Cracking – 1. část
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Cracking – 1. částCracking – 1. část

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Pergoly a střechy Brno

Cracking – 1. část

Google       Google       19. 8. 2006       48 502×

 • Co je to cracking
 • Cíle seriálu
 • Nejčastěji používané ochrany, jejich slabiny a přednosti
 • Rady jak lépe chránit svůj software

Reklama
Reklama

Crackingem je označován soubor mnoha postupů, při kterých dochází ke zkoumání nebo k úpravám programového kódu bez možnosti použít zdrojový kód programu. Cílem tohoto seriálu je seznámit vás se základními praktikami crackerů, naučit vás ovládat programy nezbytné pro crackery a naučit vás chránit svůj software. Při crackingu je naprosto nezbytná alespoň základní znalost Assembleru a API funkcí.

Ochrany programů před crackery

 • Registrační číslo (serial number)
 • Časové omezení (time trial)
 • Klíčový soubor (key file)
 • Hardwarový klíč (dongle)
 • Kontrola originálního CD (CD-check)
 • Demo
 • Ochrana naprogramovaná ve Visual Basicu nebo Delphi
 • Komprese a kódování programů

Registrační číslo

Toto je nejčastější typ ochrany. Setkáte se s ním skoro všude, ale také je nejméně spolehlivý. Největší chybou při ochraně registračním číslem je, když je registrační číslo pořád stejné. Potom není problém si číslo najít na internetu. Rozhodně bych nedoporučoval. Druhým způsobem jak chránit program pomocí sériového čísla je změna sériového čísla podle zadaných položek. Obecně platí čím více položek, tím líp, takže ideální by byly položky: jméno, firma, (oblíbený film), registrační číslo. Další, a dle mého názoru nejlepší, ochrana sériovým číslem je, že se číslo mění podle stroje, na kterém běží. Často se používá sériové číslo pevného disku. V současné době se ale začíná na úkor ostatních prosazovat kontrola registračního čísla on-line přes internet. Osobně tento postup považuju za diskriminující. Podstatně to znevýhodňuje uživatele, kteří nemají připojení k internetu. Dalším neférovou funkcí, kterou několik programů provozuje je zaslání IP adresy a různých údajů vlastníkovi programu, když se nepovede program zaregistrovat.
Často používané API funkce v této ochraně: GetWindowText, GetDlgItem, SendDlgItemMessage, SendMessage

Časové omezení

Tento typ ochrany je velice často kombinován s ochranou registračním číslem. Po zadání správného registračního čísla se omezení zruší. Opět se jedná o velmi nespolehlivý a snadno překonatelný typ ochrany. Tento typ ochrany má dvě slabiny. První je, že není těžké najít kód, který kontroluje jestli už vypršela časová lhůta. Většinou si program schovává čas, kdy se nainstaloval do registru a nebo do nějakého souboru na pevném disku. Logicky to musí znamenat, že někde v programu nebo v instalačním souboru se nalézá API funkce, která toto zprostředkovává, a když ji najdete, tak není problém úložiště najít a modifikovat. Druhým problémem je, že program musí nějakým způsobem získávat aktuální datum a čas, takže není problém tuto rutinu najít a změnit návratovou hodnotu nebo pozměnit instrukci skoku, která zde zákonitě někde musí být. Velkou chybou by bylo použít takovouto kontrolu:


MOV EAX, [004030FF]	; z paměti nahraju mezní hodnotu
CMP EAX, 1Eh		; porovnám s hodnotou 30
JLE PLAY 		; jestli je menší nebo rovno, tak spusť aplikaci
Možná, že se tomu zasmějete, ale už jsem narazil na program, který obsahoval tentýž kód. Vždy používejte pro kontrolu rafinovanější metody nebo alespoň používejte nějakou kontrolní rutinu proti změně kódu, která by mohla vypadat například takto:

	mov ebx, offset kontrola         
    ; ebx = adresa návěstí kontrola
	mov eax, [ebx]		           
    ; eax = to, co se nalázá na adrese, na kterou ukazuje ebx
	cmp al, 75h			        
    ; je zde instrukce jnz?
	jnz KOD_BYL_MODIFIKOVAN	     
    ; pokud není, tak skoč
 	; nějaký kód
    ; nějaký kód
    
    cmp eax, 1Eh		    
; porovnání dvou časů
kontrola:
	jle PLAY			   
; pokud platí, že čas v eax je menší nebo roven 30, tak spusť hru
	; nějaký kód
S touto kontrolní rutinou se můžete setkat často, ale většinou je velice dobře ukryta. Ukrýt ji je docela lehké, protože neobsahuje žádnou API funkci ani přerušení, takže najít ji je dost obtížné. Časové omezení nemusí být pouze na počet dnů, ale také na počet spuštění nebo na omezenou dobu od spuštění systému. Například rezidentní ochrana zkušební verze nějakého antiviru běží jen určitou dobu, než se vypne, a poté by bylo nutné restartovat systém. I když jsem se s tímto typem ochrany nikdy nesetkal, tak jsem četl, že existuje.
Často používané API funkce: GetLocalTime, GetSystemTime, GetFileTime, CompareFileTime, GetTickCount

Klíčový soubor

Toto je velice silná ochrana a překonat ji je velice těžké. V klíčovém souboru mohou být části vlastního programu nebo klíč pro dekomprimování programu při spuštění. Ochrana klíčovým souborem může být také kombinována s časovým omezením, které se zruší při nahrání klíčového souboru. Vytvořit klíčový soubor k programu, který ho vyžaduje je opravdu tvrdý oříšek.
Často používané API funkce: CreateFile, ReadFile, WriteFile, SetFilePointer

Hardwarový klíč

Pokud je tato ochrana správě naprogramována, tak je téměř nepřekonatelná. Cracker by musel buď dokonale simulovat hardwarový klíč softwarovými prostředky a nebo by musel hardwarový klíč začít vyrábět. Proti prvnímu případu se dá účinně bránit a v druhém případě by crackera zkopírování struktury hardwarového klíče a vytvoření stejného stálo víc peněz než si koupit legální verzi programu. Nejznámějšími typy hardwarových klíču jsou HASP a Sentinel. Rozdíly mezi nimi jsou jen minimální. Pro hardwarový klíč se v současnosti používá nejvíce USB port a dříve to byl paralelní port.


Kontrola originálního CD

Když se začaly distribuovat aplikace na CD, tak stálo prázdné CD 150 Kč a vypalovací mechanika až 10 000 Kč. V této době byla kontrola originálního CD zbytečná, ale postupem času se začaly ceny vypalovacích mechanik i médií rapidně zmenšovat a začalo se s vypalováním CD, řekl bych, jak ho známe dnes. Začal se také velice rychle rozvíjet Internet a připojení bylo čím dál rychlejší, a to byl signál, aby se začaly kopie her šířit přes Internet. Většinou se jednalo o tzv. ripy her (hry jejichž velikost byla minimalizována). V této chvíli začala být kotrola originálního CD opravdu důležitá, protože vývojáři přicházeli o miliardy. Proti ripům her bojovali vývojáři tím, že kontrolovali přítomnost těch částí programu, které považovali za zbytné, pro crackery tedy kořist. Druhou možností boje proti ripům her bylo vytvořit na CD jeden gigantický soubor, ze kterého se vše instalovalo. Postupem času začal boj proti ripům her ztrácet smysl, protože připojení k Internetu začala být velice rychlá a nějakých 100 MB navíc znamená jen několik desítek minut. Proti vypalování CD je velké množství technik, ale pravděpodobně nejúčinnější jsou errory na CD. Jedná se o úmyslně vytvořené chyby, které ztěžují vypalovacím mechanikám práci. Program pak kontroluje přítomnost těchto errorů a záludnost spočívá v tom, že je může kotrolovat náhodně (třeba během hraní hry). Například zkuste vytvořit zálohu hry Diablo II. Šanci na úspěch máte, pokud budete vypalovat rychlostí 1x (úspěch jsem měl až na třetí pokus). Pokud se vám to podaří, tak jste překonali SecuRom. Tato ochrana byla vytvořena firmou Sony a je předchůdcem SafeDiscu.

SafeDisc

V současnosti je to nejrozšířenější typ ochrany CD. Tato komerční ochrana pochází z dílny společnosti C-Dilla. Před vydáním první hry chráněné SafeDiscem tvrdili její tvůrci, že je nepřekonatelná, ale již týden na to se objevila její pirátská verze, ale v současnosti neexistuje adekvátní náhrada. Přítomnost SafeDiscu se dá zjistit přítomností souborů 00000001.TMP, CLCD16.DLL, CLCD32.DLL, DPLAYERX.DLL a CLOKSPL.EXE na CD. Dále je na CD hlavní EXE soubor a ještě soubor s příponou ICD. V souboru EXE se nachází samotná ochrana, která dekomprimuje soubor ICD. Dále obsahuje několik anti-debugových triků, ale na ochranu takového formátu jsou dost slabé. Většina se zaměřuje na debugger Soft-Ice (blíže v další lekci). Velice silným anti-debugovým prvkem byl trik s debug registrem, ale ten musel být kvůli nekompatibilitě s Windows XP odstraněn. Na CD chráněném SafeDiskem se nalézá velké množství errorů.

Další ochrany už jen jmenovitě: VOB (nejvážnější konkurent SafeDiscu), LaserLoc, SafeCast, CD-Cops, DiscGuard
Často používané API funkce: CreateFile, GetDiskFreeSpace, GetDriveType, GetFullPathName, GetLogicalDrives, GetLogicalDriveStrings, GetVolumeInformation

Demo

Asi každý z nás zná klasická demíčka her, kdy si zahrajete jednu misi s jedním autem a konec. Jedninou možností je si koupit plnou verzi aplikace.

Ochrana naprogramovaná ve Visual Basicu nebo Delphi

V tomto případě je ochranou samotný programovací jazyk. Pokud se budete snažit v debugeru krokovat kód napsaný ve Visual Basicu, tak budete potřebovat velice pevné nervy a dostatek času. Kód Visual Basicu je v debugeru převeden do pseudoinstrukcí a většinu času budete trávit v systémových knihovnách. Část crackerů, když vidí kód ve Visual Basicu, tak radši zklamaně nechá program na pokoji. Zde je ukázka zdrojového kódu.


CALL  	 NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaHresultCheckObj
XOR   	 EAX, EAX
CMP   	WORD PTR SS:[EBP-3C], 1
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-18]
SETE      AL
NEG   	EAX
MOV   	EDI, EAX
CALL  	     NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaFreeObj
CMP   	DI, BX
MOV   	DWORD PTR SS:[EBP-30], 1
MOV   	DWORD PTR SS:[EBP-38], 2
JE   	SHORT IDCrackM.0040E6EA
ADD  	   ESI, 44
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-38]
PUSH  	   ESI
LEA   	EDX, DWORD PTR SS:[EBP-28]
PUSH  	ECX
PUSH  	EDX
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaVarAdd
MOV   	EDX, EAX
MOV   	ECX, ESI
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaVarMove
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-28]
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaFreeVar
JMP   	SHORT IDCrackM.0040E706
ADD   	ESI, 44
LEA   	EAX, DWORD PTR SS:[EBP-38]
PUSH  	ESI
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-28]
PUSH  	EAX
PUSH  	ECX
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaVarSub
MOV   	EDX, EAX
MOV   	ECX, ESI
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaVarMove
MOV   	DWORD PTR SS:[EBP-4], EBX
PUSH  	IDCrackM.0040E724
JMP   	SHORT IDCrackM.0040E723
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-18]
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaFreeObj
LEA   	ECX, DWORD PTR SS:[EBP-28]
CALL  	NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__>; MSVBVM60.__vbaFreeVar
RETN
RETN
MOV   	EAX, DWORD PTR SS:[EBP+8]
PUSH  	EAX
; atd. 
Pravda, debugování ve Visual Basicu se dá zjednodušit pomocí speciálních debugerů, které dokáží převést kód zpět do Visual Basicu, ale výsledek bývá velice často nepřesný. Jak vidíte v ukázce zdrovového kódu, tak i na věci, které by zvládl Assembler nebo C bez jakékoliv API, je VB používá. Ochrana ve Visual Basicu má také stinné stránky. Tou největší je jednoduchost odstranění ochrany pokud se vám povede ji nalézt. Visual Basic vás většinou o špatně zadaném registračním čísle informuje pomocí API funkce rtcMsgBox (v debugeru může být označena i jako #595). Pokud ji naleznete, tak není problém se vrátit v kódu zpět a najít API, která porovnává proměnné (nejčastěji používané: vbastrcomp, vbastrcmp, vbavartsteq). V tvorbě ochran platí pravidlo, že čím nižší programovací jazyk, tím lepší ochrana. Je to vcelku logické. Assembler postupuje po malých krůčcích, zato třeba C postupuje mílovými kroky.

// kód v jazyce C
for (int i=0; i < 20; i++) {
  // nějaký kód 
} 


; tentýž kód v jazyce Assembler
MOV EAX, 0		
FOR_CYKLUS: 
CMP EAX, 20
JNL KONEC		
INC EAX	    
; nějaký kód
JMP FOR_CYKLUS    
KONEC:
; nějaký kód

Komprese a kódování programů

V současné době je téměř každý program, který není freeware nebo OpenSource chráněn PE šifrérem/kompresorem. Na téma PE šifrérů/kompresorů věnuji samostatnou kapitolu, až budete znát něco o PE souborovém systému, protože do té doby nemá cenu něco o této ochraně vysvětlovat. Zatím se spokojte s neobratným vysvětlením, že PE šifrér/kompresor šifruje kód programu.

Několik rad pro lepší ochranu programů

› Neupozorňujte uživatele o špatně napsaném registračním čísle hlášením, ale raději způsobte pád programu (například pomocí dělení nulou) nebo počkejte tak deset sekund než uživateli sdělíte jestli je registrační číslo správné.
› Svůj program šifrujte a používejte vlastní anticrackingové metody (nespoléhejte se na ty, co nabízí PE šifrér/kompresor).
› Používejte v aplikacích kontrolní součet programu a zabráníte tak změnám kódu (můžete použít API funkci MapFileandCheckSum, která je v knihovně imagehlp.dll)
› Používejte více kontrolních bodů. Například při ochraně časovým limitem si vytvořte více úložišť data instalace.
› Důležité je, aby registrační číslo nikdy nebylo volně v paměti.
› Nepřehánějte to s ochranami a dávejte pozor, aby ochrany nezpůsobovaly bezdůvodně chybová hlášení.
› Pokud program zjistí, že je aktivní debugger, tak nejdřív slušně požádejte o deaktivaci a uložte si někam, že je debuger aktivní, a pokud ho najdete znova, tak už to není náhoda a způsobte pád programu (metody nalezení debuggeru budeme zkoumat v další lekci).

Tak toto by byl úvod k problematice crackingu. Seznámil jsem vás s nejrozšířenějšími typy ochran a snažil jsem se vám ukázat nějaké ochranné prvky, které v nich mohou být. Mým cílem je, aby tento kurz byl užitečný jak vývojářům, kteří chtějí chránit svůj software, tak těm, kteří chtějí začít s crackingem. V příští lekci se naučíte zacházet s debuggerem v praxi (speciálně pro příští lekci vytvořím nějaké crackme).

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

1 názor  —  1 nový  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor se zabývá webovými programovacími jazyky a Assemblerem. Rád pracuje v Příkazovém řádku a experimentuje s operačními systémy.
Web    

Nové články

Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Obrázek ke článku Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Konference: Moderní informační systémy podporují automatizaci

Současná situace v šíření onemocnění Covid-19 klade na řadu firem nové nároky a mnohé z nich jsou nyní více než kdy jindy závislé na nejmodernějších informačních technologiích. Proto i v oblasti podnikových informačních systémů vidíme rostoucí důraz na automatizaci nebo na důslednou integraci. Také o těchto trendech se bude mluvit na konferenci Firemní informační systémy, která se koná 24.9.2020 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý