Win32 API - Díl 6. GDI - Pokračování
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

Win32 API - Díl 6. GDI - PokračováníWin32 API - Díl 6. GDI - Pokračování

 

Win32 API - Díl 6. GDI - Pokračování

Google       Google       30. 1. 2007       24 797×

A jedeme dál. Minule jsme se začali trochu zajímat o GDI a kreslení čar, dnes si probereme křivky.

Reklama
Reklama

Tak se opět vracím k našemu seriálu o WinApi.
Minule jsme začali kapitolu o kreslení čar, dnes v ní chci pokračovat a naučit vás, jak kreslit i jiné čáry.

Když jsme minule chtěli nakreslit přímou čáru, použili jsme na to dvě funkce. Funkci MoveToEx , která nám vyznačila počáteční bod, od kterého se čára kreslí, a funkci LineTo, která zase označuje konečný bod, kde kreslení čáry končí.

Když bysme chtěli například nakreslit obdélník, museli bychom použít několik volání LineTo a upravit souřadnice tak, aby výsledný efekt splňoval naše požadavky. Jednodušším způsobem je použití funkce Polyline. Máme-li pole bodů, které chceme propojit, je ideálním řešením použití Polyline a pospojovat tak body čarami. Takto velice jednoduše nakreslíme zmíněný obdélník. Je samozřejmostí, že pomocí této funkce lze kreslit i jiné obrazce skládající se z čar a to daleko složitější. Tato funkce nepoužívá a ani nemění aktuální polohu. Funkce PolylineTo je trochu jiná. Používá aktuální pozici pro výchozí bod a nastavuje aktuální polohu na polohu koncového bodu poslední vykreslené čáry. Polyline i PolylineTo lze použít pro vykreslování několika čar, jejich opravdová síla tkví v kreslení opravdu složitých křivek. Mám na mysli stovky či tisíce velmi malých čárek. Jsou-li tyto čárky dostatečně krátké a je jich dost, budou dohromady vypadat jako křivka.


Polyline(hdc, apt, count);
PolylineTo(hdc, apt, count);

První parametr již dobře známe, nebudu ho popisovat. Druhý parametr je pole struktur na strukturu POINT. Třetí parametr je počet bodů. Tahle hodnota se dá i vypočítat podle jednoduchého vzorce:

sizeof(apt)/sizeof(POINT).

Příklad: Jedná se o známý příklad pro kreslení sinusoidy:


LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    static int cxClient, cyClient;   
    HDC hDC;
    int i;
    PAINTSTRUCT ps;
    POINT apt[NUM];

    switch(message)
    {
     case WM_SIZE:
        cxClient = LOWORD(lParam);
        cyClient = HIWORD(lParam);
        return 0;

      case WM_PAINT:
        hDC=BeginPaint(hWnd, &ps);
        MoveToEx(hDC, 0, cyClient/2, NULL);
        LineTo(hDC, cxClient, cyClient/2);

       for(i=0;i<1000;i++)
       {
         apt[i].x = i*cxClient/NUM;
         apt[i].y = (int) (cyClient/2*(1-sin(TWOPI * i/NUM)));
       }
       Polyline(hDC, apt, NUM);   
       EndPaint(hWnd, &ps);
       return 0;   
     case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      return 0;
    }
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}	

Za include dejte do define tyto definice konstant:
#define NUM 1000
#define TWOPI 2*3.14159)

Zde vyvstává skutečná výhoda Polyline oproti LineTo. Polyline je implementována na úrovni ovladače zařízení, tudíž je rychlejší, což má při tak značném volání v cyklu svůj význam. Muselo by se 1000x volat LineTo!

Rectangle

Rectangle, Ellipse, RoundRect, Chord a Pie, všechny tyto funkce spojuje to, že jsou postaveny na obdélníkovém „ohraničujícím“ rámu. Definujeme souřadnice rámu, který objekt obklopuje a Windows objekt vykreslí uvnitř rámu. Také vyplní vzniklou uzavřenou oblast barvou.

Nejjednodušší z těchto funkcí je obdélník:
Rectangle(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom);

xLeft, yTop je levý horní roh obdélníku a xRight, yBottom je pravý dolní roh obdélníku. Strany obdélníku sou vždy rovnoběžné s vertikální a horizontální stranou displeje. Abyste se dobře vyznali v souřadnicích a v tom, jak Windows kreslí tyto a jiné složitější tvary, je dobré na display pohlížet jako na mřížku, kde každý bod je v buňce mřížky. Do mřížky se nakreslí pomyslný ohraničující rám a do něj se potom nakreslí obdélník. Oblast oddělující obdélník je od horní a levé strany klientské oblasti 1 bod široká. Takto kreslí Windows.

Rectangle vyplňuje také uzavřenou oblast vybranou barvou. Jelikož je standardní štětec bílé barvy, není výplň vidět a ani není zřejmé, že se vůbec oblast vyplňuje.

Ellipse

Funkce Ellipse má shodné parametry jako funkce Rectangle.

Ellipse(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom);
Platí zde to samé co pro obdélník.

RoundRect

Jedná se o funkci pro kreslení obdélníků se zaoblenými rohy. Využívá stejný ohraničující rám jako Rectangle nebo Ellipse, ale očekává další dva parametry:

RoundRect(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom, xCornerEllipse, yCornerEllipse);

Pro kreslení malých zaoblených rohů se používá malé elipsy. Šířka elipsy je xCornerEllipse a výška elipsy je yCornerEllipse. Zaoblení rohů je výraznější pro větší hodnoty xCornerEllipse a yCornerEllipse. Pokud se xCornerEllipse rovná rozdílu mezi xLeft a xRight a yCornerEllipse se rovná rozdílu mezi yTop a yBottom, pak funkce RoundRect nakreslí elipsu.

Funkce Arc, Chord a Pie mají shodné parametry:
Arc(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom, xStart, yStart, xEnd, yEnd);
Chord(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom, xStart, yStart, xEnd, yEnd);
Pie(hdc, xLeft, yTop, xRight, yBottom, xStart, yStart, xEnd, yEnd);

Windows používají pomyslnou čáru pro spojení bodu (xStart, yStart) se středem elipsy. V místě, kde čára protíná elipsu, se začne kreslit oblouk po obvodu elipsy ve směru hodinových ručiček. Windows také používají pomyslnou čáru pro spojení bodu (xEnd, yEnd) se středem elipsy. V bodě, ve kterém čára protíná elipsu, Windows kreslení oblouku ukončí. U funkce Arc je oblouk eliptická čára a ne vyplněná oblast. U funkce Chord Windows spojí krajní body oblouku. U funkce Pie spojí každý krajní bod oblouku se středem elipsy. Vnitřní plochy tětivy a koláčového klínu budou vyplněny aktuálním štětcem.

Beziérovy křivky

Jednoduché beziérovy křivky jsou definovány 4mi body – 2 body koncové a 2 body řídící. Konce křivky jsou určeny 2mi koncovými body. Řídící body vystupují jako magnety pro přetahování křivky od přímé spojnice mezi dvěma koncovými body. V podstatě vezmete přímku, zatáhnete za ní a zkřivíte její tvar určitým směrem. Jedná se tedy o dnes již téměř povinnou výbavu každého modelovacího software. Pro nakreslení jedné nebo více spojených Beziérových křivek používáme funkce:

PolyBezier(hdc, apt, iCount);
PolyBezierTo(hdc, apt, iCount);

V obou případech je apt pole struktur POINT, ale to už známe. První 4 body určují(v tomto pořadí) počáteční bod, první řídící bod, druhý řídící bod a koncový bod Beziérovy křivky. Každá další Beziérova křivka vyžaduje pouze 3 body, protože počáteční bod druhé Beziérovy křivky je současně koncovým bodem předcházející Beziérovy křivky. Parametr iCount má vždy hodnotu 1+trojnásobek spojených křivek, které chceme kreslit.

Funkce PolyBezierTo používá aktuální polohu prvního počátečního bodu. A tedy první a každá další křivka potřebuje pouze 3 body. Když se funkce dokončí, bude aktuální poloha nastavena na poslední koncový bod.

Pozn.: Když kreslíte posloupnost Beziérových křivek, bude spojovací bod hladký pouze v případě, že druhý řídící bod první Beziérovy křivky, koncový bod první Beziérovy křivky(což je také počáteční bod následující Beziérovy křivky) a první řídící bod následující Beziérovy křivky budou kolineární; to znamená, že leží v jedné přímé čáře.

Příště: Pera a štětce.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor programuje v jazycích C++ a Delphi, mezi další koníčky patří kvantová fyzika.

Nové články

Obrázek ke článku Blockchain & Bitcoin konference

Blockchain & Bitcoin konference

V pátek 19. 5. 2017 se v pražském konferenčním centru Andel’s konala Blockchain & Bitcoin konference. Řada odborníků a podnikatelů v oboru blockchainu a kryptoměn představila možnosti budoucího směřování tohoto oboru. Speakeři většinou rusky mluvící provenience prezentovali řešení svých firem založená na technologii blockchainu.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Malware KONNI se úspěšně skrýval 3 roky. Odhalil ho bezpečnostní tým Cisco Talos

Malware KONNI se úspěšně skrýval 3 roky. Odhalil ho bezpečnostní tým Cisco Talos

Bezpečnostní tým Cisco Talos odhalil celkem 4 kampaně dosud neobjeveného malwaru, který dostal jméno KONNI. Ten se dokázal úspěšně maskovat od roku 2014. Zpočátku se malware zaměřoval pouze na krádeže citlivých dat. Za 3 roky se ale několikrát vyvinul, přičemž jeho současná verze umožňuje útočníkovi z infikovaného počítače nejenom krást data, ale i mapovat stisky na klávesnici, pořizovat screenshoty obrazovky či v zařízení spustit libovolný kód. Pro odvedení pozornosti oběti zasílali útočníci v příloze také obrázek, zprávu a výhružkách severokorejského režimu či kontakty na členy mezinárodních organizací.

Obrázek ke článku Pouze jedna z deseti lokálních firem ví o pokutách plynoucích z GDPR

Pouze jedna z deseti lokálních firem ví o pokutách plynoucích z GDPR

Trend Micro, celosvětový lídr v oblasti bezpečnostních řešení a VMware, přední světový dodavatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, oznámily výsledky výzkumu mezi českými a slovenskými manažery zodpovědnými za ochranu osobních údajů, který zjišťoval, jak jsou připraveni na nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Většina firem v České republice a na Slovensku nad 100 zaměstnanců je již s novým nařízením GDPR obeznámena. Výzkum provedený ve spolupráci s agenturou Ipsos ukázal, že téměř 8 firem z 10 o nařízení ví, přičemž jeho znalost je o něco vyšší na Slovensku (89 %) než v České republice (69 %).

Obrázek ke článku Vyděračský software Locky se vrací, tváří se jako potvrzení platby, odhalil tým Cisco Talos

Vyděračský software Locky se vrací, tváří se jako potvrzení platby, odhalil tým Cisco Talos

Jeden z nejznámějších ransomwarů, Locky, se vrací. Po většinu roku 2016 patřil mezi nejrozšířenější vyděračské softwary. Ke svému šíření využíval emailové kampaně s infikovanými přílohami. Ransomware Locky byl rozesílán prostřednictvím botnetu (internetový robot zasílající spamy) Necurs. Jeho aktivita na konci roku 2016 téměř upadla a spolu s ní i šíření ransomwaru Locky. Před několika týdny se Necurs opět probudil a začal posílat spamy nabízející výhodný nákup akcií. Dne 21. dubna zaznamenal bezpečnostní tým Cisco Talos první velkou kampaň ransomwaru Locky prostřednictvím botnetu Necurs za posledních několik měsíců.

loadingtransparent (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();
Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032017 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý