Object Pascal - 04: Pokračování v OOP
 x   TIP: Přetáhni ikonu na hlavní panel pro připnutí webu

Object Pascal - 04: Pokračování v OOPObject Pascal - 04: Pokračování v OOP

 
Hledat
Vybavení pro Laser Game
Laser Game Brno

Object Pascal - 04: Pokračování v OOP

Google       Google       12. 4. 2009       18 618×

Vítejte ve čtvrtém dílu malého seriálu o jazyku Object Pascal určeném pro začátečníky. V tomto dílu budeme pokračovat v úvodu k objektově orientovanému programování (OOP), protože OOP by dnes do základů programování jistě patřit mělo. Po úvodní teorii z minulého dílu konečně dojde i na program v Pascalu. Nejdřív ale přijde opět malé opakování pojmů z minulého dílu. Další, už třetí část povídání o datových typech v Pascalu, tedy "Typy 3. část", nechám ale až na jindy. Přeji vám pohodu při čtení a práci!

Reklama
Reklama

Čtvrtý díl seriálu je rozdělen do dvou kapitol: v první připomenu úlohy z minula a ve druhé kapitole budeme pokračovat v úvodu do pojmů OOP. Pokud tyto řádky čtete, minulé povídání o OOP vás asi neodradilo. Časem zjistíte, že je to jiný a hlavně příjemnější styl práce. Půjde asi zase o delší povídání, tak si udělejte dobrý čaj, kafe (v angličtině hovorově javu, ale my zde programujeme v Pascalu) apod. a snažte se vydržet. Nedávno jsem v rádiu (Vltava, ČR 3) slyšel o pití čaje a kávy (javy) krásnou písničku skupiny Ink spots s názvem Java jive (1940), mohla by vás při práci potěšit. Najděte si ji na netu, popř. stáhněte na svo.xf.cz.

1. kapitola: opakování, řešení úloh z 3. dílu

Datové typy

Z 2. a 3. dílu víme, že každá proměnná v Pascalu musí mít určeny tři vlastnosti:

 1. velikost proměnné (počet bytů), aby si program mohl pro proměnnou na začátku rezervovat vhodné místo v paměti,
 2. přípustné hodnoty (např. celá čísla, desetinná čísla, znaky, řetězce znaků atd.),
 3. přípustné operace, které lze s danou proměnnou provádět (např. násobení, dělení, nalezení bezprostředního následníka, nalezení bezprostředního předchůdce, výpočet odmocniny…).

V minulém dílu jsme se zabývali třetí vlastností: přípustnými operacemi, a to u typů integer, char a real.

K operacím s typem integer byly zadány 4 úkoly:

 • Úkol 1: Napište program, který po zadání čísla vypíše, jestli je zadané číslo liché, nebo sudé.
 • Úkol 2: Napište program, který po zadání čísla vypíše, jestli je zadané číslo dělitelné třemi.
 • Úkol 3: Napište program, který po zadání čísla vypíše, jestli je zadané číslo dělitelné třemi, a pokud není dělitelné třemi, vypíše zbytek při tomto dělení.
 • Úkol 4: Napište program, který požádá uživatele o zadání dvou čísel - první bude dělitel a druhé dělenec. Program poté vypíše, jestli je druhé zadané číslo dělitelné prvním (dělitelem), popř. vypíše i zbytek při dělení, pokud číslo dělitelem dělitelné není.

Podívejme se na možné řešení posledního z nich, který je nejobecnější. Vložím do něj ale i řešení úkolu 1. Všimněte si zde možnosti zkráceného, ale správného zápisu podmínky (lze vynechat dokončení " = true ", 18. řádek).

program deleniInteger;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;
var delenec, delitel, vysledek, zbytek: integer;
 // vysledek bychom mohli nazvat take podíl
begin
 // zadani dvou cisel:
 write('Zadej prvni cele cislo (delenec): ');
 readLn(delenec);
 write('Zadej druhe cele cislo (delitel): ');
 readLn(delitel);
 // jsou cisla suda/licha? (ukol 1)
 writeLn; // vynechame jeden radek
 if odd(delenec) = true // uplny zapis podminky
  then writeLn('1. cislo je liche.')
  else writeLn('1. cislo je sude.');
 if odd(delitel)   // !!! zkraceny, ale take spravny zapis podminky!
  then writeLn('2. cislo je liche.')
  else writeLn('2. cislo je sude.');
 // zkouska delitelnosti: delenec / delitel
 writeLn; // vynechame jeden radek
 writeLn('Zkouska delitelnosti cisel.');
 writeLn;
 vysledek := delenec div delitel;
 writeLn('Druhe cislo je obsazeno v prvnim ',
  vysledek, ' krat');
 if (delenec mod delitel = 0)
  then writeLn('Prvni cislo je delitelne druhym.')
   // pozor, za radkem then neni strednik,
   // jeste zde nekonci cely podmineny prikaz
  else
   begin
    writeLn('Prvni cislo neni delitelne druhym.');
    zbytek := delenec mod delitel;
    writeLn('Zbytek pri deleni je ', zbytek);
   end;
 readLn; // pozastaveni programu kvuli vypisu
end.

K operacím s typem real byly zadány 3 úkoly:

 • Úkol 5: Sestavte program, který po zadání dvou celých čísel (typu integer) přiřadí jejich součet, součin a podíl do nových proměnných s názvy soucet, soucin, podil (promyslete jejich typy) a vypíše je.
 • Úkol 6: Upravte program tak, aby u podílu čísel spočetl také jeho celočíselnou část a zaokrouhlenou hodnotu, přiřadil je do proměnných celaCast, zaokrouhleno a opět vypsal.
 • Úkol 7: Napište program, který vypíše hodnoty funkce sinus, kosinus a tangens v intervalu 0° až 90° po 1°. Zjistíte jistě brzy, že funkce sin a cos počítají pouze s úhly v jednotce ... (dokončení v odpovědi č. 2 na konci lekce).

V úkolu 5 by proměnné soucet a soucin mohly být typu integer, ale podil jistě typu real.

Uvedu možné řešení úkolu 7, kde bude použit cyklus for, se kterým jsme se setkali už v minulých příkladech. Úhly ve stupních bude nutné před použitím goniometrických funkcí převést na radiány, buď to zařídíme sami takto:

 uhelRad := uhelDeg * pi / 180;

Nebo pohledáme v nápovědě Delphi a najdeme k tomu určenou funkci DegToRad. V nápovědě se o ní píše, že je uložena v jednotce Math, takže abychom tuto funkci Delphi mohli v našem programu použít, musíme k němu jednotku Math přiložit. To se zařídí v přípravné části programu v příkazu uses, do kterého novou jednotku připíšeme ke standardně přiložené jednotce SysUtils, takže tato část zdrojového kódu bude vypadat takto:

 uses
  SysUtils, Math;

Samotná funkce je v nápovědě uvedená pro nás zatím složitějším zápisem:

 function DegToRad(const Degrees: Extended): Extended;

Ten říká, že se jedná o funkci s názvem DegToRad, s povinným parametrem typu Extended (varianta real) a její výstupní hodnota, kterou vrátí funkce do programu, bude téhož typu. Parametr je zde nazván Degrees, ale my si ho v programu můžeme nazvat jinak. Při použití v našem programu také uvedené typy už nepíšeme, ty jsou zde uvedeny, protože se jedná o zápis definice funkce. V programu by se tedy mohl vyskytnout při použití této funkce reálně takovýto zápis:

 uhelRad := DegToRad(uhelDeg);

Z nápovědy Delphi také zjistíte, že třeba funkce sinus se značí sin a že se vyskytuje v jednotce System. Tuto jednotku nemusíme k programu připojovat, to dělá Delphi automaticky ke každému programu za nás, protože jednotka System obsahuje skutečně základní funkce a procedury, například naše známé writeLn a readLn!

Naproti tomu funkce tangens (tan) je už trochu něco navíc a je tedy uložena v jednotce Math. No a teď už samotný program:

program goniomFunkce07;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Math;
var uhelDeg, cisloTabulky, pocetSloupcu, dolniMezCyklu, horniMezCyklu: integer;
 uhelRad: real;
begin
 writeLn('Program pro vypis hodnot goniometrickych funkci.');
 // cyklus, ktery zajisti postupny vypis kratsich radku, at se hodnoty
  // vypisuji pekne pod sebe
 pocetSloupcu := 7; // 7 sloupcu v tabulce na jeden radek
 for cisloTabulky := 1 to 13 do // 13 krat 7 = 91, dostaneme se do 90 stupnu
  begin
   dolniMezCyklu := (cisloTabulky - 1) * pocetSloupcu;
   horniMezCyklu := cisloTabulky * pocetSloupcu;
   // cyklus pro vypis hlavicky: hodnot uhlu. Tabulator pro oddeleni
    // se zapise znakem 9 z ASCII kodu
   write('Uhel:', #9); // zacatek radku
   for uhelDeg := dolniMezCyklu to horniMezCyklu do
    begin
     write(uhelDeg, #9);
    end;
   writeLn; // odradkovani
   // vypis radku s hodnotymi sinu
   write('Sin:', #9); // zacatek radku
   for uhelDeg := dolniMezCyklu to horniMezCyklu do
    begin
     uhelRad := DegToRad(uhelDeg);
     write(sin(uhelRad):1:3, #9);
    end;
   writeLn; // odradkovani
   // vypis radku s hodnotymi cosinu
   write('Cos:', #9); // zacatek radku
   for uhelDeg := dolniMezCyklu to horniMezCyklu do
    begin
     uhelRad := DegToRad(uhelDeg);
     write(cos(uhelRad):1:3, #9);
    end;
   writeLn; // odradkovani
   // vypis radku s hodnotymi tangenty
   write('Tan:', #9); // zacatek radku
   for uhelDeg := dolniMezCyklu to horniMezCyklu do
    begin
     uhelRad := DegToRad(uhelDeg);
     write(tan(uhelRad):1:3, #9);
    end;
   writeLn; // odradkovani
   writeLn; // odradkovani
  end;
 readLn;
end. 

Tento program není moc zajímavý: prostředí konzoly je zastaralé a hodnoty funkcí v tabulce nás asi moc neoslní.

Konzolu ovšem časem vyměníme za formuláře, které nám Delphi nabízí především a velmi pěkně (začátečníka by ale práce s formuláři asi jen pletla, takto se můžeme soustředit na samotné programování v Pascalu. Přitom přechod na konzoli nebude časem žádným problémem.), proto také myslím nemá smysl moc se zabývat různým "vylepšováním" výpisů, já jsem použil tabelátor (#9), ale nijak víc bych se tím nezabýval a ani vám to nedoporučuji.

A nakonec i z hodnot funkcí se přece jen dá něco zajímavého vyčíst jak z pohledu matematiky, tak programování. Zkuste to (nápověda je na konci tototo dílu).

Další úkoly z minula už nechám bez řešení, pokud někdo chcete, spíš mi pošlete řešení vaše, aspoň uvidím, že kurz někdo čte a i sám programuje :-).

2. kapitola: pokračování v OOP

Opakování úvodu z minulého dílu

 • Snažil jsem se vysvětlit, proč používat OOP místo už zastaralého procedurálního programování.
 • Uvedli jsme si základní vlastnosti OOP (většinou se uvádí: zapouzdření - encapsulation, dědičnost - inheritance, mnohotvarost - polymorfismus).
 • Podrobněji jsme rozebírali zapouzdření (data či vlastnosti nebo atributy společně s metodami neboli schopnostmi, přístupová práva public a private).
 • Dalším základním pojmem je dvojice třída (class, jakási šablona) a instance třídy (často je také nazývána objekt). Názvy tříd v Delphi začínáme písmenem T.
 • Tečková notace při výběru metod či atributů třídy nebo objektu (název_třídy.název_metody, název_třídy.název_atributu, totéž pro objekty).

Zadaný úkol

 • Začali jsme chystat prográmek, který by řešil lineární rovnici a*x + b = 0 (čili při vstupních hodnotách - číslech a, b našel výstupní hodnotu - číslo x).
 • Máme za sebou úvodní, ale velmi důležitou, fázi řešení (je myslím dobré si na nutnost této fáze zvyknout, pokud se chceme vyhnout problémům s pracnými opravami během programování a hlavně nebezpečí toho, že vytvoříme program, který zadavateli nebude vyhovovat), a to návrh třídy, vycházející z analýzy problému.
 • Výsledkem byl následující obrázek (schéma, vycházející z jazyka UML):
  TLinRovnice
  - a: real
  - b: real
  - x: real
  - function najdiKoren(): real
  + constructor vytvorRovnici()
  + procedure zadejKoeficienty()
  + procedure vypisReseni()
 • A čeká nás konečně programování, tedy: fáze implementace.

Navrhuji následující řešení úlohy. Pročtěte si je, snažte se spojit si je s předcházející teorií a sami také spustit v Delphi.

Užitečnou metodou, kterou jsem zde použil, je tzv. konstruktor. Je vyvolána při vytvoření objektu ve vlastním programu příkazem

rovnice := TLinRovnice.vytvorRovnici;
a její úlohou je nejen vytvořit objekt, ale i nastavit potřebné hodnoty jeho atributů (proměnných). Zde to není nutné, ale chtěl jsem na to upozornit.

Tak se pusťte do studia:

program ProjectOOP1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type

// zde zacina priprava na vlastni program: definice tridy TLinRovnice,
 // a potom podrobne jejich metod, neboli funkci, procedur a popr. konstruktoru

TLinRovnice = class // definice tridy
 private
  a, b: real;
  x: real;
  function najdiKoren: real;
 public
  constructor vytvorRovnici();
  procedure zadejKoeficienty();
  procedure vypisReseni();
end;

var rovnice: TLinRovnice; // deklarace instance - objektu tridy TLinRovnice

// deklarace jednotlivych metod tridy;
 // volim poradi nejdriv soukrome metody - zde funkce, pak konstruktor
 // a dalsi verejne metody - zde procedury

function TLinRovnice.najdiKoren: real; 
 var x: real; // lokalni promenna funkce
 begin
  // vypocte koren, pokud existuje; pokud koren neexistuje,
   // vrati pomocne cislo 0.112358132134
   // rovnice ax+b=0 muze mit jen koren x=-b/a
  if self.a <> 0
   then
    x := -b / a
   else
    x := 0.112358132134;
  result := x; // navratova hodnota z funkce
 end;

constructor TLinRovnice.vytvorRovnici();
 begin // priradi koeficientum jednoduche pocatecni hodnoty
  self.a := 1;
  self.b := 0;
 end;

procedure TLinRovnice.zadejKoeficienty();
 begin
  write('Zadej koeficient a rovnice ax + b = 0: ');
  readLn(self.a);
  write('Zadej koeficient b rovnice ax + b = 0: ');
  readLn(self.b);
  self.x := self.najdiKoren(); // rovnou se vyresi rovnice
 end;

procedure TLinRovnice.vypisReseni();
 begin
  writeLn; // vynecha jeden radek
  if self.x = 0.112358132134
   then
    writeLn('Rovnice nema reseni!')
   else
    begin
     write('Rovnice ', self.a:3:3, '*x + ', self.b:3:3);
     write(' = 0 ma reseni ', x:3:3);
    end;
 end;
 
// Uf! Pripravna faze byla narocna.

begin // tady teprve zacina vlastni program, ale jak je krasne jednoduchy!
 rovnice := TLinRovnice.vytvorRovnici;
 rovnice.zadejKoeficienty;
 rovnice.vypisReseni;
 readLn; // pozastaveni programu kvuli vypisum
end.

Pozor: u takové malé úlohy je použití třídy, metod a objektu ve vlastním programu trochu jako pověstné střílení kanónem na vrabce! Vždyť stejnou úlohu jsme řešili na začátku tohoto kurzu Object Pascalu, a to daleko jednodušším programem (toto řešení bylo v druhém dílu):

program linearniRovnice;
{$APPTYPE CONSOLE} // direktiva Delphi pro konzolu
uses SysUtils; // přiložená knihovna Delphi
var a,b,x: real; // deklarace proměnných
begin
 writeLn('Zadejte hodnoty koeficientu rovnice ax+b=0:');
 write(' a: '); readLn(a);
 write(' b: '); readLn(b);
 if a=0
  then
   begin
    if b=0
     then writeLn('Tato rovnice ma nekonecne mnoho korenu')
     else writeLn('Tato rovnice nema zadny koren');
   end
  else
   begin
    x:=-b/a;
    writeLn('Rovnice ma koren' ,x:2:3);
   end;
 readLn;
end.

Ale proč nezačít s co nejjednodušším problémem? Možná i tak někomu chvíli potrvá, než se v programu pořádně zorientuje. A co je hlavní: u složitých problémů je objektově orientované programování rozhodně efektivnější, jednodušší a hlavně z hlediska možnosti dalších úprav či znovupoužití kódu výhodnější!

Úkol na příště

Zkuste napsat objektově program pro řešení kvadratické rovnice. Doporučuji ale nezačít hned programovat, nýbrž:

 1. Provést podobnou analýzu a návrh třídy (atributů a metod) jako v minulém dílu, tentokrát pro úlohu řešení kvadratické rovnice.
 2. Teprve pak úkol naprogramovat (implementovat).

Tento úkol je myslím pro začátečníka dost těžký. Za jeho i nedokonalé řešení by můj student dostal dvě velké jedničky (analýza + návrh, program). Držím vám palce a těším se na případné řešení či ohlas.

Řešení otázky z tohoto dílu:

 • Z pohledu matematiky ve výstupech programu s hodnotami goniometrických funkcí pěkně vidíme, že funkce sinus a tangens mají pro malé úhly prakticky stejné hodnoty. Při přesnosti na 3 desetinná místa to platí až do 6°. Tato vlastnost se např. ve fyzice dá mnohde využít.
 • Z pohledu programování si všimněte, že i když tg(90°) není definován, náš program ho vypíše (mně vypsal číslo se 17 místy). To je dáno zřejmě tím, že při převodu na radiány z 90° nevypočtou Delphi číslo pí/2 zcela přesně, jinak by u tohoto úhlu nemohl být tangens určen, dokonce by program měl skončit chybou (dělit nulou není možné).

To už je dnes vše. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří nejen v programování.

×Odeslání článku na tvůj Kindle

Zadej svůj Kindle e-mail a my ti pošleme článek na tvůj Kindle.
Musíš mít povolený příjem obsahu do svého Kindle z naší e-mailové adresy kindle@programujte.com.

E-mailová adresa (např. novak@kindle.com):

TIP: Pokud chceš dostávat naše články každé ráno do svého Kindle, koukni do sekce Články do Kindle.

2 názory  —  2 nové  
Hlasování bylo ukončeno    
0 hlasů
Google
autor je středoškolským profesorem matematiky, fyziky a informatiky na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Web    

Nové články

Obrázek ke článku Hybridní inteligentní systémy 2

Hybridní inteligentní systémy 2

V technické praxi využíváme často kombinaci různých disciplín umělé inteligence a klasických výpočtů. Takovým systémům říkáme hybridní systémy. V tomto článku se zmíním o určitém typu hybridního systému, který je užitečný ve velmi složitých výrobních procesech.

Reklama
Reklama
Obrázek ke článku Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Jak vést kvalitně tým v IT oboru: Naprogramujte si ty správné manažerské kvality

Vedení týmu v oboru informačních technologií se nijak zvlášť neliší od jiných oborů. Přesto však IT manažeři čelí výzvě v podobě velmi rychlého rozvoje a tím i rostoucími nároky na své lidi. Udržet pozornost, motivaci a efektivitu týmu vyžaduje opravdu pevné manažerské základy a zároveň otevřenost a flexibilitu pro stále nové výzvy.

Obrázek ke článku Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Síla týmů se na home office může vytrácet. Odborníci radí, jak z pracovních omezení vytěžit maximum

Za poslední rok se podoba práce zaměstnanců změnila k nepoznání. Především plošné zavedení home office, které mělo být zpočátku jen dočasným opatřením, je pro mnohé už více než rok každodenní realitou. Co ale dělat, když se při práci z domova ztrácí motivace, zaměstnanci přestávají komunikovat a dříve fungující tým se rozpadá na skupinu solitérů? Odborníci na personalistiku dali dohromady několik rad, jak udržet tým v chodu, i když pracovní podmínky nejsou ideální.

Hostujeme u Českého hostingu       ISSN 1801-1586       ⇡ Nahoru Webtea.cz logo © 20032023 Programujte.com
Zasadilo a pěstuje Webtea.cz, šéfredaktor Lukáš Churý