Delphi II - 5. lekce
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

Delphi II - 5. lekceDelphi II - 5. lekce

 

Delphi II - 5. lekce

Google       Google       18. 2. 2007       19 448×

Dnes dokončíme OOP – řekneme si něco o třech základních rysech OOP: zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu.

Reklama
Reklama

Dnes se podíváme na 3 základní pojmy objektově orientovaného programování (OOP), a tím je polymorfismus, zapouzdření a dědičnost.


Zapouzdření

Zapouzdření je důležitá vlastnost OOP, protože způsobuje, že dvě instance jedné třídy mohou obsahovat různé, na sobě nezávislé, hodnoty.

Jednodušší asi bude použít nějaký příklad, takže si to ukážeme třeba na obyvatelích nějakého městečka. Nedefinujeme si tedy třídu TObyvatel:

type 
 TObyvatel = class
 	jmeno: string;
	prijmeni: string;
	bydliste: string;
	vek: integer;
	zamestnani: string;
	procedure Prestehuj(kam: string);
	procedure ZmenZamestnani(noveZamestnani: string);
	procedure UkazInfo;
 end;

No a pak samotný program by mohl vypadat třeba takto:

…
var 
 …
 obyvatel1: TObyvatel;
 obyvatel2: TObyvatel;
…
…
procedure TForm1.Create(Sender: Tobject);
begin
 obyvatel1:=TObyvatel.Create; //vytvoříme novou instanci třídy TObyvatel
 obyvatel1.jmeno:='Pepa';
 ...
 obyvatel1.vek:=20;
 obyvatel2:=TObyvatel.Create; //vytvoříme další instanci třídy TObyvatel
 obyvatel2.jmeno:='Dan';
 ...
 obyvatel2.vek:=25;
end;

procedure TObyvatel.Prestehuj(kam: string);
begin
  bydliste:=kam; 
end;

procedure TObyvatel.ZmenZamestnani(noveZamestnani: string);
begin
 zamestnani:=noveZamestnani;
end;

procedure Tobyvatel.UkazInfo;
begin
  MessageDlg('Jméno:'+jmeno+#13+
		'Příjmení:'+prijmeni+#13+
		'Bydliště:'+bydliste+#13+
		'Zaměstnání:'+zamestnani+#13+
		'Věk:'+IntToStr(vek),mtInformation,[mbOK],0);
end;

Na formulář nyní přidáme 6 tlačítek. První tři tlačítka budou pro obyvatele1, zbylá tři budou určena pro obyvatele2.

Zde jsou procedury prvních tří tlačítek (zbylé tři budou vypadat stejně, akorát místo obyvatel1 tam bude obyvatel2):

procedure TForm1.Button1Click(Sender: Tobject); //zobrazuje info o obyvateli
begin
 obyvatel1.UkazInfo;  
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //přestěhuje obyvatele
begin
 obyvatel1.Prestehuj('Brno');
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject) //změní zaměstnání
begin
 obyvatel1.ZmenZamestnani('šéf');
end;

Když nyní program spustíte a kliknete na 1. tlačítko, mělo by se vám zobrazit informace o obyvatel1. Když se ale podíváte do procedury TObyvatel.UkazInfo, tak zjistíte, že tam nemáme určeno, o kterém uživateli se má info zobrazit. Když kliknete na 4. tlačítko, zobrazí se zase informace o obyvateli2. To je možná právě díky zapouzdření, kdy jednotlivé instance, jejich metody a vlastnosti jsou od sebe separovány.


Dědičnost

Dědičnost je dalším ze základních rysů OOP a spočívá v možnosti vytvářet nové třídy s využitím objektů jiných tříd tak, aby objekty zůstaly zachovány a jenom se rozšířily o nové – zjednodušeně řečeno: aby nová třída zdědila vše po jiné a ještě si mohla přidat vlastní objekty (tzn. vlastnosti, funkce, procedury…).

Pro lepší pochopení zde ukážu příklad (trochu divný, ale nic lepšího mě nenapadlo): Řekněme, že chceme vytvořit evidenci obyvatel města. Nadefinujeme si tedy třídu pro děti:

type 
 TDeti = class
  jmeno: string;
  prijmeni: string;
  pohlavi: char;
  rodnecislo: integer;
  bydliste: string;
 end;

Nyní ještě potřebujeme třídu pro dospělé. Ta má být stejná jako u dětí, jen ještě musí obsahovat informace o zaměstnání:

type 
 TDospeli = class(TDeti)
  zamestnani: string;
 end;

Třída TDospeli teď má stejné objekty jako třída TDeti a ještě navíc k tomu vlastnost zamestnani. Za klíčovým slovem class se v závorce uvádí název třídy, po které má nová třída dědit. Nemusíte využívat pouze vlastní třídy, ale i existující třídy jako třeba TButton atd., i když to se využívá spíš při vytváření vlastních komponent (i k tomu se možná během seriálu dostaneme).

V programu pak tedy bez problému může být toto:

...
var dospely: TDospeli
   dite: TDite;
...
dite.jmeno:='Prokop';
dite.prijmeni:='Buben';
...
dite.bydliste:='Praha';
dospely.jmeno:='Franta';
dospely.prijmeni:='Vomáčka';
...
dospely.zamestnani:='programátor';

ale

dite.zamestnani:='zlatokop';

už je chyba, protože děti pracovat nesmějí a třída TDeti tuto vlastnost ani nemá.

Delphi u zděděných tříd zachovávají určitou kompatibilitu, což nám v případě, že dítě dosáhne plnoletosti a budeme ho chtít přeřadit k dospělým, nebude činit problém udělat toto:

dospely:=dite;

Potom tedy dospely.jmeno bude Prokop, dospely.prijmeni bude Buben atd.

Ale pozor na jednu věc!

dite:=dospely;

je chyba!!! Dospělý se sice může chovat jako dítě, nicméně v registraci je uveden jako plnoletý, a tak ho není možné zase vrátit k dětem.

Stejně jako jsme zde dědili pouze vlastnosti, můžeme klidně dědit i procedury a funkce. Pokud ale ve třídě, která dědí, nadeklarujete proceduru či funkci, která se bude jmenovat stejně jako nějaká jiná funkce v předkovi, tak ta nová tu starou překryje!

type 
 TPredek = class
  …
  procedure Udelej(promenna: string);
  …
 end;

type 
 TPotomek = class (TPredek)
  …
  procedure Udelej(promenna1, promenna2: string);
  …
 end;

…
var deda: TPredek;
  vnuk: TPotomek;
…
…
deda.Udelej('nakrm slepice'); 
vnuk.Udelej('posekej zahradu','umyj nádobí');
…

je správně, ale

...
vnuk.Udelej('vypadni od počítače');
...

je chyba, protože procedura Udelej ve třídě TPotomek má dva parametry, neboť překryla tu původní dědovu, která má jen jeden.


Polymorfismus

Polymorfismus (lze česky označit jako mnohotvárnost) je způsob přístupu k instancím a je to nejvyšší stupeň OOP.

Odborně řečeno: polymorfismus spočívá v praxi například v tom, že na místo, kde je očekávána instance nějaké třídy, můžeme dosadit i instanci libovolné její podtřídy (třídy, která přímo či nepřímo z této třídy dědí), která se může chovat jinak, než by se chovala instance rodičovské třídy (ovšem v rámci mantinelů daných popisem rozhraní).

Pokud tomu moc nerozumíte, tak to není nic zvláštního. Zde je trochu názornější vysvětlení:

Když se program překládá, automaticky se již při překladu určí, jestli se použije metoda předka nebo potomka a ta se potom v programu použije. Tomuto se říká tzv. statická vazba. Pokud je ale nutné, aby se to určovalo až za běhu programu, využívá se tzv. pozdní vazby – ta se používá pro virtuální metody.

V minulém příkladu jsem si řekli, že metoda potomka překrývá metodu předka (viz f-ce. Udelej). Pokud pak metodu předka nadefinujeme jako virtuální, pak se metoda potomkem neodstraní, ale potlačí.

Použití virtuální metody tedy říká, že jestli se použije metoda potomka nebo předka se určí až za běhu.


Závěr

Pro dnešek toho bylo dost, pokračování až zase někdy jindy. Příště dokončíme tu základní teorii a pomalu, ale jistě, se začneme chystat na skutečně programování.

Úkol

A zde jsou dnešní úkoly:

 1. klasika – to, že se máte pokusit vše pochopit, není nic nového, takže hurá do toho
 2. Dnešní programovací úkol bude hodně volný, zpracování nechám zcela na vás, zde jsou základní instrukce: vytvořte si novou libovolnou třídu a další třídu, která bude jejím potomkem. Vytvořte 2 instance jedné z těchto tříd, na které jakkoliv demonstrujete, jak jste pochopili zapouzdření a na potomkovi si nějak pohrajte s dědičností. Jak třídy pojmenujete, co budou všechno obsahovat (upozorňuji, že „NIC“ nepovažuji za obsah) už je jen a jen vaše starost, tak si hrajte (prosím nešetřete komentáři, abych případně pochopil, co má program dělat).
 3. Protože se během několika dílů dostaneme ke komponentám, bylo by vhodné, kdybychom si jejich užití mohli demonstrovat na nějakém programu. Rád bych, abychom většinu komponent mohli nacpat do jedné velké aplikace, kterou bychom postupně vylepšovali. Váš úkol je tedy jasný – napište mi buď na mail, ICQ, nebo do úkolů návrh na program, který byste chtěli vytvářet. Ale musí se jednat o program, na kterém lze demonstrovat větší množství komponent! Co se mi bude líbit nejvíc, to vyberu.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor se zabývá tvorbou webových stránek na zakázku, dále programujte v Delphi a zajímá se o Linux a open source
Web    

Nové články

Obrázek ke článku NVIDIA shrnuje přehled novinek na E3 2018

NVIDIA shrnuje přehled novinek na E3 2018

Společnost NVIDIA si u příležitosti E3 2018 připravila řadu novinek, které uvádí v kompletním přehledu, Například nové hry s podporou NVIDIA Highlights, která je součástí aplikace GeForce Experience, i nadále nabírá na obrátkách. Kromě výše zmíněné Shadow of the Tomb Raider získaly podporu také hry Dirty Bomb a Switchblade.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

SODAT vidí budoucnost datové bezpečnosti ve strojovém učení

Firmy chrání svá citlivá data často nedostatečně. Podle průzkumu společnosti SODAT se v minulém roce setkalo až 80 % z nich s bezpečnostním incidentem ztráty nebo úniku dat. Jedna z pilotních firem, která testovala novou verzi řešení SODAT Protection & Analytics 2.0pro bezpečností analýzu a monitoring dat díky novince zjistila, kdo z disku smazal důležité výkresy a mohla na incident včas reagovat.

Obrázek ke článku Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Kontrolujete pracovní emaily i na dovolené? 7 tipů odborníka, jak nepřijít o data

Letní měsíce jsou pro většinu zaměstnanců spojené s každoroční dovolenou. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2017 podnikli Češi přes 13 milionů delších cest (tzn. s více než čtyřmi noclehy). Přitom právě na období července, srpna a září připadá více než 7,5 milionů z nich. Nicméně tradiční představu o dovolené jako o čase, kdy má práci na starost někdo jiný, Češi boří. 

Obrázek ke článku 10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

10 SEO mýtů, které už nemusíte v roce 2018 řešit

„Kolik má být na stránce klíčových slov?“, „Nemáš vyplněný meta tag keywords, to nebude fungovat.“, „Katalogy jsou mrtvý“. Také jste už slyšeli některé z těchto otázek? Pojďme si na ně konečně jednou provždy odpovědět.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032018 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý