Delphi II - 9. lekce
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama

Delphi II - 9. lekceDelphi II - 9. lekce

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno

Delphi II - 9. lekce

Google       Google       7. 8. 2007       25 061×

Dnes budeme pokračovat v práci na našem MP3 přehrávači – uděláme playlist a ukážeme si práci s INI soubory.

Reklama
Reklama

No a je tu další díl. Pamatujete si ještě na náš MP3 přehrávač ze 7. lekce? Doufám, že jste si svůj výtvor uložili, abyste ho nemuseli znovu tvořit od začátku. Pokud ho nemáte, mám pro vás tu smutnou zprávu, že ho budete muset udělat.

Pro svůj dnešní výtvor použijeme původní přehrávač (doporučuji si vytvořit kopii toho, co jste vytvořili v 7. lekci, abyste se k němu mohli případně vrátit).


Návrh uživatelského prostředí

Seznam komponent

Komponenta Název (name) Další atributy
ListBox playlist žádné
Button predchozi_btn Caption: Předchozí
Button dalsi_btn Caption: Další
Button pridat_soubor_btn Caption: Přidat soubor
Button vyprazdnit_playlist_btn Caption: Vyprázdnit playlist
OpenDialog opendialog Title: Přidat soubor
Filter: MP3 soubory|*.mp3
Options -> AllowMultiSelect: true

Z formuláře naopak smažte komponentu soubor a její popisku Label1. Ty nebudeme potřebovat.

Pozn.: Ze začátku je možné, že program nepůjde přeložit – to je v pořádku, do konce článku to vyřešíme.

Náš formulář může nyní vypadat dejme tomu takto:

A teď je na místě podívat se na naši novou komponetu: ListBox

ListBox

ListBox slouží k vytváření seznamů. Každá položka je typu string a nachazí se v ListBox.Items.Strings[index_polozky], kde index_polozky je typu integer a obsahuje pořadové číslo položky.

Pozor! Položky se číslují od 0 (to platí obecně pro všechny programovací jazyky a pro počítače), to znamená, že první položka má index 0, druhá 1, třetí má 2 atd.

Programujeme!

Tak jdeme na to. Nejprve je nutné přidat do USES knihovnu INIFiles. Dalším krokem bude naprogramování procedury onCreate hlavního formuláře:


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var ini: TIniFile;
  skladby: TStringList;
  i: integer;
begin
 ini:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\nastaveni.ini');
  //otevře, popř. vytvoří, INI soubor nastaveni.ini v adresáři s aplikací
 skladby:=TStringList.Create; //vytvoříme si dočasný seznam
 ini.ReadSection('skladby',skladby); //načteme do něj seznam všech položek v dané sekci INI
 for i:=0 to skladby.Count-1 do
  playlist.Items.Add(ini.ReadString('skladby',skladby.Strings[i],''));
   //do playlistu nahrajeme z INI souboru hodnotu každé položky v dočasném seznamu
 playlist.ItemIndex:=ini.ReadInteger('ostatni','aktualni',0);
 skladby.Free; //uvolníme dočasný seznam
 ini.Free; //a ini soubor
 prehravac:=TMediaPlayer.Create(Form1); //vytvoří novou instanci objektu TMediaPlayer
 prehravac.Parent:=Form1; //nastaví vlastníka komponenty
 prehravac.Visible:=false; //a skryje ji
end;

Teď si ještě vysvětlíme, jak co funguje. S INI souborem se pracuje jako s objektem. Tomu napovídá i způsob otevření pomocí TIniFile.Create(soubor: string). Stejně jako u ostatních objektů je ho nutné uzavřít zase stejně jako objekt, tedy přes metodu Free.

Pokud chceme číst z INI souboru, musíme rozlišit datové typy:

Název funkce Návratový typ Čtená data
ReadInteger Integer čte data celočíselného typu
ReadString String čte data textového typu
ReadBool Boolean čte data typu boolean
ReadFloat Double čte data číselného typu s desetinným rozvojem
ReadDate TDateTime čte datum
ReadTime TDateTime čte čas
ReadDateTime TDateTime čte datum a čas
ReadBinaryStream Integer čte binární data
ReadSection TStrings čte seznam všech položek v dané sekci
ReadSections TStrings čte seznam všech sekcí v daném INI souboru

Co se zápisu týče, je to zcela stejné, pouze Read je nahrazeno Write, ale o tom později. Zde je syntaxe čtecích funkcí (kromě ReadSection a ReadSections):


 Read[typ](sekce: String, plozka: string, vychozi_hodnota: [typ]): [typ];

Kde [typ] nehrazuje daný datový typ, sekce označuje název sekce v daném INI souboru a polozka název položky. Vychozi_hodnota je stejného typu, jako je čtený typ, a její hodnota je vrácena, pokud daná sekce nebo položka není v INI souboru nalezena. Celá funkce pak vrací data v datovém typu [typ]

.

Pro proceduru ReadSection je syntaxe:


 ReadSection(sekce: string, vystup: TStrings);

Kde sekce je název sekce a vystup vrací seznam všech položek z dané sekce.

Procedura ReadSections:


 ReadSections(vystup: TStrings);

Kde vystup vrací seznam všech sekcí v daném souboru.

Dalším krokem, který dnes podnikneme, bude naprogramování tlačítka pro přidání souborů do playlistu.

Vytvoříme tedy událost onClick tlačítka pridat_soubor_btn. Celkově procedura bude obsahovat dva řádky – otevření dialogu opendialog a přiřazení seznamu souborů do playlistu pomocí funkce:


  playlist.Items.AddStrings(opendialog.files);

Další událostí je událost onClick tlačítka vyprazdnit_playlist_btn, kde nám stačí jeden řádek s funkcí playlist.clear.

Události, které musíme obsloužit jako další, jsou onClick pro tlačítka predchozi_btn a dalsi_btn. Obě procedury budou prakticky stejné, lišit se budou jen v jednom.


 playlist.ItemIndex:=playlist.ItemIndex-1; //vybere předcházející položku
 if playlist.ItemIndex=-1 then playlist.ItemIndex:=0; //pokud vybral položku -1 tak vy
 if prehrat_btn.Caption='Pauza' then begin //pokud probíhá přehrávání
  prehrat_btn.Caption:='Přehrát'; //tak ho "přerušíme"
  prehrat_btnClick(Sender); //a začneme přehrávat znovu, ale teď už se načte
   //předchozí písnička
 end;

Tohle je kód pro predchozi_btnClick. U procedury dalsi_btnClick pouze změníme na prvním řádku -1 na +1.

Teď bude nutné provést něco s dvojklikem na nějakou položku v playlistu. Pro tento případ je tady událost onDblClick. Obsah procedury playlistDblClick:


  prehrat_btn.Caption:='Přehrát'; //"přerušíme" přehrávání
  prehrat_btnClick(Sender); //a začneme přehrávat znovu, tentokrát se načte vybraná písnička

Jednoduché, bez nutnosti dále komentovat.

Na závěr je potřeba zapsat některé informace do souboru s nastavením. Zde je celá procedura k události OnClose formuláře:


procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var ini: TIniFile;
  i: integer;
begin
 prehravac.Free; //uvolní komponentu přehrávače z paměti
  //otevřeme INI soubor
 ini:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'\nastaveni.ini');
  //odstraníme všechny skladby z playlistu a zapíšeme ho celý znovu
 ini.EraseSection('skladby');
  //postupně do něj zapíšeme seznam všech skladeb formou INDEX_SKLADBY=cesta_k_souboru
 for i:=0 to playlist.Items.Count-1 do begin
  ini.WriteString('skladby',IntToStr(i),playlist.Items.Strings[i]);
 end;
  //ještě zapsat posldní přehrávanou položku
 ini.WriteInteger('ostatni','aktualni',playlist.ItemIndex);
  //a konec
 ini.Free;
end;

Zde, jak jsem slíbil někde nahoře, se pozastavím u funkce pro zápis do INI souboru. S funkcemi pro zápis se manipuluje stejně jako se čtecími funkcemi, akorát je vynechána poslední proměnná. Pro zápis neexistují funkce WriteSection a WriteSections.

A nakonec je ještě potřeba provést drobnou úpravu v proceduře prehrat_btnClick, kde musíme upravit způsob získání názvu souboru, který se bude přehrávat:

Odstraňte tyto kusy kódu:


  if soubor.Text='' then begin
   MessageDlg('Nebyl zadán soubor',mtError,[mbOK],0);
   Exit;
  end;
  if not FileExists(soubor.Text) then begin
   MessageDlg('Zadaný soubor neexistuje',mtError,[mbOK],0);
   Exit;
  end;
  ...
  soubor.Enabled:=false;

A tímto kódem nahraďte řádek, který začíná stejně (tedy prehravac.FileName:=):


 ...
 prehravac.FileName:=playlist.Items.Strings[playlist.ItemIndex];
 ...

Z procedur zastavit_btnClick a casovacTimer pak odstraňte následující řádek:


 soubor.Enabled:=true;

Závěr

Přehrávač má stále ještě mnoho chyb: po skončení písničky se nezačne přehrávat další, nelze přidávat kompletní adresáře, playlist neumí číst ID tagy atd. To vše samozřejmě vyřešíme v dalším díle, takže se, prosím vás, neptejte, jak se to dělá, dozvíte se to :-) Příště necháme přehrávač a zase se vrátíme k textovému editoru – přidáme panel nástrojů a naučíme náš editor několika novým kouskům.

Úkol

Věřím, že jste se na něj těšili stejně jako já na jeho vymýšlení.

Vytvořte program, kde budou dva listboxy (vedle sebe) a čtyři tlačítka pod sebou (mezi těmi listboxy). Kliknutím na první tlačítko se všechny položky z 1. listboxu přesunou do listboxu druhého. Kliknutím na druhé tlačítko se tam přesune pouze jedna položka, ta, která je zrovna vybraná (nezapomeňte ošetřit případ, kdy není označena žádná položka). Zbylá dvě tlačítka provádí to samé, akorát přesouvají data z 2. do 1. listboxu.

Dodatek

Ještě tu mám dotaz na linuxáky. Byl by zájem o doplňkové články o programování v ObjectPascalu v programu Lazarus? Pokud ano, pište mi na e-mail, ICQ nebo formou úkolů. Články budu psát jen při dostatečném množství zájemců!

Stejný dotaz jsem hodil i do fóra, takže nemusíte odpovídat dvakrát ;-)

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor se zabývá tvorbou webových stránek na zakázku, dále programujte v Delphi a zajímá se o Linux a open source
Web    

Nové články

Obrázek ke článku Průmyslové firmy chtějí zkrátit proces přijímání lidí ze zemí mimo EU. Inspiraci vidí v Polsku.

Průmyslové firmy chtějí zkrátit proces přijímání lidí ze zemí mimo EU. Inspiraci vidí v Polsku.

Pokud chtějí průmyslové firmy v Česku obsadit volné místo uchazečem ze země mimo Evropskou unii, znamená to pro ně i půlroční čekání. Výrazně to přitom pociťuji i na vynaložených nákladech. Svaz průmyslu a dopravy chce proto zkrátit měsíční lhůtu vyvěšení volné pozice na Úřadu práce. Průmyslové firmy a personalisté by však volili komplexnější zjednodušení, o pracovní povolení by měli žádat přímo zaměstnavatelé. Jako vzor uvádějí dlouhodobě fungující systém v Polsku či Maďarsku.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Pět mýtů spojených s tvorbou e-shopů

Pět mýtů spojených s tvorbou e-shopů

Chuť Čechů nakupovat online stále roste a internetovým obchodům se v Česku daří. I proto o vlastním e-shopu přemýšlí i podnikatelé, kteří si dosud vystačili s kamennou prodejnou nebo profilem na sociální síti či prodejním portálu. Kolem samotné tvorby webu však stále panuje řada mýtů, které mnohdy od založení e-shopu zbytečně odrazují

Obrázek ke článku Konference: Cloud computing rychle mění firemní IT

Konference: Cloud computing rychle mění firemní IT

Cloud computing se během několika posledních let stal samozřejmostí a jeho využití stále roste. Drtivá většina velkých firem již disponuje multicloudovou strategií, v průměru používají více než 3 cloudy současně a s dalšími experimentují. Co přesně cloud firmám přináší? Na jaké problémy lze při jeho využívání narazit? I na tato témata se zaměřuje konference Cloud computing v praxi, která se koná 21. 3. 2019 v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí 5.

Obrázek ke článku Soutěž Startupper roku zná finalisty. Odborná porota bude nyní vybírat mezi 14 nejlepšími projekty

Soutěž Startupper roku zná finalisty. Odborná porota bude nyní vybírat mezi 14 nejlepšími projekty

Letos v České republice poprvé probíhá soutěž Startupper roku, kterou pořádá společnost Total v rámci celosvětového projektu „Startupper of the Year by Total“. Soutěž je určena všem českým podnikatelům a podnikatelkám mladším 35 let, kteří během uplynulých dvou let vytvořili projekt nebo start-up s dopadem na sociální sféru a komunitu. Projekt musí obsahovat praktický způsob řešení záležitostí v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, vzdělávání, přístupnosti a dalších oblastí, které ovlivňují místní komunity. 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý