JamesM's kernel development tutorials - 2. díl
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

JamesM's kernel development tutorials - 2. dílJamesM's kernel development tutorials - 2. díl

 
Hledat
Moderní platforma pro vytvoření vašeho nového webu – Wix.com.
Nyní už můžete mít web zdarma.
Vybavení pro Laser Game
Spuštěn Filmový magazín
Laser Game Brno
Laser Game Ostrava

JamesM's kernel development tutorials - 2. díl

Google       Google       18. 2. 2009       13 984×

Genesis
Překlad tutoriálů pro začínající OS vývojáře od Jamese Molloye (www.jamesmolloy.co.uk).

Reklama
Reklama

Chtěl bych poděkovat Jamesi Molloyovi, který mi dovolil jeho tutoriál(y) přeložit. Tuším, že se tak stanou vůbec prvními svého druhu na českém Internetu.

Kontakt na autora:

 • www.jamesmolloy.co.uk - autorův "internetový domov", najdete zde jednak tutoriály v originálním anglickém podání, jednak "Jimix" - jádro psané v C++
 • james<at>jamesmolloy.co.uk - emaily na tuto adresu pište prosím POUZE v angličtině

OK, přišel čas kódit! Ačkoli hlavní část jádra bude napsána v C, v určitých oblastech se bez assembleru zkrátka neobejdeme. Jedním z těchto případů je počáteční bootovací kód.

Tady ho máme:

;
; boot.s -- Startovní pozice jádra. Rovněž definuje multiboot hlavičku.
; Založeno na Bran's kernel development tutorial souboru start.asm
;

MBOOT_PAGE_ALIGN  equ 1<<0  ; Nahraje jádro a moduly na začátek stránky
MBOOT_MEM_INFO   equ 1<<1  ; Poskytne jádru informace o paměti
MBOOT_HEADER_MAGIC equ 0x1BADB002 ; hodnota Multiboot Magic
; POZNÁMKA: Nepoužíváme MBOOT_AOUT_KLUDGE. To znamená, že nám GRUB 
; nepředá tabulku symbolů.
MBOOT_HEADER_FLAGS equ MBOOT_PAGE_ALIGN | MBOOT_MEM_INFO
MBOOT_CHECKSUM   equ -(MBOOT_HEADER_MAGIC + MBOOT_HEADER_FLAGS)


[BITS 32]            ; Všechny instrukce by měli být 32-bitové

[GLOBAL mboot]         ; Zpřístupní 'mboot' z C.
[EXTERN code]          ; Start '.text' sekce.
[EXTERN bss]          ; Start .bss sekce.
[EXTERN end]          ; Konec poslední načítané sekce.

mboot:
 dd MBOOT_HEADER_MAGIC    ; GRUB bude hledat tuto hodnotu na
                ; začátku každé stránky jádra
 dd MBOOT_HEADER_FLAGS    ; Jak by měl GRUB nahrát váš soubor / nastavení
 dd MBOOT_CHECKSUM      ; Zaručí, že jsou horní hodnoty správné.
  
 dd mboot           ; Pozice tohoto deskriptoru.
 dd code           ; Začátek sekce '.text' (kód).
 dd bss            ; Konec sekce '.data'.
 dd end            ; Konec jádra.
 dd start           ; Vstupní bod jádra (počáteční EIP).

[GLOBAL start]         ; Vstupní bod jádra.
[EXTERN main]          ; Vstupbní bod pro kód v C

start:
 push  ebx          ; Předá pozici multiboot hlavičky

 ; Spuštění jádra:
 cli             ; Zakáže přerušení.
 call main          ; Zavolá naši funkci main().
 jmp $            ; Vstoupíme do nekonečné smyčky, abychom zabránili
               ; procesoru ve spouštění všelijakého bordelu nacházejícího se
               ; v paměti za jádrem! 

Je tam vlastně jen pár řádků kódu:

push ebx
cli
call main
jmp $

To ostatní je multiboot hlavička.

Multiboot

GRUB předpokladá, že jádro dodržuje multiboot standard. Je to způsob, jakým může bootloader

 1. přesně zjistit, jaké prostředí bude jádro při zavádění potřebovat/požadovat
 2. poskytnout jádru informace o prostředí, které si pro něj připravil

Takže například pokud se bude vaše jádro potřebovat načíst ve specifickém VESA módu (což je mimochodem špatný nápad), informujete bootloader a on se už o to postará za vás.

Aby bylo jádro multiboot-kompatibilní, musíte do něj někam umístit multiboot hlavičku (přesněji, hlavička musí tvořit první 4KB jádra). Existuje NASM příkaz, který do kódu vloží potřebné konstanty - dd.

dd MBOOT_HEADER_MAGIC
dd MBOOT_HEADER_FLAGS
dd MBOOT_CHECKSUM
dd mboot
dd code
dd bss
dd end
dd start

Konstanty MBOOT_* jsme definovali na začátku.

MBOOT_HEADER_MAGIC
Magické číslo. Značí, že je jádro multiboot-kompatibilní.

MBOOT_HEADER_FLAGS
Pole příznaků. Požádáme GRUB o zarovnaní každé sekce jádra (MBOOT_PAGE_ALIGN) a informace o paměti (MBOOT_MEM_INFO). V některých tutoriálech je použito také MBOOT_AOUT_KLUDGE. Jelikož my používáme formát ELF, tento hack není potřeba a jeho přidání by zabránilo GRUBu v předání tabulky symbolů při startu.

MBOOT_CHECKSUM
Slouží k detekci chyb. Součet magic number, příznaků a této hodnoty musí být nula.

mboot
Adresa struktury, kterou právě píšeme.

code,bss,end,start
Tyto symboly definuje linker. Pomocí nich předáváme GRUBu pozici jednotlivých sekcí jádra.

Při startu GRUB do registru EBX uloží ukazatel na strukturu, ve které se nacházejí informací o prostředí, které pro nás připravil.

Zpátky ke kódu...

Bezprostředně po startu povíme CPU, aby přidal obsah EBX na stack (v EBX se nyní nachází ukazatel na multiboot informační strukturu), zakázal přerušení (CLI), zavolal naši main funkci (kterou jsme zatím nedefinovali) a vstoupil do nekonečné smyčky.

To všechno je sice moc pěkné, ale kód se neslinkuje. Nemáme definovanou main()!

Přidání trošky Céčkovského kódu

Propojování C a ASM je neuvěřitelně jednoduché. Stačí znát použitou "volací dohodu". GCC na architektuře x86 používá konvenci __cdecl:

 • Všechny parametry jsou funkci předávány přes stack.
 • Parametry jsou přidávány zprava doleva.
 • Návratová hodnota funkce se nachází v EAX.

...takže volání funkce:

d = func(a, b, c);

vypadá takto:

push [c]
push [b]
push [a]
call func
mov [d], eax

Nic na tom není! Jak můžete vidět v ASM kódu výše, to push ebx vlastně jen předává hodnotu EBX jako parametr funkci main().

C kód

// main.c -- definuje vstupní bod C kódu, provádí inicializaci
// JamesM's tutorials

int main(struct multiboot *mboot_ptr)
{
 // tady budeme volat všechny inicializační funkce
 return 0xDEADBABA;
}

Takhle tedy vypadá naše první funkce main(). Jak můžete vidět, funkci je předán jeden parametr - ukazatel na multiboot strukturu. Tu si definujeme později (nepotřebujeme ji definovat k úspěšné kompilaci!).

Vše, co funkce dělá, je navrácení konstanty - 0xDEADBABA. Ta je snad dost neobvyklá, abychom si ji všimli, až program za chvilku spustíme.

Kompilování, linkování a spuštění!

Teď, když jsme do našeho projektu přidali nový soubor, musíme ho přidat i do makefile. Tyto řádky:

SOURCES=boot.o
CFLAGS=

nahraďte za:

SOURCES=boot.o main.o
CFLAGS=-nostdlib -nostdinc -fno-builtin -fno-stack-protector

Musíme zastavit GCC, který se bude snažit přilinkovat linuxové C knihovny k našemu jádru - nebude to fungovat (zatím). K tomu slouží CFLAGS.

OK, teď byste měli být schopni zkompilovat, slinkovat a spustit vaše jádro!

cd src
make clean # Ignorujte jakékoli chyby, které tu nastanou
make
cd ..
./update_image.sh
./run_bochs.sh # Možná budete vyzvání k zadání root hesla

To by mělo spustit bochs. Pár sekund uvidíte GRUB, následně se spustí samotné jádro, které vlastně neudělá nic jiného, než zamrzne s hláškou "starting up...".

Jestliže si prohlédnete bochsout.txt, vespod byste měli uvidět něco podobného:

00074621500i[CPU ] | EAX=deadbaba EBX=0002d000 ECX=0001edd0 EDX=00000001
00074621500i[CPU ] | ESP=00067ec8 EBP=00067ee0 ESI=00053c76 EDI=00053c77
00074621500i[CPU ] | IOPL=0 id vip vif ac vm rf nt of df if tf sf zf af pf cf
00074621500i[CPU ] | SEG selector   base  limit G D
00074621500i[CPU ] | SEG sltr(index|ti|rpl)   base  limit G D
00074621500i[CPU ] | CS:0008( 0001| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | DS:0010( 0002| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | SS:0010( 0002| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | ES:0010( 0002| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | FS:0010( 0002| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | GS:0010( 0002| 0| 0) 00000000 000fffff 1 1
00074621500i[CPU ] | EIP=00100027 (00100027)
00074621500i[CPU ] | CR0=0x00000011 CR1=0 CR2=0x00000000
00074621500i[CPU ] | CR3=0x00000000 CR4=0x00000000
00074621500i[CPU ] >> jmp .+0xfffffffe (0x00100027) : EBFE

Všimli jste si hodnoty EAX? 0xDEADBABA - návratová hodnota main(). Gratuluji, už máte multiboot-kompatibilní "trampolínu", a tak vám nic nebrání začít psát na obrazovku!

Vzorový kód tutoriálu naleznete zde.

Zdroj: http://www.jamesmolloy.co.uk/tutorial_html/2.-Genesis.html

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

3 názory  —  3 nové  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor obstojně ovládá PHP a C/C++, zajímají ho operační systémy, umělá inteligence, hry a počítačová bezpečnost. Miluje dobré jídlo, pití a dostatek spánku. Mezi jeho další koníčky patří psychologie, hra na klavír či létání.

Nové články

Obrázek ke článku Možnosti současného tisku: kloubní protéza, gigantický billboard i fotoobklady

Možnosti současného tisku: kloubní protéza, gigantický billboard i fotoobklady

Moderní technologie tvoří svět kolem nás. Raketový vývoj zaznamenává oblast informačních technologií ruku v ruce s odvětvím zaměřeným na tisk. Nové postupy a přístroje v tiskařské oblasti nacházejí uplatnění v mnoha směrech. Od zdravotnictví a průmyslu, zejména díky 3D tiskárnám, přes reklamu až po přenášení motivů na obklady užívané jako moderní prvek v interiérech. Současnost zkrátka přináší nespočet druhů tisku, protože díky nynějším přístrojům lze vytisknout v podstatě cokoliv. Jaké nejzajímavější možnosti jsou k mání?

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Nezávislý bezpečnostní audit varuje: Lidé ukládají na Ulož.to firemní hesla, smlouvy i rodná čísla

Nezávislý bezpečnostní audit varuje: Lidé ukládají na Ulož.to firemní hesla, smlouvy i rodná čísla

Veřejná online úložiště jsou pro firmy zásadním bezpečnostním rizikem úniku a ztráty citlivých firemních dokumentů i osobních údajů. Zjištění vychází z výsledků bezpečnostní analýzy souborů na Ulož.to, kterou provedli odborníci na kyberbezpečnost ze SODAT. Analýza odhalila stovky firemních přístupových hesel, rodných čísel i pracovních smluv. Ty nahrávají na veřejná úložiště nejčastěji sami zaměstnanci v rámci zálohování nebo sdílení souborů. 

Obrázek ke článku 30 let od vzniku WWW. V budoucnu si lidé od internetu slibují především dostupnější zdravotní péči

30 let od vzniku WWW. V budoucnu si lidé od internetu slibují především dostupnější zdravotní péči

K příležitosti 30. výročí založení World Wide Webu se více než 11 000 respondentů z Evropy, Středního východu a Afriky podělilo o to, v čem jim internet pomohl, co jim umožnil dokázat a k čemu předpokládají, že bude internet používat budoucí generace. Web přinesl mnoho „poprvé“ - od první stránky (info.cern.ch - 1990), přes první on-line objednávku pizzy (1994), až po první připojení na internet z vesmíru (Cisco - 2010). 

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032019 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý