000010   }
      if byt and bit = bit then zjistiBit:=1
      else zjistiBit:=0;
    end;
  var vertikalni,horizontalni,pozice:byte;
  Begin
    pozice:=0;
    repeat
      inc(pozice);
      vertikalni:=0;
      repeat
       horizontalni:=0;
       repeat
  
         if zjistiBit(font.znak[ Ord(text[pozice]) ,vertikalni],horizontalni)=0 then
           Pixel(x+(pozice*font.sirka)+horizontalni,y+vertikalni ,barva);
  
         inc(horizontalni);
       until horizontalni=font.sirka;
       inc(vertikalni);
      until vertikalni=font.vyska;
    until pozice=Length(text);
  end;
  

  V přiloženém ZIPu naleznete kompletní zdrojový kód unity, dva grafické fonty a pár demo programů využívajících unitu gr16b. (Neručím za spisovnost a gramatickou správnost komentářů přiložených programů. :-) Dále bych vás chtěl upozornit že přiložené programy jsou pouze demonstrativním použitím popisované unity a že nenesu žádnou zodpovědnost za škody způsobené jejich používáním! (Ve Win XP nejsou občas přerušení grafiky emulována správně.)

  I když jsem se snažil co nejvíce, je možné, v programech se vyskytují nějaké chyby. Pokud nějakou chybu najdete, tak mě prosím kontaktujte. Kdyby jste se chtěli o nějaké části (i přiložených programů) dozvědět více, nebo měli nějaké připomínky a návrhy na zlepšení, tak mi napište.

 • e-mail: lukas.karas@centrum.cz
 • ICQ: 249 268 809

  Pokud Vám tato unita k něčemu bude, můžete ji používat pro své NEKOMERČNÍ programy, volně ji šířit a upravovat. (Pokud ovšem vždy do zdrojového kódu uvedete jméno a kontakt na jejího původního autora!) Pokud vytvoříte nový font, nebo unitu upravíte (vylepšíte), pošlete mi prosím tento soubor na můj e-mail. Velice děkuji!

  Někdy časem možná připíšu proceduru na otevírání BMP a procedury pro načítaní nějakých standardních fontů....

  Zdroje:

  Způsob načítání obrázků PCX jsem našel v popisu formátu PCX v programu 1000 file format, Bresenhamův algoritmus v článku "Grafický režim VGA 320x200x256 (MCGA)" od Petra Kučery na pcsvet.cz, ovládání XMS a myši jsem vyčetl ze Sysmana a adresování grafické paměti při vyšších VESA módech jsem se naučil z článku "Zobrazováni 24 bit. BMP" od Petra Kučery na www.pcsvet.cz.

  Zdrojové texty a programy ke stáhnutí:

  zde

 • ×Odeslání článku na tvůj Kindle

  Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
  Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

  E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

  TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

  Hlasování bylo ukončeno    
  0 hlasů
  Google
  Autor se zajímá o grafiku v Pascalu, také programuje v Pascalu, Delphi, PHP a Assembleru.

  Nové články

  Reklama
  Reklama
  Obrázek ke článku Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

  Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

  Současná situace v šíření onemocnění Covid-19 klade na řadu firem nové nároky a mnohé z nich jsou nyní více než kdy jindy závislé na nejmodernějších informačních technologiích. Proto i v oblasti podnikových informačních systémů vidíme rostoucí důraz na automatizaci nebo na důslednou integraci. Také o těchto trendech se bude mluvit na konferenci Firemní informační systémy, která se koná 24.9.2020 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

  Obrázek ke článku Nebezpečí ukrytá v USB: z nuly na škvarek za pět sekund

  Nebezpečí ukrytá v USB: z nuly na škvarek za pět sekund

  Za cenu šesti dolarů lze celkem bez obtíží koupit nový, líbivě vyhlížející flash disk. Přidaná hodnota, které se vám spolu s ním dostane, už tak moc líbivá není. To, co se před pár sekundami tvářilo jako externí disk, se po připojení k počítači změní v důmyslné elektrické křeslo, které vaše zařízení v onen příslovečný škvarek promění za pár sekund. Cílovou skupinou pro koupi takových zařízení by mohli být záškodníci, kteří by tímto způsobem osnovali pomstu třeba vůči záletnému partnerovi. 

  Obrázek ke článku Znalosti, dovednosti i prestižní titul MBA: Jde to i moderně a online

  Znalosti, dovednosti i prestižní titul MBA: Jde to i moderně a online

  Snad nikdy není špatná příležitost na investici do hodnotného vzdělání. Obzvlášť v případě, že absolvent dovede teoretické poznatky přetavit v praktické dovednosti, využitelné při řešení problémů i v komunikaci. Právě na to se specializuje studijní program MBA Řízení informačních technologií, vyučovaný na Business Institutu.

  Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032021 Programujte.com
  Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý