CSS - 4. Tvorba stránky – Layout (1/3)
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu
Reklama
Reklama

CSS - 4. Tvorba stránky – Layout (1/3)CSS - 4. Tvorba stránky – Layout (1/3)

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno

CSS - 4. Tvorba stránky – Layout (1/3)

Google       Google       18. 11. 2007       48 801×

4.1 ⋅ Čo je layout a prečo práve pomocou CSS
4.2 ⋅ Tvorba layoutu
   4.2.1 ⋅ Úvod
   4.2.2 ⋅ Kontajner
   4.2.3 ⋅ Hlava
   4.2.4 ⋅ Menu
   4.2.5 ⋅ Textbox
   4.2.6 ⋅ Reklama
   4.2.7 ⋅ Textbox bez odsadenia
   4.2.8 ⋅ Päta
4.3 ⋅ Záver

Reklama
Reklama

Čo je layout a prečo práve pomocou CSS

Layout je rozloženie základných prvkov stránky s blokovým charakterom. Medzi zložky layoutu patria napríklad hlava, menu alebo päta. Pre začiatočníkov je najlepším štartom jednostĺpcový layout s horizontálnym menu, téma tejto lekcie.

Výhody CSS layoutu:

 • Ide o najmodernejšiu technológiu, ktorá pri správnom písaní kódu spĺňa všetky najnovšie pravidlá validity či prístupnosti. Navyše tvorba pomocou CSS je častokrát omnoho jednoduchšia ako pomocou tabuliek.
 • Užívateľom s pomalým pripojením (dnes menšine) sa stránka zobrazí rýchlejšie, pretože tabuľka sa vykreslí až po jej úplnom načítaní, kdežto CSS sa zobrazuje postupne (podľa miery načítania).
 • Rámy (frames) sú dnes prežitok. Jednoducho ide o extrémne zastaralú technológiu, ktorá sa už na moderných weboch nepoužíva. Ani pre užívateľa nemusí byť práve príjemné, keď je portál rozkúskovaný na množstvo vnorených HTML súborov.

Na druhú stranu, najmä sporu CSS vs. tabuľky sa dnes venuje veľa pozornosti. Mnoho ľudí zastáva názor, že pre veľké biznisové/portálové projekty sa viac hodí tabuľkový layout (viď napr. Vyvojar.cz). Naopak, nová verzia portálu Programujte.com je vytvorená pomocou CSS layoutu. Víťaz v takomto prípade nie je úplne jasný, no ja sa viac prikláňam ku technológii CSS. Obraz si môžete vytvoriť sami po dlhodobom používaní obidvoch techník, nie je však celkom nereálne, že do niekoľkých rokov tabuľky úplne „zomrú“.

Tvorba layoutu

Náš layout teda bude pozostávať z jedného stĺpca, bude mať horizontálne menu a bude zarovnaný nastred. Všetky tieto prvky však musí spájať jeden veľký, neviditeľný blok nazývaný kontajner. Ak chceme celú stránku vycentrovať, vycentrujeme len kontajner, pretože všetky ostatné súčasti stránky sa nachádzajú v ňom (teda sa zarovnajú do stredu spolu s ním).

Začíname s tvorbou. Vytvorte si XHTML 1.0/1.1 dokument aj s body tagmi nazvaný index.html a s odkazom na CSS súbor style.css. Namiesto bezduchého kopírovania viac rozmýšľajte, prečítajte si jeden blok článku, zamyslite sa nad ním. Ak usúdite, že ste pochopili, o čom je v bloku písané, prejdite na ďalší.

Úvod

Ešte pred vytvorením kontajnera treba definovať niektoré nastavenia stránky samotnej. Vložte preto do CSS súboru tento kód:

body {
 background-color: #dbe2ee;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 16px;
}
 • font-family = rodina fontov, ktoré majú byť použité na stránke – najčastejšie sa vyberajú bezpätkové, kvôli lepšej čitateľnosti; v tomto prípade prehliadač vyhľadá na počítači font Arial a následne ho použije na vykreslenie stránky; ak ho na počítači nenájde, vyhľadá Helveticu a ak nenájde ani tú, vypíše text defaultným bezpätkovým písmom (univerzálne označenie sans-serif)
 • font-size = veľkosť textu na stránke, pre lepšiu čitateľnosť voľte 16px, pre decentnejšie technické písmo napríklad 12-14px

Kontajner

Je to neviditeľný blok, vo vnútri ktorého sa nachádzajú ostatné prvky stránky. Teda náš web drží pohromade a zároveň mu dáva niektoré základné vlastnosti. Vytvoríme si #kontajner (ID, keďže ho použijeme len raz) a nastavíme mu šírku + zarovnanie:

#kontajner {
 margin: 0 auto;
 width: 1000px;
}
 • margin = udáva pozíciu od (aj neviditeľného) rámu objektu smerom von, teda priestor okolo objektu; zápis margin: 3px odsadí objekt od iného o 3px zo všetkých strán, zápis margin-top: 3px odsadí objekt od iného o 3px iba zvrchu; poznáme aj margin-bottom, margin-left a margin-right; prípadne môžeme použiť zápis margin: t r b l
 • margin: 0 auto = špeciálny zápis margin, ktorý sa používa najmä v kombinácii s kontajnerom; zabezpečí, že kontajner bude na stránke vycentrovaný
 • width = určuje šírku objektu; v tomto prípade chceme, aby mal kontajner šírku 1 000 pixelov (normalizujeme stránku pre rozlíšenie 1024×768)

Priamo medzi tagy body pridajte:

<div id="kontajner">
</div>

Hlava

Po vytvorení kontajneru môžeme pokračovať s hlavou. Tá už bude mať viditeľný rám (border) a pevne nastavenú výšku aj odsadenie:

#hlava {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 60px;
 margin-top: 20px;
 width: 100%;
}
 • border = nastavuje rám objektu; zapisuje sa v tvare border: šírka štýl farba, ale takisto môžeme jednotlivé vlastnosti oddeliť na border-width, border-style a border-color; najčastejšie používané hodnoty pre border-stylesolid, dotted a dashed
 • height = nastavuje výšku objektu
 • margin-top: 20px = pomocou tohto zápisu dosiahneme, že hlava bude od vrchného okraju kontajneru zarovnaná o 20 pixelov nižšie; neskôr, po dokončení layoutu, si skúste túto hodnotu nastaviť na 0px a uvidíte rozdiel
 • width: 100% = týmto zápisom sme objektu udali, že bude mať šírku veľkosti 100 % kontajnera, teda prakticky rovnakú ako kontajner. Hoci by sme mohli hodnotu zadať pomocou pixelov, vnútri kontajneru sa pre šírku doporučuje používať percentuálny zápis – ale to je len na vás

Nasledujúce súčasti kódu pre XHTML dokument vkladajte priamo do divu kontajner:

<div id="hlava">
 bicie
</div>

Menu

Navigácia bude vertikálna, a síce prúžok s rozmermi 800×20 pixelov:

#menu {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 20px;
 margin: 10px auto;
 width: 80%;
}
 • margin: 10px auto = definovali sme, aby bol menu blok odsadený o 10 pixelov, pritom nám však hodnota auto blok centruje
<div id="menu">
 spev
</div>

Textbox

Textboxy budú na našej stránke dva a budú oddelené prúžkom pre reklamu. Tento je prvý, vrchný:

#text {
 border: 1px solid #6f90ba;
 min-height: 200px;
 margin-top: 10px;
 width: 100%;
}
 • min-height: 200px = definovali sme, že aj keď sa v textboxe budú nachádzať dve nerozvité vety (sotva plný riadok), vždy bude vysoký 200 pixelov a túto výšku prekročí iba k väčšiemu; chceme predsa, aby mal náš web nejakú formu
<div id="text">
 gitara
</div>

Reklama

Panel pre reklamu, či už AdSense-like alebo bannerovú, bude vysoký 60 pixelov a nebude odsadený o 10 pixelov ako ostatné bloky:

#reklama {
 border: 1px solid #6f90ba;
 border-top: none;
 height: 60px;
 width: 100%;
}
 • border-top: none = keďže obidva „zlepené“ prvky (textbox aj reklama) majú plný border, na mieste stretu by vznikol väčší, dvojpixelový rám; preto nastavíme reklame, aby mala border všade, len nie hore
<div id="reklama">
 basa 
</div>

Textbox bez odsadenia

Prečo bez odsadenia? Lebo aj on bude nalepený, podobne ako reklama na textbox. Myslím, že v tomto bode vašich vedomostí už nie je viac čo vysvetľovať:

#text-bez-odsadenia {
 border: 1px solid #6f90ba;
 border-top: none;
 min-height: 200px;
 width: 100%;
}
<div id="text-bez-odsadenia"> 
 klávesy 
</div>

Päta

Pre webdizajnérov najobľúbenejšia pasáž „programovania“, ich pätnásť minút slávy…

#pata {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 20px;
 margin-top: 10px;
 width: 100%;
}
<div id="pata"> 
 trúbka 
</div>

Záver

Dokopy by váš kód mal vyzerať takto:

body {
 background-color: #dbe2ee;
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 16px;
}
#kontajner {
 margin: 0 auto;
 width: 1000px;
}
#hlava {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 60px;
 margin-top: 20px;
 width: 100%;
}
#menu {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 20px;
 margin: 10px auto;
 width: 80%;
}
#text {
 border: 1px solid #6f90ba;
 min-height: 200px;
 margin-top: 10px;
 width: 100%;
}
#reklama {
 border: 1px solid #6f90ba;
 border-top: none;
 height: 60px;
 width: 100%;
}
#text-bez-odsadenia {
 border: 1px solid #6f90ba;
 border-top: none;
 min-height: 200px;
 width: 100%;
}
#pata {
 border: 1px solid #6f90ba;
 height: 20px;
 margin-top: 10px;
 width: 100%;
}

A XHTML dokument:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
    "http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sk" lang="sk">
 
<head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
 <title>Názov vašej stránky</title> 
 </head>
 
<body>
 
 <div id="kontajner">
 
 <div id="hlava">
  bicie
 </div>
 
 <div id="menu">
  spev
 </div>
 
 <div id="text">
  gitara
 </div>
 
 <div id="reklama">
  basa
 </div>
 
 <div id="text-bez-odsadenia">
  klávesy
 </div>
 
 <div id="pata">
  trúbka
 </div>

 </div>
    
 </body>

</html>

S novou funkciou portálu si môžete pozrieť výsledok priamo tu na Programujte. Týmto vám chcem pogratulovať, úspešne ste vytvorili váš prvý CSS layout. Predpokladám, že všetko je vysvetlené zrozumiteľne, no ak by ste predsa niečomu nerozumeli, napíšte do komentárov…


V ďalších častiach:

 • Vytvorenie základnej grafiky
 • Pridanie niektorých špeciálnych prvkov
 • Zdokonalenie kódu (majú byť textboxy naozaj divy?)

Článok bol upravený 10.12.2007, vďaka vašim postrehom a návrhom. Pridajte komentár a zvýšte úroveň tohto portálu!

Článok bol opäť upravený 29.12.2007, ďakujem užívateľovi m.a.d.d.o.x.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor sa zaujíma o šport, je aktívnym hudobníkom a v minulosti písal pre portál Programujte. V súčasnosti je prakticky nemožné zastihnúť ho.

Nové články

Obrázek ke článku Influenceři? Značce mohou pomoci, ale také ji poškodit

Influenceři? Značce mohou pomoci, ale také ji poškodit

Influenceři hýbou současným marketingem. Firmy do nich investují nemalé peníze v očekávání návratnosti. Správně nastavená spolupráce s influencerem může značce opravdu velmi pomoci, ale také naopak. Podmínkou je k tomu přistupovat s citem. Podle odborníků je stále diskutovaným tématem také přiznání spolupráce

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku GoPay uvede automatické čtení údajů z dokladů, použije řešení studenta, který s ním uspěl v IT SPY

GoPay uvede automatické čtení údajů z dokladů, použije řešení studenta, který s ním uspěl v IT SPY

Vymyslet aplikaci, která pohodlně vyčte data z identifikačních dokladů, aby je jejich držitel nemusel složitě přepisovat. To byl jeden z prvních úkolů Miroslava Bartyzala, když nastoupil jako juniorský Java programátor do GoPay. Bartyzal nakonec projektu, který mu zabral více než 2200 hodin, věnoval svou diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Obrázek ke článku Studium MBA zvýší manažerům v IT hodnotu na trhu práce

Studium MBA zvýší manažerům v IT hodnotu na trhu práce

Investice do kvalitního vzdělání se vyplatí, a to jak v osobní, tak v profesionální rovině. Prestižní titul MBA otevře absolventům vysokoškolského studia cestu k mnoha atraktivním pracovním pozicím a potažmo i vyšším příjmům. Zvlášť, pokud dovedou nastudovanou teorii převést přímo do praxe a využít ji při komunikaci i řešení problémů.

Obrázek ke článku Co nám přinese technologický rok 2019? Podle Cisco bude směr určovat těchto 6 trendů

Co nám přinese technologický rok 2019? Podle Cisco bude směr určovat těchto 6 trendů

Kam se bude ubírat technologický vývoj? Společnost Cisco představila 6 trendů, které budou v příštím roce měnit svět a podobu moderních firem. Ty se v roce 2018 podle očekávání zaměřily na lepší využití dat, kterých dnes shromažďují velké objemy. Pro mnohé byla prioritou optimalizace a správa multicloudových prostředí, stejně jako snaha integrovat zabezpečení již na základní úrovni infrastruktury. Žádný z těchto trendů v příštím roce nejspíš nepomine. Přibudou ale další.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý