wxPython - základní komponenty
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

wxPython - základní komponentywxPython - základní komponenty

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

wxPython - základní komponenty

Google       Google       14. 11. 2008       31 941×

Seznámíme se se všemi základními komponentami. U každé komponenty bude ukázkový zdrojový kód, na kterém si ukážeme její základní metody.

Reklama
Reklama

U každé komponenty naleznete ukázkový kód + vybrané styly, metody a ovladače. Neuvádím zde všechno, pouze to nejzákladnější. Zbytek si můžete dohledat v oficiální dokumentaci.


wx.Button

Oficiální dokumentace k wx.Button.

wx.Button je jedna z nejjednodušších a zároveň jedna z nejdůležitějších komponent wxPythonu. Jedná se o tlačítko, do něhož lze vložit nějaký popisek a přiřadit mu funkci/metodu, která se zavolá, pokud uživatel tlačítko stiskne.

Styly

 • wx.BU_LEFT - zarovná text do levé části tlačítka.
 • wx.BU_TOP - zarovná text do horní části tlačítka.
 • wx.BU_RIGHT - zarovná text do pravé části tlačítka.
 • wx.BU_BOTTOM - zarovná text do dolní části tlačítka.
 • wx.BU_EXACTFIT - zarovná text do levé části tlačítka.

Metody

Metoda Popis
GetLabel() Vrátí text, který je vykreslen v tlačítku.
SetLabel(const wxString& label) Nastaví text, který se vykreslí do daného tlačítka.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_BUTTON(id, func) Pokud uživatel zmáčkne tlačítko, zavolá se daná funkce.
import wx
import random

APP_SIZE_X = 300
APP_SIZE_Y = 200

class MyButtons(wx.Dialog):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, size=(APP_SIZE_X, APP_SIZE_Y))

    wx.Button(self, 1, 'Close', (50, 130))
    wx.Button(self, 2, 'Random Move', (150, 130), (110, -1))

    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClose, id=1)
    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnRandomMove, id=2)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def OnClose(self, event):
    self.Close(True)

  def OnRandomMove(self, event):
    screensize = wx.GetDisplaySize()
    randx = random.randrange(0, screensize.x - APP_SIZE_X)
    randy = random.randrange(0, screensize.y - APP_SIZE_Y)
    self.Move((randx, randy))

app = wx.App(0)
MyButtons(None, -1, 'buttons.py')
app.MainLoop()

wx.ToogleButton

Oficiální dokumentace k wx.ToogleButton.

Tato komponenta je vzhledově na první pohled velmi podobná komponentě wx.Button, ale je mezi nimi jeden podstatný rozdíl. Funguje totiž jako přepínací tlačítko, tj. takové, které po kliknutí zůstane zamáčknuté.

Metody

Metoda Popis
GetLabel() Vrátí text, který je vykreslen v tlačítku.
SetLabel(const wxString& label) Nastaví text, který se vykreslí do daného tlačítka.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_TOGGLEBUTTON(id, func) Pokud uživatel zmáčkne tlačítko, zavolá se daná funkce.
import wx

class ToggleButtons(wx.Dialog):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, size=(300, 200))

    self.colour = wx.Colour(0, 0, 0)

    wx.ToggleButton(self, 1, 'red', (20, 25))
    wx.ToggleButton(self, 2, 'green', (20, 60))
    wx.ToggleButton(self, 3, 'blue', (20, 100))

    self.panel = wx.Panel(self, -1, (150, 20), (110, 110), style=wx.SUNKEN_BORDER)
    self.panel.SetBackgroundColour(self.colour)

    self.Bind(wx.EVT_TOGGLEBUTTON, self.ToggleRed, id=1)
    self.Bind(wx.EVT_TOGGLEBUTTON, self.ToggleGreen, id=2)
    self.Bind(wx.EVT_TOGGLEBUTTON, self.ToggleBlue, id=3)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def ToggleRed(self, event):
    green = self.colour.Green()
    blue = self.colour.Blue()
    if self.colour.Red():
      self.colour.Set(0, green, blue)
    else:
      self.colour.Set(255, green, blue)
    self.panel.SetBackgroundColour(self.colour)

  def ToggleGreen(self, event):
    red = self.colour.Red()
    blue = self.colour.Blue()
    if self.colour.Green():
      self.colour.Set(red, 0, blue)
    else:
      self.colour.Set(red, 255, blue)
    self.panel.SetBackgroundColour(self.colour)

  def ToggleBlue(self, event):
    red = self.colour.Red()
    green = self.colour.Green()
    if self.colour.Blue():
      self.colour.Set(red, green, 0)
    else:
      self.colour.Set(red, green, 255)
    self.panel.SetBackgroundColour(self.colour)


app = wx.App()
ToggleButtons(None, -1, 'togglebuttons.py')
app.MainLoop()

wx.BitmapButton

Oficiální dokumentace k wx.BitmapButton.

Komponenta wx.BitmapButton je tlačítko, které v sobě obsahuje obrázek. wx.BitmapButton může mít pět různých stavů: normální (normal), zablokovaný (disabled), vybraný (focus), zmáčknutý (selected) a aktivní (hover). Pro všechny tyto stavy můžeme definovat jiný obrázek. To, jak se wx.BitmapButton vytváří, si ukážeme na následujícím příkladu. Naprogramujeme kostru videopřehrávače.

Styly

 • wx.BU_LEFT - zarovná obrázek v tlačítku doleva.
 • wx.BU_TOP - zarovná obrázek v tlačítku nahoru.
 • wx.BU_RIGHT - zarovná obrázek v tlačítku doprava.
 • wx.BU_BOTTOM - zarovná obrázek v tlačítku dolů.

Metody

Metoda Popis
GetBitmapDisabled() Vrátí obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je zablokované.
GetBitmapFocus() Vrátí obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je vybrané.
GetBitmapHover() Vrátí obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je aktivní.
GetBitmapSelected() Vrátí obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je zmáčknuté.
GetBitmapLabel() Vrátí obrázek, který se v tlačítku objeví ve všech ostatních případech (kdy tlačítko není zablokované, vybrané, aktivní nebo zmáčknuté).
SetBitmapDisabled(const wxBitmap& bitmap) Nastaví obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je zablokované.
SetBitmapFocus(const wxBitmap& bitmap) Nastaví obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je vybrané.
SetBitmapHover(const wxBitmap& bitmap) Nastaví obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je aktivní.
SetBitmapSelected(const wxBitmap& bitmap) Nastaví obrázek, který se v tlačítku objeví, pokud je zmáčknuté.
SetBitmapLabel(const wxBitmap& bitmap) Nastaví obrázek, který se v tlačítku objeví ve všech ostatních případech (kdy tlačítko není zablokované, vybrané, aktivní nebo zmáčknuté).

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_BUTTON(id, func) Pokud uživatel zmáčkne tlačítko, zavolá se daná funkce.
import wx

class Player(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(350, 300))
    panel = wx.Panel(self, -1)

    pnl1 = wx.Panel(self, -1)
    pnl1.SetBackgroundColour(wx.BLACK)
    pnl2 = wx.Panel(self, -1 )

    menubar = wx.MenuBar()
    file = wx.Menu()
    play = wx.Menu()
    view = wx.Menu()
    tools = wx.Menu()
    favorites = wx.Menu()
    help = wx.Menu()
    
    file.Append(101, '&quit', 'Quit application')

    menubar.Append(file, '&File')
    menubar.Append(play, '&Play')
    menubar.Append(view, '&View')
    menubar.Append(tools, '&Tools')
    menubar.Append(favorites, 'F&avorites')
    menubar.Append(help, '&Help')

    self.SetMenuBar(menubar)

    slider1 = wx.Slider(pnl2, -1, 0, 0, 1000)
    pause = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/stock_media-pause.png'))
    play = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/stock_media-play.png'))
    next = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/stock_media-next.png'))
    prev = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/stock_media-prev.png'))
    volume = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/volume.png'))
    slider2 = wx.Slider(pnl2, -1, 0, 0, 100, size=(120, -1))

    vbox = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    hbox1 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox2 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)

    hbox1.Add(slider1, 1)
    hbox2.Add(pause)
    hbox2.Add(play, flag=wx.RIGHT, border=5)
    hbox2.Add(next, flag=wx.LEFT, border=5)
    hbox2.Add(prev)
    hbox2.Add((-1, -1), 1)
    hbox2.Add(volume)
    hbox2.Add(slider2, flag=wx.TOP | wx.LEFT, border=5)

    vbox.Add(hbox1, flag=wx.EXPAND | wx.BOTTOM, border=10)
    vbox.Add(hbox2, 1, wx.EXPAND)
    pnl2.SetSizer(vbox)

    sizer = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    sizer.Add(pnl1, 1, flag=wx.EXPAND)
    sizer.Add(pnl2, flag=wx.EXPAND | wx.BOTTOM | wx.TOP, border=10)

    self.SetMinSize((350, 300))
    self.CreateStatusBar()
    self.SetSizer(sizer)

    self.Centre()
    self.Show()


app = wx.App()
Player(None, -1, 'Player')
app.MainLoop()

Analýza kódu:

pause = wx.BitmapButton(pnl2, -1, wx.Bitmap('icons/stock_media-pause.png'))

Vytváření wx.BitmapButton je tak jednoduché, že není potřeba cokoliv dodat.

hbox2.Add(prev)
hbox2.Add((-1, -1), 1)
hbox2.Add(volume)

Vložili jsme mezeru mezi tlačítko Předchozí a tlačítko Volume. Parametr proportion jsme nastavili na 1, což znamená, že se velikost mezery bude přizpůsobovat velikosti okna.

self.SetMinSize((350, 300))

Nastavili jsme minimální velikost okna. Pod tuto velikost se okno nebude moci zmenšit.

wx.StaticLine

Oficiální dokumentace k wx.StaticLine.

Vytvoří v okně svislou nebo vodorovnou čáru. Tato komponenta se obvykle používá jako oddělovač ostatních komponent.

Styly

 • wx.LI_HORIZONTAL - horizontální orientace komponenty
 • wx.LI_VERTICAL - vertikální orientace komponenty

Metody

Metoda Popis
IsVertical() Pokud je komponenta vertikální, vrátí True. V opačném případě False.
import wx

class CentralEurope(wx.Dialog):
  def __init__ (self, parent, ID, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, ID, title, size=(360, 370))

    font = wx.Font(10, wx.DEFAULT, wx.NORMAL, wx.BOLD)
    heading = wx.StaticText(self, -1, 'The Central Europe', (130, 15))
    heading.SetFont(font)

    wx.StaticLine(self, -1, (25, 50), (300,1))

    wx.StaticText(self, -1, 'Slovakia', (25, 80))
    wx.StaticText(self, -1, 'Hungary', (25, 100))
    wx.StaticText(self, -1, 'Poland', (25, 120))
    wx.StaticText(self, -1, 'Czech Republic', (25, 140))
    wx.StaticText(self, -1, 'Germany', (25, 160))
    wx.StaticText(self, -1, 'Slovenia', (25, 180))
    wx.StaticText(self, -1, 'Austria', (25, 200))
    wx.StaticText(self, -1, 'Switzerland', (25, 220))

    wx.StaticText(self, -1, '5 379 000', (250, 80))
    wx.StaticText(self, -1, '10 084 000', (250, 100))
    wx.StaticText(self, -1, '38 635 000', (250, 120))
    wx.StaticText(self, -1, '10 240 000', (250, 140))
    wx.StaticText(self, -1, '82 443 000', (250, 160))
    wx.StaticText(self, -1, '2 001 000', (250, 180))
    wx.StaticText(self, -1, '8 032 000', (250, 200))
    wx.StaticText(self, -1, '7 288 000', (250, 220))

    wx.StaticLine(self, -1, (25, 260), (300,1))

    sum = wx.StaticText(self, -1, '164 102 000', (240, 280))
    sum_font = sum.GetFont()
    sum_font.SetWeight(wx.BOLD)
    sum.SetFont(sum_font)

    wx.Button(self, 1, 'Ok', (140, 310), (60, 30))

    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnOk, id=1)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def OnOk(self, event):
    self.Close()

app = wx.App()
CentralEurope(None, -1, 'centraleurope.py')
app.MainLoop()

wx.StaticText

Oficiální dokumentace k wx.StaticText.

Tato komponta slouží pouze k zobrazení jedné nebo více řádek textu.

Styly

 • wx.ALIGN_RIGHT - zarovná text doprava.
 • wx.ALIGN_LEFT - zarovná text doleva.
 • wx.ALIGN_CENTER - zarovná text na střed (horizontálně).
 • wx.ST_NO_AUTORESIZE - velikost komponenty se po zavolání metody SetLabel nezmění. Toto se hodí, používáte-li současně styl wx.ALIGN_RIGHT nebo wx.ALIGN_CENTER, protože by smysl těchto stylů byl zbytečný po zavolání SetLabel.

Metody

Metoda Popis
GetLabel() Vrátí text, který je vykreslen v komponentě.
SetLabel(const wxString& label) Nastaví text, který se vykreslí do dané komponenty.
import wx

class StaticText(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title)

    lyrics1 = '''I'm giving up the ghost of love
in the shadows cast on devotion
She is the one that I adore
creed of my silent suffocation
Break this bittersweet spell on me
lost in the arms of destiny'''

    lyrics2 = '''There is something in the way
You're always somewhere else
Feelings have deserted me
To a point of no return
I don't believe in God
But I pray for you'''

    vbox = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    panel = wx.Panel(self, -1)
    st1 = wx.StaticText(panel, -1, lyrics1, style=wx.ALIGN_CENTRE)
    st2 = wx.StaticText(panel, -1, lyrics2, style=wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(st1, 1, wx.EXPAND | wx.TOP | wx.BOTTOM, 15)
    vbox.Add(st2, 1, wx.EXPAND | wx.TOP | wx.BOTTOM, 15)
    panel.SetSizer(vbox)
    self.Centre()
    self.Show(True)


app = wx.App()
StaticText(None, -1, 'statixtext.py')
app.MainLoop()

wx.StaticBox

Oficiální dokumentace k wx.StaticBox.

Tato komponenta se hodí zejména k seskupování ostatních komponent. Vytváří totiž kolem nich rámeček s popiskem.

import wx

class StaticBox(wx.Dialog):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, size=(250, 230))

    wx.StaticBox(self, -1, 'Personal Info', (5, 5), size=(240, 170))
    wx.CheckBox(self, -1 ,'Male', (15, 30))
    wx.CheckBox(self, -1 ,'Married', (15, 55))
    wx.StaticText(self, -1, 'Age', (15, 95))
    wx.SpinCtrl(self, -1, '1', (55, 90), (60, -1), min=1, max=120)
    wx.Button(self, 1, 'Ok', (90, 185), (60, -1))

    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClose, id=1)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def OnClose(self, event):
    self.Close()

app = wx.App()
StaticBox(None, -1, 'staticbox.py')
app.MainLoop()

wx.ComboBox

Oficiální dokumentace k wx.ComboBox.

Komponenta wx.ComboBox je kombinací textového pole, tlačítka a listboxu. Když zmáčknete tlačítko, objeví se listbox. Uživatel může vybrat pouze jednu možnost z nabízeného seznamu. wx.ComboBox má následující konstuktor:

wx.ComboBox(int id, string value='', wx.Point pos=wx.DefaultPosition, wx.Size size=wx.DefaultSize,
  wx.List choices=wx.EmptyList, int style=0, wx.Validator validator=wx.DefaultValidator,
  string name=wx.ComboBoxNameStr)

Styly

 • wx.CB_READONLY - uživatel nemá právo editovat položky uvnitř wx.ComboBoxu.
 • wx.CB_SORT - položky se abecedně seřadí.
 • wx.TE_PROCESS_ENTER - komponenta vyvolá událost wx.EVT_COMMAND_TEXT_ENTER, pokud uživatel zmáčkne Enter.

Metody

Metoda Popis
GetValue() Vrátí obsah textového pole.
Remove(long from, long to) Odstraní text mezi danými indexy.
SetValue(const wxString& text) Nastaví obsah textového pole na danou hodnotu. Pokud používáte styl wx.CB_READONLY a pokusíte se do wx.ComboBoxu vložit hodnotu, která není v seznamu možností, volání metody SetValue() bude ignorováno.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_COMMAND_TEXT_ENTER Pokud uživatel stiskne Enter, zavolá Python danou funkci.
wx.EVT_TEXT(id, func) Zavolá danou funkci, pokud uživatel změní popisek některé položky.
wx.EVT_COMBOBOX(id, func) Zavolá danou funkci, pokud uživatel změní výběr.
import wx

class ComboBox(wx.Dialog):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, size=(250, 280))

    panel = wx.Panel(self, -1, (75, 20), (100, 127), style=wx.SUNKEN_BORDER)
    self.picture = wx.StaticBitmap(panel)
    panel.SetBackgroundColour(wx.WHITE)

    self.images = ['quit.bmp', 'vpred.png', 'zpet.png', 'new.bmp']
    authors = ['Konec', u'Vpřed', u'Zpět', u'Nový']

    wx.ComboBox(self, -1, pos=(50, 170), size=(150, -1), choices=authors, 
					style=wx.CB_READONLY)
    wx.Button(self, 1, 'Close', (80, 220))

    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClose, id=1)
    self.Bind(wx.EVT_COMBOBOX, self.OnSelect)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def OnClose(self, event):
    self.Close()

  def OnSelect(self, event):
    item = event.GetSelection()
    self.picture.SetFocus()
    self.picture.SetBitmap(wx.Bitmap(self.images[item]))


app = wx.App()
ComboBox(None, -1, 'combobox.py')
app.MainLoop()

wx.CheckBox

Oficiální dokumentace k wx.CheckBox.

Komponeta wx.ComboBox má dva stavy: zapnutý a vypnutý. Je to vlastně statický popisek a box, který se dá zaškrtnout nebo odškrtnout.

Styly

 • wx.ALIGN_RIGHT - popisek se objeví na pravé straně boxu.
 • wx.CHK_2STATE - vytvoří wx.ComboBox se dvěma stavy - toto je standardní nastavení.
 • wx.CHK_3STATE - vytvoří wx.ComboBox se třemi stavy.
 • wx.CHK_ALLOW_3RD_STATE_FOR_USER - standardně nemůže uživatel nastavit třetí stav sám a lze to provést pouze zavoláním patřičné funkce. Tímto stylem mu to umožníte.

Metody

Metoda Popis
GetValue() Vrátí True, pokud je komponenta zaškrtnutá. V opačném případě vrátí False. Tuto metodu využívejte pouze tehdy, je-li komponenta typu wx.CHK_2STATE.
Get3StateValue() Vrátí wx.CHK_CHECKED, pokud je komponenta zaškrtnutá. Pokud není, vrátí wx.CHK_UNCHECKED a ve zbývajícím třetím případě vrátí wx.CHK_UNDETERMINED.
Is3State() Vrátí True, pokud je nastaven styl wx.CHK_3STATE.
SetValue(bool state) Nastaví stav komponenty.
Set3StateValue(const wxCheckBoxState state) Nastaví stav komponenty.

Ovladače

Ovladač Popis
EVT_CHECKBOX(id, func) Pokud uživatel změní stav komponenty, zavolá danou funkci.
import wx

class CheckBox(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(250, 170))

    panel = wx.Panel(self, -1)
    self.cb = wx.CheckBox(panel, -1, 'Show Title', (10, 10))
    self.cb.SetValue(True)

    wx.EVT_CHECKBOX(self, self.cb.GetId(), self.ShowTitle)

    self.Show()
    self.Centre()

  def ShowTitle(self, event):
    if self.cb.GetValue():
      self.SetTitle('checkbox.py')
    else: self.SetTitle('')


app = wx.App()
CheckBox(None, -1, 'checkbox.py')
app.MainLoop()

wx.StatusBar

Oficiální dokumentace k wx.StatusBar.

Jak už sám název napovídá, jedná se o komponentu, která zobrazuje nějaké informace. Dá se rozdělit na několik oddílů, do nichž můžeme vložit různé zprávy (například o stavu aplikace apod.).

Ve wxPythonu se dá wx.StatusBar vytvořit dvěma cestami. Buď můžeme sami vytvořit objekt wx.StatusBar a oknu ho přiřadit zavoláním metody SetStatusBar(), nebo můžeme použít metodu CreateStatusBar(). V následujícím příkladě máme okno a v něm 5 různých komponent. Pokud na některou z nich najedeme myší, zobrazí se ve statusbaru její popis.

Metody

Metoda Popis
GetFieldsCount() Vrátí počet oddílu ve statusbaru.
GetStatusText(int i = 0) Vrátí text, který se nachází v daném oddílu.
SetFieldsCount(int number = 1) Nastaví počet oddílů.
SetStatusText(const wxString& text, int i = 0) Nastaví text daného oddílu.
SetStatusWidths(list) Nastaví šířky oddílů ve statusbaru. Existují dva způsoby, jak určit šířku oddílu: absolutně - bude zabírat x pixelů - nebo pomocí poměrů - jeden oddíl bude dvakrát větší než druhý. Pokud chceme určit šířku absolutně, stačí do seznamu vložit počet pixelů (např. 50). Pokud chceme určit šířku pomocí poměrů, použijeme záporné číslo → šířka oddílu s šířkou -2 bude dvakrát větší než šířka oddílu s šířkou -1. Pokud budeme chtít vytvořit například statusbar o třech oddílech s šířkami: 100px, 66% zbývajícího místa a 33% zbývajícího místa, zavoláme metodu SetStatusWidths() následovně: SetStatusWidths([100, -2, -1]). Počet členů seznamu musí samozřejmě odpovídat počtu oddílů ve statusbaru.
import wx

class Statusbar(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(275, 200), 
	style=wx.CAPTION | wx.SYSTEM_MENU | wx.CLOSE_BOX)

    panel = wx.Panel(self, 1)

    button = wx.Button(panel, 2, 'Button', (20, 20))
    text = wx.CheckBox(panel, 3, 'CheckBox', (20, 90))
    combo = wx.ComboBox(panel, 4, '', (120, 22))
    slider = wx.Slider(panel, 5, 6, 1, 10, (120, 90), (110, -1))

    panel.Bind(wx.EVT_ENTER_WINDOW, self.EnterPanel, id=1)
    button.Bind(wx.EVT_ENTER_WINDOW, self.EnterButton, id=2)
    text.Bind(wx.EVT_ENTER_WINDOW, self.EnterText, id=3)
    combo.Bind(wx.EVT_ENTER_WINDOW, self.EnterCombo, id=4)
    slider.Bind(wx.EVT_ENTER_WINDOW, self.EnterSlider, id=5)

    self.sb = self.CreateStatusBar()
    self.SetMaxSize((275, 200))
    self.SetMinSize((275, 200))
    self.Show(True)
    self.Centre()

  def EnterButton(self, event):
    self.sb.SetStatusText('Button widget')
    event.Skip()

  def EnterPanel(self, event):
    self.sb.SetStatusText('Panel widget')
    event.Skip()

  def EnterText(self, event):
    self.sb.SetStatusText('CheckBox widget')
    event.Skip()

  def EnterCombo(self, event):
    self.sb.SetStatusText('ComboBox widget')
    event.Skip()

  def EnterSlider(self, event):
    self.sb.SetStatusText('Slider widget')
    event.Skip()

app = wx.App()
Statusbar(None, -1, 'statusbar.py')
app.MainLoop()

wx.RadioButton

Oficiální dokumentace k wx.RadioButton.

Komponenta wx.RadioButton umožňuje uživateli vybrat jednu možnost z nějaké větší skupiny voleb.

Styly

 • wx.RB_GROUP - pokud použijete tento styl, označíte tím začátek nové skupiny tlačítek.

Metody

Metoda Popis
GetValue() Pokud je tlačítko zaškrtnuto, vrátí True. V opačném případě vrátí False.
SetValue(const bool value) Nastaví, zda bude dané tlačítko zaškrtnuto.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_RADIOBUTTON(id, func) Zavolá danou funkci, pokud uživatel klikne na wx.RadioButton.
import wx

class RadioButtons(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title, size=(210, 150)):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title)
    panel = wx.Panel(self, -1)
    self.rb1 = wx.RadioButton(panel, -1, 'Value A', (10, 10), style=wx.RB_GROUP)
    self.rb2 = wx.RadioButton(panel, -1, 'Value B', (10, 30))
    self.rb3 = wx.RadioButton(panel, -1, 'Value C', (10, 50))

    self.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal, id=self.rb1.GetId())
    self.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal, id=self.rb2.GetId())
    self.Bind(wx.EVT_RADIOBUTTON, self.SetVal, id=self.rb3.GetId())

    self.statusbar = self.CreateStatusBar(3)
    self.SetVal(True)
    self.Centre()
    self.Show(True)

  def SetVal(self, event):
    state1 = str(self.rb1.GetValue())
    state2 = str(self.rb2.GetValue())
    state3 = str(self.rb3.GetValue())

    self.statusbar.SetStatusText(state1, 0)
    self.statusbar.SetStatusText(state2, 1)
    self.statusbar.SetStatusText(state3, 2)


app = wx.App()
RadioButtons(None, -1, 'radiobuttons.py')
app.MainLoop()

wx.Gauge

Oficiální dokumentace k wx.Gauge.

wx.Gauge je horizontální nebo vertikální komponenta, která ukazuje nějaké množství (například zbývající čas). Podporovány jsou dva módy: konečný a nekonečný.

První mód se obvykle používá, pokud víme, kolik dat je třeba ještě přenést nebo kolik zbývá času. V tomto případě se pruh naplní v době, kdy vyprší čas. Druhý mód se pochopitelně používá, pokud nevíte, kolik času zbývá nebo jak velký je soubor. Náplň se v tomto případě neustále pohybuje. Komponenta podporuje dynamické střídání mezi oběma módy.

Styly

 • wx.GA_HORIZONTAL - vytvoří horizontální wx.Gauge.
 • wx.GA_VERTICAL - vytvoří vertikální wx.Gauge.

Metody

Metoda Popis
GetRange() Vrátí maximální hodnotu wx.Gauge.
GetValue() Vrátí současnou hodnotu komponenty.
IsVertical() Vrátí True, pokud je komponenta vertikální. V opačném případě False.
SetRange(int range) Nastaví maximální hodnotu wx.Gauge.
SetValue(int pos) Nastaví hodnotu wx.Gauge. Přepne mód na konečný.
Pulse() Posune trochu náplň v komponentě. Přepne mód na nekonečný.
import wx

class Gauge(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(300, 200))

    self.timer = wx.Timer(self, 1)
    self.count = 0

    self.Bind(wx.EVT_TIMER, self.OnTimer, self.timer)

    panel = wx.Panel(self, -1)
    vbox = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    hbox1 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox2 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox3 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox4 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    self.gauge1 = wx.Gauge(panel, -1, 50, size=(250, 25))
    self.gauge2 = wx.Gauge(panel, -1, 50, size=(250, 25))
    self.btn1 = wx.Button(panel, wx.ID_OK)
    self.btn2 = wx.Button(panel, wx.ID_STOP)
    self.text = wx.StaticText(panel, -1, 'Task to be done')

    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnOk, self.btn1)
    self.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnStop, self.btn2)

    hbox1.Add(self.gauge1, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    hbox2.Add(self.gauge2, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    hbox3.Add(self.btn1, 1, wx.RIGHT, 10)
    hbox3.Add(self.btn2, 1)
    hbox4.Add(self.text, 1)
    vbox.Add((0, 30), 0)
    vbox.Add(hbox1, 0, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(hbox2, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add((0, 20), 0)
    
    vbox.Add(hbox3, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(hbox4, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    panel.SetSizer(vbox)
    self.Centre()
    self.Show(True)

  def OnOk(self, event):
    if self.count >= 50:
      return
    self.timer.Start(100)
    self.text.SetLabel('Task in Progress')

  def OnStop(self, event):
    if self.count == 0 or self.count >= 50 or not self.timer.IsRunning():
      return
    self.text.SetLabel('Task in Progress')
    self.timer.Stop()
    wx.Bell()

  def OnTimer(self, event):
    self.count = self.count +1
    self.gauge1.SetValue(self.count)
    self.gauge2.Pulse()
    if self.count == 50:
      self.timer.Stop()
      self.text.SetLabel('Task Completed')

app = wx.App()
Gauge(None, -1, 'gauge.py')
app.MainLoop()

wx.Slider

Oficiální dokumentace k wx.Slider.

Komponenta wx.Slider poskytuje jednoduché rozhraní pro číselný výběr. Pohybem posuvníku po číselné ose můžete vybrat nějakou číselnou hodnotu.

Styly

 • wx.SL_HORIZONTAL - zobrazí komponentu horizontálně (toto je standardní nastavení).
 • wx.SL_VERTICAL - zobrazí komponentu vertikálně.
 • wx.SL_LABELS - zobrazí popisky s minimální a maximální hodnotou.

Metody

Metoda Popis
GetMax() Zjistí maximální možnou hodnotu slideru.
GetMin() Zjistí minimální možnou hodnotu slideru.
GetValue() Zjistí aktuální hodnotu slideru.
SetRange(int minValue, int maxValue) Nastaví minimální a maximální hodnotu slideru.
SetValue(int value) Nastaví slider na danou pozici.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_SCROLL(func) Jakmile uživatel posune slider, zavolá se daná funkce.
import wx

class Slider(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(300, 150))

    panel = wx.Panel(self, -1)
    vbox = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    hbox = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)

    self.sld = wx.Slider(panel, -1, 200, 150, 500, (-1, -1), (250, -1), 
		wx.SL_AUTOTICKS | wx.SL_HORIZONTAL | wx.SL_LABELS)
    btn1 = wx.Button(panel, 1, 'Adjust')
    btn2 = wx.Button(panel, 2, 'Close')

    wx.EVT_BUTTON(self, 1, self.OnOk)
    wx.EVT_BUTTON(self, 2, self.OnClose)

    vbox.Add(self.sld, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    hbox.Add(btn1, 1, wx.RIGHT, 10)
    hbox.Add(btn2, 1)
    vbox.Add(hbox, 0, wx.ALIGN_CENTRE | wx.ALL, 20)
    panel.SetSizer(vbox)
    self.Centre()
    self.Show(True)

  def OnOk(self, event):
    val = self.sld.GetValue()
    self.SetSize((val*2, val))

  def OnClose(self, event):
    self.Close()

app = wx.App()
Slider(None, -1, 'slider.py')
app.MainLoop()

wx.ListBox

Oficiální dokumentace k wx.ListBox.

Komponenta wx.ListBox je vlastně seznam různých položek. Pokud je položek více, než se jich vejde do boxu, objeví se vertikální posuvník. Uživatel může vybrat jednu nebo více položek - to záleží na tom, jaký je nastaven styl. Vybrané řádky jsou viditelně označeny.

Styly

 • wx.LB_SINGLE - vytvoří listbox, kde lze vybrat pouze jedna hodnota.
 • wx.LB_MULTIPLE - vytvoří listbox, kde lze vybrat více hodnot.
 • wx.LB_ALWAYS_SB - vždy bude vidět vertikální scrollbar.

Metody

Metoda Popis
Append(const wxString) Vloží danou položku do listboxu.
GetSelection() Vrátí index vybrané položky.
GetSelections() Vrátí indexy vybraných položek.
GetStringSelection() Vrátí obsah vybrané položky.
Clear() Vymaže všechny položky z listboxu.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_LISTBOX(id, func) Když uživatel vybere nějakou položku, Python zavolá danou funkci.
wx.EVT_LISTBOX_DCLICK(id, func) Pokud uživatel dvakrát klikne (double-click) na nějakou položku, Python zavolá danou funkci.
import wx
from time import *

class Listbox(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(550, 350))

    zone_list = ['CET', 'GMT', 'MSK', 'EST', 'PST', 'EDT']

    self.full_list = {
      'CET': 'Central European Time',
      'GMT': 'Greenwich Mean Time',
      'MSK': 'Moscow Time',
      'EST': 'Eastern Standard Time',
      'PST': 'Pacific Standard Time',
      'EDT': 'Eastern Daylight Time'
    }

    self.time_diff = {
      'CET' : 1,
      'GMT' : 0,
      'MSK': 3,
      'EST': -5,
      'PST': -8,
      'EDT': -4
    }

    vbox = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    hbox1 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox2 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    hbox3 = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)

    self.timer = wx.Timer(self, 1)
    self.diff = 0

    panel = wx.Panel(self, -1)

    self.time_zones = wx.ListBox(panel, 26, (-1, -1), (170, 130), 
		zone_list, wx.LB_SINGLE)
    self.time_zones.SetSelection(0)
    self.text = wx.TextCtrl(panel, -1, 'Central European Time', 
		size=(200, 130), style=wx.TE_MULTILINE)
    self.time = wx.StaticText(panel, -1, '')
    btn = wx.Button(panel, wx.ID_CLOSE, 'Close')
    hbox1.Add(self.time_zones, 0, wx.TOP, 40)
    hbox1.Add(self.text, 1, wx.LEFT | wx.TOP, 40)
    hbox2.Add(self.time, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    hbox3.Add(btn, 0, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(hbox1, 0, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(hbox2, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
    vbox.Add(hbox3, 1, wx.ALIGN_CENTRE)
		
    panel.SetSizer(vbox)

    self.timer.Start(100)

    wx.EVT_BUTTON(self, wx.ID_CLOSE, self.OnClose)
    wx.EVT_LISTBOX(self, 26, self.OnSelect)
    wx.EVT_TIMER(self, 1, self.OnTimer)

    self.Show(True)
    self.Centre()

  def OnClose(self, event):
    self.Close()

  def OnSelect(self, event):
    index = event.GetSelection()
    time_zone = self.time_zones.GetString(index)
    self.diff = self.time_diff[time_zone]
    self.text.SetValue(self.full_list[time_zone])

  def OnTimer(self, event):
    ct = gmtime()
    print_time = (ct[0], ct[1], ct[2], ct[3]+self.diff, 
			ct[4], ct[5], ct[6], ct[7], -1)
    self.time.SetLabel(strftime("%H:%M:%S", print_time))


app = wx.App()
Listbox(None, -1, 'listbox.py')
app.MainLoop()

wx.SpinCtrl

Oficiální dokumentace k wx.SpinCtrl.

Pomocí této komponenty můžete zvyšovat nebo zmenšovat velikost nějaké hodnoty. Proto má na levé straně dvě tlačítka - nahoru a dolů. Uživatel může hodnotu vložit do textového pole, nebo použít k jejímu určení těchto tlačítek.

 • wx.SP_ARROW_KEYS - uživatel může ke změně čísla v textovém poli použít směrové šipky.
 • wx.SP_WRAP - pokud číslo v poli dosáhne maximální hodnoty, nastaví číslo na minimální a opačně.

Metody

Metoda Popis
SetValue(const wxString& text) Nastaví obsah textového pole na danou hodnotu.
GetValue() Vrátí hodnotu textového pole.
SetRange(int minVal, int maxVal) Nastaví minimální a maximální hodnotu, kterou lze vložit do textového pole.
GetMin Vrátí minimální možnou hodnotu.
GetMax Vrátí maximální možnou hodnotu.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_SPINCTRL(id, func) Zavolá danou funkci vždy, když uživatel změní hodnotu v textovém poli.
import wx

class Converter(wx.Dialog):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Dialog.__init__(self, parent, id, title, size=(350, 310))

    wx.StaticText(self, -1, 'Convert Fahrenheit temperature to Celsius', (20,20))
    wx.StaticText(self, -1, 'Fahrenheit: ', (20, 80))
    wx.StaticText(self, -1, 'Celsius: ', (20, 150))
    self.celsius = wx.StaticText(self, -1, '', (150, 150))
    self.sc = wx.SpinCtrl(self, -1, '', (150, 75), (60, -1))
    self.sc.SetRange(-459, 1000)
    self.sc.SetValue(0)
    compute_btn = wx.Button(self, 1, 'Compute', (70, 250))
    compute_btn.SetFocus()
    clear_btn = wx.Button(self, 2, 'Close', (185, 250))

    wx.EVT_BUTTON(self, 1, self.OnCompute)
    wx.EVT_BUTTON(self, 2, self.OnClose)
    wx.EVT_CLOSE(self, self.OnClose)

    self.Centre()
    self.ShowModal()
    self.Destroy()

  def OnCompute(self, event):
    fahr = self.sc.GetValue()
    cels = round((fahr-32)*5/9.0, 2)
    self.celsius.SetLabel(str(cels))

  def OnClose(self, event):
    self.Destroy()

app = wx.App()
Converter(None, -1, 'Converter')
app.MainLoop()

wx.SplitterWindow

Oficiální dokumentace k wx.SplitterWindow.

Tato komponenta umožňuje uživateli rozdělit okno na dvě (popřípadě více) části. Pomocí myši lze dynamicky měnit velikost těchto částí. Rozdělení může být buď horizontální nebo vertikální.

Metody

Metoda Popis
SetSplitMode(int mode) Nastaví mód komponenty. Vybírejte z hodnot wx.SPLIT_VERTICAL nebo wx.SPLIT_HORIZONTAL.
SplitHorizontally(wxWindow* window1, wxWindow* window2) Rozdělí dané panely horizontálně. První panel bude nahoře a druhý dole.
SplitVertically(wxWindow* window1, wxWindow* window2) Rozdělí dané panely vertikálně. První panel bude nalevo a druhý napravo.
GetSplitMode() Vrátí wx.SPLIT_VERTICAL, pokud je wx.SplitterWindow ve vertikálním módu. V opačném případě vrátí wx.SPLIT_HORIZONTAL
import wx

class Splitterwindow(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(350, 300))

    quote = '''Whether you think that you can, or that you can't, you are
usually right'''

    splitter = wx.SplitterWindow(self, -1)
    panel1 = wx.Panel(splitter, -1)
    wx.StaticText(panel1, -1, quote, (100, 100), style=wx.ALIGN_CENTRE)

    panel1.SetBackgroundColour(wx.LIGHT_GREY)
    panel2 = wx.Panel(splitter, -1)
    panel2.SetBackgroundColour(wx.WHITE)
    splitter.SplitVertically(panel1, panel2)
    self.Centre()
    self.Show(True)

app = wx.App()
Splitterwindow(None, -1, 'splitterwindow.py')
app.MainLoop()

wx.ScrolledWindow

Oficiální dokumentace k wx.ScrolledWindow.

Tato komponenta je užitečná zejména tehdy, když chceme zobrazit něco většího, než je velikost obrazovky. V našem případě vykreslujeme velký obrázek. Když velikost obrázku bude větší než velikost okna, objeví se posuvníky.

import wx

class ScrolledWindow(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(500, 400))

    sw = wx.ScrolledWindow(self)
    bmp = wx.Image('programujte.png',wx.BITMAP_TYPE_PNG).ConvertToBitmap()
    wx.StaticBitmap(sw, -1, bmp)
    sw.SetScrollbars(20, 20, 55, 40)
    sw.Scroll(50,10)
    self.Centre()
    self.Show()

app = wx.App()
ScrolledWindow(None, -1, 'Programujte.com')
app.MainLoop()

Metoda SetScrollbars() vytváří vertikální a horizontální posuvník. Zavoláním metody Scroll() posuneme polohu posuvníků.

wx.Notebook

Oficiální dokumentace k wx.Notebook.

Pomocí komponenty wx.Notebook můžeme vytvářet záložky. Po kliknutí na záložku se zobrazí dané okno.

Styly

 • wx.NB_LEFT - záložky budou nalevo.
 • wx.NB_RIGHT - záložky budou napravo.
 • wx.NB_TOP - záložky budou nahoře (toto je standardní nastavení).
 • wx.NB_BOTTOM - záložky budou dole.

Metody

Metoda Popis
AddPage(wxNotebookPage* page, const wxString& text, bool select = false) Vloží záložku odkazující na dané okno. Pokud nastavíte parametr select na True, bude nově vytvořená záložka vybrána.
DeleteAllPages() Odstraní všechny záložky.
DeletePage(size_t page) Odstraní záložku na dané pozici.
GetPageCount() Získá počet záložek.
ChangeSelection(size_t page) Změní výběr na danou záložku.
RemovePage(size_t page) Odstraní záložku na daném indexu.

Ovladače

Ovladač Popis
wx.EVT_NOTEBOOK_PAGE_CHANGED(id, func) Zavolá danou funkci, pokud uživatel změní výběr.
import wx
import wx.lib.sheet as sheet


class MySheet(sheet.CSheet):
  def __init__(self, parent):
    sheet.CSheet.__init__(self, parent)
    self.SetNumberRows(50)
    self.SetNumberCols(50)

class Notebook(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title, size=(600, 500))
    menubar = wx.MenuBar()
    file = wx.Menu()
    file.Append(101, 'Quit', '' )
    menubar.Append(file, '&File')
    self.SetMenuBar(menubar)

    wx.EVT_MENU(self, 101, self.OnQuit)

    nb = wx.Notebook(self, -1, style=wx.NB_BOTTOM)
    self.sheet1 = MySheet(nb)
    self.sheet2 = MySheet(nb)
    self.sheet3 = MySheet(nb)

    nb.AddPage(self.sheet1, 'Sheet1')
    nb.AddPage(self.sheet2, 'Sheet2')
    nb.AddPage(self.sheet3, 'Sheet3')

    self.sheet1.SetFocus()
    self.StatusBar()
    self.Centre()
    self.Show()

  def StatusBar(self):
    self.statusbar = self.CreateStatusBar()

  def OnQuit(self, event):
    self.Close()

app = wx.App()
Notebook(None, -1, 'notebook.py')
app.MainLoop()

wx.Panel

Oficiální dokumentace k wx.Panel.

wx.Panel je základní rodičovská komponenta pro ostatní komponenty. Normálně nejprve vytvoříme okno (např. wx.Frame), do něj vložíme wx.Panel a do toho již vkládáme ostatní komponenty. Nicméně můžeme různou kombinací více objektů wx.Panel vytvářet celkem zajímavý design. V následujícím příkladu použijeme celkem šest wx.Panelů.

import wx


class Panels(wx.Frame):
  def __init__(self, parent, id, title):
    wx.Frame.__init__(self, parent, id, title)

    hbox = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
    splitter = wx.SplitterWindow(self, -1)

    vbox1 = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    panel1 = wx.Panel(splitter, -1)
    panel11 = wx.Panel(panel1, -1, size=(-1, 40))
    panel11.SetBackgroundColour('#53728c')
    st1 = wx.StaticText(panel11, -1, 'Feeds', (5, 5))
    st1.SetForegroundColour('WHITE')

    panel12 = wx.Panel(panel1, -1, style=wx.BORDER_SUNKEN)
    panel12.SetBackgroundColour('WHITE')

    vbox1.Add(panel11, 0, wx.EXPAND)
    vbox1.Add(panel12, 1, wx.EXPAND)

    panel1.SetSizer(vbox1)

    vbox2 = wx.BoxSizer(wx.VERTICAL)
    panel2 = wx.Panel(splitter, -1)
    panel21 = wx.Panel(panel2, -1, size=(-1, 40), style=wx.NO_BORDER)
    st2 = wx.StaticText(panel21, -1, 'Articles', (5, 5))
    st2.SetForegroundColour('WHITE')

    panel21.SetBackgroundColour('#53728c')
    panel22 = wx.Panel(panel2, -1, style=wx.BORDER_RAISED)

    panel22.SetBackgroundColour('WHITE')
    vbox2.Add(panel21, 0, wx.EXPAND)
    vbox2.Add(panel22, 1, wx.EXPAND)

    panel2.SetSizer(vbox2)

    toolbar = self.CreateToolBar()
    toolbar.AddLabelTool(1, 'Exit', wx.Bitmap('icons/stock_exit.png'))
    toolbar.Realize()
    self.Bind(wx.EVT_TOOL, self.ExitApp, id=1)

    hbox.Add(splitter, 1, wx.EXPAND | wx.TOP | wx.BOTTOM, 5)
    self.SetSizer(hbox)
    self.CreateStatusBar()
    splitter.SplitVertically(panel1, panel2)
    self.Centre()
    self.Show(True)


  def ExitApp(self, event):
    self.Close()


app = wx.App()
Panels(None, -1, 'Panels')
app.MainLoop()

Analýza kódu:

hbox = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
splitter = wx.SplitterWindow(self, -1)

Pomocí wx.SplitterWindow rozdělíme naše okno na dvě části.

Jeden panel bude nalevo a druhý na pravé straně okna. Každý panel v sobě bude mít další dva panely. Jeden bude tvořit hlavičku a ten druhý zabírat zbytek prostoru. To je dohromady šest panelů.

panel11 = wx.Panel(panel1, -1, size=(-1, 40))
panel11.SetBackgroundColour('#53728c')
st1 = wx.StaticText(panel11, -1, 'Feeds', (5, 5))
st1.SetForegroundColour('WHITE')
... 
vbox1.Add(panel11, 0, wx.EXPAND)

Zde vytváříme hlavičku, což je vlastně panel. Tento panel je vysoký 40 px a jeho barva je tmavě modrá (#53728c). Do hlavičky vložíme jeden objekt komponenty wx.StaticText.

Zdroj: http://zetcode.com/wxpython/widgets/

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
Autor studuje na FIT ČVUT a je šéfredaktorem portálu Matematika pro každého.
Web    

Nové články

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý